Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - daune materiale (obligatorie);
 • Sectiunea II - date si suporturi de date;
 • Sectiunea III - Costuri de lucru majorate.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                 Toate echipamentele si aparatura electronica enumerate in anexa politei, inclusiv sistemul de operare software, sunt acoperite prin polita de asigurare cu conditia sa fie gata de functionare si sa fie utilizate intr-un domeniu economico-social (uz comercial, industrial, cercetare-dezvoltare sau educational).

  Sectiunea II - date si suporturi de date

                  In cadrul acestei sectiuni se asigura urmatoarele:

  • date (informatii ce pot fi citite de echipamente electronice), cum ar fi datele continute in fisiere de date si baze de date, datele din programele create de utilizator, date obtinute prin utilizarea programelor de serie, programe cu licenta;
  • suporturi de date (medii de stocare a informatiei citibile de echipamentele electronice) unde sunt stocate datele asigurate, daca aceste suporturi de date sunt destinate a fi schimbate de utilizator, cum ar fi: benzi magnetice, discuri amovibile etc

  Sectiunea III - Costuri de lucru majorate

  • Toate costurile suplimentare proportionale, si
  • Costuri suplimentare neproportionale,
   • necesare pentru a intreprinde masuri preliminare cu scopul evitarii intreruperii afacerii ca urmare a unei daune indemnizabile la echipamentele asigurate specificate in lista anexata politei.
  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - daune materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri de lucru majorate
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

  Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

               Suma asigurata pentru fiecare echipament asigurat trebuie stabilita in functie de valoarea bunului.

               Valoarea bunului este data de:

  • pretul de nou (cu TVA inclus) de lista / catalog al echipamentului asigurat, plus costurile de livrare - pentru cazul in care echipamentul asigurat este cuprins intr-o lista de preturi curente;
  • pretul de nou (cu TVA inclus) din ultima lista de preturi disponibila unde echipamentul asigurat era listat (ca produs nou), plus costurile de livrare si tinand cont de orice modificare de pret care ar fi putut avea loc intre timp - pentru cazul in care echipamentul asigurat nu mai este cuprins intr-o lista de preturi curente;
  • pretul de cumparare (cu TVA inclus) sau de livrare al echipamentului asigurat in stare noua, conform actelor doveditoare, plus costurile de livrare si tinand cont de orice modificari de pret ce ar fi putut avea loc intre timp - pentru cazul in care nici un pret listat nu este disponibil pentru echipamentul asigurat;

                Reducerile si orice concesii de pret nu vor avea influenta asupra valorii asigurate.

                Asiguratul este in intregime raspunzator pentru stabilirea sumei asigurate.

  Sectiunea II - date si suporturi de date

               Suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat \ utilizator pentru acoperirea cheltuielilor necesare inlocuirii sau refacerii datelor si programelor, inclusiv inlocuirea suportului de date.

               Suma asigurata si limita de despagubire va fi stabilita pe baza "primului risc absolut". Principiul subasigurarii nu se va aplica.

  Sectiunea III - Costuri de lucru majorate

               Suma asigurata trebuie calculata astfel incat sa corespunda sumei cerute pentru a compensa costurile suplimentare suportate cu masuri necesare preliminare pe o perioada de 12 luni.

  • Calculul pentru costuri suplimentare proportionale se bazeaza pe valoarea indemnizatiei zilnice si pe valoarea despagubirii maxime lunare asa cum este stabilita in polita.
  • Calculul pentru costuri suplimentare neproportionale se bazeaza pe o singura suma fixa, asa cum este stabilita in polita, ce va fi platita asiguratului la inceputul perioadei de timp de avarie, urmare a unei daune materiale.

               Suma asigurata si limita de despagubire va fi stabilita pe baza "primului risc absolut". Principiul subasigurarii nu se va aplica.

  Prima de Asigurare: 

                 Asigurarea este incheiata prin emiterea politei de asigurare de catre asigurator, aceasta preluand riscul producerii evenimentului asigurat incepand de la data fixata in polita, dar in nici un caz inainte de ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat prima de asigurare / prima rata a primei de asigurare daca nu s-a convenit altfel, perioada prevazuta in polita ramanand neschimbata. In cazul in care prima de asigurare / prima rata a primei de asigurare nu s-a incasat in termen de 30 de zile de la data de inceput inscrisa in polita, asiguratorul isi rezerva dreptul sa anuleze polita de asigurare fara indeplinirea unor formalitati.

                 Pentru ratele ulterioare de prima, asiguratorul acorda un termen de gratie de 15 zile, la expirarea caruia, daca rata nu a fost achitata asigurarea se suspenda retroactiv, incepand cu ora 00.00 a zilei datei scadente a ratei restante, fara ca o notificare, punere in intarziere sau alta formalitate prealabila sa mai fie necesara si va reintra in vigoare la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a efectuat plata, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita. Incepand cu a 30-a zi de suspendare a asigurarii, asiguratorul isi rezerva dreptul sa rezilieze polita de asigurare automat, fara indeplinirea vreunor formalitati ulterioare.

                 Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita de asigurare fiind suspendata de la data mentionata in alineatul precedent.

                Asiguratul are obligatia de a plati in totalitate valoarea ce reprezinta prima de asigurare, respectiv ratele de prima convenite de comun acord. In cazul nerespectarii acestei obligatii, asiguratorul isi rezerva dreptul de a stabili perioada asigurata in raport cu valoarea incasata cu titlul de prima / rata de prima fara acordarea unui termen de gratie. La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis” asigurarea se suspenda si reintra in vigoare de la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a platit prima sau diferenta de prima scadenta si restanta. Scadentele stabilite la incheierea asigurarii raman neschimbate.

                Pentru daunele produse in perioada de suspendare, asiguratorul nu plateste despagubiri, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

                In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

                In calculul primei cuvenite asiguratului, ca urmare a incetarii politei de asigurare, se va considera ca durata a anului de asigurare perioada de 360 de zile, daca partile nu convin altfel.

                Restituirea primei de asigurare / si a diferentelor de prima se face in conformitate cu prevederile legale si cu aplicarea conditiilor politei, pro-rata temporis cu exceptia cazurilor in care nu se prevede altfel.

                Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarei polite, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                  Asigurarea este valabila pentru orice paguba materiala, cu exceptia celor excluse in mod explicit, daca:

   • un echipament asigurat prin polita este avariat sau distrus ca urmare a producerii, in mod subit, a unui eveniment neprevazut, provenit dintr-o sursa / cauza externa, astfel incat nu isi mai poate indeplini functia stabilita sau pentru care era destinat; sau daca
   • echipamentul asigurat a fost pierdut datorita furtului prin efractie sau talhariei;

                  Acoperirea tip "toate riscurile" definita mai sus acopera, spre exemplu, pierderile sau daunele cauzate de:

   • Incendiu (cu si fara flacara), toate tipurile de explozii, implozii, prabusirea unui obiect zburator cu pilot uman sau fara, precum si masurile de stingere, demolare ori curatare sau orice dauna produsa in timpul acestor evenimente;
   • furt prin efractie savarsit prin fortare si/sau inlaturarea oricarui dispozitiv destinat a impiedica patrunderea in locatia asigurata daca, prin aceasta, dispozitivul mentionat a fost distrus sau deteriorat;
   • talharie sau talharie calificata, daca acestea s-au savarsit la locatia asigurata, in conditiile prevazute de codul penal, asupra asiguratului / utilizatorului sau angajatilor sai;
   • apa provenita din conducte sau canalizare, revarsare de ape, inundatie, infiltratii, apa din panza freatica, apa din precipitatii, abur, inghet, umezeala, coroziune, alte tipuri de lichide;
   • fenomene naturale: furtuna, vant, grindina;
   • supratensiuni, inductie, efectul direct sau indirect al trasnetului;
   • neglijenta, manevrare improprie sau fara pregatirea necesara, erori operationale, daune cauzate cu sau fara rea intentie de terte persoane;

   Sectiunea II - date si suporturi de date

                  Sunt acoperite pierderile produse in urmatoarele situatii:

   • suporturile de date au fost afectate de pagube materiale ca urmare a producerii, in mod subit, a unui eveniment neprevazut, astfel incat nu mai pot fi citite sau nu mai pot fi utilizate pentru pastrarea datelor;
   • suporturile de date au fost pierdute ca urmare a furtului prin efractie sau talhariei.

   Sectiunea III - Costuri de lucru majorate

                 Asigurarea este prestata pentru toate costurile suplimentare care vor fi suportate:

   • dupa o pierdere indemnizabila la un echipament asigurat cauzata de o circumstanta accidentala, neprevazuta, sau
   • dupa pierderea unui echipament asigurat datorata furtului prin efractie sau talhariei.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

    Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                    echipamente excluse

    • Partile si materialele care sunt supuse unei uzuri pronuntate si inlocuirii repetate sau periodice, datorita functionalitatii specifice si a compozitiei lor, nu sunt acoperite de asigurare.
     • In particular, acestea sunt:
      • materialele auxiliare si consumabile, ca si materialele de lucru (ex.: fluide de developat, reactivi, toner, medii de stingere si racire, casete cu banda, filme, purtatori de imagine si sunet, combinatii film / folie, hartie tratata special, transportorul de tipar de litere, ecrane de tipar cu baleiaj, pipete);
      • toate tipurile de instrumente (ex.: freze, burghie);
      • alte parti care, pe timpul functionarii echipamentului asigurat si bazat pe experienta trecuta, sunt inclinate catre reinnoiri frecvente (ex. sigurante, surse de lumina, baterii nereincarcabile, filtre).
    • Tuburile (ex. tuburile de imagine, tuburile de putere pentru frecventa radio, tuburile pentru raze X, tuburile laser) si purtatorii intermediari de imagine (ex.tamburi de seleniu) sunt acoperiti doar impotriva focului, daunelor datorate apei si furtului, daca nu s-a facut o intelegere speciala.

                     Riscuri excluse

    • asiguratorul nu este raspunzator pentru pierderea / avarierea care, direct sau indirect, a fost cauzata de, sau a rezultat din urmatoarele evenimente:
     • razboi, invazie, acte ale inamicilor straini, ostilitati (chiar daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, razvratire, insurectie, rebeliune, revolutie, conspiratie, dictatura militara, lege martiala, sau persoane rau intentionate care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, indisponibilizare, rechizitionare, distrugerea sau cauzarea de daune proprietatii prin ordin guvernamental de jure sau de facto al oricarei autoritati publice, municipale sau locale;
     • greva, greva patronala, revolta, tulburare civila sau atacuri teroriste;
     • cutremur, eruptie vulcanica, cutremur marin (tsunami) precum si urmarile acestora: inundatii, uragane, taifune, cicloane, tornade;
     • reactii nucleare sau contaminari radioactive;
     • actiunea deliberata a asiguratului / utilizatorului sau a unui reprezentant legal al acestuia;
     • pierderi de consecinta de orice fel sau tip, cum ar fi pierderea de venit / profit, pierderea dreptului de folosinta;
     • evenimente pentru care o terta parte, ca furnizorul (producatorul sau vanzatorul), transportatorul, expeditorul sau constructorul este raspunzator prin lege sau datorita obligatiilor contractuale;
     • uzura, abraziunea si imbatranirea oricarei pati a echipamentului asigurat rezultata natural din folosirea sau operarea normala, ori deteriorarea graduala (daunele de consecinta, la alte parti inlocuibile, sunt acoperite in termenii acestei polite);
     • avarii interne la orice componente electronice si/sau module, iar ca efect al acestor avarii interne sunt excluse si daunele colaterale produse altor parti si/sau module apartinand echipamentului asigurat, totusi daunele de consecinta cauzate altor echipamente asigurate sunt despagubite;
     • daune de natura estetica (ex.: zgarieturi, decolorari etc)
     • furtul comis fara efractie sau talharie, pierderea sau disparitia, lipsuri constatate la inventariere;
     • furtul comis sau inlesnit prin dol sau culpa grava de catre angajatii asiguratului / utilizatorului sau de persoanele insarcinate cu supravegherea / paza echipamentelor electronice;
     • asiguratul \ utilizatorul este obligat sa faca dovada ca dauna nu a fost datorata nici unuia din riscurile mentionate anterior.

                    Costuri excluse

    • costuri care ar fi suportate chiar daca dauna nu ar fi avut loc (ex.: costuri pentru intretinere etc.);
    • costuri suplimentare care ar putea sa apara daca se efectueaza modificari, schimbari sau imbunatatiri dupa o dauna produsa de un eveniment asigurat;
    • cheltuieli suplimentare suportate pentru inlocuiri provizorii sau reparatii / refaceri temporare ale echipamentelor asigurate;
    • costuri care nu au fost incluse ca valoare in suma asigurata si mentionate in mod explicit;

    Sectiunea II - date si suporturi de date

                    Obiecte excluse

                    Urmatoarele obiecte nu sunt acoperite:

    • suporturile de date care nu pot fi schimbate de utilizator (memorii semiconductoare, discuri fixe);
    • pierderea datelor si programelor stocate in memoria principala a unitatii centrale.

                    Riscuri excluse

                    Costurile suplimentare rezultate din, sau direct sau indirect cauzate de, sau la care au contribuit pierderea sau avarierea nu sunt asigurate, daca sunt cauzate de urmatoarele evenimente:

    • razboi, invazie, acte ale inamicilor straini, ostilitati (chiar daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, razvratire, insurectie, rebeliune, revolutie, conspiratie, dictatura militara sau putere uzurpata, lege martiala, persoane rau intentionate care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, indisponibilizare, rechizitionare, distrugerea sau cauzarea de daune proprietatii prin ordin guvernamental de jure sau de facto al oricarei autoritati publice, municipale sau locale;
    • greva, inchiderea firmei, revolta, tulburare civila sau atacuri teroriste;
    • cutremur, eruptie vulcanica, cutremur marin (tsunami) precum si urmarile acestora: inundatii, uragane, taifune, cicloane, tornade;
    • reactii nucleare sau contaminari radioactive;
    • actiunea deliberata a asiguratului \ utilizatorului sau a unui reprezentant legal al acestuia;
    • pierderi de consecinta de orice fel sau tip, cum ar fi pierderea de venit / profit, pierderea dreptului de folosinta;
    • evenimente pentru care o terta parte, ca furnizorul (producatorul sau vanzatorul), transportatorul, expeditorul sau constructorul este raspunzator prin lege sau datorita obligatiilor contractuale;
    • uzura, abraziunea si imbatranirea oricarei parti a echipamentului asigurat rezultata natural din folosirea sau operarea normala, ori deteriorarea graduala (daunele de consecinta cauzate altor echipamente asigurate sunt totusi acoperite);
    • furtul comis fara efractie sau talharie, pierderea sau disparitia, lipsuri constatate la inventariere;
    • furtul comis sau inlesnit prin dol sau culpa grava de catre angajatii asiguratului / utilizatorului sau de persoanele insarcinate cu supravegherea / paza echipamentelor electronice.

                    Cheltuieli excluse

                    Nu se vor plati despagubiri pentru:

    • costuri care ar fi suportate chiar daca dauna nu ar fi avut loc (ex.: costuri pentru intretinere etc.);
    • modificari ale datelor sau orice imbunatatire adusa acestora dupa producerea evenimentului care a provocat dauna;
    • cheltuieli aditionale (ex.: achizitionarea de noi licente) aparute deoarece datele sau programele asigurate au fost protejate impotriva copierii prin dreptul de autor si/sau prin parolare sau prin orice procedura similara (chei electronice, codare);
    • costuri care nu au fost incluse ca valoare in suma asigurata si mentionate in mod explicit.

    Sectiunea III - Costuri de lucru majorate

                     echipamente excluse

                     Costurile suplimentare rezultate din, sau direct sau indirect cauzate de, sau la care au contribuit pierderea sau avarierea nu sunt asigurate, daca sunt cauzate de:

    • pierderi sau daune la bunuri care sunt excluse din asigurarea pentru daune materiale (exemplu: materiale auxiliare, consumabile si materiale de lucru, toate tipurile de scule);
    • pierderi sau daune la tuburi si purtatori intermediari de imagine ce nu sunt despagubite potrivit prevederilor politei;
    • pierderi sau daune la sistemele de alimentare;
    • pierderi sau modificari (perturbatii, distorsionari, alterari, stergeri) a datelor si programelor.

                      Riscuri excluse

                      Costurile suplimentare rezultate din, sau direct sau indirect cauzate de, sau la care au contribuit pierderea sau avarierea nu sunt asigurate, daca sunt cauzate de urmatoarele evenimente:

    • razboi, invazie, acte ale inamicilor straini, ostilitati (chiar daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, razvratire, insurectie, rebeliune, revolutie, conspiratie, dictatura militara sau putere uzurpata, lege martiala, persoane rau intentionate care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, indisponibilizare, rechizitionare, distrugerea sau cauzarea de daune proprietatii prin ordin guvernamental de jure sau de facto al oricarei autoritati publice, municipale sau locale;
    • greva, inchiderea firmei, revolta, tulburare civila sau atacuri teroriste;
    • cutremur, eruptie vulcanica, cutremur marin (tsunami) si toate rezultantele: inundatii, uragane, taifune, cicloane, tornade;
    • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminari radioactive;
    • actiunea deliberata a asiguratului \ utilizatorului sau a unui reprezentant legal al acestuia;
    • uzura, abraziunea si imbatranirea oricarei parti a echipamentului asigurat rezultata natural din folosirea sau operarea normala, ori deteriorarea graduala (daunele de consecinta cauzate altor echipamente asigurate sunt totusi acoperite);
    • avarii interne la orice componente electronice si/sau module, iar ca efect al acestor avarii interne sunt excluse si daunele colaterale produse altor parti si/sau module apartinand echipamentului asigurat, totusi daunele de consecinta cauzate altor echipamente asigurate sunt despagubite;
    • furtul comis fara efractie sau talharie, pierderea sau disparitia, lipsuri constatate la inventariere;
    • furtul comis sau inlesnit prin dol sau culpa grava de catre angajatii asiguratului / utilizatorului sau de persoanele insarcinate cu supravegherea / paza echipamentelor electronice.

                     Costuri excluse

                     Costurile suplimentare rezultate din, sau direct sau indirect cauzate de, sau la care au contribuit pierderea sau avarierea nu sunt asigurate, daca sunt cauzate de oricare din urmatoarele:

    • restrictii de reconstructie sau de operare impuse de oricare autoritate publica;
    • lipsa de capital pentru refacerea / repararea sau inlocuirea echipamentelor afectate de pierdere sau avariere;
    • imbunatatirea sau revizia echipamentelor asigurate in timpul refacerii / repararii sau al inlocuirii lor;
    • contaminarea, distrugerea sau avarierea materiilor prime, semifabricatelor sau produselor finite.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

    • Asiguratul este obligat sa depuna toate diligentele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, luand in acest scop toate masurile necesare, ca si cand nu ar fi asigurat.
    • La producerea evenimentului asigurat, asiguratul este in toate cazurile obligat sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor.
    • Cheltuielile cu privire la obligatia mentionata la alineatul precedent cad in sarcina asiguratorului in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata, daca masurile au fost luate judicios.
    • Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termenul prevazut.
    • Asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri, etc.) si sa solicite eliberarea documentului constatator (de ex. proces verbal de constatare).
    • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acesteia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acesteia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu aceasta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
    • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
     • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
     • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
     • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
    • Asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat (in masura in care starea de fapt permite) pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia, momentul producerii prejudiciului si marimea acestuia. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termenul prevazut, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.
    • Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termen de trei zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.
    • Asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri etc.) in termenul prevazut si sa solicite eliberarea documentului constatator (proces verbal de constatare).
    • Asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termen de 14 zile lucratoare de la data comunicarii, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse. In cazul calamitatilor naturale acest termen este de 30 zile lucratoare.
    • Asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective. De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, extrasele de cont, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de asigurator sau de expertii acesteia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.

    Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                  In interesul prevenirii daunei, asiguratul / utilizatorul este obligat:

    • sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului referitoare la montarea, instalarea si folosirea echipamentului asigurat;
    • sa respecte normele de intretinere, garantie si service in conformitate cu reglementarile fabricantului;
    • sa ofere o protectie adecvata echipamentului in concordanta cu mediul de lucru in care este folosit;
    • sa se asigure ca persoanele care folosesc echipamentele asigurate detin calificarea necesara prevazuta de lege (numai unde este cazul).

                  Asigurarea nu este valabila daca persoanele care folosesc echipamentele se afla sub influenta substantelor halucinogene (stupefiante), alcoolului sau in stare de ebrietate. In cazul in care nerespectarea oricarei obligatii de mai sus duce la producerea unor pierderi sau daune, totale sau partiale, asiguratul decade din dreptul la despagubire.

    Sectiunea II - date si suporturi de date

                  Asiguratul \ utilizatorul este obligat sa respecte:

    • procedurile standard de salvare a datelor (back-up);
    • sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului referitoare la montarea, instalarea si folosirea echipamentului asigurat;
    • sa respecte normele de intretinere, garantie si service in conformitate cu reglementarile fabricantului;
    • sa ofere o protectie adecvata echipamentului in concordanta cu mediul de lucru in care este folosit;
    • sa se asigure ca persoanele care folosesc echipamentele asigurate detin calificarea necesara prevazuta de lege (numai unde este cazul).

                  Asigurarea nu este valabila daca persoanele care folosesc echipamentele se afla sub influenta substantelor halucinogene (stupefiante), alcoolului sau in stare de ebrietate. In cazul in care nerespectarea obligatiilor de mai sus duce la producerea unor pierderi sau daune, totale sau partiale, asiguratul decade din dreptul la despagubire.

    Sectiunea III - Costuri de lucru majorate

                  In interesul prevenirii daunei, asiguratul / utilizatorul este obligat:

    • sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului referitoare la montarea, instalarea si folosirea echipamentului asigurat;
    • sa respecte normele de intretinere, garantie si service in conformitate cu reglementarile fabricantului;
    • sa ofere o protectie adecvata echipamentului in concordanta cu mediul de lucru in care este folosit;
    • sa se asigure ca persoanele care folosesc echipamentele asigurate detin calificarea necesara prevazuta de lege (numai unde este cazul).

                 Asigurarea nu este valabila daca persoanele care folosesc echipamentele se afla sub influenta substantelor halucinogene (stupefiante), alcoolului sau in stare de ebrietate. In cazul in care nerespectarea obligatiilor de mai sus duce la producerea unor pierderi sau daune, totale sau partiale, asiguratul decade din dreptul la despagubire.

     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare pentru echipamente si aparatura Electronica din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

     • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
     • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
     • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
     • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
     • sa primeasca avizarile de dauna;
     • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
     • sa emita oferte de despagubire;
     • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
     • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
     Procedura Daune: 
     • Stabilirea indemnizatiei este facuta de asigurator pe baza tuturor clauzelor politauale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza si procentul neacoperit stabilite in polita de asigurare.
     • Daca despagubirea, calculata potrivit politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
     • Procentul neacoperit ramane intotdeauna exclusiv in sarcina asiguratului fara ca el sa poata, cu riscul decaderii din dreptul la despagubire, sa-l asigure la alt asigurator.
     • In ceea ce priveste asigurarile de bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care bunurile o au in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta, adoptare de noi metode, inventii si alti factori similari. De asemenea, calculul indemnizatiei se va face tinand cont si de valoarea eventualelor recuperari, care va fi scazuta din cuantumul pagubei.
     • Indemnizatia nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, cu exceptia cazului in care, in aceasta din urma situatie, in polita exista prevederi exprese contrare.
     • Cheltuielile prevazute sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia si eventualele cheltuieli de judecata, suma asigurata.
     • Plata indemnizatiei va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
      • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
      • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
      • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
     • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
     • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna, daca nu se prevede altfel.
     • In cazul platii indemnizatiei aferente unei daune totale, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat.
     • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in moneda in care s-a incasat prima de asigurare.

     Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

     • Daca nu a fost convenit altfel, asiguratorul va despagubi asiguratul in caz de pierdere sau avariere a unui echipament asigurat pe baza compensarii in numerar, dupa cum urmeaza:
      • in caz de dauna partiala, asiguratorul va rambursa costurile necesare repararii echipamentului asigurat avariat;
      • in caz de dauna totala, asiguratorul va rambursa costurile necesare cumpararii si instalarii unui echipament nou similar ca tip si calitate pentru a inlocui echipamentul asigurat original;
      • Daca echipamentul asigurat nu poate fi nici reparat, in cazul producerii unei daune partiale, si nici inlocuit, in cazul unei daune totale, datorita faptului ca piesele de schimb din productia de serie sau echipamente noi similare ca tip si calitate nu mai sunt disponibile (echipamente vechi), despagubirea platita de asigurator va fi limitata la valoarea reala a echipamentului la data producerii evenimentului asigurat.
      • Despagubirea platita, in oricare din situatiile de mai sus, nu va putea depasi suma asigurata mentionata in anexa politei, pentru fiecare echipament in parte.
     • Valoarea despagubirii va fi micsorata cu valoarea bunurilor, pieselor sau subansamblelor care pot fi reutilizate.
     • Alternativ, asiguratorul poate despagubi asiguratul pe baza inlocuirii in natura, de exemplu:
      • in caz de dauna partiala, refacerea echipamentelor asigurate pe baza reparatiei platite de asigurator;
      • in caz de dauna totala, inlocuirea echipamentelor pierdute sau furate prin cumpararea unor echipamente noi, identice, de acelasi tip si calitate, de catre asigurator.
     • Asiguratorul va despagubi, de asemenea, asiguratul pentru orice costuri suplimentare ce le implica livrarea prin transport expres, timpul de lucru suplimentar, lucru pe timp de noapte, lucrul in timpul duminicilor si vacantelor, cheltuielile de Calatorie in tara ale tehnicienilor de sevice si inginerilor consultanti, in cazul in care valoarea acestora a fost asigurata expres in polita.
     • Despagubirea este calculata prin scaderea, din suma indemnizabila, a fransizei stabilita in polita. Daca mai multe echipamente asigurate au fost afectate de unul si acelasi eveniment asigurat, se scade doar cea mai mare fransiza aplicabila.
     • Daca, la producerea evenimentului asigurat, suma asigurata mentionata in polita pentru echipamentul afectat este mai mica decat valoarea bunului, despagubirea va fi platita in conformitate cu regula proportionalitatii.
     • Responsabilitatea de a demonstra faptul ca pierderea, distrugerea sau paguba este acoperita prin polita de asigurare, revine exclusiv asiguratului \ utilizatorului.

     Sectiunea II - date si suporturi de date

     • Urmatoarele criterii stau la baza despagubirii:
      • La producerea unui risc asigurat, asiguratorul il va despagubi pe asigurat in cazul pierderii sau alterarii (distorsionarea, coruperea, stergerea, modificarea) datelor sau programelor asigurate, prin acoperirea cheltuielilor necesare pentru:
       • refacerea automata a datelor si programelor de pe suporturile pe care se afla datele salvate;
       • refacerea automata sau manuala a datelor si programelor pornind de la programele originale sau documentele pe care le are la dispozitie asiguratul;
       • inlocuirea si reintroducerea sistemului si programelor standard;
       • inlocuirea suporturilor de date pierdute sau avariate ca urmare a producerii unui risc acoperit conform conditiilor din polita.
        • Cheltuielile mentionate mai sus sunt limitate de suma asigurata inscrisa in polita de asigurare.
      • Despagubirea ce va fi platita se va determina pe criteriul compensarii sumei calculate pentru acoperirea daunei, din care se vor retine:
       • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, pentru toate sectiunile inscrise in polita;
       • fransizele stabilite in polita la sectiunile pentru care se platesc despagubiri;
      • Daca datele nu au fost refacute sau inlocuite timp de 12 luni de la data producerii daunei, asiguratorul il va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile necesare inlocuirii suporturilor de date.

     Sectiunea III - Costuri de lucru majorate

     • Despagubirea va fi facuta pe baza urmatoarelor criterii:
      • Costurile suplimentare, asa cum sunt enumerate mai jos, sunt rambursabile daca acestea sunt suportate in cursul perioadei de despagubire convenite:
       • in cazul costurilor suplimentare proportionale despagubirea este reprezentata de valoarea indemnizatiei zilnice convenite la inceputul asigurarii; atunci cand costurile suplimentare reale suportate in fiecare zi difera de valoarea convenita a indemnizatiei zilnice, toate costurile suplimentare care s-au acumulat vor fi adaugate, iar rambursarea limitata la valoarea fixata a indemnizatiei maxime lunare; despagubirea pe durata intregii perioade de despagubire este limitata la valoarea limitei de despagubire convenite;
       • in cazul costurilor suplimentare neproportionale despagubirea este reprezentata de costuri limitate la valoarea indemnizatiei convenite la inceputul asigurarii.
        • Durata perioadei de despagubire, daca nu este convenit altfel, va fi de 12 luni. Aceasta va incepe din momentul sesizarii de catre asigurat a pierderii fizice sau avarierii cel mai devreme posibil, in conformitate cu standardele tehnice acceptate, si cel mai tarziu, cand costurile suplimentare acoperite de Polita sunt suportate.
      • Plata despagubirii va fi determinata pe baza costurilor rambursabile mai putin fransiza convenita.
      • fransiza temporala / deductibila este definita dupa cum urmeaza:
       • in cazul costurilor suplimentare proportionale, fransiza temporala (exprimata in zile lucratoare), asa cum a fost stabilita in polita, este aplicabila;
       • in cazul costurilor suplimentare neproportionale, o fransiza (exprimata in procente sau cifre), asa cum a fost stabilita in polita, este aplicabila.

     Notificare daune:

     Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

     www.generali.ro/servicii/solutionare-daune/auto/unitati-constatare

     dauneauto@generali.com

     de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.