Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - EXIM Romania Asigurari-Reasigurari

asigurari eximasig echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 33, parter, ap.1.

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50/57

Fax:   021 211.06.50/57

               EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, al carei capital majoritar este detinut de EXIMBANK. A fost infiintata in 2009 iar operatiunile propriu-zise si le-a inceput in august 2010. Produsele sale se adreseaza companiilor care desfasoara activitati comerciale cu parteneri externi si interni in domeniul constructiilor, productiei de bunuri si industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestarilor de servicii, exportatorilor si celor din industria IT. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Franta, Italia, Marea Britanie, si Spania. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-067-09.08.2010.

Aspecte Generale: 

EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie);
 • Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date;
 • Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, intreaga Aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                 Obiectul acestei sectiuni este reprezentat de Aparatura si echipamentele electronice aflate in incinta / la locatiile descrise / mentionate in polita de asigurare (inclusiv in timpul mutarii / transportarii oriunde in cadrul acestora).

  Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                 Prin aceasta sectiune si in schimbul primei de asigurare aditionale incasate de la contractantul / asiguratul nominalizat in polita de asigurare, asiguratorul extinde acoperirea pentru urmatoarele bunuri:

  • date - informatii care pot fi citite de echipamentele electronice (ex.: date continute in fisiere / baze de date, aplicatii create de asigurat sau obtinute in urma utilizarii programelor de serie / cu licenta, inclusiv programe cu licenta OEM);
  • suporturi externe de date – suporturi materiale interschimbabile / medii de stocare a datelor (ex.: benzi magnetice, floppy discuri, discuri amovibile, cd-uri) instalate / stocate la locatiile si / sau centrele de pastrare a versiunii de rezerva mentionate in polita de asigurare, inclusiv in tranzit intre aceste locatii.

                 Nu sunt asigurabile suporturile de date care, prin constructie, nu sunt destinate a fi schimbate de utilizator (ex.: memorii semiconductoare, discuri fixe / hard-disk-uri – constituie parti integrante ale hardware-ului, fiind asigurabile in baza Sectiunii I) si datele / programele stocate in memoria interna a unitatii centrale.

  Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                 Prin aceasta sectiune si in schimbul primei de asigurare aditionale incasate de la contractantul / asiguratul nominalizat in polita de asigurare, asiguratorul extinde acoperirea pentru costurile / cheltuielile suplimentare de operare efectuate in scopul evitarii intreruperii activitatii generate de producerea unui eveniment asigurat (acoperit in baza Sectiunii I, strict in legatura cu bunurile asigurate expres mentionate in polita de asigurare pentru aceasta sectiune) si determinate de:

  • inchirierea temporara de bunuri (substitute - altele decat cele asigurate) identice / similare celor avariate / distruse, operarea acestora cu personal si alte operatiuni in legatura cu acestea – cheltuieli dependente de factorul timp;
  • (de)montare / instalare, transport, adaptare programe si alte cheltuieli determinate de aplicarea planului de masuri de urgenta – cheltuieli independente de factorul timp.
  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si Aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre Aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - Pagube materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri / cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de Aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca Aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

  Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                Suma asigurata reprezinta Valoarea de inlocuire a echipamentelor electronice asigurate cu unele noi, reprezentand costul de inlocuire cu un bun identic sau similar din aceeasi familie ca tip, configuratie, structura si calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale / alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare / instalare (daca se convine astfel). Nu se vor lua in considerare rabaturi / alte reduceri.

                Daca la momentul producerii evenimentului asigurat, se constata ca suma asigurata este mai mica decat cea necesar a fi asigurata, valoarea despagubirii platite se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi fost asigurata. Aceasta conditie se aplica separat, pentru fiecare echipament asigurat in parte.

  Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                Suma asigurata se stabileste in valuta agreata de parti sau in lei si reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator, determinata in baza estimarii costurilor totale necesare inlocuirii suporturilor de date, refacerii / reintroducerii datelor pierdute / distruse si / sau achizitiei programelor cu licenta asigurate.

  Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                 Suma asigurata se stabileste in valuta agreata de parti sau in lei si reprezinta valoarea costurilor / cheltuielilor suplimentare implicate de adoptarea masurilor necesare continuarii activitatii, determinata ca suma dintre:

  • valoarea cheltuielilor dependente de factorul timp: valoarea rezultata prin multiplicarea valorii agreate de parti reprezentand costul mediu necesar per zi lucratoare cu numarul de zile lucratoare per luna si respectiv cu 12 luni si
  • valoarea cheltuielilor independente de factorul timp: valoarea agreata de parti.
  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                 Prima de asigurare se stabileste conform tarifului de prime al asiguratorului in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

                 Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, conform procedurilor proprii asiguratorului. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Pentru politele de asigurare subanuale prima de asigurare se calculeaza corespunzator lunilor de asigurare in proportie de 1 / 10 din prima anuala, dar cel mult prima anuala;

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                   In baza acestei sectiuni, se asigura Aparatura si echipamentele electronice care, in momentul intrarii in asigurare, functioneaza sau sunt gata de functionare (procedurile de lucru au fost incepute sau pot fi incepute in baza certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare / verificare).

                   Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele materiale produse de / provenind din orice riscuri care nu au fost in mod special excluse.

                   Exemple de riscuri ce se pot asigura prin polita:

   • operare gresita, neglijenta, acte intentionate ale angajatilor / tertelor persoane;
   • incendiu, trasnet, explozie (inclusiv daunele produse ca urmare a operatiunilor de salvare / de stingere a incendiului), implozie;
   • afumare, parlire, carbonizare;
   • efectul / influenta apei (exemple cauze: inundare, defulare, apa pluviala, abur) / oricarui lichid, umezeala si / sau coroziune rezultand din acestea;
   • fenomene / cauze naturale (ex.: inundatie, furtuna, grindina, ploaie, avalansa etc.);
   • erori de proiectare / constructie / fabricatie, defecte de material;
   • scurtcircuit, supratensiune, inductie;
   • furt prin efractie / acte de talharie si alte evenimente produse in conexiune cu acesta.

   Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                   Asiguratorul acorda despagubiri pentru orice dauna materiala produsa bunurilor asigurate si acoperita prin asigurare conform prevederilor din Sectiunea I.

   Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                   Asiguratorul acopera costurile / cheltuielile suplimentare de operare efectuate in scopul evitarii intreruperii activitatii generate de producerea unui eveniment asigurat (acoperit in baza Sectiunii I, strict in legatura cu bunurile asigurate expres mentionate in polita de asigurare pentru aceasta sectiune) si determinate de:

   • inchirierea temporara de bunuri (substitute - altele decat cele asigurate) identice / similare celor avariate / distruse, operarea acestora cu personal si alte operatiuni in legatura cu acestea – cheltuieli dependente de factorul timp;
   • (de)montare / instalare, transport, adaptare programe si alte cheltuieli determinate de aplicarea planului de masuri de urgenta – cheltuieli independente de factorul timp.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

    Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                    Nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune produse / cauzate de / provenind din, direct sau indirect:

    • razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale unui dusman extern, terorism, ostilitati, razboi civil, rebeliune, greve, revolutie, revolte, tulburari civile, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
    • confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice;
    • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;
    • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
    • acte intentionate ale asiguratului – persoana fizica / organelor de conducere ale asiguratului – persoana juridica, confirmate de autoritatile competente;
    • cutremur, eruptie vulcanica, tsunami / alte fenomene asociate activitatii seismice, uragan, ciclon, taifun, tornada.

                     Excluderi specifice sectiunii: nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

    • daune pentru care raspunderea revine producatorului / furnizorului / proprietarului (in cazul unui bun inchiriat), in baza legii / prevederilor contractuale;
    • cheltuieli efectuate in legatura cu intretinerea bunurilor asigurate (reglari standard / verificari de siguranta / rectificari, inlocuiri functionale datorate operarii / uzurii normale);
    • daune rezultand din folosirea / utilizarea bunului asigurat dupa producerea unui eveniment, dar inainte de terminarea reparatiilor necesare / testelor de functionare;
    • daune cauzate, direct sau indirect, de intreruperea / insuficienta alimentarii cu combustibil, apa, electricitate ca urmare a neindeplinirii de catre asigurat a obligatiilor contractuale fata de furnizorii serviciilor;
    • daune rezultand din disparitie misterioasa, pierdere inexplicabila si furt inexplicabil;
    • orice erori sau defecte existente in momentul intrarii in asigurare si cunoscute asiguratului / reprezentantilor sai, indiferent daca acestea erau cunoscute sau nu asiguratorului;
    • orice daune de consecinta survenite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit / venit);
    • daune cauzate direct de influenta operarii continue (uzura, cavitatie, coroziune, eroziune, abraziune), deteriorarea treptata datorita conditiilor atmosferice / lipsei folosintei;
    • daune la parti componente ale bunurilor asigurate, precum: tuburi (ex.: tuburi electronice - in radio - frecventa de putere / cu raze X / laser, exceptie tuburile catodice din perifericele echipamentelor de prelucrare a datelor), suporturi intermediare de imagini (ex.: cilindrii din masinile de fotocopiat);
    • daune la materiale consumabile (ex.: toner, agenti de racire si stingere, cartuse cu banda, filme, hartie tratata special etc.);
    • daune la parti componente din sticla, ceramica, portelan, tesatura sau cele care se inlocuiesc frecvent: sigurante, ventile, supape, surse de iluminat, baterii, filtre, curele de transmisie, cilindri gravati, mansoane cauciuc, site etc.
    • deteriorari estetice (ex.: zgarieri pe suprafete vopsite, lustruite sau emailate);
     • Excluderile mentionate la anterior nu valideaza in situatia in care acestea sunt consecinte ale avarierii / distrugerii bunului asigurat din riscuri asigurate (dauna acoperita prin asigurare).
    • cheltuieli aferente inlocuirii suporturilor externe de date, datelor / refacerii acestora, chiar daca au fost pierdute ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
    • orice cheltuieli conexe unei daune acoperite, efectuate in legatura cu lucrul in afara programului, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor legale, transport rapid / expres (inclusiv aerian) – daca nu s-a convenit altfel intre parti;
    • cheltuieli aferente transformarii / perfectionarii / imbunatatirii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite.

    Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                   Excluderi specifice sectiunii: nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

    • orice cheltuieli rezultand din programare / perforare / etichetare / introducere gresita / eronata, stergerea / anularea datelor si / sau pierderea / renuntarea la suportul de date ca urmare a neglijentei;
    • orice daune datorate uzurii suporturilor de date;
    • pierderea datelor datorita influentei campurilor electromagnetice, accesului neautorizat al persoanelor straine la soft (ex.hackeri), virusi;
    • orice daune de consecinta survenite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit / venit);
    • cheltuieli aditionale efectuate ca urmare a faptului ca datele asigurate au fost protejate impotriva copierii prin dreptul de autor / parolare / alte proceduri (ex.: chei electronice, codare);
    • pierderea / avarierea suporturilor de date ca urmare a curatirii / ingrijirii / depozitarii necorespunzatoare;
    • datele asigurate in cazul carora asiguratul nu respecta procedura standard de salvare constand in:
     • frecventa salvarii datelor conform conventiei partilor (salvarea copiilor pe acelasi calculator pe care se afla fisierul original nu constituie procedura de salvare);
     • pastrarea suporturilor de date in locuri / containere special destinate / corespunzatoare;
     • existenta documentului – sursa scrisa (originala / backup), necesar refacerii / recuperarii datelor.

    Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                   Excluderi specifice sectiunii: nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru orice costuri suplimentare generate de / rezultand din:

    • restrictii impuse de autoritati publice in ceea ce priveste reconstructia si operarea bunului asigurat;
    • lipsa de capital / fonduri pentru repararea / inlocuirea / reinstalarea in timp util a bunurilor pierdute / avariate ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

    Clauza C1 - Asigurarea echipamentelor electronice mobile si / sau portabile

                  In baza acestei clauze speciale si in schimbul primei de asigurare platite de contractant / asigurat, asiguratorul extinde acoperirea pentru daunele privind echipamentele electronice mobile si / sau portabile evidentiate in specificatia de asigurare anexata politei, aflate in stationare sau in tranzit, in afara locatiei mentionate in polita de asigurare.

                  Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu fransiza deductibila 25% din suma asigurata / echipament pentru riscurile de cadere, scapare, furt prin efractie sau acte de taharie.

                  Limite teritoriale trebuiesc mentionate expres.

                  Asigurarea nu valideaza in cazul in care bunul asigurat este lasat nesupravegheat – cu exceptia situatiei in care acesta este inchis / incuiat intr - o incinta sau autovehicul.

    Clauza C2 - Extinderea acoperirii echipamentelor electronice pe durata depozitarii pana la data punerii in functiune

                   In baza acestei clauze speciale si in schimbul primei de asigurare platite de contractant / asigurat, asiguratorul extinde acoperirea pentru daunele produse echipamentelor electronice, mentionate in specificatia anexata politei de asigurare, in perioada de depozitare – perioada dintre receptionarea acestora de catre asigurat la locatia precizata in polita de asigurare si punerea in functiune / eliberarea certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare / verificare.

                  Nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru orice daune decurgand din operatiuni de transport, de instalare a bunului asigurat sau pentru care responsabilitatea revine, dupa caz, fabricantului, transportatorului sau persoanei care efectueaza instalarea / punerea in functiune.

                  In perioada de acoperire stabilita (perioada depozitarii), in caz de dauna se acorda despagubiri numai daca asiguratul probeaza respectarea cumulativa a urmatoarele conditii:

    • echipamentele sunt pastrate / depozitate in ambalajul original;
    • spatiul de pastrare / depozitare corespunde cerintelor privind pastrarea / depozitarea in conditii normale de siguranta (pastrarea caracteristicilor / parametrilor tehnico - functionali) necesare / specifice bunurilor asigurate.

    Clauza C3 - Extinderea acoperirii pentru tuburi si valve / lampi electronice

                   In baza acestei clauze speciale si in schimbul primei de asigurare platite de contractant / asigurat, asiguratorul extinde acoperirea (prin derogare de la excluderile continute in polita) pentru daunele produse tuburilor electronice (parti componente ale echipamentelor electronice asigurate).

                   Valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat a tuburilor electronice incorporate echipamentelor electronice asigurate, se stabileste aplicand valorii de inlocuire (determinata la aceeasi data), procentul asociat factorului de depreciere conform unei grile stabilite de catre asigurator.

                    Pentru categoriile de bunuri care nu se regasesc in grila, valoarea reala a acestora determinata la data producerii evenimentului asigurat se stabileste pe baza datelor / informatiilor obtinute de la producator / furnizor.

    Clauza C4 - Asigurarea componentelor / elementelor constructive ale computerelor tomograf (exceptie cele incorporate in computerele tomograf)

                    In baza acestei clauze speciale si a acoperirii conferite prin contractul de asigurare, raspunderea asiguratorului pentru daunele produse unor elemente individuale constructive / componente sau subansamble ale echipamentului electronic asigurat (computer tomograf) se declanseaza numai in situatiile in care dauna a fost cauzata / provocata de:

    • un eveniment exterior bunului asigurat;
    • un incendiu generat in interiorul bunului asigurat.

                    Valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat a tuburilor electronice incorporate in computerul tomograf asigurat se stabileste aplicand valorii de inlocuire (determinata la aceeasi data, inclusiv cheltuielile pentru demontare, instalare / punere in functiune, precum si cele aferente transportului normal catre / de la unitatea reparatoare, taxelor vamale / altor taxe - in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata) procentul asociat factorului de depreciere conform unei grile stabilite de catre asigurator.

                     Pentru categoriile de bunuri care nu se regasesc in grila, valoarea reala a acestora determinata la data producerii evenimentului asigurat se stabileste pe baza datelor / informatiilor obtinute de la producator / furnizor.

    Clauza C 5 - Extinderea acoperirii pentru suporturile intermediare de imagini (cilindrii din masinile de fotocopiat)

                     Prin derogare de la excluderile din polita / Sectiunea I si in schimbul primei de asigurare platite de contractant / asigurat, asiguratorul extinde acoperirea pentru daunele produse suporturilor intermediare de imagini (cilindrii din masinile de fotocopiat) tinand cont ca valoarea reala a acestora la data producerii evenimentului asigurat se calculeaza conform unei formule stabilita de asigurator.

    Clauza C6 - echipamente in leasing

                     In baza acestei clauze speciale, se convin urmatoarele:

    • bunul asigurat pentru care exista o alta polita de asigurare incheiata de firma care furnizeaza echipamentul in baza unui contract de inchiriere / leasing (anexata acestei clauze), va fi acoperit prin asigurare numai pentru acele riscuri ce nu sunt incluse in polita deja incheiata – daca este cazul;
    • in ipoteza de mai sus, acoperirea conferita de Sectiunile II si III ale politei de asigurare valideaza ca si cum echipamentul electronic ar fi fost asigurat integral in baza Sectiunii I.

    Clauza C7 - Acoperirea costurilor lucrarilor de zidarie / tencuire, schelarie / esafodaj, sapaturi, pavaj si finisaj

                    In baza acestei clauze speciale si in schimbul primei de asigurare platite de contractant / asigurat, asiguratorul despagubeste cheltuielile necesare lucrarilor de zidarie / tencuire, schelarie / esafodaj, sapaturi, pavaj si finisaj, efectuate de asigurat in legatura cu repararea / inlocuirea bunului asigurat, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, in limita unei sume expres precizate.

                    fransiza este de 10% din dauna, minimum 5% din limita de despagubire.;

    Clauza C8 - Extindere pentru riscurile de greva, revolta, tulburari civile

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru daunele produse echipamentelor electronice datorate riscurilor de greva, revolta, tulburari civile.

                   toate riscurile de mai sus ce au loc pe parcursul a 168 ore dupa producerea evenimentului asigurat initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de un singur eveniment asigurat.

                   Pe langa excluderile prevazute in polita, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

    • daune produse ca urmare a confiscarii temporare sau permanente a echipamentelor electronice de catre autoritati;
    • daune produse ca urmare a intreruperii lucrului sau in urma incetarii sau intarzierii lucrului, productiei sau diverselor operatiuni in legatura cu activitatea desfasurata;
    • daune de consecinta ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit);
    • orice dauna decurgand din raspunderea legala.

                   Limita despagubirii reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze;

                   Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de baza;

                   Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu fransiza deductibila 10% din dauna, minimum 5% din Limita raspunderii stabilita mai sus.

    Clauza C9 - Extindere pentru riscurile de cutremur, alte fenomene asociate activitatii seismice

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru daunele produse echipamentelor electronice din urmatoarele riscuri: cutremur, eruptie vulcanica, tsunami / alte fenomene asociate activitatii seismice.

                   toate riscurile definite mai sus ce au loc pe parcursul a 72 ore dupa producerea evenimentului asigurat initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de un singur eveniment asigurat.

                    Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu fransiza deductibila procentuala din suma asigurata pentru fiecare eveniment.

    Clauza C10 - Extindere pentru riscurile de ciclon,uragan, taifun, tornada

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru riscurile de uragan, ciclon, taifun, tornada.

                   Limita despagubirii reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze.

                   Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de baza.

                   Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu fransiza deductibila procentuala din suma asigurata pentru fiecare eveniment.

    Clauza C11 - Extinderea acoperirii echipamentelor electronice la valoarea de inlocuire

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru acoperirea prin asigurare a echipamentelor electronice la valoarea de inlocuire.

                   Cuantumul despagubirii in cauzul daunei totale reprezinta valoarea de inlocuire a echipamentului electronic la data producerii evenimentului asigurat.

                   Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi suma asigurata mentionata in polita si nici cuantumul daunei stabilit conform acestei clauze.

                   Aceasta clauza se ataseaza echipamentelor electronice care au o vechime de maxim 3 (trei) ani si care pot fi inca procurate de la producatori / furnizori.

    Clauza C12 - Acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru transportul aerian

                   Asiguratorul, in conformitate cu prevederile acestei clauze speciale si in schimbul primei aditionale platite de catre contractant / asigurat, extinde acoperirea pentru cheltuielile suplimentare generate de transportul aerian, efectuate in legatura cu producerea evenimentelor asigurate acoperite in polita de baza.

                   Asiguratorul acorda despagubiri in baza acestei clauze, in limita unei sumei expres precizate.

                   fransiza este de 10% din dauna, minimum 5% din limita de despagubire.

    Clauza C13 - Acoperirea cheltuielilor suplimentare privind lucrul in afara programului, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor legale, transportul rapid / expres

                   Asiguratorul, in conformitate cu prevederile acestei clauze speciale si in schimbul primei aditionale platite de catre contractant / asigurat, extinde acoperirea pentru cheltuielile suplimentare privind lucrul in afara programului, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor legale cat si pentru cheltuielile legate de transportul rapid / expres (cu exceptia transportului aerian), efectuate in legatura cu producerea evenimentelor asigurate acoperite prin polita de baza.

                   Daca suma la care au fost asigurate bunurile avariate / distruse este inferioara valorii de inlocuire determinata la data incheierii politei de asigurare, valoarea cheltuielilor acoperite conform acestei clauze se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea de inlocuire a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

                   Asiguratorul acorda despagubiri in baza acestei clauze, in limita unei sumei expres precizate.

                   fransiza este de 10% din dauna, minimum 5% din limita de despagubire.

    Clauza C14 - Conditii pentru sistemele de protectie la trasnet / variatii de tensiune

                   De comun acord, se convine ca asiguratorul sa fie exonerat de Raspundere pentru orice dauna produsa si acoperita in baza sectiunilor politei de baza, cauzata de trasnet sau variatii de tensiune, daca:

    • nu exista sisteme de protectie adecvate – dispozitive de protectie la trasnet / variatii de tensiune si sisteme de alarma; sau
    • nu s-au respectat instructiunile producatorilor bunurilor asigurate / sistemelor de protectie privind dotarile, instalarea sau intretinerea sistemelor de protectie, si anume:
     • intretinerea / mentenanta efectuata regulat de personal calificat, autorizat de producator / furnizor;
     • supravegherea de personal specializat;
     • echiparea cu dispozitiv de deconectare automata in conformitate cu cele mai recente cerinte corespunzatoare bunurilor asigurate si recomandarilor producatorului.

    Clauza C15 - Excluderea riscului de furt prin efractie si / sau acte de talharie

                    De comun acord, se convine ca asiguratorul sa nu despagubeasca pe asigurat pentru orice dauna produsa / rezultand din furt prin efractie si / sau acte de talharie.

    Clauza C16 - Excluderea daunelor produse de inundatie, inundare, furtuna

                    De comun acord, se convine ca asiguratorul sa nu despagubeasca pe asigurat pentru orice dauna produsa / rezultand din:

    • efectul / influenta apei din inundare si / sau inundatie;
    • furtuna si alte fenomene asociate concomitente.

    Clauza C17 - Excluderea riscurilor de incendiu, explozie, trasnet si impactul cu aparatele de zbor

                    De comun acord, se convine ca asiguratorul sa nu despagubeasca pe asigurat pentru orice dauna produsa direct de trasnet, direct sau indirect de incendiu, operatiuni de stingere a incendiului / curatare a resturilor (inclusiv demolare efectuata in legatura cu acestea), explozie chimica, afumare, parlire, carbonizare, impactul cu aparatele de zbor / parti din acestea.

    Clauza C18 - Excluderea riscurilor de avarii mecanice sau electrice

                    Prin aceasta clauza, partile convin ca asiguratorul sa fie exonerat de Raspundere in cazul daunelor produse / cauzate de avarii mecanice sau electrice intervenite la bunurile asigurate

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

    • In perioada de valabilitate a politei, asiguratul se obliga:
     • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la circumstantele privind riscul / evaluarea acestuia, atat in momentul incheierii politei, cat si in timpul derularii acestuia. In toate cazurile in care circumstantele privind riscul, datele de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimba, asiguratul trebuie sa comunice in scris asiguratorului in termen de 24 de ore lucratoare de la data luarii la cunostinta a acestor modificari, conditiile privind continuarea asigurarii urmand a fi agreate de parti;
     • sa notifice asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la data instrainarii;
     • sa respecte recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora;
     • sa supravegheze / mentina bunurile asigurate in parametri normali de functionare (siguranta in operare prin intretinere preventiva, reglari functionale necesare ca urmare a operarii sau uzurii normale, dispozitive de protectie etc.), sa se asigure ca acestea nu sunt in mod obisnuit / intentionat supraincarcate;
     • sa respecte instructiunile / reglementarile producatorului / proprii cu privire la operarea, revizia / service-ul specializat, intretinerea si repararea bunurilor asigurate, permitand asiguratorului sa verifice modul in care acestea sunt intretinute / operate;
     • sa respecte procedurile standard de salvare a datelor cat si normele / standardele de exploatare impuse de autoritatile abilitate (ex.: autorizatie de functionare, autorizatie de mediu, norme P.S.I. etc.), in functie de specificul bunului asigurat;
     • sa ia masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
     • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de asigurare.
    • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul se obliga:
     • sa ia, potrivit cu imprejurarile si in cadrul sumei asigurate, masuri pentru limitarea daunelor / prevenirea degradarilor ulterioare;
     • sa instiinteze imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele abilitate cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele / imprejurarile, intinderea si persoanele vinovate de producerea acestuia;
     • sa instiinteze asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 24 de ore de la producerea / luarea la cunostinta despre acesta, furnizand toate informatiile relevante (natura, intindere, cauze, imprejurari);
     • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat pentru a permite reprezentantilor asiguratorului / organelor abilitate sa evalueze daunele / investigheze cauzele producerii evenimentului;
     • in cazul acoperirii conferite de Sectiunea III: sa intreprinda numai acele masuri care se justifica in scopul continuarii activitatii (efect economic previzibil / cheltuieli aferente minimizate, evidentiate contabil conform prevederilor legale);
     • sa faca dovada interesului sau asigurabil / limitelor acestuia;
     • sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile si documentele solicitate de acesta;
     • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei si sa indeplineasca toate procedurile / formalitatile necesare exercitarii acestui drept.
    • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus si / sau in clauzele speciale / suplimentare atasate politei, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
     • sa anuleze polita in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
     • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei comunicarii;
     • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu este de acord, polita se va rezilia cu efect de la data solicitarii de modificare;
     • sa refuze plata despagubirii sau sa o ajusteze corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat / determinarii primelor de asigurare.
    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
    • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
    • sa primeasca avizarile de dauna;
    • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
    • sa emita oferte de despagubire;
    • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
    • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
    Procedura Daune: 

    Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

    • Constatarea daunei se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit astfel intre parti.
    • In cazul in care daunele au fost marite / agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din dauna care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata de evenimentul asigurat.
    • Din valoarea despagubirii se scad, dupa caz:
     • fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat);
     • ratele de prima datorate pana la expirarea politei / anului de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii despagubirii).
    • despagubirile se platesc de catre asigurator, la solicitarea asiguratului / beneficiarului:
     • in lei / echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii;
     • in maximum 15 zile lucratoare, respectiv 30 de zile lucratoare (in cazul producerii riscului de furt) de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator.
    • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul / beneficiarul:
     • va proba legitimitatea sa de a obtine despagubirea;
     • va declara politele de asigurare in vigoare incheiate pentru aceleasi bunuri si riscuri cu alti asiguratori. In caz afirmativ, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, asiguratorul va plati o parte din despagubirea totala cuvenita care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice responsabilitate solidara, astfel incat, conform legii, despagubirea totala sa nu depaseasca valoarea daunei;
     • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
    • Valoarea despagubirii acordate de asigurator nu poate depasi sumele asigurate mentionate in polita de asigurare, cuantumul daunei si nici (in cazul Sectiunii I) valoarea reala a bunului, determinate la data producerii evenimentului asigurat. In cazul unei daune acoperite in baza Sectiunii I, asiguratorul va despagubi asiguratul fie cash, fie prin reparare sau inlocuire in natura – in functie de optiunea asiguratorului.
    • Valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat reprezinta valoarea de inlocuire (inclusiv T.V.A.) stabilita la aceasta data, diminuata (daca nu se convine altfel intre parti) cu deprecierea valorica (determinata de asigurator in functie de durata tehnica de viata, durata de functionare si starea de intretinere / mediul de exploatare), inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale / alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare / instalare - in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata.
    • Cuantumul daunei (Sectiunea I) se va stabili astfel:
     • se determina in baza procesului verbal de constatare a daunei (eventual suplimentar, daca in timpul efectuarii reparatiei rezulta si alte avarii produse ca urmare a evenimentului asigurat ce nu au putut fi constatate initial) si a documentelor relevante (facturi / devize de reparatii etc.), reprezentand:
      • la dauna partiala: costul reparatiilor / inlocuirii partilor avariate, inclusiv cheltuielile pentru demontare, instalare / punere in functiune, precum si cele aferente transportului normal catre / de la unitatea reparatoare, taxelor vamale / altor taxe (in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata); nu se va face nici o reducere pentru depreciere in privinta pieselor inlocuite;
      • la dauna totala: valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat;
     • costul reparatiilor (inclusiv al inlocuirii unor parti componente) se stabileste de catre unitati specializate / autorizate, luandu-se in calcul preturile pentru parti componente / materiale / manopera uzuale pe piata locala, rezultand din facturi / alte documente justificative (exceptie: bonurile de mana, documentele de consignatie);
     • se vor lua in calcul atat valoarea pagubelor produse bunurilor asigurate ca urmare a masurilor de salvare impuse de producerea evenimentului asigurat, cat si valoarea resturilor recuperabile (salvate);
     • daca, la producerea unui eveniment asigurat, se constata ca suma asigurata / bun asigurat este inferioara valorii de inlocuire la data incheierii politei de asigurare, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata / bun asigurat si valoarea de inlocuire a acestuia stabilita la data producerii evenimentului asigurat.
    • Dupa producerea unui eveniment asigurat, suma asigurata se reduce cu valoarea despagubirii platite, asigurarea continuand cu suma ramasa pentru perioada neexpirata, fara modificarea primei de asigurare. Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare in schimbul platii unei prime aditionale de asigurare. Daca asiguratul nu achita prima de reintregire, pentru urmatoarele evenimente asigurate despagubirile se acorda pana la incidenta sumei reprezentand diferenta dintre suma asigurata initial si despagubirile acordate anterior.
    • Asiguratorul este in drept sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu evenimentul asigurat, a fost deschisa impotriva asiguratului o ancheta din partea organelor de politie sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia.

    Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

    • Cuantumul daunei reprezinta contravaloarea cheltuielilor necesare / justificate si efectuate de asigurat, intr-o perioada de maximum 12 luni de la data producerii evenimentului asigurat, strict in scopul inlocuirii, recuperarii / refacerii datelor (manuale sau automate, in baza documentului - sursa scrisa) si suporturilor externe de date asigurate.
    • Daca refacerea datelor pierdute nu este necesara sau operatiunea de refacere / recuperare nu se realizeaza intr-o perioada de maximum 12 luni de la data producerii evenimentului asigurat, asiguratorul va despagubi numai costul inlocuirii suporturilor de date pierdute / avariate cu unele noi, identice / similare.

    Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

    • Cuantumul daunei reprezinta contravaloarea cheltuielilor justificate, necesare si efectuate de asigurat in perioada de despagubire in scopul continuarii activitatii si numai in masura in care acestea sunt suplimentare acelora care oricum ar fi fost efectuate in situatia in care evenimentul asigurat nu s-ar fi produs; orice costuri sau cheltuieli economisite / neefectuate vor fi luate in consideratie (ex. chirie, energie).
    • Perioada de despagubire incepe din momentul producerii evenimentului asigurat in baza Sectiunii I (cel mai devreme) sau din momentul aparitiei cheltuielilor suplimentare acoperite (cel mai tarziu), inceteaza la data restabilirii activitatii si nu va depasi perioada maxima de despagubire mentionata in polita de asigurare;
    • Pentru cheltuielile dependente de factorul timp, cuantumul daunei:
     • nu va depasi valoarea rezultata prin multiplicarea valorii agreate de parti reprezentand costul mediu per zi lucratoare cu numarul de zile lucratoare aferent perioadei de despagubire;
     • se reduce proportional, corespunzator raportului dintre perioada de despagubire minus fransiza de timp si perioada de despagubire - in cazul stabilirii unei fransize de timp (exprimata in zile lucratoare).

    Notificare daune:

    office@eximasig.ro

    Tel:    021 211.06.50 / 57

    Fax:   021 211.06.50 / 57

    Diverse: 

                  Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                  Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                  Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                  Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                  Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                  Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                  Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                  Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                  Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.