Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie);
 • Sectiunea II - date si suporturi externe de date;
 • Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                In baza acestei sectiuni, se asigura echipamentele electronice mentionate in polita de asigurare / specificatia la polita, care, in momentul intrarii in asigurare, functioneaza sau pot fi puse in functiune, si care dispun de certificat (certificat de calitate, certificat de garantie, declaratie de conformitate, buletin de incercari etc) privind incheierea in bune conditii a testelor de functionare.

                Asiguratorul acorda despagubiri pentru orice pagube materiale produse de / provenind din orice riscuri care nu au fost in mod special excluse.

                Exemple de riscuri ce se pot asigura prin polita:

  • Incendiu cu sau fara flacara, Explozie, traznet, prabusirea de obiecte. Asiguratorul acorda despagubiri atat pentru daunele directe, cat si pentru cele indirecte (carbonizare totala sau partiala, topire, patarea cu fum, degajarea de gaze sau vapori);
  • apa de conducta / canalizare (exemple: inundare, refulare, apa pluviala, abur, inghet etc.); scurgeri ale sistemelor automate de stingere a incendiilor;
  • fenomene naturale (exemple: inundatii, grindina, furtuna, vijelie, ploaie torentiala etc.);
  • neglijenta, erori in operare, eroare umana, neinstruire;
  • erori de proiectare / constructie / fabricatie, defecte de material;
  • supratensiuni, inductie, pagube prin efectul indirect al fulgerului;
  • furt prin efractie / acte de talharie si alte evenimente produse in conexiune cu acesta.

  Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                In conformitate cu prevederile politei de asigurare si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a primelor de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita, asiguratorul extinde acoperirea si pentru urmatoarele:

  • date - informatii ce pot fi citite de echipamentele electronice (ex.: date stocate in fisiere, baze de date; programe din productii de serie, programe personalizate, aplicatii create de asigurat sau obtinute in urma utilizarii programelor de serie / cu licenta, inclusiv programe cu licenta Original Equipment Manufacturer-OEM);
  • suporturi externe de date – suporturi materiale interschimbabile / medii de stocare a datelor (ex.: benzi magnetice, floppy discuri, discuri amovibile, cd-uri) instalate / stocate la locatiile si / sau centrele de pastrare a versiunii de rezerva mentionate in polita / specificatia de asigurare, inclusiv in tranzit intre aceste locatii.

                Nu sunt acoperite prin polita suporturile de date care, prin constructie, nu sunt destinate a fi schimbate de utilizator, cum sunt: memorii semiconductoare, discuri fixe / hard-disk-uri – ce constituie parti integrante ale hardware-ului, fiind asigurabile in baza Sectiunii I precum si datele / programele stocate in memoria interna a unitatii centrale.

                Aceasta sectiune valideaza numai daca este precizata in polita de asigurare si se poate acorda numai impreuna cu Sectiunea I.

  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                In conformitate cu prevederile politei de asigurare si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a primelor de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita, asiguratorul extinde acoperirea si pentru cheltuielile suplimentare de operare efectuate in vederea diminuarii urmarilor evenimentului asigurat acoperit in baza Sectiunii I din polita, si necesare pentru continuarea activitatii, dupa cum urmeaza:

  • Cheltuieli dependente de factorul timp, respectiv cheltuieli suplimentare cu inchirierea temporara de echipamente electronice alternative (identice / similare celor avariate / distruse) precum si cheltuieli in legatura cu utilizarea / operarea echipamentelor de catre personal de specialitate;
  • Cheltuieli independente de factorul timp, cum sunt: cheltuieli de transport; cheltuieli de montare / demontare; cheltuieli de (re)punere in functiune / (re)setare / (re)programare temporara a echipamentelor electronice.

                 Sunt acoperite prin asigurare numai cheltuielile suplimentare acelor cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate in situatia in care evenimentul asigurat nu s-ar fi produs.

                 Aceasta sectiune valideaza numai daca este precizata in polita de asigurare si se poate acorda numai impreuna cu Sectiunea I.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - Pagube materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri / cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in politape sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

  Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                Polita de asigurare se incheie pentru sumele asigurate, declarate de asigurat si precizate in polita / specificatie, fiind stabilite conform precizarilor de mai jos.

                Suma asigurata trebuie sa reprezinta valoarea de inlocuire a echipamentelor electronice asigurate cu unele noi, reprezentand costul de inlocuire cu un bun identic sau similar din aceeasi familie ca tip, configuratie, structura si calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale / alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare / instalare (daca se convine astfel).

                Nu se vor lua in considerare rabaturi / alte reduceri.

                Daca la momentul producerii evenimentului asigurat, se constata ca suma asigurata este mai mica decit cea necesar a fi asigurata, valoarea despagubirii platite se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi fost asigurata. Aceasta conditie se aplica separat, pentru fiecare echipament asigurat in parte.

  Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                 Suma asigurata se stabileste in aceeasi moneda, in Lei sau in alta valuta agreata de parti si reprezinta valoarea declarata de asigurat, in baza estimarii costurilor totale necesare inlocuirii suporturilor de date, refacerii / reintroducerii datelor pierdute / distruse si / sau achizitiei programelor cu licenta asigurate.

  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                 Suma asigurata se stabilieste la valoarea declarata de asigurat / contractant si agreata de asigurator mentionata expres in polita, reprezentand costurile / cheltuielile suplimentare estimative necesare pentru continuarea activitatii.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                 Prima de asigurare se stabileste conform tarifului de prime al asiguratorului in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

                 Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, conform procedurilor proprii asiguratorului. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Pentru politele de asigurare subanuale prima de asigurare se calculeaza corespunzator lunilor de asigurare in proportie de 1 / 10 din prima anuala, dar cel mult prima anuala;

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                   In baza acestei sectiuni, se asigura aparatura si echipamentele electronice care, in momentul intrarii in asigurare, functioneaza sau sunt gata de functionare (procedurile de lucru au fost incepute sau pot fi incepute in baza certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare / verificare).

                   Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele materiale produse de / provenind din orice riscuri care nu au fost in mod special excluse.

                   Exemple de riscuri ce se pot asigura prin polita:

   • operare gresita, neglijenta, acte intentionate ale angajatilor / tertelor persoane;
   • Incendiu, Trasnet, Explozie (inclusiv daunele produse ca urmare a operatiunilor de salvare / de stingere a incendiului), implozie;
   • afumare, parlire, carbonizare;
   • efectul / influenta apei (exemple cauze: inundare, defulare, apa pluviala, abur) / oricarui lichid, umezeala si / sau coroziune rezultand din acestea;
   • fenomene / cauze naturale (ex.: inundatie, furtuna, grindina, ploaie, avalansa etc.);
   • erori de proiectare / constructie / fabricatie, defecte de material;
   • scurtcircuit, supratensiune, inductie;
   • furt prin efractie / acte de talharie si alte evenimente produse in conexiune cu acesta.

   Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                   Asiguratorul acorda despagubiri pentru orice dauna materiala produsa bunurilor asigurate si acoperita prin asigurare conform prevederilor din Sectiunea I.

   Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                  Asiguratorul acopera costurile / cheltuielile suplimentare de operare efectuate in scopul evitarii intreruperii activitatii generate de producerea unui eveniment asigurat (acoperit in baza Sectiunii I, strict in legatura cu bunurile asigurate expres mentionate in polita de asigurare pentru aceasta sectiune) si determinate de:

   • inchirierea temporara de bunuri (substitute - altele decat cele asigurate) identice / similare celor avariate / distruse, operarea acestora cu personal si alte operatiuni in legatura cu acestea – cheltuieli dependente de factorul timp;
   • (de)montare / instalare, transport, adaptare programe si alte cheltuieli determinate de aplicarea planului de masuri de urgenta – cheltuieli independente de factorul timp.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

    Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                    Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor:

    • neremedierea unor situatii generatoare de pagube in timp (de exemplu: uzura, rugina, eroziune, coroziune, proasta izolatie, proasta intretinere etc.);
    • depreciere / uzura normala, fermentare, oxidare, coroziune, igrasie, mucegaire, alterare, putrezire, ciuperci, insecte, rozatoare, pasari, alti daunatori, precum si distrugerea, avarierea, afumarea, patarea, parlirea sau arderea produsa de o sursa normala de caldura;
    • greve, revolte, tulburari civile;
    • terorism;
    • cutremur, eruptie vulcanica, tsunami / alte fenomene asociate activitatii seismice, uragan, ciclon, taifun, tornada;
    • cresterea nivelului marii, maree;
    • dispozitive explozive, arme de foc;
    • aprinderea / utilizarea si / sau nesupravegherea focului deschis;
    • transvazarea continutului unor butelii (recipienti) de aragaz sau alte gaze lichefiate sub presiune, in conditiile interzise prin legislatia in vigoare;
    • construirea cladirilor / alte constructii care adapostesc echipamentele electronice in zone periclitate de inundatii, caderi sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte facute publice sau au comunicat in scris asiguratului, inainte de construire, interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la echipamentele electronice au fost produse de inundatie sau alunecare de teren;
    • pagube aparute in perioada in care oricare dintre avizele / autorizatiile legale necesare derularii activitatii sunt suspendate / anulate / retrase / expirate;
    • costuri in legatura cu transformarea / perfectionarea / imbunatatirea echipamentelor electronice in comparatie cu starea acestora anterioara producerii evenimentului asigurat, precum si costurile aferente reparatiilor nereusite;
    • amenzi, penalitati sau daune punitive;
    • pagube produse echipamentelor electronice, pentru care producatorul / furnizorul / prestatorul acestora este raspunzator conform legii sau prevederilor politei;
    • prejudicii produse prin furt, in urmatoarele situatii:
     • pierderi inexplicabile, disparitia misterioasa;
     • orice alte forme de furt decat cel prin efractie si / sau acte de talharie;
     • pagubele produse prin furt in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii altor riscuri asigurate;
     • furtul savarsit in cazul neasigurarii corespunzatoare de catre asigurat / prepusilor acestuia a portilor, usilor de acces, ferestrelor sau a altor deschideri exterioare ale cladirilor continand echipamentele electronice, cu sisteme de inchidere corespunzatoare (dupa caz: yale, broaste, lacate, zavoare cu lacat);
     • furtul, chiar prin efractie, savarsit in timp ce sistemele de protectie declarate / existente la data incheierii politei de asigurare erau desfiintate ori neutilizate / scoase din functiune;
     • furtul de echipamente (inclusiv parti ale acestora), lasate in afara cladirilor, in aer liber, neingradite, fara paza.
    • prejudicii produse direct / indirect prin sau in legatura cu incapacitatea oricarui calculator / echipament electronic de procesare a datelor, de a recunoaste corect data calendaristica si / sau de a functiona si interpreta / procesa corect datele;
    • daune produse bunurilor individuale apartinand personalului angajat al asiguratului;
    • daune produse ca urmare a neremedierii din culpa proprie a asiguratului a unor situatii cunoscute acestuia generatoare de pagube;
    • daune produse suporturilor externe de date, datelor / refacerii acestora, chiar daca au fost pierdute ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
    • prejudicii produse direct / indirect prin sau in legatura cu:
     • atacurile informatice (hacker), virusi informatici, incalcari ale securitatii datelor etc.;
     • pierderea de profit ca urmare a intreruperii activitatii, chiar daca pierderile sunt urmarea producerii unui eveniment asigurat;
     • costuri / cheltuieli necesare refacerii bazei de date precum si costuri / cheltuieli necesare achizitionarii de noi echipamente informatice (retea de calculatoare);
     • daune produse din functionarea necorespunzatoare a sistemului informatic;
     • distrugerea intentionata de catre prepusii societatii a datelor informatice;

                    Nu se pot asigura in baza politei de asigurare urmatoarele echipamente electronice:

    • echipamente scoase din uz sau cele care nu mai pot fi folosite potrivit destinatiei lor;
    • echipamente electronice cu vechime mai mare de 5 ani;
    • echipamente a caror stare de intretinere specificata in raportul inspectiei, este necorespunzatoare;
    • echipamente electronice de uz casnic, aparatura / echipamente pentru discoteci / concerte / spectacole / sali de jocuri, instrumente muzicale, telefoane mobile, echipament radio amatori, simulatoare cardiace / proteze si altele asemenea;
    • pagube produse la piese si materiale care sunt supuse uzurii intense si schimbarii repetate sau periodice, datorita functiei si compozitiei lor specifice. Aceste excluderi se refera in principal la:
     • materiale auxiliare si consumabile, precum si alte materiale folosite in cursul exploatarii (de ex. : fluide de developare, reactivi, medii de racire si stingere, toner, benzi tusate, filme purtatori de imagine si sunet, combinatii film / pelicula, hartii tratate special, suporturi de caractere, pipete, rastere, etc.) ;
     • toate tipurile de scule ( de ex. freze, burghie, dispozitive de apucat, dispozitive de taiat, etc.) ;
     • alte parti componente care, in timpul functionarii bunului asigurat si pe baza experientei, sunt predispuse la frecvente inlocuiri de ex. sigurante, baterii nereincarcabile, surse de lumina filtre, curele, etc.) ;
    • tuburile (ex : tuburi in radio-frecventa de putere, tuburi cu laser si cu raze X, cu exceptia tuburilor catodice din perifericele echipamentelor de prelucrare a datelor, dispozitivele de comanda si antrenare a discurilor incapsulate si suporturile intermediare de imagine (ex. tamburi cu seleniu) sunt asigurate numai pentru riscurile de Incendiu, inundatie, si furt prin efractie sau prin acte de talharie, daca nu s-a convenit altfel in mod expres.

    Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                   Pe langa excluderile prevazute in polita precum si cele precizate la Sectiunea I de mai sus, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

    • daune rezultate din acte intentionate sau neglijenta asiguratului ori a reprezentantilor acestuia;
    • daune produse de introducerea eronata / gresita ori stergerea / anularea datelor si / sau pierderea suportului de date, ca urmare a neglijentei;
    • orice cheltuieli suplimentare efectuate pentru achizionarea de soft-uri noi;
    • pagube datorate uzurii si / sau defectarii suporturilor de date, precum si daune ca urmare a depozitarii necorespunzatoare;
    • pierderea datelor datorita influentei campurilor electromagnetice, accesului neautorizat al persoanelor straine la software (ex.hackeri), virusi;
    • daune de consecinta ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit).

    Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                   Pe langa excluderile prevazute in polita precum si cele precizate la Sectiunea I de mai sus, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

    • echipamente electronice interzise spre utilizare / operare de catre autoritatile publice;
    • lipsa resurselor financiare pentru reparare / inlocuirea / inchirierea echipamentelor electronice avariate / distruse;
    • costuri / cheltuieli suplimentare in legatura cu imbunatatirile aduse echipamentelor pe timpul repararii / inlocuirii / inchirierii;
    • pierderea sau avarierea echipamentelor care sunt excluse din acoperirea conferita prin polita (de exemplu: materiale auxiliare, consumabile etc.);
    • orice pierdere sau modificare in legatura cu datele si programele folosite.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

    Clauza C1: ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR electronice MOBILE SI / SAU PORTABILE

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru echipamentele electronice mobile si / sau portabile evidentiate in specificatia de asigurare anexata, aflate in stationare sau in tranzit, in afara locatiei mentionate in polita de asigurare.

                   Limitele teritoriale: Romania, daca nu este altceva agreat de parti si precizat expres in polita.

                   Asigurarea nu valideaza in cazul in care bunul asigurat este lasat nesupravegheat – cu exceptia situatiei in care acesta este inchis / incuiat intr-o incinta sau autovehicul.

    Clauza C2: ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR electronice pentru riscurile de greva, revolta, tulburari civile

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru daunele produse echipamentelor electronice datorate riscurilor de greva, revolta, tulburari civile.

                   toate riscurile definite mai sus ce au loc pe parcursul a 168 ore dupa producerea evenimentului asigurat initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de un singur eveniment asigurat.

                   Pe langa excluderile prevazute in polita de asigurare, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

    • daune produse ca urmare a confiscarii temporare sau permanente a echipamentelor electronice de catre autoritati;
    • daune produse ca urmare a intreruperii lucrului sau in urma incetarii sau intarzierii lucrului, productiei sau diverselor operatiuni in legatura cu activitatea desfasurata;
    • daune de consecinta ca urmare a producerii evenimentelor asigurate (ex.: pierdere de profit);
    • orice dauna decurgand din raspunderea legala.

                   Limita despagubirii reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze; Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de baza;
                   Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu fransiza deductibila procentuala, expres mentionata, din limita raspunderii stabilita mai sus.

    Clauza C3: ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR electronice pentru riscurile de cutremur, alte fenomene asociate activitatii seismice

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru daunele produse echipamentelor electronice din urmatoarele riscuri: cutremur, eruptie vulcanica, tsunami / alte fenomene asociate activitatii seismice.

                   toate riscurile definite mai sus ce au loc pe parcursul a 72 ore dupa producerea evenimentului asigurat initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de un singur eveniment asigurat.

                   Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu o fransiza deductibila procentuala expres mentionata din suma asigurata pentru fiecare eveniment.

    Clauza C4: ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR electronice PE TIMPUL DEPOZITARII TEMPORARE

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru daunele produse echipamentelor electronice, mentionate in specificatia anexata politei de asigurare, in perioada de depozitare – perioada dintre receptionarea acestora de catre asigurat la locatia precizata in polita de asigurare si punerea in functiune / eliberarea certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare / verificare.

                   Pe langa excluderile prevazute in polita de asigurare, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

    • daune decurgand din operatiuni de transport;
    • daune produse in timpul sau ulterior instalarii bunurilor asigurate;
    • daune pentru care raspunderea revine producatorului / prestatorului / furnizorului / transportatorului in baza legii / prevederilor contractuale;
    • nerespectarea conditiilor de depozitare / pastrare in conformitate cu caracteristicile echipamentelor electronice.

                   In perioada de acoperire stabilita (perioada depozitarii), in caz de dauna se acorda despagubiri numai daca asiguratul probeaza respectarea cumulativa a urmatoarele conditii:

    • echipamentele sunt pastrate / depozitate in ambalajul original;
    • spatiul de pastrare / depozitare corespunde cerintelor privind pastrarea / depozitarea in conditii normale de siguranta (pastrarea caracteristicilor / parametrilor tehnico - functionali) necesare / specifice bunurilor asigurate.

    Clauza C5: EXTINDEREA ACOPERIRII PENTRU TUBURI SI VALVE / LAMPI electronice (EXCEPTIE COMPUTERELE TOMOGRAF)

                    Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale), prin derogare de la excluderile prevazute, pentru daunele produse tuburilor electronice (parti componente ale echipamentelor electronice asigurate).

                   Valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat a tuburilor electronice incorporate echipamentelor electronice asigurate, se stabileste aplicand valorii de inlocuire (determinata la aceeasi data), procentul asociat factorului de depreciere conform grilei stabilita de asigurator.

                   Pentru categoriile de bunuri care nu se regasesc in tabelul de mai sus, valoarea reala a acestora determinata la data producerii evenimentului asigurat se stabileste pe baza datelor / informatiilor obtinute de la producator / furnizor.

    Clauza C6: EXTINDEREA ACOPERIRII PENTRU RISCURILE DE CICLON, URAGAN, TAIFUN, TORNADA

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru riscurile de uragan, ciclon, tafun, tornada.

                   Limita despagubirii reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze. Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de baza.

                   Aceasta clauza se ataseaza politei de baza cu o fransiza deductibila procentuala expres mentionata din suma asigurata pentru fiecare eveniment.

    Clauza C7: EXTINDEREA ACOPERIRII PENTRU COMPONENTELE / ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE COMPUTERELOR TOMOGRAF

                   Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru daunele produse elementelor individuale constructive / componente sau subansamble ale echipamentului electronic computer tomograf.

                   Cuantumul daunei la data producerii evenimentului asigurat reprezinta:

    • Valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat a tuburilor electronice incorporate in computerul tomograf asigurat, se stabileste aplicand valorii de inlocuire (determinata la aceeasi data), procentul asociat factorului de depreciere conform grilei stabilite de asigurator.
    • Pentru categoriile de bunuri care nu se regasesc in grila, valoarea reala a acestora determinata la data producerii evenimentului asigurat se stabileste pe baza datelor / informatiilor obtinute de la producator / furnizor.

    Clauza C8: EXTINDEREA ACOPERIRII PENTRU ECHIPAMENTELE electronice LA VALOAREA DE INLOCUIRE

                    Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru acoperirea prin asigurare a echipamentelor electronice la valoarea de inlocuire.

                    Cuantumul despagubirii in cauzul daunei totale reprezinta valoarea de inlocuire a echipamentului electronic la data producerii evenimentului asigurat.

                    Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi suma asigurata mentionata in polita si nici cuantumul daunei stabilit conform acestei clauze.

                    Aceasta clauza se ataseaza echipamentelor electronice care au o vechime de maxim 3 (trei) ani si care pot fi inca procurate de la producatori / furnizori.

    Clauza C9: EXTINDEREA ACOPERIRII PENTRU echipamente electronice ACHIZITIONATE IN SISTEM LEASING

                    Asiguratorul, in baza acestei clauze acopera in baza Sectiunii I (Pagube materiale) echipamentele elctronice pentru care exista o alta polita de asigurare incheiata de firma care furnizeaza echipamentul in baza unui contract de inchiriere / leasing (anexata acestei clauze).

                    Echipamentul va fi acoperit prin asigurare numai pentru acele riscuri care nu sunt incluse in polita deja incheiata.

                    Prin atasarea acestei clauze, acoperirea conferita de Sectiunile II si III ale politei de baza valideaza ca si cum echipamentul electronic ar fi fost asigurat integral in baza Sectiunii I.

    Clauza C10: EXCLUDEREA RISCURILOR DE Incendiu, Trasnet, Explozie SI IMPACTUL CU APARATELE DE ZBOR

                    Prin prezenta clauza, asiguratul este de acord si intelege ca asiguratorul sa nu despagubeasca in baza politei de asigurare, indiferent de circumstante, pentru orice dauna inclusiv dauna de consecinte, cauzata de:

    • Incendiu;
    • efectul direct al trasnetului;
    • Explozie;
    • afumare;
    • parlire;
    • impactul cu aparatele de zbor / parti din acestea
    • activitatile de stingere, demolare sau curatarea a resturilor (inclusiv demolare efectuata in legatura cu acestea), in urma producerii unuia din evenimentele mentionate.

                    De asemenea, nu se despagubesc echipamentele electronice lipsa sau pierdute in urma producerii unuia din evenimentele mentionate mai sus.

    Clauza C11: EXCLUDEREA RISCULUI DE FURT PRIN EFRACTIE SI / SAU ACTE DE TALHARIE

                    Prin aceasta clauza, asiguratul este de acord si intelege ca asiguratorul sa nu despagubeasca in baza politei de asigurare, indiferent de circumstante, pentru orice dauna inclusiv dauna de consecinte, produsa / rezultand din furt prin efractie si / sau acte de talharie.

    Clauza C12: EXCLUDEREA RISCURILOR DE APA DE CONDUCTA / CANALIZARE, SCURGERI ALE SISTEMELOR AUTOMATE DE STINGERE A INCENDIILOR, FENOMENE NATURALE

                    Prin aceasta clauza, asiguratul este de acord si intelege ca asiguratorul nu va acorda despagubiri in baza politei de asigurare, indiferent de circumstante, pentru orice dauna inclusiv dauna de consecinte, produsa / rezultand din:

    • apa de conducta / canalizare;
    • fenomene naturale (Inundatie, Furtuna (vijelie), Ploaie torentiala, grindina).

    Clauza C13: ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR electronice MOBILE SI / SAU PORTABILE INSTALATE IN / PE AUTOVEHICULE

                    Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru echipamentele electronice mobile si / sau portabile instalate in / pe autovehicule si evidentiate in specificatia de asigurare anexata, numai daca au fost indeplinite urmatoarele conditii:

    • Echipamentul electronic a fost instalat in interiorul sau pe partile superioare ale autovehicului si este transportat in limita teritoriala agreata. Echipamentele electronice montate in exteriorul autovehiculelor vor fi fixate de partile rigide ale caroseriei prin prinderi fixe (exclus: magneti, ventuze, adezivi etc).
    • In cazul unui furt prin efractie:
     • autoturismul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
     • fapta a fost comisa in intervalul orar 06:00 – 22:00 (cu exceptia situatiei in care autoturismul a fost parcat intr-un garaj inchis / parcare pazita).

                    Limitele teritoriale: Romania, daca s-a agreat altfel de catre parti cu precizarea expresa in polita.

    Clauza C14: ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR electronice MOBILE SI / SAU PORTABILE INSTALATE PE NAVE MARITIME

                    Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita, extinde acoperirea conferita de Sectiunea I (Pagube materiale) pentru echipamentele electronice mobile si / sau portabile instalate pe nave maritime si evidentiate in specificatia de asigurare anexata, numai daca au fost indeplinite urmatoarele conditii:

    • Echipamentul electronic a fost instalat pe o nava maritima;
    • Toate datele de identificare ale navei pe care este instalat echipamentul electronic mobil si / sau portabil sunt mentionate in polita.

                    Nu sunt cuprinse in asigurare si nu vor fi despagubite pagube produse echipamentelor electronice mobile si / sau portabile asigurate prin aceasta clauza speciala, provenite din / ca o consecinta a pierderii totale a navei.

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

    • Asiguratului ii revin si urmatoarele obligatii:
     • sa respecte instructiunile si recomandarile producatorului referitoare la bunurile asigurate, cu privire la montare, instalare, operare, service-ul specializat, intretinere etc.;
     • sa respecte procedurile standard de exploatare impuse, respectiv autorizatie de functionare, autorizatie de mediu, norme PSI, in functie de specificul bunului asigurat;
     • sa permita operarea echipamentelor numai de catre persoane autorizate si instruite conform reglamentarilor in vigoare.
    • Asiguratorul este exonerat de raspundere in cazul producerii unor pagube care sunt consecinte ale nerespectarii oricareia dintre aceste obligatii.
    • Asiguratului ii revin si urmatoarele obligatii:
     • sa emita si sa aplice procedurile de backup (salvarea in copie a datelor stocate / prelucrate etc.). Nu se considera procedura de backup salvarea datelor in calculatorul in care se afla fisierul original;
     • procedura de backup (salvarea in copie a datelor stocate / prelucrate etc.) sa fie efectuata la o perioada de maxim 7 zile;
     • sa respecte in totalitate recomandarile producatorilor privind intretinerea / depozitarea suporturilor de date.
    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
    • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
    • sa primeasca avizarile de dauna;
    • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
    • sa emita oferte de despagubire;
    • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
    • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
    Procedura Daune: 

    Sectiunea I - Pagube materiale (obligatorie)

                    Pe langa principiile de despagubire precizate in polita, se aplica si urmatoarele:

    • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata / (sub-)limitele raspunderii si nici valoarea reala a echipamentului electronic determinata la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat.
    • Valoarea reala a echipamentelor determinata la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat, reprezinta valoarea de inlocuire la care se aplica gradul de uzura (calculat in functie de durata de functionare, durata tehnica de viata, precum si starea de intretinere) la care se adauga cheltuielile de montare / instalare, transport, taxe vamale / alte taxe - dupa caz – daca acestea au fost incluse in suma asigurata.
    • Prin cuantumul pagubei se intelege:
     • in caz de dauna totala: valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului asigurat. Valorea despagubirii ce urmeaza a fi platita de catre asigurator va fi diminuata cu valoarea componentelor neafectate si a resturilor ce se mai pot intrebuinta / valorifica.
     • in caz de dauna partiala: costul la data producerii evenimentului asigurat al reparatiilor, refacerii, reconditionarii, sau inlocuirii partilor avariate / distruse, precum si cel al manoperei necesare pentru readucerea echipamentelor avariate la starea anterioara aparitiei / producerii riscului asigurat, in limita valorii de asigurare din momentul producerii / aparitiei evenimentului asigurat.
    • La avarierea unui (sub)ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei s-a inlocuit integral (sub)ansamblul.
    • Daca bunul asigurat nu poate fi nici reparat si nici inlocuit, sau daca partile componente nu pot fi procurate pentru ca nu mai fac obiectul productiei de serie, cuantumul despagubirii va fi egal cu suma asigurata specificata in polita.
    • Cuantumul daunei include si valoarea pagubelor produse echipamentelor electronice asigurate ca urmare a masurilor de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat.

    Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                    Cuantumul daunei reprezinta contravaloarea cheltuielilor necesare efectuate de asigurat, pentru o perioada de maximum 12 luni de la data producerii evenimentului asigurat, in vederea inlocuirii / refacerii datelor si a suporturilor externe de date asigurate.

                    In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa faca dovada salvarii datelor prin existenta documentului in sursa scrisa (backup) in vederea refacerii / recuperarii datelor.

    Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                    Cuantumul daunei reprezinta contravaloarea cheltuielilor necesare efectuate de asigurat in perioada de despagubire in vederea continuarii activitatii.

                    Pentru cheltuielile dependente de factorul timp cuantumul daunei reprezinta costul mediu per zi lucratoare raporatat la numarul de zile lucratoare aferent perioadei de despagubire.

                    Cuantumul daunei se calculeaza proportional, corespunzator raportului dintre perioada de despagubire si perioada de asigurare.

    Notificare daune:

    Call Center Constatare daune

    Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

    Email: avizari@gothaer.ro

    Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

    Diverse: 

                  Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                  Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                  Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                  Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                  Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                  Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                  Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                  Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                  Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.