Asigurarea CULTURILOR AGRICOLE - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins culturi agricole livezi plantatii vie podgorii sere solarii pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea riscurilor de Incendiu produs din cauze naturale sau din orice alte cauze, ploi torentiale, furtuna, grindina, alunecare, prabusire sau surpare de teren, inghet timpuriu de toamna sau tarziu de primavara, etc., care pot afecta la un moment dat culturile agricole infiintate si detinute de persoanele fizice sau juridice.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, acoperirea prejudiciilor produse la categoriile vegetale mentionate mai jos, pentru riscurile acoperite potrivit optiunii asiguratului cu acordul asiguratorului.

               Categoriile vegetale (culturi agricole) care se preiau in asigurare sunt urmatoarele:

 • culturile de cereale, plante oleaginoase, plante textile;
 • culturi semincere si loturi de hibridare;
 • plante tehnice, plante medicinale si aromatice;
 • leguminoase alimentare;
 • plante de nutret;
 • legume in camp;
 • rodul viilor, pomilor / arbustilor fructiferi si hameiului;
 • capsun;
 • culturile din sere, solarii si rasadnite;
 • pepinierele, plantatiile de portaltoi.

               Pentru culturile asigurate, asiguratorul emite polite de asigurare in baza carora se angajeaza ca la producerea riscurilor asigurate cauzatoare de daune, partiale sau totale, sa despagubeasca pe asiguratul / beneficiarul nominalizat in polita, cu conditia ca asiguratorul sa fi incasat primele de asigurare stabilite in polita.

               La culturile cu mai multe recolte pe an se asigura cheltuielile tehnologice necesare pentru intreaga productie anuala. La furaje perene pentru productia de masa verde sau fan, suma asigurata totala se defalca astfel: coasa I - 60 %, respectiv coasa a II-a - 40 %.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; lista solelor / parcelelor preluate in asigurare; fotocopia planului de situatie / schitei cu locatia culturii asigurate, conform situatiei amplasarii culturii; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii generale:
  • obiectul si perioada asigurarii;
  • localizarea riscului si riscurile care se doresc a fi preluate in asigurare;
  • nivelul cheltuielilor tehnologice de productie;
  • existenta altor asigurari pentru acelasi obiect asigurat;
  • descrierea vecinatatilor culturilor;
  • persoanele cu implicare directa in ceea ce priveste culturile asigurate;
 • informatii tehnice:
  • tipul culturii;
  • ciclul de vegetatie / productie;
  • aria de cultivare si numarul de parcele;
  • metodele de recoltare si facilitatile folosite in acest sens;
  • productia medie;
  • cheltuieli de infiintare a culturii;
  • cheltuieli de productie la hectar;
  • schema de irigare a culturilor;
  • daunele majore inregistrate din riscurile asigurate si cele provocate de boli si / sau daunatori, sau din alte riscuri neasigurate;
 • Specificatia culturilor de asigurat si termenii asigurarii;
  • denumirea tehnica a culturii de asigurat;
  • suprafata;
  • localizarea;
  • productia medie estimata;
  • pretul unitar preliminat;
  • cheltuieli de productie;
  • fransiza din suma asigurata;
  • suma asigurata;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

            Perioada de asigurare pentru culturi, in cadrul anului agricol, este reprezentata de sezonul agricol corespunzator perioadei de vegetatie specifice speciei / soiului / hibridului plantei cultivate si este cea precizata in polita de asigurare.

            Asigurarea poate fi incheiata oricand in cursul anului, dar cel putin cu o luna inaintea inceperii recoltarii culturii asigurate si este valabila pentru anul agricol in curs.

            Asigurarea intra in vigoare la ora 00:00 a celei de-a treia zi de la data incheierii politei de asigurare si platii valorii integrale sau, dupa caz, a ratei I a primei de asigurare si in orice caz, dupa efectuarea inspectiei de risc, obligatorie pentru inceperea raspunderii asiguratorului..

             In functie de riscurile asigurate, raspunderea asiguratorului incepe:

 • la culturile infiintate prin semanare, pentru riscurile de grindina, ploaie torentiala, furtuna,
 • la culturile infiintate prin transplantare, pentru riscurile de grindina, ploaie torentiala, furtuna, alunecare / prabusire / surpare de teren cultivat, Incendiu si inghet timpuriu de toamna, dupa plantarea si prinderea rasadurilor;
 • la rodul viilor, din momentul aparitiei lastarilor cu inflorescente vizibile, iar la rodul pomilor / arbustilor fructiferi, pentru aceleasi riscuri, din momentul legarii rodului, incepand cu faza de butoni florali, in stadiul de boboci colorati);
 • pentru riscul de inghet tarziu de primavara, incepand cu ora 00.00 a datei medii multianuale de inregistrare a acestui fenomen, mentionata distinct in polita de asigurare;
 • pentru contractele incheiate, la cererea justificata a asiguratului, inainte de rasarirea culturilor, respectiv inainte de declansarea vegetatiei la plantatiile de vii si pomi / arbusti fructiferi, raspunderea asiguratorului incepe numai pe baza inspectiei de risc, efectuata dupa rasarirea culturilor si respectiv, dupa declansarea vegetatiei la plantatii, moment care va fi anuntat, in scris, de catre asigurat.

              In functie de riscurile asigurate, raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • pentru riscul de inghet timpuriu de toamna la ora 24.00 a datei medii multianuale de inregistrare a acestui fenomen, mentionata distinct in polita de asigurare;
 • pentru toate riscurile asigurate:
  • la culturile infiintate prin semanare / transplantare din momentul recoltarii in cadrul perioadei optime tehnologice de recoltare, specifice zonei agricole, culturii si soiului / hibridului dar nu mai tarziu de ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizata in polita de asigurare;
  • la rodul viilor, pomilor / arbustilor fructiferi si hameiului odata cu recoltatul la maturitatea tehnologica de recoltare, dar nu mai tarziu de ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizata in polita de asigurare;
 • odata cu plata despagubirii, in cazul distrugerii totale a culturii de catre riscuri asigurate;
 • odata cu distrugerea culturii din orice alte cauze neasigurate.
 • in caz de neplata la termenele scadente si in cuantumul prevazut al primei de asigurare, sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nicio notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea asiguratorului.

               Polita reintra in vigoare de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-au indeplinit cumulativ urmatoarele cerinte:

 • s-a platit prima de asigurare restanta pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei de asigurare;
 • asiguratul a transmis la asigurator o declaratie pe propria raspundere din care reiese faptul ca nu are cunostinta de producerea sau aparitia vreunui eveniment asigurat pe parcursul perioadei de suspendare, precum si faptul ca nu va solicita despagubiri pentru niciun eveniment asigurat produs pe parcursul perioadei de suspendare a politei de asigurare;
 • efectuarea unei inspectii de risc a culturilor asigurate de catre un reprezentant al asiguratorului.

                In cazul in care polita de asigurare nu reintra in vigoare conform dispozitiilor de mai sus, intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data suspendarii ca urmare a neplatii la termenele scadente si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita de asigurare inceteaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare datei scadentei ratei restante.

                In cazurile in care, cu prilejul unei inspectii de risc, se constata degradarea conditiilor existente la data incheierii asigurarii, cresterea nivelului de risc sau aparitia unor riscuri suplimentare, asiguratorul are dreptul sa suspende polita de asigurare printr-o notificare (scrisa) care va contine neajunsurile / problemele constatate, iar raspunderea asiguratorului inceteaza in termen de cinci zile calendaristice de la data primirii notificarii de catre asigurat, daca neajunsurile / problemele constatate nu au fost remediate in aceasta perioada.

                In urma constatarii remedierii neajunsurilor, asiguratorul va comunica in scris asiguratului reintrarea in vigoare a politei de asigurare, fara modificarea perioadei de asigurare.

                Data incetarii raspunderii asiguratorului va fi consemnata pe polita ca termen de incetare a valabilitatii acesteia.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, isi exercita acoperirea numai pentru culturile agricole infiintate si detinute pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate sa fie:

 • persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Culturile agricole care fac obiectul asigurarii, sunt asigurate la valorile declarate de catre asigurat, mentionate in polita de asigurare, reprezentand suma asigurata.

               Suma asigurata reprezinta volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie preluate din devizele / fisele tehnologice pe culturi (exclusiv cheltuielile de recoltare) si se refera la:

 • materii prime si materiale (seminte / material saditor, ingrasaminte chimice si de natura organica, pesticide, apa de irigat, sfoara de legat, sarma etc);
 • lucrari mecanice (arat, discuit, semanat, erbicidat, fertilizat, transport tehnologic al semintelor / apei / pesticidelor, tavalugit, prasit etc);
 • cheltuieli cu forta de munca;
 • arenda / redeventa;
 • cheltuieli cu aprovizionarea.

                Suma asigurata poate fi stabilita in RON sau in EUR.

                Asiguratul poate cere in scris asiguratorului modificarea sumei asigurate in polita, situatie in care se incheie un act aditional, iar sumele asigurate si primele de asigurare se modifica in mod corespunzator. Solicitarea facuta dupa ce a intervenit dauna nu va fi luata in considerare.

                La culturile cu mai multe recolte pe an, suma asigurata reprezinta cuantumul cheltuielilor tehnologice directe aferente intregii productii anuale (tuturor ciclurilor de productie).

                Dupa producerea unui eveniment asigurat, suma asigurata se reduce cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurarii, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma asigurata ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

                Raspunderea asiguratorului si despagubirile acordate nu pot depasi suma totala asigurata, mentionata in polita de asigurare pentru fiecare cultura in parte, nici valorile estimate ale culturilor sau partilor de culturi afectate la data producerii daunei.

                Daca suma asigurata este supraevaluata, asiguratorul nu are obligatia de a despagubi decat dauna constatata la nivelul pagubei reale.

                Daca suma asigurata este subevaluata, asiguratorul are obligatia de a despagubi numai acea parte a daunei corespunzatoare procentului de acoperire prin asigurare.

                Subasigurarea nu se aplica daca raportul dintre valoarea cheltuielilor tehnologice directe efectuate si suma asigurata este mai mic de 1,1.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Prima tarifara, pe baza careia se calculeaza prima de asigurare, reprezinta un anumit procent din suma asigurata.

                Determinarea cuantumului primei de asigurare se face in functie de specificul culturii, gradul de sensibilitate al acesteia la factorii de risc asigurati, evolutia daunelor produse ca urmare a manifestarii acestor factori in zona respectiva, felul asigurarii si riscurile asigurate.

                Prima de asigurare se stabileste pentru un an agricol, indiferent de data incheierii asigurarii.

                Prima de asigurare se poate achita integral si anticipat la incheierea politei de asigurare sau in maximum 4 rate, in numerar pe baza de chitanta sau prin ordin de plata in contul asiguratorului.

                La contractele incheiate pentru suprafete mari, marimea avansului, numarul si esalonarea ratelor se pot stabili in functie de data inceperii raspunderii asiguratorului si durata perioadei asigurate.

                Daca suma asigurata se stabileste in EUR, prima de asigurare se poate plati in EUR sau in RON la cursul de schimb al B.N.R. din ziua efectuarii platii.

                Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

                In cazul platii in rate a primelor de asigurare, nerespectarea termenelor de plata scadente prevazute in polita de asigurare atrage dupa sine, in mod tacit, rezilierea contractului si exonerarea de raspundere a asiguratorului, inclusiv pentru ratele de prima incasate pana la acea data, perioada in care polita a fost in vigoare.

                La solicitarea justificata a asiguratului, adresata in scris, cu cel putin 5 zile inaintea scadentei de plata a ratei de prima, asiguratorul poate accepta o pasuire a platii unei rate de prima, ulterioare celei dintai, dar care nu poate depasi 5 zile fata de data scadentei, perioada in care raspunderea asiguratorului se mentine. Asiguratul trebuie sa achite rata scadenta pana la sfarsitul perioadei de pasuire, in caz contrar polita se reziliaza. Termenul de pasuire pentru plata ratelor de prima se acorda o singura data pe perioada de valabilitate a asigurarii, indiferent de numarul ratelor.

                Daca asiguratul nu a platit prima de asigurare sau ratele de prima in termenele scadente la care s-a obligat, polita se reziliaza de drept, incepand cu ziua urmatoare datei scadente primei / ratei neplatite, fara a mai fi necesara o punere in intarziere, o notificare sau alta formalitate prealabila.

                In cazuri justificate, la cererea scrisa a asiguratului, asiguratorul poate aproba sau nu, repunerea in vigoare a politei de asigurare, daca se indeplinesc cumulativ conditiile precizate anterior.

                In cazul in care polita de asigurare inceteaza ca urmare a imposibilitatii producerii riscurilor asigurate, disparitiei / distrugerii culturilor agricole asigurate din alte cauze decat cele acoperite prin polita de asigurare sau disparitiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenita va fi cea aferenta perioadei in care polita de asigurare a fost valabila, iar diferenta dintre prima de asigurare incasata si cea cuvenita se va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei de asigurare care a incetat. In cazul in care plata primei de asigurare s-a efectuat in echivalentul in lei al unei valute, restituirea diferentei de prima se face in lei, la cursul BNR din data incetarii valabilitatii politei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratorul despagubeste producatorii agricoli cu care a incheiat polite de asigurare, pentru daunele produse culturilor agricole de oricare dintre riscurile mentionate mai jos:
  • Incendiu (fenomenul de aprindere si ardere a culturilor agricole) provocat de Trasnet;
  • ploaie torentiala care poate produce: spalarea solului din jurul plantelor si dezvelirea semintelor, dezgolirea radacinilor, malirea produsa de suvoaie, deplasarea plantelor cu sau fara pamantul din jurul lor, frangerea sau ruperea tulpinilor, lastarilor, florilor, culcarea la pamant a plantelor, fara redresare ulterioara.
  • furtuna / vijelie, care produce ruperea tulpinilor, lastarilor, florilor, ciorchinilor de vita de vie, conurilor de hamei, scuturarea semintelor, acoperirea plantelor in stadii incipiente de dezvoltare cu viituri de pamant sau nisip, resturi vegetale etc;
  • grindina, avand ca efecte distrugerea aparatul vegetativ, ruperea sau ingenuncherea / frangerea plantelor, scuturarea semintele, vatamarea in diferite grade de distrugere a fructelor, a ciorchinilor de vita de vie, a conurilor de hamei, ca urmare a efectelor mecanice sau prin formarea unui strat de gheata la baza plantelor;
  • alunecarea / prabusirea / surparea de terenuri cultivate, care antreneaza si distruge vegetatia;
  • inghetul timpuriu de toamna;
  • inghetul tarziu de primavara.
 • Asiguratorul despagubeste numai pagubele suferite prin pierderi cantitative ale productiei principale, pentru care cultura a fost infiintata / destinata (ex: la cereale paioase se acorda despagubiri pentru pierderile de boabe; la sfecla de zahar pentru radacini; la in si canepa fibre, pentru pierderile de fibra sau samanta, in functie de scopul si destinatia pentru care plantele respective au fost cultivate), cu exceptia culturilor de tutun la care se acopera si pagubele suferite prin pierderi calitative de pe urma grindinei.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in cazurile de distrugere ori vatamare a culturilor agricole, rodului viilor, pomilor si arbustilor fructiferi, culturi preluate in asigurare, produse de riscurile asigurate. Prin “distrugere” se intelege dauna totala, iar prin “vatamare” dauna partiala.
 • Raspunderea asiguratorului priveste numai cheltuielile tehnologice directe de productie necesare, efectuate pentru productia principala a culturii asigurate, conform devizului tehnologic semnat de asigurat, care este anexat la polita de asigurare, respectiv valoarea productiei principale din contractul de livrare.
 • Se considera unul si acelasi eveniment asigurat:
  • seria de riscuri asigurate de acelasi tip, rezultand din si produse in mod direct, imprevizibil si accidental dintr-unul si acelasi risc asigurat prin prezenta polita, care apar sau incep sa se manifeste in timpul perioadei de asigurare. Pentru riscurile de ploaie torentiala, furtuna, vijelie si grindina, se considera unul si acelasi eveniment asigurat seria de astfel de riscuri asigurate de acelasi tip care apar sau incep sa se manifeste intr-un interval de 96 de ore consecutive, care incepe in timpul perioadei de asigurare; niciun risc asigurat individual de acelasi tip, produs in afara acestui interval nu va face parte din acelasi eveniment asigurat;
  • mai multe riscuri asigurate de tipuri diferite precizate in si acoperite de polita, care concura la producerea uneia si aceleiasi daune.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • La inspectia de risc nu se asigura si nu se va mentine in asigurare nici o suprafata:
  • pe care culturile nu sunt rasarite sau sunt rasarite partial, fara densitate normala;
  • pe care se planteaza o specie / soi / hibrid de planta de cultura, considerata neadaptata la zona (neaclimatizata);
  • pe care s-a infiintat o alta cultura decat cea asigurata, fara acceptul asiguratorului de a mentine valabila asigurarea;
  • pe care cultura nu indeplineste cerintele tehnologice privind infiintarea si lucrarile de intretinere, precum si de asolament;
  • pe care solicitantul asigurarii dovedeste incapacitate de a aplica practicile agricole recunoscute la culturile asigurate;
  • de pe care cultura a fost distrusa intr-o proportie semnificativa si care poate si se recomanda a fi reinfiintata (cu aceeasi sau cu o alta cultura), dar nu a fost reinfiintata;
  • pe care cultura a fost deja daunata, oricare ar fi cauza daunarii;
  • pe care cultura nu garanteaza randamentul normal, caracteristic speciei si soiului / hibridului asigurat.
 • Nu se preiau in asigurare:
  • pasunile sau fanetele naturale, culturile aflate sub plante protectoare, ierburile semanate pentru fertilizare sau pentru pasunat, plantele decorative (gradini de flori, arbori, arbusti decorativi, pajisti etc), plantatiile de paduri, pepinierele de orice fel.
  • livezi si vii tinere neintrate pe rod, plantatiile de capsun, arbusti fructiferi, portaltoi pomicoli, culturile aflate in sere si rasadnite, decat prin conditii specifice de asigurare;
  • culturile solicitate a fi cuprinse in asigurare intr-un interval de timp mai mic de 30 de zile calendaristice inaintea recoltarii;
  • culturile amplasate pe terenuri neadecvate activitatii agricole (gropi de gunoi, halde din zone miniere, perimetre cu deseuri industriale reamenajate sau cu conditii pedologice improprii);
  • urmatoarele tipuri de cheltuieli: cheltuielile indirecte (generale sau comune), dobanzile la credite, impozitele si taxele locale, costurile cu asigurarile;
  • culturile agricole situate la distante mai mici de 500 de albia raurilor;
  • cheltuielile de recoltare;
  • cheltuielile aferente transportului productiei din camp;
  • cheltuielile necesare pentru transformarea sau imbunatatirea starii culturilor comparativ cu cele dinaintea producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • cheltuielile legate de paza culturii / plantatiei;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube produse intr-o perioada a anului in care, tinand cont de conditiile locale si de gradul de maturare al productiei, recoltarea culturilor asigurate trebuia sa fie terminata, indiferent de motivele intarzierii recoltarii.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca paguba putea fi preintampinata de asigurat. De asemenea, nu se despagubeste paguba sau partea de paguba care s-a produs din culpa asiguratului, ca urmare a neaplicarii la timp si in conditiile tehnice impuse de specificul culturii, a lucrarilor de intretinere, de protectie fitosanitara, de recoltare si oricaror altor actiuni menite sa preintampine, sa reduca sau sa limiteze efectul negativ al riscurilor asigurate.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pagube produse de razboi, invazie, actiunea unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), revolutie, rebeliune, insurectie, razvratire militara cu sau fara uzurparea puterii, legea martiala, acte ale persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, dictatura militara, conspiratie-confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarei autoritati publice;
  • daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de sau ca o consecinta a grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • orice dauna provocata de poluare, scurgere, radiatie nucleara, reactie nucleara, contaminare din orice cauza;
  • pagubele decurgand din masurile de desfiintare profilactica a unor culturi sau de carantina fitosanitara dispuse de autoritatile in drept;
  • daunele provocate de cauze neasigurate, chiar daca acestea au actionat impreuna cu riscuri asigurate;
  • daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de sau ca o consecinta a:
   • inundatiilor din revarsari de ape curgatoare, din infiltratia apelor din cauza ridicarii panzei de apa freatica, nefunctionarea sistemelor de drenaj - desecare, precum si stagnarea apei pe terenuri, a baltirilor din precipitatii sau topirea brusca a zapezilor, umiditatea excesiva;
   • ploilor abundente si de durata care determina stresul hidric produs de excesul de umiditate in sol (provocand stagnarea si dereglarea proceselor de crestere si dezvoltare a plantelor);
   • ruperii barajelor produse din cauze naturale;
   • fenomenelor de seceta, arsita, canicula, cresterea temperaturii care impiedica dezvoltarea plantelor sau polenizarea;
   • asfixierii din orice cauza (inclusiv de stratul gros de zapada), inghetul din timpul iernii, mazariche, viscol, alternanta inghet / dezghet;
   • fenomenelor natural extreme – tornada, uragan;
   • distrugerilor provocate de animale si pasari de orice fel, domestice sau salbatice;
   • atacul bolilor si daunatorilor;
   • furtului in orice conditii si sub orice forma;
   • faptei savarsite cu intentie de catre asigurat, de persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa-l reprezinte, de actionari sau de beneficiarul insusi.
  • nerasarirea plantelor din cauza calitatii necorespunzatoare a semintelor;
  • distrugerile provocate de om, prin neglijenta, inclusiv incendiul provocat intentionat (de mana criminala) sau de catre salariatii asiguratului, precum si de tertii prestatori de servicii pentru asigurat, pe perioada valabilitatii politei de asigurare a culturilor agricole, rodului viilor, pomilor fructiferi si hameiului;
  • pierderile calitative, cu exceptia tutunului, la care acest tip de pierderi se acopera cand sunt cauzate de grindina;
  • pierderile de productie cauzate de neintretinerea culturilor conform normelor agrotehnice sau a incapacitatii asiguratului de a recolta cultura ajunsa la maturitate (intarzierea fata de perioada optima de recoltare specifica zonei agricole, culturii si soiului) si pierderile din cauza supramaturarii si scuturarii recoltelor, incoltirea boabelor in spic;
  • pierderea de productie care ar putea fi recuperata cu echipamente de recoltare speciale sau in oricare alt mod posibil;
  • daune indirecte, cum ar fi scaderea preturilor recoltelor sau intarzieri in livrarea acestora, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • daune generate de evenimente produse in perioada de suspendare a politei de asigurare;
  • pierderea oricarei parti din productie, din cauza echipamentelor de recoltare sau altor cauze, la recoltarea culturii asigurate;
  • daune de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • dauna produsa inaintea inceperii raspunderii asiguratorului sau in cazul recoltarii dupa termenul limita de finalizare a acestei lucrari;
  • daunele produse de riscuri asigurate in perioada de suspendare a politei de asigurare;
  • daunele produse de riscuri asigurate in perioada de pasuire, daca nu a fost achitata rata scadenta restanta pana la sfarsitul perioadei de pasuire;
  • daunele produse recoltei in timpul stocarii provizorii in camp sau pe timpul transportului spre locul de depozitare;
  • cazurile de forta majora.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, exista si se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara si anume:

 • Incendiu din orice cauza: fenomenul de aprindere si ardere a culturilor agricole, provocat atat de cauze naturale (descarcari electrice), cat si din alte cauze (autoaprindere, propagare de la vecini), exclusiv cel provocat cu intentie (mana criminala) ori din neglijenta propriilor angajati sau a sezonierilor / prestatorilor de servicii in perioada de vegetatie a culturilor agricole asigurate.
 • Intarzierea recoltatului: fenomenul produs de ploile de lunga durata si care poate provoca pierderi cantitative de recolta (prin frangerea, putrezirea, scuturarea plantelor, incoltirea boabelor in spic), prin prelungirea recoltatului in afara epocii optime de recoltare. Perioada maxima de acoperire a riscului de intarziere a recoltatului din cauza ploilor de lunga durata este de 10 zile calendaristice fata de data limita tehnologica de incheiere a recoltatului mentionata in polita de asigurare pentru soiurile si hibrizii omologati si cultivati in Romania.
  • Ploile de lunga durata sunt precipitatiile cu intensitate si debite mici / medii, dar cu caracter continuu si care cad pe perioade mari de timp, de peste 12 ore.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia, asiguratul / contractantul are obligatia sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la conditiile care influenteaza riscul, prin completarea cererii - chestionar. Sunt considerate conditii care influenteaza riscul acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari special.
 • Daca, la solicitarea justificata a asiguratului, polita s-a incheiat inainte de rasarirea / plantarea culturilor sau declansarea vegetatiei la plantatii, asiguratul are obligatia sa anunte asiguratorul, in scris, despre aparitia conditiilor pentru efectuarea inspectiei de risc, obligatorie pentru declansarea raspunderii asiguratorului.
 • Asiguratul are obligatia:
  • sa comunice in scris catre asiguratorului orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, redestinarea culturilor, precum si orice modificari ale conditiilor care influenteaza riscul deindata ce a luat cunostinta de acestea si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si / sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa nu faca si / sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita de asigurare;
  • sa infiinteze, sa intretina si sa protejeze culturile agricole in conditii corespunzatoare, conform normelor si tehnologiilor agrotehnice legale / uzuale / recomandate in vigoare.
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului efectuarea inspectiilor de risc solicitate si sa participe direct sau prin reprezentantii sai la acestea, constatarile fiind mentionate in rapoartele de inspectie;
  • sa comunice deindata catre asiguratorul disparitia interesului asigurat.
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui fenomen natural sau boli generatoare de calamitati naturale, precum si oricarui risc neasigurat generator de daune:
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentelor respective cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 72 de ore de cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestora;
  • sa instiinteze asiguratorul asupra locului si datei de intrunire a comisiei de constatare - evaluare a daunelor si sa permita prezenta reprezentantilor asiguratorului in calitate de observatori la inspectia de constatare - evaluare a daunelor;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de comisia de constatare - evaluare a daunelor.
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, are obligatia:
  • de a lua toate masurile impuse si posibile pentru reducerea sau limitarea pagubei, apeland la organele locale de interventii potrivit situatiei (Incendiu, inundatie) si apoi, sa intreprinda toate lucrarile de ingrijire pentru dezvoltarea in continuare a plantelor afectate, care se impun potrivit conjuncturii de moment.
  • sa anunte pagubele la unitatea teritoriala cea mai apropiata a asiguratorului, in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau prin prezentarea la sediul unitatii teritoriale a asiguratorului. Anuntul trebuie transmis dupa modelul anexat la polita de asigurare si completat cu toate datele necesare (seria, numarul si data emiterii politei de asigurare, data producerii riscului asigurat, riscul asigurat produs, cultura afectata, localizarea si suprafata distrusa, precum si gradul de daunare estimate, confirmarea primariei referitoare la producerea / aparitia riscului asigurat si la detinerea in proprietate sau arenda a suprafetei daunate de catre asigurat, adresa de corespondenta si numarul de telefon la care poate fi contactat in vederea constatarii daunei in camp), pentru ca asiguratorul sa poata efectua in timp util si corect constatarea si evaluarea daunelor. In caz de litigii asiguratul trebuie sa faca dovada anuntului;
  • ca pana la constatarea pagubei, sa nu efectueze lucrari de distrugere a culturilor agricole care au suferit daune (arat, discuit, schimbarea destinatiei culturii, dat foc sau ridicat paiele, cocenii sau altele asemanatoare, precum si recoltatul culturii afectate), fara acordul asiguratorului, cu exceptia masurilor care se impun. In astfel de cazuri, asiguratul trebuie sa transmita anuntul de dauna in cel mult 24 ore de la eveniment, pentru ca asiguratorul sa poata efectua in timp util constatarea daunei. Nerespectarea obligatiei de mai sus exonereaza asiguratorul de plata despagubirii
  • de a dovedi ca pana la producerea pagubei, a intretinut culturile in bune conditii, a respectat si aplicat la timp toate regulile agrotehnice prevazute in tehnologia culturii si a luat masuri de prevenire a efectului negativ al riscurilor asigurate;
  • sa creeze conditii de verificare in teren a culturilor asigurate si sa faciliteze reprezentantului asiguratorului accesul la actele si evidentele necesare pentru determinarea corecta a cuantumului daunei si stabilirea dreptului la despagubire. Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin reprezentantii sai, modul in care culturile asigurate sunt intretinute si daca stadiul lor de dezvoltare corespunde fenofazei date, pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva eventualilor vinovati de producerea pagubei.
 • Daca asiguratul nu respecta obligatiile prevazute mai sus si din aceasta cauza riscul asiguratorului se majoreaza sau nu mai este posibila o constatare corecta a nivelului daunei sau al despagubirii, asiguratorul poate refuza plata despagubirii.
 • Asiguratul / contractantul are / au obligatia de a informa in scris asiguratorul despre aparitia oricareia dintre urmatoarele situatii, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:
  • aparitia starii de insolventa;
  • deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei;
  • inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru faptele care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5 zile calendaristice calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp.
 • In cazul in care polita de asigurare este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.
 • Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai.
 • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • Reprezentantul asiguratorului va proceda la constatarea si evaluarea daunelor, conform normelor tehnice si formularelor tip emise de asigurator.
 • Constatarea daunei nu inseamna si recunoasterea pretentiei de despagubire.
 • In toate cazurile asiguratorul este absolvit de obligatia acordarii de despagubiri daca asiguratul, nerespectand perioada optima de recoltare a culturii, a suferit daune si diminuari de recolta in urma producerii evenimentelor asigurate.
 • In situatia cand o parte din culturile agricole este distrusa sau vatamata de riscurile asigurate sau din orice alta cauza, inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare sau inaintea inceperii raspunderii asiguratorului, suma asigurata se diminueaza corespunzator, iar primele de asigurare platite, aferente suprafetelor distruse sau vatamate, se restituie asiguratului (mai putin cheltuielile de administrare ale asiguratorului pana in acel moment), asiguratorul neavand obligatia de a despagubi. Daca intreaga suprafata asigurata a suferit asemenea fenomene, odata cu restituirea primelor, raspunderea asiguratorului inceteaza.
 • In cazul in care procentul definitiv de dauna nu poate fi stabilit la prima evaluare, cultura respectiva se poate lasa "sub observatie" pana la stabilirea pierderilor reale. Asiguratorul nu despagubeste pierderile de productie cauzate de incapacitatea asiguratului de a intretine cultura in perioada in care aceasta a ramas sub observatie.
 • La culturile lasate "sub observatie", constatarea definitiva a daunelor se face inaintea recoltarii culturii, prin evaluare in camp sau prin recoltarea unor suprafete semnificative.
 • Despagubirea ce se plateste asiguratului de catre asigurator, in cazul daunelor provocate ca urmare a producerii riscurilor asigurate, nu poate depasi cuantumul pagubei, suma asigurata si nici oricare sublimita, atunci cand aceasta exista, stabilita prin polita de asigurare.
 • Indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare (RON sau EUR), despagubirea cuvenita se achita in RON.
 • Orice transformare de curs de schimb valutar se va face la cursul de referinta B.N.R. din ziua producerii evenimentului asigurat.
 • Daca asiguratul nu este de acord cu modul de evaluare a daunei de catre asigurator, poate solicita o noua evaluare, mentionand acest lucru in Procesul verbal de constatare a pagubelor, situatie in care asiguratorul va recurge la expertiza neutra – efectuata de experti de specialitate autorizati in prezenta reprezentantilor celor doua parti - aceasta constituind singura proba opozabila si, in baza careia, asiguratorul va plati asiguratului despagubirea. Cheltuielile ocazionate de expertiza neutra se suporta, dupa caz, de partea careia i se infirma rezultatul primei evaluari sau pretentiile nejustificate.
 • Pentru riscurile asigurate de grindina, ploaie torentiala, furtuna / vijelie, inghet tarziu de primavara si timpuriu de toamna, pe langa constatarile directe, reprezentantul asiguratorului si dupa caz, expertul neutru, vor avea in vedere si buletinele institutiilor abilitate de meteorologie si hidrologie pentru persoanele juridice sau instiintarea de la primaria locala pentru persoanele fizice, a caror obtinere cade in sarcina asiguratului. De asemenea, in cazul incendiilor se vor avea in vedere si concluziile formatiei de pompieri care a participat la lichidarea incendiului si, dupa caz, ale politiei.
 • Prin cuantumul daunei se intelege:
  • in caz de dauna totala:
   • fara reinsamantare / replantare: volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie efectuate (conform devizului tehnologic si pe baza documentelor justificative), de la data infiintarii culturii agricole pana la momentul producerii evenimentului asigurat;
   • cu reinsamantare / replantare: volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie efectuate (conform devizului tehnologic si pe baza documentelor justificative), de la data infiintarii culturii agricole pana la momentul producerii evenimentului asigurat, din care se deduce contravaloarea efectelor economice remanente ale cheltuielilor efectuate la suprafata afectata / distrusa (lucrarile de fertilizare / erbicidare / amendare, inclusive valoarea materialelor folosite, aratura executata in toamna).
  • in caz de dauna partiala: volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie effectuate (conform devizului tehnologic si pe baza documentelor justificative), de la data infiintarii culturii agricole pana la momentul producerii evenimentului asigurat, inmultit cu gradul de distrugere (daunare) din riscuri asigurate.
 • La producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea din cuantumul daunei a fransizei prevazuta in polita de asigurare, valoarea productiei fizice pierdute corespunzatoare gradului de dauna din riscuri necuprinse in asigurare, valoarea productiei fizice pierdute corespunzatoare gradului de distrugere produs de calamitati, atunci cand este cazul, a ratele de prima scadente pana la expirarea politei, daca este cazul, precum si alte retineri cum ar fi proportionalitatea, recalcularile de prima etc.
 • In cazul in care pagubele au fost marite / agravate din alte cause decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru aceea parte din paguba care, dupa constatarile care se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata fara indoiala de evenimentul asigurat.
 • In situatia in care productia medie care s-ar fi obtinut daca nu ar fi survenit riscul asigurat nu se poate stabili prin metoda comparatiei sau prin determinari effectuate in teren, atunci se va lua in calculul despagubirii media productiilor obtinute in ultimii 5 ani inregistrate in contabilitate, eliminand anul cu productia cea mai mare si anul cu productia cea mai mica.
 • Daca, la momentul expertizarii daunei, se constata ca suprafata unei culturi este mai mare decat cea asigurata, suma asigurata pe hectar se reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata totala si suprafata efectiva a culturii.
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus:
  • polita este lovita de nulitate absoluta in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea credinta de catre asigurat sau contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita de asigurare sau sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare achitate raman dobandite de asigurator, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate absoluta;
  • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita de asigurare sau sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul:
   • fie de a mentine in vigoare polita de asigurare solicitand majorarea corespunzatoare a primei de asigurare,
   • fie de a rezilia unilateral polita de asigurare la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea comunicata asiguratului sau contractantului in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare achitate aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei de asigurare;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata dupa producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita de asigurare sau sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea in raport cu proportia dintre nivelul primelor de asigurare achitate si nivelul primelor de asigurare ce ar fi trebuit sa fie achitate daca asiguratorul ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
   • in alte cazuri decat cele stabilite mai sus, asiguratorul are dreptul:
    • sa rezilieze unilateral polita de asigurare prin notificare scrisa transmisa asiguratului sau contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, incepand cu ora 00.00 a zilei urmatoare datei comunicarii;
    • sa propuna modificarea politei de asigurare cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii de modificare, polita de asigurare se reziliaza fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata cu efect de la aceeasi data;
    • in aceste situatii, asiguratul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare achitate aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei de asigurare;
    • sa refuze plata despagubirii, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, determinarii primelor de asigurare sau stabilirii despagubirii. In cazul nerespectarii de catre asigurat a obligatiei de comunicare a producerii evenimentului asigurat in termenul stabilit prin polita de asigurare, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea daunei.
 • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita de asigurare, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect culturi agricole grevate de o ipoteca, despagubirea este afectata la plata respectivelor creante privilegiate sau ipotecare, dupa rangul lor, conform Art. 2.330 si urmatoarelor din Codul civil.
 • In cazul cesiunilor sau ipotecilor asupra creantelor reprezentand despagubiri cuvenite in baza politei de asigurare, despagubirea cuvenita se va achita conform notificarii cesiunii sau ipotecii primite de asigurator, cu respectarea dispozitiilor din Codul civil aplicabile cesiunilor de creanta sau ipotecilor asupra creantelor.
 • Despagubirea se acorda asiguratului in cazurile cesiunilor pentru care exista acordul in acest sens al tertei persoane in favoarea careia s-a efectuat cesiunea sau este instituita ipoteca.
 • Nici un alt document constatator de daune, intocmit fara acceptul scris si participarea efectiva a asiguratorului nu va fi luat in considerare si nu va putea determina plata despagubirii.
 • despagubirile pentru culturile de pe terenuri primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea, daca in polita nu se prevede astfel.
 • Plata despagubirilor cuvenite asiguratului se face in cel mult 30 zile de la constatarea definitiva a daunei si numai dupa punerea la dispozitia asiguratorului a documentelor justificative pentru cheltuielile tehnologice de productie efectuate, in baza procesului verbal de constatare a pagubelor, insusit si semnat de catre asigurat (imputernicitul acestuia).
 • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului, persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa-l reprezinte, actionarilor, beneficiarului, o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
 • In situatia in care polita s-a incheiat pe baza Devizului tehnologic prezentat de asigurat si acceptat de asigurator, atat pentru cheltuielile tehnologice directe de productie cat si pentru valoarea productiei, asiguratul trebuie sa faca dovada efectuarii lucrarilor tehnologice (necesare obtinerii productiei prognozate a se obtine sau contractate) cu documente justificative, asiguratorul utilizand ca baza de calcul, aceste devize tehnologice si contractul de livrare a productiei, anexate la polita de asigurare.
 • Daca pentru aceleasi produse exista mai multe asigurari, asiguratul trebuie sa comunice fiecarui asigurator celelalte polite incheiate. In caz de dauna, asiguratul trebuie sa anunte toti asiguratorii si sa ceara fiecaruia dintre ei, indemnizatia de despagubire conform respectivei polite, in mod automat. Atunci cand suma tuturor indemnizatiilor de despagubire – excluzand sumele datorate de asiguratorii insolventi – depasesc cuantumul daunei, asiguratorul este dator sa plateasca numai cota sa proportionala, in raport cu indemnizatia de despagubire, calculata conform prevederilor propriei polite, excluzand orice raspundere solidara cu ceilalti asiguratori.
 • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca asiguratul sau beneficiarul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii.
 • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, ale beneficiarului asigurarii, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile / an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului contra tertelor persoane raspunzatoare de producerea si marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul are dreptul sa nu plateasca despagubirea, pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie aceasta suma din despagubirea acordata de asigurator.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea de catre asigurat a obligatiilor prevazute in polita de asigurare, prezumptia ca declaratiile asiguratului din cererea de asigurare, polita de asigurare si raportul inspectiei de risc sunt adevarate, constituie conditia care precede orice raspundere ce revine asiguratorului.
 • Oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare si pentru cauze neimputabile celeilalte parti, oricand pe parcursul valabilitatii acestuia, cu un preaviz de 20 de zile caledaristice, prin notificare scrisa transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la domiciliul / sediul cunoscut al partii notificate.
 • In cazul rezilierii / denuntarii politei de asigurare, prevederile acesteia se aplica pentru toate cazurile de dauna produse inainte de denuntare sau reziliere, pana la lichidarea definitiva a acestora.
 • Polita de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.
 • In cazul in care intervine forta majora, partile politei sunt obligate sa-l notifice celeilalte in termen de 5 zile calendaristice, iar in cazul in care evenimentul se prelungeste peste 15 zile, pot rezilia polita, fara nici o responsabilitate una fata de cealalta.
 • Partea care invoca forta majora este obligata sa prezinte celeilalte parti un document - obtinut de la o autoritate competenta in domeniu - pentru a-l face opozabil celeilalte parti.
 • Relatia dintre asigurator si asigurat se stabileste prin liberul consimtamant al partilor, in baza politei de asigurare, datata si semnata. Asiguratul poate fi proprietarul terenului agricol sau orice persoana fizica sau juridica care detine terenul agricol printr-un act scris si are un interes patrimonial sau vreo raspundere pentru exploatarea, conservarea si protejarea acestuia. La schimbarea proprietatii sau a titlului celui care exploateaza terenul agricol (prin vanzare, mostenire, donatie, arendare etc), cel care dobandeste proprietatea sau dreptul de exploatare preia drepturile si obligatiile fostului proprietar in masura in care incheie cu asiguratorului un Act Aditional de modificare a politei de asigurare initiala. Pentru plata primelor de asigurare corespunzatoare perioadei asigurate in curs de desfasurare (anul agricol), raspund solidar atat fostul proprietar, cat si succesorul proprietarului sau cel care preia in exploatare (cu exceptia cazului in care acesta fiind mostenitor trebuie sa plateasca integral). Despre schimbarea proprietatii sau a celui care exploateaza terenul agricol, asiguratorul trebuie anuntat in scris, in termen de 5 zile calendaristice, atat de fostul proprietar (daca acesta nu a decedat) cat si de succesor, facandu-se si dovada, prin acte, a acestei schimbari. In caz contrar, polita de asigurare se reziliaza de drept la data schimbarii proprietatii sau a titlului prin care este detinut terenul agricol, fara restituirea primelor anterior incasate, asiguratul pierzand dreptul la despagubire in cazul producerii daunei.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a denunta polita de asigurare incheiata cu fostul proprietar sau cu cel care a exploatat anterior proprietatea, daca considera ca noul proprietar (sau arendas) nu prezinta suficiente garantii in ceea ce priveste respectarea conditiilor de asigurare; in aceasta situatie asiguratorul va restitui primele incasate, de la data la care s-a facut instrainarea, mai putin cheltuielile de administrare.
 • Cu exceptia unei precizari diferite, mentionata expres in polita de asigurare, interesul asiguratului este cel al proprietarului culturilor asigurate, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant, altul decat asiguratul sau daca despagubirea, in caz de dauna, este cesionata in favoarea unei terte persoane (beneficiar) alta decat asiguratul, pe baza manifestarii de vointa a acestuia din urma, exprimata in scris.
 • Daca interesul patrimonial, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept si nu poate produce nici un fel de efecte juridice, asiguratorul avand dreptul de a retine primele incasate.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor exista Fondul de garantare administrat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, destinat platilor de indemnizatii rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Dreptul de a pretinde despagubiri pentru pagube produse de riscurile asigurate si acoperite in baza politei de asigurare, se prescrie in termen de 2 ani de la data producerii daunei.
 • Cei care obtin sau incearca, prin orice mijloace, sa obtina pe nedrept despagubiri de asigurare sau inlesnesc asemenea fapte, sunt decazuti din dreptul la despagubire si se pedepsesc potrivit legii penale, ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori rezilierea acesteia, se va solutiona pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele de judecata competente din Romania de pe raza unitatii teritoriale unde s-a incheiat asigurarea.