APARATURA si ECHIPAMENTE ELECTRONICE INDUSTRIALE 2023 - EUROINS Romania Asigurare - Reasigurare - Pitesti - Arges

asigurari euroins echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai, persoane juridice, o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie);
 • Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date;
 • Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

                Echipamentul electronic care face obiectul asigurarii trebuie sa fie gata de functionare si sa fie utilizat intr-un domeniu economico-social (uz comercial, industrial, cercetare-dezvoltare sau educational).

                Nu se asigura urmatoarele bunuri:

  • Piesele si materialele care sunt supuse unei uzuri accentuate si inlocuirilor repetate sau periodice datorita functiei si alcatuirii lor specifice, cum ar fi:
   • materiale auxiliare si consumabile, ca si materialele de lucru (de ex.: lichide de developare, reactivi, toner, agenti de racire si de stingere, riboane, filme, suporturile de imagine si sunet, combinatii de film / foita metalica, hartie de orice fel, ecrane raster, pipete, etc.);
   • toate tipurile de unelte (ex.: freze, burghie, etc.)
   • alte piese si subansamble care in timpul duratei de functionare a bunului asigurat si in baza experientei sunt supuse unei inlocuiri frecvente (ex.: sigurante, surse de lumina, baterii care nu sunt reincarcabile, filtre, etc.);
  • Daca nu exista un acord special intre parti, tuburile cu raze X si tuburile laser, precum si suporturile intermediare de imagini sunt acoperite numai pentru incendiu, apa si furt prin efractie;

  Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

  • In cadrul acestei sectiuni se asigura urmatoarele produse:
   • date (informatii ce pot fi citite de echipamente electronice), cum ar fi datele continute in fisiere de date si baze de date, datele din programele create de utilizator, date obtinute prin utilizarea programelor de serie, programe cu licenta;
   • suporturi de date (medii de stocare a informatiei citibile de echipamentele electronice) unde sunt stocate datele asigurate, daca aceste suporturi de date sunt destinate a fi schimbate de utilizator, cum ar fi: benzi magnetice, floppy discuri, discuri amovibile ;
  • Urmatoarele obiecte nu sunt acoperite:
   • suporturile de date care nu pot fi schimbate de utilizator (memorii semiconductoare, discuri fixe);
   • pierderea datelor si programelor stocate in memoria principala a unitatii centrale;

  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

  • In cadrul acestei sectiuni sunt acoperite:
   • cheltuielile suplimentare proportionale si
   • cheltuielile suplimentare neproportionale
    • necesare pentru implementarea masurilor adecvate in scopul de a impiedica intreruperea activitatii datorita unei pagube materiale produsa obiectului asigurat mentionat in specificatia anexata politei.
  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - Pagube materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri / cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 6 luni.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 5 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, de pe teritoriul Romaniei, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

  Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

  • Suma asigurata inscrisa in polita reprezinta suma tuturor valorilor asigurate pentru fiecare obiect in parte.
  • Dupa caz, valoarea asigurata reprezinta:
   • pretul (cu TVA inclus) din lista de preturi, pentru un produs nou, plus cheltuieli de livrare, daca produsul asigurat figureaza intr-o lista actuala de preturi;
   • pretul (cu TVA inclus) din ultima lista de preturi in care figureaza obiectul asigurat, plus cheltuieli de livrare si, eventual, corectia de pret daca au avut loc modificari de pret, pentru cazul in care obiectul asigurat nu se regaseste pe o lista actuala de preturi;
   • pretul de cumparare (cu TVA inclus) al obiectului asigurat, conform actelor doveditoare, plus cheltuieli de livrare si, eventual, corectia de pret daca au avut loc modificari de pret, pentru cazul in care obiectul asigurat nu figureaza pe nici o lista de preturi.
  • Reducerile de pret nu vor afecta in nici un fel valoarea asigurata.

  Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

  • Suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat pentru acoperirea cheltuielilor necesare inlocuirii sau refacerii datelor si programelor, inclusiv inlocuirea suportului de date.

  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

  • Suma asigurata declarata de asigurat trebuie sa fie echivalenta sumei necesare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru adoptarea masurilor necesare intr-o perioada de 12 luni, astfel:
   • determinarea sumei reprezentand cheltuielile suplimentare proportionale se face in conformitate cu cota zilnica si valoarea maxima lunara stabilite in cererea-chestionar;
   • calculul cheltuielilor suplimentare neproportionale reprezinta costul operatiilor prevazute (conform cererii - chestionar) a se efectua pentru mentinerea activitatii dupa producerea unui risc acoperit.
  Prima de Asigurare: 

                 Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele inaintea datelor scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                 In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

  • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
  • in euro, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in euro si se platesc in euro sau, in lei la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data platii.

                  Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultita cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratorul permite asiguratului plata acesteia in termen de pasuire de 5 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.

                 In cazul in care rata de prima nu este platita de asigurat nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat, incepand cu ziua imediat urmatoare datei de expirare a perioadei de pasuire, fara ca o notificare, punere in intarziere, sau o alta formalitate prealabila sa mai fie necesara.

                 In cazul in care, polita de asigurare inceteaza inainte de expirarea perioadei de valabilitate inscrisa in polita de asigurare, prima de asigurare corespunzatoare perioadei ramase pana la expirarea asigurarii se restituie numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri, pentru evenimente asigurate produse inainte de data incetarii politei de asigurare.

                 In cazul calcularii eronate a primei de asigurare, asiguratorul va recalcula prima si va anunta asiguratul despre diferentele in plus sau in minus. Daca eroarea se descopera dupa producerea unei daune, la despagubire se vor face compensarile necesare (minusurile se vor retine, iar incasarile in plus se vor returna asiguratului).

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

   • Asigurarea este valabila pentru pagube materiale produse de riscurile de mai jos, cu exceptia celor excluse in mod explicit, daca:
    • un bun cuprins in asigurare este avariat sau distrus ca urmare a unui eveniment neprevazut si brusc, astfel incat acesta nu-si mai poate indeplini functia stabilita;
    • bunul asigurat a fost furat prin efractie sau talharie;
   • Urmatoarele riscuri sunt incluse in acoperirea oferita de aceasta sectiune:
    • incendiu (cu sau fara flacara), explozie, implozie, trasnet, prabusirea unui obiect / aparat aflat in zbor, precum si pagube aparute ca urmare a operatiilor de stingere a incendiilor (demolare, curatare, eliberare a spatiilor);
    • apa provenind din conducte sau canalizare, revarsare de ape, inundatie, maree, infiltratii, apa din panza freatica, apa din precipitatii, abur, inghet, umezeala, coroziune, alte tipuri de lichide;
    • cutremur de pamant, furtuna, vijelie, grindina, avalansa, cadere de pietre;
    • furt prin efractie sau acte de talharie;
    • erori de constructie, defecte de material, defecte de fabricatie, supratensiuni, inductie, pagube prin efectul indirect al trasnetului;
    • neglijenta, neinstruire sau manipulare necorespunzatoare, erori in operare;
    • daune produse intentionat sau cu rea vointa de catre terti;

   Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

   • Cu exceptia excluderilor specifice sectiunii, sunt acoperite pierderile produse in urmatoarele situatii:
    • suporturile de date au fost afectate de pagube materiale ca urmare a producerii, in mod subit, a unui eveniment neprevazut, astfel incat nu mai pot fi citite sau nu mai pot fi utilizate pentru pastrarea datelor;
    • suporturile de date au fost pierdute ca urmare a furtului prin efractie sau talhariei;

   Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                  Asiguratul va fi despagubit pentru cheltuielile suplimentare aparute ca urmare a unei pagube materiale produse din riscurile acoperite la Sectiunea I.

   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

    Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

    • Nu sunt cuprinse in asigurare pagubele produse de sau provenite din:
     • razboi (declarat sau nu), invazie, actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, razvratire militara cu sau fara uzurparea puterii;
     • confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
     • reactie nucleara, radiatie nucleara sau contaminare radioactiva;
     • greve, revolte, tulburari civile, atacuri teroriste, concedieri in masa.
     • eruptie vulcanica, cutremur pe mare, uragan, taifun, tornada;
     • acte intentionate din partea asiguratului sau reprezentantilor sai;
     • daune de consecinta de orice fel, cum ar fi cele provocate prin intreruperea activitatii sau folosirii obiectului asigurat, inclusiv ca urmare a unui risc acoperit (pierdere de profit / venit);
     • evenimente pentru care o terta parte ca producator, furnizor, transportator sau contractant al transportului, este raspunzatoare;
     • uzura, abraziune, imbatranire a oricarei parti componente a obiectului asigurat, ca rezultat natural al utilizarii normale sau ca rezultat al deteriorarii treptate a acestuia;
     • defect intern al oricarei componente electronice, parte a obiectului asigurat. In cazul in care una sau mai multe componente electronice se defecteaza si nu exista o dovada clara ca defectiunea s-a produs dintr-o cauza externa, acoperita prin conditiile acestei sectiuni, nu se vor plati despagubiri pentru componentele afectate ;
    • In caz de furt nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii precum si daca furtul a fost favorizat de:
     • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai;
     • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia obiectelor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste obiecte);
     • furt simplu, furt prin inselatorie;
     • desfiintarea sau scoaterea din functiune, de catre asigurat, a sistemelor de paza si protectie existente la data incheierii politei.
    • Asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru:
     • cheltuieli care s-ar fi facut chiar daca evenimentul asigurat nu s-ar fi produs (cum ar fi cheltuieli de intretinere);
     • cheltuieli pentru modificari sau imbunatatiri aduse obiectului asigurat dupa producerea unui risc acoperit;
     • cheltuieli aparute ca urmare a utilizarii unei improvizatii sau pentru reparatia provizorie a obiectului asigurat;
     • acele cheltuieli care, din punct de vedere al scopului / destinatiei lor, nu au fost luate in calcul la determinarea sumei asigurate ;

    Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

    • Sunt excluse din acoperire pierderea datelor (inclusiv deteriorare, modificare, corupere, stergere) sau suporturilor de date, daca paguba s-a produs in urma unuia din evenimentele mentionate la Sectiunea I.
    • Nu se vor plati despagubiri pentru:
     • modificari ale datelor sau orice imbunatatire adusa acestora dupa producerea evenimentului care a provocat dauna ;
     • cheltuieli aditionale (cum ar fi costurile pentru achizitionarea de noi licente) aparute deoarece datele sau programele asigurate au fost protejate impotriva copierii prin dreptul de autor si / sau prin parolare sau prin orice procedura similara (chei electronice, codare) ;

    Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

    • Nu sunt acoperite cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate direct sau indirect de:
     • pierderea sau avarierea obiectelor care sunt excluse in sectiunea de pagube materiale;
     • distrugerea sau avarierea sistemului de alimentare;
     • pierderea sau alterarea (distorsionarea, coruperea, manipularea defectuoasa, stergerea) datelor si programelor.
     • restrictii operationale sau de reconstructie impuse de oricare din autoritatile publice;
     • lipsa de capital pentru reinstalarea / repararea sau inlocuirea obiectelor afectate in urma producerii daunei;
     • imbunatatirea sau revizia obiectului asigurat in perioada de reinstalare / reparatie sau de inlocuire;
     • contaminarea, distrugerea sau avarierea materiilor prime sau produselor semifinite sau finite.
    • Sunt excluse cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate direct sau indirect de, sau cu aport la pierdere sau avarie din riscurile excluse la Sectiunea I.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

    CLAUZA SUPLIMENTARA 101 / 1 echipament mobil si / sau portabil

                   Asiguratorul va despagubi asiguratul pentru pierderea sau avaria la:

    • echipamentul electronic portabil daca este folosit in afara locatiei asigurate.
    • in cazul pierderii datorate patrunderii prin efractie si / sau furtului, Fransiza in sarcina asiguratului va fi de 25% din pierderea compensabila sau se va aplica Fransiza originala stabilita in polita, oricare este mai mare.
    • daca echipamentul asigurat a fost furat (patrundere prin efractie / furt) dintr-un vehicul, asiguratorul va fi raspunzator sa plateasca despagubirea daca:
     • vehiculul avea un acoperis nedecapotabil;
     • vehiculul a fost inchis adecvat dupa ce a fost parcat;
     • poate fi dovedit ca echipamentul a fost furat (patrundere prin efractie / furt) intre orele 06:00 – 22:00; (aceasta restrictie de timp nu este aplicabila daca vehiculul a fost parcat intr-un garaj care se incuie sau intr-un garaj pazit);
     • echipamentul asigurat a fost depozitat in vehicul intr-un loc din interiorul vehiculului care nu a fost vizibil din afara, ex. in portbagaj.

                    In cazul pierderii echipamentului portabil prin cadere, Fransiza asiguratului va fi de 25% din pierderea indemnizabila, sau se va aplica Fransiza originala stabilita in polita, oricare este mai mare.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 101 / 2 echipament electronic instalat in / pe vehicule

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala, numai daca:

    • echipamentul electronic a fost instalat in interiorul sau deasupra unui vehicul avand un acoperis tare sau portbagaj fixat si este transportat in limita teritoriala expres precizata. Vehiculul ca atare nu este acoperit in cadrul acestei polite.
    • in cazul in care a avut loc un furt prin efractie:
     • vehiculul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
     • se poate dovedi ca echipamentul electronic asigurat a fost furat intre orele 06:00 – 22:00; (aceasta restrictie de timp nu se aplica daca vehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita).

    CLAUZA SUPLIMENTARA 101 / 3 echipament electronic instalat in avioane

                    Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru o paguba materiala daca:

    • echipamentul electronic este instalat intr-un avion;
    • in polita, la adresa echipamentului electronic asigurat sunt mentionate toate datele de identificare a avionului in care este instalat acesta;
    • in cazul in care echipamentul electronic asigurat a fost instalat intr-un / pe alt avion decat cel mentionat in polita, asiguratul l-a informat in scris pe asiguratorul despre acest fapt inainte de producerea pagubei.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 101 / 4 echipament electronic instalat pe nave maritime

                  Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru o paguba materiala, daca:

    • echipamentul electronic este instalat pe o nava maritima;
    • in polita, la adresa obiectului asigurat, sunt mentionate toate datele de identificarea ale navei pe care este instalat echipamentul;
    • in cazul in care obiectul asigurat este instalat pe o alta nava decat cea mentionata in polita, asiguratul l-a informat in scris asiguratorul despre acest fapt inainte de producerea pagubei;

                  Pierderea totala a obiectului asigurat, ca o consecinta a pierderii totale a navei, nu este acoperita prin aceasta polita.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 102 extinderea teritoriala

                  Prin aceasta clauza este convenit si acceptat ca aria teritoriala pentru care este valabila asigurarea a fost extinsa incluzand o zona expres mentionata.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 104 depozitarea temporara

                   Asiguratorul va despagubi pe asigurat, in cazul unei pagube materiale produse asupra echipamentului asigurat in perioada de nefunctionare a acestuia sau in perioada de depozitare temporara (sunt excluse stocurile din depozitele cu obiect de activitate de vanzare sau inchiriere de produse). Asiguratul este obligat sa informeze asiguratorul in cazul in care locul de depozitare nu este acelasi cu locul mentionat in polita.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 105 excluderea riscului de incendiu

                   Asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru avarierea sau distrugerea cauzata de:

    • incendiu (foc ca efect secundar care izbucneste fara nicio sursa de aprindere specifica, ca de exemplu urmarea unui scurt-circuit sau foc care se intinde dupa separarea de la sursa initiala, cum ar fi scanteia);
    • actiunea fulgerului (transferul direct al actiunii fulgerului pe un obiect specific);
    • explozie (intinderea neprevazuta sub presiunea gazului sau aburilor);
    • extinctia, demolarea sau curatirea ca rezultat direct al unuia dintre aceste evenimente;

                   Bunurile care sunt uitate sau pierdute in legatura cu unul din evenimentele mentionate mai sus nu sunt asigurate.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 107 excluderea riscului de furt

                   Asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru bunurile asigurate care lipsesc sau care sunt pierdute din cauza:

    • furtului prin efractie (spargerea sau intrarea folosind chei false sau chei originale care au fost furate, sau alte unelte pentru intrarea in Cladiri sau camere din interiorul cladirilor);
    • talharie (prin folosirea sau amenintarea cu violenta asupra asiguratului, familiei lui si a rudelor sau angajatilor acestuia, in scopul invingerii rezistentei lor pentru luarea bunurilor asigurate);

                   De asemenea, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru daunele materiale cauzate in legatura cu orice eveniment mentionat mai sus (ex. vandalism dupa spargere si intrare).

    CLAUZA SUPLIMENTARA 120 extinderea acoperirii pentru purtatoarele intermediare de imagini

                   Asiguratorul accepta sa se extinda responsabilitatea pentru pagube materiale produse purtatoarelor intermediare de imagini (cilindru) astfel:

    • in caz de dauna produsa din cauza incendiului, apei sau furtului prin efractie, despagubirea se va face la valoarea de inlocuire din nou;
    • in cazul unei daune produse din alte cauze decat cele mentionate, despagubirea va fi micsorata proportional cu numarul de copii efectuate pana la momentul producerii evenimentului, dupa o formula stabilita de asigurator.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 121 / 2 Extinderea acoperirii pentru tuburi electronice (tehnologie nemedicala)

                   In conformitate cu definitiile, conditiile si exceptiile continute in polita de asigurare sau in clauze, este convenit si acceptat ca:

    • se extinde responsabilitatea asiguratorul pentru pagube produse tuburilor electronice;
    • despagubirea in caz de paguba materiala produsa din cauza incendiului, apei sau furtului se va acorda ca si pentru celelalte componente ale obiectului asigurat.
    • in cazul producerii unei pagube ca urmare a altor riscuri asigurate, despagubirea se va micsora proportional cu gradul de uzura al echipamentului la momentul anterior producerii evenimentului, conform unei grile stabilita de asigurator.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 123 functionarea necorespunzatoare sau ineficienta a sistemului de aer conditionat

                    Asiguratorul nu-l va despagubi pe asigurat pentru pagube cauzate de functionarea necorespunzatoare a sistemului de aer conditionat sau datorita utilizarii unui sistem neadecvat, decat daca:

    • exista instalat un sistem de alarma separat pentru monitorizarea continua a temperaturii si umiditatii, si care
    • are capacitatea de a opri imediat aerul conditionat si poate monitoriza si opri echipamentele EDP, sau
    • poate declansa semnale de avertizare optice si acustice, astfel incat sa se poata lua masuri de limitare a pagubei imediat ce unul dintre parametrii monitorizati (temperatura sau umiditate) nu se mai incadreaza in limitele de toleranta admise.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 125 Echipament electronic instalat in autovehicule destinate transmisiunilor radio / TV

                   In conformitate cu definitiile, conditiile si exceptiile continute in polita de asigurare sau in clauze, este convenit si acceptat ca, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru o paguba materiala produsa echipamentului electronic instalat intr-un autovehicul destinat transmisiunilor radio / TV, numai daca asiguratul a aplicat masurile de precautie necesare pentru protejarea acestuia, dupa cum urmeaza:

    • verificarea tehnica anuala a echipamentului electronic asigurat - de catre personal autorizat, pentru a se certifica starea de functionalitate a echipamentului si incadrarea acestuia in standardele tehnice corespunzatoare;
    • monitorizarea echipamentului electronic asigurat, prin :
     • existenta unui sistem automat de alarma in caz de furt sau incendiu, sistem care sa asigure monitorizarea permanenta a echipamentului, inclusiv in afara orelor de lucru, si sa fie capabil sa declanseze semnale de alarma pentru a se putea lua masuri de urgenta;
     • asigurarea supravegherii permanente a echipamentului de catre personal de paza specializat.
      • Nu este necesara supravegherea autovehiculelor destinate transmisiunilor radio / TV in perioadele de neutilizare a acestora, cu conditia ca sa fie incuiate si parcate intr-o parcare pazita sau intr-un garaj inchis.
    • dotare cu echipament de stingere a incendiilor - sa existe disponibil un numar suficient de extinctoare portabile ce utilizeaza agenti fara reziduuri vatamatoare – CO2 .

    CLAUZA SUPLIMENTARA 126 aparatura cu rezonanta magnetica nucleara (NMR)

                  Asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala produsa unui echipament cu rezonanta magnetica nucleara, numai in urmatoarele conditii:

    • existenta unei polite incheiata cu o firma specializata si autorizata pentru intretinerea echipamentului NMR;
    • se utilizeaza ca agenti de racire ca heliu, nitrogen sau similar care, dupa cum este stipulat in conditiile politei, sunt clasificati ca materiale auxiliare;
    • cheltuielile pentru incalzirea / racirea criostatului vor fi acoperite numai daca reprezinta o consecinta directa a unui risc acoperit in cadrul politei. Formarea de gheata nu este considerata paguba materiala;
    • programele (software) standard livrate de producator impreuna cu echipamentul, sau costul inlocuirii acestora, se acopera in conditiile politei numai daca sunt distruse ca o consecinta directa a unei pierderi totale a echipamentului si daca valoarea acestora a fost luata in calcul la determinarea sumei asigurate.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 129 Echipament cu comanda numerica computerizata (CNC)

                 In conformitate cu definitiile, conditiile si exceptiile continute in polita de asigurare sau in clauze, este convenit si acceptat ca, asiguratorul il va despagubi pe asigurat, in caz de paguba materiala produsa echipamentului cu comanda numerica computerizata, dupa cum urmeaza:

    • acoperirea politei este valabila pentru sisteme programabile, cu comanda numerica, avand calculator integrat si / sau unitate de control;
    • programele (software) standard livrate de producator impreuna cu echipamentul, sau costul inlocuirii acestora, se acopera in conditiile politei numai daca sunt distruse ca o consecinta a unei pierderi totale a echipamentului sau a unitatii de control si daca valoarea acestora a fost luata in calcul la determinarea sumei asigurate;
    • daca echipamentul este montat / instalat pe un amplasament special construit, acesta este de asemenea acoperit daca valoarea sa a fost luata in calcul la determinarea sumei asigurate.
    • in caz de dauna, in conditiile politei, despagubirea va acoperi costul reparatiilor necesare, dar nu va fi mai mare decit valoarea reala a obiectului asigurat la momentul imediat anterior producerii evenimentului.
    • daca reparatia se face de catre personalul asiguratului, asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru costul materialelor si pieselor de schimb necesare. In calculul despagubirii se va lua in considerare valoarea manoperei / ora mentionata in documentele justificative anexate politei.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 134 Lithotriptere

                    Toate componentele necesare pentru oprirea si eliberarea undelor de soc, cum ar fi perdeaua de apa, capetele de unda de soc, electrozi, aparatura de incarcare / descarcare precum si generatorul de unde de soc, sunt clasificate ca si consumabile in conditiile politei si ca atare nu se asigura.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 135 Endoscoape

                    Endoscoapele se pot asigura in conformitate cu definitiile, conditiile si exceptiile continute in polita de asigurare sau in clauze, numai daca:

    • s-au luat masurile necesare pentru protejarea endoscoapelor impotriva pagubelor cauzate de muscaturile pacientilor pe durata examinarii acestora;
    • accesoriile (forceps, sonde) se pot schimba numai atunci cand endoscopul nu este indoit;
    • inainte de procedurile de curatare, s-a efectuat un test manual de control al echipamentului la scapari, in conformitate cu instructiunile fabricantului;
    • s-au aplicat intocmai recomandarile fabricantului cu privire la utilizarea, intretinerea si depozitarea corespunzatoare a instrumentelor endoscopice.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 136 Telefoane mobile

                  Este stabilit si inteles ca, cu respectarea termenilor, exceptiilor si conditiilor politei sau andosarilor la aceasta:

    • asiguratorul va indemniza asiguratul pentru pierderea sau avarierea telefoanelor mobile doar daca acestea au fost echipate cu urmatoarele dispozitive tehnice de securitate, care au fost, de asemenea, activate:
     • introducerea unui numar personal de identificare (cod PIN) in combinatie cu o cartela de autorizare a accesului, fara care telefoanele mobile nu pot fi folosite;
     • calculatorul de conectare a apelurilor aflat la statia de operare a retelei este capabil sa identifice aparatele raportate ca furate si sa intrerupa conectarile.
    • in caz de pierdere prin patrundere prin efractie si / sau furt Fransiza asiguratului va fi de 25% din pierderea indemnizabila, sau se va aplica Fransiza originala stabilita in polita, oricare este mai mare.
    • daca telefonul mobil a fost furat (patrundere prin efractie / furt) dintr-un vehicul, asiguratorul va fi raspunzator sa plateasca despagubirea daca:
     • vehiculul avea un acoperis nedecapotabil;
     • vehiculul a fost inchis adecvat dupa ce a fost parcat;
     • poate fi dovedit ca echipamentul a fost furat (patrundere prin efractie / furt) intre orele 6 dimineata si 22 seara (aceasta restrictie de timp nu este aplicabila daca vehiculul a fost parcat intr-un garaj care se incuie sau intr-un garaj pazit);
     • echipamentul asigurat a fost depozitat in vehicul intr-un loc din interiorul vehiculului care nu a fost vizibil din afara, ex. in torpedou sau portbagaj.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 141 cutremur

                    Asiguratorul va indemniza asiguratul pentru pierderea sau avarierea echipamentului asigurat cauzate de, sau la care au contribuit, sau rezultand din cutremure, eruptii vulcanice, cutremur marin (tsunami) si toate inundatiile rezultante.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 140 / 1 greva, revolta, tulburari civile

                   Asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul producerii unui risc acoperit prin prezenta polita ca o consecinta a grevei, revoltei sau tulburarilor civile.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 201 transportul de date si suporturi de date

                   Este convenit si acceptat ca:

    • datele si suporturile de date sunt acoperite si pe durata transportului acestora, chiar daca nu sunt transportate in scopul depozitarii lor la o locatie externa.
    • acoperirea este garantata numai daca se utilizeaza mijloace de transport adecvate iar obiectele asigurate sunt impachetate si protejate corespunzator pe durata transportului.

    CLAUZA SUPLIMENTARA 301 cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii unei pagube materiale la echipamentul de alimentare

                   Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile suplimentare aparute in urma producerii unui risc asigurat la echipamentul de alimentare necesar functionarii obiectelor asigurate (unitati independente de aer conditionat, generatoare de urgenta, surse de alimentare neintreruptibile).

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

    • sa prezinte asiguratorului la incheierea politei de asigurare informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit, factori in baza carora asiguratorul va decide daca sa-l accepte numai in anumite conditii;
    • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente si in cuantumurile prevazute in polita de asigurare;
    • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
    • sa notifice in scris asiguratorul, in termen de 5 zile calendaristice, orice modificare, intentie de modificare, agravare a riscului, chiar daca acestea au loc impotriva vointei asiguratului, in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei;
    • sa se conformeze cerintelor si recomandarilor producatorului cu privire la pastrarea si operarea obiectelor asigurate, sa mentina obiectele asigurate in bune conditii si sa ia, pe cheltuiala proprie, toate masurile necesare pentru a preveni aparitia unei distrugeri sau avarii;
    • Dupa producerea riscului asigurat:
     • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pe seama asiguratorul si in limita sumei la care s-a incheiat asigurarea;
     • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
     • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretentii de despagubire / indemnizatie, despre cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
     • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorul, pentru inspectie;
     • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asiguratorul si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
     • sa conserve dreptul de regres al asiguratorul impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
    • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice Raspundere care revine asiguratorului.

    Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

    • In afara celor prevazute mai sus, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului pentru echipamentul asigurat, referitor la:
     • amplasare si instalare (sursa de alimentare, legaturile de echipotentialitate, aer conditionat);
     • operatiuni generale de utilizare, service si intretinere;

    Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

    • In afara celor prevazute mai sus, asiguratul este obligat sa respecte:
     • procedurile standard de salvare a datelor;
     • instructiunile si recomandarile producatorului in ceea ce priveste operatiile generale de intretinere si utilizare a echipamentului si suporturilor de date;

    Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

    • In afara celor prevazute mai sus,, asiguratul este obligat:
     • sa intreprinda numai acele masuri care se justifica pentru metinerea activitatii, avand in vedere un efect economic scontat si minimizarea cheltuielilor aferente;
     • sa tina evidenta contabila stricta a cheltuielilor efectuate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
    • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
    • sa primeasca avizarile de dauna;
    • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
    • sa emita oferte de despagubire;
    • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
    • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
    Procedura Daune: 
    • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul / contractantul sau imputernicitii si, sau prin experti.
    • Din cuantumul despagubirii se scad:
     • Fransiza prevazuta in polita de asigurare;
     • eventualele rate de prima neachitate, pentru toate sectiunile inscrise in polita;
     • valoarea ramasa, in caz de dauna totala.

    Sectiunea I - Pagube materiale la echipamentul electronic (obligatorie)

    • Evaluarea pagubelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de:
     • suma la care s-a facut asigurarea mentionata expres in polita de asigurare;
     • proportia daunei, respectiv totala sau partiala;
    • Despagubirea se poate face fie prin compensare in bani, fie prin inlocuirea componentelor afectate de dauna.
     • despagubirea prin compensare in bani reprezinta:
      • in caz de dauna partiala, costurile necesare repararii obiectului avariat;
      • in caz de dauna totala, costurile pentru achizitionarea si instalarea unui obiect nou, identic sau similar ca tip si calitate (un obiect din aceeasi familie, tip similar, si cu o configuratie / structura similara, calitate similara);
      • in cazul in care obiectul asigurat nu este nici reparat (dupa o pierdere partiala), nici inlocuit (dupa o pierdere totala), sau daca piesele de schimb sunt iesite din productia de serie si nu se mai pot procura, valoarea reala a obiectului asigurat.
     • Despagubirea prin inlocuire se va face astfel:
      • in caz de dauna partiala, se vor inlocui partile avariate in baza unei reparatii ce cade in sarcina asiguratorului;
      • in caz de dauna totala, obiectele distruse sau furate vor fi inlocuite de catre asigurator prin achizitionarea unor obiecte noi, identice sau similare ca tip si calitate. Daca asiguratorul o cere, obiectele sau piesele care au fost inlocuite vor deveni proprietatea acestuia.
    • Daca au fost luate in considerare la determinarea sumei asigurate, asiguratoril va despagubi cheltuielile aditionale, in limita sumei prevazute pentru acestea, dupa cum este mentionat in specificatia anexata politei. Se includ: cheltuieli pentru transportul, instalarea si punerea in functiune a echipamentului afectat, cheltuielile suplimentare pentru personalul tehnic implicat in interventia asupra echipamentului (pentru schimbul de noapte, timpul suplimentar lucrat, lucrul in zilele libere si sarbatori legale, cheltuieli de Calatorie pe teritoriul tarii).
    • In caz de furt, despagubirile se platesc dupa 30 de zile calendaristice (necesare pentru efectuarea cercetarilor) de la data instiintarii politiei si daca politia confirma ca furtul s-a produs prin efractie sau acte de talharie si ca bunurile furate nu au fost gasite. Daca inainte de plata despagubirii bunurile furate au fost gasite, se despagubesc numai eventualele daune produse ca urmare a furtului. Daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau, daca bunurile gasite sunt avariate sau incomplete, diferenta dintre despagubirea incasata si costul reparatiilor.
    • Daca, la data producerii riscului asigurat, suma reprezentand valoarea asigurata este inferioara valorii obiectului asigurat, despagubirea calculata se va reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea obiectului asigurat la data producerii evenimentului.

    Sectiunea II - Pierderi de date si suporturi de date

    • Urmatoarele criterii stau la baza despagubirii:
     • la producerea unui risc asigurat, asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul pierderii sau alterarii (distorsionarea, coruperea, stergerea, modificarea) datelor sau programelor asigurate, prin acoperirea cheltuielilor necesare pentru:
      • refacerea automata a datelor si programelor de pe suporturile pe care se afla datele salvate;
      • refacerea automata sau manuala a datelor si programelor pornind de la programele originale sau documentele pe care le are la dispozitie asiguratul;
      • inlocuirea si reintroducerea sistemului si programelor standard;
      • inlocuirea suporturilor de date pierdute sau avariate ca urmare a producerii unui risc acoperit conform conditiilor din polita;
       • Cheltuielile mentionate mai sus sunt limitate de suma asigurata inscrisa in polita de asigurare.
     • despagubirea ce va fi platita se va determina pe criteriul compensarii sumei calculate pentru acoperirea daunei, din care se vor retine deducerile prevazute;
     • daca datele nu au fost refacute sau inlocuite timp de 12 luni de la data producerii daunei, asiguratorul il va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile necesare inlocuirii suporturilor de date ;

    Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

    • Criteriile ce stau la baza despagubirii sunt urmatoarele:
     • cheltuielile suplimentare mentionate mai jos vor fi despagubite daca s-au efectuat in perioada de despagubire, dupa cum urmeaza:
      • pentru cheltuielile proportionale: despagubirea va reprezenta cota zilnica convenita la incheierea politei; in cazul in care cheltuielile zilnice suplimentare difera fata de cota convenita, toate cheltuielile suplimentare acumulate se vor insuma si vor fi rambursate in limita cotei (valorii) lunare stabilite. Despagubirea pentru intreaga perioada de despagubire nu va fi mai mare decat suma asigurata ;
      • pentru cheltuielile neproportionale: despagubirea va acoperi cheltuielile suplimentare in limita sumei convenite la incheierea politei ;
     • daca nu s-a convenit altfel, perioada de despagubire va fi de 12 luni si va incepe cel mai devreme din momentul in care, in conformitate cu standardele tehnice acceptate, este posibila detectarea de catre asigurat a unei pagube fizice sau avarii, sau cel mai tarziu din momentul aparitiei cheltuielilor suplimentare acoperite in cadrul politei;
     • despagubirea reprezinta echivalentul cheltuielilor suplimentare din care se scade Fransiza convenita la incheierea politei dupa cum urmeaza :
      • la cheltuielile suplimentare proportionale, Fransiza de timp;
      • la cheltuielile suplimentare neproportionale, Fransiza deductibila.

    Notificare daune:

    Call Center Constatare daune

    Tel: 031.9107, 031.9108

    Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

    Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile / an

     - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

    Diverse: 

                  Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                  Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                  Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                  Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                  Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                  Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                  Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                  Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                  Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.