APARATURA si ECHIPAMENTE ELECTRONICE INDUSTRIALE 2023 - UNIQA Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari uniqa echipamente aparatura electronica industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, amplasate sau mutate / transportate in interiorul locatiei asigurate, mentionata in polita de asigurare, si care sunt functionale si folosite pentru realizarea activitatilor comerciale / industriale / sociale, specifice asiguratului.

Aceasta polita de asigurare este structurata pe 3 sectiuni:

 • Sectiunea I - daune materiale (obligatorie);
 • Sectiunea II - date si suporturi externe de date;
 • Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare.
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A. il constituie, intreaga aparatura si echipamentele electronice asigurate impotriva pagubelor materiale si, in functie de optiunea asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si / sau cheltuieli suplimentare de operare, in conformitate cu specificatiile anexate la polita de asigurare, pentru riscurile si in conditiile prevazute la fiecare sectiune in parte:

  Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                Intregul echipament electronic nominalizat in cadrul politei / anexelor la polita, inclusiv sistemul de operare (software) licentiat, este asigurat din momentul din care este gata de functionare, dupa instalarea la sediul asigurat specificat in polita, din momentul utilizarii in domeniul economic (de exemplu utilizare comerciala sau industriala).

  Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                 Prin aceasta sectiune sunt asigurate urmatoarele bunuri:

  • Datele (informatii citibile de un echipament electronic) ca de ex. date master si de tranzactie stocate in fisiere si baze de date, programe standard din productia de serie, programe personalizate (create special pentru anumiti utilizatori);
  • Suporturile externe de date (mediile de stocare pentru informatii citibile de catre echipamentul electronic), pe care datele asigurate au fost stocate, sunt de asemenea acoperite daca acestea pot fi schimbate de utilizator (exemple: discuri magnetice mobile, benzi magnetice, discuri floppy).

  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                 Prin aceasta sectiune sunt acoperite:

  • Cheltuielile suplimentare proportionale, si
  • Cheltuielile suplimentare neproportionale

                                necesare implementarii masurilor provizorii pentru prevenirea intreruperii activitatii dupa o pierdere indemnizabila survenita la bunurile asigurate prevazute in polita.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si / sau beneficiar, despre locatia si aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si / sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate si a aparaturii si / sau echipamentelor electronice:
   • proprietate;
   • chirie;
   • alta situatie;
  • detalii tehnice despre aparatura si / sau echipamentele electronice asigurate;
  • informatii privind domeniul de utilizare / functionare a aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate:
   • Cladiri administrative / birouri;
   • sector productiv / depozite;
   • spitale / sector medical;
   • centre de educare si instruire;
   • zona intens frecventata de public;
   • zona in aer liber;
   • zone periclitate direct/ indirect de praf, umiditate, vibratii;
   • riscuri exceptionale / alte riscuri ce trebuiesc nominalizate.
  • SECTIUNEA I - daune materiale
  • SECTIUNEA II - date si suporturi externe de date
   • tipuri de suporturi de date;
   • tipuri de date;
   • detalii despre masurile de protectie impotriva pierderii acestora;
   • sume asigurate pentru:
    • inlocuirea suporturilor externe de date;
    • reintroducerea datelor pierdute / distruse;
    • achizitia programelor cu licenta asigurate;
  • SECTIUNEA III - Cheltuieli suplimentare de operare
   • sume asigurate pentru cheltuieli dependente de factorul timp (cheltuieli suplimentare proportionale):
    • inchiriere temporara de aparatura si / sau echipamente electronice alternative;
    • cheltuieli suplimentare (remuneratie) cu propriul personal / operatori / servicii in legatura cu utilizarea echip alternative / zi;
    • cheltuieli suplimentare aferente transportului suporturilor de date;
    • cheltuieli care nu se mai efectueaza in urma producerii unei daune (ex.: cu energia electrica, cu chiria etc.);
    • numar mediu de zile lucratoare / luna corespunzator utilizarii echipamentelor.
   • sume asigurate pentru cheltuieli independente de factorul timp (cheltuieli suplimentare neproportionale):
    • cheltuieli suplimentare de operare efectuate o singura data (ex.: cheltuieli aferente unor proceduri de reglare, reprogramare etc.)
  • moneda contractului;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar / specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca acestea nu prezinta vicii ascunse.

                In cadrul inspectiei de risc se stabileste:

  • daca informatiile prezentate in cererea-chestionar coincid cu cele din realitate; in caz de neconcordanta a informatiilor, se va proceda la refacerea cererii - chestionar;
  • daca aparatura si / sau echipamentele electronice ce fac obiectul asigurarii sunt instalate si operationale (un echipament electronic se preia in asigurare numai daca este in functionare sau daca procedurile de lucru pot fi incepute imediat);
  • daca riscurile existente la asigurat sunt in limite acceptabile preluarii in asigurare;
  • pentru situatii speciale, cu riscuri deosebite, daca este necesara adoptarea de catre asigurat a anumitor masuri tehnice sau organizatorice de prevenire a riscurilor sau, eventual, excluderea din acoperire a unor riscuri. Pentru aceste cazuri, inspectia de risc se repeta si pe parcursul perioadei de asigurare pentru a verifica evolutia in timp a nivelului de risc.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului / utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (termenul de pasuire la plata este de 15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc in interiorul locatiei asigurate, mentionate in polita inclusiv in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate, iar in baza unui acord special intre asigurat si asigurator se poate stabili chiar o anumita zona geografica de acoperire, care va fi expres mentionata in polita.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate aparaturii si / sau echipamentelor electronice asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

  Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                Suma asigurata pentru fiecare bun asigurat trebuie sa fie echivalenta cu valoarea de asigurare a acestuia. Valoarea de asigurare este:

  • in cazul in care bunul asigurat este inclus pe o lista curenta si valabila de preturi, pretul de pe lista, respectiv pretul de nou al bunului asigurat (NEW REPLACEMENT VALUE) la care se adauga costurile de livrare;
  • in cazul in care bunul asigurat nu mai este inclus pe listele de preturi curente si valabile, pretul de nou al bunului asigurat de pe ultima lista disponibila, la care se adauga costurile de livrare, luand in calcul orice modificari de preturi care ar fi putut interveni intre timp;
  • in cazul in care nu este disponibila nici o lista de preturi, pretul de achizitie sau de livrare a bunului asigurat nou, la care se adauga costurile de livrare, luand in calcul orice modificari de preturi care ar fi putut interveni intre timp;
  • in cazul in care nu sunt disponibile nici o lista de preturi, nici un pret de achizitie sau livrare, suma totala a tuturor costurilor necesare pentru a fabrica bunul asigurat la care se adauga o marja de pret (daca este cazul) si costurile de livrare, luand in calcul orice modificari de preturi care ar fi putut interveni intre timp;

                 Reducerile de pret si orice alte conditii speciale de plata nu vor fi luate in considerare la stabilirea valorii asigurate.

                 Asiguratul poarta deplina Raspundere in stabilirea sumei asigurate.

                 In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurata a bunurilor care fac obiectul daunei este inferioara valorii de asigurare a acestora, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a bunurilor prevazuta in polita si valoarea de asigurare a acestora (principiul proportionalitatii). Subasigurarea se aplica pentru fiecare bun in parte.

                 Chiar daca suma asigurata declarata de asigurat si stabilita prin polita depaseste valoarea de asigurare astfel cum este aceasta stabilita prin polita (supraasigurare), asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.

                 In cazul in care, dupa producerea unei daune, se constata supraasigurarea, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata, si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

  Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                 Suma asigurata va fi calculata in asa fel incat sa acopere costurile necesare pentru inlocuirea sau refacerea datelor si programelor, inclusiv inlocuirea suporturilor externe de date.

                 De acord cu asiguratul, suma asigurata si limita indemnizatiei vor fi fixate pe baza principiului primei pierderi. Subasigurarea nu se aplica.

  Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                 Suma asigurata va fi calculata astfel incat sa corespunda sumei necesare pentru compensarea cheltuielilor suplimentare aparute pentru luarea masurilor provizorii necesare in cadrul unei perioade de 12 luni.

  • Calculul pentru cheltuielile suplimentare proportionale se bazeaza pe valoarea indemnizatiei zilnice si pe valoarea indemnizatiei maxime lunare asa cum au fost stabilite in polita.
  • Calculul pentru cheltuielile suplimentare neproportionale se bazeaza pe o singura suma de ansamblu asa cum este stabilita in polita, ce va fi platita asiguratului la inceputul perioadei de intrerupere a lucrului datorita daunelor materiale.

                  De acord cu asiguratul, suma asigurata si limita indemnizatiei vor fi fixate pe baza principiului primei pierderi. Subasigurarea nu se aplica.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                 Prima de asigurare se stabileste conform tarifului de prime al asiguratorului in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

                 Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, conform procedurilor proprii asiguratorului. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Pentru politele de asigurare subanuale prima de asigurare se calculeaza corespunzator lunilor de asigurare in proportie de 1 / 10 din prima anuala, dar cel mult prima anuala;

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

   Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                   Asigurarea este valabila pentru orice paguba materiala, cu exceptia celor excluse in mod explicit, daca:

   • un bun cuprins in asigurare este avariat sau distrus ca urmare a unui eveniment neprevazut si brusc, astfel incat acesta nu-si mai poate indeplini functia stabilita;
   • bunul asigurat a fost furat prin efractie sau talharie.

                   Acoperirea pentru toate riscurile (ALL RISK) este valabila pentru toate daunele materiale care nu au fost excluse in mod explicit. De exemplu, se asigura pierderile sau daunele cauzate de:

   • neglijenta, manipulare necorespunzatoare sau efectuata de persoane neinstruite, erori de operare, daune intentionate provocate de terti sau rea intentie a tertilor etc.;
   • furt prin efractie sau talharie;
   • cutremur;
   • incendii (cu sau fara flacara), orice fel de explozii, implozii, actiune directa a trasnetului, prabusirea unui obiect aflat in zbor (cu sau fara pilot), precum si pagube aparute ca urmare a operatiilor de stingere a incendiilor, demolare, eliberare a spatiilor sau orice alta dauna produsa in timpul acestor evenimente;
   • apa provenind din conducte, canalizare / ape reziduale, maree, revarsari, inundatii, apa din panza freatica, apa de ploaie, coroziune, condens, abur, inghet, deplasare de sloiuri sau gheata, umezeala datorata apei sau altor lichide;
   • furtuna, vijelie, mase de apa antrenate de furtuni, grindina, avalanse, caderi de pietre;
   • erori de constructie, defecte de material, erori de fabricatie, supratensiuni, inductie, efectul indirect al trasnetului.

   Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                  Daunele sunt acoperite in urmatoarele situatii:

   • suporturile externe de date asigurate prin aceasta polita au fost deteriorare sau distruse datorita unui eveniment neprevazut, astfel incat nu mai sunt nici citibile de catre masina nici capabile sa stocheze date,
   • suporturile externe de date asigurate prin aceasta polita au fost pierdute datorita furtului prin efractie sau talharie.

   Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                   Asigurarea acopera toate cheltuielile suplimentare care vor fi efectuate:

   • dupa o pierdere indemnizabila a bunului asigurat cauzata de un eveniment brusc si neprevazut, sau
   • dupa o pierdere a bunului asigurat in urma furtului prin efractie sau talharie.

                   De exemplu, se acopera cheltuielile suplimentare dupa producerea unei pierderi sau avarieri cauzata de:

   • neglijenta, manevrare necorespunzatoare sau efectuata de persoane neinstruite, eroare de operare, avariere intentionata sau rea intentie a unei terte persoane;
   • furt prin efractie, talharie;
   • incendii (cu sau fara flacara), toate tipurile de explozie, implozie, actiunea fulgerului, prabusirea unui obiect aflat in zbor (cu sau fara pilot), precum si pagube aparute ca urmare a operatiilor de stingere a incendiilor, demolare, eliberare a spatiilor sau orice avarii produse in timpul acestor actiuni;
   • apa provenind din conducte, canalizare / ape reziduale, flux de apa, inundatie, refularea apei, panza de apa freatica, ploaie, coroziune, aburi, inghet, mormane de gheata, apa / umezeala si alte tipuri de lichide;
   • furtuna, vant, vijelie, grindina, avalanse, surpari;
   • erori in constructie, defecte materiale, diferente de fabricare, supratensiune, inductie, efectele indirecte ale trasnetului.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

    Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                   Bunuri excluse

                   Prin aceasta polita nu sunt acoperite urmatoarele categorii de bunuri:

    • Piesele si materialele care sunt supuse unei uzuri accentuate si inlocuirilor repetate sau periodice datorita functiei si alcatuirii lor specifice, cum ar fi:
     • materiale auxiliare si consumabile, ca si materialele de lucru (de ex.: lichide de developare, reactivi, toner, agenti de racire si de stingere, riboane, filme, suporturile de imagine si sunet, combinatii de film / foita metalica, hartie de orice fel, ecrane raster, pipete etc.);
     • toate tipurile de unelte (ex.: freze, burghie etc.)
     • alte piese si subansamble care in timpul duratei de functionare a bunului asigurat si in baza experientei sunt supuse unei inlocuiri frecvente (ex.: sigurante, surse de lumina, baterii care nu sunt reincarcabile, filtre etc.);
    • Tuburi (ex.: cinescop, tuburi de putere pentru echipamente audio, tuburi cu raze X, tuburi laser) si purtatoarele intermediare de imagine (ex.: tuburi de selenium) sunt acoperite numai pentru daune produse de incendiu, apa si furt (efractie, talharie), in cazul in care nu s-a specificat altfel in polita de asigurare.

                    Riscuri excluse

                    Asiguratorul nu raspunde pentru pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, sau ca o consecinta a:

    • actelor intentionate sau neglijentei grave din partea asiguratului sau a unuia dintre reprezentantii sai;
    • pierderilor de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, pierderile de utilizare;
    • evenimentelor pentru care o terta parte, in calitate de furnizor (producator sau detailist), transportator, agent de transport sau contractant pentru service (intretinere si reparatii) etc. este raspunzatoare prin lege sau conform obligatiilor contractuale;
    • uzurii normale, abraziunii si imbatranirii oricarei parti a bunului asigurat rezultand in mod natural din functionarea sau utilizarea sa uzuala, sau deteriorarea graduala; totusi daunele de consecinta la alte parti inlocuibile ale bunului asigurat sunt acoperite;
    • daunelor interne ale oricarei componente electronice care face parte din bunul asigurat, de exemplu pierderi sau daune ale componentelor electronice pentru care nu se poate face dovada ca dauna a fost produsa de un risc asigurat extern si care genereaza avarierea fie a unei parti inlocuibile, fie a intregului bun asigurat (daunele de consecinta provocate altor piese / module care pot fi schimbate sau provocate chiar intregului bun asigurat, sunt totusi acoperite);
    • furt simplu sau orice alta forma de furt alta decat efractia sau talharia, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, insusire ilegala, falsificare, frauda, erori de calcul sau erori comise cu ocazia inventarului, lipsuri din gestiune, la inventar sau datorate greselilor din contabilitate si alte infractiuni comise intentionat de contractant, asigurat, beneficiar, reprezentantii sau prepusii acestora;
    • pierderi sau daune provocate direct sau indirect de intreruperea furnizarii de gaz, apa sau energie electrica;
    • pierdere sau deteriorare a echipamentelor inchiriate pentru care proprietarul este responsabil, fie prin lege fie in baza unui contract de leasing, inchiriere si / sau a unui acord de intretinere;
    • defecte estetice, cum ar fi zgarieturi pe suprafete vopsite, lustruite sau emailate, daca nu sunt insotite de alte pagube asigurabile prin prezentele conditii si produse de acelasi eveniment asigurat;
    • pierderi sau daune cauzate de orice erori sau defecte existente la data incheierii politei de asigurare si cunoscute de asigurat sau reprezentantii sai, indiferent daca astfel de erori sau defecte erau cunoscute de catre asigurator sau nu;
    • daune produse bunurilor portabile prin scapare din mana sau cadere, daca nu s-a convenit altfel printr-o clauza suplimentara.

                      Dovedirea faptului ca dauna nu provine din cauzele mentionate mai sus este obligatia asiguratului.

                      Cheltuieli excluse

                      Asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru:

    • cheltuielile care oricum ar fi existat chiar daca evenimentul asigurat nu ar fi avut loc (ex: cheltuieli pentru intretinere etc.);
    • cheltuieli suplimentare rezultate din modificari sau imbunatatiri efectuate dupa producerea evenimentului asigurat;
    • cheltuieli suplimentare efectuate pentru inlocuirea sau reparatia / repunerea in functiune temporara a bunului asigurat;
    • costuri care nu sunt incluse in suma asigurata datorita tipului acestora.

    Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                     Bunuri excluse

                     Urmatoarele bunuri nu sunt asigurate:

    • suporturile externe de date care nu pot fi schimbate de utilizator (ex. hard disk-uri, memorii semiconductoare);
    • datele si programele care sunt stocate numai in memoria CPU (unitatii centrale de procesare).

                      Riscuri excluse

                      Avarierea sau pierderea suporturilor externe de date, incluzand distorsionarea, alterarea, manipularea, stergerea sau pierderea datelor cauzata de:

    • actelor intentionate sau neglijentei grave din partea asiguratului sau a unuia dintre reprezentantii sai;
    • pierderilor de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, pierderile de utilizare;
    • evenimentelor pentru care o terta parte, in calitate de furnizor (producator sau detailist), transportator, agent de transport sau contractant pentru service (intretinere si reparatii) etc. este raspunzatoare prin lege sau conform obligatiilor contractuale;
    • uzurii normale, abraziunii si imbatranirii oricarei parti a bunului asigurat rezultand in mod natural din functionarea sau utilizarea sa uzuala, sau deteriorarea graduala; totusi daunele de consecinta la alte parti inlocuibile ale bunului asigurat sunt acoperite;
    • daunelor interne ale oricarei componente electronice care face parte din bunul asigurat, de exemplu pierderi sau daune ale componentelor electronice pentru care nu se poate face dovada ca dauna a fost produsa de un risc asigurat extern si care genereaza avarierea fie a unei parti inlocuibile, fie a intregului bun asigurat (daunele de consecinta provocate altor piese / module care pot fi schimbate sau provocate chiar intregului bun asigurat, sunt totusi acoperite);
    • furt simplu sau orice alta forma de furt alta decat efractia sau talharia, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, insusire ilegala, falsificare, frauda, erori de calcul sau erori comise cu ocazia inventarului, lipsuri din gestiune, la inventar sau datorate greselilor din contabilitate si alte infractiuni comise intentionat de contractant, asigurat, beneficiar, reprezentantii sau prepusii acestora;
    • pierderi sau daune provocate direct sau indirect de intreruperea furnizarii de gaz, apa sau energie electrica;
    • pierdere sau deteriorare a echipamentelor inchiriate pentru care proprietarul este responsabil, fie prin lege fie in baza unui contract de leasing, inchiriere si / sau a unui acord de intretinere;
    • defecte estetice, cum ar fi zgarieturi pe suprafete vopsite, lustruite sau emailate, daca nu sunt insotite de alte pagube asigurabile prin prezentele conditii si produse de acelasi eveniment asigurat;
    • pierderi sau daune cauzate de orice erori sau defecte existente la data incheierii politei de asigurare si cunoscute de asigurat sau reprezentantii sai, indiferent daca astfel de erori sau defecte erau cunoscute de catre asigurator sau nu;
    • daune produse bunurilor portabile prin scapare din mana sau cadere, daca nu s-a convenit altfel printr-o clauza suplimentara;
    • orice cheltuieli generate de programare falsa, virusi informatici, impungere, etichetare sau inserare, anularea accidentala de informaii sau aruncarea suporturilor de date, pierderea de informatii cauzate de campuri magnetice.

                       Cheltuieli excluse

                        Nu se acorda despagubiri pentru:

    • datele asigurate care au fost modificate sau imbunatatite in orice mod dupa producerea evenimentului asigurat;
    • cheltuieli suplimentare efectuate (de ex.: cheltuieli pentru achizitionarea de licente noi) pentru ca datele sau programele asigurate au fost protejate prin protectie la copiere si / sau programe de control al accesului, sau au fost aplicate proceduri similare (de ex.: dongle, criptare).

    Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                      Bunuri excluse

                     Cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate, direct sau indirect, de sau care au contribuit la survenirea pierderii sau avarierii nu sunt asigurate daca sunt cauzate de:

    • pierderea sau avarierea la bunurile care sunt excluse din sectiunea I (cum ar fi: materiale auxiliare, materiale consumabile, toate tipurile de unelte);
    • pierderea sau avarierea tuburilor si purtatorilor intermediari de imagine (ex: tamburi cu seleniu) care nu se despagubesc prin polita;
    • pierderea sau avarierea sistemelor de alimentare;
    • pierderea sau modificarea (distorsionarea, alterarea, manipularea, stergerea) datelor si programelor.

                     Riscuri excluse

                     Cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate direct sau indirect de, sau care au contribuit la pierdere sau avariere nu sunt despagubite daca au fost cauzate de urmatoarele riscuri:

    • actelor intentionate sau neglijentei grave din partea asiguratului sau a unuia dintre reprezentantii sai;
    • pierderilor de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, pierderile de utilizare;
    • evenimentelor pentru care o terta parte, in calitate de furnizor (producator sau detailist), transportator, agent de transport sau contractant pentru service (intretinere si reparatii) etc. este raspunzatoare prin lege sau conform obligatiilor contractuale;
    • uzurii normale, abraziunii si imbatranirii oricarei parti a bunului asigurat rezultand in mod natural din functionarea sau utilizarea sa uzuala, sau deteriorarea graduala; totusi daunele de consecinta la alte parti inlocuibile ale bunului asigurat sunt acoperite;
    • daunelor interne ale oricarei componente electronice care face parte din bunul asigurat, de exemplu pierderi sau daune ale componentelor electronice pentru care nu se poate face dovada ca dauna a fost produsa de un risc asigurat extern si care genereaza avarierea fie a unei parti inlocuibile, fie a intregului bun asigurat (daunele de consecinta provocate altor piese / module care pot fi schimbate sau provocate chiar intregului bun asigurat, sunt totusi acoperite);
    • furt simplu sau orice alta forma de furt alta decat efractia sau talharia, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, insusire ilegala, falsificare, frauda, erori de calcul sau erori comise cu ocazia inventarului, lipsuri din gestiune, la inventar sau datorate greselilor din contabilitate si alte infractiuni comise intentionat de contractant, asigurat, beneficiar, reprezentantii sau prepusii acestora;
    • pierderi sau daune provocate direct sau indirect de intreruperea furnizarii de gaz, apa sau energie electrica;
    • pierdere sau deteriorare a echipamentelor inchiriate pentru care proprietarul este responsabil, fie prin lege fie in baza unui contract de leasing, inchiriere si / sau a unui acord de intretinere;
    • defecte estetice, cum ar fi zgarieturi pe suprafete vopsite, lustruite sau emailate, daca nu sunt insotite de alte pagube asigurabile prin prezentele conditii si produse de acelasi eveniment asigurat;
    • pierderi sau daune cauzate de orice erori sau defecte existente la data incheierii politei de asigurare si cunoscute de asigurat sau reprezentantii sai, indiferent daca astfel de erori sau defecte erau cunoscute de catre asigurator sau nu;
    • daune produse bunurilor portabile prin scapare din mana sau cadere, daca nu s-a convenit altfel printr-o clauza suplimentara.

                      Cheltuieli excluse

                      Cheltuielile suplimentare rezultand din, sau cauzate direct sau indirect de, sau care au contribuit la pierdere sau avariere nu sunt asigurate, daca au fost cauzate de oricare din urmatoarele:

    • restrictii operationale sau de reconstructie impuse de orice autoritate publica;
    • lipsa capitalului pentru repunerea in functiune / repararea sau inlocuirea bunurilor afectate de pierdere sau avariere;
    • imbunatatirea sau revizia generala a bunurilor asigurate pe timpul repunerii in functiune / repararii sau inlocuirii lor;
    • contaminarea, distrugerea sau avarierea materiilor prime, sau semifabricatelor si produselor finale.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

    Inceperea raspunderii asiguratorului inaintea platii primei de asigurare sau a celei dintai rate a acesteia

    • Prin exceptie, raspunderea asiguratorului incepe la data precizata in polita, in conditiile platii primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente prevazute in aceasta.

    Termen lung

    • In urma acordarii unei reduceri de procentuale din prima anuala datorata pentru polita de asigurare, asiguratul se obliga sa solicite anual, pe o perioada de mai multi ani, expres mentionata, reinnoirea politei in termenii si conditiile in vigoare la expirarea fiecarei perioade de asigurare, intelegandu-se totusi ca asiguratorului nu va fi obligat sa accepte respectivele solicitari de reinnoire.
    • Reducerea de prima mentionata mai sus se acorda dupa cum urmeaza:
     • pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de termen lung, cu exceptia ultimului an, reducerea se acorda la reinnoirea politei prin micsorarea corespunzatoare a primei de asigurare;
     • pentru ultimul an de asigurare din cadrul perioadei de termen lung reducerea se acorda:
      • cu ocazia ultimei reinnoirii, daca prima de asigurare se achita integral;
      • prin deducere din ultima rata a primei de asigurare, daca aceasta se achita in rate.
    • Se intelege si se agreeaza ca sumele asigurate in baza politei pot fi reduse sau majorate oricand pe durata fiecarei perioade de asigurare, prin incheierea unui act aditional conform solicitarii asiguratului, pentru a corespunde oricarei reduceri sau majorari a valorilor bunurilor declarate anterior, iar obligatia asiguratului prevazuta mai sus se va aplica oricarei polite cu care asiguratorul poate substitui polita curenta.
    • De asemenea, se intelege si se agreeaza ca solicitarea de catre asigurator a unei prime de reinnoire diferite si / sau impunerea de catre aceasta a unor termeni diferiti si / sau conditii diferite si / sau limitari diferite si / sau excluderi diferite la reinnoire nu vor fi interpretate ca fiind un refuz al asiguratorului de a reinnoi polita si ca o astfel de solicitare si / sau impunere vor fi facute in conformitate cu prevederile clauzei de revizuire.
    • CLAUZA DE REVIZUIRE - Asiguratorul agreeaza sa ofere asiguratului termeni si conditii de reinnoire a politei la expirarea fiecarei perioade de asigurare, functie de:
     • orice modificare a sumelor asigurate / valorilor declarate / limitelor de Raspundere declarate anterior;
     • orice modificare a conditiilor de desfasurare a activitatii sau metodelor de lucru ale asiguratului;
     • orice despagubire acordata sau in curs de rezolvare.

    Excluderi specifice obligatorii

    • Clauza de excluderea pentru tehnologia informatiei
     • Aceasta polita nu acopera distrugerea, alterarea, dezmembrarea sau distorsionarea oricaror date in format electronic, codari, programe sau software, precum si nici un fel de functionare defectuoasa a unui echipament hardware, program software sau componente electronice incorporate (altele decat cele rezultand dintr-o dauna fizica anterioara acoperita sau dintr-o pierdere suferita la bunurile tangibile), precum si nici o pierdere de intreruperea activitatii care poate rezulta din cele de mai sus.
     • In contextul acestei prevederi distrugerea, alterarea, dezmembrarea sau distorsionarea oricaror date in format electronic, codari, programe sau software si functionarea defectuoasa a echipamentelor hardware, programelor software sau componentelor electronice incorporate nu constituie o pierdere fizica sau materiala in sine.
     • Aceasta excludere se aplica indiferent de existenta oricarei alta prevederi din conditiile de asigurare a politei.
    • Clauza de excludere a liniilor de transmisie si distributie
     • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru liniile aeriene de transmisie si distributie, precum si structurile lor de sprijin aflate la mai mult de 150 de metri de locatia asigurata.
    • Clauza de excludere pentru scurgere, poluare, contaminare
     • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
      • distrugerea, avarierea sau pierderea capacitatii de folosire a bunului asigurat cauzate direct sau indirect de scurgere, poluare sau contaminare, cu exceptia cazurilor in care scurgerea, poluarea sau contaminarea s-a produs in mod brusc, fara intentie si neprevazut pe parcursul perioadei de asigurare;
      • costul indepartarii, neutralizarii sau curatarii substantelor deversate, poluante sau contaminante, cu exceptia cazului in care scurgerea, poluarea sau contaminarea s-a produs in mod brusc, fara intentie si neprevazut pe parcursul perioadei de asigurare;
      • amenzi, penalitati sau daune punitive sau cu caracter de exemplu.
     • Aceasta clauza nu va extinde acoperirile din polita privind orice Raspundere a asiguratorului neacoperita prin polita, daca aceasta clauza nu ar fi existat.

    Plata primei de asigurare in echivalent Lei (RON) al valutei in care sunt exprimate suma asigurata si prima de asigurare in polita

    • In cazul in care suma asigurata si prima de asigurare sunt exprimate in polita in valuta, se poate accepta plata primei de asigurare sau a ratelor acesteia in Lei (RON), la cursul valutar BNR din ziua platii.
    • In caz de dauna, despagubirea cuvenita se plateste in Lei (RON), la cursul valutar BNR din data producerii evenimentului asigurat.

    Clauza referitoare la Sanctiuni

    • In cazul in care executarea partiala sau in totalitate a politei de asigurare incalca un program de sanctiuni sau embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabila asiguratului, contractantului sau beneficiarului, atunci, ca o consecinta a acestui fapt, asiguratorului nu-si va indeplini obligatiile care decurg din polita de asigurare in masura in care aceasta indeplinire incalca respectiva lege sau reglementare.

    Utilizare mobila in afara sediului asigurat / echipamente situate in autovehicule / vehicule

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse la echipamentul electronic, daca acesta a fost instalat in, sau pe, un autovehicul / vehicul cu caroserie dura si este transportat in interiorul granitelor teritoriale ale Romaniei.
    • Bunuri excluse
     • Autovehiculul / vehiculul nu este asigurat in baza acestei clauze aditionale.
    • Daca bunurile asigurate au fost furate prin efractie dintr-un autovehicul / vehicul, asiguratorului plateste despagubirea doar daca:
     • autovehiculul / vehiculul a avut caroserie dura;
     • autovehiculul / vehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
     • se poate dovedi ca obiectul a fost furat intre orele 06:00 si 22:00 (restrictia de timp nu se aplica daca, atunci cand s-a produs paguba, autovehiculul / vehiculul a fost parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita).

    Utilizare mobila in afara sediului asigurat / echipamente situate in avioane

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse la echipamentul electronic, daca aceasta a fost instalat intr-un avion.
    • Sediul asigurat este considerat avionul, conform descrierii din polita.
    • Daca echipamentul asigurat se instaleaza intr-un alt avion, asiguratul are obligatia sa informeze asiguratorului despre aceasta modificare.
    • Asiguratorul nu va plati despagubirea pentru daunele acoperite de o alta polita All–Risks de asigurare a avioanelor pe care se afla echipamentele electronice asigurate.

    Utilizare mobila in afara sediului asigurat / echipamente situate pe nave (transport pe apa)

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse la echipamentul electronic, daca acesta a fost instalat in sau pe o nava.
    • Sediul asigurat este considerat a fi nava, conform descrierii din polita.
    • Daca echipamentul asigurat se instaleaza pe o alta nava, asiguratul are obligatia sa informeze asiguratorului despre aceasta modificare.
    • Asiguratorul nu va plati despagubiri pentru daunele provocate de mine, torpile sau similare.
    • Nu se acopera prin polita pierderea totala a echipamentului asigurat ca o consecinta a pierderii totale a navei.

    echipamente portabile (furt prin efractie, talharie)

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse la echipamentul electronic portabil daca este folosit in afara sediului asigurat, pe teritoriul Romaniei.
    • In cazul daunei cauzata de furt prin efractie sau talharie, Fransiza deductibila este de 25% din cuantumul daunei sau Fransiza generala aplicabila echipamentelor respective, care a fost precizata in polita, aplicandu-se cea care este mai mare.
    • Daca bunurile asigurate au fost furate (efractie, talharie) dintr-un autovehicul / vehicul, asiguratorului plateste despagubirea doar daca:
     • autovehiculul / vehiculul a avut caroserie dura;
     • autovehiculul / vehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
     • se poate dovedi ca bunul a fost furat intre orele 06:00 si 22:00 (restrictia de timp nu se aplica daca, atunci cand s-a produs paguba, autovehiculul / vehiculul a fost parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita);
     • bunul asigurat a fost plasat inauntrul autovehiculului / vehiculului intr-un loc nevizibil din afara (de exemplu torpedo, portbagaj).

    echipamente portabile (pierdere sau avariere datorate scaparii din mana)

    • In cazul cand bunurile portabile asigurate au fost avariate prin scapare din mana sau cadere, Fransiza deductibila este de 25% din cuantumul daunei sau Fransiza generala aplicabila echipamentelor respective, care a fost precizata in polita, aplicandu-se cea care este mai mare.

    Extinderea teritoriala

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru aria teritoriala de valabilitate a asigurarii extinsa in afara Romaniei pentru a include o zona expres mentionata.

    Restrangerea dreptului de regres fata de terti (reprezentantii asiguratului nu sunt considerati terti)

    • Prin exceptie, asiguratorului nu va exercita dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea daunei.
    • Totusi, asiguratorul are drept de regres in cazurile in care:
     • intre asigurat si tertul vinovat de producerea daunei nu exista, anterior producerii sau aparitiei unui eveniment asigurat care implica tertul respectiv, un contract sau o conventie scrisa prin care asiguratul sa renunte la unul sau toate drepturile sale de despagubire;
     • avarierea sau distrugerea a fost direct cauzata de aceste persoane ca urmare a unui act savarsit cu intentie;
     • cererea de despagubire poate fi facuta in baza unei asigurari de Raspundere civila.

    Depozitare temporara / intreruperea utilizarii curente

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse la echipamentul electronic pe timpul unei neutilizari sau depozitari temporare (se exclud stocurile din depozite destinate vanzarii sau inchirierii), chiar daca echipamentul a fost deja utilizat.
    • Asiguratul este obligat sa informeze asiguratorul in cazul in care locul de depozitare nu corespunde cu sediul asigurat specificat in polita.

    Excluderea asigurarii de incendiu

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru daune produse bunurilor asigurate de:
     • incendiu, actiunea directa a fulgerului, explozie;
     • stingerea incendiului, demolarea sau curatarea ca rezultat direct al unuia dintre evenimentele mentionate mai sus.
    • Bunurile care lipsesc sau sunt pierdute in legatura cu unul din evenimentele mentionate mai sus nu vor fi despagubite.

    Excluderea asigurarii de furt simplu

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru bunurile asigurate care au fost furate fara folosirea fortei (furt simplu).

    Excluderea asigurarii de furt prin efractie si talharie

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru bunurile asigurate care lipsesc sau sunt pierdute din cauza furtului prin efractie sau talharie.
    • De asemenea, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru daunele materiale cauzate in legatura cu orice eveniment mentionat mai sus (de ex. vandalism dupa efractie).

    Excluderea asigurarii de inundatie, furtuna, vijelie

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru daune produse de: inundatie, furtuna, vijelie.

    Exonerarea de Raspundere decurgand din contractele de inchiriere sau leasing (asiguratul preia echipamentele cu chirie (chirias) sau in leasing (utilizator, locatar))

    • In baza acestei clauze asiguratorul acopera echipamentul electronic, care a fost deja asigurat printr-o polita de asigurare incheiata de o companie de leasing (locator) sau inchiriere (proprietar), numai impotriva riscurilor care nu sunt incluse in aceasta polita deja incheiata.
    • Dreptul la regres ramane neafectat.

    Despagubirea la valoarea contabila neta (asiguratul este companie care da echipamentele cu chirie (proprietar) sau in leasing (locator))

    • In baza acestei clauze asiguratorul va despagubi pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, in caz de dauna totala a echipamentului care a fost dat cu chirie sau in leasing, in baza urmatoarelor:
     • limita despagubirii valabila la data daunei, care va fi echivalenta cu valoarea contabila neta
     • daca valoarea contabila neta este mai mica 20% din suma asigurata, va fi platita o despagubire care nu poate depasi aceasta limita (20% din suma asigurata).

    Limitarea acoperirii pentru supratensiune cauzata de actiunea indirecta a fulgerului

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse datorita actiunii indirecte a fulgerului, numai daca:
     • a fost instalat un sistem extern de protectie impotriva fulgerului;
     • legatura echipotentiala a fost realizata in mod corect in toata zona unde bunurile asigurate au fost instalate (toate metalele conductoare, incluzand liniile / cablurile metalice din cladire sunt conectate la bara de egalizare a potentialului si aceasta este conectata, la randul ei, la sistemul de impamantare);
     • aparatele de protectie impotriva supratensiunii au fost conectate la liniile de alimentare si la liniile de telecomunicatie / date care patrund din afara in cladirea unde au fost instalate bunurile asigurate (acolo unde se folosesc cabluri cu fibre optice, nu sunt necesare aparate de protectie impotriva supratensiunii).

    Acoperirea All-Risks pentru tamburii intermediari de imagine ai masinilor de fotocopiat (tamburi de seleniu)

    • In baza acestei clauze raspunderea asiguratorului pentru daune produse la purtatorii intermediari de imagine (tamburi de seleniu) ai masinilor de fotocopiat (copiatoare) va fi extinsa pentru a include acoperirea All-Risks.
    • In cazul daunei datorita incendiului, apei sau furtului prin efractie ori talharie, despagubirea va fi platita pe baza valorii de inlocuire din nou (NEW REPLACEMENT VALUE).
    • In cazul in care dauna a fost cauzata de alte riscuri, despagubirea (bazata pe valoarea de inlocuire din nou) va fi redusa proportional cu numarul copiilor produse de purtatorul de imagine pana in momentul aparitiei evenimentului, in conformitate cu o formula stabilita de asigurator.

    Acoperirea All-Risks pentru tuburi electronice

    • In baza acestei clauze raspunderea asiguratorului pentru daune produse la tuburile electronice va fi extinsa pentru a include acoperirea All-Risks.
    • Despagubirea pentru dauna cauzata de incendiu, apa sau furt prin efractie ori talharie va fi platita ca si pentru alte parti ale bunului asigurat.
    • In cazul daunei produse de alte riscuri, despagubirea va fi redusa, in mod proportional, cu gradul de utilizare a echipamentului inainte producerea evenimentului asigurat, in conformitate cu grilele stabilite de asigurator.

    Acoperirea All-Risks pentru tuburi electronice (tehnologie nemedicala)

    • In baza acestei clauze raspunderea asiguratorului pentru daune la tuburile electronice va fi extinsa pentru a include o acoperire All-Risks.
    • Despagubirea pentru dauna produsa de incendiu, apa sau furt prin efractie ori talharie va fi platita ca si pentru alte parti ale bunului asigurat.
    • In cazul daunei produse de alte riscuri, despagubirea va fi redusa, in mod proportional, cu gradul de utilizare a echipamentului inainte producerea evenimentului asigurat, in conformitate cu grila stabilita de asigurator.

    Excluderea tuburilor electronice

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru daunele produse la tuburile electronice.

    Functionarea defectuoasa sau necorespunzatoare a instalatiei de climatizare

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru daune produse la bunul asigurat cauzate de o functionare defectuoasa a sistemului de climatizare sau datorita unui sistem de climatizare neadecvat, decat in cazul in care obiectul asigurarii a fost echipat cu un sistem separat de alarma care supravegheaza automat si continuu atat temperatura cat si umiditatea si care, imediat ce valorile umiditatii sau temperaturii nu se mai incadreaza in limitele impuse:
     • va deconecta imediat sistemul de climatizare si va supraveghea si deconecta unitatea de prelucrare a datelor (EPD) in functie de situatie, sau
     • va declansa semnalele de alarma, atat optice cat si acustice, astfel incat sa poata fi initiate toate masurile de limitare a dimensiunilor avariilor.

    echipamente instalate in care de transmisie Radio sau TV

    • In baza acestei clauze asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru daune produse la echipamentele dintr-un car de transmisie radio sau TV, numai daca asiguratul a aplicat masurile de precautie necesare pentru securitatea bunurilor asigurate, astfel:
     • Verificari tehnice periodice
      • Verificarea tehnica anuala a bunurilor asigurate, efectuata de personal calificat, pentru a certifica functionarea in conditii adecvate si respectarea standardelor de siguranta stipulate.
     • Supravegherea bunului asigurat
      • Supravegherea prin sisteme automate de alarma in caz de incendiu sau efractie, ce permite initierea prompta de masuri de urgenta dupa ce semnalelde de alarma au fost declansate, inclusiv in afara orelor de program, si / sau supravegherea prin personal competent disponibil la orice ora, instruit pentru cazurile de urgenta.
      • Nu se impune sa se asigure paza carului de emisie pe perioada in care nu functioneaza, daca acesta a fost incuiat si parcat intr-o parcare pazita corespunzator, sau intr-un garaj individual, incuiat.
     • Echipament de stingere a incendiului
      • Existanta de echipament corespunzator de stingere a incendiului, ce foloseste agenti de stingere fara reziduuri daunatoare (de exemplu CO2) si cel putin a unui numar adecvat de extinctoare de mana.

    Unitati cu rezonanta magnetica nucleara

    • In baza acestei clauze asiguratorul va despagubi pe asigurat, dupa daune produse la unitatile cu rezonanta magnetica nucleara, numai daca:
     • exista un contract exhaustiv incheiat cu o firma specializata pentru intretinerea echipamentului NMR;
     • se utilizeaza agenti de racire cum ar fi heliu, azot sau similare, considerati materiale auxiliare;
     • costurile incalzirii si / sau racirii criostatului vor fi acoperite prin polita doar daca acestea sunt consecinta directa a unei daune a aparatului, ce poate fi despagubita. Formarea ghetii nu este considerata dauna fizica (materiala).
     • programul standard furnizat de producator impreuna echipamentul, sau costul inlocuirii sale, sunt acoperite doar daca acesta a fost distrus ca o consecinta directa a daunei totale a aparatului, acoperita prin polita, si daca costul programului a fost luat in considerare la calculul sumei asigurate.

    Excluderea banilor pastrati in bunul asigurat

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru daunele produse la banii pastrati in bunul asigurat.

    echipamente de comanda numerica cu calculator

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse la echipamentele cu control numeric computerizat, dupa cum urmeaza:
     • cu privire la Sectiunea 1 (daune materiale):
      • asigurarea acopera sisteme cu comanda numerica care pot fi programate cu un calculator incorporat si / sau unitate de control.
      • suplimentar, asigurarea acopera programe standard, daca sunt furnizate de producator impreuna cu echipamentul, sau, ca alternativa, costurile necesare pentru inlocuirea cu altele de acelasi fel daca au fost distruse in timpul sau ca o consecinta a unei daune totale, cu drept de indemnizare, survenita fie la unitatea de control fie la intreg sistemul, cu conditia ca valoarea programelor sa fi fost luate in consideratie la stabilirea sumei asigurate;
      • fundatia special construita pe care sunt asezate bunurile asigurate este de asemenea acoperita, daca valoarea de asigurat a fundatiei a fost luata in consideratie cand a fost stabilita suma asigurata.
       • In caz contrar, se aplica prevederile privind Sectiunea 1 (daune materiale).
      • asiguratorul va plati toate costurile pentru pierderile indemnizabile survenite la sistem, care au fost necesare pentru reparatii, dar nu mai mult decat valoarea reala (actual cash value) a bunului asigurat imediat inainte de producerea evenimentului (in cazul unei daune ce poate fi indemnizata sau a unei daune survenita la componentele electronice si de control si, atunci cand e cazul, pentru programele sistemului de operare asigurat, programele standard asigurate, prevederile privind Sectiunea 1 (daune materiale), raman valabile).
      • daca reparatia este efectuata de specialisti proprii, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru toate materialele si piesele de schimb necesare. Reparatiile vor fi platite pe baza costurilor muncii specialistului / ora asa cum a fost stabilit in polita.
      • dispozitivele de apucare (graifare) sau alte unelte, care din cauza functiunii lor specifice pot fi detasate sau schimbate, sunt definite ca materiale auxiliare.

    Plata in rate

    • In baza acestei clauze asiguratorul accepta ca asiguratul sa plateasca prima de asigurare in rate, in cuantumul si la datele scadente precizate expres in polita.
    • In caz de neplata la termenele scadente si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nici o notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea asiguratorului.
    • In baza unei cereri scrise a asiguratului, acceptata de asigurator, suspendarea poate fi amanata pentru o perioada de timp convenita de comun acord, cu introducerea, dupa caz, a unor conditii suplimentare pe perioada respectiva, printr-un act aditional la polita de asigurare.
    • In baza unei inspectii sumare de risc si a achitarii sumei restante, asiguratorul va comunica, in scris, asiguratului, incetarea suspendarii politei de asigurare si reinceperea raspunderii sale.

    Ajustarea automata a sumei asigurate

    • In baza acestei clauze se accepta ca suma asigurata va fi automat ajustata, astfel incat sa corespunda cu cresterea curenta a preturilor la fiecare reinnoire a politei de asigurare (cel putin o data pe an).
    • Aceasta va tine cont de:
     • cresterea salariilor (costurile muncii) in industria electronica;
     • cresterea preturilor pentru piese de schimb in industria electronica;
     • cresterea din listele de preturi pentru echipamente de inlocuire.
    • Daca cresterea curenta nu poate fi justificata ca mai sus, se poate aplica o indexare pe baza ratei globale a inflatiei.

    Despagubirea la valoarea reala (actual cash value)

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, la valoarea reala (actual cash value) a echipamentului valabila imediat inaintea producerii evenimentului asigurat.

    Limitare de despagubire (indemnizare)

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pana la o valoare limita de expres precizata.

    Litotritoare

    • In baza acestei clauze asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru daune produse oricarei componente a unui litotritor, necesare pentru declansarea si intreruperea undelor de soc, de exemplu bazine de disipare a energiei, capul de unda de soc, electrozi, dispozitive de incarcare / descarcare, precum si generatoarele de unde de soc, care sunt clasificate drept consumabile si deci nu pot fi asigurate in baza Sectiunii 1 (daune materiale).

    Endoscoape

    • In baza acestei clauze asiguratorul va asigura endoscoapele (aparatura pentru endoscopie) numai daca:
     • au fost aplicate masuri adecvate pentru protejarea endoscoapelor impotriva daunelor cauzate de muscatura pacientilor pe intreaga perioada de utilizare a acestora pentru examinarea pacientilor;
     • dispozitivele auxiliare (de exemplu forcepsuri, sonde) pot fi introduse numai atunci cand endoscopul nu s-a curbat (indoit) la un unghi;
     • testul manual de control al scurgerilor a fost realizat in concordanta cu instructiunile de operare ale producatorului anterior procedurii principale de curatare;
     • recomandarile respective privitoare la o corecta aplicare, intretinere si depozitare a instrumentelor endoscopice, asa cum au fost stipulate de producator, au fost respectate cu acuratete.

    Telefoane mobile

    • In baza acestei clauze asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru daune produse la telefoanele mobile, numai daca aparatele au fost dotate cu urmatoarele caracteristici tehnice de siguranta, care au fost activate:
     • introducere a unui numar personal de identificare (PIN) in combinatie cu o cartela de acces autorizata, in absenta caruia telefoanele mobile nu pot fi folosite;
     • calculator de conectare telefonica la un operator de retea capabil sa identifice toate echipamentele raportate ca furate si care poate impiedica conectarea telefonica a acestora.
    • In cazul pierderii prin furt (efractie sau talharie), Fransiza deductibila este de 25% din cuantumul daunei sau Fransiza generala aplicabila echipamentelor respective, care a fost precizata in polita, aplicandu-se cea care este mai mare.
    • Daca telefonul mobil a fost furat (efractie sau talharie) dintr-un autovehicul / vehicul, asiguratorului plateste despagubirea doar daca:
     • autovehiculul / vehiculul a avut caroserie dura;
     • autovehiculul / vehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
     • se poate dovedi ca obiectul a fost furat intre orele 06:00 si 22:00 (restrictia de timp nu se aplica daca, atunci cand s-a produs paguba, autovehiculul / vehiculul a fost parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita);
     • obiectul a fost plasat inauntrul autovehiculului / vehiculului intr-un loc nevizibil din afara (de exemplu torpedo, portbagaj).

    Obligatia asiguratului de a raporta, la data corespunzatoare, orice modificare a valorilor asigurate fata de conditiile initiale

    • O data pe an (de exemplu 31 ianuarie) asiguratul este obligat sa raporteze la asiguratorului toate modificarile referitoare la valorile de asigurat ale bunurilor asigurate (schimbarea sau extinderea echipamentelor, cresterea preturilor), pana la data limita stipulata (de exemplu 31 decembrie);
    • Asiguratorul va accepta modificarea valorilor de asigurat ale bunurilor asigurate, in perioada de valabilitate a asigurarii, pana la o limita (de exemplu 20%) din suma asigurata stipulata anterior in polita, adica, in cazul unei daune, indemnizatia maxima platita va fi suma asigurata trecuta in polita plus (de exemplu 20%);
    • Suma pentru cheltuieli neprevazute pentru riscuri viitoare va fi perceputa la inceputul perioadei de asigurare sub forma unei prime de depozit corespunzand la (de exemplu 10%) din suma asigurata;

    Greva, revolta, tulburari civile (SRCC)

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse de, sau la care a contribuit, sau aparute din cauza: grevei, revoltei, tulburarilor civile.

    Sabotaj

    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
     • actiunea persoanelor care iau parte la acte de sabotaj;
     • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de sabotaj.

    Terorism

    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorului se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
     • actiunea persoanelor care iau parte la acte de terorism;
     • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de terorism.

    Cutremur de pamant

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse de, sau la care a contribuit, sau aparute din cauza cutremurului.
    • Fransiza deductibila in caz de cutremur este de 10% din cuantumul daunei.
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse:
     • de valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
     • de urmarile ruperii barajelor.

    Uragan, taifun, ciclon, tornada

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru daune produse de, sau la care a contribuit, sau aparute din cauza: uraganului, taifunului, ciclonului, tornadei.

    transport aerian din strainatate

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, dupa o dauna, pentru cheltuielile de expediere cu avionul din strainatate a pieselor de schimb, cheltuieli ce se ridica pana la o suma expres precizata (suma asigurata ca “prima pierdere”).
    • In caz de dauna:
     • se aplica aceeasi Fransiza ca pentru acoperirea daunelor materiale;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.

    Cheltuieli de Calatorie (transport si cazare) pentru tehnicieni si / sau consultanti din strainatate (personal tehnic)

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, dupa o dauna, pentru cheltuielile de Calatorie (transpot si cazare) suportate pentru tehnicieni si / sau consultanti din strainatate, cheltuieli ce se ridica pana la o suma expres precizata (Suma asigurata ca “prima pierdere”).
    • In caz de dauna:
     • se aplica aceeasi Fransiza ca pentru acoperirea daunelor materiale;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.

    Cheltuieli pentru lucrari de zidarie, gaurire, schelarie, excavare, pavare

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, dupa o dauna, pentru cheltuielile de zidarie, gaurire, schelarie, excavare, pavare, pana la o suma expres precizata (Suma asigurata ca “prima pierdere”).
    • In caz de dauna:
     • se aplica o Fransiza de 10% din cuantumul daunei;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.

    Reincarcarea sistemelor automate de stingere a incendiului

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, dupa o dauna, pentru cheltuielile de reincarcare a sistemelor automate de stingere a incendiului, pana la o valoare expres precizata (Suma asigurata ca “prima pierdere”) in urmatoarele conditii:
     • se poate dovedi ca agentii de stingere au fost folositi pentru stingerea unui incendiu, care ar fi fost acoperit prin polita;
     • s-au consumat agentii de stingere datorita declansarii detectorilor de incendiu ca urmare a unei alarme false;
     • agentii de stingere au fost consumati datorita unei defectiuni in sistemul de avertizare de incendiu sau in sistemul de activare, defectiune ce se poate dovedi a fi fost cauzata de o dauna materiala a acestora, acoperita prin polita;
    • In caz de dauna:
     • se va aplica o Fransiza de 10% din cuantumul daunei;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.

    Acoperire de la data de livrare a echipamentului / partilor componente

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa acopere obiectul asigurat incepand cu data livrarii / receptiei componentele (materialelor) necesare pentru echipamentul asigurat sau pentru intregul sistem.
    • Acoperirea prin aceasta clauza se refera numai la daune produse componentelor (materialelor) sau sistemelor livrate / receptionate la destinatia finala, in masura in care asiguratul ar fi raspunzator de o astfel de dauna. Orice dauna a carei cauza este legata de transportul sau instalarea bunului asigurat, sau pentru care este raspunzator producatorul / agentii de expediere / firmele care il instaleaza, nu sunt acoperite prin polita.
    • Acoperirea prin aceasta clauza inceteaza dupa terminarea testelor de functionare, cand echipamentul este gata pentru a fi utilizat. In acest moment devin aplicabile conditiile standard ale politiei.
    • Daca perioada dintre momentul livrarii echipamentelor si momentul finalizarii testarii lor este mai mare de 6 luni asiguratul are obligatia de a informa asiguratorului despre aceasta.
    • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a extinde perioada de acoperire peste cele 6 luni, precum si de a stabili conditiile pentru aceasta perioada ulterioara de acoperire.
    • Daca echipamentul sau componentele sunt depozitate din momentul receptiei pana la momentul punerii in functiune, acestea sunt acoperite prin asigurare numai daca au fost ambalate in ambalajul original si daca locul de depozitare este corespunzator.

    Cheltuieli de curatare, decontaminare si degajare

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, dupa o dauna la un bun asigurat sau dupa o dauna la alte bunuri, neasigurate, care sunt situate in interiorul sediului asigurat, inclusiv orice parti sau resturi ale acestora, pentru cheltuieli pana la o suma expres precizata (Suma asigurata ca “prima pierdere”), pentru:
     • a le curata, si
     • a le decontamina, acolo unde este cazul,
     • precum si orice cheltuieli efectuate pentru depozitarea lor, a partilor lor sau ale resturilor in cel mai apropiat loc destinat acestui scop, sau pentru a le distruge in acel loc.
    • Asiguratorului nu va despagubi asiguratul pentru cheltuieli legate de:
     • decontaminarea si degajarea solului sau apei;
     • depoluarea panzei de apa freatica, sau a mediului ambiant vecin, sau a atmosferei inconjuratoare;
     • cheltuielile facute de asigurat pe motiv de Raspundere fata de mediul inconjurator / raspunderea producatorului / furnizorului, sau
     • despagubirea pe baza unei alte polite de asigurare in baza caruia asiguratul are dreptul la despagubire;
    • In caz de dauna:
     • va fi aplicata o Fransiza de 10% din cuantumul daunei;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.

    Cheltuieli de decontaminare si degajare a solului de suprafata

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, dupa o dauna la un bun asigurat, pentru cheltuieli pana la o suma asigurata expres precizata (Suma asigurata ca “prima pierdere”), pe care asiguratul a fost obligat sa le efectueze in conformitate cu normele emise de autoritatile locale referitor la curatarea oricarei contaminari care a avut loc ca o consecinta a evenimentului asigurat, dupa cum urmeaza:
     • pentru examinarea solului la sediul asigurat si, unde este necesar, pentru decontaminarea sau inlocuirea lui;
     • pentru inlaturarea solului poluat, transportandu-l la cel mai apropiat loc special destinat pentru acesta sau pentru distrugerea sa totala in acel loc;
     • pentru a readuce sediul asigurat la situatia (in starea) in care a fost inainte de producerea evenimentului.
    • Aceste cheltuieli vor fi platite numai daca recomandarile facute de autoritatile locale :
     • au fost facute pe baza legilor si reglementarilor aparute inainte de producerea daunei;
     • se refera la contaminarea solului care are loc ca o consecinta directa a evenimentului si poate fi dovedita ca atare.
    • Asiguratorul nu va despagubi pe asigurat pentru cheltuielile care au fost facute:
     • pentru inlaturarea solului care a fost contaminat inainte de producerea evenimentului;
     • pentru cheltuielile facute de asigurat in legatura cu raspunderea fata de mediul inconjurator / raspunderea producatorului / furnizorului;
     • in situatia in care asiguratul este indreptatit sa ceara despagubiri in baza altor polite de asigurare;
     • pe baza altor norme emise de autoritati dupa producerea evenimentului;
    • In cazul de dauna:
     • se aplica o Fransiza de 10% din cuantumul daunei;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.

    Cheltuieli de mutare sau salvare a altor obiecte decat bunurile asigurate

    • In baza acestei clauze asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in polita, pentru toate cheltuielile efectuate dupa producerea evenimentului asigurat pentru mutarea sau salvarea obiectelor, altele decat bunurile asigurate, pana la o suma asigurata expres precizata (Suma asigurata ca “prima pierdere”).
    • Se acopera cheltuielile efectuate in cazul in care alte bunuri decat cele asigurate afectate de dauna trebuie mutate, modificate fizic in orice fel sau salvate special, in mod particular toate cheltuielile de asamblare si dezasamblare a echipamentului, pentru penetrare (gaurire prin pereti, tavane, podele) de orice fel, demolare sau reconstructie a partilor de cladire, sau pentru extinderi la alte lucrari de penetrare in pereti, tavane, podele.
    • In caz de dauna:
     • se aplica o Fransiza de 10% din cuantumul daunei;
     • nu se aplica notiunea de subasigurare.
    • Dupa fiecare dauna atat asiguratorului cat si asiguratul au posibilitatea de a anula aceasta acoperire suplimentara.
    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

     Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

                    In scopul de a preveni dauna, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile si recomandarile producatorului referitoare la bunurile asigurate, cu privire la:

     • montare si instalare (in special privind conectarea la sursa de curent si aer conditionat);
     • totalitatea operatiilor, service-ul si intretinerea.

                    Asiguratorul este exonerat de raspunderea platii despagubirii in cazul producerii unor pierderi sau daune care sunt consecinte ale nerespectarii oricareia din aceste obligatii.

     Sectiunea II - date si suporturi externe de date

                    In scopul indeplinirii cerintelor pentru prevenirea daunelor, asiguratul trebuie sa se asigure ca:

     • sunt realizate procedurile standard de arhivare date (backup);
     • sunt respectate clauzele si recomandarile producatorului referitoare la intretinere si grija generala pentru echipamente de prelucrare date si suporturi externe de date.

                    Asiguratorul va fi exonerat de orice obligatie de a despagubi asiguratul daca pierderea sau avarierea a fost cauzata de orice incalcare a obligatiilor mentionate mai sus.

     Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

                    In scopul prevenirii pierderii, asiguratul trebuie sa tina cont de instructiunile si recomandarile producatorului referitoare la bunurile asigurate, cu privire la:

     • constructie si instalare (in particular alimentarea cu energie, legatura echipotentiala si sistemul de aer conditionat);
     • toate operatiile, ingrijirea si intretinerea acestora.

                    Daca exista orice incalcare din partea asiguratului a obligatiilor mentionate, asiguratorul nu este raspunzator sa plateasca despagubire in cazul pierderii sau avarierii aparute ca o consecinta a nerespectarii acestor obligatii.

     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare all risks "toate riscurile" a Aparaturii si Echipamentelor electronice din toate domeniile de activitate, apartinand persoanelor juridice, sunt:

     • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
     • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
     • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
     • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
     • sa primeasca avizarile de dauna;
     • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
     • sa emita oferte de despagubire;
     • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
     • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
     Procedura Daune: 

     Sectiunea I - daune materiale (obligatorie)

     • Daca nu se convine altfel, asiguratorul va despagubi pe asigurat in cazul unor pierderi sau daune produse bunului asigurat prin compensare in bani, astfel:
      • in cazul unei daune partiale, asiguratorul va despagubi costurile necesare pentru repararea bunurilor asigurate avariate;
      • in cazul daunei totale, asiguratorul va despagubi costurile necesare achizitionarii si instalarii unui bun nou avand calitatea si tipul similar bunului initial asigurat ce este inlocuit, dar despagubirea platita nu va fi mai mare decat suma asigurata stabilita (despagubire la valoarea de inlocuire de nou);
      • daca bunul asigurat nu poate fi nici reparat (dupa dauna partiala) si nici inlocuit (dupa dauna totala), sau daca partile componente nu pot fi procurate pentru ca nu mai fac obiectul productiei de serie (bunuri uzate moral), despagubirea platita de asiguratorul va fi limitata la valoarea reala a bunului dinaintea producerii evenimentului asigurat (Actual Cash Value).
       • Valoarea despagubirii va fi micsorata cu valoarea bunurilor, pieselor sau subansamblelor care pot fi reutilizate.
     • Ca alternativa asiguratorul poate despagubi pe asigurat prin inlocuire in natura, astfel:
      • in cazul daunei partiale, repunerea in functiune a bunului avariat pe baza repararii autorizate de catre asigurator;
      • in cazul daunei totale, inlocuirea bunului avariat sau furat prin achizitionarea de catre asiguratorul a unui bun nou, identic sau similar, de acelasi tip si calitate cu bunul initial.
       • Piesele, subansamblele sau echipamentele care au fost inlocuite vor deveni proprietate a asiguratorului.
     • Asiguratorul va despagubi pe asigurat, in limita sumei asigurate, si pentru orice cheltuieli aditionale necesare, efectuate pe teritoriul Romaniei pentru: transportul rapid sau expres, timpul suplimentar lucrat, lucrul in schimb de noapte, lucrul in zilele libere sau sarbatori legale, transportul aerian si Calatorie pentru personalul tehnic de service si consultanta.
     • Din cuantumul daunei se scade valoarea fransizei prevazuta in polita, la producerea fiecarui eveniment asigurat. Daca mai multe bunuri asigurate au fost afectate de unul si acelasi eveniment asigurat, se va scadea numai valoarea celei mai mari fransize aplicabile.
     • Daca dupa producerea unui eveniment asigurat, se constata ca suma asigurata pentru bunul asigurat este in fapt mai mica decat valoarea de asigurare stabilita in mod curent pentru bunul respectiv, despagubirea cuvenita va fi calculata proportional, in conformitate cu clauza de subasigurare.

     Sectiunea II - date si suporturi externe de date

     • Despagubirea este stabilita in baza urmatoarelor criterii:
      • Asiguratorul va despagubi asiguratul in cazul pierderii sau modificarii (distorsionarii, alterarii, manipularii, stergerii) datelor sau programelor acoperite prin polita pentru acoperirea costurilor necesare pentru:
       • reintroducerea automata a datelor si programelor de pe suporturile externe de date backup;
       • reintroducerea automata sau manuala a datelor si programelor de pe programele originale sau de pe documentele de care mai dispune asiguratul (inclusiv compilarea si editarea unora asemenea);
       • inlocuirea si reintroducerea datelor de program standard si de sistem;
       • costurile inlocuirii suporturilor externe de date pierdute sau avariate de un risc asigurat prin polita.
        • Suma asigurata stabilita in polita de asigurare limiteaza despagubirea la costurile de mai sus.
      • Despagubirea ce va fi platita va fi stabilita pe baza sumei compensatorii calculate, mai putin Fransiza stabilita.
      • Daca datele nu au fost refacute sau inlocuite in timp de 12 luni dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul va despagubi asiguratul numai pentru costurile de inlocuire a suporturilor externe de date.

     Sectiunea III - Cheltuieli suplimentare de operare

     • Despagubirea va fi efectuata in baza urmatoarelor criterii:
      • Cheltuielile suplimentare detaliate mai jos sunt rambursate daca s-au efectuat in perioada de despagubire stabilita:
       • In cazul cheltuielilor suplimentare proportionale:
        • Aceasta va fi valoarea zilnica de despagubire agreata inainte de inceputul valabilitatii politei; acolo unde cheltuielile suplimentare reale efectuate pe zi variaza fata de valoarea zilnica de despagubire agreata, toate cheltuielile suplimentare care au fost acumulate vor fi adunate si despagubite limitat la valoarea despagubirii lunare maxime fixate; despagubirea pe toata durata perioadei de despagubire este limitata la limita despagubirii agreata.
       • In cazul cheltuielilor suplimentare ne-proportionale:
        • Aceasta va reprezenta cheltuielile limitate la valoarea despagubirii agreata inainte de inceputul valabilitatii politei.
      • Daca nu este stabilit altfel, durata perioadei de despagubire va fi de 12 luni. Aceasta va incepe cel mai devreme de la prima aparitie detectata de asigurat a pierderii sau avarierii, in concordanta cu standardele tehnice acceptate, si cel mai tarziu cand cheltuielile suplimentare acoperite de polita au aparut.
      • Plata despagubirii va fi stabilita pe baza cheltuielilor ce pot fi despagubite, mai putin Fransiza.
      • Fransiza temporala / Fransiza se defineste dupa cum urmeaza:
       • pentru cheltuielile suplimentare proportionale, se aplica Fransiza temporala (exprimata in zile lucratoare) asa cum a fost stabilit in polita;
       • pentru cheltuielile suplimentare ne-proportionale, se aplica Fransiza (exprimata in valoare absoluta sau procentual) asa cum a fost stabilita in polita.

     Notificare daune:

     Call Center Constatare daune

     Tel: 0374.400.400​

     Email: info@uniqa.ro

      - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.