APARATURA si ECHIPAMENTE ELECTRONICE INDUSTRIALE 2023 - GARANTA Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari garanta echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 19-21.

info@garanta.ro

Tel:   021.307.99.71, 021.307.99.73, 021.307.99.72

Fax:   021.307.99.70

             GARANTA Asigurari SA a fost infiintata in anul 1997 de catre compania greceasca de asigurari Ethniki Hellenic General Insurance Company, care este totodata si actionarul majoritar, companie ce are o experienta de peste 100 de ani in domeniu si este leader al pietei de asigurari din Grecia. Avand drept obiective principale orientarea catre client, cresterea calitatii serviciilor oferite, diversificarea si imbunatatirea continua a produselor, mentinerea securitatii financiare etc. GARANTA Asigurari se remarca permanent ca un actor important pe piata de asigurari din Romania. GARANTA Asigurari SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-020-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GARANTA Asigurari SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie);
 • Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date;
 • Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                 Obiectul acestei sectiuni este reprezentat de aparatura si echipamentele electronice aflate in incinta / la locatiile descrise / mentionate in polita de asigurare (inclusiv in timpul mutarii / transportarii oriunde in cadrul acestora).

  Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                 Prin aceasta sectiune si in schimbul primei de asigurare aditionale incasate de la contractantul / asiguratul nominalizat in polita de asigurare, asiguratorul extinde acoperirea pentru urmatoarele bunuri:

  • date - informatii care pot fi citite de echipamentele electronice (ex.: date continute in fisiere / baze de date, aplicatii create de asigurat sau obtinute in urma utilizarii programelor de serie / cu licenta, inclusiv programe cu licenta OEM);
  • suporturi externe de date – suporturi materiale interschimbabile / medii de stocare a datelor (ex.: benzi magnetice, floppy discuri, discuri amovibile, cd-uri) instalate / stocate la locatiile si / sau centrele de pastrare a versiunii de rezerva mentionate in polita de asigurare, inclusiv in tranzit intre aceste locatii.

                 Nu sunt asigurabile suporturile de date care, prin constructie, nu sunt destinate a fi schimbate de utilizator (ex.: memorii semiconductoare, discuri fixe / hard-disk-uri – constituie parti integrante ale hardware-ului, fiind asigurabile in baza Sectiunii I) si datele / programele stocate in memoria interna a unitatii centrale.

  Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                 Prin aceasta sectiune si in schimbul primei de asigurare aditionale incasate de la contractantul / asiguratul nominalizat in polita de asigurare, asiguratorul extinde acoperirea pentru costurile / cheltuielile suplimentare de operare efectuate in scopul evitarii intreruperii activitatii generate de producerea unui eveniment asigurat (acoperit in baza Sectiunii I, strict in legatura cu bunurile asigurate expres mentionate in polita de asigurare pentru aceasta sectiune) si determinate de:

  • inchirierea temporara de bunuri (substitute - altele decat cele asigurate) identice / similare celor avariate / distruse, operarea acestora cu personal si alte operatiuni in legatura cu acestea – cheltuieli dependente de factorul timp;
  • (de)montare / instalare, transport, adaptare programe si alte cheltuieli determinate de aplicarea planului de masuri de urgenta – cheltuieli independente de factorul timp.
  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - Pagube materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri / cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

  Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                Suma asigurata reprezinta Valoarea de inlocuire a echipamentelor electronice asigurate cu unele noi, reprezentand costul de inlocuire cu un bun identic sau similar din aceeasi familie ca tip, configuratie, structura si calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale / alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare / instalare (daca se convine astfel). Nu se vor lua in considerare rabaturi / alte reduceri.

                Daca la momentul producerii evenimentului asigurat, se constata ca suma asigurata este mai mica decat cea necesar a fi asigurata, valoarea despagubirii platite se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi fost asigurata. Aceasta conditie se aplica separat, pentru fiecare echipament asigurat in parte.

  Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                Suma asigurata se stabileste in valuta agreata de parti sau in lei si reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator, determinata in baza estimarii costurilor totale necesare inlocuirii suporturilor de date, refacerii / reintroducerii datelor pierdute / distruse si / sau achizitiei programelor cu licenta asigurate.

  Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                 Suma asigurata se stabileste in valuta agreata de parti sau in lei si reprezinta valoarea costurilor / cheltuielilor suplimentare implicate de adoptarea masurilor necesare continuarii activitatii, determinata ca suma dintre:

  • valoarea cheltuielilor dependente de factorul timp: valoarea rezultata prin multiplicarea valorii agreate de parti reprezentand costul mediu necesar per zi lucratoare cu numarul de zile lucratoare per luna si respectiv cu 12 luni si
  • valoarea cheltuielilor independente de factorul timp: valoarea agreata de parti.
  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                 Prima de asigurare se stabileste conform tarifului de prime al asiguratorului in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

                 Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, conform procedurilor proprii asiguratorului. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Pentru politele de asigurare subanuale prima de asigurare se calculeaza corespunzator lunilor de asigurare in proportie de 1 / 10 din prima anuala, dar cel mult prima anuala;

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                   In baza acestei sectiuni, se asigura aparatura si echipamentele electronice care, in momentul intrarii in asigurare, functioneaza sau sunt gata de functionare (procedurile de lucru au fost incepute sau pot fi incepute in baza certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare / verificare).

                   Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele materiale produse de / provenind din orice riscuri care nu au fost in mod special excluse.

                   Exemple de riscuri ce se pot asigura prin polita:

   • operare gresita, neglijenta, acte intentionate ale angajatilor / tertelor persoane;
   • incendiu, trasnet, explozie (inclusiv daunele produse ca urmare a operatiunilor de salvare / de stingere a incendiului), implozie;
   • afumare, parlire, carbonizare;
   • efectul / influenta apei (exemple cauze: inundare, defulare, apa pluviala, abur) / oricarui lichid, umezeala si / sau coroziune rezultand din acestea;
   • fenomene / cauze naturale (ex.: inundatie, furtuna, grindina, ploaie, avalansa etc.);
   • erori de proiectare / constructie / fabricatie, defecte de material;
   • scurtcircuit, supratensiune, inductie;
   • furt prin efractie / acte de talharie si alte evenimente produse in conexiune cu acesta.

   Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                   Asiguratorul acorda despagubiri pentru orice dauna materiala produsa bunurilor asigurate si acoperita prin asigurare conform prevederilor din Sectiunea I.

   Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                   Asiguratorul acopera costurile / cheltuielile suplimentare de operare efectuate in scopul evitarii intreruperii activitatii generate de producerea unui eveniment asigurat (acoperit in baza Sectiunii I, strict in legatura cu bunurile asigurate expres mentionate in polita de asigurare pentru aceasta sectiune) si determinate de:

   • inchirierea temporara de bunuri (substitute - altele decat cele asigurate) identice / similare celor avariate / distruse, operarea acestora cu personal si alte operatiuni in legatura cu acestea – cheltuieli dependente de factorul timp;
   • (de)montare / instalare, transport, adaptare programe si alte cheltuieli determinate de aplicarea planului de masuri de urgenta – cheltuieli independente de factorul timp.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

    Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                    Nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune produse / cauzate de / provenind din, direct sau indirect:

    • razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale unui dusman extern, terorism, ostilitati, razboi civil, rebeliune, greve, revolutie, revolte, tulburari civile, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
    • confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice;
    • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;
    • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
    • acte intentionate ale asiguratului – persoana fizica / organelor de conducere ale asiguratului – persoana juridica, confirmate de autoritatile competente;
    • cutremur, eruptie vulcanica, tsunami / alte fenomene asociate activitatii seismice, uragan, ciclon, taifun, tornada.

                     Excluderi specifice sectiunii: nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

    • daune pentru care raspunderea revine producatorului / furnizorului / proprietarului (in cazul unui bun inchiriat), in baza legii / prevederilor contractuale;
    • cheltuieli efectuate in legatura cu intretinerea bunurilor asigurate (reglari standard / verificari de siguranta / rectificari, inlocuiri functionale datorate operarii / uzurii normale);
    • daune rezultand din folosirea / utilizarea bunului asigurat dupa producerea unui eveniment, dar inainte de terminarea reparatiilor necesare / testelor de functionare;
    • daune cauzate, direct sau indirect, de intreruperea / insuficienta alimentarii cu combustibil, apa, electricitate ca urmare a neindeplinirii de catre asigurat a obligatiilor contractuale fata de furnizorii serviciilor;
    • daune rezultand din disparitie misterioasa, pierdere inexplicabila si furt inexplicabil;
    • orice erori sau defecte existente in momentul intrarii in asigurare si cunoscute asiguratului / reprezentantilor sai, indiferent daca acestea erau cunoscute sau nu asiguratorului;
    • orice daune de consecinta survenite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit / venit);
    • daune cauzate direct de influenta operarii continue (uzura, cavitatie, coroziune, eroziune, abraziune), deteriorarea treptata datorita conditiilor atmosferice / lipsei folosintei;
    • daune la parti componente ale bunurilor asigurate, precum: tuburi (ex.: tuburi electronice - in radio - frecventa de putere / cu raze X / laser, exceptie tuburile catodice din perifericele echipamentelor de prelucrare a datelor), suporturi intermediare de imagini (ex.: cilindrii din masinile de fotocopiat);
    • daune la materiale consumabile (ex.: toner, agenti de racire si stingere, cartuse cu banda, filme, hartie tratata special etc.);
    • daune la parti componente din sticla, ceramica, portelan, tesatura sau cele care se inlocuiesc frecvent: sigurante, ventile, supape, surse de iluminat, baterii, filtre, curele de transmisie, cilindri gravati, mansoane cauciuc, site etc.
    • deteriorari estetice (ex.: zgarieri pe suprafete vopsite, lustruite sau emailate);
     • Excluderile mentionate la anterior nu valideaza in situatia in care acestea sunt consecinte ale avarierii / distrugerii bunului asigurat din riscuri asigurate (dauna acoperita prin asigurare).
    • cheltuieli aferente inlocuirii suporturilor externe de date, datelor / refacerii acestora, chiar daca au fost pierdute ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
    • orice cheltuieli conexe unei daune acoperite, efectuate in legatura cu lucrul in afara programului, pe timp de noapte, in timpul sarbatorilor legale, transport rapid / expres (inclusiv aerian) – daca nu s-a convenit altfel intre parti;
    • cheltuieli aferente transformarii / perfectionarii / imbunatatirii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite.

    Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

                   Excluderi specifice sectiunii: nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

    • orice cheltuieli rezultand din programare / perforare / etichetare / introducere gresita / eronata, stergerea / anularea datelor si / sau pierderea / renuntarea la suportul de date ca urmare a neglijentei;
    • orice daune datorate uzurii suporturilor de date;
    • pierderea datelor datorita influentei campurilor electromagnetice, accesului neautorizat al persoanelor straine la soft (ex.hackeri), virusi;
    • orice daune de consecinta survenite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit / venit);
    • cheltuieli aditionale efectuate ca urmare a faptului ca datele asigurate au fost protejate impotriva copierii prin dreptul de autor / parolare / alte proceduri (ex.: chei electronice, codare);
    • pierderea / avarierea suporturilor de date ca urmare a curatirii / ingrijirii / depozitarii necorespunzatoare;
    • datele asigurate in cazul carora asiguratul nu respecta procedura standard de salvare constand in:
     • frecventa salvarii datelor conform conventiei partilor (salvarea copiilor pe acelasi calculator pe care se afla fisierul original nu constituie procedura de salvare);
     • pastrarea suporturilor de date in locuri / containere special destinate / corespunzatoare;
     • existenta documentului – sursa scrisa (originala / backup), necesar refacerii / recuperarii datelor.

    Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

                   Excluderi specifice sectiunii: nu sunt acoperite si deci asiguratorul nu acorda despagubiri pentru orice costuri suplimentare generate de / rezultand din:

    • restrictii impuse de autoritati publice in ceea ce priveste reconstructia si operarea bunului asigurat;
    • lipsa de capital / fonduri pentru repararea / inlocuirea / reinstalarea in timp util a bunurilor pierdute / avariate ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

    Acoperirea Pagubelor cauzate de Greve, Revolte si Tulburari Civile

                   Prin aceasta clauza se convine, cu respectarea termenilor, excluderilor, prevederilor si conditiilor continute in polita si cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare suplimentara agreata, ca acoperirea data de aceasta asigurare se extinde prin acoperirea pierderilor sau pagubelor produse ca urmare a grevelor, revoltelor si tulburarilor civile, care, in sensul acestei clauze suplimentare, inseamna daunele produse bunurilor asigurate cauzate direct de:

    • actiunea oricarei persoane care participa impreuna cu alte persoane la tulburarea ordinii publice (chiar daca are sau nu legatura cu o greva sau cu inchiderea companiei);
    • actiunea oricarei autoritati legal constituite, desfasurata pe timpul tentativei de restabilire a ordinii sau de minimizare a consecintelor dezordinii;
    • actul intentionat al oricarui grevist sau participant la greva, in intentia de a se opune incetarii grevei;
    • actiunea oricarei autoritati legal constituite, desfasurata cu scopul de a preveni actul mentionat mai sus sau de a minimiza urmarile lui.

                    Aceasta clauza de asigurare nu acopera:

    • daunele rezultate in urma incetarii partiale sau totale a lucrului, intarzierii, intreruperii sau incetarii oricarui proces sau activitati operatonale;
    • dauna produsa ca urmare a deposedarii temporare sau definitive prin confiscare, dispozitie sau rechizitionare de orice autoritate legal constituita;
    • dauna produsa ca urmare a deposedarii temporare sau definitive a oricarei constructii, ca urmare a ocuparii sale ilegale de catre orice persoana;
    • daune de consecinta sau raspunderi de orice fel, orice plati altele decat despagubirea pentru daune materiale.

                     Aceasta clauza de asigurare nu acopera orice pierdere sau paguba cauzata in mod direct sau indirect de, sau prin, ori ca o consecinta a oricaruia dintre urmatoarele evenimente:

    • razboi, invazie, actiune a unui inamic strain, ostilitati de razboi (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil;
    • rebeliune, tulburare civila de proportii reduse sau la nivelul unor tulburari populare, revolutie militara, insurectie, rebeliune, revolutie, putere militara sau uzurpare de putere;
    • orice act sau actiune a oricarei persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie cu activitati indreptate catre rasturnarea cu forta a Guvernului de drept sau de fapt, sau catre influentarea acestuia prin terorism sau violenta.

                     In orice actiune judecatoreasca sau alta procedura, daca asiguratorul pretinde ca orice pierdere sau dauna nu este acoperita de asigurare, sarcina probei de acoperire revine asiguratului.

                     Aceasta clauza de asigurare poate inceta in orice moment, in urma transmiterii de catre asigurator a unei notificari, cu efect de la data postei la ultima adresa cunoscuta a asiguratului, caz in care asiguratorul va avea obligatia sa restituie asiguratului parte din prima aferenta perioadei neacoperite, calculata de la data incetarii raspunderii asiguratorului.

    Acoperirea tuburilor electronice si valvelor

                     Prin aceasta clauza se convine, cu respectarea termenilor, excluderilor, prevederilor si conditiilor continute in polita, ca acoperirea data de aceasta clauza de asigurare se extinde prin acoperirea pierderilor sau avarii suferite de tuburile electronice. Despagubirea va fi limitata la valoarea reala a acestor echipamente imediat inainte de producerea evenimentului asigurat, incluzand cheltuieli normale de transport, de montare, taxe vamale si alte taxe datorate, daca este cazul.

    Acoperirea Riscului de Furt

                    Prin aceasta clauza se convine, cu respectarea termenilor, excluderilor, prevederilor si conditiilor continute in polita si cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare suplimentara agreata, ca acoperirea data de aceasta clauza de asigurare se extinde prin includerea riscului de furt a echipamentelor asigurate, de la adresa mentionata in polita, cu conditia ca asiguratul sa informeze organele politiei imediat ce descopera o pierdere sau avarie datorata furtului.

                    Fransiza per eveniment este de 25% din orice pierdere sau paguba datorata furtului, din orice eveniment,

    Acoperirea echipamentului mobil si portabil in exteriorul incintei asigurate

                   Prin aceasta clauza se convine, cu respectarea termenilor, excluderilor, prevederilor si conditiilor continute in polita si cu conditia achitarii primei de asigurare suplimentara, ca asigurarea va acoperi si avariile sau pierderile echipamentului mobil si / sau portabil astfel cum este specificat in polita de baza cat timp acesta este stationar sau in tranzit oriunde in limitele teritoriale ale ROMANIEI.

                   Asiguratorul nu va fi raspunzator sub aceasta clauza pentru:

    • pierderi sau avarieri ce se produc pe perioada cat aceste echipamente sunt nesupravegheate, cu exceptia situatiei cand acestea sunt incuiate in interiorul unei Cladiri / constructii sau vehicul;
    • pierderi sau avarieri din orice cauza oarecare ce se produc cat timp aceste obiecte sunt instalate sau transportate in interiorul sau pe aeronave sau alte echipamente aeriene precum si vase de apa.

    Acoperirea Riscului de Cutremur de Pamant

                  Prin aceasta clauza se convine, cu respectarea termenilor, excluderilor, prevederilor si conditiilor continute in polita si cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare suplimentara agreata, ca acoperirea data de aceasta clauza de asigurare se extinde prin includerea riscului de cutremur de pamant, eruptie vulcanica si tsunami pana la limita sumei asigurate prin polita.

    Acoperirea Riscului de uragan, ciclon si taifun

                  Prin aceasta clauza se convine, cu respectarea termenilor, excluderilor, prevederilor si conditiilor continute in polita si cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare suplimentara agreata, ca acoperirea data de aceasta clauza de asigurare se extinde prin includerea riscului de uragan, ciclon si taifun pana la limita sumei asigurate mentionate in polita

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GARANTA Asigurari SA sunt:

    • In perioada de valabilitate a politei, asiguratul se obliga:
     • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la circumstantele privind riscul / evaluarea acestuia, atat in momentul incheierii politei, cat si in timpul derularii acestuia. In toate cazurile in care circumstantele privind riscul, datele de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimba, asiguratul trebuie sa comunice in scris asiguratorului in termen de 24 de ore lucratoare de la data luarii la cunostinta a acestor modificari, conditiile privind continuarea asigurarii urmand a fi agreate de parti;
     • sa notifice asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la data instrainarii;
     • sa respecte recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora;
     • sa supravegheze / mentina bunurile asigurate in parametri normali de functionare (siguranta in operare prin intretinere preventiva, reglari functionale necesare ca urmare a operarii sau uzurii normale, dispozitive de protectie etc.), sa se asigure ca acestea nu sunt in mod obisnuit / intentionat supraincarcate;
     • sa respecte instructiunile / reglementarile producatorului / proprii cu privire la operarea, revizia / service-ul specializat, intretinerea si repararea bunurilor asigurate, permitand asiguratorului sa verifice modul in care acestea sunt intretinute / operate;
     • sa respecte procedurile standard de salvare a datelor cat si normele / standardele de exploatare impuse de autoritatile abilitate (ex.: autorizatie de functionare, autorizatie de mediu, norme P.S.I. etc.), in functie de specificul bunului asigurat;
     • sa ia masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
     • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de asigurare.
    • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul se obliga:
     • sa ia, potrivit cu imprejurarile si in cadrul sumei asigurate, masuri pentru limitarea daunelor / prevenirea degradarilor ulterioare;
     • sa instiinteze imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele abilitate cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele / imprejurarile, intinderea si persoanele vinovate de producerea acestuia;
     • sa instiinteze asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 24 de ore de la producerea / luarea la cunostinta despre acesta, furnizand toate informatiile relevante (natura, intindere, cauze, imprejurari);
     • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat pentru a permite reprezentantilor asiguratorului / organelor abilitate sa evalueze daunele / investigheze cauzele producerii evenimentului;
     • in cazul acoperirii conferite de Sectiunea III: sa intreprinda numai acele masuri care se justifica in scopul continuarii activitatii (efect economic previzibil / cheltuieli aferente minimizate, evidentiate contabil conform prevederilor legale);
     • sa faca dovada interesului sau asigurabil / limitelor acestuia;
     • sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile si documentele solicitate de acesta;
     • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei si sa indeplineasca toate procedurile / formalitatile necesare exercitarii acestui drept.
    • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus si / sau in clauzele speciale / suplimentare atasate politei, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
     • sa anuleze polita in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
     • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei comunicarii;
     • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu este de acord, polita se va rezilia cu efect de la data solicitarii de modificare;
     • sa refuze plata despagubirii sau sa o ajusteze corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat / determinarii primelor de asigurare.
    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care GARANTA Asigurari SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
    • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
    • sa primeasca avizarile de dauna;
    • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
    • sa emita oferte de despagubire;
    • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
    • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
    Procedura Daune: 

    Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

    • Constatarea daunei se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit astfel intre parti.
    • In cazul in care daunele au fost marite / agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din dauna care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata de evenimentul asigurat.
    • Din valoarea despagubirii se scad, dupa caz:
     • Fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, Fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat);
     • ratele de prima datorate pana la expirarea politei / anului de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii despagubirii).
    • despagubirile se platesc de catre asigurator, la solicitarea asiguratului / beneficiarului:
     • in lei / echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii;
     • in maximum 15 zile lucratoare, respectiv 30 de zile lucratoare (in cazul producerii riscului de furt) de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator.
    • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul / beneficiarul:
     • va proba legitimitatea sa de a obtine despagubirea;
     • va declara politele de asigurare in vigoare incheiate pentru aceleasi bunuri si riscuri cu alti asiguratori. In caz afirmativ, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, asiguratorul va plati o parte din despagubirea totala cuvenita care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice responsabilitate solidara, astfel incat, conform legii, despagubirea totala sa nu depaseasca valoarea daunei;
     • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
    • Valoarea despagubirii acordate de asigurator nu poate depasi sumele asigurate mentionate in polita de asigurare, cuantumul daunei si nici (in cazul Sectiunii I) valoarea reala a bunului, determinate la data producerii evenimentului asigurat. In cazul unei daune acoperite in baza Sectiunii I, asiguratorul va despagubi asiguratul fie cash, fie prin reparare sau inlocuire in natura – in functie de optiunea asiguratorului.
    • Valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat reprezinta valoarea de inlocuire (inclusiv T.V.A.) stabilita la aceasta data, diminuata (daca nu se convine altfel intre parti) cu deprecierea valorica (determinata de asigurator in functie de durata tehnica de viata, durata de functionare si starea de intretinere / mediul de exploatare), inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale / alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare / instalare - in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata.
    • Cuantumul daunei (Sectiunea I) se va stabili astfel:
     • se determina in baza procesului verbal de constatare a daunei (eventual suplimentar, daca in timpul efectuarii reparatiei rezulta si alte avarii produse ca urmare a evenimentului asigurat ce nu au putut fi constatate initial) si a documentelor relevante (facturi / devize de reparatii etc.), reprezentand:
      • la dauna partiala: costul reparatiilor / inlocuirii partilor avariate, inclusiv cheltuielile pentru demontare, instalare / punere in functiune, precum si cele aferente transportului normal catre / de la unitatea reparatoare, taxelor vamale / altor taxe (in masura in care acestea au fost incluse in suma asigurata); nu se va face nici o reducere pentru depreciere in privinta pieselor inlocuite;
      • la dauna totala: valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat;
     • costul reparatiilor (inclusiv al inlocuirii unor parti componente) se stabileste de catre unitati specializate / autorizate, luandu-se in calcul preturile pentru parti componente / materiale / manopera uzuale pe piata locala, rezultand din facturi / alte documente justificative (exceptie: bonurile de mana, documentele de consignatie);
     • se vor lua in calcul atat valoarea pagubelor produse bunurilor asigurate ca urmare a masurilor de salvare impuse de producerea evenimentului asigurat, cat si valoarea resturilor recuperabile (salvate);
     • daca, la producerea unui eveniment asigurat, se constata ca suma asigurata / bun asigurat este inferioara valorii de inlocuire la data incheierii politei de asigurare, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata / bun asigurat si valoarea de inlocuire a acestuia stabilita la data producerii evenimentului asigurat.
    • Dupa producerea unui eveniment asigurat, suma asigurata se reduce cu valoarea despagubirii platite, asigurarea continuand cu suma ramasa pentru perioada neexpirata, fara modificarea primei de asigurare. Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare in schimbul platii unei prime aditionale de asigurare. Daca asiguratul nu achita prima de reintregire, pentru urmatoarele evenimente asigurate despagubirile se acorda pana la incidenta sumei reprezentand diferenta dintre suma asigurata initial si despagubirile acordate anterior.
    • Asiguratorul este in drept sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu evenimentul asigurat, a fost deschisa impotriva asiguratului o ancheta din partea organelor de politie sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia.

    Sectiunea II - daune materiale / date si suporturi de date

    • Cuantumul daunei reprezinta contravaloarea cheltuielilor necesare / justificate si efectuate de asigurat, intr-o perioada de maximum 12 luni de la data producerii evenimentului asigurat, strict in scopul inlocuirii, recuperarii / refacerii datelor (manuale sau automate, in baza documentului - sursa scrisa) si suporturilor externe de date asigurate.
    • Daca refacerea datelor pierdute nu este necesara sau operatiunea de refacere / recuperare nu se realizeaza intr-o perioada de maximum 12 luni de la data producerii evenimentului asigurat, asiguratorul va despagubi numai costul inlocuirii suporturilor de date pierdute / avariate cu unele noi, identice / similare.

    Sectiunea III - Costuri /  Cheltuieli suplimentare de operare

    • Cuantumul daunei reprezinta contravaloarea cheltuielilor justificate, necesare si efectuate de asigurat in perioada de despagubire in scopul continuarii activitatii si numai in masura in care acestea sunt suplimentare acelora care oricum ar fi fost efectuate in situatia in care evenimentul asigurat nu s-ar fi produs; orice costuri sau cheltuieli economisite / neefectuate vor fi luate in consideratie (ex. chirie, energie).
    • Perioada de despagubire incepe din momentul producerii evenimentului asigurat in baza Sectiunii I (cel mai devreme) sau din momentul aparitiei cheltuielilor suplimentare acoperite (cel mai tarziu), inceteaza la data restabilirii activitatii si nu va depasi perioada maxima de despagubire mentionata in polita de asigurare;
    • Pentru cheltuielile dependente de factorul timp, cuantumul daunei:
     • nu va depasi valoarea rezultata prin multiplicarea valorii agreate de parti reprezentand costul mediu per zi lucratoare cu numarul de zile lucratoare aferent perioadei de despagubire;
     • se reduce proportional, corespunzator raportului dintre perioada de despagubire minus Fransiza de timp si perioada de despagubire - in cazul stabilirii unei fransize de timp (exprimata in zile lucratoare).

    Notificare daune:

    Call Center Constatare daune

    Tel: 021 201 90 35, 021 303 70 33

    021 303 70 65, 021 303 70 66

    Email: daune@garanta.ro

     - de LUNI pana VINERI, intre 8:30 – 16:30

    Diverse: 

                  Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                  Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                  Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                  Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                  Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                  Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                  Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                  Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                  Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.