Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. are in portofoliu si ofera clientilor sai, persoane juridice, o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, amplasate, mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, echipamentele electronice (de tipul utilaje, instalatii, masini, echipamente) mentionate in polita de asigurare, utilizate in conformitate cu recomandarile producatorului, din momentul in care acestea sunt gata de functionare, dupa ce au fost supuse unei testari functionale si au fost instalate in locatia asiguratului specificata in polita, in scopul derularii unei activitati profesionale (comerciale sau industriale).

               Asigurarea acopera orice paguba materiala survenita in perioada asigurata, produsa prin distrugerea sau avarierea, brusca si nepravazuta a bunurilor (sau parti ale acestora) mentionate in polita, aflate in locatia mentionata in aceasta. Se acopera de asemenea furtul prin efractie sau prin acte de talharie.

              Sunt cuprinse in asigurare bunurile care au fost acceptate in urma efectuarii testelor de functionare, fie ca aceste bunuri sunt in stare de functionare sau in pauza, demontate in scopul curatarii sau reviziei sau in cursul efectuarii acestor operatiuni, ori in cursul mutarii in alt loc la aceiasi adresa, sau in cursul remontarii ulterioare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
  • proprietate;
  • chirie;
  • alta situatie;
 • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
 • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
  • Cladiri administrative / birouri;
  • sector productiv / depozite;
  • spitale / sector medical;
  • centre de educare si instruire;
  • zona intens frecventata de public;
  • zona in aer liber;
  • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
  • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
 • Pagube materiale
 • moneda contractului;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

              In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

 • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
 • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
 • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
 • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Bunurile se asigura pentru suma declarata de asigurat (suma asigurata), care trebuie sa exprime valoarea lor de asigurare.

              Valoarea de asigurare este:

 • pretul de cumparare al unui bun nou, similar ca tip si calitate (valoarea de inlocuire de nou), plus cheltuieli de livrare, daca bunul asigurat este in productia de serie;
 • pretul la care a fost achizitionat bunul asigurat (pret de inventar) reactualizat, plus cheltuieli de livrare si luand in considerare orice modificare de pret care ar fi putut interveni pe parcurs, daca bunul asigurat nu mai este in productia de serie;
 • suma tuturor costurilor necesare pentru a produce articolul asigurat, plus marja de preturi (acolo unde este relevanta) si cheltuielile de livrare si luand in considerare orice modificare de pret care ar fi putut interveni pe parcurs, daca bunul asigurat nu mai este in productia de serie si nu se cunosc nici preturile de livrare sau de achizitie.

               Bonificatiile si orice rabaturi de pret nu se vor lua in considerare la declararea valorii de asigurare.

               Daca suma asigurata a unui bun este mai mica decat valoarea lui de asigurare se considera ca bunul respectiv a fost subasigurarat - aceasta regula aplicandu-se separat fiecarui bun in parte. Daca la producerea unui eveniment asigurat se constata ca bunul este subasigurat, despagubirea se va plati proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea lui de asigurare. Aceasta conditie se aplica separat fiecarui bun in parte.

               Asiguratul este cel care are raspunderea cu privire la stabilirea corecta a sumei asigurate.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se plateste in lei sau valuta convertibila. Plata in lei a primei de asigurare stabilita in valuta se face prin raportare la cursul de referinta comunicat de BNR valabil la emiterii politei de asigurare.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga durata a asigurarii. La cererea expresa a asiguratului asiguratorul poate accepta ca plata primei anuale sa fie efectuata si in rate semestriale sau trimestriale, situatie in care intaia rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a asigurarii – la emiterea politei de asigurare, iar urmatoarele rate la scadentele mentionate in polita de asigurare.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoarei celei dintai, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile lucratoare de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen, deci bunurile fiind in continuare sub protectia asigurarii. Daca sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt achitate in termen de 15 zile lucratoare de la scadenta, polita de asigurare se suspenda pe o perioada de maxim 20 de zile calendaristice, incepand cu expirarea termenului de 15 zile acordat suplimentar, fara decalarea datei expirarii asigurarii. In perioada de suspendare asiguratorul poate repune in vigoare polita de asigurare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • primele de asigurare scadente au fost platite integral in timpul perioadei de suspendare;
 • respectarea prevederilor politei de asigurare privind incheierea unei asigurari noi (termen de intrare in vigoare, efectuarea inspectiei de risc).

               In cazul producerii unor evenimente asigurate in perioada cat polita de asigurare a fost suspendata, asiguratorul nu plateste despagubiri.

               Daca in timpul perioadei de suspendare a politei asiguratul nu solicita repunerea lui in vigoare, polita se considera desfiintata de drept din a 16-a zi de la scadenta, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila si fara returnarea ratelor de prima deja incasate pana la data suspendarii.

              Orice plata a primei de asigurare efectuata de asigurat dupa expirarea termenului de pasuire, in perioada de suspendare a politei, fara indeplinirea celorlalte conditii necesare repunerii politei in vigoare, va fi returnata asiguratului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • daune cauzate de:
  • Persoane fizice / alte cauze:
   • neglijenta, manipulare incorecta sau necalificata, erori de operare;
   • avariere intentionata provocata de terti, rea intentie constatata;
   • furt prin efractie, acte de talharie.
  • Foc:
   • incendii (cu si fara flacara), orice tip de Explozie, implozie, actiune directa a trasnetului, cadere a unor obiecte aflate in zbor (cu sau fara pilot), precum si pagube produse ca urmare a operatiunilor de stingere a incendiilor, demolare, curatare si eliberare a spatiilor sau pagube produse in tiumpul acestor evenimente.
  • Apa:
   • apa de la robinet, maree, inundatii, ape indiguite, straturi freatice, ploi, coroziune, condens, abur, inghet, deplasare de sloiuri sau gheata, apa / umezeala si alte lichide.
  • Fenomene naturale / Alte calamitati:
   • furtuna, vijelie, mase de ape antrenate de furtuni, grindina, avalansa, alunecari de pietre, calamitati.
  • Tehnologie:
   • erori de constructie, defecte ale materialului, defecte de fabricatie, supratensiuni, inductii, pagube prin efect indirect al trasnetului.

             Asiguratorul acorda despagubiri pentru orice paguba materiala la bunurile asigurate, cu exceptia celor excluse in mod expres, daca:

 • un bun asigurat, mentionat in polita este distrus sau avariat ca urmare a unui eveniment brusc si nepravazut, astfel incat acesta nu-si mai poate indeplini functia sa, sau daca
 • un bun asigurat, mentionat in polita a fost furat prin efractie sau prin acte de talharie.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • fransiza prevazuta in polita, care urmeaza sa fie suportata de asigurat, de fiecare eveniment. Daca in unul si acelasi eveniment sunt distruse sau avariate mai multe bunuri asigurate, asiguratul nu va trebui, totusi, sa suporte mai mult decat cea mai mare fransiza din cele aplicabile bunurilor asigurate distruse sau avariate in acel eveniment;
 • pagube produse la piese si materiale care sunt supuse uzurii intense si schimbarii repetate sau periodice, datorita functiei si compozitiei lor specifice. Aceste excluderi se refera in principal la :
  • materiale auxiliare si consumabile, precum si alte materiale folosite in cursul exploatarii (de ex. : fluide de developare, reactivi, medii de racire si stingere, toner, benzi tusate, filme purtatori de imagine si sunet, combinatii film / pelicula, hartii tratate special, suporturi de caractere, pipete, rastere, etc.) ;
  • toate tipurile de scule ( de ex. freze, burghie, dispozitive de apucat, dispozitive de taiat, etc.) ;
  • alte parti componente care, in timpul functionarii bunului asigurat si pe baza experientei, sunt predispuse la frecvente inlocuiri de ex. sigurante, baterii nereincarcabile, surse de lumina filtre, curele, etc.) ;
 • tuburile (ex : tuburi in radio-frecventa de putere, tuburi cu laser si cu raze X, cu exceptia tuburilor catodice din perifericele echipamentelor de prelucrare a datelor, dispozitivele de comanda si antrenare a discurilor incapsulate si suporturile intermediare de imagine (ex. tamburi cu seleniu) sunt asigurate numai pentru riscurile de Incendiu, inundatie, si furt prin efractie sau prin acte de talharie, daca nu s-a convenit altfel in mod expres.
 • Pagube excluse - asiguratorul nu raspunde pentru pagube cauzate, produse sau agravate direct sau indirect de :
  • razboi, invazie, acte ale unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, conspiratie, razvratire militara cu / sau fara uzurparea puterii sau acte savarsite cu rea intentie de persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu o organizatie politica, confiscare, rechizitionare, dispozitii administrative sau distrugere sau afectare a proprietatii, din ordinul unui guvern de drept sau de fapt, sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale ;
  • greva, greva patronala revolte, tulburari civile sau atacuri teroriste, cu alte cuvinte : acte de agresiune datorate motivatiilor politice, sociale, ideologice, etnice sau religioase ;
  • cutremur de pamant, eruptii vulcanice, maree vulcanica sau tsunami, cicloane, tornade ;
  • reactie nucleara, radiatie nucleara sau contaminare radioactiva ;
  • actiune intentionata a asiguratului sau a unuia din reprezentantii sai ;
  • pagube indirecte de orice fel, precum pierdere de profit, de venituri, etc. ;
  • evenimente de care este raspunzator in fata legii sau prin contract, in calitate de: furnizor(producator sau vanzator), caraus, agent de expeditii, sau antreprenor ;
  • uzura, abraziune sau imbatranire a oricarei piese a bunului asigurat rezultand in mod firesc din utilizarea obisnuita sau din functionarea ori din deterioararea treptata. Daca un modul interschimbabil al bunului asigurat este afectat de o asemenea distrugere sau avariere, asiguratorul va plati pagubele produse celorlalte parti afectate ;
  • daunele interne la orice componenta electronica, parte a echipamentului asigurat, adica avariile la componentele electronice la care nu se poate evidentia faptul ca avaria s-a produs din riscuri externe asigurate – rezultand fie in avarierea unui modul interschimbabil sau a intregului echipament – nu sunt acoperite ;
  • furt simplu, disparitie ale carei cauze nu sunt sau nu pot fi cunoscute ca urmare a lasarii nesupravegheate a bunurilor. Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca reparatia nu este bine si fara intarziere efectuata.
  • costul reparatiilor nereusite si al celor care nu sunt efectuate la timp.
 • In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu prevederile excluderilor (pagube excluse) de mai sus, distrugerea sau avarierea nu este asigurata, cade in sarcina asiguratului sa dovedeasca faptul ca paguba nu se datoreaza acestor cauze.
 • Cheltuieli care nu se despagubesc - asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru :
  • Cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate, daca evenimentul asigurat nu ar fi avut loc ( de ex. service, intretinere, etc.);
  • Cheltuieli suplimentare efectuate in legatura cu transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea anterioara daunei;
  • Cheltuieli suplimentare efectuate pentru paleative sau reparatii / inlocuiri temporare a bunurilor asigurate;
  • Cheltuieli care nu au fost incluse in suma asigurata.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., nu are si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita.
 • Asiguratul este obligat sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Obligatiii privind cererea de asigurare:
  • asiguratul are obligatia, inainte de semnarea politei sa declare asiguratorului orice informatii si imprejurari pe care le cunoaste si care sunt, in mod obiectiv, esentiale pentru evaluarea riscului. Sunt considerate conditii esentiale pentru evaluarea riscului acelea care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegerii speciale. In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care pot influenta producerea riscului asigurat.
 • Obligatii privind instalarea si protectia bunurilor:
  • asiguratul este obligat sa actioneze in scopul prevenirii producerii pagubelor, sa respecte instructiunile producatorului si recomandarile privind bunurile asigurate, in legatura cu :
   • montarea si instalarea (ca de exemplu: referitor la sursele de tensiune, barele de echipotential si instalatiile de aer conditionat) ;
   • operatiuni de protectie, service si intretinere.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
 • Obligatii in perioada de valabilitate a politei:
  • asiguratul este obligat :
   • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si recomandarile producatorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii ;
   • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate ;
   • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare a imprejurarilor esentiale intervenita in legatura cu bunurile asigurate, ca de exemplu: folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa agraveze riscul. De asemenea, sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile suplimentare de prevenire a producerii pagubelor potrivit cu imprejurarile, urmand ca obiectul asigurarii si prima de asigurare sa fie modificate corespunzator, de la data instiintarii asiguratorului sau polita de asigurare sa-si inceteze valabilitatea in situatia in care asiguratorul nu este de acord cu continuarea ei in noile conditii ;
   • sa permita in orice moment reprezentantilor asiguratorului accesul la bunurile asigurate ;
   • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator.
 • Obligatii dupa o dauna :
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la pretentii de despagubire in baza politei, asiguratul este obligat:
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa ia sau sa participe la luarea, sau sa permita, potrivit cu imprejurarile, sa fie luate masuri pentru:
    • conservarea urmelor furtului sau tentativei de furt;
    • pentru salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate sau a partilor componente ramase ca urmare a producerii riscului asigurat;
    • pentru prevenirea producerii unor pagube ulterioare precum si
    • pentru minimizarea costurilor generate de acestea ;
   • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, despre producerea evenimentului asigurat, in scris, in termen de 24 ore de la producerea, respectiv luarea la cunostinta despre producerea acestuia, dand informatii asupra naturii si marimii pagubelor. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile. In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alineatul precedent asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
    • Daca asiguratorul este avizat in acest interval, asiguratul poate executa reparatiile sau inlocuirile in cazul avariilor minore; in toate celelalte cazuri un reprezentant al asiguratorului trebuie sa faca constatarea intr-un interval de timp de 7 zile, inainte de efectuarea reparatiei sau modificarii. Daca reprezentantul asiguratorului nu efectueaza constatarea intr-un interval de timp de 7 zile, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile.
   • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza, imprejurarile si marimea pagubei;
   • sa depuna la asigurator, in vederea stabilirii dreptului la despagubire, toate documentele necesare si/sau solicitate pentru evaluarea marimii pagubei si pentru determinarea cheltuielilor efectuate ;
   • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in dificultate investigarea cauzei pagubei ;
   • sa pastreze piesele afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie.
   • sa ceara acordul asiguratorului daca, dupa o avarie, reparatia unor bunuri ar urma sa se faca in alta tara.
   • in caz de Incendiu sau de Explozie: sa instiinteze organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si sa le solicite intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • In caz de furt prin efractie sau prin acte de talharie, asiguratul este de asemenea obligat:
   • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare orice informatie care ar duce la gasirea autorului furtului, a bunurilor furate si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar si dupa ce a primit despagubirea;
   • sa comunice imediat asiguratorului gasirea bunurilor asigurate furate;
   • sa se ingrijeasca ca pana la cercetarea faptului sa ramana neatinse toate urmele efractiei in caz de furt prin efractie, precum si toate toate dovezile despre imprejurarile talhariei, in cazul furtului savarsit prin acte de talharie ;
   • asiguratul are obligatia ca, in cazul in care organele de cercetare i-au comunicat identitatea persoanei care a savarsit furtul, sa comunice acest fapt asiguratorului in termen de 3 zile lucratoare. In cazul nerespectarii acestei obligatii de catre asigurat si daca din acest motiv asiguratorul a fost pus in imposibilitatea de a exercita dreptul de regres impotriva persoanei care a savarsit furtul, asiguratul va restitui despagubirea primita in termen de 15 zile de la data solicitarii asiguratorului ;
   • In cazul in care bunurile furate nu au fost gasite asiguratorul plateste despagubiri numai daca au trecut 30 zile calendaristice de la data furtului.
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt prin efractie sau prin acte de talharie, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt prin efractie sau furtul prin acte de talharie.
   • sa ia toate masurile pentru obtinerea despagubirilor de la cei raspunzatori de producerea pagubei si sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea prejudiciului
 • Respectarea si indeplinirea obligatiilor prevazute mai sus preced orice obligatie ce revine asiguratorului de a plati despagubiri in baza politei de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ALL RISKS "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice, din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul producerii, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, a unei pagube acoperite prin asigurare, prin plata in numerar (compensare in bani), prin inlocuire sau reparare, potrivit optiunii asiguratorului.
 • Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu fiecare din bunurile asigurate, suma asigurata mentionata in polita de asigurare, pentru fiecare din acestea, iar despagubirea totala nu poate depasi suma asigurata totala mentionata in polita de asigurare. Daca la producerea unui eveniment asigurat se constata ca bunul este subasigurat, despagubirea se va plati proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea lui de asigurare.
 • In caz de avariere / distrugere / pierdere a bunului asigurat, asiguratorul va despagubi pe asigurat prin compensare in bani (daca nu s-a convenit altfel), astfel:
  • Pentru un bun asigurat avariat (dauna partiala), asiguratorul acorda despagubire pentru repararea acestuia inclusiv cheltuielile de dezasamblare si asamblare ocazionate de efectuarea reparatiilor, cheltuielile de transport normal spre si dinspre atelierul de reparatii, taxe vamale, alte taxe, daca este cazul si numai in masura in care aceste cheltuieli au fost incluse in suma asigurata. Daca reparatiile sunt efectuate la un atelier proprietate a asiguratului, asiguratorul va plati costurile materialelor si salariilor impuse de efectuarea reparatiilor si un procent suplimentar rezonabil (cheltuieli generale / cheltuieli indirecte);
  • Pentru un bun pierdut / distrus (dauna totala) asiguratorul va plati costurile ocazionate de cumpararea si instalarea unui bun nou, identic sau similar ca tip si calitate; despagubirea platita nu va depasi in nici un caz suma asigurata ( valoarea de nou a bunului respectiv);
  • In cazul in care bunul asigurat nu este nici reparat (ca urmare a unei daune partiale) nici inlocuit (dupa o dauna totala) sau daca piesele de schimb / partile componente nu mai pot fi achizitionate ( vetuste, perimate), despagubirea care va fi platita de asigurator se va limita la valoarea de asigurare reala.
 • Din despagubire se va scade valoarea resturilor care mai pot fi utilizate sau a partilor componente care mai pot fi folosite.
 • La optiunea asiguratorului, despagubirea se poate plati si in natura, astfel:
  • In caz de dauna partiala, repararea bunului asigurat va fi incredintata de asigurat asiguratorului (prin imputernicire);
  • In caz de dauna totala, inlocuirea bunului asigurat se va face prin cumpararea de catre asigurator a unui bun nou identic sau similar ca tip si calitate.
 • Parti componente sau articole care au fost inlocuite ( materiale salvate) vor fi, la cererea asiguratorului, trecute in proprietatea acestuia.
 • Bunul distrus va iesi de sub protectia asigurarii, aceasta completandu-se cu datele bunului de substitutie care va intra in asigurare in locul celui distrus (prin emiterea unui act aditional).
 • Cheltuielile suplimentare suportate pentru munca suplimentara, de noapte sau in sarbatori legale, transport rapid in interiorul tarii, sunt acoperite de asigurare doar daca s-a convenit astfel in mod expres.
 • In despagubire nu sunt cuprinse:
  • costurile modificarilor, adaugirilor, imbunatatirilor sau reparatiilor capitale.
  • costul reparatiilor care nu sunt bine si fara intarziere efectuate.
 • Costurile pentru reparatii provizorii sunt suportate de catre asigurator numai daca aceste reparatii sunt parte a reparatiei definitive si daca prin aceasta nu se majoreaza costul total al reparatiei.
 • In cazul deteriorarii unui ansamblu sau subansamblu, se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost afectate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu.
 • Asiguratorul va plati numai dupa ce i-a fost dovedit, prin note de plata / chitante si alte documente ca reparatiile sau inlocuirile s-au efectuat.
 • Daca dauna in urma unui eveniment afecteaza mai multe echipamente electronice asigurate, asiguratul trebuie sa suporte doar cea mai mare fransiza individuala convenita pentru echipamentele, masinile, utilajele si instalatiile asigurate afectate.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.