Polita de asigurare a APARATURII si ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE INDUSTRIALE - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - daune materiale (obligatorie);
 • Sectiunea II - date si suporturi externe de date;
 • Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                In baza acestei sectiuni, asiguratorul acorda despagubiri pentru echipamentele si aparatura electronica specificate in polita, cu conditia ca la momentul intrarii in asigurare, acestea sa functioneaze, sa fie gata de functionare sau sa poata fi puse in functiune si care dispun de o certificare corespunzatoare privind incheierea in bune conditii a testelor de functionare, pentru orice dauna materiala cauzata de orice risc, cu exceptia celor excluse in mod explicit.

                Cu titlu de exemplu si nelimitativ, prin aceasta sectiune sunt acoperite pierderi sau daune, cum ar fi:

  • neglijenta, neinstruire sau manipulare necorespunzatoare, erori de operare;
  • furt prin efractie sau prin acte de talharie;
  • Incendiu cu sau fara flacara, Explozie, Trasnet, prabusirea de obiecte;
  • inundatii din cauze naturale, apa provenita din conducte, infiltratii, apa de ploaie, abur, inghet, deplasare a sloiurilor de gheata, umezeala datorita unor lichide, zapada;
  • supratensiuni, inductii, efecte indirecte ale fulgerului, variatii de tensiune;
  • calamitati naturale sau alte fenomene naturale de o intensitate care poate produce daune (alunecari de teren, furtuna, ploaie torentiala, grindina, avalanse, etc.) cu exceptia riscului de cutremur si alte activitati seismice;

                 Se acopera si scurgerea apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere) in cazul avarierii sau ruperii accidentale a partilor componente ale acestora, in limita a 5% din suma asigurata / echipament.

  Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                Aceasta sectiune este valabila numai impreuna cu Sectiunea I din cadrul politei si vine in completarea acesteia. Prevederile acestei sectiuni au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita.

                In baza acestei sectiuni, sunt asigurabile toate suporturile externe de memorare a datelor si datele aflate la locatia asigurata sau in centrele de pastrare a versiunii de rezerva, precum si cele care se afla in tranzit intre doua adrese (acestea fiind specificate in cererea chestionar) care sufera orice fel de dauna materiala, care poate fi despagubita conform Sectiunii 1 “ daune materiale“:

  • datele (informatiile ce pot fi citite de un echipament electronic) stocate in fisiere, baze de date; programe din productii de serie sau personalizate, software cu licenta, aplicatii create de asigurat sau obtinute in urma utilizarii programelor de serie / cu licenta;
  • suporturile de date interschimbabile (medii de stocare a informatiei, ex.: benzi magnetice, discuri magnetice mobile, blu-ray, SSD-uri (solid state drive), cd-uri, dvd-uri, hard-disk-uri externe) instalate / stocate la locatiile si / sau centrele de pastrare a versiunii de rezerva mentionate in polita, inclusiv in tranzit intre aceste locatii, cu conditia ca asiguratul sa salveze datele in sursa scrisa (backup, acesta reprezentand o copie de siguranta a bazei de date), iar acestea sa fie pastrate in alta locatie.

  Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare

                 Aceasta sectiune este valabila numai impreuna cu Sectiunea I din cadrul politei si vine in completarea acestora. Prevederile acestei sectiuni au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita.

                 In baza acestei sectiuni, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru costurile suplimentare:

  • proportionale (dependente de factorul timp), respectiv cheltuieli cu inchirierea echipamentelor electronice alternative, cheltuieli cu operarea echipamentelor de catre personal de specialitate (forta de munca externa pe durata determinata, lucrul peste program al personalului propriu);
  • neproportionale (independente de factorul timp), respectiv cheltuieli de transport, cheltuieli de montare / demontare, punere in functiune a echipamentelor electronice.
  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - daune materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Costuri / cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate de pe teritoriul Romaniei, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

  Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                 Asigurarea se va incheia la valoarea de nou, aceasta reprezentand costul de inlocuire cu un bun identic sau similar din aceeasi familie ca tip, configuratie, structura si calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale / alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare / instalare. Nu vor fi luate in considerare la stabilirea sumei asigurate reducerile comerciale sau orice concesii de pret.

                 Suma la care se incheie polita este suma asigurata declarata de asigurat, cu conditia ca suma declarata de asigurat sa reflecte valoarea de nou a bunului / echipamentului.

  Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                 Suma asigurata reprezinta totalul costurilor necesare inlocuirii / refacerii datelor (inclusiv programelor cu licenta) si suporturilor de date pierdute / avariate.

  Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare

                 Suma asigurata trebuie sa reprezinte costurile / cheltuielile suplimentare estimative necesare pentru folosirea de echipament electronic cu caracteristici similare celui asigurat, in vederea continuarii activitatii asiguratului.

                 Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept indemnizatie, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru aceiasi perioada ramane neschimbata.

                 In cazul in care dupa o dauna platita asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele daune se va aplica regula proportionalitatii.

                 La cererea asiguratului, suma asigurata poate fi completata prin emiterea unui supliment de asigurare, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

                 In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este inferioara valorii de nou a bunului, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea bunului, daca partile nu au stipulat altfel (regula proportionalitatii).

                  In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este mai mare decat valoarea de nou a bunului, iar asiguratul sau contractantul nu au actionat cu rea credinta, polita de asigurare este eficace pana la concurenta valorii obiectului asigurat si asiguratul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei.

                  Daca asiguratul sau contractantul au actionat cu rea credinta, asigurarea pentru o suma care depaseste valoarea bunului este nula, iar acesta nu are dreptul la restituirea proportionala a primei.

                  Prevederile anterioare se aplica pentru fiecare obiect al asigurarii.

                  In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe parti de bunuri, regulile de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau partida de bunuri, neadmitandu-se compensari intre bunuri sau parti de bunuri.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                 Prima de asigurare minima este de 150 LEI sau echivalentul in moneda in care s-a incheiat polita, la cursul de referinta stabilit de B.N.R. din data emiterii politei.

                 In cazul in care suma asigurata este stabilita in valuta, prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta, ea putandu-se achita ori in valuta stabilita, ori in LEI, la cursul de referinta stabilit de B.N.R. din data platii. La cererea asiguratului, in cazul asigurarilor incheiate pe un an, aceasta se poate achita si in rate subanuale, numarul, cuantumul si scadenta acestora stabilindu-se la incheierea politei, conform tarifului de prime al asiguratorului.

                  Asigurarea este considerata incheiata prin emiterea politei de catre asigurator, acesta preluand riscul producerii evenimentului asigurat incepand de la data fixata in polita, dar in nici un caz inainte de ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii primei de asigurare sau a celei dintai rate a acesteia. Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare. Orice rata incasata partial va fi considerata neincasata, iar polita se va rezilia daca in perioada de gratie nu se plateste diferenta de prima.

                  In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata, daca nu s-a convenit altfel.

                  La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

                  In cazul in care ratele ulterioare ratei I de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendata pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita.

                  In cazul prevazut la paragraful anterior, in care asiguratul nu plateste rata restanta, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara punere in intarziere si fara restituirea primelor de asigurare platite. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

                  Daunele produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie.

                  Pentru daunele produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu plateste despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat nici un eveniment care sa genereze o solicitare de despagubire din partea asiguratului si nicio schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

                  In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratul a platit prime de asigurare in avans si daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pe acest polita, se vor retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data incetarii politei, pe luni de asigurare (pentru fiecare luna de asigurare 1/12 din prima anuala). Diferenta dintre prima achitata si prima retinuta pentru perioada cat asigurarea a fost in vigoare se va restitui asiguratului, la solicitarea scrisa a acestuia.

                  In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratorul a platit despagubiri sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de incetarea politei, diferenta de prima de restituit mentionata anterior nu se va mai restitui asiguratului. In acest caz, pentru politele la care plata primei de asigurare este stabilita in rate, asiguratul este obligat sa platesca ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

                  In situatia in care polita de asigurare se denunta de catre asigurator, iar acesta a platit sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de denuntarea politei, diferenta de prima pentru perioada ulterioara denuntarii, se restituie asiguratului.

                  Daca inainte de inceperea raspunderii asiguratorului evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect sau daca, dupa inceperea raspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, polita de asigurare se desfiinteaza de drept iar prima de asigurare pentru perioada ulterioara incetarii politei, calculata pro-rata temporis, se restituie.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                 Cu titlu de exemplu si nelimitativ, prin aceasta sectiune sunt acoperite pierderi sau daune, cum ar fi:

   • neglijenta, neinstruire sau manipulare necorespunzatoare, erori de operare;
   • furt prin efractie sau prin acte de talharie;
   • Incendiu cu sau fara flacara, Explozie, Trasnet, prabusirea de obiecte;
   • inundatii din cauze naturale, apa provenita din conducte, infiltratii, apa de ploaie, abur, inghet, deplasare a sloiurilor de gheata, umezeala datorita unor lichide, zapada;
   • supratensiuni, inductii, efecte indirecte ale fulgerului, variatii de tensiune;
   • calamitati naturale sau alte fenomene naturale de o intensitate care poate produce daune (alunecari de teren, furtuna, ploaie torentiala, grindina, avalanse, etc.) cu exceptia riscului de cutremur si alte activitati seismice;

                  Se acopera si scurgerea apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere) in cazul avarierii sau ruperii accidentale a partilor componente ale acestora, in limita a 5% din suma asigurata / echipament.

   Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                 In baza acestei sectiuni, sunt asigurabile toate suporturile externe de memorare a datelor si datele aflate la locatia asigurata sau in centrele de pastrare a versiunii de rezerva, precum si cele care se afla in tranzit intre doua adrese (acestea fiind specificate in cererea chestionar) care sufera orice fel de dauna materiala, care poate fi despagubita conform Sectiunii 1 “ daune materiale“:

   • datele (informatiile ce pot fi citite de un echipament electronic) stocate in fisiere, baze de date; programe din productii de serie sau personalizate, software cu licenta, aplicatii create de asigurat sau obtinute in urma utilizarii programelor de serie / cu licenta;
   • suporturile de date interschimbabile (medii de stocare a informatiei, ex.: benzi magnetice, discuri magnetice mobile, blu-ray, SSD-uri (solid state drive), cd-uri, dvd-uri, hard-disk-uri externe) instalate / stocate la locatiile si / sau centrele de pastrare a versiunii de rezerva mentionate in polita, inclusiv in tranzit intre aceste locatii, cu conditia ca asiguratul sa salveze datele in sursa scrisa (backup, acesta reprezentand o copie de siguranta a bazei de date), iar acestea sa fie pastrate in alta locatie.

   Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare

                In baza acestei sectiuni, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru costurile suplimentare:

   • proportionale (dependente de factorul timp), respectiv cheltuieli cu inchirierea echipamentelor electronice alternative, cheltuieli cu operarea echipamentelor de catre personal de specialitate (forta de munca externa pe durata determinata, lucrul peste program al personalului propriu);
   • neproportionale (independente de factorul timp), respectiv cheltuieli de transport, cheltuieli de montare / demontare, punere in functiune a echipamentelor electronice.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

   echipamente excluse

   • Piesele si materialele care sunt supuse uzurii intense si schimbarii repetate sau periodice, datorita functiei si compozitiei lor specifice.
    • Aceste excluderi se refera in principal la:
     • materiale auxiliare, consumabile, precum si materiale folosite in cursul exploatarii (fluide de developare, reactivi, toner, medii de racire si stingere sau alte medii de functionare, benzi tusate, filme, purtatori de imagine si sunet, combinatii film / pelicula, hartii tratate special, suporturi de caractere, rastere, pipete etc.);
     • toate tipurile de scule (burghie, freze, dispozitive de taiat, dispozitive de apucat etc.);
     • alte parti componente care, in timpul functionarii bunului asigurat si pe baza experientei, sunt predispuse la inlocuiri frecvente (sigurante, surse de lumina, baterii nereincarcabile, filtre, curele etc.)
   • Tuburile electronice (ex: tuburi in radio - frecventa de putere, tuburi cu laser si cu raze X, cu exceptia tuburilor catodice din perifericele echipamentelor de prelucrare a datelor), dispozitivele de comanda si antrenare a discurilor incapsulate si suporturilor intermediare de imagine (ex: tamburi de seleniu) sunt asigurate numai pentru riscurile de Incendiu, inundatie si furt prin efractie sau prin acte de talharie, daca nu s-a convenit altfel in mod expres;
   • echipamente scoase din uz sau cele care nu mai pot fi folosite potrivit destinatiei lor;
   • echipamente electronice cu vechime mai mare de 5 ani, daca nu s-a convenit altfel;
   • echipamente a caror stare de intretinere specificata in raportul inspectiei, este necorespunzatoare;
   • echipamente electronice de uz casnic, aparatura / echipamente pentru discoteci / concerte / spectacole / sali de jocuri, instrumente muzicale, echipament radio amatori, simulatoare cardiace / proteze si altele asemenea;
   • Telefoane mobile, tablete si altele asemenea, daca nu s-a convenit altfel;
   • Prototipuri;
   • Toate bunurile aflate in incinta unei centrale nucleare;
   • Reactoare nucleare, Cladiri ale reactoarelor precum si instalatii si echipamente ale acestora situate in orice loc;
   • Toate bunurile, situate in orice loc, utilizate sau care au fost utilizate pentru producerea energiei nucleare sau productia, folosirea, transmiterea ori depozitarea de materiale nucleare.

   Riscuri excluse

   • Orice dauna, directa sau indirecta, cauzata, provenita sau agravata de:
    • Razboi (chiar nedeclarat), razboi civil sau operatiuni de razboi, invazie, ocupatie militara, insurectie, sabotaj, dictatura militara sau uzurpare de putere, actiunea unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratie, confiscare, nationalizare, expropriere, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
    • Greva, revolta, tulburari civile (SRCC);
    • Terorism, prin care se intelege actul comis prin folosirea violentei, intentionat si nejustificat, de o persoana sau grup de persoane prin care se aduc daune materiale unor bunuri sau vietii, cu intentia de a influenta orice administrare politica sau cu scopul inducerii fricii in populatie sau in unele segmente ale populatiei;
    • Explozii sau emanatii de caldura sau radiatii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara, precum si de radiatiile provocate de accelerarea artificiala a particulelor;
    • Neremedierea, din culpa proprie a asiguratului, a unor situatii cunoscute acestuia, generatoare de pagube;
    • Intentia ca forma a vinovatiei, daca aceasta rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri, procuratura sau alte organe de cercetare) a:
     • asiguratului, beneficiarului sau contractantului;
     • reprezentantilor legali ai asiguratului, beneficiarului sau contractantului;
     • prepusii asiguratului sau ai beneficiarului;
    • Utilizarea sau neutilizarea Internetului sau a altor facilitati similare;
    • Orice transmisie electronica de date sau alte informatii;
    • Orice virus electronic de computer sau altele de acest gen;
    • Utilizarea sau neutilizarea adreselor de Internet, Website sau alte faciltati similare;
    • Orice date sau alte informatii trimise prin intermediul Website sau alte facilitati similare;
    • Orice atentat la drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv dar nu limitat la marci inregistrate, drepturi de autor sau inventii si inovatii).
    • Pierderea, dauna, distrugerea, distorsionarea, stergerea, coruperea sau alterarea datelor electronice din orice cauza (inclusiv, dar fara a fi limitat la, virursi informatici);
    • Pierderea sau reducerea functionalitatii impreuna cu costurile si cheltuielile de orice natura rezultate din coruperea datelor electronice, indiferent de cauza sau natura evenimentului care a contribuit la acestea
    • daune de consecinta de orice fel;
    • daune produse bunurilor individuale ale personalului angajat de catre asigurat;
    • Avarii interne ale oricarei componente electronice care face parte din echipamentul asigurat pentru care nu se poate face dovada ca dauna a fost produsa de un risc asigurat extern si care genereaza avarierea fie a unei parti inlocuibile, fie a intregului ansamblu asigurat;
    • daune de natura estetica;
    • Costuri in legatura cu transformarea / perfectionarea / imbunatatirea echipamentelor electronice in comparatie cu starea acestora anterioara producerii evenimentului asigurat, precum si costurile aferente reparatiilor nereusite;
    • Amenzi, penalitati sau daune punitive;
    • Pagube aparute in perioada in care oricare dintre avizele / autorizatiile legale necesare derularii activitatii sunt suspendate / anulate / retrase / expirate;
    • Evenimente pentru care este raspunzatoare, prin lege sau conform obligatiilor contractuale, o terta parte ca producator, furnizor, transportator sau contractor al furnizorului, societatea de leasing, service sau intretinere;
    • Uzura , coroziune, eroziune, oxidare, abraziune, imbatranire a oricarei parti componente a obiectului asigurat ca urmare a utilizarii in conditii atmosferice normale, precum si a mediului in care functioneaza, sau ca urmare a deteriorarii treptate a acesteia;
    • Apa freatica, cutremur de pamant, eruptii vulcanice, tsunami, uragan, taifun, ciclon, tornada precum si urmarile acestora;
    • Furt simplu sau calificat, furt prin inselatorie, disparitia misterioasa, furtul in timpul producerii unor evenimente asigurate (incendii, explozii, Trasnet etc.) sau in caz de evacuare a cladirilor ce adapostesc bunurile asigurate ordonata de autoritati, furtul comis de proprii angajati etc., cu exceptia furtului prin efractie sau prin acte de talharie;
    • Pretentiile de despagubiri formulate in legatura cu raspunderea de orice natura cauzata in mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului sau a oricarui bun, inclusiv cheltuieli de indepartare, reducere sau curatare a substantelor poluante sau contaminate;
    • Confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
    • Viciu ascuns.

   Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                   Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

   • pierderea sau dauna ce rezulta din utilizarea oricarui bun asigurat dupa producerea evenimentului asigurat, dar inainte ca reparatia permanenta sa fi fost efectuata iar operarea normala garantata;
   • orice costuri pentru ajustari standard, remedierea defectiunilor functionale si intretinerea bunului asigurat, daca acestea nu apar in legatura cu repararea determinata de un risc asigurat;
   • orice costuri pentru inlocuirea suporturilor de date, datelor si regenerarii datelor, chiar daca datele au fost pierdute in legatura cu un eveniment asigurat;
   • orice costuri suplimentare suportate de asigurat, dupa producerea unei daune, datorate:
    • folosirii unor echipamente electronice, altele decat cele mentionate in specificatia politei, pe care le inchiriaza pentru a inlocui temporar pe cele asigurate si avariate;
    • folosirii metodelor de lucru alternative;
    • prestarii de servicii de catre terti.
   • daune produse direct / indirect prin sau in legatura cu:
    • atacuri informatice (hackeri), virusi informatici, incalcari ale securitatii datelor etc;
    • pierderi de profit ca urmare a intreruperii activitatii, chiar daca acestea sunt urmare a producerii unui eveniment asigurat;
    • daune produse din functionarea necorespunzatoare a sistemului informatic;
    • distrugerea intentionata de catre reprezentantii societatii a datelor informatice.

   Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                   Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

   • suporturi de memorie fixe (hard-disk-uri interne, memoriile semiconductoare etc.);
   • carduri de memorie, stick-uri de memorie;
   • datele din memoria centrala;
   • orice cost rezultat din introducerea gresita a datelor, programare gresita, perforare gresita, etichetare gresita sau stergere gresita, aruncare sau utilizare gresita a suportului de date, accesul neautorizat al persoanelor straine la soft, virusi, pierderea de informatii din cauza campurilor magnetice sau de alt fel;
   • orice costuri suplimentare suportate de asigurat, dupa producerea unei daune, datorate:
    • folosirii unor echipamente electronice, altele decat cele specificate in polita, pe care le inchiriaza pentru a inlocui temporar pe cele asigurate si avariate;
    • folosirii metodelor de lucru alternative;
    • prestarii de servicii de catre terti.

   Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare

                   Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

   • restrictii impuse de autoritatile publice privind reconstructia sau functionarea echipamentului electronic asigurat;
   • lipsa accesului in timp util, a asiguratului, la fondurile necesare pentru repararea sau inlocuirea echipamentului avariat.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

   Echipament electronic portabil EE_111

                 In baza acestei clauze se acorda despagubiri pentru furt prin efractie, acte de talharie sau avarierea echipamentului portabil, in cazul in care acesta este folosit in afara locului asigurat iar asiguratul va suporta o fransiza reprezentand 25% din valoarea asigurata a respectivului echipament.

                 In cazul riscului de furt se vor respecta urmatoarele conditii:

   • echipamentul sa se afle in autovehicule sau in alte incaperi (incinte) inchise, unde se pot obseva urme de efractie;
   • autovehiculele sau respectivele incaperi (incinte) sa fie prevazute cu acoperis, pereti laterali si podele tari (nu din piele, materiale textile sau altele asemenea care pot fi taiate);
   • autovehicululele sau respectivele incaperi (incinte) sa fie incuiate;
   • in cazul in care obiectul asigurat este furat din autovehicul trebuie sa se poata dovedi ca:
    • a fost furat intre orele 06:00 si 22:00;
    • era depozitat in portbagajul autovehiculului si nu era vizibil din afara.

                  Restrictiile de timp nu sunt aplicabile daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita.

                  In cazul in care echipamentul electronic asigurat prin polita de asigurare este inclus si in acoperirea altei polite de asigurare incheiate:

   • la Groupama Asigurari, nu se vor despagubi decat riscurile neacoperite de respectiva polita;
   • la alt asigurator, in caz de dauna se va aplica proportie.

                   Nu se acopera riscul de furt din genti, buzunare sau din mana, decat in cazul in care se poate dovedi actul de talharie.

                   Perioada de asigurare este identica cu cea a politei de baza.

                   Suma asigurata va fi egala cu valoarea echipamentului portabil (mobil).

   Utilizarea echipamentului in afara locului asigurat / Obiecte instalate in autovehicule EE_112

                   In baza acestei clauze se acorda despagubiri pentru furtul prin efractie, acte de talharie sau avarierea echipamentului, in cazul in care acesta a fost instalat in interiorul unui autovehicul avand un acoperis tare sau portbagaj fixat.

                   Asiguratul va suporta o fransiza reprezentand 25% din valoarea asigurata a respectivului echipament.

                  Riscul de furt prin efractie este acoperit numai in urmatoarele conditii:

   • autovehiculul a avut caroserie dura;
   • autovehiculul a fost incuiat dupa ce a fost parcat;
   • echipamentele furate erau in interiorul autovehiculului;
   • se poate dovedi ca autovehiculul sau echipamentul a fost furat intre orele 06:00 si 22:00.

                  Restrictiile de timp nu sunt aplicabile daca autovehiculul a fost parcat intr-un garaj inchis sau intr-o parcare pazita atunci cand s-a produs evenimentul asigurat.

                  In cazul in care echipamentul electronic asigurat prin polita de asigurare este inclus si in acoperirea altei polite de asigurare incheiate:

   • la Groupama Asigurari, nu se vor despagubi decat riscurile neacoperite de respectiva polita;
   • la alt asigurator, in caz de dauna se va aplica proportie.

                  Perioada de asigurare este identica cu cea a politei de baza.

                  Suma asigurata va fi egala cu valoarea echipamentului portabil (mobil).

   Utilizarea echipamentului in afara locului asigurat / Obiecte instalate pe nave EE_114

                  In baza acestei clauze se acorda despagubiri pentru pierderea sau avarierea echipamentului electronic in cazul in care acesta a fost instalat pe o nava iar in specificatie, la rubrica adresa bunurilor asigurate se vor mentiona toate datele de identificare ale navei respective.

                  Asiguratorul nu este raspunzator de avarii datorate minelor, torpilelor etc. Pierderea totala a obiectului asigurat ca o consecinta a pierderii totale a navei, nu este acoperita prin aceasta polita.

                  In situatia in care obiectul asigurat este instalat pe o alta nava decat cea mentionata in polita, asiguratul are obligatia de a aviza in scris asiguratorul, in termen de 5 zile lucratoare de la data relocarii.

                  In cazul in care echipamentul electronic asigurat prin polita de asigurare este inclus si in acoperirea altei polite de asigurare incheiate:

   • la Groupama Asigurari, nu se vor despagubi decat riscurile neacoperite de respectiva polita;
   • la alt asigurator, in caz de dauna se va aplica proportie.

                  Perioada de asigurare este identica cu cea a politei de baza.

                  Suma asigurata va fi egala cu valoarea echipamentului portabil (mobil).

   Acoperirea daunelor provocate de cutremure de pamant si alte activitati seismice EE_115

                  In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, in baza acestei clauze, se acorda despagubiri pentru pierderea sau avarierea echipamentului electronic in cazul producerii riscului de cutremur de pamant si alte activitati seismice cu conditia ca toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ale politei sa fie respectate.

                  Perioada de asigurare este identica cu cea a politei de baza.

                  Suma asigurata va fi egala cu suma asigurata totala conform Sectiunii I.

                  Prima de asigurare suplimentara este inclusa in prima totala de asigurare.

   Acoperirea daunelor provocate de greve, revolte si tulburari civile EE_116

                  In baza acestei clauze, se acorda despagubiri pentru pierderea sau avarierea echipamentului electronic rezultata din greva, revolta sau tulburari civile cu conditia ca toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ale politei sa fie respectate.

                  Perioada de asigurare este identica cu cea a politei de baza.

                  Suma asigurata va fi egala cu suma asigurata totala conform Sectiunii I.

                  Prima de asigurare suplimentara este inclusa in prima de asigurare totala.

   Excluderea daunelor provocate de furtuna si grindina EE_117

                  Prin prezenta clauza, se convine de comun acord, ca asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru orice pierdere sau avariere a echipamentului electronic, directa sau indirecta, rezultata din sau cauzata de furtuna si grindina.

   Excluderea daunelor provocate de apa EE_118

                   Prin prezenta clauza, se convine de comun acord, ca asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru orice pierdere sau avariere a echipamentului electronic, directa sau indirecta, rezultata din sau cauzata de apa sub orice forma (lichida, gazoasa, solida), ploaie, potop, inundatie din orice cauza (inclusiv spargerea tevilor, scurgeri ale sistemului automat de stingere a incendiului).

   Excluderea daunelor provocate de furt prin efractie, jaf si acte de talharie EE_119

                  Prin prezenta clauza, se convine de comun acord, ca asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru orice pierdere sau avariere a echipamentului electronic, directa sau indirecta, rezultata din sau cauzata de furt prin efractie, jaf sau acte de talharie.

   Excluderea daunelor provocate de Incendiu ca sau fara flacara, Trasnet, Explozie, prabusire de obiecte EE_120

                  Prin prezenta clauza se convine de comun acord ca asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru orice pierdere sau avariere a echipamentului electronic, directa sau indirecta, rezultata din sau cauzata de Incendiu cu sau fara flacara, Trasnet, Explozie sau prabusire de obiecte.

   Excluderea daunelor provocate de avarii electrice sau mecanice EE_121

                  Prin prezenta clauza, se convine de comun acord, ca asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru orice pierdere sau avariere a echipamentului electronic, directa sau indirecta, rezultata din sau cauzata de avarii mecanice sau electrice.

   Excluderea daunelor provocate de calamitati naturale EE_122

                  Prin prezenta clauza se convine de comun acord, ca asiguratorul nu il va despagubi pe asigurat pentru orice pierdere sau avariere a echipamentului electronic, directa sau indirecta, rezultata din sau cauzata de calamitati naturale ( de exemplu: avalanse, prabusiri sau alunecari de teren, etc.).

   Extindere teritoriala EE_123

                  In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, in baza acestei clauze, se convine de comun acord, ca aria teritoriala pentru care este valabila asigurarea, a fost extinsa in tarile membre ale Uniunii Europene.

                  Suma asigurata va fi egala cu suma asigurata totala conform Sectiunii I.

                  Prima de asigurare suplimentara este inclusa in prima totala de asigurare.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

   • La incheierea asigurarii, asiguratul este obligat sa raspunda in scris la chestionarele asiguratorului, cu privire la imprejurarile esentiale, referitoare la risc, pe care le cunoaste.
   • Daca imprejurarile esentiale privind riscul (cum ar fi: deschiderea procedurii de insolventa, modificarea activitatii in vigoare la momentul incheierii asigurarii, modificarea statutului juridic, modificari la locatia preluata in asigurare, modificari la masuri / echipamente de protectie si control si altele asemenea), asa cum au fost declarate de asigurat, se modifica in cursul valabilitatii politei, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea, in 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, urmand ca prima de asigurare sa fie ajustata corespunzator, daca este cazul. Aceeasi obligatie de mai sus ii revine si contractantului asigurarii care a luat la cunostinta de modificarea survenita.
   • Daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete ori daca nu a facut comunicarea la asigurator cu privire la circumstantele privind riscul, asiguratorul are dreptul:
    • inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa il rezilieze la implinirea unui termen de 10 zile, calculat de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i primele de asigurare platite, aferente perioadei in cadrul carei asigurarea nu mai functioneaza, in cazul in care cunoscand exact imprejurarile nu ar fi incheiat asigurarea;
    • dupa producerea evenimentului asigurat, sa reduca indemizatia cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata indemnizatiei daca, fata de aceste imprejurari asigurarea nu s-ar fi incheiat.
   • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze inspectii de risc ori de cate ori considera necesar. In cazul in care, cu acest prilej, se constata degradarea conditiilor de protectie existente la data incheierii asigurarii, prin nerespectarea eventualelor recomandari stabilite sau prin aparitia unor defectiuni generatoare de pericole, asiguratorul poate suspenda asigurarea, pe baza de notificare scrisa, ea putand fi repusa in vigoare dupa remedierea neajunsurilor constatate.
   • Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita. Plata primei se face la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai. Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator final fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii. In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru un polita de asigurare care a fost incheiat cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
   • Asiguratul este obligat:
    • sa intretina bunul asigurat in conditii corespunzatoare, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat;
    • sa permita asiguratorului verificarea modului in care bunul asigurat este intretinut, in conditiile stabilite prin polita;
    • sa nu faca sau sa nu admita modificari care ar duce la marirea riscului, cu exceptia cazului in care exista confirmarea asiguratorului;
    • sa asigure si sa intretina in stare foarte buna mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat de catre organele abilitate.
   • In cazul nerespectarii obligatiilor de la paragraful de mai sus, asiguratorul poate diminua sau chiar refuza plata indemnizatiei in functie de gravitatea faptei si daca este evident ca a existat un raport de cauzalitate intre proasta inretinere, efectuarea de improvizatii sau culpa grava a asiguratului legata de protectia bunurilor si eveniment.
   • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
    • la producerea riscului, sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea daunelor;
    • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in maxim 48 ore, furnizand date cu privire la natura si intinderea daunei. Daca din cauza nerespectarii acestui termen nu s-a putut stabili cauza producerii evenimentului asigurat si evalua dauna, asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei;
    • sa instiinteze imediat, in caz de dauna, asiguratorul si organele competente (politie, pompieri etc.) cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunei si pagubele provocate;
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele intocmite de organele competente precum si cele necesare pentru verificarea existentei bunurilor si a valorii lor in vederea stabilirii dreptului de indemnizare (registre contabile, facturi etc.) cerute de asigurator sau de experti ori imputerniciti ai acestuia.
     • In acest sens, asiguratul trebuie sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat si sa pregateasca o lista detaliata a daunelor suferite cu privire la calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate;
    • sa permita asiguratorului sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea daunei, precum si la marimea indemnizatiei pe care o are de platit;
    • sa ia toate masurile, pentru conservarea dreptului de regres al asiguratorului, astfel:
     • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in cazul evenimentului asigurat;
     • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, renuntarea de a incasa sau incasarea oricarei indemnizatii, fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
     • sa indeplineasca toate actele legate de procedura judiciara si / sau extrajudiciara, necesare pentru exercitarea dreptului de regres cerut de asigurator.
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute de anterior, asiguratorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii daunei sau este impiedicata exercitarea dreptului de regres.
   • Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea altor asigurari cu alti asiguratori pentru aceleasi bunuri si acelasi risc, atat la data incheierii politei, cat si pe parcursul executarii acestuia.
   • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori, fiecare asigurator fiind obligat la plata proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
   • Daca asiguratul sau contractantul simuleaza producerea evenimentului asigurat sau exagereaza cu cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea daunei, asiguratul decade din orice drept la indemnizatie si la restituirea proportionala a partii din prima datorata, iar politaul de asigurare e considerat reziliat de drept.
   • Prevederea alineatului precedent se aplica si daca asiguratul sau contractantul declara distruse sau pierdute bunuri care nu existau in momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage ori tainuieste bunuri salvate sau recuperate dupa producerea evenimentului asigurat.
   • Respectarea riguroasa si indeplinirea conditiilor prevazute in acest polita, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si presupunerea ca declaratiile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
   • Daca asiguratul nu si-a indeplinit vreuna din obligatiile contractuale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Constatarea daunei se face de asigurator in maxim 7 zile calendaristice de la data avizarii scrise a asiguratului, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti. Termenul de mai sus se poate prelungi in cazul unui cutremur sau altor calamitati ce afecteaza o arie mai larga.
   • La producerea unei daune pentru care s-a formulat o cerere de indemnizare, asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta poate, fara a-si afecta drepturile decurgand din polita sau a-si mari responsabilitatea care-i revine conform procedurilor acesteia:
    • sa preia si mentina controlul asupra bunurilor;
    • sa administreze in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
   • Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratului in conditiile prevazute in paragraful de mai sus, nu pot fi abandonate de catre asigurat asiguratorului.
   • Pentru bunurile care se pot repara, cuantumul daunei va fi dat de costul de reparatie daca acesta este mai mic decat costul de inlocuire.
   • Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depasi valoarea bunului din acel moment, cuantumul daunei si nici suma asigurata.
   • In cazul in care suma asigurata a fost stabilita in valuta si plata primelor de asigurare a fost efectuata in LEI, indemnizatia se va plati in LEI la cursul de referinta comunicat de B.N.R. din data producerii evenimentului asigurat.
   • In cazul in care suma asigurata a fost stabilita in valuta si plata primei de asigurare s-a efectuat in valuta, la cererea asiguratului, in cazul producerii unei daune, plata indemnizatiei se poate face in valuta cu care s-a achitat polita de asigurare, insa orice factura de reparatii in LEI sau reparatia in regie proprie se va achita in LEI.
   • In cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate (numai cu acordul scris al asiguratorului), a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu contravaloarea facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern). Asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul reprezentantelor din Romania, al pieselor respective sau respectiv suma asigurata conform specificatiilor la polita si daca aceste cheltuieli au fost cuprinse initial in suma asigurata.
   • In cazul in care asiguratul este persoana juridica, platitoare de TVA, se pot accepta ca sume asigurate valori fara TVA, acest lucru trebuind specificat in cererea chestionar, iar in caz de dauna despagubirea va fi facuta fara plata TVA-ului aferent ce reiese din factura.
   • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din indemnizatia cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
   • Cuantumul daunei reprezinta diferenta dintre valoarea bunurilor asigurate in momentul producerii evenimentului asigurat si valoarea celor ramase dupa producerea daunei.
    • In caz de dauna totala, cuantumul daunei reprezinta valoarea asigurata a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
     • Prin dauna totala se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor sau in asa mod incat refacerea prin reparare, inlocuire, reconditionare sau restaurare a partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila sau costul acestora depaseste valoarea asigurata la data producerii evenimentului asigurat.
    • In caz de dauna partiala, cuantumul daunei reprezinta: costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare astfel incat bunul asigurat sa ajunga la starea sa imediat anterioara producerii evenimentului asigurat. Din acest cuantum se scad eventualele resturi care se mai pot valorifica.
     • Prin dauna partiala se intelege avarierea bunurilor in asa fel incat acestea se pot reface sau mai pot fi folosite prin repararea partilor componente sau a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea acestora.
   • In limita a 5% din suma asigurata totala si in cadrul sumei asigurate, in cuantumul daunei se includ, in baza unor documente oficiale doveditoare, si daunele produse echipamentelor asigurate de avarii sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii
   • Evenimentului asigurat, cheltuielile facute in vederea limitarii daunelor (inclusiv cheltuieli legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor), cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrarilor de curatire a locului unde s-a produs dauna (ridicarea molozului, aluviunilor etc.) daca sunt necesare in urma unor daune produse de cauze cuprinse in asigurare.
   • La avarierea unui (sub)ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei s-a inlocuit integral (sub)ansamblul.
   • Plata indemnizatiei va fi efectuata de asigurator, numai dupa ce asiguratul:
    • va proba legitimitatea sa de a obtine plata indemnizatiei;
    • va declara daca si ce asigurari a incheiat pentru acelasi risc;
    • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru executarea actiunii de subrogare si regres.
   • Inceperea procedurii de evaluare si stabilire a indemnizatiei, nu constituie o recunoastere a obligatiilor de plata a acesteia.
   • In cazul in care bunul asigurat face obiectul unei garantii reale, despagubirea se face conform legislatiei in vigoare.
   • Plata indemnizatiei se va face in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii intregii documentatii ceruta de asigurator, cu exceptia riscului de furt, caz in care plata indemnizatiei se va efectua dupa cel putin 30 zile calendaristice de la producerea evenimentului asigurat, cu conditia primirii raportului oficial al organelor de cercetare (politie, procuratura) privind stadiul investigatiilor sale.
   • La plata indemnizatiei, in cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara in maximum 30 de zile calendaristice de la data platii acesteia, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitie, bunurile pentru care s-a platit respectiva indemnizatie.
   • Asiguratorul va fi indreptatit sa amane plata indemnizatiei daca, in legatura cu dauna, a fost deschisa impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei.
   • Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui polita, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.
   • Din cuantumul despagubirii se scad:
    • fransiza stabilita in polita. La asigurarile incheiate in valuta, la care plata primelor de asigurare s-a facut in LEI, fransiza se va calcula la cursul B.N.R. de la data daunei;
    • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, daca nu s-a convenit altfel;
    • eventuale sume corespunzatoare proportionalitatii;
    • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
   • Orice dauna sau pierdere cauzata de cutremur de pamant (daca acest risc este acoperit printr-o clauza suplimentara), eruptie vulcanica, furtuna sau inundatie va constitui unul si acelasi eveniment daca:
    • mai mult de un cutremur de pamant sau o eruptie vulcanica se intampla intr-un interval de 72 de ore in perioada valabilitatii politei, inceputul duratei de 72 de ore fiind determinata de asigurat;
    • inundatia se produce intre inceputul unei revarsari a unui rau sau curs de apa si sfarsitul revarsarii, cand apa scade la nivelul normal;
    • inundatia este produsa de un val de maree dintr-o serie de valuri de maree produse de orice perturbare naturala.

   Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                  Despagubirea se va acorda dupa cum urmeaza:

   • in caz de dauna partiala: costul la data producerii evenimentului asigurat al reparatiilor, refacerii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate, precum si cel al manoperei necesare pentru readucerea echipamentelor avariate la starea anterioara producerii daunei;
   • in caz de dauna totala: costul necesar achizitionarii și punerii in functiune a unui echipament nou, identic sau similar ca tip, structura și calitate, pentru a inlocui echipamentul initial asigurat.

                  Dupa fiecare dauna, asiguratorul poate evalua echipamentul, iar in cazul in care constata ca valoarea declarata de catre asigurat cu titlu de suma asigurata este inferioara valorii de nou a echipamentului, va aplica principiul subevaluarii.

                  Daca echipamentul asigurat nu poate fi reparat (in caz de dauna partiala) sau inlocuit (in caz de dauna totala), din cauza faptului ca partile componente de schimb sau echipamentul respectiv nu mai sunt disponibile (nu mai fac obiectul productiei de serie), despagubirea va fi facuta la valoarea reala (valorea de nou din care se scade uzura) a echipamentului la data producerii daunei.

                  Valoarea despagubirii va fi redusa cu valoarea fransizei stabilita in polita.

   Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                  Despagubirea reprezinta contravaloarea cheltuielilor efectuate de asigurat in vederea inlocuirii / refacerii datelor și suporturilor externe de date asigurate, in termen de 12 (doisprezece) luni de la producerea evenimentului asigurat.

                  Daca refacerea datelor sau a informatiilor pierdute nu este necesara sau nu se face in termen de 12 (doisprezece) luni de la producerea daunei, asiguratorul va despagubi doar suma necesara inlocuirii suportului extern de date afectat.

                  Incepand cu data producerii evenimentului pentru care asiguratorul poate plati despagubire, suma asigurata se va reduce cu valoarea despagubirii platite.

   Sectiunea III - Costuri / Cheltuieli suplimentare de operare

                  Daca nu s-a convenit altfel, perioada de despagubire este de 12 (doisprezece) luni. Daca in urma avarierii echipamentului electronic, pentru perioada cand este folosit echipament inlocuitor, apar cheltuieli suplimentare mai mari decat cele proportionale cu perioada respectiva, asiguratorul va despagubi numai pana la valoarea proportionala, pentru perioada folosirii echipamentului inlocuitor.

                  In cazul cheltuielilor proportionale, despagubirea reprezinta costul mediu pe zi lucratoare raporatat la numarul de zile lucratoare, aferent perioadei de despagubire. Pentru cheltuielile proportionale, se va aplica fransiza temporala stabilita in polita.

                  In cazul cheltuielilor neproportionale, valoarea despagubirii reprezinta valoarea agreata in polita inainte de intrarea in valabilitate a acesteia. Pentru cheltuielile neproportionale, se va aplica fransiza valorica / procentuala stabilita in polita.
   De la data producerii daunei lichidabile conform politei de asigurare, suma asigurata pentru perioada ramasa se reduce cu valoarea despagubirii platite.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

   Tel: 0374 110 110

   de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.