Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai, persoane juridice, o polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, amplasate, mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, echipamentele electronice aflate la locatia asigurata si mentionate in specificatie, din momentul in care acestea sunt gata de functionare, in scopul derularii unei activitati economice sau sociale.

              Polita de asigurare acopera pagubele materiale survenite in perioada asigurata, produse prin distrugerea sau avarierea, brusca si neprevazuta, a bunurilor (sau parti ale acestora) mentionate in specificatie, aflate la locatia asigurata precizata in polita de asigurare. Se acopera de asemenea furtul prin efractie sau furtul prin acte de talharie.

              Sunt cuprinse in asigurare bunurile care nu prezinta defectiuni si care au fost acceptate in urma efectuarii testelor de functionare, fie ca aceste bunuri sunt in stare de functionare sau in conservare, ori demontate in scopul curatarii sau reviziei, ori in cursul efectuarii acestor operatiuni, ori in cursul mutarii in alt loc la aceeasi adresa, ori in cursul remontarii ulterioare.

              Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.

              Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.

              Daca interesul, asa cum este definit mai sus, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul / asiguratul este de rea credinta.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • Pagube materiale
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade multianuale sau subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Bunurile se asigura pentru suma declarata de asigurat (suma asigurata). Aceasta trebuie sa exprime Valoarea de asigurare care este:

  • pretul de lista al unui bun nou (valoarea de inlocuire de nou), plus cheltuielile de livrare, daca bunul asigurat este specificat intr-o lista de preturi valabila la data incheierii asigurarii;
  • pretul de lista al unui bun nou, specificat in ultima lista de preturi disponibila, reactualizat cu orice modificare de pret care ar fi putut interveni pe parcurs, plus cheltuielile de livrare, daca bunul asigurat nu se regaseste pe o lista actuala de preturi;
  • pretul de cumparare al bunului asigurat in stare noua (pret de inventar), conform actelor doveditoare, plus cheltuielile de livrare si luand in considerare orice modificare de pret care ar fi putut interveni pe parcurs, daca bunul asigurat nu figureaza pe nici o lista de preturi;

                           Bonificatiile, reducerile si orice rabaturi de pret nu se vor lua in considerare la declararea Valorii de asigurare.

                Valoarea de asigurare poate include, daca e cazul, si cheltuieli de impachetare si ambalare, cheltuieli cu instalarea si punerea in functiune, taxe vamale, cheltuieli de transport, taxa pe valoarea adaugata (TVA) precum si alte taxe, accize sau impozite, aferente bunurilor asigurate. Includerea acestor taxe si costuri in valoarea asigurata se va face prin mentionarea lor in cererea / declaratia de asigurare. In caz contrar, despagubirea nu va include aceste taxe / costuri.

                Asiguratul este unicul raspunzator de stabilirea sumei asigurate.

  Prima de Asigurare: 

                Plata primei de asigurare se face anticipat si integral, pentru intreaga durata a asigurarii, mentionata in polita de asigurare. La cererea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta ca plata primei de asigurare anuale sa fie efectuata si in rate.

                Plata primei de asigurare (sau a ratelor de prima) se va face in cuantumul si la termenele precizate in polita de asigurare. Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadenta ratelor de prima.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective (termen de pasuire), situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca sumele datorate de asigurat cu titlu de rate de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta, polita de asigurare se reziliaza de plin drept de la data scadentei ratei restante, fara returnarea ratelor de prima deja incasate.

               La asigurarile incheiate pe perioade diferite de un an, prima de asigurare se calculeaza astfel:

  • pentru perioade mai mici de un an, primele de asigurare se calculeaza pe numarul lunilor de asigurare, aplicandu-se pentru fiecare luna sau fractiune de luna 1/10 din prima anuala, dar nu mai mult decat prima anuala. Fiecare fractiune de luna este considerata luna intreaga. Prima minima este cea aferenta unei perioade de asigurare de 3 luni.
  • pentru perioade mai mari de un an, primele de asigurare se calculeaza pe numarul lunilor de asigurare, aplicandu-se 1/12 din prima anuala, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, corespunzatoare perioadei asigurate. Fiecare fractiune de luna este considerata luna intreaga.

               Polita de asigurare se desfiinteaza de drept in cazul in care, inainte ca obligatia asiguratorului sa inceapa a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibila, precum si daca, dupa ce obligatia mentionata a inceput sa produca efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibila. Atunci cand asiguratul / contractantul a platit, fie si partial, prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare.

               Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului / contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

               La instrainarea bunurilor asigurate, asiguratul are obligatia de a comunica asiguratorului instrainarea survenita si dobanditorului existenta politei de asigurare.

               Cu acordul scris al dobanditorului, polita de asigurare va continua si va produce efecte intre asigurator si dobanditor. In lipsa acordului scris al dobanditorului, polita de asigurare inceteaza incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-au instrainat bunurile. Atunci cand asiguratul / contractantul a platit, fie si partial, prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare.

               Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului / contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

               Daca asiguratul nu-si indeplineste obligatia, instrainarea bunurilor asigurate nu determina incetarea politei de asigurare, care va produce efecte intre asigurator si dobanditor, iar asiguratul ramane obligat sa plateasca primele de asigurare care devin scadente ulterior datei instrainarii.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

                fransiza deductibila per eveniment este de minim 130 Euro.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

                 Polita de asigurare acopera orice paguba materiala, cu exceptia celor excluse in mod expres, daca:

  • un bun asigurat, mentionat in specificatie este distrus sau avariat ca urmare a unui eveniment neprevazut si brusc, astfel incat acesta nu-si mai poate indeplini functia sa, sau daca
  • un bun asigurat, mentionat in specificatie a fost furat prin efractie sau prin acte de talharie.

                 Pagubele acoperite pot fi cauzate, de exemplu, de:

  • Faptele oamenilor:
   • neglijenta, manipulare incorecta sau necalificata, erori de operare; prin neglijenta se intelege situatia in care din culpa asiguratului se produce un prejudiciu asupra bunurilor care fac obiectul politei de asigurare, fara voia sau intentia acestuia. Este o forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei, desi acesta avea obligatia si posibilitatea sa-l prevada;
   • avariere intentionata provocata de terti, reaua intentie constatata a tertilor;
   • furt prin efractie sau prin acte de talharie.
  • Foc:
   • incendii (cu si fara flacara), fum, funingine, orice tip de Explozie, implozie, actiune directa a trasnetului, cadere a unor obiecte aflate in zbor (cu sau fara pilot), precum si pagube produse ca urmare a operatiunilor de stingere a
   • incendiilor, demolare, curatare si eliberare a spatiilor sau pagube produse in timpul acestor evenimente.
  • Apa:
   • apa de la robinet, izbucnirea apei din conducte / tevi / canale / rezervoare, infiltratia apei din exterior, maree, inundatii, ape indiguite, straturi freatice, ploi, condens, abur, inghet, cadere sau deplasare a ghetii, umezeala, actiunea directa a apei si a altor lichide.
  • Fenomene naturale:
   • furtuna, vijelie, mase de apa antrenate de furtuni, grindina, avalansa, alunecari de teren, alunecari de pietre, alte calamitati.
  • Tehnologie:
   • erori de constructie, defecte ale materialului, defecte de fabricatie, supratensiuni, inductii, pagube prin efect indirect al trasnetului.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

  • fransiza prevazuta in polita, care urmeaza sa fie suportata de asigurat de fiecare data cand se acorda despagubiri rezultate din producerea unui eveniment asigurat. Daca mai mult de un bun asigurat este distrus sau avariat in unul si acelasi eveniment, asiguratul nu va trebui, totusi, sa suporte mai mult decat cea mai mare fransiza din cele aplicabile bunurilor asigurate distruse sau avariate in acel eveniment;
  • pagube produse la piese si materiale care sunt supuse uzurii intense si schimbarii repetate sau periodice, datorita functiei si compozitiei lor specifice. Aceste excluderi se refera in principal la:
   • materiale auxiliare si consumabile, precum si alte materiale folosite in cursul exploatarii (de ex: fluide pentru developare, reactivi, toner, medii de racire si stingere, benzi tusate, filme, purtatori de imagine si sunet, combinatii film / pelicula, hartii tratate special, suporturi de caractere, rastere, pipete, etc.);
   • toate tipurile de scule (de ex: burghie, freze, dispozitive de taiat, dispozitive de apucat, etc.);
   • alte parti componente care, in timpul duratei de functionare a articolului asigurat si pe baza experientei anterioare, sunt predispuse la frecvente inlocuiri (de ex: sigurante, surse de lumina, baterii nereincarcabile, filtre, curele, etc.);
  • tuburile (ex: tuburi in radio-frecventa de putere, tuburi cu laser si cu raze X, cu exceptia tuburilor catodice din perifericele echipamentelor de prelucrare a datelor), dispozitivele de comanda si antrenare a discurilor incapsulate si suporturile intermediare de imagine (ex: tamburi cu seleniu) sunt asigurate numai pentru riscurile de Incendiu, inundatie si furt prin efractie sau prin acte de talharie, daca nu s-a convenit altfel in mod expres.
  • Asiguratorul nu raspunde pentru pagube cauzate, produse sau agravate direct sau indirect de:
   • razboi, invazie, acte ale unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, rascoala, revolutie, insurectie, razvratire, conspiratie, dictatura militara cu sau fara uzurparea puterii, lege martiala, acte savarsite cu rea intentie de persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarea, rechizitionarea, distrugerea sau afectarea proprietatii din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale;
   • greva, greva patronala, revolte, tulburari civile sau acte teroriste sau de sabotaj, cu alte cuvinte: acte de agresiune datorate motivatiilor politice, sociale, ideologice, etnice sau religioase;
   • cutremur de pamant, eruptii vulcanice, maree vulcanica (tsunami) si inundatia care rezulta din aceasta, taifunuri, cicloane, tornade;
   • reactie nucleara, radiatie nucleara sau contaminare radioactiva;
   • culpa grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in producerea riscului asigurat;
   • culpa grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in marirea pagubei (chiar daca nu exista culpa in producerea riscului asigurat)
   • riscurile asigurate produse cu intentie de:
    • asigurat / contractant / beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate;
    • prepusii asiguratului / contractantului / beneficiarului;
    • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc in cladirea asigurata
   • neglijenta grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant / prepus al asiguratului / contractantului / beneficiarului; prin neglijenta grava se intelege comportamentul unei persoane care da dovada de o lipsa neobisnuita de grija si atentie, precum si de indiferenta fata de ceea ce ar trebui, in principiu, sa fie clar pentru oricine intr-o anumita situatie;
   • pagube indirecte de orice fel, precum pierdere de profit / venituri, pierderi din incetarea folosintei bunurilor, etc.;
   • orice paguba pentru care asiguratul este indreptatit sa solicite despagubiri unei terte persoane, in baza unui contract de garantie sau intretinere;
   • evenimente de care este raspunzator in fata legii sau prin contract un tert, in calitate de: furnizor (producator sau vanzator), caraus, agent de expeditii, sau antreprenor;
   • pagube rezultate ca urmare a folosirii accesoriilor sau echipamentelor neaprobate de producator sau realizarea incorecta a conexiunilor indicatorilor de semnal sau aplicarea incorecta la sursele de energie electrica;
   • uzura, abraziune sau imbatranire a oricarei piese a bunului asigurat rezultand in mod firesc din utilizare obisnuita sau din functionare ori din deteriorare treptata. Totusi, daca un modul interschimbabil al bunului asigurat este afectat de o asemenea distrugere sau avariere, asiguratorul va plati pagubele produse celorlalte parti afectate;
   • rugina, coroziune, oxidare, zgarierea suprafetelor vopsite sau lucioase, abraziuni, schimbari inerente de culoare / textura / finisaj ale echipamentului asigurat sau ale unor parti componente ale acestuia, cu conditia ca aceste pagube sa nu rezulte dintr-un risc ce nu face obiectul excluderii;
   • daunele interne la orice componenta electronica, parte a echipamentului asigurat, adica avariile la componente electronice la care nu se poate evidentia faptul ca avaria s-a produs din riscuri externe asigurate - rezultand fie in avarierea unui modul interschimbabil sau a intregului echipament - nu sunt acoperite. Pagubele indirecte (de consecinta) la alte module sunt totusi acoperite;
   • furt simplu, disparitie ale carei cauze nu sunt sau nu pot fi cunoscute sau urmare a lasarii nesupravegheate a bunurilor.

                    In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu prevederile excluderilor de mai sus, distrugerea sau avarierea nu este asigurata prin aceasta polita, cade in sarcina asiguratului sa dovedeasca faptul ca paguba nu se datoreaza cauzelor mentionate.

  • echipamente neasigurabile:
   • echipamente ale caror vechime depaseste 5 ani, incepand de la data productiei;
   • echipamente electronice cu folosinta privata (casnica);
   • proteze auditive, stimulatoare cardiace, alte proteze si organe artificiale;
   • echipamente pentru radio amatori si radio-CB (“citizen band”);
   • statii de amplificare pentru spectacole;
   • echipamente din cazinouri, internet cafe-uri, discoteci sau alte localuri de divertisment sau spectacol (jocuri computerizate, jocuri mecanice, echipamente audio-video folosite in cadrul spectacolelor, karaoke, orgi de lumini, etc.);
   • echipamente expuse publicului pentru prezentare cu vanzare, exceptand cazurile in care asiguratorul convine in mod expres asigurarea acestora;
   • instrumente muzicale electronice;
   • camere de filmare “super 8” si de 35 mm.
  • Cheltuieli care nu se despagubesc - asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru:
   • Cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate, daca evenimentul asigurat nu ar fi avut loc (de ex. service, intretinere, etc.);
   • Cheltuieli suplimentare efectuate in legatura cu transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea anterioara daunei;
   • Cheltuieli suplimentare efectuate pentru paleative sau reparatii / inlocuiri temporare a bunurilor asigurate;
   • Cheltuieli care nu au fost incluse in suma asigurata, data fiind natura costurilor respective si a valorilor ridicate pe care le implica.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                              CHELTUIELI DE CURATARE, DECONTAMINARE SI DISTRUGERE

                 Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru cheltuielile aparute in urma producerii unui eveniment asigurat, facute cu scopul de a curata si, daca este cazul, a decontamina obiectele afectate (echipamente asigurate sau alte bunuri neasigurate in baza politei), aflate la locatia asigurata, incluzand orice parti sau resturi ale acestora. Se vor despagubi si cheltuielile necesare depozitarii bunurilor afectate la cel mai apropiat loc amenajat si destinat pentru asa ceva sau distrugerii lor in totalitate in acest loc.

                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri privind cheltuielile efectuate pentru :

  • decontaminarea sau inlaturarea solului sau a apei ;
  • indepartarea intregii poluari din apa freatica sau din mediul (atmosfera) inconjurator.

                 Dupa fiecare eveniment, asiguratorul va scadea din cheltuielile de curatare, decontaminare si distrugere – stabilite ca despagubire – o fransiza egala cu 10% din dauna efectiv suferita.

                 In raport cu cheltuielile de curatare, decontaminare si distrugere – stabilite ca despagubire – nu se va aplica clauza de subasigurare.

                             CHELTUIELI CU MUTAREA SAU PROTECTIA ALTOR BUNURI DECAT CELE ASIGURATE

                 Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru toate cheltuielile aparute ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, privind mutarea sau protectia altor bunuri decat cele asigurate prin polita.

                 Se acopera cheltuielile efectuate pentru mutarea, modificarea fizica de orice fel sau protectia speciala a unor bunuri, altele decat bunurile asigurate avariate sau distruse. Deasemenea, se acopera, in particular, toate costurile generate de: lucrarile de asamblare sau dezasamblare a echipamentelor, lucrarile de perforare / taiere (in pereti, plafoane, plansee) de orice fel, lucrarile de demolare sau reconstructie a partilor de Cladiri sau extensii la orice lucrare de perforare / taiere in pereti, plafoane, plansee.

                  Dupa fiecare eveniment, asiguratorul va scadea din cheltuielile cu mutarea sau protectia altor bunuri decat cele asigurate – stabilite ca despagubire – o fransiza egala cu 10% din dauna efectiv suferita.

                  In raport cu cheltuielile cu mutarea sau protectia altor bunuri decat cele asigurate – stabilite ca despagubire – nu se va aplica clauza de subasigurare.

                            DEPOZITARE TEMPORARA / INTRERUPEREA FOLOSINTEI SAU FUNCTIONARII

                  Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderea, avarierea sau distrugerea echipamentelor asigurate pe perioada in care acestea sunt depozitate sau nefolosite; exceptie fac stocurile pastrate in depozite special pentru a fi vandute sau inchiriate. Perioada de depozitare sau nefolosire trebuie sa aiba caracter temporar (max. 6 luni).

                  Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in cazul in care locul de depozitare al echipamentelor se afla la o alta locatie decat cea prevazuta in polita de asigurare.

                            UTILIZARE MOBILA IN AFARA SEDIULUI ASIGURAT – echipamente SITUATE IN AUTOVEHICULE

                  Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderea, avarierea sau distrugerea echipamentelor electronice, daca acestea au fost instalate in sau pe un autovehicul (inclusiv rulota) cu acoperis nedetasabil, iar deplasarea se face doar in limita zonei geografice mentionata expres. Limite teritoriale: (ex.: raza judetului, interiorul localitatii, etc.).

                  Autovehiculul propriu-zis nu este asigurat.

                  Asiguratorul va plati despagubirea pentru pierdere bunului asigurat datorata furtului prin efractie sau prin acte de talharie, numai daca:

  • autovehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
  • se poate dovedi ca echipamentul asigurat a fost furat intre orele 6.00 si 22.00 (restrictiile privitoare la intervalul orar nu se aplica daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita atunci cand s-a produs paguba).

                            echipamente PORTABILE

                 Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pagubele materiale survenite in perioada de asigurare ca urmare a pierderii, avarierii sau distrugerii echipamentelor electronice portabile pe timpul folosirii acestora in afara locatiei asigurate, pe teritoriul Romaniei.

  • Daca bunul asigurat este furat prin efractie din automobil, asiguratorul va plati despagubirea numai daca:
   • autovehiculul are acoperis metalic inchis (nerabatabil) ;
   • autovehiculul a fost incuiat corespunzator ;
   • se poate dovedi ca obiectele au fost furate prin efractie intre orele 6-22 (restrictia de timp nu este aplicabila atunci cand autovehiculul este parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare cu paza;
   • telefonul mobil se afla plasat in interiorul autovehiculului unde nu este vizibil din exterior (ex. torpedoul autovehiculului);
  • In cazul furtului prin efractie sau prin acte de talharie, fransiza este egala cu cea mai mare dintre valorile de mai jos:
   • 25% din paguba ce va fi despagubita, sau
   • fransiza originala asa cum este mentionata in polita.
  • In cazul avarierii prin cadere, fransiza este egala cu cea mai mare dintre valorile de mai jos:
   • 25% din paguba ce va fi despagubita, sau
   • fransiza originala asa cum este mentionata in polita.

                 Pierderea din cauze necunoscute sau inexplicabile si / sau simpla disparitie a echipamentelor electronice portabile nu se despagubeste.

                               EXCLUDEREA RISCULUI DE FURT PRIN EFRACTIE SAU PRIN ACTE DE TALHARIE

                 Asiguratorul nu va despagubi asiguratul, indiferent de circumstantele care insotesc riscul, pentru pierderea sau disparitia echipamentelor electronice, ca urmare a producerii riscului de furt prin efractie sau prin acte de talharie.

                 De asemenea, asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru pagubele materiale produse celorlalte bunuri asigurate cu ocazia furtului sau tentativei de furt (ex: Vandalism in urma intrarii prin efractie).

                               EXCLUDEREA RISCURILOR DE FURTUNA, URAGAN, TORNADA, VIJELIE SI INUNDATIE

                 Asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru pierderea, avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate, ca urmare a producerii riscurilor de furtuna, uragan, tornada, vijelie si inundatie.

                               EXCLUDEREA RISCULUI DE Incendiu

                 Asiguratorul nu va despagubi asiguratul pentru avarierea sau distrugerea echipamentelor electronice ca urmare a producerii riscului de Incendiu (indiferent de circumstantele care il insotesc), in oricare din formele sale urmatoare:

  • flacara (Incendiu declansat ca efect secundar in urma producerii unui alt eveniment, fara a fi pornit de la o sursa susceptibila de aprindere – ex: in urma unui scurtcircuit – sau Incendiu care s-a raspandit dupa separarea de sursa initiala de aprindere – ex: scanteie);
  • lovitura trasnetului (transferul direct de energie asupra unui anumit bun);
  • Explozie (expansiune subita a gazelor sau aburilor sub presiune);
  • operatiunile de stingere a incendiului, demolare sau curatare, efectuate in urma producerii oricaruia din evenimentele anterior mentionate.

                  De asemenea, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru bunurile pierdute sau disparute ca urmare a producerii oricaruia din evenimentele mentionate mai sus.

                             CHELTUIELI DE Calatorie PENTRU TEHNICIENII SI / SAU INGINERII ADUSI DIN STRAINATATE

                  Asiguratorul va despagubi asiguratul, in cazul producerii unei pagube materiale la echipamentele asigurate, pentru cheltuielile de Calatorie ocazionate de aducerea in tara a unor tehnicieni si / sau ingineri din strainatate, in cazul in care acest lucru este absolut necesar si nu exista alte variante.

                  In caz de dauna :

  • pentru fiecare eveniment, asiguratorul va scadea din cheltuielile de Calatorie stabilite ca despagubire in baza clauzei o fransiza egala cu fransiza originala corespunzatoare daunelor materiale, prevazuta in polita de asigurare pentru echipamentul / echipamentele daunate ;
  • in raport cu cheltuielile de Calatorie stabilite ca despagubire in baza clauzei, nu se va aplica clauza de subasigurare.

                               EXTINDERE TERITORIALA

                Aria teritoriala de aplicabilitate pentru acoperirea prevazuta in polita de asigurare se extinde, incluzand o zona expres mentionata.

               Asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata polita, o suma mai mare decat limita de despagubire expres mentionata.

                               ACOPERIRE “toate riscurile” PENTRU PURTATORI INTERMEDIARI DE IMAGINE IN FOTOCOPIATOARE (tambure cu seleniu)

               Se acorda o extensie la polita privind asigurarea pentru “toate riscurile” a purtatorilor intermediari de imagine (tambure cu seleniu) din fotocopiatoare.

               In cazul in care avarierea, distrugerea sau pierderea survin ca urmare a producerii riscurilor de Incendiu, inundatie, respectiv furt prin efractie sau prin acte de talharie, despagubirea de platit asiguratului va fi calculata pe baza valorii de nou a
  echipamentului asigurat. La stabilirea despagubirii pentru daunele produse de alte riscuri, valoarea de nou va fi redusa cu raportul dintre numarul de copii realizate cu purtatorul de imagine inainte de avarierea, distrugerea sau pierderea acestuia si numarul mediu de copii corespunzator duratei normale de exploatare ( 50.000 exemplare ).

                               RENUNTAREA LA DREPTUL DE REGRES

                Asiguratorul va formula actiune de regres impotriva prepusilor asiguratului sau altor utilizatori autorizati ai echipamentelor asigurate (in nici un caz firmele de service, reparatii sau mentenanta), numai daca:

  • pierderea, avarierea sau distrugerea echipamentelor electronice a fost cauzata in mod direct de catre aceste persoane in urma unei actiuni intentionate sau a unui act grav de neglijenta constatata, sau daca
  • despagubirea pentru pierderea, avarierea sau distrugerea echipamentelor electronice ar putea fi solicitata in baza unei asigurari de raspundere civila fata de terti.

                               TELEFOANE MOBILE

                Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pagubele materiale survenite in perioada asigurata ca urmare a furtului prin efractie sau acte de talharie, avarierii sau distrugerii telefoanelor mobile numai daca aceste echipamente sunt dotate cu un cod de acces activ al echipamentului, in combinatie cu cardul de acces fara de care acesta nu poate fi folosit.

                In cazul furtului prin efractie sau acte de talharie se va aplica o fransiza de 25% din dauna sau cel putin fransiza originala mentionata in polita, oricare din acestea este mai mare.

                Daca telefonul mobil asigurat este furat prin efractie din automobil, asiguratorul va plati despagubirea numai daca :

  • autovehiculul are acoperis metalic inchis (nerabatabil) ;
  • autovehiculul a fost incuiat corespunzator ;
  • se poate dovedi ca obiectele au fost furate prin efractie intre orele 6-22 (restrictia de timp nu este aplicabila atunci cand autovehiculul este parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare cu paza;
  • telefonul mobil se afla plasat in interiorul autovehiculului unde nu este vizibil din exterior (ex. torpedoul autovehiculului);

                               ACOPERIREA RISCULUI DE CUTREMUR DE PAMANT

                Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru avarierea sau distrugerea echipamentelor asigurate, produse de sau la care a contribuit sau aparute ca urmare a unui cutremur.

                fransiza in caz de cutremur este de 10% din valoarea fiecarei daune.

                               transport AERIAN DIN STRAINATATE

                Asiguratorul va despagubi asiguratul, in cazul producerii unei pagube materiale la echipamentele asigurate, pentru cheltuielile de transport aerian cu ocazia aducerii din strainatate a pieselor de schimb necesare pentru a efectua repararea echipamentelor daunate.

               In caz de dauna :

  • pentru fiecare eveniment, asiguratorul va scadea din cheltuielile de transport stabilite ca despagubire in baza clauzei o fransiza egala cu fransiza originala corespunzatoare daunelor materiale, prevazuta in polita de asigurare pentru echipamentul / echipamentele daunate ;
  • in raport cu cheltuielile de transport stabilite ca despagubire in baza clauzei, nu se va aplica clauza de subasigurare.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

  • Asiguratul / contractantul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
  • Asiguratul / contractantul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
  • Asiguratul / contractantul este obligat:
   • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
   • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare
   • sunt considerate conditii care influenteaza riscul cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale, conditii stabilite prin documentele valabile. In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care influenteaza riscul.
   • in caz de neindeplinire a obligatiilor de la primele 2 puncte de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
   • declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
  • Obligatii inainte de semnarea politei :
   • asiguratul / contractantul are obligatia sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la toate conditiile care influenteaza riscul.
   • sunt considerate conditii care influenteaza riscul acelea care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta sa preia in contul si pe seama sa respectivul risc sau de a-l accepta in baza unor intelegeri speciale. In orice situatie in care exista dubii asupra caracterului de conditie ce influenteaza riscul, daca aceste informatii sunt solicitate in mod expres de asigurator (in primul rand prin cererea de asigurare), acestea vor fi socotite drept conditii ce influenteaza riscul.
  • Obligatii in perioada de valabilitate a politei :
   • In scopul prevenirii producerii pagubelor, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile producatorului si recomandarile privind bunurile asigurate, in legatura cu:
    • montarea si instalarea (in particular, referitor la sursele de tensiune, barele de echipotential si instalatiile de aer conditionat);
    • operatiuni de protectie, service si intretinere.
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
  • Asiguratul / contractantul este obligat:
   • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
   • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate;
   • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, ca de exemplu: folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa agraveze riscul. In acest caz asiguratul trebuie sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile suplimentare de prevenire, potrivit cu imprejurarile respective;
   • sa permita in orice moment reprezentantilor asiguratorului accesul la bunurile asigurate, inclusiv pentru verificarea modului in care acestea sunt intretinute;
   • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator.
  • Obligatii dupa dauna
   • Dupa ce a avut loc un eveniment care conduce sau poate conduce la pretentii de despagubire in temeiul politei de asigurare, asiguratul / contractantul este obligat :
    • sa ia / sa participe la luarea / sa permita sa fie luate masuri pentru micsorarea si limitarea pagubelor precum si pentru minimizarea costurilor generate de acestea;
    • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea daunei, despre cauza si marimea probabila a daunei, printr-o notificare scrisa, prin telefon, telegrama, telex sau scrisoare recomandata. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile calendaristice. In avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
    • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu sau Explozie, organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
    • sa depuna la asigurator actele intocmite de organele prevazute la punctul anterior;
    • sa furnizeze asiguratorului sau reprezentantilor acestuia informatii complete precum si toate documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
    • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
    • sa pastreze piesele afectate de producerea evenimentului asigurat si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie;
    • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei.
   • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie:
    • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea faptului sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie;
    • sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat (inclusiv in cazul in care s-a inregistrat o tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie);
    • sa comunice asiguratorului gasirea bunurilor furate sau daca a fost identificat faptasul si, daca este cazul (respectiv bunurile furate au fost recuperate), sa restituie despagubirea primita pentru acestea.
  • In caz de nerespectare a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
  • In cazul in care bunurile furate nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului cu privire la furt au trecut cel putin 30 zile calendaristice.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie.
  • Toate instiintarile asiguratorului sau asiguratului / contractantului trebuie facute in scris pentru a fi opozabile.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Echipamentelor electronice si programelor aferente, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea daunelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul, prin reprezentantii / imputernicitii lor.
  • Asiguratul poate executa reparatia sau inlocuirea bunurilor asigurate afectate de un eveniment asigurat numai dupa ce asiguratorul si-a dat acordul in scris. In cazul in care asiguratorul nu efectueaza constatarea in termen de 20 zile calendaristice de la data instiintarii daunei, asiguratul poate executa reparatiile sau inlocuirile.
  • Stabilirea cuantumului pagubei se face in functie de valoarea de asigurare de la data producerii evenimentului asigurat, separat pentru fiecare bun ce face obiectul asigurarii in baza politei.
  • Asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul producerii, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, a unei pagube acoperita prin asigurare, prin plata in numerar (compensare in bani), prin inlocuire (in natura) sau prin reparare, potrivit optiunii asiguratorului.
  • Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu oricare din bunurile asigurate, cuantumul pagubei suferite, valoarea de la data producerii evenimentului asigurat a unui bun nou, identic sau similar ca tip si calitate si nici suma asigurata mentionata in polita de asigurare pentru fiecare din acestea. Totodata, despagubirea totala in baza politei de asigurare nu poate depasi suma totala asigurata prevazuta in specificatie.
  • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data avizarii asiguratului cu privire la producerea evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurarii, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramane neschimbata. La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi completata printr-un act aditional la polita de asigurare, pana la atingerea nivelului maxim reprezentand suma asigurata initial, in schimbul platii diferentei de prima corespunzatoare.
  • La plata despagubirii, asiguratorul are dreptul sa ceara, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului bunurile, subansamblele sau partile componente pentru care s-a platit despagubirea.
  • Cuantumul pagubei se stabileste dupa cum urmeaza :
   • in cazul in care bunul asigurat este furat sau complet distrus ori daca cheltuielile de reparatie necesare pentru a aduce bunul asigurat la starea sa imediat anterioara producerii daunei (adica in conditii corespunzatoare de functionare) sunt mai mari decat valoarea de nou a bunului asigurat de la data producerii evenimentului asigurat (dauna totala):
    • pretul de cumparare si cheltuielile de livrare pentru un bun nou, identic sau similar ca tip si calitate (obiect din aceeasi familie si cu o configuratie / structura similara, calitate similara);
   • in cazul in care reparatia este posibila, iar cheltuielile pe care aceasta le implica nu depasesc valoarea de nou a bunului asigurat de la data producerii evenimentului asigurat (dauna partiala):
    • cheltuielile cu materialele si manopera necesare pentru repararea bunului avariat;
   • in cazul in care bunul avariat nu este reparat (dupa dauna partiala), nici inlocuit (dupa dauna totala) ori daca piesele de schimb sunt iesite din productia de serie si nu se mai pot procura :
    • cheltuielile care ar fi trebuit facute pentru repararea sau inlocuirea bunului avariat, dar nu mai mult decat valoarea de asigurare reala a bunului asigurat in momentul imediat anterior producerii pagubei.
  • Cuantumul despagubirii / indemnizatiei se stabileste scazand din cuantumul pagubei retinerile stabilite in baza politei de asigurare:
   • rezultatul aplicarii principiului convenit pentru plata despagubirii (principiul proportionalitatii sau principiul primului risc);
   • valoarea la data daunei a resturilor recuperabile care se mai pot intrebuinta sau valorifica; prin resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica se intelege diferite piese, subansamble sau elemente, metale, materialul lemnos, rezultate din fiecare bun avariat sau distrus, a caror valoare la data producerii evenimentului asigurat se stabileste in baza valorii de inlocuire a acestora. In cazul in care valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, valoarea resturilor reprezinta valoarea de inlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzatoare bunurilor respective (cu exceptia materialelor auxiliare, geamurilor, oglinzilor si altor bunuri casabile, de la bunurile in cauza) si eventuala depreciere valorica rezultata in urma pagubei;
   • fransiza stabilita in polita de asigurare (in polita sau specificatie);
   • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
  • In cazul in care au fost afectate mai multe bunuri asigurate, in unul si acelasi eveniment asigurat, va fi scazuta numai cea mai mare fransiza aplicabila.
  • Costul reparatiilor provizorii va fi suportat de asigurator numai daca acestea constituie parte a reparatiilor finale si nu duce la majorarea costului total al reparatiilor.
  • Daca au fost luate in considerare la incheierea asigurarii, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare suportate de acesta ca urmare a unei daune, in limitele prevazute in specificatia anexata la polita. Se pot include in asigurare urmatoarele cheltuieli: orele suplimentare, lucrul in schimbul de noapte, lucrul in zile libere sau sarbatori, cheltuielile aferente transportului rapid sau expres. Daca piesele de schimb nu se mai afla in productie de serie, despagubirea se va acorda in bani, pe baza valorii reale a bunului asigurat.
  • Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de asigurare a bunului respectiv la momentul daunei, indemnizatia cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata inscrisa in polita de asigurare si valoarea de asigurare a bunului la data producerii evenimentului asigurat (principiul proportionalitatii). Aceasta clauza se aplica fiecarui bun asigurat, in mod separat si numai in cazul in care raportul este mai mic de 0,9. Aceasta conditie se aplica separat fiecarui bun in parte.
  • Daca asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata mai mare decat valoarea de asigurare (supraasigurare), in cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul va recalcula si va restitui asiguratului prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata iar cuantumul despagubirii se va stabili conform prevederilor de mai sus. Aceasta conditie se aplica separat fiecarui bun in parte.
  • Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu raportul dintre suma asigurata / limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate / limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultativa in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.
  • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul va compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite asiguratului.
  • despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile intocmite in lei se platesc in lei.
  • In cazul in care prima de asigurare sau ratele de prima de asigurare se platesc in echivalentul in lei al unei valute, despagubirea (indemnizatia) se va calcula la cursul valutar BNR al valutei respective valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
  • Asiguratorul va efectua plata despagubirii in termen de maxim 15 zile calendaristice de la furnizarea de catre asigurat a tuturor documentelor necesare care sa ateste producerea si cauzele daunei, precum si documentele necesare care sa ateste efectuarea reparatiei sau a inlocuirii bunului asigurat, dupa caz.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

  021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

   Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.