Polita de asigurare facultativa a locuintelor - ASITO KAPITAL

asigurari asito kapital facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Elena Vacarescu, nr. 100A.

office@asitokapital.ro

Tel:    021.230.04.63, 021.230.09.62

Fax:   021.230.35.08

              Societatea de asigurare reasigurare ASITO KAPITAL S.A. a fost infiintata in 1998 ca parte a grupului petrolier Lukoil avand drept grup tinta de clientii, corporatiile mijlocii si mari din domeniul industrial. Din 2003 ASITO KAPITAL si-a deschis portile pentru toate categoriile de clienti, persoane fizice si juridice, din Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Italia, Spania, Olanda, Grecia, Luxemburg, Bulgaria. ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-025-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASITO KAPITAL S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice, romane sau straine, rezidente sau nerezidente, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale (extensii), pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A., il constituie:

 • Cladiri si alte constructii cu destinatie de locuinta prin care se intelege cladirea - casa, vila, cabana - destinata locuirii permanente sau temporare (case de vacanta), precum si apartamente, garsoniere din blocuri (cladirile trebuie sa fie de tip A - cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic - conform legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundaitilor, republicata, si in normele in aplicarea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare).
 • Anexe din gospodaria asiguratului care includ si fara a se limita la: sopron, magazie, grajd, piscina, pivnita, garaj, imprejmuiri, etc, iar in cazul apartamentelor in bloc: boxa, garaj. Anexele din gospodaria asiguratului se asigura numai impreuna cu cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta, la optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in mod expres in polita de asigurare.
 • instalatii interioare, care asigura functionarea generala a cladirii asigurate, pana la nivel de conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare.
 • Continutul: bunuri care sunt in proprietatea sau in detinerea asiguratului si/sau a urmatoarelor persoane care locuiesc permanent impreuna cu asiguratul, titular de polita, la adresa asigurata: sotul / sotia, copiii, parintii, precum si alte persoane aflate in intretinere.
  • Sunt cuprinse in asigurare bunuri casnice, cum ar fi:
   • mobilier;
   • imbracaminte, incaltaminte, obiecte de marochinarie;
   • aparatura electrica si electrocasnica, aparatura foto, aparatura electronica si tehnica de calcul si ceasuri;
   • bunuri de uz casnic si gospodaresc si alte bunuri din gospodarie;
   • alimente si produse agroalimentare;
 • Raspunderea civila fata de terti.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a aspectului exterior al bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor si, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, rezidenta sau nerezidenta, titulara a unui interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul asigurarii si care intruneste calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Imobilele/cladirile/apartamentele cuprinse in asigurare, se asigura la valoarea declarata de asigurat si este obligatoriu ca suma asigurata prevazuta in polita/anexa sa nu fie mai mica decat valoarea de inlocuire de nou. Valoarea de inlocuire de
nou reprezinta acea valoare necesara asiguratului pentru a reconstrui cladirea, conform planurilor initiale si fara modificari sau imbunatatiri fata de momentul intrarii in valabilitate al politei, incluzand costurile cu proiectarea si alte costuri de constructie, in cazul unei eventuale daune. In polita de asigurare se specifica fiecare cladire, constructie sau anexa asigurata, cu sumele asigurate aferente.

              Bunurile cuprinse in asigurare sub categoria “Continut” se asigura la valoarea declarata de asigurat pentru continut si este obligatoriu ca suma asigurata prevazuta in polita/anexa sa nu fie mai mica decat valoarea de vanzare cu amanuntul de
pe piata locala. In cazul in care pentru unele bunuri nu exista preturi pe piata locala, valoarea lor se stabileste prin comparatie cu valoarea altor bunuri asemanatoare, apreciata in acelasi mod. Bunurile a caror valoare unitara este mai mare decat echivalentul a 300 euro, se includ in asigurare pe baza unei liste anexa atasata la polita.

              Daca suma asigurata pentru orice bun din polita/anexe este mai mica decat valoarea de inlocuire (de nou pentru Cladiri sau de vanzare pentru continut), atunci asiguratorul va despagubi paguba proportional cu raportul dintre suma asigurata declarata si valoarea de inlocuire a bunului asigurat (clauza de subasigurare).

              Daca la data producerii riscului asigurat, suma asigurata este mai mare decat valoarea de inlocuire (de nou pentru Cladiri sau de vanzare pentru continut), despagubirea nu va putea depasi valoarea de inlocuire la data producerii evenimentului asigurat, iar prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata va fi restituita asiguratului.

              Daca nu este prevazut altfel in polita, suma asigurata a oricarei Cladiri asigurate include urmatoarele:

 • constructia (fundatia, soclul, pereti, podele, plafoane, usi, ferestre, cu exceptia sticlei);
 • decorari/placari exterioare;
 • decorari interioare ale peretilor, podelei si plafoanelor, usilor interioare si ale ferestrelor excluzand sticla;
 • echipament tehnologic aflat pe teritoriul cladirii asigurate (sistemul de apa potabila, canalizare, de incalzire (inclusiv calorifele) si cel electric);
 • sistemul si echipamentele de prevenire a incendiilor.

Anexele din gospodaria asiguratului (magazie, sopron, grajd, garaj, sauna, piscina, imprejmuiri, etc.) pot fi asigurate impreuna cu cladirea propriu-zisa, cu acordul asiguratorului si cu mentionarea acestora in mod expres in polita de asigurare.

Amenajarile constructive, utilitare sau artistice speciale (stucaturi, seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita, vitralii, pereti cortina, picturi murale, basoreliefuri si alte asemenea) se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de asigurare.

Pentru extensiile de acoperire (clauzele suplimentare) sumele asigurate inscrise in polita reprezinta limita maxima de despagubire pentru un eveniment asigurat.

Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa iar prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramane neschimbata. In cazul in care dupa o dauna platita, asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele daune se va aplica regula proportionalitatii. La cererea asiguratului, suma asigurata poate fi completata (reintregita) prin emiterea unui supliment de asigurare, contra platii unei prime de asigurare suplimentare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta caz in care se plateste in lei la cursul BNR valabil pentru data platii.

               Asiguratorul poate sa notifice asiguratul despre obligatia de plata a primei, cu 20 de zile inainte de implinirea termenului de plata.

               Prima de asigurare se achita integral la incheirea politei, iar daca plata se face in rate, in cuantumul si la termenele mentionate in polita. Asiguratul are dreptul sa plateasca prima de asigurare sau rata scadenta in 15 zile calendaristice de la data scadentei respective, polita ramanand in vigoare pina la expirarea acestui termen.

               In caz de neplata a primei de asigurare sau a ratei in conformitate cu termenii politei, asiguratorul poate decide rezilierea ei, fara a mai fi nevoie de o notificare scrisa in acest sens. In cazul in care prima de asigurare sau rata a acesteia nu a fost platita sau a fost platita cu o intarziere mai mare de 15 zile de la data scadentei, asiguratorul nu mai este obligat la plata vreunei despagubiri conform politei de asigurare pentru daunele aparute dupa scadenta primei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A. se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • fransiza deductibila pe eveniment, obligatorie, de 10% din dauna pentru Extensia 8 - daune ELECTRICE;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Incendiu, definit ca efectul (impactul) unui foc capabil sa se raspandeasca singur dincolo de spatiile special amenajate pentru el, precum si efectul produselor de combustie si al masurilor de lupta impotriva incendiilor utilizate pentru combaterea si prevenirea raspandirii focului.
  • Acest risc nu include :
   • prejudiciile produse asupra unor bunuri care sunt supuse prelucrarii, transformarii sau tratamentului, prin expunerea la temperatura ridicata, foc deschis sau afumare;
   • efectul oricarui echipament sau dispozitiv electric, indiferent daca acesta formeaza flacara sau nu, daca acest efect nu produce mai departe un Incendiu si atunci doar pana la limita unei pagube produse de un astfel de foc ulterior;
   • orice Incendiu care este provocat de cutremur, de foc subteran sau de eruptie vulcanica daca prin prezenta polita nu este acoperit si acest risc;
   • pierderea sau avarierea bunului determinata de autocombustie, propria fermentare sau incalzire spontana.
 • Trasnet, definit ca fenomen natural care are loc ca urmare a unei descarcari puternice de electricitate intre nori si pamant.
  • Acest risc nu include :
   • efectul fulgerului asupra aparatelor electrice si electronice.
 • Explozie, definit ca o eliberare puternica de energie intr-o arie limitata si intr-o perioada de timp scurta, inclusiv explozia gazelor sau a combustibilului in interiorul unui cuptor sau al unui recipient sau in interiorul pasajelor sau conductelor prin care circula gazele de combustie.
  • Acest risc nu include :
   • spargerea, fisurarea sau efectul operarii dispozitivelor de eliberare a presiunii;
   • efectul exploziilor din camera de combustie a motoarelor cu ardere interna;
   • spargerea, fisurarea sau efectul cauzat de extinderea sau umflarea produsa de apa;
 • Caderea aparatelor de zbor, definit ca avaria sau distrugerea produsa de caderea aparatelor de zbor, dar si parti ale acestora si obiecte transportate de acestea, cu exceptia dispozitivelor explozive.
  • Acest risc nu include :
   • avariile sau pierderile cauzate de orice aeronava pentru care permisiunea de aterizare a fost data de catre asigurat.
 • Fenomene Atmosferice precum: uragan, vijelie, furtuna, grindina, tromba de aer, atunci cand violenta care caracterizeaza aceste fenomene atmosferice poate fi constatata pe mai multe bunuri ori entitati, asigurate sau nu. Se considera “furtuna” fenomenul atmosferic cu vant a carui viteza depaseste 17 m/s. Sunt despagubite si daune produse elementelor de interior ale cladirii, precum si continutului asigurat prin udare, cu conditia ca udarea sa fie determinata direct de caderea ploii sau a grindinei patrunse prin rupturi, sparturi sau crapaturi provocate acoperisului, peretilor sau mijloacelor de inchidere, de violenta fenomenelor mentionate mai sus.
  • Acest risc nu include daunele:
   • cauzate de infiltratiile de apa provenite din exterior produse din cauza defectelor de etanseitate ale peretilor, acoperisurilor si teraselor, sau din interior, care produc umezirea pardoselii, igrasierea peretilor, etc.;
   • produse la imprejmuiri, garduri, cabluri aeriene, cosuri, hornuri, antene si alte instalatii externe asemanatoare;
   • produse la Cladiri sau acoperisuri sprijinite pe stalpi, deschise pe una sau mai multe laturi, sau acoperisuri ori inchideri incomplete (chiar pentru necesitati provizorii de reparatii), baraci din lemn sau din plastic si tot continutul acestora.
 • Greutatea Stratului de Zapada sau Gheata definita ca fiind suprasarcina stratului de zapada si prabusirea totala sau partiala a acoperisului, consecinta a acesteia, chiar daca acoperisul se sprijina pe stalpi sau constructia este deschisa pe mai multe laturi.
  • Acest risc nu include daunele:
   • cauzate de avalanse si lavine;
   • produse de inghet, chiar daca este urmarea evenimentului acoperit de aceasta clauza;
   • produse cladirilor si continutului acestora, pentru Cladiri ce nu sunt conforme cu normele in vigoare referitoare la suprasarcini de zapada;
   • produse cladirilor in constructie sau in curs de refacere (cu exceptia cazului in care aceasta refacere nu influenteaza actiunea greutatii stratului de zapada si continutului lor;
   • punctelor presostatice si continutului acestora;
   • produse luminatoarelor, geamurilor si mijloacelor de inchidere in general, precum si hidroizolatiilor, cu exceptia avarierii lor, cauzata de prabusirea totala sau partiala a peretilor ca urmare a suprasarcinii stratului de zapada.
 • Lovirea, izbirea cladirilor asigurate de catre vehicule rutiere, se despagubesc daunele produse cladirii sau altor bunuri asigurate aflate in perimetrul asigurat, prin coliziunea cu un vehicul rutier care nu apartine asiguratului si nu este condus de acesta ori de persoane pentru faptele carora asiguratul raspunde potrivit legii.
  • Acest risc nu include daunele:
   • produse de lovirea, izbirea cladirilor asigurate de catre vehicule rutiere in situatia in care asiguratul a obtinut despagubiri in baza unei asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA);
   • cauzate de vehicule in miscare in incinta asigurata.
 • Inundatii si Aluviuni, generate de revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare) si/sau din precipitatii atmosferice abundente, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii.
  • Acest risc nu include :
   • daunele cauzate de: cresterea nivelului marii sau a panzei freatice, valuri, si cele datorate schimbarii artificiale a cursurilorde apa sau alte lucrari hidrotehnice;
   • daune la bunuri mobile aflate sub cerul liber;
   • pierderea sau avaria atribuibila numai modificarii nivelului obisnuit al apei.
 • Prabusirea, Alunecarea sau Surparea terenului, imediat invecinat bunului asigurat, prin punerea in miscare de mase de roci sau pamant, astfel incat schimbarile in configuratia acestuia si efectele distrugatoare asupra cladirii sa poata fi constatate direct.
  • Acest risc nu include :
   • daunele produse atunci cand alunecarea sau prabusirea terenului s-a declansat ca urmare a unei activitati umane: productie si/sau exploatare (saparea de galerii de exploatare nesustinute in subteran, tuneluri, cariere de piatra, pietris, nisip si extractii de argila, lucrari hidrotehnice, lucrari de defrisari etc, inclusiv exploatarile parasite) sau a activitatii de constructie (terasari, subzidiri, extinderi, modificari constructive etc) sau lucrari efectuate de catre asigurat sau la solicitarea acestuia, fara respectarea normelor legale in vigoare;
   • daunele produse de viciile de constructie a fundatiei sau de tasarea terenului fundatiei ca urmare a variatiei de volum a acestuia datorata contractiei, inghetului, dezghetului;
   • daunele produse ca urmare a acestui risc la cladirile/constructiile ce au fost afectate de alunecari de teren, anterior preluarii in asigurare si care nu au fost refacute, reparate, consolidate corespunzator.
 • Avalansa, se despagubesc daunele datorate deplasarii imprevizibile, bruste si rapide ale unor mase de zapada, pe versantii cu inclinare accentuata, in lungul unor culoare preexistente sau pe suprafete inclinate, nefragmentate, precedata sau urmata de unda de soc, precum si coliziunea cu obiecte antrenate de aceasta.
 • Boom sonic, definit ca daunele cauzate bunurilor asigurate direct de undele de presiune datorate spargerii barierei sonice de catre un aparat de zbor.
 • Caderea sau prabusirea unor corpuri din exteriorul cladirii, definita prin caderea stancilor, pietrelor, copacilor, elementelor retelelor de distributie sau de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), macaralelor sau elementelor componente (inclusiv a obiectelor ridicate/manipulate de acestea), elementelor de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri).
 • Inundatie de la vecini, definita ca umezirea ori aparitia unor scurgeri de apa dintr-o inundatie produsa intr-un spatiu invecinat, care nu apartine asiguratului, situat la acelasi etaj sau la un etaj superior.

                Toate aceste riscuri asigurate sunt grupate pe urmatoarele tipuri de acoperiri:

 • STANDARD (Flexa): Incendiu, Trasnet, Explozie, caderea aparatelor de zbor.
 • EXTINSA (Flexa EXTINS): include riscurile de la acoperirea standard la care se adauga: fenomene atmosferice; greutatea stratului de zapada sau gheata; lovirea, izbirea cladirilor asigurate de catre vehicule rutiere.
 • COMPLETA: include riscurile de la acoperirea extinsa la care se adauga: inundatii si aluviuni; prabusirea, alunecarea sau surparea terenului; avalanse; boom sonic; caderea sau prabusirea unor corpuri din exteriorul cladirii; inundatie de la vecini.
 • EXTENSII:Tipurilor de acoperiri mentionate mai sus li se pot adauga urmatoarele extensii, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:
  • Pentru acoperirea EXTINSA se pot adauga urmatoarele extensii: Fapte Rau – Voitoare, Cutremur, Cheltuieli pentru Curatarea Locului si Eliminarea Molozului, Furtul, Greve si Tulburari Civile, Inundatie de la Apa De Conducta, Raspunderea Civila Fata de terti pentru Pagube Produse in Locuinte;
  • Pentru acoperirea COMPLETA se pot adauga urmatoarele extensii: Fapte Rau – Voitoare, Cutremur, Cheltuieli pentru Curatarea Locului si Eliminarea Molozului, Furtul, Bunurile Casabile, Greve si Tulburari Civile, Avarii la instalatii Interioare, daune Electrice, Obiecte de Valoare, Inundatie de la Apa De Conducta, Raspunderea Civila Fata de terti pentru Pagube Produse in Locuinte.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Excluderi generale

 • Asigurarea nu acopera daunele sau pierderile determinate de:
  • producerea cu intentie a riscurilor asigurate de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care acesta este responsabil;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
  • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
  • terorism, asa cum este definit in legea interna sau in conventiile si tratatele internationale;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • rascoale, greve, tulburari civile si tulburari provocate de sindicate;
  • poluare sau contaminare din orice cauza.
 • uzura normala, eroziune, coroziune sau deteriorarea graduala a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • efectul cumulat al fumului, vaporilor, lichidelor, gazelor si/sau prafului, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat;
 • tasarea, craparea, contractarea, bombarea sau umflarea fundatiilor, trotuarelor, peretilor, podelelor, plafoanelor sau acoperisurilor, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • umiditatea sau uscaciunea excesiva a atmosferei, temperaturi extreme sau modificari bruste ale temperaturii, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • daune cauzate de animale: pasari, rozatoare si alti daunatori, inclusiv molii, fluturi, viermi, termite sau alte insecte similare, cu exceptia cazurilor in care acestea produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • daune cauzate de microorganisme, ciuperci, mucegai, ruginire, descompunere in conditii de umiditate sau uscaciune, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • daune la conductoarele electrice ingropate sub tencuiala deservind cladirea sau apartamentul asigurat cauzate de actiunea normala a curentului electric sau alte fenomene electrice, survenite din orice alt motiv, daca acestea nu au fost urmate de Incendiu;
 • supratensiune, supracurent, caderi de tensiune sau alte fenomene similare in retelele de electricitate, care au ca efect functionarea defectuoasa a echipamentelor electrice si electronice, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate de un risc asigurat;
 • daune cauzate de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
 • daune cauzate de ape subterane care, fara a iesi la suprafata, patrund sau se infiltreaza in interiorul cladirii, producand umezirea pardoselilor, igrasia peretilor etc.;
 • infiltratia, prin care se intelege patrunderea apei in Cladiri din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, producand umezirea, patarea sau igrasia pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor, deteriorarea altor constructii;
 • prabusirea sau avarierea cladirilor ca urmare a erorilor de proiectare si/sau greselilor, defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
 • erori si omisiuni, privind topografia, zonarea, inspectarea ori localizarea amplasamentului si/sau aplicarea codurilor de siguranta sau a standardelor de constructie in legatura cu riscurile catastrofice naturale la care sunt expuse cladirile asigurate;
 • erori sau defecte de montaj, utilizarea unor materiale cu defecte ascunse;
 • daune cauzate de lucrari de constructii sau instalatii executate la cladirea asigurata;
 • cheltuielile legate de imbunatatirea constructiva a cladirilor, fata de starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
 • cheltuielile pentru demolarea si repararea partilor de cladire si a instalatiilor, efectuate pentru identificarea si repararea avariei care a stat la originea scurgerii apei, gazelor, etc.;
 • pagube produse sau provenind din inghet;
 • infiltrarea apei rezultate din precipitatii care nu este urmare a avariei tevilor sau conductelor, cele cauzate de revarsare sau refulare a canalelor de scurgere si nici acelea cauzate de ger (inghet) asupra acestora;
 • cheltuieli pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale produse instalatiilor din cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis, in exteriorul, dar in apropierea unei Cladiri asigurate cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile (paie, coceni, papura, stuf, trestie, carton asfaltat, nuiele, lemn de orice fel etc.), cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala etc.;
 • constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar;
 • cladirile ramase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile consecutiv, precum si bunurile continute de acestea;
 • cladirile parasite, nefolosite, ruinate sau degradate, fara usi, ferestre si sisteme de inchidere sau avand incuietorile deteriorate precum si bunurile continute de acestea;
 • sere, solarii;
 • nu sunt acoperite prin contractul de asigurare cladirile/constructiile neavizate seismic precum si cladirile/constructiile realizate inainte de 1950 si care nu au fost reconsolidate;
 • trepidatii(vibratii) datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si prin utilizarea unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
 • socuri de presiune de aer cauzate de aeronave sau alte dispozitive care se deplaseaza cu viteza sonica sau supersonica;
 • culpa grava a asiguratului, membrilor familiei acestuia sau a unor persoane pentru care acesta are o raspundere in ceea ce priveste producerea pagubei. Exista culpa grava atunci cand conduita neglijenta a persoanei conduce la producerea evenimentului asigurat, aceasta neprevazand insa consecintele conduitei sale, desi ar fi trebuit sa le prevada si chiar sa le preintampine ca de exemplu: improvizatii neconforme cu reglementarile in vigoare la instalatiile de gaze, incalzire sau electrice;
 • producerea cu intentie a riscului asigurat, de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care acesta este responsabil, ca de pilda: incendierea intentionata a cladirii, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, daca aceasta rezulta din acte incheiate de organele in drept;
 • defectiuni ale obiectului asigurat, cunoscute de asigurat la momentul incheierii politei;
 • comiterea unei infractiuni de catre asigurat;
 • furtul, vandalizarea, degradarea sau distrugerea cablurilor si componentelor electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul din exterior, inclusiv a cablurilor si a altor elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
 • graffiti, lozinci, inscrisuri pe peretii exteriori ai cladirilor, precum si lipirea de afise, reclame sau anunturi;
 • cladirile incadrate in clasele de risc seismic I, II, III si/sau in categoriile de urgenta U1, U2, U3 stabilite de autoritatile in drept.

                            Bunuri care nu sunt acoperite prin asigurare
             Daca nu este prevazut in mod explicit in polita, nu se include in acoperirea politei pierderea sau avarierea urmatoarelor bunuri:

 • numerar, monezi, bancnote, carti de credit si debit sau cecuri;
 • securizari pentru bani sau alte documente, conturi, facturi, documente, dovezi ale datoriilor si bilete, cambii, titluri de creanta, obligatiuni;
 • bijuterii, metale si pietre pretioase sau semipretioase, lingouri, blanuri, articole ornamentale pentru blanuri;
 • timbre, registre, sisteme de inregistrare computerizate, modele, tablouri, proiecte, obiecte rare, antichitati, carti rare, premii, medalii, colectii si opere de arta;
 • bunuri mobile si/sau personale depozitate in aer liber (inclusiv terase deschise, balcoane) contra furtului sau oricaror conditii meteorologice (cu exceptia fulgerului);
 • animale, culturi de plante, exploatari forestiere, pasuni, arbusti;
 • vehicule motorizate, vehicule autorizate pentru circulatia pe drumuri (inclusiv accesorii), caravane de remorci, locomotive pentru transport feroviar si/sau material rulant, nave, ambarcatiuni sau aeronave;
 • pamant, valoarea pamantului, excavatii, dane de port, docuri si cheiuri, suprafete de apa, poduri, drumuri, curti interioare, canale, suprafete pavate;
 • plante de cultura, inclusiv culturi agricole (cereale, legume sau fructe nerecoltate), paduri, pomi fructiferi;
 • bunuri sau structuri pe timpul constructiei, ridicarii sau instalarii;
 • masini sau boilere daca fundatiile pe care sunt instalate acestea sunt sub nivelul minim al podelei fundatiei sau sub nivelul solului daca nu exista o fundatie;
 • orice fel de arme si munitii, materiale explozive, explozivi, lichide inflamabile si gaze;
 • otravuri puternice, agenti toxici sau caustici;
 • constructiile subterane fara Cladiri deasupra lor;
 • constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar (baraci, saivane, colibe, etc.);
 • constructiile care au mai putin de trei pereti care nu fac corp comun cu alte Cladiri sau constructii;
 • constructiile cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare (extensii) prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                            EXTENSIA 1. FAPTE RAU – VOITOARE

 • Polita va acoperi "Fapta rau - voitoare" care va insemna o fapta deliberata a oricarei/oricaror persoane determinand avarierea bunului asigurat efectuata din razbunare, ura, furie sau Vandalism, cu exceptia faptelor comise de asigurat, de oricare persoana pentru care asiguratul este raspunzator sau a oricarei persoane actionand in numele asiguratului sau persoane carora li s-a incredintat sa mentina sau sa pastreze bunul asigurat, precum si de catre hoti/talhari/jefuitori.
  • Acest risc nu include :
   • Avarierea sau spargerea geamurilor (altele decat cladirile din sticla) apartinand cladirilor asigurate, semnelor exteriore, dar asigurarea acopera dauna sau pierderea provocata bunului asigurat determinata sau rezultand din spargerea geamurilor de catre terti;
   • Furtul bunului asigurat sau consecintele acestuia; totusi asigurarea acopera avarii aduse cladirii asigurate prin intrarea/iesirea prin efractie a talharilor;
   • Avarierea sau pierderea bunurilor mobile sau a celor personale din spatii deschise;

                            EXTENSIA 2. CUTREMUR

 • Polita va acoperi riscul de cutremur care va insemna orice dauna‚ pierdere sau avariere a bunului asigurat ca urmare a unui cutremur, eruptie vulcanica sau alte perturbatii ale naturii, dar nu va include tasarea, asezarea, alunecarea de teren, micsorarea, expansiunea sau eroziunea solului.
 • Cutremurul dupa cum este definit mai sus si orice pierdere sau avarie rezultata dintr-un asemenea cutremur, inclusiv Incendiu vor fi subiectul unei fransize separate specificate in polita.

                            EXTENSIA 3. CHELTUIELI PENTRU CURATAREA LOCULUI SI ELIMINAREA MOLOZULUI

 • Polita va acoperi costurile rezonabile efectuate de catre asigurat necesare pentru demontarea, demolarea, eliminarea molozului si curatarea locului sau a unei parti a acestuia, aparute in urma avarierii sau distrugerii bunului asigurat ca rezultat al unui eveniment acoperit prin prezentul contract de asigurare, pana la limita a 10% din suma asigurata pentru fiecare bun desemnat in anexa.
 • Asiguratorul nu va plati pentru costuri sau cheltuieli :
  • efectuate pentru curatarea locului si indepartarea molozului daca nu sunt in imediata apropiere de locul distrugerii sau avarierii bunului si zona invecinata acestui loc;
  • legate de poluarea sau contaminarea bunurilor alaturate care nu a fost asigurate prin aceasta polita;
  • care nu au fost raportate catre asigurator in scris, in termen de 180 de zile de la data producerii evenimentului asigurat.

                            EXTENSIA 4. FURTUL

 • Polita va acoperi "furtul" care inseamna pierderea sau avarierea bunului asigurat ca rezultat al furtului sau al tentativei de furt care a implicat intrarea prin forta si violenta sau iesire in acest mod din locatia unde se afla bunurile asigurate. De asemenea se despagubeste furtul prin acte de talharie, care inseamna furtul savarsit prin violente sau amenintari asupra asiguratului sau asupra uneia sau mai multor persoane care domiciliaza impreuna cu asiguratul.
 • Se acorda despagubiri si pentru pagubele produse prin spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie - mobilierului, peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor la Cladiri sau alte constructii in care se gasesc bunurile asigurate.
 • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
 • Daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
 • Daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate sau incomplete. in cazul in care, in perioada scursa de la comiterea furtului si pana la recuperarea bunurilor sustrase, din despagubirea primita de la asigurator, asiguratul a achizitionat bunuri similare in locul celor sustrase, facand dovada acestor achizitii si solicitand in mod expres, in scris, ca asiguratorul sa intre in posesia bunurilor pentru care a platit despagubire, asiguratorul va deveni proprietar de drept si de fapt al acestora, putand lua masuri de vanzare a bunurilor respective;
 • In cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor de la aliniatul anterior, asiguratorul este in drept sa ceara deschiderea unor actiuni civile impotriva asiguratului, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta;
 • Pentru pagubele materiale produse prin efractie si/sau acte de talharie, Vandalism, despagubirile se platesc numai in conditiile confirmarii, in scris a acestor acte de catre politie sau alte organe de cercetare;
 • Acest risc nu include :
  • Disparitia inexplicabila sau simpla lipsa a bunurilor asigurate, constatate cu ocazia inventarierii;
  • Furt care implica complicitatea asiguratului, a membrilor familiei asiguratului sau a persoanelor pentru care acesta este responsabil;
  • Furtul favorizat de neasigurarea de catre asigurata usilor de acces, ferestrelor sau altor deschideri exterioare ale locuintei, pe perioada cand nu se afla nici o persoana in locuinta.

                           EXTENSIA 5. BUNURILE CASABILE

 • Asiguratorul asigura bunurile casabile pentru variatii de temperatura, accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin actiunea animalelor), montare initiala gresita. Bunurile casabile se asigura la valoarea de inlocuire in limita sumei mentionata in polita de asigurare dar nu mai mult de 5% din suma asigurata.
 • Se asigura bunurile casabile:
  • din alcatuirea cladirii - geamuri simple sau termopan, inclusiv ramele acestora, pereti cortina si din caramida de sticla, precum si a placajelor ceramice, de marmura sau sticla, a bunurilor sanitare ce fac parte din amenajarile constructive ale cladirii;
  • geamuri, oglinzi sau a alte bunuri casabile drepte, fixe si verticale sau amplasate pe mobilier.
 • Acest risc nu include :
  • daune produse bunurilor aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;
  • cheltuieli legate de perfectionarea bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
  • cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • producerea cu intentie a riscului asigurat, de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care acesta este responsabil, ca de pilda: incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, daca aceasta rezulta din acte incheiate de organele in drept si abilitate;
  • prabusirea cladirilor sau a constructiilor de sustinere, ca urmare a erorilor de proiectare si/sau defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
  • pagube produse la suprafata bunurilor asigurate (zgarieturi, aschieri, ciuntituri);
  • partea din despagubirea totala aferentapagubelor produsebunurilorcasbile in excedent a5% din suma asigurata;
  • pagube produse becurilor electrice (surselor de lumina).

                           EXTENSIA t. GREVE SI TULBURARI CIVILE 

 • Prin prezenta extensie urmatoarele riscuri sunt asigurate si au urmatoarele definitii:
  • Greva: incetarea organizata a activitatii unei parti importante a angajatilor unui angajator care foloseste forta de munca salariala, in scopul de a impune revendicari de ordin economic, social sau politic.
  • Tulburari civile: Demonstratii violente si ilegale care nu intra in categoria revoltelor, dar care se transforma intr-o agitatie ce ia proportiile unor dezordini sociale.
  • Actiunea autoritatilor legal constituite pentru suprimarea sau incercarea de suprimare a unei astfel de tulburari a ordinii publice sau pentru reducerea urmarilor unei astfel de tulburari.
 • Acest risc nu include :
  • pierderea de venituri, pierderea datorata intarzierilor, pierderi ale segmentului de piata detinut sau alte pierderi indirecte de orice fel;
  • pierderi sau daune rezultand din incetarea totala sau partiala a activitatii sau cauzate de intarzierea, intreruperea sau incetarea unui proces de productie sau de exploatare;
  • pierderi sau daune rezultand din deposedarea temporara sau permanenta ca urmare a confiscarii sau rechizitionarii efectuata de o autoritate legal constituita;
  • pierderi sau daune rezultand din pierderea temporara sau permanenta a posesiei asupra unei Cladiri, prin ocuparea ilegala a cladirii respective de catre o persoana;
  • pierderi sau daune directe sau indirecte cauzate sau aparute din sau in legatura cu materiale care intra in componenta armelor nucleare;
 • Nu se admit compensatii intre sumele asigurate pentru articole diferite nominalizate ca atare in polita.

                            EXTENSIA 7. AVARII LA instalatii INTERIOARE

 • In baza acestei extensii, asiguratorul acopera pagubele produse de Avarii accidentale la instalatiile interioare de gaze, apa, canal, climatizare sau incalzire centrala care rezulta din:
  • reglarea defectuoasa a instalatiei, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul instalatiei;
  • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipiente sub presiune;
  • suprapresiune sau implozie;
  • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
  • defecte de fabricatie sau de material, greseli de proiectare;
  • erori de montare sau instalare.
 • Acest risc nu include :
  • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
  • pagube produse la piese si parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica, cum sunt obiectele de sticla, cabluri, garnituri etc. si materialele consumabile (ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrifianti etc.);
  • pagube produse prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoarelor si altora similare;
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale instalatiilor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale persoanelor pentru care acesta este responsabil;
  • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
  • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
  • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
  • bunuri care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste;
  • pagube produse de inghet;
  • pagube produse instalatiilor interioare care nu au fost mentionate in anexa la contract.

                            EXTENSIA 8. daune ELECTRICE

 • Conform acestei extensii asiguratorul acopera in limita mentionata in polita pagube materiale produse de:
  • scurtcircuit, supratensiune, variatii de tensiune si alte fenomene de natura electrica, inductie, formarea de arcuri electrice, daca in urma acestora se produce sau nu un Incendiu in interiorul aparatelor electrocasnice (chiar daca acestea nu sunt urmate de Incendiu);
  • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (Trasnet, fulger) asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc).
 • Se pot asigura: bunurile electrocasnice (masini de spalat, cuptoare electrice, frigidere, congelatoare, aparate TV, aspiratoare etc), aparatura electrica si electronica, generatoarele de current cu conditia ca acestea sa fie functionale, sa se afle in perimetrul asigurat, sa aiba o vechime in exploatare mai mica de 5 ani (inclusiv) si sa fie incluse la categoria bunuri conform politei de asigurare.
 • Acest risc nu include :
  • daune cauzate la piese sau parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea lor periodica, inclusiv piese sau componente schimbabile sau detatabile, baloane de sticla, tuburi electronice si lampi de iluminat, cabluri de conexiune (electrice sau cu fibra optica) altele decat cele din interiorul bunului asigurat, bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice), perii colectoare, sigurante si alte elemente de protectie, agenti frigorifici si de racire, coroziune si orice alte influente chimice sau atmosferice continue;
  • daune cauzate de deficiente care existau deja la incheierea asigurarii si care trebuiau sa fie cunoscute asiguratului;
  • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie;
  • cheltuieli ocazionate de revizii si reparatii curente sau periodice;
  • obiecte sau produse continute in aparatura electrocasnica (ca de exemplu, dar nu limitat: deteriorarea de alimente dintr-un congelator);
  • pagube produse in timpul operatiilor de omologare sau de probe, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie;
  • instalatia electrica aferenta cladirii, inclusiv tabloul de distributie a energiei electrice, centrale termice, boilere de orice tip si marime, precum si vase/cazane/recipiente continand abur, aer sau alte fluide sub presiune;
  • unelte electrice, generatoare ti transformatoare de peste 1.000 kVA si motoare electrice de peste 1.000 kW, masini de gaurit, polizor unghiular, fierastrau electric, masini de tuns iarba, utilaje agricole etc;
  • computere, impreuna cu dispozitivele periferice, ti retele telefonice (echipamentele respective pot fi acoperite prin contracte de asigurare distincte);
  • daune cauzate de uzura;
  • pagube produse bunurilor electrocasnice,aparaturii electrice si electronice sau generatoarelor de current care nu au fost mentionate in anexa la contract.
 • Valoarea despagubirii se stabilete dupa cum urmeaza:
  • in cazul distrugerii totale a bunului asigurat, valoarea despagubirii este evaluata la valoarea de inlocuire (nou) reprezentand costul de inlocuire a bunului deteriorat cu unul nou cu parametric similari, mai putin orice valoare recuperata in cadrul unei limite convenite;
  • valoarea despagubirii pentru daune partiale se evalueaza pe baza costurilor evidentiate si justificate, suportate de asigurat, pentru a repara bunul asigurat insa, in nici un caz, compensatia nu va depati valoarea despagubirii care ar rezulta din distrugerea totala a bunului;
  • valoarea despagubirii poate fi majorata cu oricefel de costuri evidentiate si justificate, suportate de asigurat, pentru transport, instalare sau reinstalare a bunului asigurat, pana la un maxim de 10% din valoarea daunei in exces fata de limita raspunderii stabilita in polita
 • Din valoarea finala a despagubirii se va deduce fransiza de 10% din dauna calculata dar nu mai putin decat limita stabilita in polita. fransiza nu poate fi supusa niciunei derogari.

                           EXTENSIA 9. OBIECTE DE VALOARE

 • Conform acestei extensii, asiguratorul, in limita sumei asigurate, pentru pagubele produse de aceleasi riscuri pentru care este asigurata cladirea si/sau bunurile continute, se pot asigura obiectele de valoare, proprietatea asiguratului, aflate in perimetrul asigurat, cum ar fi: pietre pretioase, perle, bijuterii, monezi, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina, argint aurit), tablouri, picturi de valoare, gravuri, stampe, icoane, statui, masti, papusi, tapiserii, broderii, goblenuri, medalii, ceasuri, timbre si marci postale, carti, scrisori si alte documente rare, obiecte de arta si antichitati, obiecte rare sau unicat sau orice obiecte declarate ca atare de catre asigurat ca fiind de valoare. Acestea se pot asigura individual sau sub forma de colectie (grupare de obiecte asemanatoare, a caror valoare cumulata depaseste suma valorilor individuale).
 • Asigurarea poate fi incheiata in urmatoarele conditii:
  • sa existe poze la incheierea asigurarii cu fiecare obiect in parte;
  • sa existe o descriere amanuntita a fiecarui obiect (care sa contina greutatea obiectului respectiv, calitatea materialului, dimensiuni, tara de provenienta, numele artistului etc);
  • sa existe o evaluare autorizata a bunurilor sau facturi de cumparare de nou (pentru cele mai noi de 5 ani). Pentru obiectele care nu au documente de provienienta asiguratul va da declaratii pe propria raspundere privind modul si imprejurarile dobandirii bunului respectiv;
  • cladirea sa fie prevazuta cu sistem de alarma conectat la o societate specializata de paza si supraveghere si care sa acopere toate camerele in care se afla bunurile mai sus mentionate;
  • obiectele de valoare de tipul: pietre pretioase, perle, bijuterii, monezi, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina, argint aurit), timbre si marci postale, carti, scrisori si alte documente rare, obiecte rare sau unicat a caror valoare individuala este mai mare sau egala cu 4.000 lei, se preiau in asigurare pentru riscul de furt numai daca se afla in seifuri inzidite sau cu greutate mai mare de 70 kg.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate, astfel:
  • in caz de dauna totala, despagubirea se face:
   • la valoarea de inlocuire, pe baza pretului de pe piata, la data producerii daunei, pentru metalele pretioase neprelucrate, obiectele din metale pretioase, bijuteriile, perlele, pietrele pretioase;
   • la valoarea determinata pe baza de cataloage si/sau expertize in cazul colectiilor si obiectelor de arta;
  • in caz de dauna partiala, dupa caz, costul reparatiei/refacerii sau costul de inlocuire, dar nu mai mult decat valoarea reala a bunului la data daunei;
  • in cazul asigurarii unei colectii sau serii de bunuri mobile (monede, timbre, opere de arta etc) in caz de dauna, nu se acorda despagubiri pentru reducerea de valoare a acesteia prin distrugerea sau deteriorarea unui bun din colectie, despagubirea platindu-se numai pentru bunul afectat.
  • Despagubirea nu poate depasi nici suma asigurata pentru respectivul obiect, nici despagubirea maxima calculata conform aliniatului de mai sus, nici pretul la data daunei a unui obiect identic din magazinele de specialitate.
  • Pentru bunuri ca: bijuterii, pietre pretioase si semipretioase, obiecte din metale pretioase, despagubirea maxima va fi calculata astfel: [pretul oficial la data daunei, pe gram, al materialului din care este facut obiectul] x [numarul de grame al obiectului respectiv], in cazul in care nu exista o factura de nou, sau maxim valoarea de factura de nou, in cazul in care aceasta exista.
 • Acest risc nu include :
  • obiectele de valoare situate in alte locuri decat perimetrul asigurat (bijuterii/ceasuri purtate de asigurat in afara locatiei asigurate, expuse in muzee sau expozitii, aflate in tranzit, inclusiv prin intermediul companiilor de curierat) sau pentru care nu sunt respectate prevederile paragrafului 2 de mai sus;
  • pagube ca urmare a deteriorarii (cum ar fi: defectarea ceasurilor, desprinderea pietrelor pretioase din bijuterii sau zgarieri, fisuri, exfolieri, ciobituri, rupturi ale obiectelor din metale pretioase), distrugerii sau pierderii din orice cauza cu exceptia riscurilor asigurate;
  • pagube ca urmare a neglijentei (exemple, fara a fi limitative: scapare din mana, lovire de alte corpuri, introducerea in medii corozive sau umede ori in alte medii care pot determina deprecierea/deteriorarea/uzura prematura a obiectelor);
  • pagube frescelor sau decoratiunilor apartinand imobilelor;
  • pagube ca urmare a actiunii luminii (naturale sau artificiale);
  • pagube ca urmare a depozitarii in conditii improprii, cum ar fi: depozitarea pe pardoseala a tablourilor, tapiseriilor ori lucrarilor de grafica, sau depozitate fara ambalaj corespunzator.

                           EXTENSIA 10. INUNDATIE DE LA APA DE CONDUCTA

 • Conform acestei extensii asiguratorul acopera in limita mentionata in polita de asigurare dar nu mai mult de 5% din suma asigurata, inundarea provocata de apa cladirii si bunurilor asigurate, cu exceptia urmatoarelor situatii, dupa cum urmeaza:
  • inundatie produsa de accidente de orice fel, inclusiv ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa, rezervoarelor sau deteriorarii robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor de apa din cladire/constructie;
  • inundatie datorata deversarii apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, proprietatea asiguratului sau apartinand altor persoane juridice sau fizice;
  • inundarea provocata de instalatiile de alimentare sau evacuare a apei provenind de la spatiile invecinate sau provocate din neglijenta asiguratului sau a celor care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu acesta;
  • urmarile spargerii accidentale a conductelor, rezervoarelor, vaselor etc. ca urmare a inghetului apei din conducte, rezervoare, vase etc.
 • Acest risc nu include :
  • Partea din despagubirea totala aferenta pagubelor produse bunurilor asigurate, in urma evenimentelor acoperite prin aceasta extensie,in excedent a 5% din suma asigurata;
  • Cheltuielile de reparatie sau inlocuire a conductelor, rezervoarelor, vaselor si anexelor racordate la conductele avariate;

                            EXTENSIA 11. RASPUNDEREA CIVILA FATA DE terti PENTRU PAGUBE PRODUSE IN LOCUINTE

 • Asiguratorul acopera prejudiciile cauzate tertilor pentru pagube produse in cladire de asigurat sau de catre persoanele care, astfel cum s-a convenit, au calitatea de asigurat.
 • Asigurarea acopera raspunderea civila, in baza legii, in legatura cu:
  • faptele cauzatoare de prejudicii comise din culpa de oricare din persoanele asigurate, in locuinta sau in afara acesteia, cu exceptia celor din exercitarea unei profesiuni sau indeplinirea sarcinilor de serviciu ori desfasurarea oricaror activitati reprezentind pentru asigurat sursa de venit;
  • neindeplinirea obligatiilor ce-i revin asiguratului, in calitate de proprietar sau detinator ori utilizator al locuintei de la adresa mentionata in polita de asigurare;
  • prejudiciile produse tertilor de animalele detinute de asigurat.
 • Pentru acordarea oricaror despagubiri trebuie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
  • evenimentul asigurat, generator de prejudicii, suferit de terte persoane, sa se fi produs in timpul perioadei de asigurare inscrisa in contract;
  • prejudiciul suferit de terte persoane sa fi fost cauzat de o fapta culpabila a unei persoane care are calitatea de asigurat sau de un bun aflat in paza juridica a asiguratului;
  • sa existe un raport de cauzalitate intre fapta culpabila si prejudiciul tertelor persoane;
  • prejudiciul sa fie indemnizabil, adica sa aiba un caracter cert, actual, sa fie personal si direct.
 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru:
  • sumele pe care asiguratul titular de contract si/sau orice persoana care are calitatea de asigurat, este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciile directe cauzate prin:
   • vatamari corporale, inclusiv decesul, suferite de terte persoane ;
   • avarierea/distrugerea bunurilor apartinand tertelor persoane ca urmare unui eveniment asigurat;
  • cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.
 • Prin eveniment se intelege un accident, exterior persoanelor asigurate, imprevizibil si neintentionat produs din culpa asiguratului si care genereaza prejudicii prin pagube materiale si/sau vatamari corporale ori deces uneia sau mai multor terte persoane, altele decat asiguratul.
 • Prin vatamare corporala se intelege o vatamare fizica sau o imbolnavire suferita de o persoana.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat referitoare la propriile sale vatamari;
  • pretentiile de despagubiri formulate de asigurat sau de orice persoana care are calitatea de asigurat referitoare la daunele materiale pe care le-a cauzat bunurilor proprii sau bunurilor apartinand tertelor persoane si care se afla in custodia acestuia sau i-au fost incredintate in orice mod si cu orice titlu (ingrijire, pastrare, reparare, prelucrare, curatare, vopsire, expediere, intrebuintare etc.);
  • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat fata de alta persoana cuprinsa in asigurare;
  • vatamari corporale sau daune materiale cauzate de fapte produse sub influenta alcoolului, fapte intentionate, deliberate comise de orice asigurat, ori de fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie;
  • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unor raporturi contractuale (orice raspundere contractuala);
  • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a oricaror sarcini de serviciu, activitati comerciale/productive/profesionale;
  • prejudiciile produse tertilor prin insulta, calomnie sau orice defaimare, indiferent daca s-a produs prin viu grai sau in scris, pretentiile de despagubiri pentru daune morale;
  • prejudiciile produse tertilor prin pierderi financiare pure, care nu apar ca o consecinta directa a vatamarilor corporale si/sau avarierii/distrugerii/pierderii de bunuri apartinand acestora, cum ar fi: pierderea de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri;
  • pretentiile de despagubiri pentru prejudicii produse de animalele aflate in paza juridica si/sau materiala a asiguratului, daca acesta obtine de pe urma animalelor respective orice forma de venit (de ex: dresaj de caini, crescatorii de caini si animale de curse si de tractiune etc.);
  • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor, titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor, tablourilor, sculpturilor sau altor obiecte cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
  • amenzile de orice fel si cheltuielile penale, la care ar fi obligat asiguratul raspunzator de producerea prejudiciului;
  • raspunderea oricarui asigurat rezultata in urma utilizarii oricarui fel de autovehicul inmatriculabil (inclusiv remorca trasa de acesta) si vehicul neinmatriculabil, in urma utilizarii oricarui fel de mijloc de transport maritim sau aerian, precum si raspunderea rezultata in urma incarcarii sau descarcarii din acestea;
  • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte;
  • orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane, alta decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal sau material.
 • Asiguratul nu are raspundere civila daca evenimentul s-a produs:
  • dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila);
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite.
 • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de terte persoane, consecinte ale tuturor evenimentelor produse pe perioada de valabilitate a asigurarii, limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare.
 • Limitele raspunderii (sumele asigurate) se stabilesc conform solicitarii asiguratului, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 200.000 lei pe perioada de asigurare si nu mai mult de echivalentul a 40.000 lei pe eveniment combinat, pentru vatamari corporale/deces si pagube materiale.
 • Asiguratul este obligat:
  • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instanta, cat si in caile de atac. Asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului;
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau, in cazul cand nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca, pronuntata in Romania.
 • In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirile nu pot depasi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat. Astfel, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, costul reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unor bunuri asemanatoare celor avariate (din punct de vedere al caracteristicilor tehnice) din care se scade uzura si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica.
 • In cazul vatamarilor corporale despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate, precum si pierderile de venit net suferite de persoana respectiva pe perioada de la producerea accidentului pana la refacerea capacitatii de munca.
 • In cazul decesului despagubirile vor acoperi, in limita raspunderii asumate de asigurator:
  • cheltuielile de inmormantare, pa baza inscrisurilor doveditoare;
  • cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul pana in localitatea in care se face inmormantarea;
  • veniturile nete nerealizate si eventualele cheltuieli facute (daca au fost cauzate de accident) in perioada de la data producerii evenimentului asigurat pana la data decesului;
  • prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) celor indreptatiti, potrivit legii.
 • Daca se stabileste, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, ca despagubirea sa fie achitata sub forma de prestatii banesti periodice (pensii de intretinere), asiguratorul va plati suma stabilita in aceste conditii, in limita raspunderii asumate. Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice (pensie de intretinere), starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este in drept sa solicite instantei de judecata competente sa micsoreze cuantumul sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice, sau sa dispuna incetarea platii acestora.
 • In cazul platii unei despagubiri, daca datele mentionate de asigurat in declaratia de asigurare, date care au stat la baza calcului primei de asigurare, nu corespund cu realitatea, iar prima de asigurare corespunzatoare datelor reale este mai mare decat cea calculata la incheierea asigurarii, asiguratorul are dreptul de a recalcula prima in functie de datele reale si de a retine din cuantumul despagubirii diferenta de prima.
 • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste limita raspunderii asiguratorului convenita prin contract, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei prin plata de despagubiri.
 • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
 • In orice situatie asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, raspunderea asiguratorului, contractual asumata, fiind divizibila.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante si/sau situatii contradictorii intre declaratiile asiguratului/persoanei pagubite si situatia de fapt.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii pe baza de intelegere amiabila sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila se sting orice pretentii ale persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti de la ASITO KAPITAL S.A. sunt:

 • sa ia pe cheltuiala sa toate masurile pentru prevenirea si/sau limitarea pagubelor urmand recomandarile asiguratorului, prevederile legale si/sau recomandarile producatorilor;
 • sa anunte imediat in scris asiguratorul in legatura cu orice modificare sau intentie de modificare a riscului fata de datele comunicate la incheierea asigurarii;
 • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa inspecteze si sa examineze amplasamentul riscului asigurat, ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea riscului; In cazurile in care cu acest prilej se constata degradarea conditiilor de protectie existente la data incheierii asigurarii, prin nerespectarea eventualelor recomandari stabilite, sau prin aparitia unor defectiuni generatoare de pericole, asiguratorul poate rezilia polita.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatiile:
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 3 zile calendaristice despre producerea evenimentului, dand informatii asupra naturii si marimii daunei;
  • sa colaboreze cu asiguratorul la inspectarea avariilor produse la riscul asigurat;
  • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita efectuarea de investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei. Pentru a conserva dreptul de regres al asiguratorului, asiguratul este obligat sa ia cel putin urmatoarele masuri:
   • Daca are posibilitatea, sa efectueze fotografii martor sau inregistrari video cu orice mijloc, aparat foto, telefon mobil etc., indiferent cui aparartine acest mijloc de inregistrare singura conditie fiind aceea de a putea fi pus la dispozitia asiguratorului.

               Pentru pagubele produse in perioada cat asigurarea a fost denuntata sau suspendata, asiguratorul nu acorda despagubiri.

               Neindeplinirea de catre asigurat a obligatiei de a conserva dreptul de regres al asiguratorului, da asiguratorului dreptul de a refuza plata despagubirii daca intervine una din urmatoarele situatii:

 • nu poate identifica vinovatul de producerea riscului, ca urmare a lipsei de implicare a asiguratului desi acesta putea si trebuia sa se implice in identificarea acestuia;
 • daca vinovatul a fost identificat dar regresul nu se poate exercita datorita lipsei probelor concludente, situatie rezultata ca urmare a lipsei de implicare a asiguratului care, desi putea si trebuia sa se implice in conservarea unor mijloace de proba si acesta nu a facut acest lucru.

               Asiguratul poate lua orice alte masuri suplimentare pe care le apreciaza ca fiind oportune sau necesare.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASITO KAPITAL S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de aasigurare facultativa a locuintelor, bunurilor din locuinte si raspunderii civile fata de terti, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 

                 Asiguratorul despagubeste urmatoarele pierderi cauzate de riscurile asigurate:

  • Pierderea reala sau avaria produsa bunului asigurat determinata astfel:
   • in caz de pierdere (distrugere totala) a cladirii se ia in considerare costul de inlocuire, pentru Cladiri in constructie, lucrari in faza finala se va lua in considerare costul materialelor real folosite si al muncii efectiv consumate;
   • in caz de pierdere a bunurilor sau necesitatea inlocuirii unor parti afectate ale bunului - valoarea de piata a unui bun nou similar mai putin deprecierea bunului inlocuit in functie de conditia sa in momentul producerii pierderii/avarierii;
   • in cazul repararii bunului - costul lucrarilor de reparatii si a materialelor necesare mai putin deprecierea bunului reparat, in functie de conditia sa in momentul producerii pierderii/avariei;
   • costul repararii bunului, la optiunea asiguratorului, poate fi calculat pe baza devizului de cheltuieli provizoriu necesare pentru reparatie (restaurare) elaborat de o comisie specializata de experti sau in baza cheltuielior real efectuate pentru reparatie.
  • Cheltuieli necesare si rezonabile pentru minimizarea pierderilor acoperite de asigurator:
   • Cheltuieli rezonabile pentru minimizarea pierderilor acoperite de asigurator in cazul in care aceste cheltuieli erau necesare si erau in conformitate cu instructiunile asigurarorului;
   • Cheltuielile ocazionate de deplasarea si interventia echipelor de pompieri, in cazul in care Brigada de Pompieri solicita plata unor asemenea costuri/cheltuieli;
   • Cheltuielile ocazionate de expertizarea daunei;
   • Cheltuieli justificate de asigurat pentru cazare temporara la hotel, de maxim 5 zile calendaristice, pana la gasirea unei chirii, dar nu mai mult de 200 lei/zi sau echivalent in alte valute, pentru intreaga familie;
   • Cheltuielile cu chiria efectuate (dovedite prin acte justificative valabile) de asigurat pentru inchirierea unui spatiu avand caracteristici si dotari similare cu cele ale locuintei asigurate devenita nelocuibila in urma producerii unui risc asigurat, dar nu mai mult de 1 500 de lei/ luna pentru intreaga familie, pentru o perioada de maxim 3 luni;
   • Cheltuieli ocazionate de refacerea inscrisurilor distruse (acte de stare civila si alte documente precum diplome, certificate, facturi, chitante) in limita a 1 000 lei;
   • Toate aceste cheltuieli vor fi platite peste suma asigurata indicata in polita de asigurare, dar sub nici o forma nu vor depasi 10% din suma asigurata specificata in polita.
   • Asiguratorul este eliberat de obligatia despagubirii pierderilor cauzate de faptul ca asiguratul in mod deliberat nu a luat toate masurile posibile si rezonabile pentru a preveni sau minimiza pierderile.

                  Calculul despagubirii

  • Suma specificata in polita ca fransiza va fi dedusa din suma fiecarei despagubiri si/sau serii de despagubiri provenite din evenimente diferite, asiguratorul fiind raspunzator pentru restul despagubirii.
  • In cazul despagubirilor aferente riscurilor acoperite prin polita obligatorie de asigurare a locuintelor P.A.D. (cutremur, inundatie, alunecari de teren), indiferent daca asiguratul are incheiata o astfel de polita sau nu, asiguratorul va fi raspunzator doar pentru suma care excede despagubirea cuvenita conform unei astfel de polite obligatorii.
  • Suma maxima a despagubirii, in conformitate cu fiecare cerere valabila si/sau serie de cereri ca urmare a evenimentelor asigurate, inainte de aplicarea fransizei sau a despagubirilor aferente politei obligatorii P.A.D. , nu poate depasi suma asigurata, limita de despagubire sau sublimitele, asa cum sunt prevazute in sectiunea respectiva a politei.
  • In cazul in care asiguratul a primit plati de la terti, atunci aceste sume vor fi deduse din suma despagubirii platibile prin polita inainte de aplicarea fransizei.
  • In cazul in care la data platii despagubirii prima de asigurare nu a fost platita integral asiguratorul are dreptul sa retina sumele reprezentand ratele neplatite din despagubire.
  • Suma totala a despagubirilor platite pe perioada asigurarii nu vor depasi suma asigurata prevazuta in polita.
  • La solicitarea asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans in contul daunei, de pana la 30% din despagubirea estimata.
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor convenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • despagubirile privind pagubele produse la partile comune (acoperis, scari, instalatii etc.) se calculeaza numai pentru cota corespunzatoare partilor de cladire care-i revin asiguratului, respectiv asiguratilor.
  • Reparatiile cladirilor avariate sau distruse pot fi facute prin unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii in constructii, aprobate de ministerul de resort.
  • Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonunilor de mana si a documentelor de tip consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala.
  • La cererea scrisa a asiguratului, reparatiile se pot executa si in regie proprie, in urmatoarele conditii:
   • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
   • in cazul in care reparatiile se executa cu meseriasi ocazionali, valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate in domeniu;
   • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana si a celor provenind de la consignatii) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi acceptate la plata.

                 Optiunea asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul asigurat

  • Asiguratorul are optiunea de a a repara, reface sau inlocui bunul avariat sau distrus sau oricare parte a lui, in loc sa plateasca suma corespunzatoare distrugerii sau avarierii, sau se poate alatura altui asigurator in a face astfel. Asiguratorul se obliga ca prin reparare, refacere sau inlocuire sa restabileasca starea bunul afectat asa cum era aceasta inainte de producerea evenimentului asigurat, dar numai in masura in care circumstantele o permit si intr-o maniera satisfacatoare, si sub nici o forma asiguratorul nu va fi obligat sa cheltuiasca mai mult in repararea, refacerea sau inlocuirea bunului decat suma asigurata pentru acel bun.
  • Daca asiguratorul alege sa repare, refaca sau sa inlocuiasca orice bun avariat sau parte a lui, asiguratul va furniza asiguratorului, pe cheltuiala proprie, planuri, specificatii tehnice, masuratori, cantitati si alte astfel de particularitati pe care asiguratorul le poate solicita. Nici o actiune realizata sau cauzata de asigurator care vizeaza repararea, refacerea sau inlocuirea nu va fi considerata o alegere a asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul respectiv.
  • In cazul in care asiguratorul nu va putea repara, reface sau inlocui bunul asigurat, din cauza unor reglementari locale sau altei reglementari in vigoare, asiguratorul va fi totusi raspunzator de suma necesara pentru repararea sau inlocuirea bunului.

                 Transferul drepturilor pentru recuperare si abandon

  • In cazul in care asiguratorul plateste asiguratului pentru pierderea totala, furtul bunului asigurat sau pentru inlocuirea unor parti ale acestuia, dreptul asupra unor astfel de bunuri sau parti inlocuite sunt transferate asiguratorului. Asiguratorul are dreptul sa-si exercite dreptul de recuperare, caz in care asiguratul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a incredinta drepturile sale in beneficiul asiguratorului.
  • Daca bunul este recuperat inainte de sau dupa orice plata de despagubire, asiguratul, in urma recuperarii bunului, va returna toate sumele platite de asigurator acestuia. Asiguratorul va fi raspunzator doar, in limitele si conditiile politei, pentru orice avarie fizica directa la bunul asigurat sau a oricarei parti a acestuia.

                 Subrogarea

  • In limitele indemnizatiei (despagubirii) platite asiguratului, asiguratorul se subroga in drepturile acestuia, impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei.
  • Asiguratul va acorda asiguratorului tot sprijinul de care este capabil in vederea conservarii drepturilor sale de regres, va face toate demersurile necesare pentru a permite asiguratorului sa intenteze actiuni judecatoresti in numele asiguratului.
  • Toate sumele recuperate amiabil sau prin hotarare judecatoreasca vor fi mai intai folosite pentru rambursarea platilor efectuate de asigurator, pana la limita platilor efectuate prin aceasta polita.
  • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care impiedica regresul.

                  Refuzarea despagubirii

  • Asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii catre asigurat in urmatoarele cazuri:
   • Asiguratul nu a dezvaluit asiguratorului toate faptele materiale si circumstantele privind obiectul asigurat si/sau pierderea care sunt cunoscute sau ar trebui sa fie cunoscute de asigurat in cursul normal al activitatii sale, sau daca a furnizat asiguratorului informatii false sau care induc in eroare si care privesc bunul asigurat si/sau circumstantele si marimea pierderii.
   • Asiguratul nu a indeplinit/respectat conditiile politei si legislatia in vigoare sau daca prin actiunile lui a determinat cresterea volumului pierderii, dar doar pentru acea suma care excede pierderea care s-ar fi inregistrat daca actiunile lui nu ar fi avut loc.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  TEL: 021/230.04.63​

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.