Polita de asigurare facultativa a locuintelor - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari abc facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa a locuintelor de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, toate constructiile cu destinatie de locuinta, situate pe teritoriul Romaniei si detinute de persoane fizice sau juridice

              Se considera, constructii cu destinatie de locuinta, constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta.

               Sunt asigurabile cladirile cu destinatie de locuinta avand structura de rezistenta din beton armat, metal, sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa a locuintelor de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a aspectului exterior al bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor Si, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa a locuintelor, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa a locuintelor, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa a locuintelor, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul asigurarii si care intruneste calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Suma asigurata in cazul locuintelor este valoarea reala la momentul incheierii politei, determinata de catre un evaluator imobiliar autorizat. Aceasta este stabilita in functie de vechimea unitatii locative, starea de intretinere si valoarea de piata in conditiile unei piete imobiliare echilibrate. In cazul in care unitatea locativa este constituita in garantie bancara, suma asigurata nu va fi mai mica decat cea inscrisa in raportul de evaluare emis de expertul evaluator bancar autorizat.

              In cazul in care, la momentul solicitarii de intocmire a politei de asigurare nu exista un raport tehnic de evaluare, valoarea reala este acceptata de catre parti ca fiind valoarea declarata de asigurat, pe propria raspundere, cu mentiunea ca, in caz de dauna majora (atunci cand cuantumul daunei despaseste 50% din valoarea asigurata) asiguratorul se va putea adresa pe propria cheltuiala unui evaluator imobiliar autorizat, iar valoarea determinata de catre acesta prin raportul tehnic va fi considerata Valoare Reala de Asigurare, eventual diferenta de prima incasata in plus restituindu-se asiguratului.

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.

              Dupa fiecare dauna partiala, suma asigurata se reintregeste automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare.

              Daca prin plata despagubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge suma asigurata prevazuta in polita, proprietarul poate sa incheie o noua asigurare, dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

              In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurata a imobilului este inferioara valorii reale cuantumul despagubirii se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a imobilului si valoarea reala (principiul proportionalitatii). Pentru asigurarea bunurilor precum si pentru riscurile acoperite prin clauzele suplimentare nu se aplica principiul proportionalitatii.

              In caz de dauna totala, daca suma asigurata declarata de asigurat depaseste valoarea reala (supraasigurare), asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita, urmand a calcula si restitui acestuia prima de asigurare platita in plus.

              In cazul in care, dupa producerea unei daune partiale, se constata supraasigurarea, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata, si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta caz in care se plateste in lei la cursul BNR valabil pentru data platii.

               Primele de asigurare se pot achita integral la incheierea politei de asigurare sau in rate, in numerar sau prin ordin de plata, prima rata platindu-se ìnainte de intrarea ìn vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate ìn
polita. In cazul in care asiguratul nu a platit o rata de prima, ulterioara primei rate, pana la data scadenta, ea poate fi achitata in termenul de pasuire de 30 zile calendaristice de la scadenta ratei respective. In acest caz primele 15 (cincisprezece) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru urmatoarele 15 (cincisprezece) zile asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru eventualele daune produse in termenul de pasuire. Perioada de asigurare in aceste conditii ramane neschimbata.

               Daca in termen de 30 de zile de la data scadenta a ratei asiguratul nu face plata, polita de asigurare se reziliaza automat. Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare. Primele de asigurare platite de asigurat ulterior termenului de 30 zile, se considera plati nedatorate si se restituie asiguratului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de avarii accidentale, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • 2% din suma asigurata - in cazul atasarii clauzei C1: Vandalism ( actiuni dusmanoase);
 • 5% din suma asigurata - in cazul atasarii clauzei C2: Spargerea bunurilor casante;
 • 5% din suma asigurata - in cazul atasarii clauzei C3: Avarii accidentale ale centralelor termice;
 • 5% din suma asigurata - in cazul atasarii clauzei C4: Distrugeri provocate de apa de conducta si refulare (inundare);
 • 100 euro/eveniment, numai pentru pagube materiale - in cazul atasarii clauzei C5: raspundere civila fata de terti;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de avarii accidentale, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                Polita se incheie obligatoriu cel putin pentru riscurile de baza.

 • RISCURI EXTINSE (sunt acoperite integral sau selectiv, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare):
  • RISC A:
   • furtuna;
   • grindina;
   • ploaie torentiala;
   • avalansa de zapada si greutatea stratului de zapada sau gheata.
  • RISC B (riscuri prevazute in legislatia privind asigurarea obligatorie a locuintei)
   • cutremur de pamant;
   • inundatii naturale;
   • alunecari de teren.
  • RISC C:
   • furtul prin efractie si acte de talharie.
 • CLAUZE SUPLIMENTARE (pot fi atasate la polita de baza integral sau selectiv, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare)
  • Clauza C1: Vandalism ( actiuni dusmanoase);
  • Clauza C2: Spargerea bunurilor casante;
  • Clauza C3: Avarii accidentale ale centralelor termice;
  • Clauza C4: Distrugeri provocate de apa de conducta si refulare (inundare);
  • Clauza C5: raspundere civila fata de terti;
 • CHELTUIELI CONEXE ACOPERITE, incluse in suma asigurata totala:
  • cheltuieli pentru inchirierea de catre asigurat a unui spatiu locuibil similar cu cel avariat, pe o perioada de maxim 3 luni, pentru intreaga familie, in limita a 300 Euro/luna, daca locuinta asigurata este avariata astfel incat nu mai este locuibila iar asiguratul opteaza pentru inchirierea temporara a altei locuinte;
  • cheltuieli pentru indepartarea resturilor rezultate in urma producerii evenimentului asigurat, in limita a 1% din suma asigurata totala pentru cladire si/sau continut.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de avarii accidentale, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Cladiri/locuinte si constructii. Sunt excluse din asigurare:
  • cladirile si constructiile parasite, ruinate, in stare de degradare avansata, fara usi, ferestre si avand sistemele de inchidere nefunctionale;
  • locuintele si anexele aflate in zone cu grad ridicat de risc de inundatii, alunecare sau prabusire de teren, prabusire de stanci, avalanse de zapada;
  • cladirile si constructiile incadrate de autoritatile publice in categoria celor cu risc seismic ridicat;
  • cladirile si constructiile avand orice alt rol sau utilizare decat cea locativa sau gospodarie sau anexe ale acesteia;
  • sere, solarii;
  • cladirile/locuintele aflate in zone izolate, inalte, muntoase, in care frecventa descarcarilor electrice ca fenomen atmosferic este mare, daca acestea nu sunt inzestrate cu sisteme de protectie tip paraTrasnet;
  • parti din locuinta/cladirea supusa asigurarii, avand destinatie comuna cu restul cladirii, in conditiile in care aceasta nu este integral asigurata;
  • cladirile/locuintele si anexele construite fara autorizatie de constructie;
  • locuinte construite din materiale neomologate (chirpici, paianta, ostreata etc.)
 • Bunuri. Nu sunt acceptate in asigurare:
  • bani, bijuterii, colectii de timbre, numismatica, bunuri cu valoare stiintifica sau istorica, lucrari de arta si orice alte obiecte care fac parte din patrimoniul national, bunuri a caror pastrare necesita conditii speciale de temperatura, umiditate, lumina etc.;
  • haine, blanuri;
  • arme, inclusiv cele de colectie;
  • animale de companie, pesti in acvariu, pasari;
  • plantatiile de pomi, flori, alte culturi, aflate la locatia supusa asigurarii;
  • orice bunuri care nu mai corespund scopului pentru care au fost produse;
  • materiale de constructii, stocuri de materiale, materii prime, piese, componente destinate unor scopuri productive;
  • aparate electrocasnice sau electrice, sisteme audio/video, calculatoare, laptopuri, imprimante uzate moral si/sau care au depasit durata de viata normata, dar in niciun caz mai vechi de 5 ani (televizor, combina frigorifica, frigider, congelator, aparatura audio si video, instalatie de aer conditionat, masina de spalat, echipamente bucatarie ca de exemplu cuptor cu microunde, birotica (calculatoare, laptop, multifunctionale), telefonie fixa);
  • telefoane mobile;
  • bunuri si materiale combustibile, inflamabile: combustibil, uleiuri, lemne, vopseluri si orice alte bunuri care necesita conditii speciale de pastrare;
  • mijloace de transport sau deplasare personale precum aparate de zbor, vehicule supuse inmatricularii, ambarcatiuni.
 • Riscuri excluse:
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiune a unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
  • confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • uzura, oxidare, coroziune, afumare, patarea sau degradarea suprafetelor ca urmare a expunerii la o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare;
  • actiunea curentului electric asupra instalatiilor si aparturii electrice, daca acesta nu a fost urmata de Incendiu;
  • alunecarea sau prabusirea de teren daca aceasta a fost declansata ca urmare a unei activitati umane (saparea de galerii de exploatare, tuneluri, galerii subterane etc.), orice operatiuni si lucrari exectuate fara respectarea normelor legale in vigoare, defrisari necontrolate sau neautorizate;
  • murdarirea peretilor sau imprejmuirilor prin aplicarea de lozinci, afise etc., inscrisuri (graffiti sau altele asemenea) etc.;
  • pagube produse prin infiltrarea apei (inclusiv a apei freatice) in subsolul cladirii/locuintei sau prin acoperisuri, terase, prin fisuri, izolatii necorespunzatoare sau neetanseitati, si ducand la deteriorarea pardoselii, tavanului, peretilor, a instalatiei electrice, tubulaturii pentru ventilarea aerului;
  • pagubele suferite de instalatia electrica, ca urmare a scurtcircuitului, supratensiunii sau actiunii normale a curentului electric avand drept cauza fie imbatranirea in timp a cablajelor fie suprasolicitarea acestora ca urmare a conectarii unor consumatori peste sarcina maxima sau parametrii tehnici de functionare. Daca insa acestea au ca rezultat incendiul sau explozia, atunci aceste consecinte vor fi despagubite. Nu vor fi despagubite niciun fel de daune provocate de improvizatii, lucrari efectuate fara autorizatie sau fara respectarea normelor legale in vigoare;
  • pagubele provocate de trepidatiile datorate circulatiei rutiere, feroviare sau metrou;
  • pagubele provocate cladirii/locuintei asigurate de lucrari de sapare pentru executarea de fundatii, subzidire sau alte operatiuni la Cladiri/constructii aflate in imediata aproiere;
  • daunele produse bunurilor aflate sub cerul liber daca nu au fost acceptate in asigurare in mod expres de asigurator;
  • daunele produse de catre asigurat sau prepusii acestuia, cu intentie, daca aceasta rezulta din actele intocmite de organele abilitate;

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube indirecte, pentru cele produse prin intreruperea folosirii bunurilor pentru cheltuielile facute in vederea modificarii sau imbunatatirii starii bunurilor in comparatie cu starea lor dinainte de producerea evenimentului asigurat, pentru reparatii curente si periodice, pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare ori pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube produse in conditiile in care locuinta/bunurile asigurate raman nesupravegheate mai mult de 90 zile consecutiv.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de avarii accidentale, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Clauza C1: Vandalism ( actiuni dusmanoase);

                                  In baza acestei clauze, asiguratorul acorda despagubiri, in limita sumelor asigurate specificate in polita pentru:

 • actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism;
 • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de Vandalism.

                                  Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru riscul de Vandalism in urmatoarele cazuri:

 • pentru prejudicii produse prin furt prin efractie sau acte de talharie ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin acesta clauza speciala;
 • pentru prejudicii care nu pot fi asimilate actelor de Vandalism sau produse de/sau cu incuviintarea asiguratului.
 • Clauza C2: Spargerea bunurilor casante;

                                  Clauza acopera pagubele produse prin spargerea sau craparea urmatoarelor bunuri: marmura, faianta, gresie folosita la placarea exterioara a peretilor, scarilor, coloanelor, usi rabatabile din sticla, dulapuri din sticla, lustre, plafoniere, candelabre, lampi, aplice, vitralii, acvarii, copertine din material casant, vitrine, mese, rafturi, soba de teracota, geamuri si oglinzi, panouri din sticla, picturi artistice pe sticla, toate acestea aflate in spatii inchise, precum si panouri solare.

                                  In baza acestei clauze, asiguratorul acorda despagubiri, pentru pagubele ce rezulta din:

 • variatia brusca si neprevazuta de temperatura datorata unor cauze naturale;
 • accidente produse prin neglijenta umana, cu exceptia celor produse in timpul sau ca urmare a demontarii sau montarii, depozitarii sau mutarii bunurilor asigurate, vandalismului fara efractie, in limita sumelor asigurate;

                                 Bunurile casante se asigura la valorile declarate de asigurat, respectiv valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand costul producerii ori procurarii bunurilor respective, rezultat din facturi, contracte sau alte documente de provenienta (inclusiv cheltuieli de transport, vamale, montare).

                                 Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:

 • daune produse din riscurile asigurate, potrivit prevederilor conditiilor generale de asigurare;
 • zgarieturi, aschieri, ciobiri la suprafata bunurilor casabile;
 • pagube produse numai prin caldura provenita de la o sursa de incalzire a spatiului;
 • pagube la instalatii de iluminat de orice fel, becuri, tuburi luminiscente si neoane;
 • spargerea sau craparea bunurilor casante atunci cand se efectueaza lucrari sau reparatii la cladirea/constructia/peretele asigurat, precum si asupra cadrelor sau suporturilor;
 • lucrari de montare, demontare sau mutare a bunurilor casante, precum si pagube produse in timpul manuirii bunurilor casante asigurate.

                                 Nu se asigura:

 • geamuri sau alte bunuri care, la incheierea asigurarii, sunt sparte, crapate sau prezentand exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;
 • geamuri sau alte bunuri casante care reprezinta pentru asigurat marfuri sau material pentru executari de lucrari.

                                   Clauza acopera, pagubele suferite de centrala termica aflata in locuinta asigurata, ca urmare a avariilor accidentale cauzate de riscurile specifice precizate mai jos. Este asigurabila centrala termica autorizata conform reglementarilor legale in vigoare, care a fost supusa testelor de functionare si le-a trecut cu succes.

                                   Se acopera avarierea/distrugerea ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:

 • defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie post garantie;
 • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
 • suprapresiune sau implozie;
 • scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
 • defecte de proiectare sau fabricatie, defecte de material;

                                  Nu se asigura:

 • actiunea normala a curentului electric;
 • pagube suferite de componentele care prin intrebuintare sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica (garnituri etc.);
 • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale centralei, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
 • defecte existente la momentul inceperii asigurarii, de care asiguratul avea cunostinta;
 • avarii cauzate de testari, depasirea parametrilor maximali de functionare;
 • daune sau avarii pentru care este raspunzator producatorul sau furnizorul in conformitate cu prevederile legale sau obligatiile contractuale;
 • daune sau avarii ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare emise de producator/furnizor;
 • pagubele produse ca urmare a unor interventii neautorizate si nerespectarea standardelor industriale recunoscute) privind repararea sau intretinerea centralelor termice.
 • Clauza C4: Distrugeri provocate de apa de conducta si refulare (inundare);

                                  Clauza acopera pagubele produse cladirii/constructiei si bunurilor asigurate prin:

 • inundare ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa sau deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor de apa din cladire/constructive;
 • inundare datorata deversarii apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, proprietatea asiguratului sau apartinand altor persoane juridice sau fizice;

                                  Suma asigurata este cea solicitata de asigurat si acceptata de asigurator.

                                  Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:

 • apa din sprinklere, inclusiv declansarea brusca a capetelor de sprinklere, sau de la alte capete de pulverizare ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor.

                                  Clauza acopera prejudiciul inregistrat de terta persoana pagubita, ca urmare a unor fapte sau acte savarsite de catre asigurat/persoanele cuprinse in asigurare din culpa proprie, cauzate de lucruri si animale aflate in paza juridica a acestora, precum si de ruina edificiului (asiguratul avand calitatea de proprietar), in perioada si la locatia asigurate.

                                  Prejudiciile constau in:

 • vatamari corporale: deces, invaliditate permanenta, incapacitate temporara de munca;
 • pagube materiale: deteriorarea/distrugerea bunurilor;

                                  Persoana pagubita poate fi:

 • o terta persoana (vizitator, persoana aflata intamplator la locatia asigurata);
 • locatarii proprietatilor invecinate;

                                  Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri persoanelor pagubite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
 • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • cheltuielile de judecata efectuate de asigurat/persoanele cuprinse in asigurare in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.

                                  Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pretentiile de despagubire in legatura cu evenimente produse inainte de intrarea in vigoare a politei, chiar daca descoperirea acestora sau a legaturii de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu s-a produs dupa incheierea politei de asigurare;
 • cazurile de forta majora sau decurgand din culpa persoanei pagubite/unei terte persoane;
 • pierderi financiare aparute ca daune consecinta ale producerii evenimentului asigurat;
 • prejudicii produse bunurilor mobile/imobile care sunt in grija, custodia sau sub controlul asiguratului;
 • pretentii privind daunele morale (pretul durerii, contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale);
 • amenzile, cheltuielile penale, cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
 • prejudicii produse in timpul comiterii unor fapte incriminate de lege ca infractiuni, daca acestea rezulta din documente incheiate de autoritatile competente (politie, pompieri, alte organe de cercetare);
 • raspunderea ce decurge din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual (orice raspundere contractuala, care in lipsa unui astfel de contract nu ar fi existat);
 • raspunderea decurgand din exercitarea de catre asigurat/persoanele cuprinse in asigurare a unei meserii, profesii sau activitati comerciale;
 • despagubiri pretinse pentru lipsa de folosinta a bunurilor afectate sau pentru reducerea valorii acestora dupa reparatii;
 • raspunderea decurgand din sau in legatura cu:
  • utilizarea oricarui autovehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), condus de asigurat/persoanele cuprinse in asigurare pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila;
  • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor sau alte mijloace de transport asemanatoare, proprietatea asiguratului/persoanelor cuprinse in asigurare, inchiriat, imprumutat, condus sau pilotat de acestia;
  • operatiuni de incarcare, descarcare si transport folosind mijloacele mentionate;
  • utilizarea lifturilor.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de avarii accidentale, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • sa ia pe cheltuiala sa toate masurile pentru prevenirea si/sau limitarea pagubelor urmand recomandarile asiguratorului, prevederile legale si/sau recomandarile producatorilor;
 • sa anunte imediat in scris asiguratorul in legatura cu orice modificare sau intentie de modificare a riscului fata de datele comunicate la incheierea asigurarii;
 • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa inspecteze si sa examineze amplasamentul riscului asigurat, ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea riscului; In cazurile in care cu acest prilej se constata degradarea conditiilor de protectie existente la data incheierii asigurarii, prin nerespectarea eventualelor recomandari stabilite, sau prin aparitia unor
  defectiuni generatoare de pericole, asiguratorul poate rezilia polita.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatiile:
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termenele prevazute in polita de asigurare despre producerea evenimentului, dand informatii asupra naturii si marimii daunei;
  • sa colaboreze cu asiguratorul la inspectarea avariilor produse la riscul asigurat;
  • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita efectuarea de investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei. Pentru a conserva dreptul de regres al asiguratorului, asiguratul este obligat sa ia cel putin urmatoarele masuri:
   • Daca are posibilitatea, sa efectueze fotografii martor sau inregistrari video cu orice mijloc, aparat foto, telefon mobil etc., indiferent cui aparartine acest mijloc de inregistrare singura conditie fiind aceea de a putea fi pus la dispozitia asiguratorului.

               Pentru pagubele produse in perioada cat asigurarea a fost denuntata sau suspendata, asiguratorul nu acorda despagubiri.

               Neindeplinirea de catre asigurat a obligatiei de a conserva dreptul de regres al asiguratorului, da asiguratorului dreptul de a refuza plata despagubirii daca intervine una din urmatoarele situatii:

 • nu poate identifica vinovatul de producerea riscului, ca urmare a lipsei de implicare a asiguratului desi acesta putea si trebuia sa se implice in identificarea acestuia;
 • daca vinovatul a fost identificat dar regresul nu se poate exercita datorita lipsei probelor concludente, situatie rezultata ca urmare a lipsei de implicare a asiguratului care, desi putea si trebuia sa se implice in conservarea unor mijloace de proba si acesta nu a facut acest lucru.

               Asiguratul poate lua orice alte masuri suplimentare pe care le apreciaza ca fiind oportune sau necesare.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de avarii accidentale, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind plata unor despagubiri se stinge in termenul prevazut de legislatia in vigoare.
 • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii locuintei / bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • Despagubirea cuvenita se calculeaza la producerea sau aparitia fiecarui eveniment asigurat, prin deducerea din cuantumul daunei a fransizei prevazute in polita.
 • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui antecalcul dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • se constata reaua credinta a asiguratului/beneficiarului in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • in declaratiile asiguratului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
   • asiguratul nu a comunicat deindata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute ulterior producerii evenimentului asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
   • asiguratul/beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente (acte de provenienta) pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
   • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau, dupa caz, a persoanele fizice cu capacitate de discernamant care locuiesc impreuna cu asiguratul la locuinta asigurata, pana la finalizarea procesului penal;
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit:
   • in cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri mobile/imobile gajate/ipotecate in favoarea unui creditor, polita fiind cesionata de catre asigurat creditorului, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta. Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului/ beneficiarului.
   • despagubirea va fi platita in termen de 15 zile de la data depunerii ultimului document solicitat de asigurator la dosarul de dauna.
  • indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare, orice transformare de curs de schimb valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat:
   • in caz de deces al asiguratului / beneficiarului, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, respectiv succesorilor.
   • prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
   • evaluarea daunelor si plata despagubirilor se fac in functie de starea locuintei / bunului din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii sau aparitiei evenimentului asigurat (si daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine) precum si de marimea daunei.
   • despagubirea cuvenita nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata si nici valoarea de asigurare a locuintei / bunurilor (mobile sau imobile) la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, cu aplicarea dupa caz, a coeficientilor de uzura conform prezentelor conditii.
   • prin cuantumul daunei se intelege:
    • in caz de dauna totala a locuintei: valoarea reala, din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
    • in caz de dauna totala a bunurilor asigurate: valoarea reala a bunului luat individual, din momentul incheierii politei, mentionata in specificatie.
    • in caz de dauna partiala la locuinta: costul reparatiei partilor componente avariate ori costul de inlocuire, in limita valorii reale de asigurare la momentul producerii daunei, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica. Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral. In cazul cladirilor cu vechimea mai mare de 20 de ani, pentru determinarea valorii partilor componente avariate, se va face aplicarea in mod corespunzator a uzurii stabilite;
    • in caz de dauna partiala la bunurile asigurate: costul reparatiei partilor componente avariate ori costul de inlocuire cu piese noi, in limita valorii reale de asigurare la momentul producerii daunei.
    • in cazul refacerii finisajelor cladirilor precum si in cazul pardoselilor interioare ca urmare a producerii evenimentului asigurat, despagubirile se vor acorda proportional cu suprafetele afectate; pentru zugraveli sau vopsiri ale peretilor se va despagubi costul refacerii acestora pentru intreaga incapere daca prin reparatie nu se poate asigura aceeasi calitate si nuanta pentru toata incaperea sau daca este afectata minim 80% din suprafata incaperii.
    • in cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea / repararea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste/repara intregul ansamblu/subansamblu. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care la reparatie piesa/partea componenta avariata nu se poate inlocui individual ci numai impreuna cu ansamblul/subansamblul din care face parte.
  • pentru riscul de furt:
   • in cazul in care inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a furtului.
   • plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, daca, dupa plata despagubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost gasite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor gasite, din care se scade, daca este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.
   • dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
  • in cazul asigurarii de raspundere civila:
   • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii dintre asigurat, beneficiar si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Tranzactia incheiata intre asigurat si beneficiar cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel la plata, nefiindu-i opozabila.
   • stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea daunelor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
   • nu pot fi elucidate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoana raspunzatoare de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
   • persoana pagubita formuleaza pretentii de despagubiri sub forma de prestatii banesti (ex.: pensie de intretinere), sau in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente.
 • In situatiile de culpa comuna masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care pagubitul a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul este raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
 • In cazul daunelor produse bunurilor (mobile sau imobile), despagubirea nu poate depasi valoarea reala a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul plateste despagubirea cuvenita nemijlocit beneficiarului (instiintand despre aceasta in scris pe asigurat) in masura in care beneficiarul nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului(cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator) in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit pe beneficiar.
 • In cazul in care organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul, acestea pot fi dovedite catre asigurator prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii ale martorilor.
 • Asiguratorul este indreptatit sa initieze (dupa plata despagubirii si in limita acesteia) actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit. In situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, aceasta nu trebuia acordata (inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac) asiguratorul, recupereaza despagubirea platita de la asigurat.

Notificare daune:

Tel: 021-230.51.51 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

             Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.