Asigurarea CULTURILOR AGRICOLE - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama culturi agricole livezi plantatii vie podgorii sere solarii pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea riscurilor de Incendiu produs din cauze naturale sau din orice alte cauze, ploi torentiale, furtuna, grindina, alunecare, prabusire sau surpare de teren, inghet timpuriu de toamna sau tarziu de primavara, etc., care pot afecta la un moment dat culturile agricole infiintate si detinute de persoanele fizice sau juridice.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor produse la culturile de camp, rodul viilor si al pomilor fructiferi apartinand asiguratului, indicate in cererea – chestionar. In baza unor conditii de asigurare speciale se pot asigura si plantatiile neintrate pe rod. Se pot asigura atat culturile si rodul viilor / pomilor fructiferi de pe terenurile in proprietate, cat si cele de pe terenurile primite in folosinta sau luate in arenda.

               Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. Asigurarea se refera doar la productia principala. Asiguratul ramane propriul lui asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata, care nu se despagubeste de catre asigurator.

               Nu se pot asigura:

 • Culturile agricole de pe suprafete mai mici de 1ha;
 • Rodul viilor si al pomilor fructiferi de pe suprafete mai mici de 0,5 ha;
 • Culturile agricole, rodul viilor si al pomilor fructiferi de pe suprafetele care au suferit in anul agricol in curs pagube din orice cauza, precum si cele care, la data incheierii asigurarii, nu garanteaza randamentul normal specific speciei si soiului asigurat.

               Din aceeasi specie de plante se asigura intreaga suprafata cultivata, respectiv exploatata in anul agricol in curs.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; lista solelor / parcelelor preluate in asigurare; fotocopia planului de situatie / schitei cu locatia culturii asigurate, conform situatiei amplasarii culturii; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii generale:
  • obiectul si perioada asigurarii;
  • localizarea riscului si riscurile care se doresc a fi preluate in asigurare;
  • nivelul cheltuielilor tehnologice de productie;
  • existenta altor asigurari pentru acelasi obiect asigurat;
  • descrierea vecinatatilor culturilor;
  • persoanele cu implicare directa in ceea ce priveste culturile asigurate;
 • informatii tehnice:
  • tipul culturii;
  • ciclul de vegetatie / productie;
  • aria de cultivare si numarul de parcele;
  • metodele de recoltare si facilitatile folosite in acest sens;
  • productia medie;
  • cheltuieli de infiintare a culturii;
  • cheltuieli de productie la hectar;
  • schema de irigare a culturilor;
  • daunele majore inregistrate din riscurile asigurate si cele provocate de boli si / sau daunatori, sau din alte riscuri neasigurate;
 • Specificatia culturilor de asigurat si termenii asigurarii;
  • denumirea tehnica a culturii de asigurat;
  • suprafata;
  • localizarea;
  • productia medie estimata;
  • pretul unitar preliminat;
  • cheltuieli de productie;
  • fransiza din suma asigurata;
  • suma asigurata;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Asigurarea se poate incheia oricand in cursul anului, dar nu mai tarziu cu o luna inainte de data la care in mod normal se recolteaza culturile respective, fiind valabila pentru anul agricol in curs.

             Asigurarea intra in vigoare dupa 3 zile de la expirarea zilei in care s-a platit intreaga prima de asigurare sau, dupa caz, intaia rata a acesteia.

             Dupa intrarea in vigoare a asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe:

 • Pentru culturile agricole insamantate, in caz de pagube produse de ploaie torentiala – efecte directe, din momentul insamantarii lor, iar in caz de pagube produse de grindina, Incendiu, furtuna / uragan, inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna, din momentul rasaririi lor;
 • Pentru culturile agricole sadite, in caz de pagube produse de toate riscurile asigurate, din momentul sadirii (transplantarii) lor, dar nu inainte de prinderea uniforma si completa a acestora;
 • Pentru rodul viilor, in caz de pagube produse de toate riscurile asigurate, din momentul infloririi;
 • Pentru rodul pomilor fructiferi, in caz de pagube produse de toate riscurile asigurate, dupa legarea completa a fructelor.

              Raspunderea asiguratorului, respectiv valabilitatea politei de asigurare inceteaza:

 • din momentul recoltarii (secerisului, culesului, scoaterii radacinoaselor), dar nu mai tarziu de data la care in mod obisnuit se recolteaza in zona culturile respective si nici mai tarziu de data inscrisa in polita;
 • din momentul in care cultura este distrusa din orice risc;
 • din momentul rezilierii politei de asigurare;
 • prin denuntare: oricand pe durata sa de valabilitate, polita de asigurare poate fi denuntata in scris de catre oricare din cele 2 parti (asigurat sau asigurator), cu un preaviz de cel putin 20 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii de catre partea destinatara. Daca notificarea nu se poate transmite din cauza ca partea destinatara si-a schimbat adresa de notificare, fara sa comunice acest lucru celeilalte parti, sau in cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv in cazul lipsei de la domiciliu / resedinta / sediu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei), notificarea respectiva se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.

              In toate cazurile asiguratorul este absolvit de raspundere daca asiguratul, nerespectand perioada optima de recoltare a culturii, a suferit daune si diminuari de recolta in urma producerii evenimentelor asigurate.

              In situatia cand o parte din culturile sau rodul plantatiilor asigurate au fost afectate din riscuri asigurate sau din orice alta cauza, inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare sau inaintea inceperii raspunderii asiguratorului, primele de asigurare platite aferente suprafetelor afectate se restituie, asiguratorul neavand obligatia contractuala de a acorda despagubiri. Daca intreaga suprafata asigurata a suferit asemenea fenomene, polita de asigurare se desfiinteaza de drept.

              In situatia in care cultura este distrusa de riscuri neasigurate, si pentru acea cultura nu a fost deschis dosar de dauna pentru riscuri asigurate, iar prima de asigurare a fost platita integral, asiguratul poate solicita returul primei de asigurare aferente suprafetei distruse. Returul de prima se acorda numai pentru perioada pentru care cultura nu mai este asigurata, perioada considerata de la data solicitarii primite de la asigurat si pana la data la care in mod obisnuit acea cultura trebuie recoltata.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, isi exercita acoperirea numai pentru culturile agricole infiintate si detinute pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate sa fie:

 • persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata pe hectar se stabileste prin inmultirea productiei medii la hectar asigurata cu suma asigurata pe kg agreata de ambele parti. Suma asigurata pe kg, respectiv suma asigurata pe hectar nu contin TVA.

              La culturile care se recolteaza in mai multe culesuri sau coase, suma asigurata se refera la cantitatea totala a recoltei obtinuta din toate culesurile sau coasele impreuna in anul agricol in curs.

              Pentru leguminoasele furajere, productia asigurata si suma asigurata totala se repartizeaza astfel:

 • Pentru zona de campie: coasa I – 40% (data medie de recoltare 20.-27.IV), coasa II – 25% (data medie de recoltare 05.-12.VI), coasa III – 20% (data medie de recoltare 15.-22.VII) si coasa IV – 15% (data medie de recoltare 25.VIII-02.IX).
 • Pentru zona colinara: coasa I – 50% (data medie de recoltare 01.-07.V), coasa II – 30% (data medie de recoltare 15.-22.VII) si coasa III – 20% (data medie de recoltare 30.VIII-03.IX).

              Pentru culturile de lucerna si trifoi pentru samanta, suma asigurata totala se imparte astfel: coasa I – 30%; coasa a II-a – 70%. In caz de paguba produsa la una dintre coase, suma asigurata care se ia in calculul despagubirii se reduce in procentele corespunzatoare pentru fiecare coasa. La culturile pentru furaj, productia asigurata si suma asigurata se refera la masa verde, asigurarea incetand din momentul recoltarii.

              Productia asigurata pe hectar reprezinta productia estimata de catre asigurat a se obtine, si va tine cont de media productiilor obtinute de catre acesta in ultimii 5 ani, inscrise in cererea chestionar, eliminand productia cea mai mare si productia cea mai mica. Pentru clientii care au istoric mai mic de 5 ani, se va avea in vedere media pe anii cat respectiva cultura a fost cultivata. Pentru clientii care nu au mai cultivat in niciun an respectiva cultura, productia asigurata se va stabili in functie de potentialul zonei, de conditiile pedoclimatice si de soiul / hibridul cultivat.

              Pentru plantatiile de vita de vie si pomi fructiferi, in situatia in care exista mai multe soiuri, si cu conditia ca suprafetele cultivate cu fiecare soi sa fie perfect identificabile, se pot stabili productii asigurate diferite pentru fiecare soi.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului. Tariful de prime este diferentiat pe grupe tarifare de culturi si categorii de judete in functie de frecventa producerii evenimentelor asigurate si de sensibilitatea diferitelor culturi fata de riscurile asigurate.

                Prima de asigurare reprezinta suma pe care asiguratul se obliga, prin polita de asigurare, sa o plateasca asiguratorului la termenele stabilite, in schimbul garantiei acordate, respectiv despagubirea asiguratului in cazul producerii unor pagube datorate riscurilor asigurate.

                Nu se pot emite pretentii de despagubire daca nu s-au achitat integral primele de asigurare la termenele stabilite sau in termenul de pasuire (atunci cand e cazul). Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului termenele scadente de plata ale ratelor de prima.

                Primele sunt stabilite pentru anul agricol in curs, indiferent de data incheierii asigurarii.

                Primele de asigurare pot fi achitate in rate, in cuantum si la termene scadente stabilite de comun acord, insa data scadenta a ultimei rate va fi stabilita nu mai tarziu de 30 de zile inainte de data la care se estimeaza ca vor incepe lucrarile de recoltare (inscrisa in cererea – chestionar), si nici mai tarziu de:

 • 1 iunie al anului agricol pentru care se incheie polita, pentru culturi de toamna;
 • 1 august al anului agricol pentru care se incheie polita, pentru culturi de primavara si rodul vitei de vie.

                 In situatia in care o rata de prima, ulterioara celei dintai, nu este platita integral in termen de 15 zile de la termenul stabilit in polita, polita de asigurare se considera reziliat de drept, fara punere in intarziere sau alta somatie. Orice rata incasata partial va fi considerata neincasata, iar polita se va rezilia daca nu se plateste diferenta de prima in termenul de pasuire de 15 zile de la data scadentei ratei stabilita in polita. Termenul de pasuire nu se acorda pentru ratele de prima a caror scadenta a fost stabilita peste termenul prevazut la paragraful anterior.

                 In cazul rezilierii politei de asigurare, primele de asigurare deja platite nu se restituie. Plata primei se va face la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai. Dovada platilor primelor de asigurare revine asiguratului. In situatia in care asiguratul dovedeste ca, pentru culturile asigurate, suprafata efectiv insamantata / pusa pe rod in anul agricol in curs este mai mica decat cea declarata, diferenta dintre prima platita si cea corespunzatoare suprafetei efectiv insamantate / puse pe rod se restituie.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Pierderile de productie, produse de ingheturi tarzii si timpurii, situate sub pragul de 20% din productia medie asigurata/ha, respectiv sub pragul de 10% din productia medie asigurata/ha produse de celelalte riscuri asigurate nu se despagubesc si raman in sarcina asiguratului.

              In situatia in care pagubele produse de riscuri asigurate se situeaza peste limita prevazuta anterior, despagubirea se va calcula luand in consideratie fransiza deductibila inscrisa in polita. fransiza deductibila se calculeaza ca procent din suma asigurata pe hectar, daca in polita nu se prevede altfel.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratorul il despagubeste pe asigurat pentru pierderea cantitativa de productie, cauzata de urmatoarele riscuri asigurate: grindina, Incendiu, efecte directe ale ploii torentiale, furtuna / uragan, inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna, in functie de varianta de acoperire aleasa.
 • Pentru cultura de tutun se acopera si pagubele suferite prin pierderi calitative de pe urma grindinei.
 • Variantele de acoperire sunt urmatoarele:
 • grindina este precipitatia care cade sub forma de granule de gheata de diferite forme si marimi, singure sau impreuna cu ploaie in averse repezi, cu caracter torential, precedata si insotita de vant puternic si descarcari electrice-tunete, fulgere, trasnete. In caz de grindina se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a efectelor mecanice ale acesteia sau ca urmare a depozitarii la baza plantelor a unui strat de gheata.
 • Ploile torentiale sunt precipitatii care dau o cantitate mare de apa intr-un interval de timp mic; ploile torentiale sunt caracterizate prin intensitate mare si durata scurta de timp. In cazul producerii acestora, se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a efectelor mecanice directe, respectiv: dezvelirea semintelor si spalarea solului din jurul plantelor, dezradacinarea plantelor, malirea produsa de suvoaie provenite de pe versanti, deplasarea plantelor cu sau fara pamantul din jurul lor, ruperea tulpinilor sau florilor, culcarea la pamant a plantelor, caderea boabelor.
 • Prin furtuna, respectiv uragan, se intelege o miscare a aerului determinata de starea vremii, cu o viteza minima a vantului corespunzatoare gradului 6 pe scara Beaufort (minim 10,8 m / s), care poate avea ca efect ruperea tulpinilor, lastarilor, florilor, ciorchinilor de vita-de-vie, scuturarea semintelor (boabelor). Daca aceasta viteza nu s-a putut masura, se acorda despagubiri daca miscarea aerului a produs pagube similare la acelasi fel de culturi aflate in imprejurimi.
 • Inghetul tarziu de primavara este fenomenul de scadere a temperaturii, in anotimpul de primavara, a stratului de aer de langa sol, sub limita de rezistenta biologica a plantelor, dupa intrarea acestora in perioada de vegetatie activa; sunt considerate ingheturi tarzii de primavara cele care survin dupa data mentionata in polita de asigurare.
 • Inghetul timpuriu de toamna reprezinta scaderea temperaturii stratului de aer de langa sol sub zero grade Celsius in anotimpul de toamna, inainte de incheierea normala a ciclului vegetativ sau de ajungere (normala) a culturilor la maturitatea de recoltare; sunt considerate ingheturi timpurii de toamna cele care survin inaintea datei mentionata in polita de asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Nu se despagubesc pagubele provocate de:
  • Topirea zapezii;
  • Baltiri si exces de umiditate si / sau stagnarea apei, indiferent de cauza producerii acestor fenomene;
  • seceta;
  • Inundatie;
  • Nerasarirea plantelor, intepaturile insectelor;
  • Bolile si daunatorii plantelor;
  • Nerespectarea tehnologiilor de cultura;
  • Maturarea excesiva ca urmare a intarzierii recoltatului, indiferent de cauza care a condus la intarzierea recoltatului;
  • Furtul recoltei, poluare, contaminare;
  • Prabusire / alunecare de teren
  • Orice alte cauze necuprinse in asigurare, chiar daca sunt in legatura cu efectele factorilor de risc asigurati;
  • Razboi (chiar nedeclarat), razboi civil sau operatiuni de razboi, invazie, ocupatie militara, folosirea energiei atomice sau materialelor fisionabile, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de sabotaj, dictatura militara sau uzurpare de putere, actiunea unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice persoana politica, conspiratie, confiscare, nationalizare, expropriere, rechizitionare, distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • Incendiu in situatia in care nu au fost respectate normele de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Nu se despagubesc pagubele existente la data intrarii in vigoare a politei si nici cele produse inaintea inceperii raspunderii asiguratorului.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazurile in care paguba s-a produs sau pentru partea de paguba care s-a marit din intentia sau culpa asiguratului, ori din intentia sau culpa oricarui alt prepus al acestuia.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca paguba putea fi preintampinata de asigurat. De asemenea, nu se despagubeste paguba sau partea din paguba care s-a produs din culpa asiguratului, ca urmare a neaplicarii la timp a lucrarilor de intretinere, de protectie fitosanitara si oricaror altor actiuni menite sa preintampine, sa reduca sau sa limiteze efectul negativ al factorilor de risc asigurati.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca paguba s-a produs intr-o perioada a anului in care, tinand cont de conditiile locale, trebuia sa fie terminata recoltarea culturilor asigurate / rodului asigurat.
 • Asiguratorul nu va fi raspunzator si nu va despagubi fransiza prevazuta in polita.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • La incheierea asigurarii, asiguratul este obligat sa raspunda in scris la intrebarile (chestionarele) asiguratorului si sa participe direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratorul, la efectuarea inspectiilor de risc (de la incheierea politei sau periodice, in cursul vegetatiei culturilor asigurate), precum si la constatarea daunelor in teren.
 • In cazul in care asiguratul refuza participarea la constatarea daunelor in teren, asiguratorul are dreptul de a efectua evaluarea daunei, despagubirea fiind stabilita conform acestei evaluari, sau de a refuza plata despagubirii, considerand ca asiguratul nu mentine (renunta la) solicitarea pentru despagubire.
 • Daca se constata ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete cu privire la determinarea marimii riscului ori daca nu a facut comunicare in scris la asigurator referitor la circumstantele survenite pe parcursul derularii politei, asiguratorul are dreptul:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa-l rezilieze – fara restituirea primelor de asigurare platite, daca cunoscand exact circumstantele nu ar fi incheiat asigurarea;
  • dupa producerea evenimentului asigurat sa reduca indemnizatia cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata despagubirii daca, fata de aceste imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat.
 • Asiguratul este obligat sa faca pe cheltuiala lui lucrarile si investitiile necesare pentru intretinerea culturilor in bune conditii si in conformitate cu regulile agrotehnice.
 • Reprezentantii asiguratorului au dreptul de a verifica oricand, in prezenta asiguratului, modul de intretinere si ingrijire a culturilor asigurate si daca stadiul lor de dezvoltare corespunde fenofazei date.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa ia, pe cheltuiala lui, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei si sa intreprinda toate lucrarile de ingrijire pentru salvarea culturilor ramase si dezvoltarea lor in continuare, prin ingrijirea suplimentara a acestora (lucrari pentru scurgerea apei, plivit, ierbicidat, prasit, apararea contra daunatorilor etc.);
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in maxim 4 zile lucratoare. Instiintarea va cuprinde urmatoarele date:
   • Nr. politei de asigurare;
   • Descrierea evenimentului produs;
   • Ziua si ora producerii evenimentului;
   • Culturile afectate, localizarea acestora, suprafata si identificarea fiecarei sole / parcele afectate (numar topografic sau bloc fizic);
   • Gradul de distrugere apreciat de asigurat (in %);
   • Culturile si suprafetele care urmeaza a fi reinsamantate sau replantate;
  • sa instiinteze imediat in caz de Incendiu organele competente (politie, pompieri etc.), cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunei si pagubele provocate;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului adresa de confirmare de la Administratia Nationala de Meteorologie pentru evenimentul meteorologic produs, declaratia de suprafata depusa la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura ori dupa caz, adeverinta de la Primarie (Registrul Agricol), jurnalele de recoltare, precum si toate actele si evidentele contabile necesare pentru: verificarea cheltuielilor tehnologice directe efectuate, verificarea existentei si valorii productiei culturilor, rodului viilor / pomilor asigurate, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat si evaluarea pagubelor, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubire. Asiguratorul are dreptul de a solicita documente justificative privind productia medie realizata in anii anteriori de catre asigurat;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea pagubei, in vederea stabilirii despagubirii pe care o are de platit;
  • sa ia toate masurile pentru conservarea dreptului de regres al asiguratorului, in care sens va indeplini toate actele legate de procedura necesara pentru exercitarea dreptului de regres cerut de asigurator. In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul de a refuza plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina data si cauza producerii daunei precum si marimea acesteia.
 • Pentru culturile daunate de riscuri asigurate, asiguratul este obligat sa comunice, in scris, asiguratorului data inceperii recoltatului, cu cel putin 4 zile inainte de aceasta.
 • Pana la verificarea in teren si constatarea pagubei de catre asigurator, asiguratul nu are dreptul de a efectua lucrarile de recoltare de pe suprafetele calamitate ori de eliberare a acestor suprafete de resturile vegetale, de pregatire a terenurilor respective (arat, discuit, schimbarea destinatiei culturii, dat foc sau ridicat de paie, coceni sau altele asemanatoare), precum si de reinsamantare a acestora, sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunei se face de catre reprezentantii asiguratorului, cu participarea asiguratului sau imputernicitului acestuia, pe baza urmatoarelor lucrari:
  • stabilirea suprafetelor culturilor daunate si constatarea preliminara a pagubelor, dupa primirea instiintarii. In baza acestei lucrari se intocmeste raportul (procesul - verbal) de dauna preliminar;
  • constatarea definitiva si evaluarea pagubelor, in preajma recoltarii. In baza acestei lucrari se intocmeste raportul (procesul - verbal) de dauna definitiv.
 • Constatarea daunei nu inseamna recunoasterea pretentiei de despagubire.
 • Daca asiguratul nu este de acord cu modul de evaluare al daunei, poate solicita o noua evaluare, mentionand acest lucru in raport, in care situatie asiguratorul va recurge la expertiza, aceasta constituind singura proba opozabila. Expertiza se efectueaza de catre experti autorizati din afara societatii asiguratorului sau din afara asiguratului, in prezenta reprezentantilor celor doua parti, ale caror opinii vor fi analizate in raportul de expertiza. Cheltuielile ocazionate de aceasta noua evaluare a pagubelor se suporta, dupa caz, de partea careia i se infirma rezultatul primei evaluari sau pretentiile nejustificate.
 • Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat sau exagereaza cu intentie cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la despagubire, iar polita de asigurare este considerat reziliata de deplin drept, fara restituirea primelor de asigurare platite.
 • Prin dauna partiala se intelege afectarea culturii asigurate cu diferite grade de distrugere, in urma carora cultura asigurata se poate redresa si evolua in continuare in vegetatie.
 • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a culturii asigurate sau constatarea unui grad de distrugere care nu permite din punct de vedere al eficientei economice mentinerea in vegetatie a culturii.
 • Pentru fiecare hectar daunat despagubirea nu poate depasi cuantumul pagubei si nici suma asigurata.
 • Prin cuantumul pagubei pe hectar se intelege:
  • pentru daune partiale: suma asigurata pe hectar inmultita cu gradul de distrugere din riscuri asigurate. In situatia in care suma asigurata pe kg este mai mare decat pretul de vanzare al unui kg de produs la data recoltarii, suma asigurata pe hectar ce se va lua in calculul despagubirii se va stabili in functie de acesta din urma;
  • pentru daune totale: valoarea cheltuielilor tehnologice directe pe hectar (fara TVA) efectuate pana la momentul daunei, dar nu mai mult decat suma asigurata pe hectar si nici mai mult decat valoarea ce rezulta prin inmultirea productiei asigurate pe hectar cu pretul unui kg de produs la data daunei, inmultita cu gradul de distrugere din riscuri asigurate.
 • Pentru terenurile arendate, in cheltuielile tehnologice directe pe hectar se va include si arenda, in acelasi procent rezultat din raportul: cheltuieli tehnologice directe efectuate pana la momentul daunei / total cheltuieli tehnologice directe din devizul tehnologic, daca in polita nu se prevede altfel.
 • Gradul de distrugere din riscuri asigurate reprezinta raportul procentual dintre:
  • pierderea medie de productie datorata riscurilor asigurate - calculata ca diferenta dintre productia care s-ar fi obtinut daca nu ar fi intervenit riscul asigurat, dar nu mai mult decat productia asigurata prin polita, si productia efectiv obtinuta
  • si
  • productia medie asigurata inscrisa in polita.
 • Gradul de distrugere din riscuri asigurate se calculeaza pentru fiecare sola / parcela constatata ca fiind daunata din risc asigurat, paguba stabilindu-se pe fiecare sola / parcela in parte.
 • In situatia in care productia medie care s-ar fi obtinut daca nu ar fi survenit riscul asigurat nu se poate stabili prin metoda comparatiei sau prin determinari efectuate in teren, atunci se va lua in calculul despagubirii media productiilor obtinute in ultimii 5 ani inregistrate in contabilitate, eliminand anul cu productia cea mai mare si anul cu productia cea mai mica.
 • Daca se constata ca suprafata unei culturi sau plantatii puse pe rod este mai mare decat cea asigurata, suma asigurata pentru un hectar de cultura sau plantatie pusa pe rod se reduce si se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate pentru acea cultura sau plantatie pusa pe rod la numarul de hectare efectiv insamantate (plantate) sau puse pe rod. In aceste cazuri despagubirea se calculeaza pe baza sumei de asigurare astfel redusa.
 • In cazul in care plata primelor se face in rate, despagubirea poate fi acordata numai cu conditia platii, in prealabil, a ratelor de prima datorate pentru intregul an agricol. In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din indemnizatia cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • Daunele produse din risc asigurat, survenite in perioada celor 15 zile de pasuire, se vor despagubi numai daca rata restanta a fost achitata pana la expirarea termenului de pasuire.
 • despagubirile pentru culturile de pe terenurile primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea, daca in polita nu se prevede altfel.
 • In caz de Incendiu, in limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 30 de zile de la data la care a fost instiintat despre incalcarea acestei obligatii.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • Partile pot aduce, de comun acord, modificari la polita de asigurare, ori il pot denunta in cursul valabilitatii acestuia, modificarile respective ori incetarea intrand in vigoare la data ce se va conveni in scris de cele doua parti.
 • In cazul in care asigurarea aceluiasi risc este repartizata intre mai multi asiguratori in cote determinate (coasigurare) fiecare dintre acestia este tinut sa plateasca despagubirea proportional cu cota respectiva, chiar daca polita este unica si este semnata de toti asiguratorii sau au fost incheiate mai multe polite de asigurare cu fiecare asigurator.
 • Eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
 • Respectarea si indeplinirea conditiilor privind polita, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului la chestionare si cererea de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • In cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, asiguratii / beneficiarii asigurarii / tertele persoane pagubite pot sa se adreseze Fondului de Garantare conform Legii 213/2015.
 • Asiguratorul nu va acorda nicio garantie sau beneficiu si nu va plati nicio suma in virtutea politei, daca acordarea acestora il poate expune la sanctiuni, interdictii sau restrictii in baza rezolutiilor Natiunilor Unite si/sau sanctiunilor economice sau comerciale impuse conform unor legi sau reglementari ale Uniunii Europene, Frantei, Statelor Unite sau Romaniei.