Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - ASITO KAPITAL

asigurari asito kapital echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Elena Vacarescu, nr. 100A.

office@asitokapital.ro

Tel:    021.230.04.63, 021.230.09.62

Fax:   021.230.35.08

              Societatea de asigurare reasigurare ASITO KAPITAL S.A. a fost infiintata in 1998 ca parte a grupului petrolier Lukoil avand drept grup tinta de clientii, corporatiile mijlocii si mari din domeniul industrial. Din 2003 ASITO KAPITAL si-a deschis portile pentru toate categoriile de clienti, persoane fizice si juridice, din Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Italia, Spania, Olanda, Grecia, Luxemburg, Bulgaria. ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-025-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASITO KAPITAL S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, persoane juridice, o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, amplasate, mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. il constituie, echipamentele electronice aflate la locatia asigurata si mentionate in specificatie, din momentul in care acestea sunt gata de functionare, in scopul derularii unei activitati economice sau sociale.

              Sunt cuprinse in asigurare echipamentele electronice care au fost acceptate in urma efectuarii testelor de functionare, fie ca aceste bunuri sunt in stare de functionare sau in repaus, ori demontate in scopul curatarii sau reviziei, ori in cursul efectuarii acestor operatiuni, ori in cursul mutarii in alt loc la aceeasi adresa, ori in cursul remontarii ulterioare.

              Daca, pe parcursul perioadei de asigurare bunurile asigurate specificate in anexe, sau parti ale acestora, cu conditia de a fi fost folosite conform instructiunilor producatorului, sufera orice dauna sau avarie brusca si neprevazuta, cauzata de producerea oricarui eveniment care nu este exclus explicit in cuprinsul politei, atunci asiguratorul va indemniza asiguratul pentru cheltuielile efectuate pentru remedierea daunei (prin reparare sau inlocuire) in limita sumei asigurate corespunzatoare fiecarui bun asigurat, dar si a sumei asigurate totale.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
  • proprietate;
  • chirie;
  • alta situatie;
 • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
 • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
  • Cladiri administrative / birouri;
  • sector productiv / depozite;
  • spitale / sector medical;
  • centre de educare si instruire;
  • zona intens frecventata de public;
  • zona in aer liber;
  • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
  • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
 • Pagube materiale
 • moneda contractului;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

              In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

 • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
 • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
 • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
 • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata este egala cu costul de inlocuire a bunurilor asigurate, prin bunuri noi, de acelasi tip si de aceeasi capacitate, ceea ce inseamna costul inlocuirii, incluzand, de exemplu, cheltuielile de transport, taxele si comisioanele vamale, daca este cazul, precum si costul montarii.

              In cazul in care se constata ca suma asigurata inscrisa in polita este mai mica decat valoarea de inlocuire, asiguratorul va despagubi numai acea proportie din dauna care exista intre suma asigurata inscrisa in polita si valoarea de inlocuire, iar daca exista mai multe bunuri in aceasta situatie, fiecare dintre ele este supus acestei conditii in mod separat (clauza de subasigurare).

              Daca la data producerii riscului asigurat, suma asigurata este mai mare decat costul de inlocuire (din nou), despagubirea nu va putea depasi valoarea de inlocuire (din nou), iar prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata va fi restituita asiguratului.

Prima de Asigurare: 

              Plata primei de asigurare se face anticipat si integral, pentru intreaga durata a asigurarii, mentionata in polita de asigurare. La cererea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta ca plata primei de asigurare anuale sa fie efectuata si in rate.

              Asiguratorul poate sa notifice asiguratul despre obligatia de plata a primei, cu 20 de zile inainte de implinirea termenului de plata. Prima de asigurare sau ratele primei de asigurare se considera platita in data efectuarii platii prin ordin de plata sau la data incasarii in numerar.

              Prima de asigurare se achita integral la incheirea politei, iar daca plata se face in rate, in cuantumul si termenele mentionate in polita. Asiguratul are dreptul sa plateasca prima de asigurare sau rata scadenta in 15 zile calendaristice de la data scadentei respective, polita ramanand in vigoare pina la expirarea acestui termen.

              In caz de neplata a primei de asigurare sau a ratei in conformitate cu termenii politei, asiguratorul poate decide rezilierea ei, fara a mai fi nevoie de o notificare scrisa in acest sens. In cazul in care prima de asigurare sau rata acesteia nu a fost platita sau a fost platita cu o intarziere mai mare de 15 zile de la data scadentei asiguratorul nu mai este obligat la plata vreunei despagubiri conform politei de asigurare pentru daunele aparute dupa scadenta primei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pagubele material sau pierderile suferite de bunurile cuprinse in polita indiferent daca in timp ce functionau sau nu, sau daca erau demontate pentru curatare, revizie sau relocare, sau in cursul operatiunilor enumerate anterior precum si in timpul reinstalarii, altele decat cele excluse in mod expres.
 • Pagubele acoperite pot fi cauzate, de exemplu, de dar fara a se limita la:
  • neglijenta;
  • manipulare incorecta sau necalificata;
  • erori de operare;
  • avariere intentionata provocata de tert;
  • rea intentie constatata;
  • furt prin efractie sau acte de talharie (daca sunt acceptate in mod explicit printr-o clauza suplimentara);
  • incendii (cu si fara flacara);
  • orice tip de Explozie, implozie;
  • actiunea directa a trasnetului;
  • cadere a unor obiecte aflate in zbor (cu sau fara pilot);
  • pagube produse ca urmare a operatiunilor de stingere a incendiilor, demolare, curatare si eliberare a spatiilor sau pagube produse in timpul acestor evenimente;
  • apa de la robinet;
  • maree, inundatii, ape indiguite, straturi freatice, ploi;
  • coroziune, condens, abur, apa / umezeala si alte lichide;
  • furtuna, vijelie, mase de apa antrenate de furtuni, grindina, avalansa, alunecari de pietre, calamitati naturale;
  • erori de constructie, defecte ale materialului, defecte de fabricatie;
  • supratensiuni, inductii, pagube prin efect indirect al trasnetului, scurt-circuit;
  • alte cauze care nu sunt in mod expres excluse, pagube care fac necesara repararea sau inlocuirea bunului respectiv.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
 • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
 • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
 • terorism, asa cum este definit in legea interna sau in conventiile si tratatele internationale;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • rascoale, greve, greve patronale, tulburari civile si tulburari provocate de sindicate;
 • poluare sau contaminare din orice cauza.
 • pierderi sau daune cauzate direct sau indirect de catre sau ca urmare a unui efect cauzat de cutremur, eruptie vulcanica, tsunami, uragan, ciclon sau taifun daca nu a fost mentionat contrar prin clauze suplimentare;
 • pierderi sau daune cauzate direct sau indirect de furt daca nu a fost mentionat contrar prin clauze suplimentare;
 • pierderi sau daune cauzate direct sau indirect de intreruperea sau esecul furnizarii serviciilor a oricarui furnizor sau distribuitor de gaze, apa sau electricitate;
 • pierderi sau daune cauzate de orice defectiune sau defect existent la data inceperii politei ce ar fi trebuit sa fie cunoscute de asigurat sau de reprezentantii acestuia indiferent daca astfel de defectiune sau defect a fost adus cunostinta
 • asiguratorului sau nu;
 • uzura, cavitatie, eroziune, coroziune, oxidarea, depuneri sau deteriorarea graduala cauzata de exploatarea normala a bunurilor asigurate;
 • pierderi sau pagube produse direct sau indirect sau ca o consecinta a sau agravate de actiunea intentionata a asiguratului, a persoanelor pentru care acesta este responsabil sau a reprezentantilor sai;
 • fransiza / excesul specificat in polita si care cade in sarcina asiguratului pentru fiecare eveniment. Daca mai mult de un bun asigurat este distrus sau avariat in unul si acelasi eveniment, asiguratul nu va trebui, totusi, sa suporte mai mult decat cea mai mare fransiza din cele aplicabile bunurilor asigurate distruse sau avariate in acel eveniment;
 • orice cheltuieli pentru ajustari standard sau normale, remedierea erorilor de functionare si mentenanta ale bunurilor asigurate, daca nu sunt necesare in legatura cu repararea unei daune asigurate;
 • orice cheltuieli pentru realizarea de modificari, adaugiri, imbunatatiri sau revizii generale;
 • pierderi sau daune aparute in timpul orcarui proces de testare a bunului asigurat sau aparute ca urmare a utilizarii bunului asigurat in alt scop sau alta maniera decat pentru care a fost proiectat;
 • pierderi sau daune descoperite la momentul efectuarii unui inventar sau in timpul unui service de rutina, o astfel de excludere se aplica, de asemenea, si pentru piesele de schimb, in cursul operatiunilor de intretinere;
 • pierderi sau daune pentru care, potrivit legii sau prin contract, este raspunzator furnizorul, producatorul sau reparatorul (inclusiv atelierul / sectia de reparatii);
 • pierderi sau daune rezultand din utilizarea oricarui bun asigurat dupa producerea unei daune, dar inaintea remedierii acesteia, iar functionarea normala nefiind garantata;
 • pierderi sau daune suferite de echipamente inchiriate sau subcontractate pentru care proprietarul este responsabil, fie prin lege sau in temeiul unui contract de leasing si / sau contract de intretinere;
 • daune interese, daune de consecinta sau indirecte, sau raspundere de orice tip sau categorie.
 • defecte estetice, cum ar fi zgarieturi de pe suprafetele vopsite, lustruit sau emailate.
 • Bunuri care nu sunt acoperite prin asigurare - daca nu este prevazut in mod explicit in polita, nu se include in acoperire pierderea sau avarierea urmatoarelor bunuri:
  • piesele inlocuibile si componentele care se ataseaza, cum sunt becuri, valve, tuburi, panglici, sigurante, unelte interschimbabile, cilindri gravati, obiecte din sticla, portelan sau ceramica, filtrele si sitele.
  • baterii, garnituri, curele, cabluri, lanturi, anvelope din cauciuc, conductoarele si cablurile de conectare, conductele flexibile, materialele pentru articulatii si ambalare ce se inlocuiesc cu regularitate, cu exceptia cazurilor de dauna totala cand acestea se despagubesc
  • combustibili, medii de racire, lubrefianti, alimentari de petrol, catalizatori;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                           ACOPERIREA DATELOR SI SUPORTURILOR DE date

 • SUMA ASIGURATA:
  • Valoarea declarata de asigurat pentru acoperirea cheltuielilor necesare inlocuirii sau refacerii datelor si programelor, inclusiv inlocuirea suporturilor de date.
 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Se cuprind in asigurare datele si suporturile de date aflate la adresa mentionata in polita de asigurare cat si in centrele de pastrare a versiunilor de rezerva mentionate de asemenea in polita.
  • Se considera date informatiile care pot fi interpretate automat de catre echipamentele electronice, stocate in afara unitatii centrale de prelucrare, cum sunt:
   • date din fisiere de date si baze de date;
   • programe sistem din sisteme de operare;
   • programe standard din productia de serie;
   • programe utilizator din productia individuala.
  • Se considera suporturi de date acele suporturi de stocare pentru „date”, conform definitiei anterioare. Acestea pot fi asigurate numai daca utilizatorul le poate schimba (discuri floppy, discuri magnetice portabile, benzi magnetice, etc.).
  • Se asigura de asemenea si fisierele cu date de rezerva si suporturile de date pe parcursul dintre adresa mentionata in polita si centrele de pastrare a acestora.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Cu exceptia riscurilor excluse sau a celor prevazute prin clauzele suplimentare atasate politei de asigurare, asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate in urmatoarele situatii:
   • suporturile de date au fost deteriorate sau distruse datorita unui eveniment neprevazut, astfel incat nu mai pot fi citite sau nu mai pot servi la stocarea datelor.
   • furtul suporturilor de date prin efractie sau talharie.
 • EXCLUDERI SPECIFICE
  • Sunt excluse din asigurare:
   • suporturile de date care nu pot fi schimbate de utilizator (ex.: discuri fixe, memorii semiconductoare, memorii cu bule magnetice);
   • datele si programele care sunt stocate in memoria principala a unitatii centrale de prelucrare (atat a procesorului cat si a calculatorului).
  • Pe langa excluderile mentionate in polita, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele provenite ca urmare a:
   • magnetizarea prin uzura excesiva a suportului de date;
   • functionarea defectuoasa sau avarierea unitatilor de disc, care sunt acoperite printr-un contract complet de service;
   • curatirea si/sau ingrijirea necorespunzatoare a suporturilor de date sau incorecta depozitare a acestora;
   • faptul ca un sistem computerizat, hardware, program (software) si/sau orice microchip, circuit integrat sau dispozitiv similar dintr-un echipament computerizat sau echipament ne-computerizat nu recunoaste schimbarea datei in anul 2000 sau orice alta schimbare de data, inclusiv calculele in cazul anilor bisecti.
  • De asemenea, nu se acorda despagubiri pentru:
   • datele asigurate care au fost modificate sau imbunatatite in orice fel dupa producerea evenimentului care a generat paguba;
   • costurile suplimentare implicate de faptul ca datele sau programele asigurate au fost protejate prin parola la copiere (ex.: cheltuieli de faptul ca s-a aplicat un soft de control al accesului sau alte proceduri similare (ex.: incriptari).
 • CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Asiguratorul va despagubi asiguratul in cazul pierderii sau alterarii (deteriorarea, stergerea) datelor sau programelor asigurate prin aceasta polita la nivelul costurilor necesare pentru:
   • reintroducerea automata a datelor si programelor de pe copiile de siguranta;
   • reintroducerea automata sau manuala a datelor si programelor din programele originale sau din documentele inca disponibile ale asiguratului (inclusiv compilarea si editarea acestora);
   • costurile inlocuirii suporturilor de date pierdute sau distruse printr-un risc acoperit de polita;
   • inlocuirea si reintroducerea programelor standard si de sistem.
  • Suma asigurata convenita in polita de asigurare limiteaza despagubirea pentru costurile mentionate mai sus.
  • In cazul in care datele nu au fost recreate sau inlocuite timp de 12 luni de la evenimentul care a determinat paguba, asiguratorul va plati numai costurile de inlocuire a suporturilor de date.

                             ACOPERIREA RISCULUI DE CUTREMUR DE PAMANT

                Prin aceasta clauza suplimentara s-a convenit, cu respectarea intocmai a conditiilor, excluderilor si a clauzelor continute in polita sau adaugate la aceasta, ca asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderi sau daune cauzate direct sau indirect bunurilor asigurate de catre sau ca urmare a unui efect cauzat de cutremur sau eruptie vulcanica.

                fransiza in caz de cutremur este de 2% din valoarea asigurata.

                              ACOPERIREA RISCULUI DE FURT

                Prin aceasta clauza suplimentara s-a convenit, cu respectarea intocmai a conditiilor, excluderilor si a clauzelor continute in polita sau adaugate la aceasta, ca asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderi sau daune cauzate direct sau indirect bunurilor asigurate de furt sau talharie. Pierderea misterioasa sau simpla disparitie a echipamentelor electronice portabile nu este despagubita.

                             ACOPERIREA echipamente PORTABILE IN AFARA LIMITELOR TERITORIALE

                Prin aceasta clauza suplimentara s-a convenit, cu respectarea intocmai a conditiilor, excluderilor si a clauzelor continute in polita sau adaugate la aceasta, ca asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderi sau daune cauzate direct sau indirect bunurilor asigurate mentionate in anexe ca echipamente electronice portabile, daca acestea sunt folosite in afara limitelor teritoriale mentionate in polita, insa doar pe teritoriul Romaniei.

                 Asiguratorul nu va fi raspunzator conform acestei clauze suplimentare pentru:

 • pierderi sau daune care apar in timp ce bunurile asigurate mentionate mai sus sunt nesupravegheate, numai daca au fost incuiate in interiorul unei incinte sau a unui vehicul;
 • pierderi sau daune care apar in timp ce bunurile asigurate mentionate mai sus sunt sunt instalate pe sau atasate pe aeronave sau alte dispozitive aeriene sau ambarcatiuni de orice fel.

                 In cazul furtului prin efractie sau prin acte de talharie (daca aceste acte sunt acoperite prin polita), fransiza este egala 25% din valuarea pagubei sau a pierderii suferite de asigurat dar nu mai putin decat fransiza mentionata in polita.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
 • Asiguratul / contractantul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Asiguratul / contractantul este obligat:
  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
  • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare
  • sunt considerate conditii care influenteaza riscul cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale, conditii stabilite prin documentele valabile. In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care influenteaza riscul.
  • in caz de neindeplinire a obligatiilor de la primele 2 puncte de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
  • declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • Obligatii inainte de semnarea politei :
  • asiguratul / contractantul are obligatia sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la toate conditiile care influenteaza riscul.
  • sunt considerate conditii care influenteaza riscul acelea care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta sa preia in contul si pe seama sa respectivul risc sau de a-l accepta in baza unor intelegeri speciale. In orice situatie in care exista dubii asupra caracterului de conditie ce influenteaza riscul, daca aceste informatii sunt solicitate in mod expres de asigurator (in primul rand prin cererea de asigurare), acestea vor fi socotite drept conditii ce influenteaza riscul.
 • Obligatii in perioada de valabilitate a politei :
  • In scopul prevenirii producerii pagubelor, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile producatorului si recomandarile privind bunurile asigurate, in legatura cu:
   • montarea si instalarea (in particular, referitor la sursele de tensiune, barele de echipotential si instalatiile de aer conditionat);
   • operatiuni de protectie, service si intretinere.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
 • Asiguratul / contractantul este obligat:
  • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
  • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate;
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, ca de exemplu: folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa agraveze riscul. In acest caz asiguratul trebuie sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile suplimentare de prevenire, potrivit cu imprejurarile respective;
  • sa permita in orice moment reprezentantilor asiguratorului accesul la bunurile asigurate, inclusiv pentru verificarea modului in care acestea sunt intretinute;
  • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator.
 • Obligatii dupa dauna
  • Dupa ce a avut loc un eveniment care conduce sau poate conduce la pretentii de despagubire in temeiul politei de asigurare, asiguratul / contractantul este obligat :
   • sa ia / sa participe la luarea / sa permita sa fie luate masuri pentru micsorarea si limitarea pagubelor precum si pentru minimizarea costurilor generate de acestea;
   • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea daunei, despre cauza si marimea probabila a daunei, printr-o notificare scrisa, prin telefon, telegrama, telex sau scrisoare recomandata. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile calendaristice. In avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
   • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu sau Explozie, organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
   • sa depuna la asigurator actele intocmite de organele prevazute la punctul anterior;
   • sa furnizeze asiguratorului sau reprezentantilor acestuia informatii complete precum si toate documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
   • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
   • sa pastreze piesele afectate de producerea evenimentului asigurat si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie;
   • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei.
  • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie:
   • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea faptului sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie;
   • sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat (inclusiv in cazul in care s-a inregistrat o tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie);
   • sa comunice asiguratorului gasirea bunurilor furate sau daca a fost identificat faptasul si, daca este cazul (respectiv bunurile furate au fost recuperate), sa restituie despagubirea primita pentru acestea.
 • In caz de nerespectare a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
 • In cazul in care bunurile furate nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului cu privire la furt au trecut cel putin 30 zile calendaristice.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie.
 • Toate instiintarile asiguratorului sau asiguratului / contractantului trebuie facute in scris pentru a fi opozabile.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASITO KAPITAL S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul va acorda despagubiri numai in baza facturilor originale, documentelor doveditoare si justificative.
  • Pierderea reala sau avaria produsa bunului asigurat este determinata astfel:
   • In cazurile in care daunele aduse unui bun asigurat pot fi reparate:
    • asiguratorul plateste cheltuielile suportate in mod necesar pentru readucerea bunului deteriorat in starea de functionare anterioara producerii daunei, plus costul demontarii si reconstruirii, suportat in scopul efectuarii reparatiilor, precum si cheltuielile de transport obisnuite spre si de la un atelier de reparatii, taxele si comisioanele vamale, daca exista, in masura in care astfel de cheltuieli au fost incluse in suma asigurata.
    • in cazul in care reparatiile sunt executate intr-un atelier aflat in proprietatea asiguratului, asiguratorul plateste costul materialelor si al manoperei depuse in scopul reparatiilor, plus un procent rezonabil pentru acoperirea cheltuielilor de regie. Nu se face nicio reducere pentru amortizare in privinta pieselor inlocuite, dar se va lua in calcul valoarea celor recuperate.
    • daca valoarea oricarui bun asigurat sau a unei parti a acestuia creste in urma efectuarii reparatiilor, raspunderea asiguratorului se diminueaza cu suma cu care valorea bunului asigurat creste.
    • in cazul in care costul reparatiilor, asa cum este menionat mai sus in mod detaliat, este egal cu sau depaseste valoarea efectiva a bunului asigurat imediat inainte de producerea daunei, bunul va fi considerat distrus, iar plata se va face astfel cum este descris mai jos.
    • in cazurile in care un bun asigurat este distrus, asiguratorul plateste valoarea efectiva a bunului asigurat, imediat inainte de producerea daunei, inclusiv cheltuielile de transport obisnuite, costul montarii, taxele vamale, daca este cazul, cu conditia ca respectivele cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata, aceasta valoare efectiva calculandu-se prin deducerea amortizarii / uzurii adecvate din valoarea de inlocuire a bunului respectiv. Valoarea oricarei recuperari va fi dedusa din despagubire
  • Cheltuieli suplimentare:
   • Orice cheltuieli suplimentare suportate pentru orele suplimentare de lucru, lucru in schimbul de noapte, lucru in timpul sarbatorilor oficiale si cheltuielile de transport expres sunt acoperite de polita numai daca se convine in scris acest lucru in mod special
   • Costul oricaror reparatii provizorii vor fi despagubite numai daca aceste reparatii sunt parte a reparatiilor finale si nu sporesc costurile de reparatii totale.
   • Cheltuielile ocazionate de expertizarea daunei daca asiguratorul considera epertizarea necesara insa doar in limita a 5% din suma asigurata;
  • Calculul despagubirii:
   • Suma specificata in polita ca fransiza / exces va fi dedusa din suma fiecarei despagubiri si / sau serii de despagubiri provenite din evenimente diferite, asiguratorul fiind raspunzator pentru restul despagubirii.
   • Suma maxima a despagubirii, in conformitate cu fiecare cerere valabila si / sau serie de cereri ca urmare a evenimentelor asigurate, inainte de aplicarea fransizei, nu poate depasi suma asigurata, limita de despagubire sau sub – limitele, asa cum sunt prevazute in sectiunea respectiva a politei.
   • In cazul in care asiguratul a primit plati de la teri, atunci aceste sume vor fi deduse din suma despagubirii platibile prin polita inainte de aplicarea fransizei.
   • In cazul in care la data platii despagubirii prima de asigurare nu a fost platita integral asiguratorul are dreptul sa retina sumele reprezentand ratele neplatite din despagubire.
   • Suma totala a despagubirilor platite pe perioada asigurarii nu va depasi suma asigurata prevazuta in polita.
   • La solicitarea asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans in contul daunei, de pana la 30% din despagubirea estimata.
   • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor convenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
   • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • Optiunea asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul asigurat:
   • Asiguratorul are optiunea de a a repara, reface sau inlocui bunul avariat sau distrus sau oricare parte a lui, in loc sa plateasca suma corespunzatoare distrugerii sau avarierii, sau se poate alatura altui asigurator in a face astfel. Asiguratorul se obliga ca prin reparare, refacere sau inlocuire sa restabileasca starea bunul afectat asa cum era aceasta inainte de producerea evenimentului asigurat, dar numai in masura in care circumstantele o permit si intr-o maniera satisfacatoare, si sub nici o forma asiguratorul nu va fi obligat sa cheltuiasca mai mult in repararea, refacerea sau inlocuirea bunului decat suma asigurata pentru acel bun.
   • Daca asiguratorul alege sa repare, sa refaca sau sa inlocuiasca orice bun avariat sau parte a lui, asiguratul va furniza asiguratorului, pe cheltuiala proprie, planuri, specificatii tehnice, masuratori, cantitati si alte astfel de particularitati pe care asiguratorul le poate solicita. Nici o actiune realizata sau cauzata de asigurator care vizeaza repararea, refacerea sau inlocuirea nu va fi considerata o alegere a asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul respectiv.
   • In cazul in care asiguratorul nu va putea repara, reface sau inlocui bunul asigurat, din cauza unor reglementari locale sau altei reglementari in vigoare, asiguratorul va fi totusi raspunzator de suma necesara pentru repararea sau inlocuirea bunului.
  • Transferul drepturilor pentru recuperare si abandon:
   • In cazul in care asiguratorul plateste asiguratului pentru pierderea totala, furtul bunului asigurat sau pentru inlocuirea unor parti ale acestuia, dreptul asupra unor astfel de bunuri sau parti inlocuite sunt transferate asiguratorului. Asiguratorul are dreptul sa-si exercite dreptul de recuperare, caz in care asiguratul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a incredinta drepturile sale in beneficiul asiguratorului.
   • Daca bunul este recuperat inainte de sau dupa orice plata de despagubire, asiguratul, in urma recuperarii bunului, va returna toate sumele platite de asigurator acestuia. Asiguratorul va fi raspunzator doar, in limitele si conditiile politei, pentru orice avarie fizica directa la bunul asigurat sau a oricarei parti a acestuia.
   • Asiguratul nu va putea abandona un bun asigurat, pentru care a fost despagubit, asiguratorului, indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia bunului, decat cu acceptul scris al asiguratorului.
  • Subrogarea
   • In limitele indemnizatiei platite asiguratului, asiguratorul se subroga in drepturile acestuia, impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei.
   • Asiguratul va acorda asiguratorului tot sprijinul de care este capabil in vederea conservarii drepturilor sale de regres, va face toate demersurile necesare pentru a permite asiguratorului sa intenteze actiuni judecatoresti in numele asiguratului.
   • Toate sumele recuperate amiabil sau prin hotarare judecatoreasca vor fi mai intai folosite pentru rambursarea platilor efectuate de asigurator, pana la limita platilor efectuate prin aceasta polita.
   • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care impiedica regresul.
  • Refuzarea despagubirii
   • Asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii catre asigurat in urmatoarele cazuri:
    • asiguratul nu a dezvaluit asiguratorului toate faptele materiale si circumstantele privind obiectul asigurat si / sau pierderea care sunt cunoscute sau ar trebui sa fie cunoscute de asigurat in cursul normal al activitatii sale, sau daca a furnizat asiguratorului informatii false sau care induc in eroare si care privesc bunul asigurat si / sau circumstantele si marimea pierderii.
    • asiguratul nu a indeplinit / respectat conditiile politei si legislatia in vigoare sau daca prin actiunile lui a determinat cresterea volumului pierderii, dar doar pentru acea suma care excede pierderea care s-ar fi inregistrat daca actiunile lui nu ar fi avut loc.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  TEL: 021 / 230.04.63​

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.