Asigurarea CULTURILOR AGRICOLE - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group culturi agricole livezi plantatii vie podgorii sere solarii pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea riscurilor de incendiu produs din cauze naturale sau din orice alte cauze, ploi torentiale, furtuna, grindina, alunecare, prabusire sau surpare de teren, inghet timpuriu de toamna sau tarziu de primavara, etc., care pot afecta la un moment dat culturile agricole infiintate si detinute de persoanele fizice sau juridice.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole asigurate, mentionate expres in polita, aflate la locatiile / solele / parcelele nominalizate in aceasta.

               Obiectul asigurarii poate fi reprezentat de oricare din urmatoarele categorii vegetale:

 • culturi de cereale;
 • culturi de legume in camp;
 • culturi semincere si loturi de hibridare;
 • leguminoase pentru boabe;
 • plante aromatice si medicinale;
 • plante furajere anuale si perene;
 • plante industriale;
 • plante oleaginoase;
 • plante textile;
 • rodul viilor, pomilor / arbustilor fructiferi si hameiului;
 • culturile de capsun;
 • plantatiile de arbusti fructiferi;
 • plantatii tinere de pomi fructiferi;
 • plantatii de portaltoi pomicole si viticole;
 • plantatii tinere de vii infiintate cu vite altoite;
 • scoli de vite altoite;
 • culturi protejate in sere, solarii si rasadnite.

              Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la cultura agricola asigurata. Interesul asiguratului este dreptul de proprietate asupra culturii agricole asigurate, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant, sau daca despagubirea, in caz de dauna, este cesionata in favoarea unei terte persoane, alta decat asiguratul, pe baza manifestarii de vointa a acestuia din urma.

              Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra culturii agricole asigurate, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei.

              Daca interesul, asa cum este expus mai sus, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care asiguratul / contractantul este de rea credinta.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; lista solelor / parcelelor preluate in asigurare; fotocopia planului de situatie / schitei cu locatia culturii asigurate, conform situatiei amplasarii culturii; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii generale:
  • obiectul si perioada asigurarii;
  • localizarea riscului si riscurile care se doresc a fi preluate in asigurare;
  • nivelul cheltuielilor tehnologice de productie;
  • existenta altor asigurari pentru acelasi obiect asigurat;
  • descrierea vecinatatilor culturilor;
  • persoanele cu implicare directa in ceea ce priveste culturile asigurate;
 • informatii tehnice:
  • tipul culturii;
  • ciclul de vegetatie / productie;
  • aria de cultivare si numarul de parcele;
  • metodele de recoltare si facilitatile folosite in acest sens;
  • productia medie;
  • cheltuieli de infiintare a culturii;
  • cheltuieli de productie la hectar;
  • schema de irigare a culturilor;
  • daunele majore inregistrate din riscurile asigurate si cele provocate de boli si / sau daunatori, sau din alte riscuri neasigurate;
 • Specificatia culturilor de asigurat si termenii asigurarii;
  • denumirea tehnica a culturii de asigurat;
  • suprafata;
  • localizarea;
  • productia medie estimata;
  • pretul unitar preliminat;
  • cheltuieli de productie;
  • fransiza din suma asigurata;
  • suma asigurata;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Perioada de asigurare este cea precizata in polita, fiind inclusa in anul agricol.

             Polita poate fi incheiata oricand in cursul anului agricol, dar nu cu mai putin de 30 de zile calendaristice inainte de perioada optima de recoltare a culturii agricole respective.

             Raspunderea asiguratorului incepe:

 • La ora 00:00 a zilei de inceput a perioadei de asigurare, dar nu mai devreme de 72 de ore de la ziua in care s-a platit prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata a acesteia.
 • In functie de riscurile asigurate:
  • pentru toate riscurile, mai putin inghetul tarziu de primavara:
   • la culturile infiintate prin semanat – din momentul rasaririi culturilor;
   • la culturile plantate – din momentul prinderii rasadurilor;
   • la rodul viilor – din momentul aparitiei lastarilor cu inflorescente vizibile;
   • la rodul pomilor – din momentul legarii rodului, incepand cu faza de butoni florali in stadiul de boboci colorati.
  • pentru riscul de inghet tarziu de primavara – de la ora 0:00 a datei medii multianuale de inregistrare a acestui fenomen, mentionata distinct in polita.

              Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • pentru toate riscurile, mai putin inghetul timpuriu de toamna, la momentul finalizarii recoltarii, dar nu mai tarziu de ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare, mentionata distinct in polita.
 • pentru inghetul timpuriu de toamna – la ora 24:00 a datei medii multianuale de inregistrare a acestui fenomen, mentionata distinct in polita.

              In caz de neplata la termenele scadente si in cuantumul prevazut conform politei, a ratelor de prima urmatoare celei dintai, polita isi suspenda automat efectele juridice pentru o perioada de 15 zile calendaristice incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, iar raspunderea asiguratorului inceteaza pentru aceasta perioada, fara a fi necesara nicio notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea asiguratorului.

              Polita reintra in vigoare de la ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-au indeplinit cumulativ urmatoarele cerinte:

 • s-au platit ratele de prima restante pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei;
 • s-a efectuat inspectia de risc la culturile agricole asigurate de catre un reprezentant al asiguratorului.

              In cazul in care polita nu reintra in vigoare, in termenul de 15 zile calendaristice prevazut mai sus, polita inceteaza de plin drept incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila, si fara restituirea primelor de asigurare platite.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, isi exercita acoperirea numai pentru culturile agricole infiintate si detinute pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate sa fie:

 • persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Culturile agricole se asigura la valorile declarate de asigurat, mentionate in polita, reprezentand suma asigurata.

              Suma asigurata trebuie sa reprezinte volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie preluate din devizele / fisele tehnologice pe culturi si se refera, integral sau selectiv, la:

 • materii prime si materiale (seminte, ingrasaminte chimice si de natura organica, pesticide, apa de irigat);
 • lucrari mecanice;
 • cheltuieli cu forta de munca;
 • arenda / redeventa;
 • cheltuieli cu aprovizionarea.

              La culturile agricole cu mai multe recolte pe an, suma asigurata trebuie sa reprezinte cuantumul cheltuielilor tehnologice directe aferente intregii productii anuale (tuturor ciclurilor de productie).

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

              Suma asigurata poate fi stabilita in Lei sau in alta valuta agreata de parti.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Plata primei de asigurare de catre asigurat / contractant se efectueaza, integral sau in rate, in cuantumul si la termenele mentionate in polita, prin modalitatea de plata agreata de asigurator (numerar, virament bancar etc.).

                Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului / contractantului scadenta obligatiilor de plata.

                Prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta in care a fost stabilita suma asigurata si se plateste astfel:

 • in Lei, daca suma asigurata este stabilita in Lei;
 • in valuta in care a fost stabilita sau echivalentul in Lei la cursul BNR de la data efectuarii platii, daca suma asigurata a fost stabilita in valuta.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • daune produse direct de:
  • incendiu;
  • ploile torentiale, avand ca efecte:
   • spalarea solului din jurul plantelor;
   • dezradacinarea plantelor;
   • ruperea sau frangerea lastarilor, florilor;
   • ruperea sau culcarea plantelor (in stadiu avansat de vegetatie), fara redresare ulterioara;
   • acoperirea plantelor cu mal provenit de pe versanti;
   • scuturarea fructelor, semintelor;
  • furtuna sau vijelia avand ca efecte:
   • ruperea tulpinilor, lastarilor, florilor, ciorchinilor de vita de vie;
   • caderea fructelor;
   • scuturarea semintelor;
   • acoperirea plantelor tinere cu viituri de pamant sau nisip, resturi vegetale etc.
  • grindina avand ca efecte:
   • distrugerea aparatului vegetativ;
   • ruperea sau frangerea plantelor;
   • scuturarea semintelor.
  • alunecarile si prabusirile de terenuri cultivate;
  • inghetul timpuriu de toamna (numai pentru culturile agricole infiintate primavara);
  • inghetul tarziu de primavara.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Culturi agricole excluse - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pasunile si fanetele naturale;
  • ierburile semanate pentru fertilizare sau pentru pasunat;
  • plantele decorative (flori, tufisuri, pomi, pajisti etc);
  • culturile agricole aflate sub plantele protectoare;
  • livezile de pomi fructiferi si butucii de vie – materialul producator lemnos (in cazul in care obiectul asigurarii este rodul viilor, pomilor / arbustilor fructiferi si hameiului);
  • speciile sau soiurile de plante de cultura care, conform tehnologiilor in vigoare, nu sunt considerate adaptate / potrivite zonei in care se cultiva;
  • culturile agricole nerasarite sau cu rasarire necorespunzatoare datorita calitatii semintelor sau materialului saditor, germinatiei deficitare, calitatii ingrasamintelor sau pesticidelor folosite si/sau neefectuarii de calitate si la timp a lucrarilor tehnologice planificate / recomandate pentru cultura agricola asigurata;
  • culturile agricole deja afectate de factori de clima si/sau care au suferit deja daune, oricare ar fi cauzele acestora; exceptie pot face cazurile in care productia culturii agricole ramase sau culturile reinsamantate / replantate pot fi clar delimitate / cuantificate;
  • culturi agricole situate la distante mai mici de 500 m de albia raurilor.
 • Riscuri excluse - asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
  • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
  • poluarii sau contaminarii de orice natura si din orice cauza;
  • masurilor de desfiintare profilactica a unor culturi sau de carantina fito-sanitara dispuse de autoritatile in drept;
  • secetei excesive complexe, persistente in timp si care afecteaza terenurile neirigate;
  • inundatiilor din revarsari de ape curgatoare, infiltratiei apelor din cauza ridicarii panzei de apa freatica, nefunctionarii sistemelor de drenaj - desecare, precum si baltirilor din precipitatii sau topirea brusca a zapezilor;
  • ruperii barajelor produse din cauze naturale;
  • ploilor abundente si de durata care determina stresul hidric produs de excesul de umiditate in sol (provocand stagnarea si dereglarea proceselor de crestere si dezvoltare a plantelor si frangerea, putrezirea, scuturarea plantelor, craparea fructelor sau incoltirea boabelor in spic);
  • temperaturilor excesiv de scazute, sub limita biologica de rezistenta a plantelor (gerul de iarna);
  • fenomenelor naturale extreme – tornada, uragan;
  • actiunii animalelor si pasarilor de orice fel, domestice sau salbatice;
  • atacul bolilor si daunatorilor;
  • furtului in orice conditii si sub orice forma;
  • faptei savarsite cu intentie de catre asigurat, contractant sau beneficiar, de catre persoanele alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa-i reprezinte, de catre persoanele din conducerea acestora ori de catre persoanele carora le-au fost delegate atributii de conducere, de actionarii / asociatii acestora.
 • Asiguratorul nu raspunde pentru:
  • pierderile calitative, cu exceptia tutunului, la care acest tip de pierderi se acopera cand sunt cauzate de grindina;
  • nerecoltarea la timp din cauza lipsei utilajelor, pentru care se ajunge la supramaturarea (supracoacerea) semintelor / boabelor;
  • daune de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • daune indirecte, cum ar fi scaderea preturilor recoltelor sau intarzieri in livrarea acestora, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare.
  • daune generate de evenimente produse in perioada de suspendare a politei.
 • Costuri / cheltuieli excluse - asiguratorul nu ia in calcul pentru despagubiri urmatoarele cheltuieli:
  • cheltuielile indirecte de productie cat si cheltuielile cu asigurarea;
  • cheltuielile de recoltare;
  • cheltuielile aferente transportului productiei din camp;
  • cheltuielile necesare pentru transformarea sau imbunatatirea starii culturilor agricole asigurate comparativ cu cele dinaintea producerii oricarui eveniment asigurat;
  • cheltuielile legate de paza culturii agricole asigurate.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa furnizeze catre asigurator informatii complete si detaliate cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul, prin completarea cererii - chestionar. Sunt considerate imprejurari esentiale privind riscul, acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, schimbarea destinatiei culturilor agricole asigurate, precum si orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul, de indata ce a luat cunostinta de acestea si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune;
  • sa nu faca si / sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
  • sa infiinteze, sa intretina si sa protejeze culturile agricole asigurate in conditii corespunzatoare, conform normelor si tehnologiilor agrotehnice legale / uzuale / recomandate in vigoare;
  • in cazul producerii sau aparitiei oricarui fenomen natural sau boli generatoare de calamitati naturale, precum si a oricarui risc neasigurat generator de daune:
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentelor respective cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestora;
   • sa instiinteze asiguratorul asupra locului si datei de intrunire a comisiei de constatare - evaluare a daunelor si sa permita prezenta reprezentantilor asiguratorului in calitate de observatori la inspectia de constatare - evaluare
   • a daunelor;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de comisia de constatare - evaluare a daunelor.
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului efectuarea inspectiilor de risc solicitate si sa participe direct sau prin reprezentantii sai la acestea, constatarile fiind mentionate in rapoartele de inspectie;
  • sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat;
  • sa informeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii, despre deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei.
 • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia acestei situatii, polita isi suspenda automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5 zile calendaristice calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, indiferent de data si imprejurarile in care asiguratorul a luat cunostinta de neindeplinirea obligatiei.
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru limitarea pagubelor imediate ale riscurilor produse si acoperite prin polita;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul (pe formularul de avizare tipizat) despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 72 de ore de la momentul producerii daunei, precizand urmatoarele date:
   • data producerii riscului;
   • seria, numarul si data emiterii politei;
   • riscul asigurat produs;
   • cultura agricola asigurata afectata, localizarea si suprafata distrusa / afectata, precum si gradul de distrugere (daunare) estimat;
   • confirmarea primariei referitoare la producerea / aparitia riscului asigurat si la detinerea in proprietate sau arenda a suprafetei daunate, de catre asigurat;
   • adresa de corespondenta si numarul de telefon la care poate fi contactat in vederea constatarii daunei in camp.
  • sa pastreze starea de fapt a culturilor agricole asigurate, in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor daunei, cu exceptia masurilor care se impun; sa nu efectueze nicio lucrare de distrugere sau de recoltare a culturilor agricole asigurate afectate, fara instiintarea prealabila a asiguratorului;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului efectuarea inspectiilor de dauna si sa participe direct sau prin reprezentantii sai la acestea;
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate (primarie, pompieri) documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii culturilor agricole asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa intreprinda toate masurile tehnice si organizatorice cunoscute, recomandabile sau posibile pentru limitarea efectelor ulterioare ale evenimentului asigurat, prin recuperarea, redresarea, reinfiintarea sau inlocuirea culturii agricole asigurate distruse / afectate;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei, daca este cazul;
  • sa faca dovada interesului sau cu privire la bunurile asigurate;
  • sa informeze in scris asiguratorul daca bunurile asigurate sunt ipotecate si, in caz afirmativ, sa identifice persoana creditorului ipotecar;
  • sa informeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii, despre inceperea urmaririi penale impotriva asiguratului, contractantului sau beneficiarului, persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa-i reprezinte, persoanelor din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, actionarilor sau asociatilor acestora, pentru faptele care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute anterior:
  • polita este lovita de nulitate absoluta in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea credinta de catre asigurat sau contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita sau sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare platite raman dobandite de asigurator, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate absoluta;
  • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita sau sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul de a lua una dintre urmatoarele masuri:
   • mentinerea in vigoare a politei solicitand modificarea termenilor si conditiilor politei (inclusiv majorarea corespunzatoare a primei de asigurare),  rezilierea politei la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea primita de asigurat sau contractant in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare platite aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata dupa producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita sau sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea in raport cu proportia dintre nivelul primelor de asigurare platite si nivelul primelor de asigurare ce ar fi trebuit sa fie platite daca asiguratorul ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
  • in alte cazuri decat cele stabilite mai sus, asiguratorul are dreptul:
   • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului sau contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii notificarii de catre asigurat sau contractant;
   • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitarii de modificare, polita se reziliaza fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, cu efect de la aceeasi data;
    • In aceste situatii, asiguratul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare platite aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei.
   • sa refuze plata despagubirii, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorarii daunei sau stabilirii despagubirii. In cazul nerespectarii de catre asigurat sau contractant a obligatiei de comunicare a producerii evenimentului asigurat in termenul stabilit prin polita, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea daunei.
 • In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
 • Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai.
 • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se face in functie de starea culturii agricole asigurate din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, pe baza datelor rezultate in urma inspectiilor de risc si dauna, pe baza documentelor emise de organele / institutiile abilitate (buletin meteo, adeverinta primarie, proces - verbal de constatare emis de pompieri etc) referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii sau aparitiei evenimentului asigurat si, daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
 • In cazul in care gradul de distrugere (daunare) definitiv nu poate fi stabilit la prima evaluare, cultura agricola asigurata respectiva se poate lasa sub observatie pana la stabilirea pierderilor reale.
 • La culturile agricole asigurate lasate sub observatie, constatarea definitiva a daunelor se face intotdeauna inaintea recoltarii, prin evaluare in camp. In acest caz, asiguratul are obligatia sa instiinteze in scris asiguratorului intentia de recoltare cu minim 7 zile inainte de inceperea acestei operatiuni.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata si nici oricare sublimita, atunci cand aceasta exista, stabilita prin polita.
 • Prin cuantumul daunei se intelege:
  • in caz de dauna totala:
   • fara reinsamantare / replantare: volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie efectuate (conform devizului tehnologic si pe baza documentelor justificative), de la data infiintarii culturii agricole asigurate pana la momentul producerii evenimentului asigurat;
   • cu reinsamantare / replantare: volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie efectuate (conform devizului tehnologic si pe baza documentelor justificative), de la data infiintarii culturii agricole asigurate pana la momentul producerii evenimentului asigurat, din care se deduce contravaloarea efectelor economice remanente ale cheltuielilor efectuate la suprafata afectata / distrusa (lucrarile de fertilizare / erbicidare / amendare, inclusiv valoarea materialelor folosite, aratura executata in toamna).
  • in caz de dauna partiala: volumul cheltuielilor tehnologice directe de productie efectuate (conform devizului tehnologic si pe baza documentelor justificative), de la data infiintarii culturii agricole asigurate pana la momentul producerii evenimentului asigurat, inmultit cu gradul de distrugere (daunare).
 • La producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea din cuantumul daunei, a fransizei prevazuta in polita si, daca este cazul, a ratelor de prima scadente pana la expirarea politei.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat / beneficiar in strainatate sau in Romania si pe care acesta le poate recupera conform legii, exceptand situatia TVA-ului care este reglementata dupa cum urmeaza:
  • daca sumele asigurate nu contin TVA, despagubirea cuvenita nu va include, in niciun caz, valoarea corespunzatoare a TVA-ului;
  • daca sumele asigurate contin TVA, despagubirea cuvenita va include TVA numai in cazul in care asiguratul este persoana fizica.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul sau beneficiarul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii;
   • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului, contractantului, beneficiarului, persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa-i reprezinte, persoanelor din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, actionarilor sau asociatilor acestora, pana la finalizarea procesului penal;
   • asiguratul, contractantul sau beneficiarul este de rea credinta in sensul ca, in declaratiile acestuia sau ale reprezentantilor acestuia care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului.
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • In cazul politelor care au ca obiect culturi agricole grevate de o ipoteca, despagubirea este afectata la plata respectivelor creante privilegiate sau ipotecare, dupa rangul lor, conform art. 2.330 si urmatoarelor din Codul civil.
 • Despagubirea cuvenita in baza politei se va achita conform notificarii cesiunii sau ipotecii primite de asigurator, cu respectarea dispozitiilor din Codul civil aplicabile cesiunilor de creanta sau ipotecilor asupra creantelor.
 • Despagubirea se acorda asiguratului in cazurile cesiunilor sau ipotecilor pentru care exista acordul in acest sens al tertei persoane in favoarea careia s-a efectuat cesiunea sau este instituita ipoteca.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna.
 • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania, dupa cum urmeaza:
  • pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei, despagubirea se plateste in Lei. In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua producerii evenimentului asigurat;
  • pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
   • pentru cazul daunei totale, despagubirea cuvenita se plateste in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti;
   • pentru cazul daunei partiale, despagubirea cuvenita se plateste in valuta pentru facturile in valuta, respectiv in Lei pentru facturile in Lei;
  • indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare (Lei sau alta valuta), orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
 • La cererea justificata a asiguratului, despagubirea cuvenita se poate plati si in strainatate, cu suportarea de catre asigurat a cheltuielilor aferente (inclusiv comisioanele de schimb valutar).
 • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • Daca producerea daunei are loc inaintea platii integrale a primei de asigurare aferenta perioadei de asigurare, primele datorate pana la expirarea politei se compenseaza cu orice despagubire cuvenita asiguratului.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 
 • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntata, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • In vederea protejarii asiguratilor, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.