Polita de asigurare facultativa a locuintelor - UNIQA Asigurari

asigurari uniqa locuinta confort facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice romane sau straine, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A., il constituie:

 • locuinta aflata in proprietatea asiguratului si/sau bunurile continute in cladire. Ca exemplu, daca clientul locuieste cu chirie intr-o locuinta oarecare, poate incheia asigurarea numai pentru bunurile personale din acea locuinta si pentru care are interes asigurat.
  • Locuintele ce pot face obiectul asigurarii sunt:
   • apartamente aflate in blocuri de locuinte / condominii (structura din beton armat, caramizi arse, BCA - fara lemn/paianta) (acceptabil si cu pod nemansardat);
   • Cladiri individuale tip casa / vila avand fundatii de beton, structura din beton armat si caramida arsa / BCA si acoperis tip terasa sau cu sarpanta si invelitoare (inclusiv Cladiri cu pod mansardat):
    • Casa/vila cu structura din: beton armat, zidarie (de caramida/BCA/blocheti de beton/piatra) si maxim 35% lemn (inclusiv un pod mansardat) - prin 35% lemn se inteleg case/vile care au acoperis tip terasa sau cu sarpanta (structura) de lemn sau care au pod mansardat;
    • Casa/vila cu structura din: beton armat, zidarie (de caramida/BCA/blocheti de beton/piatra) si maxim 50% lemn (inclusiv un pod mansardat) - prin 50% lemn se inteleg case/vile care au cel mult un etaj din lemn  si o mansarda din lemn;
    • Casa cu structura preponderent din lemn (peste 50%). Lemnul este ignifugat cu/fara certificat legal - se poate asigura cu aprobare speciala de la asigurator pe clauza suplimentara;
    • Casa cu structura din materiale neomologate si/sau neagrementate tehnic (ex. chirpici, paianta, caramida nearsa) - se poate asigura cu aprobare speciala de la asigurator pe clauza suplimentara.
  • locuinta este alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, impreuna cu dependintele, dotarile si utilitatile aferente.
  • locuinta include si cota de proprietate indiviza asupra partilor care, prin natura lor, sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii imobilului (fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele si instalatiile cu care a fost dotata cladirea initial sau cu care a fost dotata ulterior de proprietari, pana la punctele de distributie din apartamentele individuale);
  • In masura in care sunt precizate explicit in polita de asigurare, pot face obiectul asigurarii si anexele locuintei (ex.: boxe, garaje, magazii, imprejmuiri).
  • Terenul aferent locuintei nu este asociat notiunii de locuinta si nu face obiectul asigurarii.
  • Polita acopera prin asigurare numai Cladiri construite dupa 01.01.1951 si/sau bunri continute in Cladiri construite dupa 01.01.1951 
 • Nota: Nu fac obiectul asigurarii in baza acestei polite, in principal:
  • Cladiri construite inainte de 01.01.1951;
  • Cladiri construite din integral sau preponderent din lemn (mai mult de 50% lemn) - prin 50% lemn se admit case/vile care au cel putin parterul construit cu structura de rezistenta din beton si/sau caramida si cel mult un etaj din lemn si o mansarda din lemn;
  • Cladiri din chirpici sau paianta;
  • serele, acoperisurile din sticla, panourile solare si corturile;
  • mijloacele de reclama si publicitate (inclusiv cele luminoase);
  • Cladiri aflate in patrimoniul architectural;
  • informatii de pe suporturi de date, in afara situatiilor in care suporturile respective de date contin programe informatice pentru care exista licente si care sunt utilizate de asigurat la locuinta asigurata;
  • obiecte din metale pretioase (bijuterii, monede etc.) si pietre pretioase, obiecte unicat sau de valoare mare (exemple: ceasuri, blanuri, imbracaminte/incaltaminte), obiecte / colectii de arta de valoare deosebita precum si telefoane mobile;
  • bani, hartii de valoare, obiecte de patrimoniu;
  • plante si animale din locuinta;
  • bunuri speciale (laptop-uri camere video si alte echipamente mobile de acest tip), pentru cazul asigurarii riscului de furt la prim risc;
  • Cladiri parasite (inclusiv bunurile continute in aceste Cladiri);
  • Cladiri nelocuite in regim permanent si bunurile continute in aceste Cladiri, in cazul riscului de furt; se considera cladire nelocuita in regim permanent cladirea care este nelocuita mai mult de 30 zile consecutive iar furtul s-a produs in aceasta perioada;
  • alte categorii de bunuri, conform excluderilor specifice precum si cele in legatura cu care asiguratorul a refuzat preluarea in asigurare (inclusiv ca urmare a efectuarii inspectiei de risc) printr-o mentiune scrisa in polita de asigurare.
 • Bunurile continute in locuinta asigurata, fie ca acestea se afla in proprietatea asiguratului sau ale persoanelor care locuiesc cu asiguratul la locuinta asigurata, ori se afla in grija / custodia asiguratului;
  • Nu sunt considerate bunuri continute, elemente ale cladirii ca de exemplu: centrale termice, boilere, panouri solare, aparate de aer conditionat fixe, obiecte sanitare, covoare lipite de pardoseala (ex.: mocheta, PVC), tavane false (inclusiv corpurile de iluminat incorporate), alte aparate sau instalatii atasate / racordate la cladire.
 • Raspunderea civila fata de terti, pentru evenimente petrecute la locuinta asigurata.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata poate sa fie locuita permanent sau temporar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata, pe o perioada de minim 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale sau chiar multianuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate in polita sau odata cu producerea evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea intregii sume asigurate precizate in polita. 

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei si in cadrul perimetrului asigurat daca nu se specifica altfel prin clauze.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Stabilirea si declararea sumelor asigurate, limitelor de raspundere sau de indemnizatie si/sau a sublimitelor asigurate prin polita de asigurare sunt in sarcina si responsabilitatea exclusiva a contractantului/asiguratului la incheierea politei de asigurare in cadrul cererii-chestionar si/sau in alte documente anexate la polita de asigurare.

              Asiguratorul nu poate fi tinut raspunzator pentru stabilirea unor sume asigurate, limite der raspundere sau de indemnizatie si/sau a unei/unor sublimite asigurate eronate, gresite sau neconforme cu principiile cuprinse in polita de asigurare semnata. Incheierea politei de asigurare in baza sumelor asigurate, limitelor de raspundere sau de indemnizatie si/sau a sublimitelor declarate de catre contractant/asigurat nu reprezinta si nu poate fi interpretat in nici un fel ca fiind o agreere sau o acceptare a asiguratorului cu privire la tipul si nivelul acestor valori.

              Suma asigurata a bunurilor asigurate prin polita de asigurare trebuie sa reprezinte valoarea reala a acestora; in baza unei clauze suplimentare asigurarea se poate incheia si la valoarea de inlocuire (de nou) sau la valoarea de piata.

              Suma asigurata se stabileste si se declara de catre asigurat/contractant individual pentru fiecare categorie de bunuri asigurate, iar polita de asigurare se incheie in baza acestei declaratii.

              Prin categorie de bunuri se intelege:

 • cladirea sau cladirile aflate la aceeasi adresa, asigurata / asigurate in baza unei singure sume asigurate;
 • bunuri de folosinta casnica continute in locuinta (bunuri uzuale avand valori individuale de maximum 2.000 EUR sau echivalent ca de exemplu: electrocasnice sau electronice, mobilier, imbracaminte / incaltaminte, covoare, perdele, lenjerie, carti / discuri, vesela, articole de voiaj), asigurate global in baza unei singure sume asigurate;
 • alte bunuri de folosinta casnica continute in locuinta cu valoare individuala de peste 2.000 EUR sau echivalent, asigurate pe baza de suma asigurata individualizata pe fiecare obiect;
 • bunuri/echipamente speciale, asigurate pe baza de suma asigurata individualizata pe fiecare obiect (ca de exemplu: laptop-uri, agende electronice, echipamente media portabile, camere foto / video si alte echipamente de acest tip).

               Suma asigurata a categoriilor de bunuri asigurate trebuie sa cuprinda TVA si orice alta taxa legala care concura la achizitia bunurilor asigurate.

               In cazul in care asiguratul/contractantul nu doreste includerea TVA (si/sau oricaror alte taxe legale) in asigurare, va trebui sa solicite acest lucru in scris inainte de incheierea politei de asigurare. In aceasta situatie polita de asigurare va cuprinde o mentiune speciala prin care TVA (si/sau orice alta taxa legala) nu este asigurata, iar in cazul producerii unui eveniment asigurat TVA (si/sau orice alte taxe legale) nu va fi inclus in despagubirea cuvenita.

               Dupa fiecare dauna suma asigurata, limita de raspundere sau de indemnizatie si/sau sublimita se micsoreaza, cu incepere de la data producerii fiecarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita; la cererea contractantului / asiguratului, suma asigurata, limita de raspundere sau de indemnizatie si/sau sublimita ramasa poate fi completata sau majorata, printr-un act aditional, in baza platii unei prime de asigurare suplimentare.

               Suma asigurata, limita de raspundere sau de indemnizatie si/sau sublimita poate fi stabilita:

 • in Lei (RON);
 • in moneda straina (ex: EUR, USD, CHF);
 • in moneda straina (ex: EUR, USD, CHF) echivalent Lei (RON), caz in care in polita de asigurare sumele asigurate, limitele de raspundere sau de indemnizatie si/sau sublimitele vor fi specificate in valuta agreata de parti, iar platile vor fi efectuate in Lei (RON).

                In cazul asigurarii de raspundere civila, limita de raspundere este fixa si anume in cuantum de 10 000 RON.

                Daca in momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarei categorii de bunuri / proprietatii asigurate ce face obiectul daunei este inferioara valorii reale a respectivei categorii de bunuri asigurate, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a categoriei de bunuri prevazuta in polita de asigurare si valoarea reala a respectivei categorii de bunuri asigurate (principiul proportionalitatii). Subasigurarea (principiul proportionalitatii) nu se aplica daca suma asigurata a categoriei de bunuri afectate de dauna reprezinta mai mult de sau egal cu 80% din valoarea categoriei de bunuri / proprietati asigurate (stabilita ca fiind valoare reala sau de inlocuire sau de piata conform politei). Subasigurarea (principiul proportionalitatii) se aplica numai daca suma asigurata a categoriei de bunuri afectate de dauna reprezinta mai putin de 80% din valoarea categoriei de bunuri / proprietati asigurate (stabilita ca fiind valoare reala sau de inlocuire sau de piata conform politei).

                Daca in momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarei categorii de bunuri / proprietati asigurate ce face obiectul daunei este superioara valorii reale a respectivei categorii de bunuri / proprietati asigurate, cuantumul daunei este limitat la valorea reala a respectivei categorii de bunuri / proprietati asigurate. In acest caz, in momentul platii despagubirii cuvenite, asiguratorul va returna diferenta de prima echivalenta supraasigurarii conform principiului „pro-rata temporis” pentru perioada de timp scursa de la data inceperii politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Asigurarea se considera incheiata numai prin incasarea primei de asigurare sau a celei dintai rate aferenta perioadei acesteia. Primele de asigurare se calculeaza conform tarifului de prime al asiguratorului.

               Contractantul / asiguratul trebuie sa achite prima de asigurare in aceeasi moneda in care a fost stabilita suma asigurata cu exceptia situatiei in care polita de asigurare este emisa in moneda straina echivalent Lei (RON) cand prima de asigurare sau dupa caz ratele de prima de asigurare se stabilesc in moneda straina si se platesc in Lei (RON) la cursul de referinta al B.N.R. valabil la data platii.

               Asiguratorul nu are obligatia de a aminti sau aviza contractantului/asiguratului scadenta obligatiilor de plata.

               Asiguratul / contractantul beneficiaza de un termen de gratie (pasuire) la plata ratelor de prima de asigurare precizate in polita de asigurare cu conditia platii ratelor de prima in cuantumul stabilit in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei de prima. In perioada de gratie (pasuire) polita de asigurare nu isi suspenda efectele juridice.

               Polita de asigurare este suspendata automat din punct de vedere al efectelor juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza fara notificare in scris sau alta formalitate prealabila in cazul neplatii in cuantumul stabilit si la scadenta (sau in perioada de gratie acordata de asigurator) a primelor sau ratelor de prima de asigurare prevazute in polita de asigurare. In cazul in care in termen de 60 de zile calendaristice de la data scadenta a ratei de prima de asigurare (si nu de la sfarsitul perioadei de gratie/pasuire) contractantul / asiguratul nu achita restantele in cuantumul stabilit, polita de asigurare se reziliaza automat fara a fi necesare alte formalitati prealabile.

               In cazul in care in perioada de suspendare, contractantul/asiguratul achita prima de asigurare sau ratele de prima restante in cuantumul stabilit, polita de asigurare reintra in vigoare astfel:

 • la ora 24:00 a zilei in care s-au achitat sumele restante, pentru toate riscurile cu exceptia riscului de furt prin efractie / talharie, riscului de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler si riscului de refulare;
 • dupa 48 de ore de la ora 24:00 a zilei in care s-au achitat sumele restante, pentru riscul de furt prin efractie / talharie, riscul de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler si riscul de refulare.

               Reintrarea in vigoare a politei de asigurare respectiv producerea de efecte juridice de catre aceasta se supune conditiei impuse de asigurator ca oricand la solicitarea acestuia, asiguratul/contractantul sa transmita (in termenul solicitat de asigurator) o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca nu are cunostinta de producerea vreunui eveniment asigurat in timpul perioadei de suspendare, precum si faptul ca nu are pretentii la despagubiri / indemnizatii pentru nici un eveniment produs in timpul perioadei de suspendare a politei de asigurare.

               In cazul in care, in timpul perioadei asigurate, se constata cresterea conditiilor de risc fata de momentul incheierii asigurarii sau aparitia unor riscuri suplimentare fata de momentul emiterii politei de asigurare sau fata de informatiile declarate de contractant/asigurat, asiguratorul are dreptul sa suspende polita de asigurare printr-o notificare comunicata asiguratului, suspendarea intrand in vigoare in termen de 48 de ore de la data primirii comunicarii acesteia, iar pe perioada suspendarii raspunderea asiguratorului inceteaza. In urma constatarii remedierii conditiilor de risc si in baza declaratiilor contractantului/ asiguratului cu privire la masurile luate cu privire la controlul nivelului de risc, asiguratorul va comunica contractantului/asiguratului reintrarea in vigoare a politei de asigurare in cel mai scurt timp dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la data notificarii asiguratotului sau acolo unde este cazul, a efectuarii inspectiei de risc.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A. se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000/10 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000/10 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000/10 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - fransiza nu se aplica pentru daunele provocate bunurilor casnice asigurate.;
 • fransiza deductibila pe eveniment pentru riscul de cutremur si Incendiu ca urmare a cutremurului, de:
  • 1% din suma asigurata – pentru zonele seismice A si B;
  • 2% din suma asigurata – pentru zonele seismice C si D.
   • Note:
    • Zonele seismice au urmatoarea componenta:
     • A) Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj;
     • B) Alba, Bihor, Botosani, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Satu Mare, Sibiu, Suceava;
     • C) Arad, Arges, Braila, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea;
     • D) Bacau, Bucuresti/Ilfov, Buzau, Galati, Prahova, Vaslui, Vrancea.
    • In cazuri deosebite (in special in cazul bancilor care nu agreaza fransize) si numai in baza unei aprobari scrise prealabile din partea asiguratorului, fransiza pentru cutremur si Incendiu ca urmare a cutremurului poate fi eliminata printr-o mentiune speciala la - “Alte mentiuni” din rubrica “Mentiuni Speciale” din polita. Aceasta mentiune poate fi de tipul: “Prin exceptie de la orice stipulatie contrara din polita de asigurare prezenta polita se incheie fara fransiza”.
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                           Pachetul de riscuri SIGUR:

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune produse proprietatii asigurate (Cladiri si/sau continut) cauzate in mod direct de urmatoarele riscuri:
  • Incendiu - in cazul unui Incendiu care afecteaza direct bunurile asigurate asiguratorul acorda despagubiri si pentru patarea cu fum, degajarea de gaze ca urmare a incendiului si avarierea instalatiilor fixe aferente cladirilor ca urmare a caldurii, fumului sau gazelor;
  • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu;
  • Trasnet (efectul direct), chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
  • caderea de corpuri de tipul aeronavelor sau parti ale acestora pe proprietatea asigurata;
  • furtuna;
  • coliziune cu autovehicule (inclusiv vehicule);
 • Suplimentar la despagubirile aferente evenimentelor asigurate enumerate anterior asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele sublimite:
  • sublimita pentru cheltuieli de prevenire a unui eveniment asigurat iminent;
  • sublimita pentru cheltuieli in legatura cu limitarea efectelor unui eveniment asigurat inclusiv cheltuieli pentru stingerea sau limitarea incendiului si cheltuieli ocazionate de deplasarea si interventia Brigazii de pompieri;
  • sublimita pentru cheltuieli de demontare si/sau mutare in alt loc a bunurilor asigurate in vederea limitarii extinderii daunei in cazul producerii unui eveniment asigurat;
  • sublimita pentru cheltuieli in legatura cu efectuarea lucrarilor de curatenie (ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna.

                        Despagubirea pe eveniment aferenta tuturor sublimitelor pentru cheltuielile enumerate anterior nu poate depasi in mod global 5% din suma asigurata a bunurilor asigurate. Despagubirea totala in legatura cu dauna (inclusiv cheltuielile mentionate anterior) nu poate depasi suma asigurata a proprietatii asigurate.

                          Pachetul de riscuri PLUS:

 • Asiguratorul acopera pachetul de riscuri SIGUR si suplimentar acorda despagubiri pentru daune produse in mod direct de urmatoarele riscuri:
  • cutremur de pamant si Incendiu ca urmare a cutremurului;
  • grindina;
  • inundatie;
  • viitura;
  • greutatea stratului de zapada sau de gheata;
  • avalansa de zapada;
  • prabusiri de corpuri;
  • alunecare de teren;
  • prabusire de teren;
  • scurgerea accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler;
   • polita de asigurare acopera exclusiv daunele produse de scurgerea apei, cu exceptia cheltuielilor necesare pentru reparatiile/reconditionarile/ inlocuirile instalatiilor datorita carora s-a produs dauna; aceasta acoperire este oferita la prim risc (fara aplicarea subasigurarii) fiind limitata la 10% din suma asigurata a proprietatii asigurate, pe eveniment si in agregat (in total) pentru intreaga perioada de asigurare; la cerea expresa a asiguratului / contractantului si in baza unei supraprime, aceasta acoperire se poate extinde pentru intreaga valoare a bunurilor asigurate;
  • spargerea bunurilor casabile;
   • Suprafete plane de tipul geamurilor sau oglinzilor (sublimita pe eveniment si in agregat anual: 5 mp) – ca urmare a lovirii de catre oameni (acte involuntare) sau de animale, greselilor de montare / demontare, defectelor ramelor sau sistemelor de prindere sau a variatiilor de temperatura, altele decat cele provenite dintr-o sursa normala de caldura (ex.: calorifer, radiator, soba, aragaz);
  • furtul prin efractie sau talharie (inclusiv furtul prin folosirea cheilor originale, daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie) a bunurilor continute in Cladiri, inclusiv a celor aflate in posesia asiguratului / contractantului sau prepusilor acestuia;
   • Aceasta acoperire este oferita la prim risc (fara aplicarea subasigurarii) fiind limitata la 10% din suma asigurata a bunurilor continute in Cladiri, pe eveniment si in agregat (in total) pentru intreaga perioada de asigurare; la cererea expresa a asiguratului / contractantului si in baza unei supraprime, acoperirea de furt se poate extinde pentru intreaga valoare a bunurilor continute;
  • furtul prin acte de efractie sau talharie a elementelor cladirilor (locuinta si anexe), inclusiv furtul prin folosirea cheilor originale, daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
   • Aceasta acoperire include si vandalismul asupra cladirilor asigurate ocazionat de aceste acte si este oferita la prim risc (fara aplicarea subasigurarii) fiind limitata la 10% din suma asigurata a fiecarei categorii de Cladiri (locuinta / anexe), pe eveniment si in agregat (in total) pentru intreaga perioada de asigurare;
  • vandalismul (ocazionat de furt sau nu) asupra bunurilor continute in Cladiri (dar limitat la 10% din suma asigurata a bunurilor continute asigurate).
 • Suplimentar la valoarea daunelor cauzate de evenimentele asigurate enumerate anterior asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele sublimite:
  • sublimita pentru cheltuieli de reparare a incuietorilor si sistemelor de securitate avariate si pentru repararea cladirilor avariate (usi, ferestre etc.) ca rezultat al furtului prin efractie sau tentativei de efractie sau acte de talharie (dar limitat la 5% din suma asigurata pentru furt pe eveniment);
  • sublimita pentru cheltuieli de prevenire a unui eveniment asigurat iminent;
  • sublimita pentru cheltuieli in legatura cu limitarea efectelor unui eveniment asigurat inclusiv cheltuieli pentru stingerea sau limitarea incendiului si cheltuieli ocazionate de deplasarea si interventia Brigazii de pompieri;
  • sublimita pentru cheltuieli de demontare si/sau mutare in alt loc a bunurilor asigurate in vederea limitarii extinderii daunei in cazul producerii unui eveniment asigurat;
  • sublimita pentru cheltuieli in legatura cu efectuarea lucrarilor de curatenie (ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna.

                        Despagubirea pe eveniment aferenta tuturor sublimitelor pentru cheltuielile enumerate anterior nu poate depasi in mod global 10% din suma asigurata a bunurilor asigurate. Despagubirea totala in legatura cu dauna (inclusiv cheltuielile mentionate anterior) nu poate depasi suma asigurata a proprietatii asigurate.

                            Pachetul de riscuri AVANTAJ:

 • Asiguratorul acopera pachetul de riscuri PLUS si suplimentar acorda despagubiri pentru daune produse:
  • in mod direct de urmatoarele riscuri:
   • vandalismul asupra cladirilor (limitat la 10% din suma asigurata a cladirilor);
    • acoperirea prin asigurare include daunele materiale produse de actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism, dar si daunele materiale produse de actiunea autoritatilor pentru a suprima sau limita consecintele actelor de Vandalism;
   • greve, revolte, tulburari civile;
    • acoperirea prin asigurare include daunele materiale produse de actiunea persoanelor care iau parte la greve, revolte, tulburari civile, dar si daunele materiale produse de actiunea autoritatilor pentru a suprima sau limita consecintele grevelor, revoltelor, tulburarilor civile;
  • in mod indirect, de Trasnet (efectul indirect al acestuia);
   • acoperirea este valabila numai pentru bunurile continute.
 • Suplimentar la valoarea daunelor cauzate de evenimentele asigurate enumerate anterior asiguratorul acorda despagubiri pentru urmatoarele sub-limite:
  • sublimita pentru cheltuieli de prevenire a unui eveniment asigurat iminent;
  • sublimita pentru cheltuieli in legatura cu limitarea efectelor unui eveniment asigurat inclusiv cheltuieli pentru stingerea sau limitarea incendiului si cheltuieli ocazionate de deplasarea si interventia Brigazii de pompieri;
  • sublimita pentru cheltuieli de demontare si/sau mutare in alt loc a bunurilor asigurate in vederea limitarii extinderii daunei in cazul producerii unui eveniment asigurat;
  • sublimita pentru cheltuieli in legatura cu efectuarea lucrarilor de curatenie (ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna.

                        Despagubirea pe eveniment aferenta tuturor sublimitelor pentru cheltuielile enumerate anterior nu poate depasi in mod global 15% din suma asigurata a bunurilor asigurate. Despagubirea totala in legatura cu dauna (inclusiv cheltuielile mentionate anterior) nu poate depasi suma asigurata a proprietatii asigurate.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Excluderi generale

 • Prin aceasta polita de asigurare asiguratorul nu acopera pagube, prejudicii, pierderi, intreruperi de activitate sau pierderi de profit, raspunderi, cheltuieli de orice natura cauzate de, rezultate din, agravate de, in legatura cu, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune, direct sau indirect cu:
  • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, conspiratie, insurectie, rascoala, razvratire militara cu sau fara uzurparea puterii, lege martiala, acte ale persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, nationalizare, expropriere, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • greve patronale precum si tulburari civile de natura celor care capata dimensiunea unor revolte populare;
  • acte de terorism, sabotaj,;
   • aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau in conexiune cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza care contribuie direct sau indirect la respectiva dauna, pierdere, cost sau cheltuiala;
   • in contextul acestei excluderi, terorismul se defineste ca un act de violenta sau amenintare cu violenta sau o actiune daunatoare sau care pune in pericol vieti umane, proprietati sau infrastructuri tangibile sau intangibile, cu intentia sau al carei efect este influentarea oricarui guvern sau provocarea fricii in randul populatiei sau a unei sectiuni a populatiei;
   • in cazul in care se constata ca o parte a acestei clauze nu este valabila sau nu poate fi aplicata sau implementata, restul clauzei va ramane in vigoare si aplicata efectiv;
   • act de terorism mai inseamna si folosirea oricarui agent biologic sau chimic, a unei arme sau dispozitiv / ansamblu nuclear sau a unei arme sau a unui exploziv sau a unui dispozitiv distructiv sau a unei activitati de orice fel, cu intentia de a pune in pericol direct sau indirect siguranta unei proprietati sau a uneia sau mai multor persoane;
   • de asemenea, act de terorism mai inseamna orice act sau activitate definita de orice lege impusa de autoritatea oricarei tari sau teritoriu unde activitatea respectiva a fost definita ca un act de terorism;
   • in orice proces, actiune legala sau orice alta procedura in care asiguratorul pretinde ca, din cauza acestei definitii, o dauna, pierdere, cost sau cheltuiala nu este acoperita de polita de asigurare, dovada ca o astfel de dauna, pierdere, cost sau cheltuiala este acoperita cade in sarcina asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului;
  • reactie si/sau radiatie nucleara, contaminare si/sau poluare radioactiva si/sau orice fel de contaminare si/sau poluare;
  • distrugere, alterare, dezmembrare sau distorsionare a oricaror date in format electronic, codari, programe sau software, precum si nici un fel de functionare defectuoasa a unui echipament hardware, program software sau componente electronice incorporate (altele decat cele rezultand dintr-o dauna fizica anterioara acoperita sau dintr-o pierdere suferita la bunurile tangibile), precum si nici o pierdere de intrerupere a activitatii sau pierdere de profit care poate rezulta din cele de mai sus;
   • in contextul acestei prevederi distrugerea, alterarea, dezmembrarea sau distorsionarea oricaror date in format electronic, codari, programe sau software si functionarea defectuoasa a echipamentelor hardware, programelor software sau componentelor electronice incorporate nu constituie o pierdere fizica sau materiala in sine;
   • aceasta excludere se aplica indiferent de existenta oricarei alta prevederi din polita de asigurare;
  • linii de transmisie sau distributie, inclusiv fire, cabluri, piloni, stalpi, turnuri sau alte structuri sau echipamente de orice tip care fac sau pot face parte din astfel de instalatii de transmisie sau distributie de energie electrica, comunicatii de orice fel (inclusiv audio sau vizual) sau telegraf;
   • aceasta excludere cuprinde atat daunele materiale care pot aparea la categoriile de bunuri enumerate, cat si intreruperea afacerii si/sau pierderea de profit ca urmare a unei astfel de daune materiale, dar si orice fel de raspundere care ar putea rezulta;
  • fapte comise de contractant si/sau asigurat si/sau beneficiar si/sau prepusii acestora sub influenta alcoolului, substantelor toxice, narcoticelor, halucinogenelor si stupefiantelor;
  • orice prejudicii produse cu intentie, din culpa grava, sau in urma comiterii unei infractiuni de contractant/ asigurat / beneficiar / de persoanele numite legal sa il reprezinte / de prepusii acestora sau de persoanele fizice cu capacitate de dicernamant care locuiesc la proprietatea asigurata;
  • prejudicii fara caracter patrimonial (daunele morale), inclusiv cele legate de discriminari de orice fel.

                            Excluderi specifice

 • Prin aceasta polita de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru urmatoarele categorii de bunuri:
  • bunuri uzate sau deteriorate care nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala, inclusiv cladirile si alte constructii anexe degradate sau ruinate (fundatii subdimensionate care prezinta tendinte de tasare, crapaturi in peretii de rezistenta si plansee, tencuiala interioara si exterioara degradata, jgheaburi si burlane distruse, acoperis si sarpanta necorespunzatoare, cosuri cu crapaturi, instalatii de apa si canalizare defecte, instalatii electrice improvizate, sobe de incalzit improvizate, etc.);
  • bunuri a caror stare de intretinere este necorespunzatoare sau pe care asiguratul / contractantul nu le administreaza ca un bun proprietar, conform prevederilor legale;
  • Cladiri nefinalizate, provizorii, care nu au fost date in folosinta si bunuri continute in acestea (ex: Cladiri in curs de constructie cu structura de rezistenta nefinalizata, fara acoperis sau inchideri exterioare, etc); sunt de asemenea asociate notiunii de Cladiri nefinalizate, cladirile aflate ìn curs de renovare / restaurare / consolidare ori in curs de extidere (pe orizontala si/sau pe verticala);
  • cladirile care au fost afectate de cutremure de pamant sau de alte evenimente naturale si nu au fost refacute, reparate, consolidate corespunzator;
  • Cladiri pentru care nu exista sau nu sunt in vigoare, procese verbale de receptie sau orice alt tip de aviz / autorizare, dar numai daca aceste documente au sau pot avea legatura cu riscurile asigurate prin polita de asigurare sau cu eventuale pretentii de despagubire in baza politei de asigurare;
  • Cladiri (inclusiv bunuri continute in acestea) care au fost construite in zone periclitate (de inundatii, alunecari sau tasari de teren, prabusiri de stanci, avalanse sau alte fenomene naturale), daca organele in drept au impus interdictia de construire in aceste zone sau au emis ordine de stramutare anterior incheierii politei de asigurare;
  • Cladiri construite inainte de 01.01.1951 precum si Cladiri la care sunt necesare lucrari de consolidare (cu risc seismic – ex.: "bulina rosie"), inclusiv cele aflate in evidenta organelor abilitate (primarii, Ministerul de resort la care sunt in curs de efectuare lucrari de expertizare autorizate in vederea consolidarii sau la care aceste tipuri de expertize sunt efectuate dar rezultatele acestora impun efectuarea unor lucrari de consolidare a structurii de rezistenta, inclusiv bunurile continute in toate aceste tipuri de Cladiri;
  • constructiile excavate sub nivelul solului (puturi, fantani, santuri, diguri, constructii de ameliorare);
  • constructiile usoare folosite temporar (baraci, colibe, saivane, etc.) precum si cotete;
  • constructiile care au mai putin de trei pereti, daca nu fac corp comun cu alte Cladiri;
  • cladirile folosite partial sau in totalitate in scop lucrativ (activitati comerciale, productie, prestari servicii etc); nu fac obiectul acestei excluderi locuintele folosite partial ca sediu de firma, in baza unui contract de comodat sau locuintele de serviciu sau locuintele de protocol;
  • bunuri destinate domeniului productiv, industrial, prestarilor de servicii sau altui domeniu, altele decat cele necesare locuirii / gospodariei;
  • cladirile si alte constructii anexe (inclusiv bunuri continute in acestea) executate din materiale neomologate si/sau neagrementate tehnic (ex.:chirpici, paianta, caramida nearsa);
  • Cladiri din lemn sau preponderent din lemn; nu fac obiectul acestei exceptii Cladiri care au cel putin parterul construit din beton armat / caramida / BCA si cel mult un etaj din lemn si o mansarda din lemn;
  • serele, acoperisurile din sticla, panourile solare si corturile;
  • mijloacele de reclama si publicitate (inclusiv cele luminoase);
  • Cladiri aflate in patrimoniul istoric si/sau architectural;
  • informatii de pe suporturi de date, in afara situatiilor in care suporturile respective de date contin programe informatice pentru care exista licente si care sunt utilizate de asigurat la locuinta asigurata;
  • obiecte din metale pretioase (bijuterii, monede etc.) si pietre pretioase, obiecte unicat sau de valoare (exemple: ceasuri, blanuri, imbracaminte/incaltaminte), obiecte / colectii de arta precum si telefoane mobile;
  • bani, hartii de valoare, colectii filatelice si numismatice, obiecte de patrimoniu;
  • plante si animale din locuinta;
  • anexe speciale (ex.: piscine exterioare, terenuri de sport, rampe auto, rezervoare de apa) precum si amenajari la gradini si curti;
  • bunuri speciale (laptop-uri, agende electronice, echipamente media portabile, camere foto / video si alte echipamente mobile de acest tip), pentru cazul asigurarii riscului de furt la prim risc;
  • Cladiri parasite / abandonate (inclusiv bunurile continute in aceste Cladiri);
  • Cladiri nelocuite in regim permanent si bunurile continute in aceste Cladiri, in cazul riscului de furt; se considera cladire nelocuita in regim permanent cladirea care este nelocuita mai mult de 30 zile consecutive iar furtul s-a produs in aceasta perioada.
 • Asiguratorul nu despagubeste prejudicii produse datorita nerespectarii de catre asigurat / contractant a prevederilor legale referitoare la autorizare, construire, receptie sau exploatare.
 • Cuprinderea prin asigurare a categoriilor de bunuri de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului, cu exceptia situatiei in care asiguratorul confirma acoperirea printr-o mentiune scrisa explicita.
 • Prin aceasta polita de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru prejudicii sau pierderi directe sau indirecte, produse sau agravate sau favorizate de, rezultate din sau in legatura cu:
  • prejudicii indirecte (ex: reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in producerea sau livrarea bunurilor inclusiv in urma producerii unor evenimente asigurate) si pierderi de consecinta de orice fel (ex: pierderi de venit/profit, intreruperea activitatii sau a afacerii sau a folosirii bunului) inclusiv in urma producerii unui eveniment asigurat prin polita de asigurare;
  • prejudicii provocate prin infiltratii ori capilaritate, refularea apei din conducte sau canalizare, cresterea nivelului apei freatice, tasarea terenului, trepidatii;
  • prejudicii cauzate de neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare a lucrarilor de hidro/higroizolatii;
  • prejudicii sau cauze necuprinse in asigurare (exemple: caldura, afumare, patare sau parlire provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, oxidare, corodare, erodare, cresterea nivelului marii sau maree, abraziune, alte prejudicii datorate unor fenomene cu evolutie lenta in timp, fermentatie, inghet, ploi acide, poluare sau contaminare, eruptii vulcanice, tsunami, deteriorarea si/sau prabusirea cladirilor si/sau altor bunuri asigurate datorata/datorate unor cauze necuprinse in asigurare, igrasie, descompunere umeda sau uscata, mucegaire, alterare, putrezire, etc) chiar daca au fost provocate direct sau indirect de evenimente asigurate;
  • prejudicii cauzate de lucrari edilitare precum si orice fel de lucrari de constructii sau interventii executate la locuinta asigurata sau la alte obiective;
  • fenomene electrice, Avarii accidentale, dereglari mecanice sau electrice ale bunurilor, instalatiilor sau echipamentelor (inclusiv centralelor termice); totusi, daunele produse de Incendiu ca urmare a unor astfel de cauze sunt acoperite prin polita de asigurare, cu exceptia prejudiciilor produse subansamblului la care s-a produs avaria accidentala, dereglarea mecanica sau electrica;
  • transformarea sau imbunatatirea bunurilor asigurate in comparatie cu starea dinaintea producerii evenimentului asigurat sau cheltuieli efectuate pentru repararea unor prejudicii produse ca urmare a unor cauze necuprinse in asigurare sau pentru reparatii, reconditionari ori restaurari nereusite;
  • erori sau omisiuni din proiectare, fabricatie si/sau executie si/sau defecte sau vicii ascunse;
  • efectuarea de modificari sau lucrari neautorizate de autoritatea competenta in domeniu si/sau de constructor si/sau de producator;
  • prejudicii produse de degradari sau deteriorari progresive sau cu evolutie lenta in timp;
  • incendiul ca urmare a cutremurului de pamant in cazul in care asigurarea este incheiata doar pentru pachetul de riscuri SIGUR;
  • actiunea dispozitivelor explozive, munitiei, armelor de foc, implozii;
  • explozia sau fisurarea cazanelor, inclusiv a celor cu aburi, a preincalzitoarelor, supraincalzitoarelor, turbinelor, masinilor de abur si de alimentare aferente; totusi daunele produse de Incendiu sau de suflul exploziei produse ca urmare a exploziei unui astfel de echipament / instalatii se despagubesc cu exceptia ansamblului / subansamblului la care s-a produs explozia;
  • aprinderea sau folosirea focului deschis in spatii in care sunt depozitate sau utilizate produse combustibile, inflamabile sau usor inflamabile sau in preajma unor Cladiri construite din materiale combustibile;
  • prejudicii produse de cutremur de pamant frescelor, decoratiunilor murale, curtilor, scarilor si altor structuri exterioare, cladirilor in curs de constructie la care nu a fost finalizata structura de rezistenta;
  • prejudicii produse de furtuna, grindina, inundatie, viitura sau greutatea stratului de zapada:
   • cladirilor in curs de constructie la care nu a fost finalizat acoperisul si inchiderile exterioare;
   • bunurilor aflate in aer liber care prin natura lor nu sunt proiectate, construite sau produse pentru amplasare in aer liber;
   • prin infiltrarea apei prin deschizaturi neetanse ale cladirii cu exceptia situatiei cand acestea s-au produs prin furtuna;
  • prejudicii produse de furtuna, grindina, inundatie, viitura sau greutatea stratului de zapada, antenelor exterioare sau echipamentelor similare, inclusiv stalpi, piloni, piedestaluri, structuri metalice si suporturi de sustinere;
  • in cazul coliziunii cu autovehicule, prejudicii produse de autovehicule aflate in interiorul cladirilor asigurate sau prejudicii produse de catre autovehicule proprietate sau folosite de catre contractant/asigurat/beneficiar sau de catre persoanele fizice cu capacitate de discernamant care locuiesc impreuna cu asiguratul la locuinta acestuia;
  • in cazul scurgerii accidentale a apei din conducte sau sisteme sprinkler, prejudicii produse cu ocazia probelor/ testelor tehnice sau prejudicii produse ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatia defecta sau la Cladiri ca urmare a interventiilor la instalatia defecta sau prejudicii produse de inghetarea apei din instalatii, conducte sau rezervoare datorita neglijentei asiguratului / contractantului;
  • in cazul alunecarilor sau prabusirilor de teren, prejudicii cauzate de actiuni umane;
  • in cazul vandalismului, prejudicii cauzate de graffiti;
  • in cazul efectului indirect al trasnetului, daca nu a fost intreaga zona afectata;
  • furt simplu (furt savarsit prin alte metode decat efractia sau talharia), pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, insusire ilegala, falsificare, frauda, erori de calcul sau erori comise cu ocazia inventarului, lipsuri din gestiune, la inventar sau datorate greselilor din contabilitate si alte infractiuni comise intentionat de contractant, asigurat, beneficiar, reprezentantii sau prepusii acestora;
  • furt prin inselatorie sau cu intrebuintare de chei potrivite sau de chei originale fara ca acestea sa fi fost obtinute prin acte de talharie.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea impotriva dezastrelor naturale
  • Aceasta Clauza suplimentara este atasata in mod automat la polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita.
  • Pentru riscurile asociate dezastrelor naturale asigurate prin polita obligatorie de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD), stabilite prin Legea nr.260/2008 si a normelor emise in aplicarea acestora, suma asigurata a locuintei conform politei de asigurare reprezinta valoarea care excede suma asigurata prin polita obligatorie de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD), conform prevederilor legale.
  • Despagubirea cuvenita pentru orice dauna cauzata locuintei asigurate in baza politei de asigurare, de dezastrele naturale, nu include sumele care la data producerii evenimentului asigurat sunt asigurate printr-o polita obligatorie de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD) (valida si in vigoare).
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea locuintei / bunurilor la valoarea de inlocuire
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, pe baza sumelor asigurate declarate de contractant / asigurat si la cererea acestuia, categoriile de bunuri specificate ca atare in cadrul politei de asigurare sunt asigurate la valoarea de inlocuire.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, calculul cuantumului daunei si plata despagubirii se face pe baza valorii de inlocuire cu conditia ca vechimea bunurilor / cladirilor asigurate sa nu depaseasca 50% din durata normala de functionare (utilizare) a bunurilor / cladirilor asigurate:
   • la data emiterii politei de asigurare, in cazul contractelor emise pentru o perioada de asigurare de maxim un an, sau
   • la data ultimei aniversari anuale a politei de asigurare, in cazul contractelor emise pentru o perioada de asigurare mai mare de un an.
  • Subasigurare
   • Daca in momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarei categorii de bunuri / proprietatii asigurate ce face obiectul daunei este inferioara valorii de inlocuire a respectivei categorii de bunuri asigurate, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a categoriei de bunuri prevazuta in polita de asigurare si valoarea de inlocuire a respectivei categorii de bunuri asigurate (principiul proportionalitatii).
   • Subasigurarea (principiul proportionalitatii) nu se aplica daca suma asigurata a categoriei de bunuri afectate de dauna reprezinta mai mult de sau egal cu 80% din valoarea de inlocuire a categoriei de bunuri / proprietati asigurate.
   • Subasigurarea (principiul proportionalitatii) se aplica numai daca suma asigurata a categoriei de bunuri afectate de dauna reprezinta mai putin de 80% din valoarea de inlocuire a categoriei de bunuri / proprietati asigurate.
  • Supraasigurare
   • Daca in momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarei categorii de bunuri / proprietati asigurate ce face obiectul daunei este superioara valorii de inlocuire a respectivei categorii de bunuri / proprietati asigurate, cuantumul daunei este limitat la valorea de inlocuire a respectivei categorii de bunuri / proprietati asigurate.
   • In acest caz, in momentul platii despagubirii cuvenite, asiguratorul va returna diferenta de prima echivalenta supraasigurarii conform principiului „pro-rata temporis” pentru perioada de timp scursa de la data inceperii politei de asigurare.
  • Daca bunul asigurat pe baza valorii de inlocuire nu mai face obiectul productiei de serie sau nu poate fi reparat sau refacut sau reconstruit, calculul cuantumului daunei si despagubirea platita de catre asigurator va fi limitata la valoare reala a bunului asigurat din momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat.
  • Operatiunea de inlocuire a unei Cladiri afectate de o dauna totala va fi efectuata pe acelasi amplasament cu cel initial. Cu acordul special scris al asiguratorului amplasamentul cladirii poate fi modificat, cu conditia ca raspunderile si cheltuielile asiguratorului sa nu fie majorate.
  • Operatiunile de reconstruire / reparare a unei Cladiri afectate de un eveniment asigurat vor fi limitate la 24 de luni de la data producerii daunei. La cererea scrisa a asiguratului si cu acordul special scris al asiguratorului dat anterior expirarii perioadei de 24 de luni, aceasta perioada poate fi prelungita pentru o perioada de timp rezonabila. In cazul in care asiguratul nu solicita in termen prelungirea perioadei mentionate anterior sau in cazul prelungirii nerezonabile si/sau nejustificate a perioadei de reconstruire, asiguratorul va calcula cuantumul daunei fara a lua in considerare aceasta Clauza suplimentara.
  • La calculul cuantumului daunei vor fi luate in considerare valoarea bunurilor sau pieselor care pot fi reutilizate.
  • Ansamblurile sau subansamblurile inlocuite in baza dosarului de dauna trec in proprietatea asiguratorului. Asiguratul va depune toate diligentele pentru indeplinirea acestei obligatii.
  • Asiguratorul poate decide despagubirea in natura a asiguratului prin repararea bunului asigurat de catre asigurator sau prin reconstruirea de catre asigurator a unui bun nou similar din punct de vedere al parametrilor constructivi, al performantelor si al calitatii cu bunul daunat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea locuintelor la valoarea de piata
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, pe baza sumelor asigurate declarate de contractant/ asigurat si la cererea acestuia, imobilele de tipul apartamentelor in blocuri / condominii, sunt asigurate la valoarea de piata.
  • Nu fac obiectul asigurarii la valoarea de piata imobile cu teren aferent in proprietate avand suprafata cel putin egala cu suprafata minima de teren prevazuta de lege pentru a putea beneficia de autorizarea construirii de imobile.
  • In baza politei de asigurare despagubirea cuvenita acordata nu poate depasi concomitent cuantumul daunei, suma asigurata sau valoarea de piata a locuintei asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
  • Prin cuantumul daunei se intelege:
   • in cazul daunei totale: valoarea de piata din momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat a locuintei prejudiciate din care se scade valoarea eventualelor parti care se pot refolosi sau valorifica;
   • in cazul daunei partiale: costurile de reconstructie, reparatie, reconditionare sau inlocuire calculate pe baza valorii de inlocuire in momentul producerii evenimentului asigurat a bunurilor prejudiciate (respectiv fara scaderea deprecierii datorate uzurii) din care se scade valoarea eventualelor parti/materiale care se pot refolosi sau valorifica; calculul cuantumului despagubirii pe baza valorii de inlocuire se va face numai in situatiile in care valoarea de piata a locuintei este mai mare decat valoarea de inlocuire a acesteia, in caz contrar baza despagubirii in caz de dauna partiala fiind valoarea reala (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii si fara a se depasi valoarea de piata) din care se scade valoarea eventualelor parti/materiale care se pot refolosi sau valorifica.
  • Subasigurarea
   • Daca in momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarei categorii de bunuri / proprietatii asigurate ce face obiectul daunei este inferioara valorii de piata a respectivei categorii de bunuri asigurate, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a categoriei de bunuri prevazuta in polita de asigurare si valoarea de piata a respectivei categorii de bunuri asigurate (principiul proportionalitatii).
   • Subasigurarea (principiul proportionalitatii) nu se aplica daca suma asigurata a categoriei de bunuri afectate de dauna reprezinta mai mult de sau egal cu 80% din valoarea de piata a categoriei de bunuri / proprietati asigurate.
   • Subasigurarea (principiul proportionalitatii) se aplica numai daca suma asigurata a categoriei de bunuri afectate de dauna reprezinta mai putin de 80% din valoarea de piata a categoriei de bunuri / proprietati asigurate.
  • Supraasigurare
   • Daca in momentul imediat anterior producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarei categorii de bunuri / proprietati asigurate ce face obiectul daunei este superioara valorii de piata a respectivei categorii de bunuri / proprietati asigurate, cuantumul daunei este limitat la valorea de piata a respectivei categorii de bunuri / proprietati asigurate.
   • In acest caz, in momentul platii despagubirii cuvenite, asiguratorul va returna diferenta de prima echivalenta supra-asigurarii conform principiului „pro-rata temporis” pentru perioada de timp scursa de la data inceperii politei de asigurare.
  • Ansamblurile sau subansamblurile inlocuite in baza dosarului de dauna trec in proprietatea asiguratorului. Asiguratul va depune toate diligentele pentru indeplinirea acestei obligatii.
  • Asiguratorul poate decide despagubirea in natura a asiguratului prin procurarea unei locuinte similare din punct de vedere al parametrilor constructivi, al performantelor si al calitatii cu locuinta daunata.
  • Valoarea de piata: suma estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler la valoarea intreaga a bunurilor
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, la cererea asiguratului / contractantului si in baza platii unei prime suplimentare calculate de asigurator, riscul de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler se va extinde si va acoperi bunurile asigurate la intreaga lor valoare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii va fi aplicat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de refulare
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare si cu Clauza suplimentara pentru asigurarea riscului de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler la valoarea intreaga a bunurilor. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, la cererea asiguratului / contractantului si in baza platii unei prime suplimentare calculate de asigurator, se acopera prin asigurare riscul de refulare in interiorul proprietatii asigurate sau a celor invecinate care afecteaza proprietatea asigurata.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite prin polita de asigurare prejudicii cauzate de:
   • refularea provocata de instalatia stradala de canalizare (exemple: obturarea retelei stradale de canalizare, debitul mare ca urmare a unor precipitatii abundente);
   • obturarea conductelor de evacuare in zone aflate in exteriorul punctelor de racord cu instalatia stradala de canalizare;
   • cresterea nivelului apei freatice.
  • Suma asigurata reprezinta dupa caz, in functie de optiunea aleasa pentru riscul de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler:
   • echivalentul sublimitei prevazute in polita de asigurare pentru riscul de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler;
   • intreaga valoare a proprietatii (cladire si/sau continut), daca in felul acesta a fost asigurat riscul de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii va fi aplicat, daca riscul de refulare este asigurat la valoarea intreaga a bunurilor.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea cheltuielilor de reparatii, reconditionari si inlocuiri ale instalatiilor
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare, cu Clauza suplimentara pentru asigurarea riscului de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler la valoarea intreaga a bunurilor si dupa caz, cu Clauza suplimentara pentru asigurarea riscului de refulare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, la cererea asiguratului / contractantului si in baza platii unei prime suplimentare calculate de asigurator se acopera prin asigurare cheltuielile de reparatii, reconditionari si inlocuiri ale instalatiilor si elementelor de constructie afectate ca urmare a avariilor la instalatiile de apa, canalizare, termoficare si sisteme sprinkler.
  • Daca prin polita de asigurare este acoperita si Clauza suplimentara pentru asigurarea riscului de refulare atunci cheltuielile sus-mentionate sunt acoperite si pentru lucrarile de inlaturare a cauzelor care au provocat refularea.
  • Nu sunt asigurate respectiv despagubite prin aceasta Clauza suplimentara instalatii vechi, cu durata de utilizare depasita si/sau care aveau uzuri avansate si care ar fi trebuit sa fie reparate/inlocuite inainte de momentul producerii daunelor.
  • Suma asigurata este de 1.000 Lei (RON), ca valoare de inlocuire si reprezinta maximul raspunderii asiguratorului pe eveniment si in total pe perioada anuala de asigurare.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de furt prin efractie sau talharie la valoarea intreaga a bunurilor
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, la cererea asiguratului / contractantului si in baza platii unei prime suplimentare calculate de asigurator, riscul de furt se va extinde si va acoperi bunurile asigurate la intreaga lor valoare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii va fi aplicat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de Vandalism la valoarea intreaga a bunurilor
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, la cererea asiguratului / contractantului si in baza platii unei prime suplimentare calculate de asigurator, riscul de Vandalism se va extinde si va acoperi bunurile asigurate la intreaga lor valoare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii va fi aplicat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea panourilor solare
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, panourile solare mentionate expres in polita de asigurare pentru acelasi pachet de riscuri pentru care a fost asigurata cladirea.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii datorate direct sau indirect:
   • panourilor solare care nu au fost omologate si puse in functiune de personal specializat si autorizat.
   • panourilor solare care nu deservesc proprietatea asigurata.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de spargere a bunurilor casabile la valoarea intreaga a bunurilor
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, la cererea asiguratului / contractantului si in baza platii unei prime suplimentare calculate de asigurator, riscul de spargere a bunurilor casabile se va extinde si va acoperi bunurile casabile asigurate la intreaga lor valoare.
  • Nu se asigura si nu se despagubesc prejudicii produse:
   • monitoarelor, ecranelor TV precum si oricaror bunuri de tipul aparaturii electronice, electrocasnice, dispozitivelor media portabile, aparaturii foto / video, indiferent daca sunt fixe sau portabile;
   • obiectelor din material plastic.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii va fi aplicat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de fenomene electrice
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite distinct in polita de asigurare, daune directe suportate de asigurat care afecteaza partea electrica a instalatiilor / echipamentelor atasate cladirii si/sau bunurilor electronice sau electrocasnice produse de arcuri electrice, inductie, scurtcircuit sau supratensiune.
  • Pentru acordarea despagubirii in caz de dauna bunul asigurat trebuie sa indeplineasca la data producerii daunei simultan urmatoarele conditii:
   • sa fi fost omologat;
   • sa fi indeplinit toti parametrii de functionare normala in cadrul procedurilor de punere in functiune;
   • sa fi trecut cu succes testele de functionare;
   • sa fi fost in stare buna de functionare.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare si in baza acestei Clauze suplimentare:
   • prejudicii de orice natura cauzate de sau constand in Avarii accidentale la centrale termice;
   • prejudicii cauzate de lipsa de intretinere sau uzura fizica, prejudicii produse la elemente consumabile ca de exemplu: tuburi electronice, becuri, carbuni/perii, acumulatori si in general elemente / subansambluri considerate de producator ca fiind consumabile respectiv elemente/subansambluri care necesita schimbarea / inlocuirea periodica (cel putin o data) pe parcursul duratei de utilizare normala instalatiiilor/echipamentelor;
   • prejudicii constatate in timpul operatiunilor de intretinere sau revizie.
  • Riscul de fenomene electrice este acoperit in baza acestei clauze suplimentare pentru o sublimita precizata in polita de asigurare, pe eveniment si in total pe intreaga perioada de asigurare; aceasta sublimita este comuna pentru cladirile si/sau bunurile continute care sunt asigurate pentru unul din cele trei pachete de riscuri (SIGUR, PLUS, AVANTAJ).
  • Sublimita si maximul raspunderii asiguratorului (pe eveniment si in total/agregat pe intreaga perioada de asigurare) este de:
   • 5% din suma asigurata a cladirilor (inclusiv anexele) asigurate;
   • 20% din suma asigurata a bunurilor continute asigurate.
  • Baza despagubirii in caz de dauna o constituie tipul de valoare pentru care s-a optat prin polita de asigurare la asigurarea cladirilor, anexelor si bunurilor continute, cu respectarea simultana a prevederilor clauzelor suplimentare care reglementeaza tipul de valoare alocat sumei asigurate.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii nu va fi aplicat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea locuintelor construite preponderent din lemn (peste 50% lemn)
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, locuintele / anexele construite preponderent din lemn (peste 50% lemn) precum si bunurile continute in acestea.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite prin polita de asigurare locuinte si anexe fara fundatii precum si bunurile continute in acestea.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea locuintelor construite din materiale neomologate si/sau neagrementate tehnic
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, locuintele / anexele construite din materiale neomologate si/sau neagrementate tehnic (ex.: chirpici, paianta, caramida nearsa) precum si bunurile continute in acestea.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare locuinte / anexe fara fundatii precum si bunurile continute in acestea.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite prin polita de asigurare urmatoarele riscuri:
   • inundatie (inclusiv viitura);
   • cutremur si incendiul ca urmare a cutremurului pentru locuinte / anexe si bunurile continute in acestea aflate in Bucuresti si in urmatoarele judete: Bacau, Buzau, Galati, Ilfov, Prahova, Vaslui, Vrancea.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea locuintelor construite inainte de anul 1951
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, locuintele / anexele construite inainte de anul 1951 si bunurile continute in acestea.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea cladirilor nefinalizate
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, cladirile nefinalizate.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii produse direct sau indirect:
   • cladirilor (inclusiv bunurilor care se afla in aceste Cladiri) avand structura de rezistenta nefinalizata, fara acoperis si/sau fara inchideri perimetrale (ziduri exterioare);
   • cladirilor (inclusiv bunurilor care se afla in aceste Cladiri) care au erori de proiectare, executie/montare ori defecte ale materialelor de constructie din componenta cladirii, daca din cauza acestor neajunsuri se produc prejudicii ocazionate de evenimentele asigurate in baza politei de asigurare;
   • ca urmare a nefinalizarii unor categorii de lucrari necesare asigurarii stabilitatii si izorarii cladirii, daca din cauza acestor neajunsuri se produc prejudicii ocazionate de evenimentele asigurate prin polita ca de exemplu:
    • patrunderea apei, zapezii sau altor materiale / corpuri in interiorul cladirii ca urmare a inexistentei ferestrelor, usilor, chepengurilor inclusiv a lipsei etansarilor acestor elemente (ex.: etansari cu spuma poliuretanica, tencuieli);
    • furtul bunurilor continute in situatia inexistentei ferestrelor, usilor, chepengurilor inclusiv a lipsei elementelor de inchidere corespunzatoare;
    • afectarea fundatiei, zidariei si acoperisului ca urmare a neefectuarii sau efectuarii necorespunzatoare a lucrarilor de hidroizolatii.
   • de lucrari executate la Cladiri in vederea finalizarii acestora, ca de exemplu:
    • lucrari de sudura electrica sau cu flacara (lucru cu foc);
    • lucrari de taiere, ajustare sau finisare executate cu polizoare fixe sau mobile sau cu alte aparate de taiat, fasonat, ajustat sau finisat;
    • manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii;
    • lucrari de racordare, montare, testare si punere in functiune a instalatiilor aferente cladirii (atat in interiorul cat si in exteriorul cladirii).
  • Asiguratul / contractantul are obligatia (in caz de dauna) sa faca dovada finalizarii lucrarilor la structura de rezistenta, inclusiv la acoperis si inchideri perimetrale (ziduri exterioare) pentru cladirile asigurate in baza acestei clauze aditionale.
  • Cladiri nefinalizate: Cladiri cu destinatie de locuinta sau anexele acestora a caror construire nu este terminata si receptionata in totalitate conform legii. Sunt de asemenea asociate notiunii de Cladiri nefinalizate, cladirile aflate in curs de renovare / restaurare / consolidare ori in curs de extidere (pe orizontala si/sau pe verticala).
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea obiectelor de arta si colectiilor de arta
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, obiectele de arta apartinand colectiilor private (persoane fizice).
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii datorate direct sau indirect:
   • uzurii, deprecierii sau distrugerii caracteristice sau inerente obiectului de arta asigurat sau orice alte prejudicii care nu sunt acoperite prin polita de asigurare;insectelor, parazitilor, ciupercilor;
   • conditiilor sau variatiilor climatice, atmosferice sau actiunii luminii;
   • incalzirii, uscarii, curatarii, vopsirii, repararii, restaurarii, utilizarii gresite;
   • unui act deliberat de omisiune al asiguratului / contractantului care ar fi putut prevazut in mod rezonabil de asigurat / contractant avand in vedere natura si circumstantele respectivului act de omisiune;
   • transportului obiectelor de arta asigurate.
  • Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de piata a obiectelor / colectiilor de arta. Obiectele / colectiile de arta fiind considerate bunuri speciale, riscul de furt prin efractie / talharie nu se asigura la prim risc ci numai la valoarea intreaga (de piata) a bunurilor.
  • In cazul producerii unei daune la un obiect de arta individual care face parte dintr-un ansamblu, asiguratorul va despagubi proportional in mod rezonabil cu suma asigurata a ansamblului luandu-se in considerare importanta obiectului avariat. in nicio situatie dauna la un obiect individual nu va fi considerata ca o dauna totala a ansamblului.
  • Asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii specifice:
   • In legatura cu declararea bunurilor asigurate, sa precizeze in scris si sub semna privata si pentru fiecare obiect sau dupa caz, ansamblu, urmatoarele informatii:
    • autorul;
    • denumirea lucrarii;
    • anul estimat al creatiei;
    • dimensiunile;
    • tehnica in care a fost realizata lucrarea;
    • suma asigurata.
   • In legatura cu sistemele si dispozitivele de protectie:
    • orice sistem si/sau dispozitiv de protectie existent la data incheierii Politei sau montat ulterior acestei date va fi mentinut in stare completa de functionare;
    • in eventualitatea absentei asiguratului / contractantului sau a reaceastantilor acestuia, usile, inclusiv usile seifurilor, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incaperile in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu toate dispozitivele de inchidere cu care sunt prevazute, iar toate sistemele / dispozitivele de protectie - in special sistemele de alarma antifurt - sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare;
    • sa organizeze periodic, la un interval de maximum 3 luni, testarea si inspectarea sistemelor / dispozitivele de protectie;
    • sa intretina sistemele de protectie complexe conform cerintelor producatorului, inclusiv prin incheierea de contracte de intretinere cu prestatori de servicii specializati;
    • orice chei, coduri sau combinatii ale sistemelor / dispozitivelor de protectie nu vor fi multiplicate si/sau inmanate altor persoane decat celor indreptatite sa aiba acces la acestea, fara acordul prealabil al asiguratorului;
    • orice sistem / dispozitiv de protectie despre care asiguratul / contractantul are cunostiinta ca nu mai functioneaza sa fie reparat in cel mai scurt timp; pe perioada reparatiei asiguratul / contractantul va suplini sistemul / dispozitivul de protectie defect cu un alt sistem / dispozitiv similar sau cu personal de paza specializat;
    • sa ia toate masurile rezonabile pentru siguranta bunurilor asigurate si prevenirea daunelor.
   • In legatura cu gestionarea obiectelor de arta, daca este cazul, sa incheie contracte de imprumut pentru obiectele de arta imprumutate care sa includa toate informatiile privitoare la acestea, inclusiv sumele asigurate.
   • Definitii:
    • Ansamblu: opera de arta formata din mai multe parti componente (obiecte, elemente etc.) reunite sub acelasi nume.
    • Colectie: ansamblu de bunuri culturale constituit in mod sistematic si coerent de catre persoane fizice de drept privat.
    • Colectie privata: colectie aflata in proprietatea privata a persoanelor fizice de drept privat, la care publicul si specialistii au acces numai cu acordul detinatorilor.
    • Valoare de piata: suma estimata pentru care o bunul ar putea fi schimbat la data evaluarii intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere; aceasta valoare poate fi determinata si pe baza de cataloage si/sau expertiza, la data evaluarii.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea obiectelor de valoare
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, obiectele de valoare apartinand persoanelor fizice.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii datorate direct sau indirect:
   • insectelor, parazitilor, ciupercilor;
   • conditiilor sau variatiilor climatice, atmosferice sau actiunii luminii;
   • incalzirii, uscarii, curatarii, vopsirii, repararii;
   • folosirii obiectelor de valoare in afara locuintei asigurate, fara clauza expresa agreata si emisa de asigurator.
  • Suma asigurata. Limitele / sublimite de raspundere / indemnizare pe eveniment.
   • Suma asigurata a obiectelor de valoare este cea declarata (individualizat, pe obiect) explicit de asigurat / contractant in polita de asigurare si trebuie sa reprezinte valoarea de piata a obiectelor de valoare asigurate.
   • Obiectele de valoare fiind considerate bunuri speciale, riscul de furt prin efractie / talharie nu se asigura la prim risc ci numai la valoarea intreaga (de piata) a bunurilor.
   • Limita de raspundere pe eveniment si in total pe intreaga perioada de asigurare pe care asiguratorului si-o asuma in cazul producerii evenimentului asigurat este de 5.000 EUR sau echivalent.
  • Definitii
   • Obiecte de valoare – obiecte de tipul:
    • bijuteriilor (din metale pretioase masive inclusiv in combinatie cu pietre pretioase);
    • pieselor de imbracaminte din piele, blana sau din piele, piese de imbracaminte / incaltaminte unicat sau serie limitata, ceasuri, cu o valoare individuala de peste 1.000 EUR sau echivalent.
   • Valoare de piata: suma estimata pentru care o bunul ar putea fi schimbat la data evaluarii intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere; aceasta valoare poate fi determinata si pe baza de cataloage si/sau expertiza, la data evaluarii.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea anexelor speciale
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, urmatoarele tipuri de anexe speciale mentionate explicit in polita de asigurare:
   • piscine exterioare (inclusiv instalatiile aferente);
   • terenuri de sport (inclusiv instalatiile aferente);
   • rampe auto;
   • rezervoare de apa;
   • alte anexe acceptate explicit si in scris in polita de asigurare.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii datorate direct sau indirect:
   • proastei exploatari si/sau conservari;
   • actiunii animalelor;
   • secetei si inghetului;
   • tasarii terenului si in general deplasarii acestuia.
  • In cazul in care anexele speciale sunt asigurate pentru pachetele de riscuri PLUS sau AVANTAJ, riscul de furt este asigurat numai la prim risc, fiind asociat riscului de furt al elementelor de constructie.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea amenajarilor la gradini si curti
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, urmatoarele tipuri de amenajari la gradini si curti mentionate explicit in polita de asigurare:
   • mobilier de gradina amplasat sub cerul liber (in gradini / curti);
   • amenajari la gradini de tipul: amenajarilor vegetale (arbori, arbusti, plante, garduri vii, amenajari florale) inclusiv suporturile acestora, statuilor, bazinelor si fantanilor decorative, instalatiilor de stropit, instalatiilor de iluminat exterior);
   • pavaje interioare.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii datorate direct sau indirect:
   • proastei exploatari si/sau conservari;
   • actiunii animalelor;
   • bolilor specifice plantelor;
   • secetei si inghetului;
   • amenajarilor facute in afara proprietatii asigurate imprejmuite integral.
  • In cazul in care amenajarile la gradini si curti sunt asigurate pentru pachetele de riscuri PLUS sau AVANTAJ, riscul de furt este asigurat numai la prim risc, fiind asociat riscului de furt al elementelor de constructie.
  • Suma asigurata. Limita de raspundere pe eveniment.
   • Suma asigurata a amenajarilor la gradini si curti este cea declarata explicit de asigurat / contractant in polita de asigurare si trebuie sa reprezinte valoarea reala;
   • Limita maxima de raspundere pe eveniment si in total pe intreaga perioada de asigurare pe care asiguratorului si-o asuma in cazul producerii evenimentului asigurat pentru amenajari la gradini si curti este valoarea reala a amenajarilor la gradini si curti dar fara a se depasi limita de 5.000 EUR sau echivalent pe eveniment si in total (agregat) anual.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, in cazul subasigurarii principiul proportionalitatii nu va fi aplicat.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea bunurilor portabile in afara locuintei asigurate
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite in polita de asigurare, bunurile portabile mentionate explicit in polita de asigurare, folosite si in afara locuintei asigurate.
  • Nu sunt asigurate, respectiv despagubite, prin polita de asigurare prejudicii datorate direct sau indirect:
   • neglijentei; se considera neglijenta acte ca: scaparea din mana, lasarea nesupravegheata a bunurilor in spatii publice, alte fapte culpabile prin care autorul acestora nu prevede rezultatul faptelor sale, desi putea si trebuia sa-l prevada;
   • disparitiei misterioase;
   • furtului bunurilor in afara locuintei asigurate daca nu s-a optat pentru aceste bunuri pentru clauza suplimentara de asigurare a riscului de furt prin efractie sau talharie la valoarea intreaga a bunurilor;
   • furtului bunurilor din autovehicul daca:
    • autovehiculul nu a avut caroserie dura;
    • autovehiculul nu a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
    • bunurile au fost furate intre orele 22.00 si 6.00; restrictiile de timp nu se aplica daca autovehiculul era parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita, atunci cand s-a produs furtul;
    • bunul asigurat nu a fost plasat inauntrul autovehiculului intr-un loc nevizibil din afara (ex: torpedo, portbagaj).
  • Bunuri portabile: bunuri care se pot folosi in mod uzual in afara locuintei asigurate (exemple: laptop-uri, aparate foto, aparatura audio-video portabila, aparatura electrocasnica portabila, articole de imbracaminte si incaltaminte, ceasuri, bijuterii – in masura in care acestea au fost asigurate si la locuinta asigurata).
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea riscului de Avarii accidentale ale centralelor termice
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite distinct in polita de asigurare, daune produse centralelor termice expres mentionate in polita de asigurare ca urmare a avariilor accidentale survenite la aceste centrale termice.
  • Obiectul asigurarii: centrala termica ce echipeaza locuinta asigurata, mentionata distinct in polita de asigurare, sub conditia indeplinirii urmatoarele criterii:
   • centrala termica sa fie omologata si sa fi trecut cu succes procedura de punere in functiune;
   • centrala termica sa fie in stare buna de functionare, fiind operationala (functionala).
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • centrale termice ”de cartier” (inclusiv puncte de distributie) si orice alt tip de centrale termice din reteaua publica de termoficare.
   • centrale termice ”second hand” respectiv care nu au fost achizitionate si montate ca centrale noi; prin exceptie, in baza acordului expres si scris al asiguratorului se pot acoperi prin asigurare si astfel de centrale termice dar numai cu indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:
    • centrala termica sa respecte procedura legala privind autorizarea functionarii.
    • centrala termica sa aiba o vechime de maximum 6 ani de la data fabricatiei.
   • centrale termice care au o vechime in exploatare mai mare de:
    • 10 ani, in cazul centralelor murale (de apartament);
    • 15 ani, in cazul centralelor (la sol) de bloc sau scara.
   • piese / elemente care prin natura lor sau a modului de utilizare sunt supuse unui grad mare de uzura, inclusiv piese / elemente care necesita schimbarea / inlocuirea periodica (cel putin o data) pe parcursul duratei de utilizare normala a centralei termice (ex.: site filtre, garnituri, gratare, duze, injectoare si alte asemenea), indicatoare / avertizoare luminoase, cabluri de conexiune altele decat cele din interiorul (instalatiei) centralei termice asigurate, tevi/conducte si furtune flexibile, materiale de etansare; daunele indirecte produse centralei termice asigurate de avarierea acestor piese / elemente sunt insa acoperite prin asigurare.
   • camere de ardere.
   • instalatiile bransate la centrala termica, ca de exemplu: corpuri radiatoare (calorifere), instalatii sanitare, inclusiv elementele de racord ale acestor instalatii la centrala termica.
   • prejudicii constand in pierderea sau deteriorarea fluidelor continute in echipamentul centralei termice precum si combustibililor, chiar ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.
  • Asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii specifice:
   • sa respecte toate prevederile legale stabilite de autoritatea competenta (ex. : I.S.C.I.R. - Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) precum si orice alte prevederi legale referitoare la boilere si recipiente sub presiune.
   • sa respecte termenele si procedurile legale prevazute de lege, producator si prestatorul de specialitate autorizat, privind autorizarea, exploatarea, intretinerea, verificarea periodica a centralei termice si casarea acesteia.
  • Suma asigurata pentru centrala termica este mentionata in mod distinct in polita de asigurare si trebuie sa includa toate cheltuielile ce concura la punerea acesteia in funtiune (cheltuieli de achizitie, montaj si punere in functiune).
  • Definitii
   • Centrala termica: instalatie sau ansamblu de instalatii destinate producerii agentului termic si apei calde, care echipeaza si deserveste locuinta asigurata (instalatii individuale sau de bloc/scara). Notiunea de centrala termica cuprinde si instalatiile auxiliare atasate (instalatii pentru dedurizarea apei, arzatoare, boilere, schimbatoare de caldura, instalatii de evacuare a gazelor arse).
   • Prestator de specialitate: persoana juridica legal autorizata de autoritatea competenta (ex.: I.S.C.I.R. - Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) pentru prestarea de servicii / lucrari specializate de: montare / instalare, punere in functiune, reparatii, service, incercari functionale, verificari tehnice periodice si pentru evaluarea gradului de siguranta in functionare (inclusiv a aparatelor vechi).
   • Vechimea in exploatare: durata scursa de la punerea in functiune a centralei termice (conform procesului verbal de punere in functiune a centralei termice, avizat de prestatorul de specialitate autorizat) si pana la data producerii avariei accidentale; in cazul centralelor ”second hand” vechimea in exploatare se ia in considerare in raport cu data fabricatiei.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea pierderii chiriei
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Prin exceptie de la polita de asigurare, asiguratorul acopera prin aceasta Clauza suplimentara, in cadrul sumelor asigurate stabilite distinct in polita de asigurare, daune suferite de asigurat constand in sumele cu titlu de chirie stabilite in temeiul unui contract de inchiriere (locatiune) pe care acesta le pierde ca urmare a incetarii contractului de inchiriere (locatiune) datorita avarierii (partiale sau totale) a spatiului inchiriat ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin polita.
  • De asemenea se acopera prin aceasta Clauza suplimentara si pierderi de chirie rezultate ca diferenta de suma dintre chiria stabilita initial prin contractul de inchiriere (locatiune) si chiria diminuata stabilita ulterior datorita producerii unei avarieri partiale a spatiului inchiriat in urma producerii oricarui eveniment asigurat prin polita; se are in vedere numai avarierea partiala care indreptateste locatarul spatiului inchiriat sa solicite reducerea corespunzatoare a chiriei.
  • Aceste sume sunt limitate la contravaloarea chiriei sau dupa caz a diferentei de chirie asa cum este sus-mentionat, pentru maximum trei luni consecutive producerii evenimentului asigurat, in conditiile stipulate in contractul de inchiriere inregistrat la Administratia financiara teritoriala.
  • Asiguratul are libertatea de a alege momentul din care termenul de trei luni sus-mentionat va incepe sa curga, respectiv luna in cursul careia s-a produs evenimentul asigurat sau luna urmatoare producerii acestui eveniment.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • cote de chirii nedatorate ca urmare a incetarii contractului de inchiriere (locatiune) datorita avarierii partiale a spatiului inchiriat ca o consecinta a producerii oricarui eveniment asigurat prin polita; se au in vedere in prezentul alineat avarii;
   • daunele partiale care nu sunt de natura sa impiedice folosinta spatiului inchiriat astfel cum aceasta folosinta a fost avuta in vedere la incheierea contractului inchiriere (locatiune);
   • sume reprezentand plati restante ale chiriei precum si orice alte sume fara legatura cu producerea unui eveniment asigurat prin polita;
   • onorarii, taxe sau alte cheltuieli suportate de asigurat in scopul intentarii si sustinerii oricarei actiuni in justitie.
  • Suma asigurata pentru aceasta Clauza suplimentara trebuie sa reprezinte contravaloarea chiriei pentru trei luni, in cuantumurile stipulate in contractul de inchiriere inregistrat la Autoritatea competenta.
  • In cazul subasigurarii, principiul proportionalitatii se va aplica prin raportarea sumei asigurate pentru aceasta Clauza suplimentara la suma reprezentand chiria pentru trei luni conform contractului de inchiriere legal incheiat.
  • Definitii
   • Asigurat: Locator; persoana fizica ce are calitatea de proprietar al spatiului inchiriat. asiguratul cedeaza dreptul de folosinta asupra spatiului inchiriat, punandu-l la dispozitia chiriasului spatiului inchiriat (Locatar), in schimbul unei chirii (sume de bani sau alte prestatii) pe o durata determinata, in temeiul unui contract de inchiriere (locatiune), incheiat conform prevederilor legale.
   • Spatiu inchiriat: locuinta sau numai o parte din aceasta, asigurata prin polita. Notiunea de spatiu inchiriat poate prelua si bunurile mobile apartinand Locatorului, in cazul in care prin contractul de inchiriere (locatiune) aceste bunuri au fost inchiriate Locatarului odata cu locuinta.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea de raspundere civila legala
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Obiectul asigurarii
   • In baza acestei Clauze suplimentare asiguratorul acopera daunele cauzate din culpa asiguratului prin fapta ilicita a acestuia unor terte persoane, in timpul perioadei de asigurare si pentru care acesta raspunde potrivit legii.
   • Aceasta asigurare produce efecte numai daca exista o cerere de despagubire aceastata in scris de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar fara sa fi depasit termenul de prescriptie.
   • Asigurarea oferita in baza acestei Clauze suplimentare este valida numai pentru evenimentele produse la sau in legatura cu locuinta asigurata (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), anexele locuintei precum si terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent locuintei asigurate.
  • Riscurile asigurate
   • Riscurile acoperite sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
   • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui risc asigurat.
  • Limita de raspundere
   • Limita de raspundere prevazuta in polita de asigurare reprezinta maximul sumei pe care-l va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.
  • Excluderi specifice
   • Excluderile generale din polita de asigurare se completeaza cu urmatoarele excluderi specifice:
    • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
    • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
    • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
    • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
     • SIDA;
     • hepatita;
    • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
    • prejudiciile cauzate unei terte persoane juridice care:
     • este, direct sau indirect, in tot sau in parte, in proprietatea asiguratului;
     • este, direct sau indirect, controlata ori condusa de catre asigurat;
    • prejudicii cauzate oricarei persoane care potrivit acestei Clauze suplimentare are calitatea de asigurat.
    • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
    • prejudiciile care rezulta din pierderea sau distrugerea, in tot sau in parte, de bunuri aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului sau care sunt imprumutate ori inchiriate acestuia;
    • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale) inclusiv cele legate de discriminari de orice fel;
    • prejudicii produse:
     • de catre animalele aflate in paza asiguratului;
     • de umiditate si, in general, de insalubritatea locuintelor;
     • prin actiunea lenta a temperaturii, fumului, aburilor, gazului, funinginii, prafului;
     • ca urmare a unor lucrari de reparatii capitale, extindere, modificari, suprainaltare si demolare a locuintelor;
     • ca urmare a exercitarii in locuinte, de catre asigurat sau alte persoane, a unor activitati de productie comerciale, artistice ori specifice oricarei profesii.
    • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    • prejudiciile in legatura cu:
     • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
     • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
     • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
    • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente , registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    • pretentii de despagubiri rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale sau intelegerilor scrise sau verbale;
    • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate;
  • Obligatiile asiguratului / contractantului
   • In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate: sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare.
   • In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
    • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
    • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
    • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
    • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
   • In cazul neindeplinirii de catre asigurat/contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.
  • Constatarea si evaluarea daunelor. Calculul si plata despagubirilor.
   • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
   • Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
   • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si/sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
   • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
    • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
    • nu se poate stabili persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
    • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
    • se formuleaza cereri de despagubire pentru prejudiciul rezultat prin reducerea valorii bunurilor deteriorate dupa reparatie.
   • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
   • In situatiile de culpa comuna partea de raspundere a fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta partea de raspundere, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
   • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri celui indreptatit in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile platite in baza politelor de asigurare de bunuri. In cazurile in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform prezentelor conditii de asigurare independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.
   • In cazul vatamarii corporale, din valoarea totala a prejudiciului asiguratorul va scadea indemnizatia primita din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului.In situatia in care persoana vatamata nu beneficiaza de drepturile sociale, despagubirea va avea la baza o adeverinta de venituri in ultimele 6 luni lucrate premergatoare evenimentului, emisa de organele competente (administratia financiara sau angajatorii).
   • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita de asigurare, care este atinsa mai intai. Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte in proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
   • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
   • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
   • In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca si in cazul decesului sau vatamarii corporale, cand organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date asiguratorului.
   • In caz de deces, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea mostenitorilor beneficiarului.
   • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
   • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
    • dintr-un caz de forta majora;
    • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
   • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
    • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
    • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in polita de asigurare dar numai daca acestea au sau pot avea legatura cu riscurile asigurate prin polita de asigurare sau cu eventualele pretentii de despagubire in baza politei de asigurare;
    • asiguratul nu a comunicat schimbarea imprejurarilor privind riscul;
    • se constata reaua credinta a asiguratului sau a tertului pagubit in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
    • asiguratul sau tertul pagubit nu prezinta suficiente dovezi pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.
   • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei de asigurare, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac.
   • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
   • In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
    Daca asiguratul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, prin acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, despagubirea ce poate fi acordata de catre asigurator tertei persoane pagubite se va reduce proportional cu drepturile patrimoniale la care s-a renuntat.
    Daca plata a fost deja efectuata, asiguratorul va recupera, conform legii, sumele platite cu titlu de despagubire, fie de la asigurat, fie de la terta persoana raspunzatoare de prejudiciu, proportional cu drepturile patrimoniale la care asiguratul a renuntat.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite, exclusiv in limitele obligatiilor ce-i revin din polita de asigurare.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea de raspundere civila a proprietarului fata de chirias
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Obiectul asigurarii
   • In baza acestei Clauze suplimentare asiguratorul acopera daunele cauzate din culpa asiguratului chiriasului locuintei, cu care a incheiat un contract valabil de inchiriere, in timpul perioadei de asigurare si pentru care acesta raspunde in baza contractului de inchiriere.
   • Aceasta asigurare produce efecte numai daca exista o cerere de despagubire aceastata in scris de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar fara sa fi depasit termenul de prescriptie.
   • Asigurarea oferita in baza acestei Clauze suplimentare este valida numai pentru evenimentele produse la sau in legatura cu locuinta asigurata (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), anexele locuintei precum si terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent locuintei asigurate.
  • Riscurile asigurate
   • Riscurile acoperite sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
   • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui risc asigurat.
  • Limita de raspundere
   • Limita de raspundere prevazuta in polita de asigurare reprezinta maximul sumei pe care-l va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.
  • Excluderi specifice
   • Excluderile generale prevazute in polita de asigurare se completeaza cu urmatoarele excluderi specifice:
    • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
    • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
    • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
    • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
     • SIDA;
     • hepatita;
    • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
    • prejudiciile cauzate unei terte persoane juridice care:
     • este, direct sau indirect, in tot sau in parte, in proprietatea asiguratului;
     • este, direct sau indirect, controlata ori condusa de catre asigurat;
    • prejudicii cauzate oricarei persoane care potrivit acestei Clauze suplimentare are calitatea de asigurat.
    • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
    • prejudiciile care rezulta din pierderea sau distrugerea, in tot sau in parte, de bunuri aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului sau care sunt imprumutate ori inchiriate acestuia;
    • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale) inclusiv cele legate de discriminari de orice fel;
    • prejudicii produse:
     • de catre animalele aflate in paza asiguratului;
     • prin actiunea lenta a temperaturii, fumului, aburilor, gazului, funinginii, prafului;
     • ca urmare a unor lucrari de reparatii capitale, extindere, modificari, suprainaltare si demolare a locuintelor, (in cazul in care nu exista avizele/autorizatiile legale si/sau se impune evacuarea chiriasului);
     • ca urmare a exercitarii in locuinte, de catre asigurat sau alte persoane, a unor activitati de productie comerciale, artistice ori specifice oricarei profesii.
    • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    • prejudiciile in legatura cu:
     • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
     • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
     • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
    • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente , registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    • pretentii de despagubire rezultate din nerespectarea termenelor de predare-primire a spatiului/spatiilor inchiriate, nivelul preturilor, neincasarea chiriilor, neocuparea spatiilor detinute de asigurat;
    • pretentii de despagubire pentru daunele produse de asigurat chiriasilor cu care nu are un contract de inchiriere incheiat in conformitate cu prevederile legale;
    • pretentii de despagubire pentru daune produse ca urmare a nerespectarii unui anumit climat sau regim termic in spatiile respective, din alte cauze ce nu tin de vina asiguratului;
    • pretentii de despagubire pentru prejudicii cauzate de uzura, vechime si deteriorarea normala a bunurilor sau datorita factorilor atmosferici (temperatura, umiditate);
    • pretentii de despagubire ca urmare a fluctuatiei cursului valutar, penalitati, compensari, indexari, ajustari ale valorii contractului de inchiriere;
    • pretentii de despagubire pentru prejudicii rezultate din neindeplinirea de catre proprietar a obligatiilor prevazute in contractul de inchiriere si/sau care ii revin conform legii;
    • pretentii de despagubiri rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale sau intelegerilor scrise sau verbale cu exceptia contractelor de inchiriere;
    • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate.
  • Obligatiile asiguratului / contractantului
   • In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate: sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
   • In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
    • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
    • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
    • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
    • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
   • In cazul neindeplinirii de catre asigurat/contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.
  • Constatarea si evaluarea daunelor. Calculul si plata despagubirilor.
   • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
   • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si/sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
   • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
    • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
    • nu se poate stabili persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
    • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
    • se formuleaza cereri de despagubire pentru prejudiciul rezultat prin reducerea valorii bunurilor deteriorate dupa reparatie.
   • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
   • In situatiile de culpa comuna partea de raspundere a fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta partea de raspundere, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
   • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri celui indreptatit in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile platite in baza politelor de asigurare de bunuri. In cazurile in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform prezentelor conditii de asigurare independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.
   • In cazul vatamarii corporale, din valoarea totala a prejudiciului asiguratorul va scadea indemnizatia primita din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului.In situatia in care persoana vatamata nu beneficiaza de drepturile sociale, despagubirea va avea la baza o adeverinta de venituri in ultimele 6 luni lucrate premergatoare evenimentului, emisa de organele competente.
   • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita de asigurare, care este atinsa mai intai. Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte in proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
   • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
   • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
   • In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca si in cazul decesului sau vatamarii corporale, cand organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date asiguratorului.
   • In caz de deces, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea mostenitorilor beneficiarului.
   • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
   • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
    • dintr-un caz de forta majora;
    • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
   • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
    • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
    • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in polita de asigurare dar numai daca acestea au sau pot avea legatura cu riscurile asigurate prin polita de asigurare sau cu eventualele pretentii de despagubire in baza politei de asigurare;
    • asiguratul nu a comunicat schimbarea imprejurarilor privind riscul;
    • se constata reaua credinta a asiguratului sau a tertului pagubit in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
    • asiguratul sau tertul pagubit nu prezinta suficiente dovezi pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.
   • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei de asigurare, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac.
   • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
   • In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei. Daca asiguratul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, prin acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, despagubirea ce poate fi acordata de catre asigurator tertei persoane pagubite se va reduce proportional cu drepturile patrimoniale la care s-a renuntat. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratorul va recupera, conform legii, sumele platite cu titlu de despagubire, fie de la asigurat, fie de la terta persoana raspunzatoare de prejudiciu, proportional cu drepturile patrimoniale la care asiguratul a renuntat.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite, exclusiv in limitele obligatiilor ce-i revin din polita de asigurare.
 • CLAUZA SUPLIMENTARA pentru asigurarea de raspundere civila a chiriasului fata de proprietar
  • Aceasta Clauza suplimentara este valabila numai impreuna cu polita de asigurare. Prevederile acestei Clauze suplimentare au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrara din polita de asigurare.
  • Obiectul asigurarii
   • In baza acestor conditii specifice asiguratorul acopera daunele cauzate din culpa asiguratului proprietarului cu care a incheiat un contract de inchiriere in conformitate cu prevederile legale, in timpul perioadei de asigurare si pentru care acesta raspunde in baza contractului de inchiriere.
   • Aceasta asigurare produce efecte numai daca exista o cerere de despagubire aceastata in scris de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar fara sa fi depasit termenul de prescriptie.
   • Asigurarea oferita in baza acestei Clauze suplimentare este valida numai pentru evenimentele produse la sau in legatura cu locuinta asigurata (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), anexele locuintei precum si terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent locuintei asigurate.
  • Riscurile asigurate
   • Riscurile acoperite sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
    • daune materiale la spatiul inchiriat si bunurilor continute in acesta apartinand proprietarului conform contractului de inchiriere;
    • vatamari corporale provocate proprietarului.
   • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui risc asigurat
  • Limita de raspundere
   • Limita de raspundere prevazuta in polita de asigurare reprezinta maximul sumei pe care-l va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.
  • Excluderi specifice
   • Excluderile generale prevazute in polita de asigurare se completeaza cu urmatoarele excluderi specifice:
    • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
    • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
    • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
    • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
     • SIDA;
     • hepatita;
    • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
    • prejudiciile cauzate unei terte persoane juridice care:
     • este, direct sau indirect, in tot sau in parte, in proprietatea asiguratului;
     • este, direct sau indirect, controlata ori condusa de catre asigurat;
    • prejudicii cauzate oricarei persoane care potrivit acestei Clauze suplimentare are calitatea de asigurat.
    • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
    • prejudiciile care rezulta din pierderea sau distrugerea, in tot sau in parte, de bunuri aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului sau care sunt imprumutate ori inchiriate acestuia, altele decat cele mentionate in contractul de inchiriere;
    • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale) inclusiv cele legate de discriminari de orice fel;
    • prejudicii produse:
     • de catre animalele aflate in paza asiguratului;
     • prin actiunea lenta a temperaturii, fumului, aburilor, gazului, funinginii, prafului;
     • ca urmare a unor lucrari de reparatii capitale, extindere, modificari, suprainaltare si demolare a locuintelor, (in cazul in care nu exista avizele/autorizatiile legale si/sau se impune evacuarea chiriasului);
     • ca urmare a exercitarii in locuinte, de catre asigurat sau alte persoane, a unor activitati de productie comerciale, artistice ori specifice oricarei profesii.
    • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    • prejudiciile in legatura cu:
     • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
     • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
     • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
    • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente , registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    • pretentii de despagubire rezultate din nerespectarea termenelor de predare-primire a spatiului/spatiilor inchiriate, nivelul preturilor (chiriei), penalitati, compensari, indexari, ajustari ale valorii contractului;
    • pretentii de despagubire pentru daunele produse de asigurat proprietarului cu care nu are un contract de inchiriere incheiat in conformitate cu prevederile legale;
    • pretentii de despagubire pentru daune produse ca urmare a nerespectarii unui anumit climat sau regim termic in spatiile respective, din alte cauze ce nu tin de vina asiguratului;
    • pretentii de despagubire pentru prejudicii cauzate de uzura, vechime si deteriorarea normala a bunurilor sau datorita factorilor atmosferici (temperatura, umiditate);
    • pretentii de despagubire ca urmare a efectuarii de improvizatii si lucrari neautorizate de proprietar si autoritatile competente;
    • pretentii de despagubire pentru prejudicii rezultate din neindeplinirea de catre chirias a obligatiilor prevazute in contractul de inchiriere si/sau care ii revin conform legii;
    • pretentii de despagubiri rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale sau intelegerilor scrise sau verbale cu exceptia contractelor de inchiriere;
    • pretentii de despagubire pentru prejudicii cauzate de incendii produse ca urmare a nerespectarii de catre chirias a normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate;
  • Obligatiile asiguratului / contractantului
   • In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate:
    • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
    • sa respecte toate toate obligatiile asumate prin contractul de inchiriere;
    • sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, ce-i revin conform prevederilor contractului de inchiriere;
    • sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructie sau de instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt interiorul sau exteriorul cladirii, daca aceste obligatii sunt prevazute in contractul de inchiriere;
    • sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul spatiului inchiriat la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
    • sa foloseasca spatiul inchiriat cu respectarea destinatiei sale;
    • sa subinchirieze spatiul numai cu acordul proprietarului si instiintarea asiguratorului.
   • In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
    • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
    • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
    • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
    • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
   • In cazul neindeplinirii de catre asigurat/contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.
  • Constatarea si evaluarea daunelor. Calculul si plata despagubirilor.
   • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
   • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si/sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
   • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
    • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
    • nu se poate stabili persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
    • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
    • se formuleaza cereri de despagubire pentru prejudiciul rezultat prin reducerea valorii bunurilor deteriorate dupa reparatie.
   • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
   • In situatiile de culpa comuna partea de raspundere a fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta partea de raspundere, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
   • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri celui indreptatit in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile platite in baza politelor de asigurare de bunuri. In cazurile in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform prezentelor conditii de asigurare independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.
   • In cazul vatamarii corporale, din valoarea totala a prejudiciului asiguratorul va scadea indemnizatia primita din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului.In situatia in care persoana vatamata nu beneficiaza de drepturile sociale, despagubirea va avea la baza o adeverinta de venituri in ultimele 6 luni lucrate premergatoare evenimentului, emisa de organele competente.
   • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita de asigurare, care este atinsa mai intai. Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte in proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
   • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
   • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
   • In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca si in cazul decesului sau vatamarii corporale, cand organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date asiguratorului.
   • In caz de deces, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea mostenitorilor beneficiarului.
   • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
   • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
    • dintr-un caz de forta majora;
    • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
   • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
    • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
    • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in polita de asigurare dar numai daca acestea au sau pot avea legatura cu riscurile asigurate prin polita de asigurare sau cu eventualele pretentii de despagubire in baza politei de asigurare;
    • asiguratul nu a comunicat schimbarea imprejurarilor privind riscul;
    • se constata reaua credinta a asiguratului sau a tertului pagubit in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
    • asiguratul sau tertul pagubit nu prezinta suficiente dovezi pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.
   • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei de asigurare, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac.
   • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
   • In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei. Daca asiguratul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, prin acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, despagubirea ce poate fi acordata de catre asigurator tertei persoane pagubite se va reduce proportional cu drepturile patrimoniale la care s-a renuntat. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratorul va recupera, conform legii, sumele platite cu titlu de despagubire, fie de la asigurat, fie de la terta persoana raspunzatoare de prejudiciu, proportional cu drepturile patrimoniale la care asiguratul a renuntat.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite, exclusiv in limitele obligatiilor ce-i revin din polita de asigurare.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • Inaintea inceperii politei de asigurare si/sau inaintea inceperii oricarei acoperiri prin asigurare si in timpul derularii politei de asigurare, contractantul /asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa ofere asiguratorului toate informatiile de care dispune cu privire la conditiile de risc care vor sta la baza preluarii in asigurare prin polita de asigurare cu ocazia completarii cererii-chestionar si a documentelor privitoare la riscurile asigurate care vor fi anexate la polita de asigurare si sa raspunda in scris atat inaintea emiterii politei de asigurare, cat si in timpul derularii acestuia la solicitarile asiguratorului, inclusiv la cele cu privire la conditiile de risc. Prin informatii cu privire la conditiile de risc se inteleg toate acele informatii complete si detaliate care influenteaza riscul si care stau la baza deciziei asiguratorului privind acceptarea/declinarea preluarii in asigurare a riscului sau la acceptarea riscului pe baza unor conditii speciale sau la continuarea acoperirii prin asigurare in cazul aparitiei unor modificari ale conditiilor de risc in timpul derularii politei de asigurare;
  • sa comunice in scris modificarile cu privire la riscurile asigurate si/sau conditiile care influenteaza sau pot influenta riscurile asigurate in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la data cand a luat cunostiinta sau ar fi fost in masura sa ia la cunostinta acest fapt si sa ia imediat pe seama sa masurile necesare de prevenire pentru evitarea producerii unor daune;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului ori de cate ori acestia considera necesar sa verifice conditiile de risc;
  • sa se conformeze recomandarilor scrise facute de asigurator cu privire la conditiile de risc si masurile de prevenire a producerii daunelor si sa nu permita modificari care ar duce la majorarea conditiilor de risc;
  • sa comunice asiguratorului incetarea interesului asigurat;
  • sa comunice in scris asiguratorului schimbarea adresei de contact sau a sediului, domiciliului sau resedintei sale;
  • sa achite prima de asigurare sau ratele acesteia in cuantumul si la scadentele prevazute in polita de asigurare sau dupa caz in cadrul termenului de gratie (pasuire) acordat de asigurator si sa faca dovada platii acestora;
  • sa intretina si sa administreze bunurile asigurate ca un bun proprietar, in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale si cu recomandarile producatorului / constructorului, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa intretina in mod corect si, daca este cazul, conform normelor legale, sistemele de protectie a bunurilor asigurate (ex: alarme de Incendiu si/sau efractie, sisteme de sprinkler, extinctoare, dispozitive de inchidere, etc)
  • in cazul unui pericol iminent de inundatie sau de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler contractantul/ asiguratul are obligatia sa scoata din functiune alimentarea cu curent electric din echipamente si retele;
  • sa ia masuri speciale impotriva gerului sau inghetului in legatura cu instalatiile sau conductele prin care circula apa si sa inchida si sa goleasca instalatiile scoase din functiune sau cele aferente cladirilor nefolosite;
  • in cazul in care devine previzibila prabusirea de corpuri (exemple: copac uscat sau stalp avariat in vecinatatea locuintei asigurate si pentru care exista pericolul de prabusire peste locuinta asigurata), sa anunte deindata organele abilitate (dupa caz: primaria, statiile locale de distributie a energiei electrice etc) cu privire la situatiile aparute, in scopul intreprinderii de actiuni specifice necesare eliminarii acestor riscuri.
  • in cazul asigurarii riscurilor de furt prin efractie si acte de talharie, in eventualitatea absentei contractantului/ asiguratului sau a prepusilor acestuia sau daca afacerea sa este suspendata, toate sistemele de securitate si dispozitivele de inchidere trebuie sa fie corect intretinute, folosite si mentinute in stare de functionare (ex: usile, ferestrele, alte deschideri sa fie incuiate cu dispozitivele de inchidere si cu sistemele de siguranta activate).
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, contractantul /asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, toate masurile posibile pentru limitarea daunelor si sa actioneze atat la data producerii evenimentului, cat si oricand ulterior acestei date, in vederea eliminarii posibilitatilor de majorare a daunelor deja produse;
  • sa instiinteze deindata autoritatile si organele abilitate prin lege, potrivit cu evenimentul produs (ca de exemplu: pompierii, politia, serviciul de ambulanta) cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte detaliate cu privire la cauzele producerii daunei (inclusiv persoanele vinovate) si la daunele provocate;
  • sa avizeze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa fi cunoscut despre producerea evenimentului asigurat, precizand atat seria, numarul si data emiterii politei, cat si toate informatiile pe care le detine cu privire la evenimentul asigurat si urmarile producerii acestuia, inclusiv marimea probabila a daunei;
  • sa trimita in scris asiguratorului pretentiile de despagubire in termen de 15 zile calendaristice de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca despre producerea evenimentului asigurat, dand informatii despre natura daunei, felul bunurilor prejudiciate, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, marimea probabila a daunei;
  • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate legal, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii categoriilor de bunuri asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite; in cazul daunelor cauzate de efectul indirect al trasnetului, asiguratul / contractantul are obligatia suplimentara de a furniza documentele corespunzatoare emise de autoritatile legal abilitate (ex.: Administratia Nationala de Meteorologie, Compania de electricitate);
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat in vederea constatarii daunei de catre asigurator, inclusiv sa pastreze bunurile prejudiciate pana la obtinerea acordului asiguratorului privind inlocuirea/repararea/reconditionarea/reconstruirea;
  • sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acestuia sa faca investigatii referitoare la cauzele si marimea daunei;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului o nota scrisa de constatare a daunei semnata de catre administratia imobilului in cazul producerii unei daune de scurgerea accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • sa faca dovada interesului asigurat cu privire riscul / bunurile asigurate;
  • sa transfere catre asigurator dreptul de proprietate asupra bunurilor asigurate si prejudiciate la care s-a constatat dauna totala sau parti ale acestora (inclusiv piese, subansambluri sau alte materiale) care au fost inlocuite, in starea in care acestea se gasesc dupa producerea evenimentului asigurat, la cererea asiguratorului si in baza platii despagubirii cuvenite conform politei de asigurare; asiguratul / beneficiarul va semna o declaratie prin care va confirma transferul proprietatii bunurilor pentru care a primit despagubirea cuvenita.
 • Daca polita de asigurare este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din polita de asigurare, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat. Asiguratului / beneficiarului / contractantului le sunt opozabile neindeplinirea de catre oricare dintre acestia a obligatiilor asumate prin polita de asigurare. Respectarea obligatiilor prevazute in polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului preced raspunderea acestuia in legatura cu polita de asigurare, inclusiv cu plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa completa a locuintei - locuinta & CONFORT, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul si/sau contractantul si/sau beneficiarul si/sau imputernicitii acestora.
 • Evaluarea daunelor se efectueaza de catre asigurator, direct sau prin experti, in baza documentelor existente la dosarul de dauna. Cheltuielile cu expertii angajati de catre asigurator vor fi suportate de acesta, cu exceptia unui acord diferit incheiat cu contractantul/asiguratul/ beneficiarul.
 • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania astfel:
  • pentru politele de asigurare la care suma asigurata si prima de asigurare au fost stabilite in Lei (RON) si prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON); totusi, in caz de dauna partiala, daca documentele de plata referitoare la dauna sunt intr-o moneda straina, despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului de referinta al B.N.R. din data emiterii facturii, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 180 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat; in cazul depasirii acestui termen despagubirea cuvenita se va calcula in functie de cursul valutar BNR valabil in cea de-a 180-a zi calendaristica de la data producerii evenimentului asigurat;
  • pentru politele de asigurare la care suma asigurata si prima de asigurare au fost stabilite in moneda straina si prima de asigurare a fost platita in aceeasi moneda straina:
   • in cazul daunei totale, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata si prima de asigurare si s-a platit prima de asigurare;
   • in cazul daunei partiale, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata si prima de asigurare si s-a platit prima de asigurare pentru documentele de plata in moneda respectiva si in Lei (RON) pentru documentele de plata in Lei (RON);
  • pentru politele de asigurare la care suma asigurata si prima de asigurare au fost stabilite in moneda straina si plata primei de asigurare s-a facut in Lei (RON) la cursul de referinta al B.N.R. din data platii, despagubirea se plateste astfel:
   • in cazul daunei totale, despagubirea cuvenita se achita in Lei (RON) la cursul de referinta al B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat;
   • in cazul daunei partiale, despagubirea cuvenita se achita in Lei (RON) la cursul de referinta al B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat pentru documentele de plata in moneda straina si in Lei (RON) pentru documentele de plata in Lei (RON).
 • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se fac in functie de starea bunurilor prejudiciate din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii evenimentului asigurat precum si a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
 • Prin cuantumul daunei se intelege:
  • in cazul daunei totale: valoarea reala in momentul producerii evenimentului asigurat a bunurilor prejudiciate (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii) din care se scade valoarea eventualelor parti care se pot refolosi sau valorifica;
  • in cazul daunei partiale: costurile de reconstructie, reparatie, reconditionare sau inlocuire calculate pe baza valorii reale in momentul producerii evenimentului asigurat a bunurilor prejudiciate (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii) din care se scade valoarea eventualelor parti care se pot refolosi sau valorifica.
  • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata pentru operatiuni de reconstructie, reparatie, reconditionare sau inlocuire.
 • Daca polita de asigurare prevede fransize, la producerea fiecarui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea fransizei pe eveniment prevazuta in polita de asigurare.
 • Reparatia proprietatii asigurate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat se efectueaza pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip. Reparatiile in strainatate ori in regie proprie se pot efectua numai cu acordul scris si prealabil al asiguratorului. La calculul devizelor de reparatii se vor lua in considerare preturile / tarifele uzuale (de piata) practicate pe plan local. In cazul procurarii de catre asigurat (sau de catre o persoana desemnata de acesta, in vederea efectuarii lucrarilor de raparatii) a unor piese / subansambluri din strainatate, asiguratorul acopera cheltuielile de achizitie dar fara a se depasi preturile acestor bunuri practicate de dealerii / reprezentantele din Romania (in cazul in care aceste bunuri se pot procura si din Romania).
 • In cazul in care cu ocazia reconstructiei, reparatiei sau restaurarii bunurilor afectate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii evenimentului asigurat, care nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • Partile componente ale bunului prejudiciat se pot inlocui numai cu acordul scris al asiguratorului si numai daca valoarea reparatiilor depaseste valoarea reala a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
 • In cazul avarierii unei parti componente a bunului asigurat la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai reconstructia, repararea, reconditionarea sau inlocuirea partii avariate, chiar daca in cadrul unor astfel de operatiuni se inlocuieste intregul bun sau o parte extinsa fata de cea prejudiciata.
 • In cazul reparatiilor provizorii/partiale (acceptate de asigurator), despagubirile se vor acorda numai in masura in care acestea fac parte din reparatia generala.
 • Prin polita de asigurare nu sunt despagubite taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex: TVA etc.).
 • In baza politei de asigurare despagubirea cuvenita acordata nu poate depasi concomitent cuantumul daunei sau suma asigurata a bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau valoarea reala a bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau valoarea de inlocuire a bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau sublimita agreata specific prin polita de asigurare pentru evenimentul asigurat sau dauna care s-a produs, atunci cand o astfel de sublimita este stabilita prin polita de asigurare.
 • Dreptul la despagubirea cuvenita apartine proprietarului locuintei / bunurilor asigurate; asiguratul / contractantul (altii decat proprietarul locuintei / bunurilor asigurate) nu pot exercita acest drept, chiar daca sunt in posesia politei de asigurare si/sau l-au semnat si/sau au achitat prima de asigurare, cu exceptia cazului in care sunt legal imputerniciti in acest sens de catre proprietarul locuintei / bunurilor asigurate.
 • La producerea unui eveniment asigurat asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, poate, fara a-si periclita drepturile decurgand din polita de asigurare sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acestuia, sa preia si sa mentina controlul asupra bunurilor asigurate si/sau sa administreze in mod rezonabil conservarea bunurilor asigurate. Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute anterior nu pot fi abandonate de asigurat in favoarea asiguratorului.
 • In cazul riscurilor de furt prin efractie sau acte de talharie daca bunurile furate au fost gasite inainte de plata despagubirii cuvenite, aceasta se acorda numai pentru daune produse ca urmare a furtului.
 • Asiguratorul achita despagubirea cuvenita in cazul riscurilor de furt prin efractie si acte de talharie numai daca:
  • organele de politie confirma in scris producerea evenimentului asigurat, ca s-a inceput declansarea urmaririi penale si ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea a 30 de zile calendaristice de la declararea furtului;
  • asiguratul/beneficiarul da o declaratie prin care se obliga sa restituie partial sau total (in functie de starea bunurilor) despagubirea primita in cazul in care bunurile furate au fost gasite in interval de un an de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Ca urmare a unei daune deja constatate si acceptate ca fiind acoperita prin polita de asigurare, la cererea scrisa a contractantului sau a asiguratului sau a beneficiarului, asiguratorul poate acorda un avans din despagubire, dar nu mai mult de 50% din valoarea despagubirii cuvenite finale care se estimeaza a fi achitata in baza dosarului de dauna deschis. Prezenta clauza nu reprezinta un acord prealabil de plata si nici o obligatie a asiguratorului si nu poate fi folosita pentru obligarea asiguratorului la plata unui avans din despagubire fara acordul deplin al acestuia.
 • Asiguratorul are dreptul sa nu achite despagubiri in urmatoarele situatii:
  • contractantul si/sau asiguratul si/sau beneficiarul nu si-au indeplinit obligatiile care decurg din polita de asigurare sau nu dovedesc dreptul la plata despagubirii;
  • polita de asigurare era suspendat sau denuntat ori reziliat la data producerii evenimentului asigurat;
  • asiguratorul constata reaua credinta a contractantului/asiguratului/beneficiarului/a reprezentantilor acestora la data sau in legatura cu incheierea politei de asigurare sau cu producerea evenimentului asigurat sau cu constatarea si/sau evaluarea daunei; prin reaua credinta a contractantului sau asiguratului sau beneficiarului se inteleg inclusiv declaratiile false, neadevarurile, aspectele frauduloase, omisiunile facute in vederea inducerii in eroare a asiguratorului sau necomunicarea schimbarii conditiilor de risc;
  • contractantul si/sau asiguratul si/sau beneficiarul nu au respectat recomandarile asiguratorului cu privire la imbunatatirea conditiilor de risc formulate inainte de incheierea politei de asigurare sau oricand in timpul derularii acestuia, iar ca urmare a unei daune se constata ca dauna sau o parte a acesteia a fost favorizata sau ar fi putut fi evitata daca recomandarile respective ar fi fost aplicate si/sau respectate;
  • in legatura cu producererea evenimentului asigurat s-a formulat actiune penala impotriva contractantului/ asiguratului/beneficiarului/reprezentantilor acestuia, pana la solutionarea acesteia.
 • Daca sunt indeplinite toate conditiile impuse de polita de asigurare si daca legea nu prevede altfel, despagubirea cuvenita va fi achitata de asigurator in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna.
 • Prin plata despagubirii cuvenite se sting orice pretentii ale beneficiarului sau, dupa caz, asiguratului, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva. Atunci cand exista neintelegeri asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Beneficiarul politei de asigurare se poate indrepta impotriva persoanelor vinovate de producerea unui eveniment asigurat, potrivit legii, pentru tot ceea ce depaseste nivelul despagubirii cuvenite achitate in baza politei de asigurare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 0374.400.400​

Email: info@uniqa.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.