CULTURI AGRICOLE 2024 - GOTHAER Asigurari - Reasigurari - Pitesti - Arges

asigurari gothaer culturi agricole livezi plantatii vie podgorii sere solarii pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. detine in portofoliu polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea riscurilor de incendiu produs din cauze naturale sau din orice alte cauze, ploi torentiale, furtuna, grindina, alunecare, prabusire sau surpare de teren, inghet timpuriu de toamna sau tarziu de primavara, etc., care pot afecta la un moment dat culturile agricole infiintate si detinute de persoanele fizice sau juridice.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor asiguratului / beneficiarului (dupa caz) pentru daunele produse culturilor asigurate ca urmare a producerii riscurilor asigurate precizate in polita, in timpul perioadei de asigurare.

               In baza politei de asigurare, se pot asigura culturile agricole, culturile de legume, rodul viilor, pomilor si hameiului, denumite in mod generic, „culturi”. Aceasta asigurare opereaza doar pentru productia principala.

               La solicitarea asiguratului / contractantului si cu acordul asiguratorului pot fi cuprinse in asigurare si alte tipuri de culturi, in baza unor conditii speciale de asigurare, dupa cum urmeaza: culturi / plante ornamentale aflate in camp, sere si solarii, plantatii tinere de pomi si vita-de-vie (pana la intrarea pe rod), unitatea plantata si cultivata (butucul / material lemnos), material pomicol si viticol din pepiniere recomandat de Catalogul Oficial al Soiurilor (altoi, portaltoi, butasi verzi, butasi lemnificati, pomi altoiti), plantatii de capsuni nou infiintate si pe rod, plantatie tanara de arbusti fructiferi, rodul arbustilor fructiferi, arbusti ornamentali, fanete si pasuni.

               Nu se pot asigura, urmatoarele tipuri de culturi:

 • plantele cultivate sub plante protectoare;
 • culturile semanate pentru fertilizare;
 • culturile agricole, rodul viilor si al pomilor fructiferi care au suferit, in anul agricol in curs, pagube produse din orice cauze precum si cele care, la data incheierii asigurarii, nu garanteaza randamentul normal specific speciei si soiului asigurat. In cazul in care, cu ocazia inspectiei de risc se constata ca polita de asigurare s-a incheiat in mod eronat pentru o astfel de cultura, polita de asigurare este nula de drept iar primele de asigurare se restituie asiguratului;
 • speciile sau soiurile de plante de cultura ce nu sunt considerate adaptate la zona;
 • culturile care la incheierea politei, au fost deja daunate / afectate de riscuri asigurate, oricare ar fi cauza daunarii, cu exceptia celor pentru care se poate determina cu exactitate momentul si dimensiunea / intinderea daunei anterioare cu ocazia efectuarii inspectiei de risc si care sunt evidentiate in raportul inspectiei de risc;
 • orice alte tipuri de culturi / plantatii care nu sunt prevazute in polita de asigurare.

               Culturile aflate pe acelasi bloc fizic / parcela / tarla se vor asigura in integralitatea lor.

               In cazul in care asiguratul instraineaza in totalitate suprafetele de culturi asigurate, prin vanzare, arendare ori donatie etc., polita de asigurare inceteaza la momentul intervenirii actului de instrainare, daca nu s-a convenit altfel intre parti prin emiterea unui act aditional la polita. Modificarea politei de asigurare in acest sens trebuie anuntata de indata in scris asiguratorului si dovedita la cerere prin documente, pentru operarea schimbarii.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; lista solelor / parcelelor preluate in asigurare; fotocopia planului de situatie / schitei cu locatia culturii asigurate, conform situatiei amplasarii culturii; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii generale:
  • obiectul si perioada asigurarii;
  • localizarea riscului si riscurile care se doresc a fi preluate in asigurare;
  • nivelul cheltuielilor tehnologice de productie;
  • existenta altor asigurari pentru acelasi obiect asigurat;
  • descrierea vecinatatilor culturilor;
  • persoanele cu implicare directa in ceea ce priveste culturile asigurate;
 • informatii tehnice:
  • tipul culturii;
  • ciclul de vegetatie / productie;
  • aria de cultivare si numarul de parcele;
  • metodele de recoltare si facilitatile folosite in acest sens;
  • productia medie;
  • cheltuieli de infiintare a culturii;
  • cheltuieli de productie la hectar;
  • schema de irigare a culturilor;
  • daunele majore inregistrate din riscurile asigurate si cele provocate de boli si / sau daunatori, sau din alte riscuri neasigurate;
 • Specificatia culturilor de asigurat si termenii asigurarii;
  • denumirea tehnica a culturii de asigurat;
  • suprafata;
  • localizarea;
  • productia medie estimata;
  • pretul unitar preliminat;
  • cheltuieli de productie;
  • fransiza din suma asigurata;
  • suma asigurata;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Asigurarea poate fi incheiata oricand in cursul anului, dar nu mai tarziu de o luna inaintea inceperii recoltarii culturii respective, fiind valabila pentru anul agricol in curs.

             Valabilitatea politei de asigurare este conditionata de intrunirea cumulativa a urmatoarelor doua conditii:

 • s-a intocmit si s-a semnat polita de asigurare,
 • s-a platit prima de asigurare / rata I de prima, dupa caz, in numerar sau prin virament bancar (se prezinta ordinul de plata vizat de banca).

              Raspunderea asiguratorului se va angaja la expirarea unui termen de 5 zile de la expirarea zilei in care s-a platit intreaga prima de asigurare, sau dupa caz intaia rata a acesteia dar nu mai devreme de 5 zile de la data de inceput a perioadei de asigurare stabilita in polita de asigurare si doar dupa data efectuarii inspectiei de risc care este obligatorie pentru toate politele de asigurare, dar nu mai devreme de:

 • Pentru culturile agricole insamantate:
  • momentul insamantarii acestora, in cazul producerii riscurilor de alunecare / prabusire de teren cultivat, ploaie torentiala (inclusiv efectele directe ale ploii torentiale);
  • momentul rasaririi / plantarii acestora, in cazul producerii riscurilor de grindina, incendiu, furtuna / uragan, inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna;
 • Pentru culturile agricole sadite - din momentul sadirii (transplantarii) acestora;
 • Pentru rodul viilor, din momentul aparitiei lastarilor cu inflorescente vizibile, cu exceptia riscului „inghetul tarziu de primavara” care este acoperit de la data specificata pe polita de asigurare, dar nu mai devreme de intrarea in raspundere;
 • Pentru rodul pomilor fructiferi, de la formarea butonului floral (faza de boboci colorati), cu exceptia riscului „Inghetul tarziu de primavara” care este acoperit de la data specificata pe polita de asigurare, dar nu mai devreme de intrarea in raspundere;
 • Pentru hamei, din momentul infloririi.

              Perioada de 5 zile prevazuta reprezinta un termen de asteptare, in care asiguratorul nu poarta raspundere.

              Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la momentul recoltarii (secerisului, culesului, scoaterii radacinoaselor), dar nu mai tarziu de ora 24:00 a ultimei zile din perioada de asigurare inscrisa in polita;
 • pentru rodul viilor, livezilor, hameiului - la momentul culesului, dar nu mai tarziu de ora 24:00 a ultimei zile din perioada de asigurare inscrisa in polita;
 • pentru toate culturile cu recoltare in mai multe faze, raspunderea asiguratorului inceteaza odata cu ridicarea productiei din camp, dar nu mai tarziu de 4 zile de la coasa in cazul plantelor furajere si a plantelor furajere semincere sau de la dislocare in cazul radacinoaselor, nu mai tarziu de ora 24:00 a ultimei zile din perioada de asigurare inscrisa in polita;
 • prin plata despagubirii in cazul distrugerii totale (dauna totala) a culturilor agricole / plantatiilor din riscurile asigurate;
 • la momentul distrugerii culturilor asigurate din orice alte cauze, neasigurate;
 • la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau a incetarii politei de asigurare.

               In toate cazurile asiguratorul este absolvit de raspundere daca asiguratul, nerespectand perioada optima de recoltare a culturii, a suferit daune si diminuari de recolta in urma producerii evenimentelor asigurate sau oricaror altor evenimente care au condus la intarzierea recoltatului (ploi de lunga durata, baltiri, lipsa mijloacelor de recoltare etc.).

               Cu ocazia efectuarii inspectiei de risc, daca se constata de catre asigurator ca:

 • o parte din culturile asigurate au fost afectate din riscuri asigurate sau din orice alta cauza, inaintea intrarii in asigurare sau inaintea inceperii raspunderii asiguratorului, asiguratorul este indreptatit sa modifice suprafetele asigurate iar primele de asigurate achitate aferente suprafetelor daunate se vor restitui asiguratului. In acest caz, asiguratorul nu are obligatia contractuala de a acorda despagubiri pentru suprafetele afectate.
 • intreaga cultura asigurata a suferit asemenea fenomene, contractul de asigurare se desfiinteaza de drept iar asiguratului i se vor restitui primele de asigurate achitate, la solicitarea acestuia.
Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, isi exercita acoperirea numai pentru culturile agricole infiintate si detinute pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate sa fie:

 • persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Sumele asigurate se stabilesc in aceeasi moneda, in Lei sau in alta valuta agreata de parti.

              Polita de asigurare se incheie pentru sumele asigurate mentionate, fiind stabilite conform precizarilor de mai jos.

              Suma asigurata se stabileste la valoarea solicitata de catre asigurat, acesta putand opta pentru una din urmatoarele variante:

 • Valoarea determinata conform conditiei speciale C1 – Asigurarea la valoarea productiei;
 • Valoarea determinata conform conditiei speciale C2 – Asigurarea la valoarea cheltuielilor tehnologice.

              Modalitatea de stabilire a sumei asigurate se mentioneaza expres in polita.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Primele de asigurare sunt stabilite pentru anul agricol in curs, indiferent de data incheierii asigurarii.

                Primele de asigurare aferente perioadei asigurate si termenele de plata ale acestora sunt mentionate in polita de asigurare.

                Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata (moneda politei de asigurare), plata putand fi efectuata in Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii sau in moneda politei.

                Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru intreaga perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare indiferent de facilitatea acordata privind modalitatea de plata.

                Asiguratorul nu are obligatia sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima stabilite prin polita de asigurare. Primele de asigurare datorate si scadente dupa avizarea unui eveniment raman in continuare scadente, iar asiguratului ii revine obligatia de a respecta termenele scadente asumate prin polita. Nu se pot emite pretentii de despagubire daca nu s-au achitat primele de asigurare in cuantumul stabilit si la termenele prevazute in polita de asigurare.

                Plata primei de asigurare se poate efectua anticipat si integral pentru intreaga perioada de asigurare sau in rate, in cuantumul si in termenele precizate in polita. In cazul in care la momentul producerii evenimentului asigurat, asiguratul / contractantul nu a achitat integral rata de prima sau prima de asigurare anuala stabilita, plata se va considera neefectuata, iar asiguratorul nu va datora despagubiri. Primele incasate nu se restituie.

                Plata de catre asigurat / contractant a oricaror sume, fara respectarea prevederilor politei de asigurare, nu se considera valabila, asiguratorul nefiind raspunzator si nedatorand despagubiri pentru nicio dauna.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul / contractantul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita. In aceasta perioada de gratie asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare.

                Dovada platii primei de asigurare: in toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare / ratelor de prima revine asiguratului / contractantului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza deductibila se calculeaza ca procent din suma asigurata aferenta suprafetei asigurate sau suprafetei daunate din riscurile asigurate sau parcelei, pe tipuri de culturi, conform celor precizate expres in polita.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratorul il despagubeste pe asigurat numai pentru pierderea cantitativa de productie, cauzata de urmatoarele riscuri:
  • grindina – asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a efectelor mecanice directe ale grindinei, respectiv: distrugerea aparatului vegetativ, ruperea sau frangerea plantelor, scuturarea semintelor, fructelor, lovituri pe stiulete sau calatidiu;
  • incendiu - fenomenul de aprindere si ardere a culturilor agricole;
  • Ploaie torentiala - asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a efectelor mecanice directe, respectiv: dezvelirea semintelor si spalarea solului din jurul plantelor, dezradacinarea plantelor, malirea produsa de suvoaie, deplasarea plantelor cu sau fara pamantul din jurul lor, frangerea sau ruperea tulpinilor, lastarilor, florilor, caderea fructelor, culcarea la pamant a plantelor fara redresare ulterioara;
  • Furtuna, Uragan - asiguratorul acorda despagubiri pentru efectele mecanice directe, ca urmare a producerii riscului de furtuna, uragan, respectiv: dezgolirea radacinilor, deplasarea plantelor cu sau fara pamantul din jurul lor, frangerea sau ruperea tulpinilor, lastarilor, florilor, caderea fructelor, culcarea la pamant a plantelor fara redresare ulterioara;
  • Alunecare, prabusire de teren cultivat;
  • inghet tarziu de primavara dupa data precizata expres in polita de asigurare;
  • inghet timpuriu de toamna inainte de data precizata expres in polita de asigurare;
 • Riscurile asigurate se precizeaza expres in polita de asigurare.
 • La solicitarea asiguratului / contractantului si cu acordul asiguratorului, pot fi cuprinse in asigurare si alte riscuri suplimentare in baza unor conditii speciale de asigurare cu plata unei prime de asigurare suplimentare si cu precizarea expresa a acestora in polita de asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor:
  • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, razvratire / rascoala, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, poprire sau distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau al oricarei autoritati publice;
  • explozie atomica, radiatii sau infestari / contaminari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile / fusionabile;
  • terorism – asa cum este definit in legea interna sau in conventiile / tratatele internationale, sabotaj;
  • poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauza, inclusiv orice dauna de consecinta si costuri de depoluare / decontaminare etc.; cresterea nivelului marii, maree, tsunami, eruptii vulcanice;
  • faptelor savarsite cu intentie sau din culpa de catre asigurat / beneficiar(i) sau prepusii acestuia / acestora ori de catre persoane legal autorizate sa il / ii reprezinte; orice tip de raspundere in legatura cu culturile asigurate;
  • pagubele existente la data intrarii in vigoare a politei de asigurare;
  • pagube, cauze / fapte care le-ar putea genera, produse inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare ori cunoscute asiguratului / contractantului ori pe care trebuia sa le cunoasca (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea-chestionar / alte declaratii scrise) inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare.
 • Nu se pot asigura si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor:
  • bolile si daunatorii plantelor, nerasarirea sau rarirea acestora, maturarea excesiva datorata intarzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultura, intepaturile insectelor, seceta, baltiri, revarsari de ape, furtul recoltei;
  • neexecutarea de calitate si la timp a lucrarilor agrotehnice si / sau recomandate de catre asigurator cu ocazia inspectiilor de risc, pentru fiecare cultura asigurata;
  • nerasarirea plantelor datorita calitatii semintelor sau al materialului saditor, germinatiei deficitare, factorilor de clima sau altor cauze similare;
  • masurile de desfiintare profilactica a unor culturi sau de carantina fitosanitara;
  • distrugerile provocate de animale si pasari de orice fel;
  • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) in apropirea culturii asigurate;
  • incendii sau explozii rezultand din utilizarea flacarii deschise;
  • aprinderea si / sau nesupravegherea focului deschis in apropierea culturii agricole asigurate;
  • incendiu in situatia in care nu au fost respectate normele de prevenire si stingere a incendiilor;
  • incendiile produse de utilajele agricole care nu indeplinesc conditiile minime impuse de lege pentru desfasurarea activitatii;
  • incendii produse in timpul comiterii de infractiuni sau alte acte interzise de lege;
  • furtul in orice conditii si sub orice forma;
  • daunele provocate din riscuri neasigurate, chiar daca acestea s-au inregistrat in conjunctie cu riscurile asigurate;
  • pierderea de productie ca urmare a nerespectarii perioadei optime de semanat.
 • Nu se acorda despagubiri pentru daunele produse pana la efectuarea inspectiei de risc, daca aceasta nu s-a putut efectua din culpa asiguratului.
 • Nu se acorda despagubiri daca avizarea de dauna nu a fost transmisa catre asigurator in maxim 5 zile lucratoare de la producerea / aparitia evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • pierderea oricarei parti din productie datorata echipamentelor de recoltare sau altor cauze produse la recoltarea culturii asigurate. Partile convin in mod expres ca pierderea aferenta recoltarii cu echipamente de recoltare este stabilita la o valoare de minim 3% din valoarea productiei recoltate cu exceptia situatiei in care nivelul pierderii este inferior valorii de 3% din valoarea productiei recoltate, rezultata din specificatiile tehnice ale utilajelor cu care s-a efectuat recoltarea (ex.: cartea tehnica) puse la dispozitie de catre asigurat;
  • pierderile de productie datorate nerespectarii procesului tehnologic;
  • daunele inregistrate la partile vegetative ale plantelor; totusi, daca aceste daune conduc la scaderea cantitativa a productiei, acestea vor fi despagubite;
  • pagube produse culturilor ca urmare a intarzierii recoltatului, din orice cauza;
  • daune produse culturilor de seceta, seceta excesiva, persistenta in timp si care afecteaza terenurile neirigate, inundatiile din revarsari de rauri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje, ploile abundente si de lunga durata, temperaturile excesiv de scazute, sub limita biologica de rezistenta a plantelor, stratul gros de zapada care produce pagube in sectorul vegetal, topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii, revarsari de rauri si baltiri, precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse;
  • inghetul de iarna, daca partile nu au convenit altfel cu precizarea expresa in polita, in baza unor conditii speciale de asigurare si cu plata unei primei de asigurare suplimentare;
  • cheltuielile indirecte de productie reprezentand acele cheltuieli ce nu pot fi atribuite direct pe un anumit obiect de calculatie ci privesc intreaga activitate;
  • cheltuielile de recoltare;
  • cheltuieli aferente transportului productiei din camp;
  • pagube produse culturilor recoltate;
  • pierderi calitative.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca paguba putea fi preintampinata de asigurat. De asemenea, nu se despagubeste paguba sau partea din paguba care s-a produs din culpa asiguratului ca urmare a neaplicarii la timp a lucrarilor de intretinere, de protectie fitosanitara si oricaror altor actiuni menite sa preintampine, sa reduca sau sa limiteze efectul negativ al factorilor de risc asigurati.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca paguba s-a produs intr-o perioada a anului in care, tinand cont de conditiile locale, trebuia sa fie terminata recoltarea culturilor agricole / plantatiilor.
 • Asiguratorul nu va fi raspunzator si nu va despagubi fransizele prevazute in polita de asigurare.
 • De asemenea, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • daune / pierderi de consecinta de orice fel, cum ar fi: scaderea pretului de vanzare a productiei, intarzieri in livrare, pierderi de venit / profit etc.;
  • cheltuielile legate de imbunatatirea / transformarea / sporirea valorii productiei precum si orice cheltuieli efectuate pentru operatiuni de acest gen nereusite;
  • pagube aparute in perioada in care oricare dintre avizele / autorizatiile legale necesare derularii activitatii asiguratului sunt suspendate / anulate / retrase / expirate sau nu exista;
  • orice pagube datorate producerii evenimentelor asigurate sau oricaror alte evenimente care au condus la intarzierea recoltatului (ploi de lunga durata, baltiri, lipsa mijloacelor de recoltare etc.) dupa data de expirare prevazuta in polita;
  • nu se despagubeste nici o dauna avizata in interiorul perioadei asigurate pentru care asiguratul solicita constatarea pagubei dupa data de expirare prevazuta in polita;
  • lucrarile neefectuate constatate la inspectia de risc sau lucrari pe care asiguratul nu le poate justifica cu documente atunci cand se solicita acest lucru in mod expres de catre asigurator chiar daca la incheierea politei s-a optat pentru devizul tehnologic prestabilit.
 • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
  • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
  • se constata si se dovedeste reaua credinta a asiguratului in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
  • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt furnizate cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
  • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
  • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute, ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
  • asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
  • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat a fost instituita o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, exista si se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara, astfel:

Clauza C1: ASIGURAREA VALORII PRODUCTIEI

              In baza acestei Conditii speciale de asigurare se asigura productia medie estimata pe hectar a culturilor agricole mentionate in polita, dupa cum urmeaza:

 • productia principala a culturilor de cereale, plante tehnice, leguminoase, cartofi, legume;
 • rodul plantatiilor - fructe, struguri.

               Suma asigurata reprezinta valoarea estimata a productiei. Suma asigurata pe hectar se stabileste prin inmultirea productiei medii la hectar a culturilor agricole mentionate in polita cu pretul de valorificare estimat (pe kg) pentru anul agricol in curs. Pentru clientii care nu au mai cultivat in niciun an respectiva cultura, productia asigurata se va stabili in functie de potentialul zonei, de conditiile pedoclimatice si de soiul / hibridul cultivat.

               La culturile care se recolteaza in mai multe culesuri sau coase, suma asigurata se refera la cantitatea totala a recoltei obtinuta din toate culesurile sau coasele in total in anul agricol in curs. Pentru leguminoasele furajere, suma asigurata totala se repartizeaza astfel:

 • Pentru zona de campie: coasa I – 40 % (data medie de recoltare 20-27 Aprilie), coasa II – 25 % (data medie de recoltare 05-12 Iunie), coasa III – 20 % (data medie de recoltare 15-22 Iulie) si coasa IV – 15 % (data medie de recoltare 25 August-02 Septembrie);
 • Pentru zona colinara: coasa I – 50 % (data medie de recoltare 01-07 Mai), coasa II – 30 % (data medie de recoltare 15-22 Iulie) si coasa III – 20 % (data medie de recoltare 30 August-03 Septembrie);

                Pentru culturile furajere pentru samanta (lucerna, lolium, trifoi etc.), suma asigurata totala se stabileste strict la nivelul productiei de samanta. La culturile furajere pentru masa verde, suma asigurata se raporteaza la masa verde a plantatiilor si se imparte in 2-3 coase in functie de specificul culturii. In cazul producerii unei daune la una dintre coase, suma asigurata la care se raporteaza despagubirea, se reduce corespunzator, pentru fiecare coasa.

                La culturile la care, dupa producerea unui eveniment asigurat se schimba destinatia produselor (porumb pentru boabe in porumb siloz, sfecla pentru zahar in sfecla pentru furaj, lucerna sau trifoi pentru samanta in lucerna sau trifoi pentru nutret etc.), suma asigurata pe baza careia se stabileste despagubirea, este cea prevazuta in polita de asigurare. Din despagubire se retine suma aferenta recuperarilor de produse.

                Gradul de distrugere din riscurile asigurate reprezinta raportul procentual dintre:

 • pierderea produsa din riscuri asigurate - calculata ca diferenta dintre productia obtenabila (dar nu mai mult decat productia medie estimata inscrisa in polita de asigurare) si productia efectiv obtinuta si
 • productia obtenabila (dar nu mai mult decat productia medie estimata inscrisa in polita de asigurare).

                In situatia in care productia medie care s-ar fi obtinut daca nu ar fi survenit riscul asigurat nu se poate stabili prin metoda comparatiei sau prin determinari efectuate in teren, atunci se va lua in calculul despagubirii media productiilor obtinute in ultimii 5 ani inregistrate in contabilitate, eliminand anul cu productia cea mai mare si anul cu productia cea mai mica.

                La stabilirea gradului de distrugere se vor avea in vedere atat pierderile din riscuri asigurate, cat si cele produse de riscuri neasigurate (de ex.: imbolnavirea plantelor ca urmare a actiunii agentilor fitopatogeni / daunatori / imburuienare / seceta / ploi de durata etc.).

                Asiguratorul va constata si evalua daunele prin reprezentantii sau imputernicitii sai impreuna cu asiguratul. Constatarea si evaluarea daunelor precum si stabilirea si plata despagubirilor se efectueaza de catre asigurator. despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiari si asigurator, iar in caz de neintelegere – prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania. Asiguratul va inmana asiguratorului delegatia persoanei imputernicita sa-l reprezinte pentru a participa la efectuarea constatarilor precum si pentru semnarea procesului - verbal de constatare. Asiguratul va prezenta in mod obligatoriu documente din care sa rezulte identificarea si localizarea culturilor afectate (harti cadastrale, blocuri fizice, parcele, tarlale). Neprezentarea acestor documente duce la imposibilitatea constatarii daunelor avizate si decade asiguratul din dreptul de a mai solicita despagubiri in legatura cu dosarul de dauna. Asiguratul prin persoana imputernicita are obligatia de a identifica in teren blocul fizic / parcela asigurata si avizata ca daunata iar in cazul in care in urma verificarilor ulterioare se va constata inducerea in eroare, din orice cauza, acesta isi pierde dreptul de a mai solicita despagubiri in legatura cu dosarul de dauna.

                Constatarea (preliminara sau definitiva, dupa caz) a pagubelor produse, se efectueaza dupa primirea formularului de avizare, stabilindu-se suprafata culturilor asigurate afectate, dupa care se intocmeste procesul - verbal de constatare. In functie de cele stabilite in procesul - verbal de constatatare initial, intocmit de catre asigurator, inainte de efectuarea recoltarii culturilor / plantatiilor, se efectueaza constatarea definitiva si evaluarea pagubelor, intocmindu-se procesul - verbal de dauna definitiv.

                Documentatia minima necesara pentru instrumentarea dosarului de dauna contine:

 • buletinul meteorologic emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM);
 • procesul verbal emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), dupa caz;
 • adeverinta emisa de Primarie privind producerea evenimentelor asigurate;
 • adeverinta emisa de Primarie privind inscrierea culturilor asigurate in registrul agricol;
 • precum si orice documente care asigura identificarea si localizarea suprafetelor asigurate (Harti cadastrale, Blocuri fizice, parcele, tarlale);
 • deviz tehnologic al asiguratului insotit de toate documentele justificative (facturi, balante, etc.).

                 Instrumentarea dosarului de dauna se va face in baza inscrisurilor de mai sus. De asemenea asiguratul se obliga sa prezinte asiguratorului la solicitarea acestuia, orice alte documente suplimentare necesare pentru justificarea pretentiilor de despagubire. Inceperea si derularea procedurii de evaluare si stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiilor de plata a despagubirii. In acest sens, primirea de catre asigurator a avizarii de dauna si a documentelor depuse de catre asigurat, intocmirea dosarului de dauna si constatarea la fata locului a daunelor produse nu constituie recunoasterea pretentiei de despagubire din partea asiguratorului.

                 Daca asiguratul nu prezinta documentele necesare pentru identificarea si localizarea culturilor in teren ori indica alte suprafete daunate decat cele asigurate, refuza participarea la constatarea daunei sau exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la despagubire, iar polita de asigurare este considerat reziliata de deplin drept, fara restituirea primelor de asigurare platite. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei notificari de reziliere, fara alte formalitati prealabile.

                 Asiguratorul acorda despagubiri numai pentru pagubele suferite prin pierderi cantitative ca urmare a producerii unor riscuri asigurate prin polita, orice pierderi de alta natura fiind excluse. Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se face in functie de starea culturilor asigurate din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. Evaluarea daunelor se face direct in camp conform schitelor de amplasament puse la dispozitia asiguratorului, prin masuratori si determinari, avand in vedere si datele rezultate in urma inspectiilor de risc si / sau cele din momentul producerii daunei.

                  Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul pagubei si nici suma asigurata / (sub-)limitele raspunderii la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat. Asiguratorul acorda despagubiri astfel:

 • in caz de dauna partiala:
  • Daca pretul de vanzare al kg de productie la data recoltarii este mai mic decat pretul pe kg asigurat mentionat in polita, cuantumul despagubirii il reprezinta produsul dintre valoarea productiei care s-ar fi obtinut in conditiile in care nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator, dar nu mai mult decat suma asigurata inscrisa in polita, luand in calcul pretul / kg la data recoltarii si gradul de distrugere din riscuri asigurate;
  • Daca pretul de vanzare al kg de productie la data recoltarii este mai mare decat pretul pe kg asigurat mentionat in polita:
   • Cuantumul despagubirii il reprezinta diferenta dintre valoarea productiei care s-ar fi obtinut in conditiile in care nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator, dar nu mai mult decat suma asigurata inscrisa in polita, inmultita cu pretul / kg asigurat mentionat in polita si valoarea productiei recoltate (productia recoltata inmultita cu pretul / kg la data recoltarii).
   • Pretul de vanzare la data recoltarii va fi stabilit prin facturi prezentate de asigurat corectate cu pretul comunicat de institutii de profil pentru zona asigurata (pretul comunicat de Ministerul Agriculturii etc., pentru zona respectiva, la sfarsitul saptamanii de recoltare).
   • In cazul in care asiguratul nu detine o factura de vanzare sau tipul de cultura nu se regaseste pe site-ul institutiilor de profil sau Ministerului Agriculturii se vor lua in calcul preturile medii de vanzare de pe site-urile procesatorilor din zona asiguratului.
   • In toate cazurile din cuantumul despagubirii se scad fransizele mentionate in polita de asigurare, sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.) si alte retineri, daca este cazul.
 • in caz de dauna totala:
  • daca nu mai este posibila reinsamantarea / replantarea:
   • iar dauna a aparut INAINTE de maturitatea tehnica de recoltare cuantumul despagubirii reprezinta:
    • cheltuielile tehnologice directe pe hectar efectuate pana la momentul producerii evenimentului asigurat, conform devizului tehnologic al culturii asa cum rezulta din acte justificative (dar nu mai mult decat suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare si nici mai mult decat valoarea ce rezulta prin inmultirea productiei care ar fi fost posibil sa se obtina daca nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator- cu pretul unui kg de produs la data daunei dar nu mai mare decat pretul asigurat) inmultite cu gradul de distrugere din riscurile asigurate.
   • iar dauna a aparut LA maturitatea tehnica de recoltare – cuantumul despagubirii reprezinta:
    • valoarea productiei ce rezulta prin inmultirea productiei care ar fi fost posibil sa se obtina daca nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator – cu pretul unui kg de produs la data daunei dar nu mai mare decat pretul asigurat, inmultita cu gradul de distrugere din riscurile asigurate.
   • In niciuna dintre situatii nu poate fi depasita suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare.
  • daca este posibila reinsamantarea / replantarea:
   • Cuantumul despagubirii reprezinta:
    • cheltuielile tehnologice de productie efectuate pana la producerea evenimentului asigurat, conform devizului tehnologic al culturii asa cum rezulta din acte justificative dar nu mai mult decat suma asigurata, din care se deduc contravaloarea lucrarilor cu efect economic remanent (lucrarile de fertilizare / amendare, inclusiv valoarea materialelor folosite, aratura executata in toamna).
     • Data medie pana la care culturile pot fi reinsamantate ori replantate cu aceeasi sau cu o alta cultura este considerata 15 iunie. La calculul despagubirii se va tine cont de pierderile din riscuri neasigurate.
  • In toate cazurile din cuantumul despagubirii se scad fransizele mentionate in polita de asigurare, sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.) si alte retineri, daca este cazul.

                Asiguratorul nu despagubeste pierderile de productie cauzate de incapacitatea asiguratului de a ingriji cultura in perioada in care aceasta a ramas sub observatie. Nu se accepta pentru calculul despagubirii justificarea pretului de vanzare cu facturi sau contracte emise intre societatile cu acelasi actionariat / controlate de acelasi administrator / entitati apartinand persoanelor fizice intre care exista grad de rudenie.

                Daca se constata ca suprafata unei culturi sau plantatii este mai mare decat suprafata inscrisa in polita de asigurare, suma asigurata pentru un hectar de cultura sau plantatie se reduce proportional si se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate inscrisa in polita pentru acea cultura sau plantatie, la numarul de hectare efectiv insamantate (plantate) sau puse pe rod. In aceste cazuri, despagubirea se calculeaza pe baza sumei de asigurare astfel reduse, pe hectar.

                 Cuantumul despagubirii nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoare adaugata). Din cuantumul despagubirii se scad:

 • Fransizele mentionate in polita de asigurare;
 • Sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.);
 • alte retineri, daca este cazul.

                  Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, pentru toate politele agricole pe care le detine asiguratul, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale. Asiguratorul are dreptul de a solicita documente justificative privind productia medie realizata in anii anteriori de catre asigurat.

                  In cazul in care pagubele au fost produse / marite (agravate) si din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care a fost cauzata de producerea unui eveniment asigurat din riscurile asigurate prin polita. In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista in vigoare o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu cuantumul pagubei. In nici un caz valoarea despagubirilor cumulate aferente aceluiasi obiect asigurat, nu va putea depasi cea mai mica valoare dintre cuantumul pagubei si suma asigurata / limita raspunderii.

                  Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, sunt necesare verificari sau cercetari suplimentare in vederea clarificarii unor aspecte contradictorii sau daca a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii. In toate situatiile, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul produs este asigurat in baza politei de asigurare, sarcina probei revenind acestuia. In caz de incendiu, despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces - verbal de catre organele de politie, inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISU) sau alte organe abilitate.

                  Dupa fiecare dauna, suma asigurata / limita raspunderii se micsoreaza, cu incepere de la data producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita. Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv fransizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat. despagubirile se platesc in maximum 30 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.

                  Dreptul la despagubire in caz de dauna apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat. In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta. Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului. despagubirile pentru culturile de pe terenurile primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea in baza documentelor justificative.

                  Daca asiguratul sau dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.

                   Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit). Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit). Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva.

Clauza C2: ASIGURAREA LA CHELTUIELILE TEHNOLOGICE

                In baza acestei Conditii speciale de asigurare se acorda despagubiri in urma producerii daunelor produse culturilor cultivate constand in cheltuielile tehnologice efectuate de asigurat si justificate cu documentele aferente cultivarii suprafetelor asigurate.

                Suma asigurata se stabileaste la valoarea solicitata de catre asigurat, acesta putand opta pentru una din urmatoarele variante:

 • Valoarea determinata in baza devizului tehnologic al asiguratului pus la dispozitia asiguratorului, cel mai tarziu la data efectuarii inspectiei de risc;
 • Valoarea determinata in baza devizului tehnologic prestabilit, pentru care a optat asiguratul, la data emiterii politei de asigurare;

                La culturile cu mai multe recolte pe an se asigura cheltuielile tehnologice necesare pentru intreaga productie anuala. In situatia in care acest lucru s-a mentionat in mod expres la incheierea politei, in cheltuielile tehnologice directe pe hectar se va include si remuneratia conform contractului de arenda, in acelasi procent rezultat din raportul: cheltuieli tehnologice directe efectuate pana la momentul daunei / total cheltuieli tehnologice directe din devizul tehnologic al asiguratului. La culturile care se recolteaza in mai multe culesuri sau coase, suma asigurata se refera la cantitatea totala a recoltei obtinuta din toate culesurile sau coasele in total in anul agricol in curs.

                Pentru leguminoasele furajere, suma asigurata totala se repartizeaza astfel:

 • Pentru zona de campie: coasa I – 40 % (data medie de recoltare 20-27 Aprilie), coasa II – 25 % (data medie de recoltare 05-12 Iunie), coasa III – 20 % (data medie de recoltare 15-22 Iulie) si coasa IV – 15 % (data medie de recoltare 25 August-02 Septembrie);
 • Pentru zona colinara: coasa I – 50 % (data medie de recoltare 01-07 Mai), coasa II – 30 % (data medie de recoltare 15-22 Iulie) si coasa III – 20 % (data medie de recoltare 30 August-03 Septembrie);

                 Pentru culturile furajere pentru samanta (lucerna, lolium, trifoi etc.), suma asigurata totala se stabileste strict la nivelul productiei de samanta. La culturile furajere pentru masa verde, suma asigurata se raporteaza la masa verde a plantatiilor si se imparte in 2-3 coase in functie de specificul culturii. In cazul producerii unei daune la una dintre coase, suma asigurata la care se raporteaza despagubirea, se reduce corespunzator, pentru fiecare coasa. La culturile la care, dupa producerea unui eveniment asigurat se schimba destinatia produselor (porumb pentru boabe in porumb siloz, sfecla pentru zahar in sfecla pentru furaj, lucerna sau trifoi pentru samanta in lucerna sau trifoi pentru nutret etc.), suma asigurata pe baza careia se stabileste despagubirea, este cea prevazuta in polita de asigurare. Din despagubire se retine suma aferenta recuperarilor de produse.

                 Gradul de distrugere din riscurile asigurate reprezinta raportul procentual dintre:

 • pierderea produsa din riscuri asigurate - calculata ca diferenta dintre productia obtenabila (dar nu mai mult decat productia medie estimata inscrisa in polita de asigurare) si productia efectiv obtinuta si
 • productia obtenabila (dar nu mai mult decat productia medie estimata inscrisa in polita de asigurare).

                 In situatia in care productia medie care s-ar fi obtinut daca nu ar fi survenit riscul asigurat nu se poate stabili prin metoda comparatiei sau prin determinari efectuate in teren, atunci se va lua in calculul despagubirii media productiilor obtinute in ultimii 5 ani inregistrate in contabilitate, eliminand anul cu productia cea mai mare si anul cu productia cea mai mica.

                 La stabilirea gradului de distrugere se vor avea in vedere atat pierderile din riscuri asigurate, cat si cele produse de riscuri neasigurate (de ex.: imbolnavirea plantelor ca urmare a actiunii agentilor fitopatogeni / daunatori / imburuienare / seceta / ploi de durata etc.).

                  Asiguratorul va constata si evalua daunele prin reprezentantii sau imputernicitii sai impreuna cu asiguratul. Constatarea si evaluarea daunelor precum si stabilirea si plata despagubirilor se efectueaza de catre asigurator. despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiari si asigurator, iar in caz de neintelegere – prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.

                  Asiguratul va inmana asiguratorului delegatia persoanei imputernicita sa-l reprezinte pentru a participa la efectuarea constatarilor precum si pentru semnarea procesului - verbal de constatare. Asiguratul va prezenta in mod obligatoriu documente din care sa rezulte identificarea si localizarea culturilor afectate (Harti cadastrale, Blocuri fizice, parcele, tarlale). Neprezentarea acestor documente duce la imposibilitatea constatarii daunelor avizate si decade asiguratul din dreptul de a mai solicita despagubiri in legatura cu dosarul de dauna. Asiguratul prin persoana imputernicita are obligatia de a identifica in teren blocul fizic / parcela asigurata si avizata ca daunata iar in cazul in care in urma verificarilor ulterioare se va constata inducerea in eroare, din orice cauza, acesta isi pierde dreptul de a mai solicita despagubiri in legatura cu dosarul de dauna.

                  Constatarea (preliminara sau definitiva, dupa caz) a pagubelor produse, se efectueaza dupa primirea formularului de avizare, stabilindu-se suprafata culturilor asigurate afectate, dupa care se intocmeste procesul - verbal de constatare. In functie de cele stabilite in procesul - verbal de constatatare initial, intocmit de catre asigurator, inainte de efectuarea recoltarii culturilor / plantatiilor, se efectueaza constatarea definitiva si evaluarea pagubelor, intocmindu-se procesul - verbal de dauna definitiv.

              Documentatia minima necesara pentru instrumentarea dosarului de dauna contine:

 • buletinul meteorologic emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM);
 • procesul verbal emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), dupa caz;
 • adeverinta emisa de Primarie privind producerea evenimentelor asigurate;
 • adeverinta emisa de Primarie privind inscrierea culturilor asigurate in registrul agricol;
 • precum si orice documente care asigura identificarea si localizarea suprafetelor asigurate (Harti cadastrale, Blocuri fizice, parcele, tarlale);
 • deviz tehnologic al asiguratului insotit de toate documentele justificative (facturi, balante, etc.).

                Instrumentarea dosarului de dauna se va face in baza inscrisurilor prezentate de asigurat. De asemenea asiguratul se obliga sa prezinte asiguratorului la solicitarea acestuia, orice alte documente suplimentare necesare pentru justificarea pretentiilor de despagubire. Inceperea si derularea procedurii de evaluare si stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiilor de plata a despagubirii. In acest sens, primirea de catre asigurator a avizarii de dauna si a documentelor depuse de catre asigurat, intocmirea dosarului de dauna si constatarea la fata locului a daunelor produse nu constituie recunoasterea pretentiei de despagubire din partea asiguratorului.

               Daca asiguratul nu prezinta documentele necesare pentru identificarea si localizarea culturilor in teren ori indica alte suprafete daunate decat cele asigurate, refuza participarea la constatarea daunei sau exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la despagubire, iar polita de asigurare este considerat reziliata de deplin drept, fara restituirea primelor de asigurare platite. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei notificari de reziliere, fara alte formalitati prealabile.

               Asiguratorul acorda despagubiri numai pentru pagubele suferite prin pierderi cantitative ca urmare a producerii unor riscuri asigurate prin polita, orice pierderi de alta natura fiind excluse. Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se face in functie de starea culturilor asigurate din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. Evaluarea daunelor se face direct in camp conform schitelor de amplasament puse la dispozitia asiguratorului, prin masuratori si determinari, avand in vedere si datele rezultate in urma inspectiilor de risc si / sau cele din momentul producerii daunei. Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul pagubei si nici suma asigurata / (sub-)limitele raspunderii la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat.

               Despagubirea cuvenita se stabileste astfel:

 • Pentru daune PARTIALE: cuantumul despagubirilor se face proportional cu gradul de distrugere a productiei, raportat la cheltuielile tehnologice (semanat / plantat, inclusiv costurile cu aratul, pregatirea patului germinativ, fertilizare, erbicidare, taiere, legare, etc.) efectuate pana la data producerii evenimentului asigurat si / sau constatarii definitive a daunei (dupa caz), fara a depasi valoarea cheltuielilor inscrise in devizul tehnologic agreat si nici suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare. Acestea vor fi stabilite in baza actelor justificative (facturi, note contabile, acte de consum etc.), aferente suprafetei asigurate puse la dispozitie de catre asigurat.
  • Constatarea daunei se efectueaza astfel:
   • daca gradul de distrugere poate fi stabilit la prima evaluare, se incheie procesul verbal de constatare si evaluare a daunei si se intocmeste dosarul de dauna;
   • daca gradul de distrugere nu poate fi stabilit la prima evaluare, cultura respectiva se lasa sub observatie. Stabilirea pierderilor reale la culturile lasate sub observatie, se face intotdeauna inaintea recoltarii culturii, dar nu mai tarziu de data expirarii politei, prin evaluarea la fata locului in camp.
 • Pentru daune TOTALE:
  • daca nu mai este posibila reinsamantarea / replantarea: cheltuielile tehnologice directe pe hectar efectuate pana la momentul producerii evenimentului asigurat, conform devizului tehnologic agreat al culturii si pe baza de acte justificative, dar nu mai mult decat Suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare;
  • daca este posibila reinsamantarea / replantarea: cuantumul cheltuielilor tehnologice directe efectuate pana la producerea evenimentului asigurat conform devizului tehnologic agreat, din care se deduc contravaloarea lucrarilor cu efect economic remanent (lucrarile de fertilizare / amendare, inclusiv valoarea materialelor folosite, aratura executata in toamna). Data medie pana la care culturile pot fi reinsamantate ori replantate cu aceeasi sau cu o alta cultura este considerata 15 iunie.
  • In toate situatiile pentru riscul de inghet tarziu de primavara, atat pentru culturi cat si pentru plantatiile de vii si pomi se despagubesc cheltuielile efectuate pana la momentul producerii evenimentului, dar nu mai mult decat suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare.
  • In toate cazurile din cuantumul despagubirii se scad fransizele mentionate in polita de asigurare, sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.) si alte retineri, daca este cazul.

                In cazul in care asiguratul, la emiterea politei, a optat pentru stabilirea sumei asigurate in baza devizului tehnologic prestabilit, asiguratorul va efectua calculul despagubirii in baza valorilor ce rezulta din documente justificative. In cazul in care asiguratorul constata in teren starea optima de intretinere a culturii si efectuarea completa a operatiunilor necesare, acesta are dreptul de a efectua plata despagubirii doar in baza devizului tehnologic prestabilit, fara a mai solicita documente justificative. In cazul in care culturile sunt afectate de boli, daunatori, imburuienare, efecte produse de nerespectarea tehnologiei, asiguratorul nu despagubeste contravaloarea lucrarilor si materialelor aferente lucrarilor neefectuate. Asiguratorul nu despagubeste pierderile de productie cauzate de incapacitatea asiguratului de a ingriji cultura in perioada in care aceasta a ramas sub observatie.

                Nu se accepta pentru calculul despagubirii justificarea pretului de vanzare cu facturi sau contracte emise intre societatile cu acelasi actionariat / controlate de acelasi administrator / entitati apartinand persoanelor fizice intre care exista grad de rudenie. Daca se constata ca suprafata unei culturi sau plantatii este mai mare decat suprafata inscrisa in polita de asigurare, suma asigurata pentru un hectar de cultura sau plantatie se reduce proportional si se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate inscrisa in polita pentru acea cultura sau plantatie, la numarul de hectare efectiv insamantate (plantate) sau puse pe rod. In aceste cazuri, despagubirea se calculeaza pe baza sumei de asigurare astfel reduse, pe hectar.

                Cuantumul despagubirii nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoare adaugata). Din cuantumul despagubirii se scad:

 • Fransizele mentionate in polita de asigurare;
 • Sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.);
 • alte retineri, daca este cazul.

                Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, pentru toate politele agricole pe care le detine asiguratul, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale. Asiguratorul are dreptul de a solicita documente justificative privind productia medie realizata in anii anteriori de catre asigurat. In cazul in care pagubele au fost produse / marite (agravate) si din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care a fost cauzata de producerea unui eveniment asigurat din riscurile asigurate prin contract. In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista in vigoare o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu cuantumul pagubei. In nici un caz valoarea despagubirilor cumulate aferente aceluiasi obiect asigurat, nu va putea depasi cea mai mica valoare dintre cuantumul pagubei si suma asigurata / limita raspunderii.

                Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, sunt necesare verificari sau cercetari suplimentare in vederea clarificarii unor aspecte contradictorii sau daca a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii. In toate situatiile, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul produs este asigurat in baza politei de asigurare, sarcina probei revenind acestuia.

               In caz de incendiu, despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces - verbal de catre organele de politie, Inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISU) sau alte organe abilitate. Dupa fiecare dauna, suma asigurata / limita raspunderii se micsoreaza, cu incepere de la data producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

               Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv fransizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat. despagubirile se platesc in maximum 30 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire. Dreptul la despagubire in caz de dauna apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat. In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta. Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului.

              despagubirile pentru culturile de pe terenurile primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea in baza documentelor justificative. Daca asiguratul sau dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.

              Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit). Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit). Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva. Aceasta Conditie speciala nu acopera pierderile calitative.

Clauza C3: ASIGURAREA CULTURILOR agricole PENTRU RISCUL DE inghet DE IARNA

              Asiguratorul, in baza acestei Clauze si in schimbul primei suplimentare de asigurare platita de catre asigurat / contractant, extinde acoperirea conferita prin polita de asigurare (acoperirea de baza) acordand despagubiri asiguratului / beneficiarului (dupa caz) si pentru daunele produse culturilor asigurate ca urmare a producerii riscului de inghet de iarna.

              Asiguratorul preia in asigurare culturile de toamna insamantate in perioada optima, bine rasarite, aflate in faza de infratire, cu densitatea corespunzatoare normelor tehnologice. In baza acestei clauze se despagubesc pagubele provocate de riscul de inghet de iarna cu efect distructiv asupra culturilor asigurate, in urmatoarele conditii:

 • valoarea temperaturii minime absolute sa se situeze sub nivelul de rezistenta biologica la inghet a soiului cultivat, respectiv:
  • fara strat de zapada:
   • cultura de grau, la nivelul nodului de infratire: minus 20°C;
   • cultura de orz, orzoaica la nivelul nodului de infratire: minus 16°C;
   • cultura de rapita cu rozeta de frunze bine formata: minus 16°C;
  • cu strat de zapada:
   • cultura de grau, la nivelul nodului de infratire: minus 25°C;
   • cultura de orz, orzoaica la nivelul nodului de infratire: minus 18°C;
   • cultura de rapita cu rozeta de frunze bine formata: minus 18°C.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

 • soiurile si hibrizii neomologati in Romania (necuprinsi in Catalogul Oficial Roman);
 • culturile de toamna nepregatite pentru iernare - care nu sunt infratite / in rozeta.

                Suma asigurata se stabileste pana la nivelul cheltuielilor tehnologice directe (preluate din fisa tehnologica / devizul tehnologic al culturii) necesare pentru infiintarea culturilor, respectiv:

 • materii prime si materiale (samanta, ingrasaminte chimice, organice si amendamente, pesticide etc.);
 • lucrari mecanice;
 • cheltuieli cu forta de munca manuala.

                 Asiguratul / contractantul are si urmatoarele obligatii:

 • sa infiinteze cultura in conditii de tehnologie care sa garanteze reusita culturii in ansamblu si in mod deosebit rezistenta la temperaturile scazute - normale din timpul iernii, astfel:
  • sa respecte perioada optima de semanat, calitatea semintelor, pregatirea patului germinativ si adancimea de semanat prevazute in normele agrotehnice;
  • sa fertilizeze culturile conform cerintelor specifice;
 • sa ia toate masurile ce se impun pentru evitarea baltirilor de apa pe culturi.

                 In cazul neindeplinirii obligatiilor precizate asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri pentru riscul de inghet de iarna.

                 Valabilitatea politei de asigurare este conditionata de intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • s-a intocmit si s-a semnat polita de asigurare;
 • s-a platit prima de asigurare / rata I de prima, dupa caz, in numerar sau prin virament bancar (se prezinta ordinul de plata vizat de banca) in termenul precizat in polita de asigurare;
 • s-a efectuat obligatoriu inspectia de risc pentru fiecare cultura asigurata; dar nu mai devreme de rasarirea culturii de toamna si data de 1 decembrie a anului agricol in curs.

                 Raspunderea asiguratorului pentru inghetul de iarna va incepe numai daca in urma inspectiei de risc se constata ca respectiva cultura se afla in fenofaza corespunzatoare iernarii plantelor, respectiv:

 • pentru rapita: sa fi rasarit cel putin 6 - 8 frunze adevarate, diametrul la colet de 6-8 mm si o lungime a pivotului de 8 cm. Cultura trebuie sa fie uniforma si sa prezinte o densitate medie de 30 - 40 plante pe metru patrat pentru hibrizi, respectiv 80 plante pe metru patrat pentru soiuri;
 • pentru orz si orzoaica: cultura trebuie sa fie infratita, uniforma si cu o densitate de minim 450 plante pe metru patrat;
 • pentru grau si triticale: cultura trebuie sa fie in faza de infratire, uniforma si cu o densitate de minim 450 plante pe metru patrat.

                 Raspunderea asiguratorului pentru daunele produse ca urmare a riscului inghet de iarna inceteaza la data de 31 martie a anului agricol in curs, pentru care s-a emis polita de asigurare.

                 Asiguratorul acorda despagubiri in baza acestor conditii speciale de asigurare, astfel:

 • riscul de inghet de iarna se despagubeste numai in caz de dauna totala. Prin derogare de la conditiile generale privind asigurarea culturilor agricole, se considera dauna totala produsa de inghet de iarna atunci cand gradul de distrugere datorat acestui risc este de minim 70% si cultura este intoarsa.
 • cuantumul despagubirii se stabileste pana la nivelul cheltuielilor tehnologice efectuate pentru infiintarea culturii (chiar daca asiguratul opteaza pentru stabilirea sumei asigurate la valoarea productiei, in baza conditiei speciale C1, pentru celelalte riscuri asigurate prevazute in polita, din care se scade fransiza stabilita prin polita de asigurare, dar fara a depasi limita maxima de despagubire prevazuta pentru riscul inghet de iarna in polita.

                  Constatarea finala a daunei si stabilirea intinderii pagubelor produse din riscul de inghet de iarna se efectueaza la reluarea vegetatiei active, in primavara. Aceasta conditie speciala nu acopera pierderile calitative.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratul are obligatia de a permite asiguratorului si de a participa alaturi de acesta la efectuarea inspectiei de risc / dauna. Revine in exclusivitate asiguratului obligatia de a prezenta spre inspectare reprezentantului desemnat de catre asigurator, suprafata asigurata prin polita, asiguratorul nefiind raspunzator de nicio omisiune, eroare sau contradictie aparuta in legatura cu suprafetele inspectate fata de cele asigurate.
 • Asiguratorul va comunica asiguratului data si ora programata pentru efectuarea inspectiei de risc. In cazul in care asiguratul nu respecta obligatia de a se conforma instructiunilor asiguratorului, asiguratorul este pus in imposibilitatea de a efectua inspectia de risc si are dreptul de a considera polita reziliata de plin drept, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile.
 • Asiguratorul va comunica asiguratului data si ora programata pentru efectuarea inspectiei de dauna. In cazul in care asiguratul nu respecta obligatia de a se conforma instructiunilor asiguratorului, asiguratorul este pus in imposibilitatea de a efectua constatarea cauzei si a intinderii pagubei si are dreptul de respinge pretentiile formulate de asigurat.
 • Asiguratul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acestuia:
  • sa faca pe cheltuiala sa lucrarile si investitiile necesare pentru intretinerea culturilor asigurate in bune conditii, sa respecte si sa aplice la timp toate procedurile agrotehnice prevazute in tehnologia culturii, luand potrivit cu imprejurarile, masuri pentru prevenirea, limitarea si diminuarea pagubelor, respectiv pentru salvarea culturilor asigurate ramase, prin ingrijirea lor suplimentara, precum si sa intreprinda toate lucrarile de ingrijire pentru dezvoltarea in continuare a plantelor afectate (lucrari pentru scurgerea apei, plivitul, ierbicidatul, prasitul, apararea contra daunatorilor etc.);
  • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea - chestionar de asigurare si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la culturile asigurate si circumstantele riscului;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului cel mai tarziu la data efectuarii inspectiei de risc documente relevante din care sa rezulte amplasamentul corect al culturilor asigurate. polita de asigurare eventual incheiat este nul de drept daca cu ocazia deplasarii in vederea efectuarii inspectiei de risc, asiguratul nu pune la dispozitia asiguratorului documentele mentionate mai sus, iar asiguratorul este indreptatit sa retina primele incasate in cazul in care asiguratul / contractantul este de rea credinta.
  • sa participe direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratorul, la efectuarea inspectiilor de risc (de la incheierea politei sau periodic, in cursul vegetatiei culturilor asigurate), la verificarea starii culturilor asigurate, a modului in care acestea sunt intretinute precum si a modului in care sunt indeplinite recomandarile facute de catre reprezentantii asiguratorului cu ocazia inspectiilor de risc;
  • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul, datele de identificare, astfel cum au fost declarate se schimba, sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete, conditiile si termenii privind continuarea asigurarii urmand a fi agreate de parti;
  • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii / aparitiei unor daune;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa respecte recomandarile si termenele precizate de catre asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de prevenire / limitare a producerii evenimentelor asigurate;
  • sa permita asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acesta considera necesar, modul de intretinere si ingrijire a culturilor asigurate, daca stadiul lor de dezvoltare corespunde fenofazei date si daca sunt indeplinite recomandarile si termenele formulate in raportul inspectiei de risc ori cu ocazia efectuarii verificarilor necesare;
  • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita.
 • In cazul producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze imediat, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si intinderea pagubei. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul, in baza formularului „AVIZARE daune ASIGURARI agricole” (pus la dispozitie de asigurator) despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la producerea acestuia, furnizand informatii despre circumstantele producerii / aparitiei evenimentului si marimea probabila a pagubei; Instiintarea va cuprinde urmatoarele informatii:
   • numarul Politei de asigurare;
   • descrierea evenimentului produs;
   • ziua si ora producerii evenimentului;
   • culturile asigurate afectate, suprafata si localizarea exacta a acestora (parcela, numar topografic sau bloc fizic);
   • gradul de afectare al culturilor apreciat de asigurat (%).
    • Avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul asiguratorului din Str. Barbu Delavrancea nr. 6A, Corp A2, Sector 1, Bucuresti, si prin transmiterea pe e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 2000098.
    • Orice informare transmisa si / sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
  • pana la constatarea pagubei, asiguratul nu poate efectua lucrari de distrugere a culturilor agricole care au suferit daune (arat, discuit, schimbarea destinatiei culturii, dat foc sau ridicat paiele) fara acordul asiguratorului;
  • la constatarea daunei, asiguratorul va formula recomandari / instructiuni obligatorii asiguratului, a caror respectare conditioneaza existenta oricarui drept la despagubire;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru: verificarea cheltuielilor tehnologice directe efectuate, verificarea existentei si valorii productiei culturilor, rodului viilor / pomilor asigurate, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat, evaluarea pagubelor si determinarea corecta a marimii valorii daunei, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubire;
  • asiguratul are obligatia de a prezenta, la solicitarea asiguratorului, documente justificative privind productia medie realizata in anii anteriori;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea pagubei;
  • sa pastreze starea de fapt a culturilor asigurate, afectate in urma producerii unui eveniment, pentru a permite asiguratorului / organelor abilitate sa evalueze paguba / investigheze cauzele producerii evenimentului;
  • dupa avizarea asiguratorului, sa ia pe cheltuiala sa, cu acordul asiguratorului, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei si sa intreprinda toate lucrarile de ingrijire pentru salvarea culturilor asigurate ramase si dezvoltarea lor in continuare, prin ingrijirea suplimentara a acestora (lucrari pentru scurgerea apei, plivit, erbicidat, prasit, apararea contra daunatorilor etc.);
  • sa participe direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratorul, la efectuarea tuturor inspectiilor asupra culturilor afectate in teren, ori de cate ori asiguratorul considera ca este necesar si sa semneze documentele intocmite cu aceste ocazii. In cazul in care asiguratul are obiectiuni va mentiona in mod obligatoriu obiectiunile sale in procesul - verbal de constatare, specificand in mod concret argumentele sale. Refuzul de a semna procesul - verbal cu sau fara obiectiuni, valideaza cele consemnate de catre asigurator in procesul - verbal de constatare si decade asiguratul din dreptul de a formula orice pretentii suplimentare celor mentionate de asigurator in procesul - verbal. In baza inregistrarii procesului - verbal de constatare cu obiectiuni, asiguratorul va reanaliza documentele incheiate stabilind daca este necesara o reconstatare inclusiv prin experti.
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificare, precum si orice alte documente contabile, detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire;
  • pentru culturile daunate din riscuri asigurate ramase sub observatie, asiguratul este obligat sa comunice, in scris, asiguratorului data inceperii recoltatului, cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de aceasta. Pana la verificarea in teren si inspectarea culturilor afectate de catre asigurator, asiguratul nu are dreptul de a efectua lucrarile de recoltare de pe suprafetele afectate, ori de eliberare a acestor suprafete de resturile vegetale,
  • de pregatire a terenurilor respective (arat, discuit, schimbarea destinatiei culturii, dat foc sau ridicat de paie, coceni sau alte resturi vegetale asemanatoare), precum si de reinsamantare a acestora, sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire. In situatia in care culturile asigurate nu pot fi recoltate, indiferent de cauza, pana la data expirarii politei de asigurare, asiguratul este obligat sa anunte asiguratorul in scris despre aceasta situatie, cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de expirarea politei, pentru ca asiguratorul sa poata efectua inspectarea culturilor afectate.
  • in cazuri punctuale, asiguratorul isi poate da acordul pentru efectuarea anumitor lucrari din cele mentionate inaintea constatarii definitive;
  • sa faca dovada interesului sau cu privire la culturile asigurate la momentul producerii unui risc asigurat;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului de regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei.
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor si a recomandarilor asiguratorului, cu buna - credinta, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului in cererea - chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, sunt o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 

                Asiguratorul va constata si evalua daunele prin reprezentantii sau imputernicitii sai impreuna cu asiguratul. Constatarea si evaluarea daunelor precum si stabilirea si plata despagubirilor se efectueaza de catre asigurator. despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiari si asigurator, iar in caz de neintelegere – prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania. Asiguratul va inmana asiguratorului delegatia persoanei imputernicita sa-l reprezinte pentru a participa la efectuarea constatarilor precum si pentru semnarea procesului - verbal de constatare. Asiguratul va prezenta in mod obligatoriu documente din care sa rezulte identificarea si localizarea culturilor afectate (harti cadastrale, blocuri fizice, parcele, tarlale). Neprezentarea acestor documente duce la imposibilitatea constatarii daunelor avizate si decade asiguratul din dreptul de a mai solicita despagubiri in legatura cu dosarul de dauna. Asiguratul prin persoana imputernicita are obligatia de a identifica in teren blocul fizic / parcela asigurata si avizata ca daunata iar in cazul in care in urma verificarilor ulterioare se va constata inducerea in eroare, din orice cauza, acesta isi pierde dreptul de a mai solicita despagubiri in legatura cu dosarul de dauna.

                Constatarea (preliminara sau definitiva, dupa caz) a pagubelor produse, se efectueaza dupa primirea formularului de avizare, stabilindu-se suprafata culturilor asigurate afectate, dupa care se intocmeste procesul - verbal de constatare. In functie de cele stabilite in procesul - verbal de constatatare initial, intocmit de catre asigurator, inainte de efectuarea recoltarii culturilor / plantatiilor, se efectueaza constatarea definitiva si evaluarea pagubelor, intocmindu-se procesul - verbal de dauna definitiv.

                Documentatia minima necesara pentru instrumentarea dosarului de dauna contine:

 • buletinul meteorologic emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM);
 • procesul verbal emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), dupa caz;
 • adeverinta emisa de Primarie privind producerea evenimentelor asigurate;
 • adeverinta emisa de Primarie privind inscrierea culturilor asigurate in registrul agricol;
 • precum si orice documente care asigura identificarea si localizarea suprafetelor asigurate (Harti cadastrale, Blocuri fizice, parcele, tarlale);
 • deviz tehnologic al asiguratului insotit de toate documentele justificative (facturi, balante, etc.).

                 Instrumentarea dosarului de dauna se va face in baza inscrisurilor de mai sus. De asemenea asiguratul se obliga sa prezinte asiguratorului la solicitarea acestuia, orice alte documente suplimentare necesare pentru justificarea pretentiilor de despagubire. Inceperea si derularea procedurii de evaluare si stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiilor de plata a despagubirii. In acest sens, primirea de catre asigurator a avizarii de dauna si a documentelor depuse de catre asigurat, intocmirea dosarului de dauna si constatarea la fata locului a daunelor produse nu constituie recunoasterea pretentiei de despagubire din partea asiguratorului.

                 Daca asiguratul nu prezinta documentele necesare pentru identificarea si localizarea culturilor in teren ori indica alte suprafete daunate decat cele asigurate, refuza participarea la constatarea daunei sau exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la despagubire, iar polita de asigurare este considerat reziliata de deplin drept, fara restituirea primelor de asigurare platite. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei notificari de reziliere, fara alte formalitati prealabile.

                 Asiguratorul acorda despagubiri numai pentru pagubele suferite prin pierderi cantitative ca urmare a producerii unor riscuri asigurate prin polita, orice pierderi de alta natura fiind excluse. Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se face in functie de starea culturilor asigurate din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. Evaluarea daunelor se face direct in camp conform schitelor de amplasament puse la dispozitia asiguratorului, prin masuratori si determinari, avand in vedere si datele rezultate in urma inspectiilor de risc si / sau cele din momentul producerii daunei.

                  Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul pagubei si nici suma asigurata / (sub-)limitele raspunderii la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat. Asiguratorul acorda despagubiri astfel:

 • in caz de dauna partiala:
  • Daca pretul de vanzare al kg de productie la data recoltarii este mai mic decat pretul pe kg asigurat mentionat in polita, cuantumul despagubirii il reprezinta produsul dintre valoarea productiei care s-ar fi obtinut in conditiile in care nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator, dar nu mai mult decat suma asigurata inscrisa in polita, luand in calcul pretul / kg la data recoltarii si gradul de distrugere din riscuri asigurate;
  • Daca pretul de vanzare al kg de productie la data recoltarii este mai mare decat pretul pe kg asigurat mentionat in polita:
   • Cuantumul despagubirii il reprezinta diferenta dintre valoarea productiei care s-ar fi obtinut in conditiile in care nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator, dar nu mai mult decat suma asigurata inscrisa in polita, inmultita cu pretul / kg asigurat mentionat in polita si valoarea productiei recoltate (productia recoltata inmultita cu pretul / kg la data recoltarii).
   • Pretul de vanzare la data recoltarii va fi stabilit prin facturi prezentate de asigurat corectate cu pretul comunicat de institutii de profil pentru zona asigurata (pretul comunicat de Ministerul Agriculturii etc., pentru zona respectiva, la sfarsitul saptamanii de recoltare).
   • In cazul in care asiguratul nu detine o factura de vanzare sau tipul de cultura nu se regaseste pe site-ul institutiilor de profil sau Ministerului Agriculturii se vor lua in calcul preturile medii de vanzare de pe site-urile procesatorilor din zona asiguratului.
   • In toate cazurile din cuantumul despagubirii se scad fransizele mentionate in polita de asigurare, sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.) si alte retineri, daca este cazul.
 • in caz de dauna totala:
  • daca nu mai este posibila reinsamantarea / replantarea:
   • iar dauna a aparut INAINTE de maturitatea tehnica de recoltare cuantumul despagubirii reprezinta:
    • cheltuielile tehnologice directe pe hectar efectuate pana la momentul producerii evenimentului asigurat, conform devizului tehnologic al culturii asa cum rezulta din acte justificative (dar nu mai mult decat suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare si nici mai mult decat valoarea ce rezulta prin inmultirea productiei care ar fi fost posibil sa se obtina daca nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator- cu pretul unui kg de produs la data daunei dar nu mai mare decat pretul asigurat) inmultite cu gradul de distrugere din riscurile asigurate.
   • iar dauna a aparut LA maturitatea tehnica de recoltare – cuantumul despagubirii reprezinta:
    • valoarea productiei ce rezulta prin inmultirea productiei care ar fi fost posibil sa se obtina daca nu s-ar fi produs riscurile asigurate si nici riscurile neasigurate - riscuri excluse si / sau consecinte ale lucrarilor neefectuate sau efectuate necorespunzator – cu pretul unui kg de produs la data daunei dar nu mai mare decat pretul asigurat, inmultita cu gradul de distrugere din riscurile asigurate.
   • In niciuna dintre situatii nu poate fi depasita suma asigurata pe hectar inscrisa in polita de asigurare.
  • daca este posibila reinsamantarea / replantarea:
   • Cuantumul despagubirii reprezinta:
    • cheltuielile tehnologice de productie efectuate pana la producerea evenimentului asigurat, conform devizului tehnologic al culturii asa cum rezulta din acte justificative dar nu mai mult decat suma asigurata, din care se deduc contravaloarea lucrarilor cu efect economic remanent (lucrarile de fertilizare / amendare, inclusiv valoarea materialelor folosite, aratura executata in toamna).
     • Data medie pana la care culturile pot fi reinsamantate ori replantate cu aceeasi sau cu o alta cultura este considerata 15 iunie. La calculul despagubirii se va tine cont de pierderile din riscuri neasigurate.
  • In toate cazurile din cuantumul despagubirii se scad fransizele mentionate in polita de asigurare, sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.) si alte retineri, daca este cazul.

                Asiguratorul nu despagubeste pierderile de productie cauzate de incapacitatea asiguratului de a ingriji cultura in perioada in care aceasta a ramas sub observatie. Nu se accepta pentru calculul despagubirii justificarea pretului de vanzare cu facturi sau contracte emise intre societatile cu acelasi actionariat / controlate de acelasi administrator / entitati apartinand persoanelor fizice intre care exista grad de rudenie.

                Daca se constata ca suprafata unei culturi sau plantatii este mai mare decat suprafata inscrisa in polita de asigurare, suma asigurata pentru un hectar de cultura sau plantatie se reduce proportional si se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate inscrisa in polita pentru acea cultura sau plantatie, la numarul de hectare efectiv insamantate (plantate) sau puse pe rod. In aceste cazuri, despagubirea se calculeaza pe baza sumei de asigurare astfel reduse, pe hectar.

                 Cuantumul despagubirii nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoare adaugata). Din cuantumul despagubirii se scad:

 • Fransizele mentionate in polita de asigurare;
 • Sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.);
 • alte retineri, daca este cazul.

                  Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, pentru toate politele agricole pe care le detine asiguratul, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale. Asiguratorul are dreptul de a solicita documente justificative privind productia medie realizata in anii anteriori de catre asigurat.

                  In cazul in care pagubele au fost produse / marite (agravate) si din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care a fost cauzata de producerea unui eveniment asigurat din riscurile asigurate prin polita. In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista in vigoare o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu cuantumul pagubei. In nici un caz valoarea despagubirilor cumulate aferente aceluiasi obiect asigurat, nu va putea depasi cea mai mica valoare dintre cuantumul pagubei si suma asigurata / limita raspunderii.

                  Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, sunt necesare verificari sau cercetari suplimentare in vederea clarificarii unor aspecte contradictorii sau daca a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii. In toate situatiile, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul produs este asigurat in baza politei de asigurare, sarcina probei revenind acestuia. In caz de incendiu, despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces - verbal de catre organele de politie, inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISU) sau alte organe abilitate.

                  Dupa fiecare dauna, suma asigurata / limita raspunderii se micsoreaza, cu incepere de la data producerii / aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita. Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv fransizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat. despagubirile se platesc in maximum 30 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.

                  Dreptul la despagubire in caz de dauna apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat. In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta. Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului. despagubirile pentru culturile de pe terenurile primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea in baza documentelor justificative.

                  Daca asiguratul sau dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.

                   Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit). Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit). Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

Diverse: 
 • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, intre parti.
 • Oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti la adresa sediului social / domiciliului sau de e-mail, mentionate in polita de asigurare. Polita de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii.
 • In cazul denuntarii / incetarii inainte de termen, la stabilirea diferentelor de prima de restituit ori de incasat se procedeaza astfel:
  • Asiguratorul retine prima de asigurare aferenta perioadei proportional cu numarul de zile in care polita a fost in vigoare.
  • Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de B.N.R. pentru data incasarii / restituirii.
  • Restituirea se va face doar in cazul in care nu s-au platit si nu se datoreaza despagubiri pe respectiva polita de asigurare.
 • Asiguratorul are dreptul de a opune titularului, beneficiarului ori tertului, care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului / contractantului in temeiul politei;
 • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia acesteia.
 • Asiguratul isi asuma expres riscul schimbarii exceptionale a imprejurarilor avute in vedere la incheierea politei de asigurare.