Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie);
 • Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date;
 • Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

 • Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)
  • Echipamentul electronic care face obiectul asigurarii trebuie sa fie gata de functionare si sa fie utilizat intr-un  domeniu economico - social (uz comercial, industrial, cercetare - dezvoltare sau educational).
  • Un echipament electronic este considerat ca fiind gata de functionare atunci cand procedurile normale de lucru au fost deja incepute sau pot fi incepute (acolo unde este cazul, dupa ce in prealabil a fost trecut cu succes un test de incercare).
  • Ce se asigura?
   • Se asigura numai echipamentul electronic utilizat intr-un domeniu economic / social (administratie, industrie, educatie, comert, cercetare - dezvoltare).
   • Nu se asigura: echipamentele electrocasnice, aparatura pentru discoteci, echipamente  utilizate in concerte - spectacole, instrumente muzicale, camere si proiectoare pe 8mm, simulatoare cardiace sau asemenea, echipament radioamatori, echipamente pentru sali de jocuri.
   • Echipamentul electronic ce face obiectul asigurarii nu trebuie sa fie mai vechi de 5 ani. Ca urmare, in specificatia de echipamente se va mentiona explicit anul de fabricatie al echipamentului.
   • Pentru situatii speciale, cu aprobarea asiguratorului, se pot asigura si echipamente mai vechi de 5 ani, dar nu mai mult de 7 ani, cu conditia ca sa mai fie disponibile pe piata piese de schimb / subansamble.
   • Se pot asigura in cadrul acestei polite si echipamente industriale complexe ce au in componenta atat electronice cat si elemente / subansamble mecanice (de exemplu roboti industriali, masini cu comanda numerica etc.) cu conditia ca partea electronica a echipamentului respectiv sa fie semnificativa.
   • Echipamentele electronice mobile se asigura numai daca acestea sunt intr-o proportie corespunzatoare fata de echipamentul electronic fix (valoarea mobilelor sa fie sub 20% din valoarea fixelor) pentru a avea o dispersie buna a riscurilor.
   • Echipamentele electronice ce au in componenta tuburi electronice cum ar fi: tuburi cu raze X, cilindrii din masinile de fotocopiat (copiatoare), tuburi laser etc. sunt acoperite numai la riscurile de Incendiu, inundatie si furt. Tuburile pot fi acoperite si pentru celelalte riscuri numai prin anexarea de clauze speciale (care se mentioneaza explicit in polita), dar despagubirea se va face tinand cont de gradul de uzura al acestora la momentul imediat anterior producerii pagubei. 
   • Echipamentele cumparate second hand sau care nu se fabrica in serie se asigura numai daca pentru acestea exista pe piata piese si subansamble de schimb (declaratie scrisa din partea asiguratului) iar clientul are incheiat un contract de service / intretinere.
   • Sursele speciale de alimentare cu energie electrica (surse neintreruptibile-UPS, redresoare, convertizoare, generatoare etc) precum si unitatile de aer conditionat se asigura numai daca sunt necesare pentru functionarea optima a celorlalte echipamente cuprinse in asigurare.
 • Sectiunea II -  Pierderi de date si suporturi de date
  • In cadrul acestei sectiuni se asigura urmatoarele produse:
   • date (informatii ce pot fi citite de echipamente electronice), cum ar fi datele continute in fisiere de date si baze de date, datele din programele create de utilizator, date obtinute prin utilizarea programelor de serie, programe cu licenta;
   • suporturi de date (medii de stocare a informatiei citibile de echipamentele electronice) unde sunt stocate datele asigurate, daca aceste suporturi de date sunt destinate a fi schimbate de utilizator, cum ar fi: benzi magnetice, floppy discuri, discuri amovibile.
  • Ce se asigura?
   • Acoperirea prin aceasta sectiune se acorda numai impreuna cu asigurarea pentru pagube materiale la echipamentul electronic sau daca exista deja in vigoare o asemenea asigurare.
   • In principiu, se pot asigura orice fel date stocate pe un suport extern intr-un format ce poate fi citit de un dispozitiv electronic. Nu se asigura datele aflate in memoria calculatorului.
   • De exemplu, se pot asigura:
    • date aflate in fisiere de date sau baze de date (nomenclatoare, date despre personal, clienti etc);
    • Programele cumparate cu licenta precum si datele obtinute / prelucrate cu aceste programe;
    • Programele create de utilizator precum si datele din aceste programe.
   • Se asigura orice suport extern de stocare a datelor (citibil de un dispozitiv electronic) si care, prin constructie, este destinat pentru utilizare repetata si poate fi schimbat de utilizator. Exemplu: floppy discuri, discuri amovibile, benzi magnetice, CD-uri etc.
   • Suporturile care prin constructie nu sunt destinate a fi schimbate de utilizator precum discurile fixe (hard disk), memoriile semiconductoare sau similar, constituie parte integranta a hardware-ului si ca atare sunt acoperite in cadrul Sectiunii I – Pagube Materiale.
 • Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare
  • In cadrul acestei sectiuni sunt acoperite:
   • cheltuielile suplimentare proportionale
    • Cheltuielile suplimentare proportionale reprezinta cheltuielile periodice acumulate de-a lungul intregii perioade de timp in care echipamentul asigurat nu a putut fi utilizat, cum ar fi cheltuielile pentru:
     • utilizarea de echipamente / sisteme alternative;
     • aplicarea unor proceduri de lucru alternative;
     • inchirierea de spatiu pentru desfasurarea activitatii;
     • costuri suplimentare pentru personal (angajare temporara de personal, plata orelor suplimentare pentru personalul propriu sau pentru lucrul in schimburi, plata orelor de lucru in zilele de sarbatori legale);
     • executarea anumitor operatii / proceduri de catre alte firme;
     • folosirea de forta de munca suplimentara si / sau procurarea de produse finite si semifinite.
   • cheltuielile suplimentare neproportionale
    • Cheltuielile suplimentare neproportionale sunt cheltuieli independente de factorul timp, cum ar fi cheltuielile pentru:
     • masurile initiale de urgenta ca si reinstalarea / repararea provizorie a obiectului asigurat;
     • demontare echipament avariat;
     • reinstalarea echipamentului;
     • proceduri singulare (unice) de reprogramare sau resetare.
   • necesare pentru implementarea masurilor adecvate in scopul de a impiedica intreruperea activitatii datorita unei pagube materiale produsa obiectului asigurat mentionat in specificatia anexata politei.
  • Ce se asigura?
   • Se asigura cheltuielile suplimentare - pe perioada de timp determinata - pentru adoptarea masurilor necesare mentinerii activitatii dupa producerea unei pagube materiale la echipamentul electronic asigurat.
   • Aceasta sectiune de asigurare se incheie numai daca exista asigurare la pagube materiale pentru echipamentul electronic.
   • Acest tip de acoperire se va incheia acolo unde este posibil ca prin masuri organizatorice sau operationale adecvate sa se poata compensa consecintele avarierii fizice a echipamentului asigurat. Aceasta conditie face diferentierea fata de o polita de pierdere de profit care se aplica pentru acele situatii in care nu se pot aplica astfel de masuri alternative. Cu alte cuvinte, cheltuielile suplimentare de operare acopera costurile necesare continuarii activitatii (operatiunilor) ca urmare a unei daune partiale sau totale a echipamentului asigurat.

                 Asigurarea pierderilor de date si suporturi de date si / sau a cheltuielilor suplimentare de operare se poate face numai daca echipamentul electronic este asigurat pentru pagube materiale.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - Pagube materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri / cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

                               Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie);

               Suma asigurata inscrisa in polita reprezinta suma tuturor valorilor asigurate pentru fiecare obiect in parte. Prin valoare asigurata se intelege valoarea declarata de asigurat pentru un obiect asigurat inscris in specificatia anexata politei.

               Dupa caz, valoarea asigurata reprezinta:

  • pretul (cu TVA inclus) din lista de preturi, pentru un produs nou, plus cheltuieli de livrare, daca produsul asigurat figureaza intr-o lista actuala de preturi;
  • pretul (cu TVA inclus) din ultima lista de preturi  in care figureaza obiectul asigurat, plus cheltuieli de livrare si, eventual, corectia de pret daca au avut loc modificari de pret, pentru cazul in care obiectul asigurat nu se regaseste pe o lista actuala de preturi;
  • pretul de cumparare (cu TVA inclus) al obiectului asigurat, conform actelor doveditoare, plus cheltuieli de livrare si, eventual, corectia de pret daca au avut loc modificari de pret, pentru cazul in care obiectul asigurat nu figureaza pe nici o lista de preturi.

                              Prin cheltuieli de livrare se inteleg costurile necesare pentru ambalare, transport, instalare si punere in functiune, taxe.

                 Rabaturile sau orice fel de reduceri de pret nu vor afecta in nici un fel valoarea asigurata.

                                Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date;

                Suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat pentru acoperirea cheltuielilor necesare inlocuirii sau refacerii datelor si programelor, inclusiv inlocuirea suportului de date.

                De comun acord cu asiguratul, suma asigurata se va calcula dupa criteriul primului risc. 

                                Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.

                Suma asigurata declarata de asigurat trebuie sa fie echivalenta sumei necesare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru adoptarea masurilor necesare intr-o perioada de 12 luni, astfel:

   • determinarea sumei reprezentand cheltuielile suplimentare proportionale se face in conformitate cu cota zilnica si valoarea maxima lunara stabilite in cererea-chestionar;
   • calculul cheltuielilor suplimentare neproportionale reprezinta costul operatiilor prevazute (conform cererii-chestionar) a se efectua pentru mentinerea activitatii dupa producerea unui risc acoperit.

                De comun acord cu asiguratul, suma asigurata si limita de despagubire se vor stabili dupa criteriul de prim risc.

   Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                  Prima de asigurare se plateste in lei sau valuta convertibila. Plata in lei a primei de asigurare stabilita in valuta se face prin raportare la cursul de referinta comunicat de BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

                  In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoarei celei dintai, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile lucratoare de la scadenta ratei respective, situatia politai ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen, deci obiectul asigurarii fiind in continuare sub protectia asigurarii. Daca sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt achitate in termen de 15 zile lucratoare de la scadenta, polita de asigurare se suspenda pe o perioada de maxim 20 de zile calendaristice, incepand cu expirarea termenului de 15 zile acordat suplimentar, fara decalarea datei expirarii asigurarii. In perioada de suspendare asiguratorul poate repune in vigoare polita de asigurare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

   • primele de asigurare scadente au fost platite integral in timpul perioadei de suspendare;
   • se respecta prevederile privind incheierea unei asigurari noi (termen de intrare in vigoare, efectuarea inspectiei de risc).

                   In cazul producerii unor evenimente asigurate in perioada cat polita de asigurare a fost suspendata, asiguratorul nu plateste despagubiri.

                   Daca in timpul perioadei de suspendare a politei, asiguratul nu solicita repunerea lui in vigoare, aceasta se considera desfiintata de drept din a 16-a zi de la scadenta, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila si fara returnarea ratelor de prima deja incasate pana la data suspendarii.

   Orice plata a primei de asigurare efectuata de asigurat dupa expirarea termenului de pasuire, in perioada de suspendare a politei, fara indeplinirea celorlalte conditii necesare repunerii in vigoare, va fi returnata asiguratului.

   Sistemul de Fransize: 

                 Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

   Riscuri Asigurate Standard: 

                  Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                                 Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie);

                   Cu exceptia excluderilor expres mentionate, orice paguba materiala este acoperita in baza politei incheiate daca:

    • obiectul asigurat in cadrul politei este avariat sau distrus ca urmare a producerii in mod subit a unui eveniment neprevazut, provenit dintr-o sursa externa, astfel incat obiectul nu isi mai poate indeplini functiile pentru care este destinat;
    • produsul asigurat a fost pierdut in urma unui furt.

                   Un eveniment este catalogat drept neprevazut daca asiguratul sau unul din reprezentantii sai nu au putut sa-l prevada inainte ca el sa apara.

                   Urmatoarele riscuri sunt incluse in acoperirea oferita de aceasta sectiune:

    • Incendiu (cu sau fara flacara), Explozie, implozie, Trasnet, prabusirea unui obiect / aparat aflat in zbor, precum si pagube aparute ca urmare a operatiilor de stingere a incendiilor (demolare, curatare, eliberare a spatiilor);
    • apa provenind din conducte sau canalizare, revarsare de ape, inundatie, maree, infiltratii, apa din panza freatica, apa din precipitatii, abur, inghet, umezeala, coroziune, alte tipuri de lichide;
    • cutremur de pamant, furtuna, vijelie, grindina, avalansa, cadere de pietre; 
    • furt prin:
     • efractie; in acest context, prin “furt prin efractie” se intelege furtul savarsit prin inlaturare, fortare a oricarui dispozitiv destinat a impiedica patrunderea in locatia asigurata daca, prin aceasta, dispozitivul mentionat a fost distrus sau deteriorat.
     • acte de talharie, daca acesta s-a savarsit la locatia asigurata, prin acte de violenta, in conditiile prevazute de codul penal, asupra asiguratului sau angajatilor sai;
     • intrebuintarea de chei originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de violenta.
    • erori de constructie, defecte de material, defecte de fabricatie, supratensiuni, inductie, pagube prin efectul indirect al  trasnetului;
    • neglijenta, neinstruire sau manipulare necorespunzatoare, erori in operare;
    • daune produse intentionat sau cu rea vointa de catre terti.

                                 Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date;

                   Cu exceptia excluderilor expres mentionate, sunt acoperite pierderile produse in urmatoarele situatii:

    • suporturile de date au fost afectate de pagube materiale ca urmare a producerii, in mod subit, a unui eveniment neprevazut, astfel incat nu mai pot fi citite sau nu mai pot fi utilizate pentru pastrarea datelor;
    • suporturile de date au fost pierdute ca urmare a furtului prin efractie sau talhariei.

                                 Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.

                   Asiguratul va fi despagubit pentru cheltuielile suplimentare aparute ca urmare a unei pagube materiale produse din riscurile acoperite conform paragrafelor anterioare.

    Riscuri Excluse: 

                   Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                                  Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie);

     • OBIECTE EXCLUSE

                     Se exclud de la plata despagubirilor partile sau materialele supuse la uzura accentuata sau care, datorita functiei lor specifice si compozitiei, se inlocuiesc periodic. In aceasta categorie sunt incluse:

     • materialele auxiliare si consumabile, materiale de lucru (toner, agenti de racire si stingere, cartuse cu banda, film, hartie tratata special etc);
     • orice tip de scule si unelte (burghie, freze, greifere etc);
     • alte elemente ale obiectului asigurat care, pe durata de viata a acestuia, sunt schimbate frecvent (sigurante, surse de iluminat, baterii, filtre etc).

                     Daca nu exista un acord special intre parti, tuburile cu raze X si tuburile laser, precum si suporturile intermediare de imagini sunt acoperite numai pentru Incendiu, apa si furt prin efractie.

     • PIERDERI SAU AVARII EXCLUSE

                     Nu sunt cuprinse in asigurare pagubele produse de sau provenite din:

     • razboi (declarat sau nu), invazie, actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, razvratire militara cu sau fara uzurparea puterii;
     • confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
     • reactie nucleara, radiatie nucleara sau contaminare radioactiva; 
     • greve, revolte, tulburari civile, atacuri teroriste, concedieri in masa;
     • eruptie vulcanica, cutremur pe mare, uragan, taifun, tornada;
     • acte intentionate din partea asiguratului sau reprezentantilor sai; Prin reprezentant al asiguratului se intelege proprietarul, actionarii sau orice persoana care in conformitate cu prevederile legale este autorizata sa-l reprezinte.
     • daune de consecinta de orice fel, cum ar fi cele provocate prin intreruperea activitatii sau folosirii obiectului asigurat, inclusiv ca urmare a unui risc acoperit (pierdere de profit / venit);
     • evenimente pentru care o terta parte ca producator, furnizor, transportator sau contractant al transportului, este raspunzatoare;
     • uzura, abraziune, imbatranire a oricarei parti componente a obiectului asigurat, ca rezultat natural al utilizarii normale  sau ca rezultat al deteriorarii treptate a acestuia;
     • defect intern al oricarei componente electronice, parte a obiectului asigurat. In cazul in care una sau mai multe componente electronice se defecteaza si nu exista o dovada clara ca defectiunea s-a produs dintr-o cauza externa, acoperita prin conditiile acestei sectiuni, nu se vor plati despagubiri pentru componentele afectate.

                     In caz de furt nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii (imprejurari) precum si daca furtul a fost favorizat de:

     • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai;
     • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia obiectelor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste obiecte);
     • furt simplu, furt prin inselatorie;
     • desfiintarea sau scoaterea din functiune, de catre asigurat, a sistemelor de paza si protectie existente la data incheierii politei.

      

     • CHELTUIELI EXCLUSE

                   Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru:

     • cheltuieli care s-ar fi facut chiar daca evenimentul asigurat nu s-ar fi produs (cum ar fi cheltuieli de intretinere);
     • cheltuieli pentru modificari sau imbunatatiri aduse obiectului asigurat dupa producerea unui risc acoperit;
     • cheltuieli aparute ca urmare a utilizarii unei improvizatii sau pentru reparatia provizorie a obiectului asigurat;
     • acele cheltuieli care, din punct de vedere al scopului / destinatiei lor, nu au fost luate in calcul la determinarea sumei asigurate.

                                  Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date;

     • OBIECTE EXCLUSE

                    Urmatoarele obiecte nu sunt acoperite:

     • suporturile de date care nu pot fi schimbate de utilizator (memorii semiconductoare, discuri fixe);
     • pierderea datelor si programelor stocate in memoria principala a unitatii centrale.

      

     • PIERDERI SAU AVARII EXCLUSE

                     Sunt excluse din acoperire pierderea datelor (inclusiv deteriorare, modificare, corupere, stergere)  sau suporturilor de date, daca paguba s-a produs in urma unuia din evenimentele mentionate la excluderile sectiunii I.

     • CHELTUIELI EXCLUSE

                     Nu se vor plati despagubiri pentru:

     • modificari ale datelor sau orice imbunatatire adusa acestora dupa producerea evenimentului care a provocat dauna.
     • cheltuieli aditionale (cum ar fi costurile pentru achizitionarea de noi licente) aparute deoarece datele sau programele asigurate au fost protejate impotriva copierii prin dreptul de autor si / sau prin parolare sau prin orice procedura similara (chei electronice, codare). 

                                  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.

                      Nu sunt acoperite cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate direct sau indirect de:

     • pierderea sau avarierea obiectelor care sunt excluse in sectiunea de pagube materiale de la sectiunea I;
     • distrugerea sau avarierea sistemului de alimentare; Prin sistem de alimentare se intelege acel sistem capabil sa asigure functionarea corespunzatoare a echipamentului: surse de alimentare neintreruptibile, generatoare de urgenta, convertizoare de frecventa, unitatile de aer conditionat.
     • pierderea sau alterarea (distorsionarea, coruperea, manipularea defectuoasa, stergerea)  datelor si programelor;
     • restrictii operationale sau de reconstructie impuse de oricare din autoritatile publice;
     • lipsa de capital pentru reinstalarea / repararea sau inlocuirea obiectelor afectate in urma producerii daunei;
     • imbunatatirea sau revizia obiectului asigurat in perioada de reinstalare / reparatie sau de inlocuire;
     • contaminarea, distrugerea sau avarierea materiilor prime sau produselor semifinite sau finite.

                      Sunt excluse cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate direct sau indirect de, sau cu aport la pierdere sau avarie din riscurile excluse aferente sectiunii I.

     Clauze Suplimentare: 

                   La polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                                  Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie);

     • Echipament electronic portabil (pierdere prin furt)

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat in caz de paguba materiala, astfel:

     • echipamentul electronic portabil este acoperit si atunci cand este utilizat in afara locatiei mentionata in polita;
     • in cazul furtului prin efractie, asiguratul va suporta o suma (fransiza) echivalenta cu 25% din valoarea asigurata;
     • daca echipamentul electronic portabil a fost furat prin efractie dintr-un autovehicul, asiguratul va fi despagubit numai daca:
      • autovehiculul este prevazut cu acoperis tare;
      • autovehiculul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
      • se poate dovedi ca furtul echipamentului electronic asigurat s-a produs intre orele 06:00 – 22.00;
      • echipamentul electronic asigurat era depozitat in autovehicul astfel incat sa nu fie vizibil din afara (de exemplu in portbagaj).

                    Restrictia de timp nu este aplicabila daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita.

     • Echipament electronic portabil (paguba prin cadere, scapare)

                    In cazul in care s-a produs o paguba materiala provocata prin caderea sau scaparea echipamentului, asiguratul va suporta o suma (fransiza) echivalenta cu 25% din valoarea pagubei.

     • Echipament electronic instalat in / pe autovehicule

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala, numai daca:

     • echipamentul electronic a fost instalat in interiorul sau deasupra unui autoturism avind un acoperis tare sau portbagaj fixat si este transportat in limita teritoriala expres mentionata. Autoturismul ca atare nu este acoperit in cadrul acestei polite.
     • in cazul in care a avut loc un furt prin efractie:
      • autoturismul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
      • se poate dovedi ca echipamentul electronic asigurat a fost furat intre orele 06:00 – 22:00; (aceasta restrictie de timp nu se aplica daca autoturismul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita).
     • Echipament electronic instalat in / pe in avioane

                   Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru o paguba materiala daca:

     • echipamentul electronic este instalat intr-un avion;
     • in polita, la adresa echipamentului electronic asigurat sunt mentionate toate datele de identificare a avionului in care este instalat acesta;
     • in cazul in care echipamentul electronic asigurat a fost instalat intr-un / pe alt avion decit cel mentionat in polita, asiguratul l-a informat in scris pe  asigurator despre acest fapt inainte de producerea pagubei.

                   Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru un risc care este asigurat printr-o alta polita (CASCO, etc).

     • Echipament electronic instalat pe nave maritime

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru o paguba materiala, daca:

     • echipamentul electronic este instalat pe o nava maritima;
     • in polita, la adresa obiectului asigurat, sunt mentionate toate datele de identificarea ale navei pe care este instalat echipamentul;
     • in cazul in care obiectul asigurat este instalat pe o alta nava decit cea mentionata in polita, asiguratul l-a informat in scris pe asigurator despre acest fapt inainte de producerea pagubei,.

                     Pierderea totala a obiectului asigurat, ca o consecinta a pierderii totale a navei, nu este acoperita prin polita.

     • Extinderea teritoriala

                   Aria teritoriala pentru care este valabila asigurarea a fost extinsa incluzand o zona expres mentionata.

     • Renuntarea la dreptul de regres (cu exceptia reprezentantilor asiguratului)

                   Asiguratorul se va regresa impotriva angajatilor asiguratului sau utilizatorilor autorizati (firmele de reparatii sau cele de asistenta tehnica si intretinere nu sunt incluse in aceasta categorie) de acesta, numai daca:

     • paguba a fost cauzata in mod direct de catre aceste persoane, urmare a unui act intentionat sau a neglijentei grave;
     • se pot pretinde despagubiri pentru paguba produsa in baza unei polite de asigurare de raspundere civila.
     • Depozitarea temporara (depozitare temporara / perioada de nefunctionare temporara)

                    Asiguratorul va despagubi pe asigurat, in cazul unei pagube materiale produse asupra echipamentului asigurat in perioada de nefunctionare a acestuia sau in perioada de depozitare temporara (sunt excluse stocurile din depozitele cu obiect de activitate de vanzare sau inchiriere de produse). Asiguratul este obligat sa-l informeze pe asigurator in cazul in care locul de depozitare nu este acelasi cu locul mentionat in polita.

                   Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru o paguba materiala cauzata de:

     • Incendiu;
     • efectul direct al trasnetului;
     • Explozie;
     • activitatile de stingere, demolare sau curatare, in urma producerii unuia din evenimentele mentionate.

                    De asemenea, nu se despagubesc echipamentele electronice lipsa sau pierdute in urma producerii unuia din evenimentele mentionate mai sus.

     • Excludere pentru furt prin efractie

                    Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, in cazul in care echipamentul electronic asigurat a fost pierdut in urma unui furt prin efractie.

     • Excludere pentru furt prin efractie si / sau acte de talharie

                    Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru:

     • echipamente electronice lipsa sau pierdute in urma producerii:
      • unui furt prin efractie;
      • unor acte de talharie (folosirea fortei asupra asiguratului, familiei, rudelor sau angajatilor acestuia, in scopul de a sustrage obiectele asigurate).
     • pagube materiale ca urmare a producerii unuia din evenimentele mentionate anterior.
     • Excludere pentru potop, inundatie, furtuna, vijelie

                     Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru pagube materiale cauzate de potop, inundatie, furtuna, vijelie.

     • Scutire de raspundere in cadrul contractelor de inchiriere sau leasing (asiguratul este cel care imprumuta echipamentul de la terti)

                     Se convine si se accepta ca:

     • echipamentul electronic, pentru care exista o alta polita de asigurare incheiata de firma care furnizeaza echipamentul in cadrul unui contract de inchiriere sau leasing, va fi acoperit prin polita de asigurare numai pentru acele riscuri ce nu sunt incluse in polita deja incheiata;
     • dreptul de regres ramane neafectat.
     • Excudere pentru supratensiuni cauzate de efectul indirect al trasnetului

                    In situatia in care o paguba materiala se produce ca urmare a efectului indirect al trasnetului, asiguratorul il va despagubi pe asigurat numai daca:

     • exista instalat un sistem de protectie impotriva trasnetului (paraTrasnet);
     • in locul unde se gaseste echipamentul electronic asigurat exista instalata o centura de echipotentialitate la care sunt facute toate legaturile necesare in conformitate cu standardele si normele tehnice in vigoare, si care, la randul ei, este legata la sistemul de impamantare;
     • exista instalate sisteme de protectie la supratensiuni atit pentru sursele de alimentare cu energie electrica cat si pentru liniile de telecomunicatii / date la intrarea in cladire (daca se utilizeaza cabluri din fibra optica, nu este necesara protectia la supratensiuni).
     • Extinderea acoperirii pentru purtatoarele intermediare de imagini la masinile de fotocopiat (copiatoare)

                   Se extinde responsabilitatea asiguratorului pentru pagube materiale produse purtatoarelor intermediare de imagini (cilindru) astfel:

     • in caz de dauna produsa din cauza incendiului, apei sau furtului prin efractie, despagubirea se va face la valoarea de inlocuire din nou;
     • in cazul unei daune produse din alte cauze decit cele mentionate, despagubirea va fi micsorata proportional cu numarul de copii efectuate pina la momentul producerii evenimentului.
     • Extinderea acoperirii pentru tuburi electronice (inclusiv tehnologie medicala)

                    Este convenit si acceptat ca:

     • se extinde responsabilitatea asiguratorului si pentru pagube materiale produse tuburilor electronice;
     • despagubirea, in caz de paguba produsa din cauza incendiului, apei sau furtului prin efractie, se va acorda ca si pentru celelalte componente ale obiectului asigurat;
     • in cazul producerii unei daune, ca urmare a altor riscuri asigurate, despagubirea se va micsora proportional cu gradul de uzura al echipamentului la momentul anterior producerii evenimentului.

                    Perioada de folosinta incepe din momentul in care aparatul este pus in functiune de catre primul proprietar.

                    In cazul in care nu exista perioada de garantie standard, vor fi aplicate corespunzator conditiile individuale ale garantiei convenite.

     • Extinderea acoperirii pentru tuburi electronice (tehnologie nemedicala)

                    Este convenit si acceptat ca:

     • se extinde responsabilitatea asiguratorului pentru pagube produse tuburilor electronice;
     • despagubirea in caz de paguba materiala produsa din cauza incendiului, apei sau furtului se va acorda ca si pentru celelalte componente ale obiectului asigurat.
     • in cazul producerii unei pagube ca urmare a altor riscuri asigurate, despagubirea se va micsora proportional cu gradul de uzura al echipamentului la momentul anterior producerii evenimentului.

                    Perioada de folosinta incepe din momentul in care aparatul este pus in functiune de catre primul proprietar.

                    Asiguratorul nu-l va despagubi pe asigurat pentru pierderea sau avarierea tuburilor electronice din orice cauza.

     • Functionarea necorespunzatoare sau ineficienta a sistemului de aer conditionat

                   Asiguratorul nu-l va despagubi pe asigurat pentru pagube cauzate de functionarea necorespunzatoare a sistemului de aer conditionat sau datorita utilizarii unui sistem neadecvat, decit daca:

     • exista instalat un sistem de alarma separat pentru monitorizarea continua a temperaturii si umiditatii, si care:
      • are capacitatea de a opri imediat aerul conditionat si poate monitoriza si opri echipamentele EDP,  sau
      • poate declansa semnale de avertizare optice si acustice, astfel incit sa se poata lua masuri de limitare a pagubei imediat ce unul dintre parametrii monitorizati (temperatura sau umiditate) nu se mai incadreaza in limitele de toleranta admise.
     • Echipament electronic instalat in autovehicule destinate transmisiunilor radio / TV

                    Asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru o paguba materiala produsa echipamentului electronic instalat intr-un autovehicul destinat transmisiunilor radio / TV, numai daca asiguratul a aplicat masurile de precautie necesare pentru protejarea acestuia, dupa cum urmeaza:

     • verificarea tehnica anuala a echipamentului electronic asigurat - de catre personal autorizat, pentru a se certifica starea de functionalitate a echipamentului si incadrarea acestuia in standardele tehnice corespunzatoare;
     • monitorizarea echipamentului electronic asigurat, prin :
      • existenta unui sistem automat de alarma in caz de furt sau Incendiu, sistem care sa asigure monitorizarea permanenta a echipamentului, inclusiv in afara orelor de lucru, si sa fie capabil sa declanseze semnale de alarma pentru a se putea lua masuri de urgenta; 
      • asigurarea supravegherii permanente a echipamentului de catre personal de paza specializat.  

                                 Nu este necesara supravegherea autovehiculelor destinate transmisiunilor radio / TV in perioadele de neutilizare a acestora, cu conditia ca sa fie incuiate si parcate intr-o parcare pazita sau intr-un garaj inchis.

     • dotare cu echipament de stingere a incendiilor - sa existe disponibil un numar suficient de extinctoare portabile ce utilizeaza agenti fara reziduuri vatamatoare – CO2.
     • aparatura cu rezonanta magnetica nucleara (NMR)

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala produsa unui echipament cu rezonanta magnetica nucleara, numai in urmatoarele conditii:

     • existenta unui contract incheiat cu o firma specializata si autorizata pentru intretinerea echipamentului NMR;
     • se utilizeaza ca agenti de racire ca heliu, nitrogen sau similar care, dupa cum este stipulat in conditiile politei, sunt clasificati ca materiale auxiliare;
     • cheltuielile pentru incalzirea / racirea criostatului vor fi acoperite numai daca reprezinta o consecinta directa a unui risc acoperit in cadrul politei. Formarea de gheata nu este considerata paguba materiala;
     • programele (software) standard livrate de producator impreuna cu echipamentul, sau costul inlocuirii acestora, se acopera in conditiile politei numai daca sunt distruse ca o consecinta directa a unei pierderi totale a echipamentului si daca valoarea acestora a fost luata in calcul la determinarea sumei asigurate.
     • Excludere pentru banii aflati in interiorul echipamentului asigurat

                    Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala, pentru banii aflati in interiorul echipamentului asigurat.

     • Echipament cu comanda numerica computerizata (CNC)

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala produsa echipamentului cu comanda numerica computerizata, dupa cum urmeaza:

     • acoperirea politei este valabila pentru sisteme programabile, cu comanda numerica, avand calculator integrat si / sau unitate de control;
     • programele (software) standard livrate de producator impreuna cu echipamentul, sau costul inlocuirii acestora, se acopera in conditiile politei numai daca sunt distruse ca o consecinta a unei pierderi totale a echipamentului sau a unitatii de control si daca valoarea acestora a fost luata in calcul la determinarea sumei asigurate;
     • daca echipamentul este montat / instalat pe un amplasament special construit, acesta este de asemenea acoperit daca valoarea sa a fost luata in calcul la determinarea sumei asigurate.
     • in caz de dauna, in conditiile politei, despagubirea va acoperi costul reparatiilor necesare, dar nu va fi mai mare decit valoarea reala a obiectului asigurat la momentul imediat anterior producerii evenimentului.
     • daca reparatia se face de catre personalul asiguratului, asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru costul materialelor si pieselor de schimb necesare. In calculul despagubirii se va lua in considerare valoarea manoperei / ora mentionata in documentele justificative anexate politei.
     • gripperele si alte accesorii, care datorita specificului functiei indeplinite sunt detasabile si se pot schimba, sunt catalogate ca materiale auxiliare.
     • Inlocuirea la valoarea reala

                     Determinarea cuantumului despagubirii se va face pornind de la valoarea reala a echipamentului la momentul imediat anterior producerii pagubei.

                     In cazul in care durata tehnica de viata nu este mentionata expres in documentele insotitoare ale echipamentelor electronice, se vor utiliza datele din tabelul asiguratorului.

     Echipament electronic    Durata tehnica de viata
     1. Tehnnica de calcul, echipamente de birou.    
     Mainframe    6 ani
     Calculatoare de birou    5 ani
     Calculatoare personale    4 ani
     Accesorii    7 ani
     2. Telecomunicatii.    
     Centrale telefonice publice cu tehnologie mecanica     25 ani
     Centrale telefonice publice cu tehnologie electronica    10 ani
     Centrale telefonice publice cu extensii    15 ani
     Centrale telefonice particulare cu extensii    10 ani
     Robot telefonic    5 ani
     Telefax    5 ani
     Ehipamente electronice de control fabricate de client    15 ani
     echipamente pentru supravegherea traficului    25 ani
     TV, video    6 – 10 ani
     3. echipamente medicale.    
     echipamente de larga folosinta    10 ani
     aparatura electromedicala    7 ani
     echipamente cu ultrasunete    5 ani
     Endoscoape     3 ani
     echipamente laboratoare    5 ani
     4.  echipamente de procesare pentru industria grafia si fotografica.     
     echipamente pentru procesarea imaginii    6 ani
     Copiatoare normale    5  ani
     Copiatoare profesionale    8 ani
     echipamente pentru developare     10 ani
     5. echipamente electronice industriale.    
     echipamente automate de control    10 ani
     Senzori     8 ani
     echipamente fixe de masura    10 ani
     echipamente mobile de masura    8 ani
     echipamente pentru sursele de alimentare    10 ani
     Laser     10 ani
     Pupitre de comanda    25 ani
     Panouri de comanda si distributie    20 ani
     echipamente pentru actionari electronice    5 – 25 ani
     Surse de alimentare neintreruptibile    5 - 10 ani

                    Este convenit si acceptat ca despagubirea se va face in limita sumei expres mentionata in clauza.

     • Lithotriptere

                    Toate componentele necesare pentru oprirea si eliberarea undelor de soc, cum ar fi perdeaua de apa, capetele de unda de soc, electrozi, aparatura de incarcare / descarcare precum si generatorul de unde de soc, sunt clasificate ca si consumabile in conditiile politei si ca atare nu se asigura.

     • Endoscoape

                    Endoscoapele se pot asigura in conformitate cu polita de asigurare sau clauze, numai daca:

     • s-au luat masurile necesare pentru protejarea endoscoapelor impotriva pagubelor cauzate de muscaturile pacientilor pe durata examinarii acestora;
     • accesoriile (forceps, sonde) se pot schimba numai atunci cand endoscopul nu este indoit;
     • inainte de procedurile de curatare, s-a efectuat un test manual de control al echipamentului la scapari, in conformitate cu instructiunile fabricantului;
     • s-au aplicat intocmai recomandarile fabricantului cu privire la utilizarea, intretinerea si depozitarea corespunzatoare a instrumentelor endoscopice.
     • Telefoane mobile

                    Este convenit si acceptat ca:

     • In cazul unei pagube produsa telefonului mobil, despagubirea se va acorda numai daca, pentru obiectul asigurat, urmatoarele caracteristici de securitate sunt disponibile si au fost activate:
      • introducerea codului de identificare personal (PIN), impreuna cu cartela de acces autorizata, fara de care telefonul nu poate fi utilizat;
      • operatorul retelei de telefonie mobila poate identifica aparatele raportate ca fiind furate si poate bloca convorbirile acestora.
     • In cazul unei pagube produsa ca urmare a furtului prin efractie / jafului, asiguratul trebuie sa suporte 25% din valoarea daunei.
     • In cazul in care telefonul este pierdut ca urmare a furtului prin efractie / jafului din autovehicule, despagubirea se va acorda numai daca:
      • autovehiculul este prevazut cu acoperis tare;
      • autovehiculul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
      • se poate dovedi ca furtul s-a produs intre orele 06:00 – 22.00;
      • aparatul era depozitat in  autovehicul loc astfel incat sa nu fie vizibil din afara (de exemplu in portbagaj)..

                      Restrictia de timp nu este aplicabila daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita.

     • Greva, revolta, tulburari civile 

                      Asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul producerii unui risc acoperit prin polita ca o consecinta a grevei, revoltei sau tulburarilor civile.

     • Terorism, sabotaj

                      Asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul producerii unui risc acoperit prin polita ca o consecinta a terorismului si / sau sabotajului.

     • Uragan, taifun, tornada

                      Este convenit si acceptat ca:

     • asiguratorul il va despagubi pe asigurat in cazul unei daune produse ca urmare a uraganului, taifunului sau tornadei.
     • aceasta clauza restrictioneaza partial clauza Excludere pentru potop, inundatie, furtuna, vijelie.
     • transport aerian de marfuri din strainatate

                      Este convenit si acceptat ca:  

     • asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in cazul producerii unui risc acoperit prin polita, si pentru cheltuielile necesare transportului aerian din strainatate al pieselor de schimb.
     • in cazul producerii unei daune:
      • se va aplica aceeasi fransiza ca la polita pentru pagube materiale;
     • dupa producerea unei pagube materiale, atit asiguratorul cit si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.
     • Cheltuieli de Calatorie pentru specialisti si / sau consultanti din strainatate

                      Este convenit si acceptat ca:

     • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in cazul producerii unui risc acoperit prin polita, si pentru cheltuielile necesare transportului aerian al specialistilor si / sau consultantilor din strainatate.
     • in cazul producerii unei daune:
      • se va aplica aceeasi fransiza ca la polita pentru pagube materiale
     • dupa producerea unei daune, atit asiguratorul cit si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.
     • Lucrari de zidarie, finisaj, schelarie, sapaturi si pavaj

               Este convenit si acceptat ca:  

     • asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in cazul producerii unui risc acoperit prin polita, si pentru cheltuielile necesare lucrarilor de zidarie, finisaj, schelarie, sapaturi si pavaj;
     • in cazul producerii unei pagube:
      • se va aplica o fransiza de 10% din valoarea pagubei;
     • dupa producerea unei daune, atit asiguratorul cit si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.
     • Reincarcarea echipamentelor de stingere a incendiilor

                        Este convenit si acceptat ca:

     • asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in cazul producerii unui risc acoperit prin polita, si pentru cheltuielile necesare pentru reincarcarea echipamentelor de stingere a incendiilor, si numai daca se poate dovedi ca:
      • agentii de stingere au fost utilizati pentru stingerea unui Incendiu care ar fi fost despagubit in conformitate cu conditiile mentionate in polita;
      • pierderea agentilor de stingere s-a datorat unei alarme false declansata de detectoarele de Incendiu;
      • in urma unei avarii fizice a sistemului de stingere a incendiilor, pierderea agentilor de stingere s-a datorat functionarii anormale sau activarii eronate a acestuia.
     • in cazul producerii unei daune:
      • se va aplica o fransiza de 10% din valoarea pagubei;
     • dupa producerea unei daune, atit asiguratorul cit si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.
     • Extindere in vederea acoperirii echipamentului / partilor componente incepand de la data livrarii (pe durata dintre receptia subansamblelor si punerea in functiune a echipamentului)

                      Este convenit si acceptat ca:

     • acoperirea oferita de polita va incepe de la data livrarii / receptiei partilor / materialelor necesare echipamentului sau a intregului echipament;
     • aceasta clauza ofera acoperire numai pentru pagube materiale produse echipamentului / partilor componente,  ce au avut loc la adresa mentionata in polita, si pentru care asiguratul ar fi fost in mod normal raspunzator. Nu se acopera prin aceasta clauza nici o paguba produsa in urma operatiilor de transport sau de instalare a obiectului asigurat, sau pentru care responsabilitatea revine fabricantului, transportatorului sau firmei care efectueaza instalarea;
     • acoperirea oferita prin aceasta clauza inceteaza de indata ce, dupa terminarea testelor de punere in functiune a echipamentului, se pot incepe procedurile normale de lucru. Din acest moment sunt valabile conditiile mentionate in polita standard;
     • asiguratul este obligat sa-l informeze pe asigurator in cazul in care, perioada de timp scursa de la livrarea echipamentului si pina la terminarea procedurilor de testare este mai mare de sase luni. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada de acoperire a acestei clauze si peste aceste 6 luni precum si dreptul de a stabili conditiile pentru aceasta prelungire;
     • in cazul in care, pe durata dintre data livrarii  si data punerii in functiune, echipamentul / partile componente se pastreaza in depozit, acoperirea este valabila numai daca se mentine ambalajul original si este ales un loc de depozitare corespunzator.
     • Cheltuieli pentru curatarea, decontaminarea si aranjarea locului mentionat pentru obiectele asigurate

                     Este convenit si acceptat ca:

     • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in cazul unei pagube materiale produsa echipamentelor asigurate sau celor neasigurate aflate in incinta locului mentionat in specificatie, in limita sumei asigurate mentionate, pentru cheltuielile de:
      • curatare a echipamentelor;
      • decontaminare a echipamentelor, acolo unde este cazul;
      • depozitare a echipamentelor, a partilor componente sau resturilor, in cel mai apropiat loc disponibil sau pentru cheltuielile in scopul distrugerii totale, pe loc, a acestora.
     • Nu se vor acorda despagubiri pentru:
      • decontaminare si aranjare a stratului superficial de pamant sau decontaminare a apei;
      • inlaturare a poluarii din apele subterane, din imprejurimi sau atmosfera;
      • orice cheltuieli, ca urmare a faptului ca asiguratul este, fie raspunzator pentru pagube produse asupra mediului, fie poarta raspunderea, ca furnizor, pentru dauna produsa.
      • o dauna ce este acoperita printr-o alta polita de asigurare, in baza careia asiguratul poate cere despagubiri.
     • In cazul producerii unei daune:
      • se va aplica o fransiza de 10% din valoarea pagubei
     • Dupa producerea unei daune, atat asiguratorul cat si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.
     • Cheltuieli pentru decontaminarea si aranjarea stratului superficial de pamant

                    Este convenit si acceptat ca:  

     • In urma contaminarii solului, ca o consecinta a producerii unei risc acoperit in cadrul politei, asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in limita sumei asigurate specificate, pentru toate cheltuielile pe care asiguratul este obligat sa le plateasca, in conformitate cu normele stipulate de autoritatile locale cu privire la operatiunile de decontaminare, pentru:
      • examinarea stratului superficial de pamint, la locul mentionat in specificatie pentru obiectele asigurate si, daca este cazul, decontaminarea sau inlocuirea acestuia;
      • inlaturarea stratului superficial de pamint, transportarea si depozitarea acestuia la cel mai apropiat loc destinat pentru aceasta, sau, distrugerea totala, pe loc, a stratului superficial;
      • reamenajarea locului astfel incit acesta sa fie corespunzator conditiilor existente inainte de producerea pagubei.
     • Despagubirea se va acorda numai daca, in ceea ce priveste normele stipulate de autoritatile locale:
      • s-au facut in baza legilor si regulamentelor existente la o data anterioara producerii evenimentului;
      • se refera la contaminarea solului, contaminare produsa ca o consecinta directa a evenimentului si daca se pot aduce dovezi in acest sens.
     • Nu se vor despagubi cheltuielile:
      • pentru inlaturarea stratului de pamint care a fost contaminat inainte de producerea evenimentului;
      • ce pot apare ca urmare a faptului ca asiguratul este, fie raspunzator pentru pagube produse asupra mediului, fie poarta raspunderea, ca furnizor, pentru dauna produsa;
      • pentru o dauna ce este acoperita printr-o alta polita de asigurare, in baza careia asiguratul poate cere despagubiri;
      • aparute ca urmare a normelor emise de autoritatile locale dupa data la care s-a produs evenimentul.
     • In cazul producerii unei daune:
      • se va aplica o fransiza de 10% din valoarea pagubei.
     • Dupa producerea unei daune, atit asiguratorul cit si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.
     • Cheltuieli aparute ca urmare a operatiilor de mutare sau salvare a obiectelor, altele decit cele asigurate

                    Este convenit si acceptat ca:  

     • in urma producerii unei pagube matreriale, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru toate cheltuielile pentru mutarea sau salvarea obiectelor, altele decit cele asigurate, in limita sumei asigurate specificate. Aceasta clauza ofera acoperire pentru cazul in care obiectele, altele decit cele asigurate, sunt mutate deoarece au fost afectate fizic sau trebuie protejate; sunt acoperite cheltuielile pentru lucrarile de montare si demontare a echipamentului, lucrari de demolare si reconstructie, lucrari pentru eliberarea cailor de acces.
     • in cazul producerii unei daune:
      • se va aplica o fransiza de 10% din valoarea pagubei
     • dupa producerea unei daune, atit asiguratorul cit si asiguratul au dreptul de a anula aceasta clauza.

                                  Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date;

     • Transportul de date si suporturi de date

                    Este convenit si acceptat ca:

     • datele si suporturile de date sunt acoperite si pe durata transportului acestora, chiar daca nu sunt transportate in scopul depozitarii lor la o locatie externa.
     • acoperirea este garantata numai daca se utilizeaza mijloace de transport adecvate iar obiectele asigurate sunt impachetate si protejate corespunzator pe durata transportului.
     • Procurarea informatiilor de la terte parti

                    Este convenit si acceptat ca:

     • asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru cheltuielile necesare pentru procurarea documentelor, datelor sau informatiilor de la terte parti (de la clienti, contractori, parteneri de afaceri ai asiguratului) in scopul reintroducerii manuale a datelor pierdute in urma producerii unui risc asigurat;
     • dupa producerea unei daune, la plata despagubirii se va retine din contravaloarea pagubei fransiza convenita.
     • Programe protejate la copiere

                    Este convenit si acceptat ca:

     • asiguratorul il va despagubi pe asigurat si pentru achizitionarea unei noi licente pentru programele mentionate in specificatia anexata politei ca urmare a faptului ca protectia prevazuta de producator a fost avariata / distrusa in urma producerii unui risc asigurat;
     • fransiza in acest caz este de 25% din valoarea pagubei produse.

                                  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

     • Cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii unei pagube materiale la echipamentul de alimentare

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute in urma producerii unui risc asigurat la echipamentul de alimentare necesar functionarii obiectelor asigurate (unitati independente de aer conditionat, generatoare de urgenta, surse de alimentare neintreruptibile).

     • Extindere teritoriala

                     Aria teritoriala pentru care este valabila asigurarea a fost extinsa incluzand o zona geografica special mentionata.

     • Cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii unei pagube materiale la echipamentul portabil

                     Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru:

     • cheltuieli suplimentare aparute datorita producerii, in urma unui risc asigurat, unei pagube materiale la echipamentul portabil atunci cand este utilizat in afara locatiei asigurate;
     • cheltuieli suplimentare aparute ca urmare a furtului obiectelor asigurate din masina, numai daca:
      • autovehiculul este prevazut cu acoperis tare;
      • autovehiculul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
      • se poate dovedi ca furtul prin efractie al echipamentului asigurat s-a produs intre orele 06:00 – 22.00;
      • echipamentul asigurat era depozitat in portbagajul autovehiculului si nu era vizibil din afara.

                     Restrictia de timp nu este aplicabila daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita.

     • Cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii unei pagube materiale la echipamentul electronic instalat in autovehicul

                     Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru:

     • cheltuieli suplimentare aparute datorita producerii, in urma unui risc asigurat, unei pagube materiale la echipamentul electronic instalat in interiorul sau deasupra unui autovehicul avand un acoperis tare sau portbagaj fixat si este transportat in limita teritoriala mentionata expres.
     • cheltuieli suplimentare aparute ca urmare a furtului obiectelor asigurate din masina, numai daca:
      • autovehiculul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
      • se poate dovedi ca echipamentul asigurat a fost furat prin efractie intre orele 06:00 – 22:00 (aceasta restrictie de timp nu se aplica daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita).
     • Cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii unei avarii materiale la cladirea unde este instalat echipamentul electronic 

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute ca urmare a producerii unei pagube materiale la echipamentul eletronic asigurat, paguba ce fost cauzata sau agravata de o avarie materiala a cladirii.

     • Excludere de plata a cheltuielilor suplimentare in caz de Incendiu

                   Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute, indiferent de circumstante, in urma unei pagube materiale cauzata de:

     • flacara (foc izbucnit fara o sursa de aprindere specifica, ca efect secundar al unui scurtcircuit, sau ca efect al propagarii focului, in urma separarii de sursa de aprindere);
     • efectul direct al trasnetului;
     • Explozie;
     • activitatile de stingere, demolare sau curatare, in urma producerii unuia din evenimentele mentionate.

                   De asemenea, nu se vor despagubi cheltuielile suplimentare datorita pierderii de obiecte in urma producerii unuia din evenimentele mentionate mai sus.

     • Excludere pentru cheltuielile suplimentare ca urmare a producerii unei pagube materiale cauzate de Incendiu in timpul functionarii fara supraveghere a echipamentului electronic

                   Asiguratorul nu va despagubi cheltuielile suplimentare aparute in urma unei pagube materiale cauzata de Incendiu, indiferent de circumstante, daca incendiul s-a produs in timpul functionarii in regim automat (fara personal de supraveghere) a obiectului asigurat, iar in locul unde este instalat echipamentul nu exista sistem de detectie si alarma pentru Incendiu care sa permita transmiterea semnalelor de alarma catre un loc unde exista permanent personal de supraveghere si care sa asigure interventia imediata in caz de Incendiu.

     • Excludere pentru cheltuielile suplimentare aparute in urma producerii unui furt prin efractie

                   Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru cheltuielile suplimentare cauzate de faptul ca obiectul asigurat a fost pierdut in urma unui furt prin efractie.

     • Excludere pentru cheltuielile suplimentare aparute in urma producerii unui furt prin efractie sau talharii

                   Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru cheltuielile suplimentare cauzate de:

     • echipamente lipsa sau pierdute in urma producerii :
      • unui furt prin efractie (folosirea de chei contrafacute sau de chei originale dobandite prin furt sau prin acte de talharie, sau a altor unelte pentru a patrunde fortat in Cladiri sau in camerele din Cladiri),
      • unor acte de talharie si / sau Vandalism (folosirea fortei asupra asiguratului, familiei, rudelor sau angajatilor acestuia, in scopul de a sustrage echipamentele asigurate)
      • pagube materiale ca urmare a producerii unuia din evenimentele mentionate anterior.
     • Excludere pentru cheltuielile suplimentare aparute ca urmare a unei pagube materiale cauzate de potop, inundatie, furtuna, vijelie

                    Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute in urma producerii unei pagube materiale la echipamentul asigurat, paguba cauzata de potop, inundatie, furtuna, vijelie.

     • Excludere pentru cheltuielile suplimentare aparute ca urmare a unei pagube materiale cauzate de supratensiuni produse prin efectul indirect al trasnetului

                    In situatia in care o dauna se produce ca urmare a efectului indirect al trasnetului, asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute in acest caz numai daca:

     • exista instalat un sistem de protectie impotriva trasnetului (paraTrasnet);
     • in locul unde se gaseste echipamentul asigurat exista o centura de echipotentialitate la care sunt facute toate legaturile necesare, in conformitate cu standardele si normele tehnice in vigoare, si care, la rindul ei, este legata la sistemul de impamintare;
     • exista instalate sisteme de protectie la supratensiuni atit pentru sursele de alimentare cu energie electrica cit si pentru liniile de telecomunicatii / date la intrarea in cladire (daca se utilizeaza cabluri din fibra optica, nu este necesara protectia la supratensiuni).
     • Cheltuieli suplimentare aparute ca urmare a producerii unei pagube materiale cauzate de greva, revolta, tulburari civile

                    Asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare cauzate in urma producerii unei pagube materiale la echipamentul asigurat, paguba cauzata de greva, revolta sau tulburari civile.

     • Cheltuieli suplimentare aparute in urma producerii unei pagube materiale cauzata de acte de terorism, sabotaj

                    Asiguratorul va despagubi pe pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute datorita producerii unei pagube materiale  la echipamentul asigurat in urma actelor de  terorism si / sau sabotaj.

     • Cheltuieli suplimentare aparute in urma producerii unei pagube materiale cauzata de uragan, taifun, tornada

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute in urma producerii unei pagube materiale asupra obiectului asigurat, pagube cauzate de uragan, taifun sau tornada.

     Obligatiile Asiguratului: 

                    Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

     • La incheierea politei de asigurare, sa prezinte asiguratorului informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit, factori in baza carora asiguratorul va decide daca sa acopere riscul sau sa-l accepte numai in anumite conditii.
      • Nerespectarea acestei obligatii indreptateste asiguratorul sa suspende sau sa rezilieze polita de asigurare, prin notificare scrisa.
      • In cazul suspendarii (perioada in care nu se acorda despagubiri), polita poate fi repusa in vigoare dupa constatarea inlaturarii neajunsurilor in baza inspectiei de risc.
     • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei 
      • sa se conformeze cerintelor si recomandarilor producatorului cu privire la pastrarea si operarea obiectelor asigurate, sa mentina obiectele asigurate in bune conditii si sa ia, pe cheltuiala proprie, toate masurile necesare pentru a preveni aparitia unei distrugeri sau avarii; 
      • sa informeze pe asigurator, in scris, despre orice modificare in legatura cu obiectele asigurate (referitor la utilizare, caracteristici, amplasare etc.); 
      • sa avizeze asiguratorul imediat, in scris, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc in potriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
       • mijloacele de siguranta existente la momentul cand s-a incheiat asigurarea sau care au fost instalate ulterior, sunt inlaturate sau reduse ca numar, capacitate sau dimensiune;
       • in vecinatatea locatiei asigurate se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
       • activitatea este temporar sau permanent intrerupta.
      • sa permita oricand accesul asiguratorului la obiectele asigurate;
      • sa verifice si sa mentina in stare de functionare dispozitivele folosite pentru prevenirea sau diminuarea riscurilor si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice de catre organele abilitate pentru obiectivul unde se gasesc obiectele asigurate;
      • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi obiect la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei, cat si pe durata de valabilitate a acesteia.
     • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute la aliniatele de mai sus, inainte de producerea unui eveniment asigurat, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii.
     • La producerea unui risc acoperit pentru care se pretinde despagubire
      • sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
      • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie sau furt, autoritatile in drept, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
      • sa anunte asiguratorul, sau cel mai apropiat reprezentant al acestuia, in termen de 24 ore dupa ce s-a luat cunostinta despre eveniment, prin telefon, fax, telegrama sau telex; daca dauna a fost comunicata verbal, notificarea trebuie repetata in scris in decurs de cel mult o saptamana;
      • sa pastreze toate piesele afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului pentru constatare;
      • in caz de furt, sa pastreze intacte urmele efractiei sau dovezile actului de talharie si sa le prezinte spre cercetare reprezentantilor autoritatilor competente;
      • sa asigure sprijin deplin la investigarea cauzei si circumstantelor producerii evenimentului si sa nu aduca nici o modificare obiectelor afectate care ar putea sa ingreuneze sau sa impiedice cercetarile;
      • sa prezinte asiguratorului toate informatiile, probele si documentele necesare pentru a putea stabili cauza si amploarea pagubei;
      • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea sau marirea pagubei.
     • In cazul in care, datorita neindeplinirii de catre asigurat a obligatiilor prevazute anterior, nu s-a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.

                                  Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

                   In afara obligatiilor generale prevazute mai sus, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului pentru obiectul asigurat, referitor la:

     • amplasare si instalare (sursa de alimentare, legaturile de echipotentialitate, aer conditionat);
     • operatiuni generale de utilizare, service si intretinere.

                   In cazul producerii unei pagube ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a acestor obligatii, asiguratorul nu mai este legal raspunzator pentru despagubirea acestuia.

                                  Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

                   In afara obligatiilor generale prevazute mai sus, asiguratul este obligat sa respecte:

     • procedurile standard de salvare a datelor;
     • instructiunile si recomandarile producatorului in ceea ce priveste operatiile generale de intretinere si utilizare a echipamentului si suporturilor de date.

                   In situatia in care dauna a avut loc ca urmare a nerespectarii obligatiilor mentionate anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.

                                  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                  In afara obligatiilor generale prevazute mai sus, asiguratul este obligat:

     • sa intreprinda numai acele masuri care se justifica pentru mentinerea activitatii, avand in vedere un efect economic scontat si minimizarea cheltuielilor aferente;
     • sa tina evidenta contabila stricta a cheltuielilor efectuate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

     • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
     • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
     • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
     • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
     • sa primeasca avizarile de dauna;
     • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
     • sa emita oferte de despagubire;
     • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
     • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
     Procedura Daune: 
     • Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre asigurator impreuna cu asiguratul, prin reprezentantii / imputernicitii lor. Calculul si plata despagubirilor se efectueaza conform prevederilor specifice din fiecare sectiune.
     • Asiguratul poate proceda la reinstalarea sau repunerea in functiune a obiectelor avariate numai dupa ce asiguratorul si-a dat acordul pentru aceasta. Daca, in termen de o saptamana de la data cererii asiguratului de repunere in functiune a obiectelor afectate de dauna, asiguratorul nu comunica acestuia raspunsul sau, atunci asiguratul poate proceda la repunerea in functiune fara acordul asiguratorului.
     • Din cuantumul despagubirilor se scad:
      • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, pentru toate sectiunile inscrise in polita;
      • fransizele stabilite in polita la sectiunile pentru care se platesc despagubiri;
      • contravaloarea pieselor sau elementelor care se mai pot intrebuinta sau valorifica

                                  Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

     • Evaluarea pagubelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de:
      • suma la care s-a facut asigurarea mentionata expres in polita de asigurare;
      • proportia daunei, respectiv totala sau partiala.
     • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a obiectului asigurat sau disparitia in cazul furtului fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au mai ramas resturi ce se pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punct de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal sau depaseste valoarea asigurata in polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.
     • Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea obiectului asigurat, astfel incat costurile necesare pentru readucerea obiectului asigurat la starea de functionalitate de dinainte de producerea daunei, plus valoarea materialelor / pieselor recuperate, sunt mai mici decat valoarea asigurata.
     • Despagubirea se poate face fie prin compensare in bani, fie prin inlocuirea componentelor afectate de dauna.
      • Despagubirea prin compensare in bani reprezinta:
       • in caz de dauna partiala, costurile necesare repararii obiectului avariat;
       • in caz de dauna totala, costurile pentru achizitionarea si instalarea unui obiect nou, identic sau similar ca tip si calitate (un obiect din aceeasi familie, tip similar, si cu o configuratie / structura similara, calitate similara);
       • in cazul in care obiectul asigurat nu este nici reparat (dupa o pierdere partiala), nici inlocuit (dupa o pierdere totala), sau daca piesele de schimb sunt iesite din productia de serie si nu se mai pot procura, valoarea reala a obiectului asigurat.
       • Valoarea reala este echivalenta cu valoarea asigurata  pentru obiectul afectat, la care se aplica o deducere functie de starea tehnica (uzura, imbatranire normala) la momentul imediat anterior producerii daunei.
      • Despagubirea prin inlocuire se va face astfel:
       • in caz de dauna partiala, se vor inlocui partile avariate in baza unei reparatii ce cade in sarcina asiguratorului;
       • in caz de dauna totala, obiectele distruse sau furate vor fi inlocuite de catre asigurator prin achizitionarea unor obiecte noi, identice sau similare ca tip si calitate. Daca asiguratorul o cere, obiectele sau piesele care au fost inlocuite vor deveni proprietatea acestuia.
     • Daca au fost luate in considerare la determinarea sumei asigurate, asiguratorul va despagubi cheltuielile aditionale, in limita sumei prevazute pentru acestea, dupa cum este mentionat in specificatia anexata politei. Se includ: cheltuieli pentru transportul, instalarea si punerea in functiune a echipamentului afectat, cheltuielile suplimentare pentru personalul tehnic implicat in interventia asupra echipamentului (pentru schimbul de noapte, timpul suplimentar lucrat, lucrul in zilele libere si sarbatori legale, cheltuieli de Calatorie pe teritoriul tarii).
     • In caz de furt, despagubirile se platesc dupa 30 de zile (necesare pentru efectuarea cercetarilor) de la data instiintarii politiei si daca politia confirma ca furtul s-a produs prin efractie sau acte de talharie si ca bunurile furate nu au fost gasite. Daca inainte de plata despagubirii bunurile furate au fost gasite, se despagubesc numai eventualele daune produse ca urmare a furtului. Daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile, despagubirea incasata sau, daca bunurile gasite sunt avariate sau incomplete, diferenta dintre despagubirea incasata si costul reparatiilor.
     • Daca, la data producerii riscului asigurat, suma reprezentand valoarea asigurata este inferioara valorii obiectului asigurat, despagubirea calculata se va reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea obiectului asigurat la data producerii evenimentului.

                                  Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

     • Urmatoarele criterii stau la baza despagubirii:
      • La producerea unui risc asigurat, asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul pierderii sau alterarii (distorsionarea, coruperea, stergerea, modificarea) datelor sau programelor asigurate, prin acoperirea cheltuielilor necesare pentru:
       • refacerea automata a datelor si programelor de pe suporturile pe care se afla datele salvate;
       • refacerea automata sau manuala a datelor si programelor pornind de la programele originale sau documentele pe care le are la dispozitie asiguratul;
       • inlocuirea si reintroducerea sistemului si programelor standard;
       • inlocuirea suporturilor de date pierdute sau avariate ca urmare a producerii unui risc acoperit conform conditiilor din polita.
      • Cheltuielile mentionate mai sus sunt limitate de suma asigurata inscrisa in polita de asigurare.
      • Despagubirea ce va fi platita se va determina pe criteriul compensarii sumei calculate pentru acoperirea daunei, din care se vor retine deducerile prevazute;
      • Daca datele nu au fost refacute sau inlocuite timp de 12 luni de la data producerii daunei, asiguratorul il va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile necesare inlocuirii suporturilor de date.

                                  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

     • Criteriile ce stau la baza despagubirii sunt urmatoarele:
      • cheltuielile suplimentare mentionate mai jos vor fi despagubite daca s-au efectuat in perioada de despagubire, dupa cum urmeaza:
       • pentru cheltuielile proportionale: despagubirea va reprezenta cota zilnica convenita la incheierea politei; in cazul in care cheltuielile zilnice suplimentare difera fata de cota convenita, toate cheltuielile suplimentare acumulate se vor insuma si vor fi rambursate in limita cotei (valorii) lunare stabilite. Despagubirea pentru intreaga perioada de despagubire nu va fi mai mare decat suma asigurata.
       • pentru cheltuielile neproportionale: despagubirea va acoperi cheltuielile suplimentare in limita sumei convenite la incheierea politei.
        • Perioada de despagubire este perioada de timp convenita pentru care asiguratorul va despagubi cheltuielile suplimentare de operare in cazul producerii unei daune acoperita de conditiile din polita. Perioada de despagubire fixata trebuie sa fie astfel aleasa incat sa acopere intervalul de timp necesar pentru inlaturarea oricarei defectiuni a obiectului asigurat survenita in urma unui risc acoperit (reparatie, in cazul unei daune partiale, achizitionarea unui produs nou, in cazul unei daune totale).
      • daca nu s-a convenit altfel, perioada de despagubire va fi de 12 luni si va incepe cel mai devreme din momentul in care, in conformitate cu standardele tehnice acceptate, este posibila detectarea de catre asigurat a unei pagube fizice sau avarii, sau cel mai tarziu din momentul aparitiei cheltuielilor suplimentare acoperite in cadrul politei;
      • despagubirea reprezinta echivalentul cheltuielilor suplimentare din care se scade fransiza convenita la incheierea politei.
     • fransiza reprezinta acea parte din dauna pe care trebuie sa o suporte asiguratul, astfel:
      • la cheltuielile suplimentare proportionale, fransiza  se exprima in zile lucratoare (fransiza de timp);
       • fransiza de timp (exprimata in zile lucratoare) reprezinta partea din perioada de despagubire, situata la inceputul acesteia, pentru care in caz de dauna nu se platesc despagubiri (pierdere suportata de asigurat).
      • la cheltuielile suplimentare neproportionale, fransiza este valoarea in bani, exprimata in cifre sau procente, dupa cum se stabileste la incheierea politei.

     Centrul de daune 
     Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
     sau
     Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
     Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

     Fax: 0213.167.019

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.