Polita de asigurare facultativa a locuintelor - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group casuta noastra facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, rezidente sau nerezidente, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Avantajele si beneficiile politei de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA:

 • Flexibilitate prin alegerea dintre cele 2 acoperiri de baza disponibile:
  • Acoperire STANDARD - AS
  • Acoperire TOTALA - AT
 • Asigurare la prim risc (pentru orice dauna care a intervenit pe parcursul valabilitatii politei de asigurare, cuantumul despagubirii se stabileste la nivelul pagubei respective, fara a depasi limita sumei asigurate);
 • Suma Asigurata identica cu polita PAD, dar cu acoperiri mult mai generoase (polita este un fel de PAD PLUS);
 • Beneficiaza de acoperirea unor Riscuri si Cheltuieli Suplimentare fara plata unei prime de asigurare suplimentare;
 • Prime de asigurare avantajoase, fixe, stabilite standard;
 • Nu se efectueaza inspectia de risc;
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, il constituie:

 • Cladirile si alte constructii cu destinatie de locuinta, anexele din gospodaria asiguratului precum si partile comune (partile care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii imobilului – acoperis, scari, instalatii, etc.), aflate pe teritoriul Romaniei, la adresa mentionata in polita de asigurare, avand anul de constructie minim 1942 inclusiv.
  • Prin Cladiri si alte constructii cu destinatie de locuinta se intelege cladirea - casa, vila, cabana - destinata locuirii permanente sau temporare (case de vacanta), alte constructii utilitare dotate in acest scop, precum si apartamente din blocuri (inclusiv cota de proprietate indiviza asupra partilor comune). Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta se asigura inpreuna cu dependintele cu care fac corp comun.
  • Prin anexe din gospodaria asiguratului se intelege constructiile fixe sau provizorii care nu fac corp comun cu cladirea sau alta constructie cu destinatia locuinta: sopron, magazie, grajd, piscina, garaj, imprejmuiri, etc, iar in cazul apartamentelor in bloc: boxa, garaj, camera de serviciu. Anexele din gospodaria asiguratului se asigura numai impreuna cu cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta, la optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in mod expres in polita de asigurare.
  • Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta precum si anexele din gospodaria asiguratului se asigura in integralitatea lor constructiva (cu fundatie, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, etc.) si impreuna cu instalaitile fixe aferente cladirilor si altor construcii (care se asigura la cladirea asigurata si pana la conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare publice). Nu se considera ca facand parte din cladire instalaitile fixe care asigura functionarea generala a cladirii.
 • Continutul: bunuri care sunt in proprietatea sau in detinerea asiguratului si/sau a urmatoarelor persoane care locuiesc permanent impreuna cu asiguratul, titular de polita, la adresa asigurata: sotul / sotia, copiii, parintii, precum si alte persoane aflate in intretinere.
  • Sunt cuprinse in asigurare bunuri casnice, cum ar fi:
   • mobilier;
   • imbracaminte, incaltaminte, obiecte de marochinarie;
   • aparatura electrica si electrocasnica, aparatura foto, aparatura electronica si tehnica de calcul si ceasuri;
   • bunuri de uz casnic si gospodaresc si alte bunuri din gospodarie;
   • alimente si produse agroalimentare;
   • mijloace de transport neinmatriculabile, combustibili, unelte agricole, materiale de constructie, furaje;
   • instalaii fixe care asigura functionarea generala a cladirii.
 • Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.
  • Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.
  • Daca interesul, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul/asiguratul este de rea credinta.
 • Bunuri asigurabile sunt si bunurile care, prin natura lor, sunt destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber, in masura in care sunt concepute anume pentru aceasta (rezervoare, piscine, aparate de aer conditionat, sisteme de supraveghere si/sau alarmare, alte bunuri care, potrivit normelor sau uzantelor se gasesc sub cerul liber.
 • Bunurile asigurate, adresa la care se afla acestea, sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare si identificate prin specificatia anexata.
 • Daca nu s-a convenit altfel, se considera bunuri asigurate doar cele aflate la locatia asigurata mentionata in polita de asigurare. Aceasta restrictie nu mai este valabila pentru bunurile care, ca urmare a unei pagube iminente, sau a uneia care sa produs de curand, au fost scoase din incinta asigurata si care, ca urmare a momentului si locului in care au fost amplasate, au fost deteriorate, distruse sau disparute.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata trebuie sa fie locuita permanent;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • NU SE EFECTUEAZA inspectie de risc;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata, numai pe o perioada de 12 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             La instrainarea bunurilor asigurate, asiguratul are obligatia de a comunica asiguratorului instrainarea survenita si dobanditorului existenta politei de asigurare.

             Cu acordul scris al dobanditorului, polita de asigurare va continua si va produce efecte intre asigurator si dobanditor. In lipsa acordului scris al dobanditorului, polita de asigurare inceteaza incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-au instrainat bunurile. Atunci cand asiguratul / contractantul a platit, fie si partial, prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare.

             Diferenta dintre prima platita si cea calculata se restituie asiguratului / contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

             Daca asiguratul nu-si indeplineste obligatia de comunicare, instrainarea bunurilor asigurate nu determina incetarea politei de asigurare, care va produce efecte intre asigurator si dobanditor, iar asiguratul ramane obligat sa plateasca primele de asigurare care devin scadente ulterior datei instrainarii.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie orice persoana fizica, romana sau straina, rezidenta sau nerezidenta, titulara a unui interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul asigurarii si care intruneste calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Bunurile asigurate, in baza politei de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, se asigura pentru o suma asigurata:

 • declarata de asigurat/contractant;
 • evaluata de un evaluator autorizat;

              Prin valoare de asigurare, la data incheierii asigurarii, se intelege:

 • Pentru Cladiri (cladirile trebuie sa fie de tip A sau B conform legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundaitilor, republicata, si in normele in aplicarea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare) este:
  • Valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand in cazul cladirii asigurate, costul construirii (la preturile uzuale de piata) unei Cladiri avand caracteristici constructive si functionale similare cu cea asigurata, rezultat din devize, facturi sau alte documente.
  • Suma asigurata este de 20 000 euro pentru cladirile de tip A si de 10 000 euro pentru cladirile de tip B;
 • Pentru anexe si alte constructii, este:
  • Valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand in cazul cladirii asigurate, costul construirii (la preturile uzuale de piata) unei Cladiri avand caracteristici constructive si functionale similare cu cea asigurata, rezultat din devize, facturi sau alte documente.
  • Suma asigurata este de 2 000 euro indiferent de tipul cladirii, A sau B;
 • Pentru continut, este:
  • Valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand in cazul cladirii asigurate, costul construirii (la preturile uzuale de piata) unei Cladiri avand caracteristici constructive si functionale similare cu cea asigurata, rezultat din devize, facturi sau alte documente.
  • Suma asigurata este de 2 000 euro pentru cladirile de tip A si de 1 000 euro pentru cladirile de tip B;
 • Pentru raspundere Civila Legala este:
  • Limita de raspundere pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata este de 1 000 euro;
 • Pentru inundatie provocata de apa de conducta, este:
  • Suma asigurata este de 1 000 euro;

               Suma asigurata este stabilita in EURO.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata fiind efectuata in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata. La solicitarea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta plata primei de asigurare in rate. Numarul, cuantumul si datele de scadenta a ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta de plata a ratelor de prima.

               In cazul reinnoirii politei de asigurare, raspunderea asiguratorului continua fara intrerupere daca prima de asigurare/rata de prima de asigurare pentru perioada in prelungire se plateste inainte de expirarea politei de asigurare in curs.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare ratei intai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la data scadenta, termen pana la care situatia politei ramane neschimbata si, pe cale de consecinta, nu inceteaza nici raspunderea asiguratorului pentru riscurile asigurate.

               In cazul in care rata de prima nu este achitata nici pana la termenul de pasuire, incepand cu ora 00:00 a zilei imediat urmatoare termenului de pasuire, polita de asigurare se suspenda automat pe o perioada de 45 de zile calendaristice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nici o notificare sau alta formalitate prealabila. Suspendarea poate inceta oricand in perioada de suspendare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • pe durata perioadei de suspendare, asiguratul / contractantul solicita in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventuale pagube produse in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata;
 • in cazul in care considera necesar, asiguratorul efectueaza o inspectie de risc si intocmeste un raport;
 • asiguratul / contractantul plateste rata de prima datorata;
 • asiguratorul emite un document de repunere in vigoare a politei.

               Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat rata de prima restanta si s-a emis documentul de repunere in vigoare. Suspendarea politei de asigurare nu decaleaza data de expirare a perioadei asigurate si nici nu modifica prima de asigurare aferenta politei.

               Daca pana la expirarea perioadei de suspendare polita de asigurare nu reintra in vigoare conform prevederilor de mai sus, polita se reziliaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000/10 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000/10 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000/10 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

 • AS - Acoperire STANDARD
  • Incendiu inclusiv pentru pagube materiale directe produse de Incendiu bunurilor asigurate prin:
   • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
   • degajare de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului;
   • avarii la instalaii fixe aferente cladirilor si altor construcii;
  • Trasnet - efecte directe;
  • Explozie (urmata sau nu de Incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive (cu exceptia exploziilor pentru inlaturarea unor situatii fortuite - de exemplu: zapoare de gheata pe ape, blocuri de piatra pe cai de comunicatie etc.).
   • Prin explozia unui recipient - cazan, conducta etc. - plin cu gaze sau vapori comprimati se intelege situatia in care peretii acestuia sunt fisurati/distrusi intr-o asemenea masura incat are loc o echilibrare brusca a presiunii din interiorul si din exteriorul recipientului.
   • Daca in interiorul unui rezervor se produce o Explozie prin descompunere chimica, atunci orice paguba produsa rezervorului va fi despagubita, chiar in cazul in care peretii acestuia nu sunt fisurati/strapunsi.
  • caderea sau prabusirea unui aparat de zbor, a unor parti ale acestora sau a incarcaturii transportate, precum si a altor corpuri ceresti;
 • AT - Acoperire TOTALA - include riscurile mentionate la AS - Acoperire STANDARD la care se adauga urmatoarele riscuri individuale:
  • furtuna, uragan, tornada, vijelie; se acorda despagubiri inclusiv pentru pagube materiale cauzate cladirilor si/sau bunurilor asigurate prin impactul cu elemente materiale purtate in aer de catre furtuna;
  • grindina – efecte directe (in cazul bunurilor din categoria continut aflate in interiorul cladirilor / altor constructii se acopera doar pagubele provocate de patrunderea grindinei prin sparturile si rupturile provocate acoperisurilor, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice acoperite ca risc asigurat (grindina, furtuna, uragan, tornada, ploaie torentiala);
  • ploaie toreniala - numai pentru efecte directe, inclusiv patrunderea apei prin sparturi si rupturi provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice acoperite ca risc asigurat (grindina, furtuna, uragan, tornada, ploaie torentiala);
  • caderea accidentala de corpuri care nu sunt parte a bunului asigurat pe cladirea asigurata;
  • coliziunea (in exterior) cu un vehicul - izbirea din exterior a bunurilor asigurate de catre vehicule, altele decat cele detinute / utilizate de catre asigurat si conduse de catre acesta / persoane care locuiesc permanent la adresa asigurata impreuna cu asiguratul, titular de polita;
  • daune provocate de animale;
  • greutatea stratului de zapada si/sau a ghetii – distrugerea provocata prin efect mecanic de excesul de masa de zapada sau gheata acumulata pe acoperisuri sau care actioneaza asupra elementelor de sprijin ale constructiilor;
  • avalansa de zapada - masa de zapada care se desprinde de pe coasta unui munte si aluneca spre vale;
  • unda de soc generata de spargerea zidului sonic provocata de aeronave (boom sonic);
  • greve revolte, tulburari civile, Vandalism;

               In cazul producerii unui risc asigurat, care are la origine un risc neasigurat, asiguratorul raspunde numai pentru partea de paguba produsa de riscul asigurat.

                            ASIGURARI / RISCURI SUPLIMENTARE - sunt acoperite prin emiterea si atasarea la polita de baza a unor suplimente de asigurare / clauze aditionale, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, ca de exemplu dar fara sa se limiteze la:

 • Asigurarea de raspundere civila legala fata de terti (Supliment RCLPF);
 • Asigurarea pentru cazurile de inundatie provocata de apa de conducta, de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere sau provenita de la apartamentele situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala (Supliment IACPF);

 

                            CHELTUIELI ACOPERITE - in afara cheltuielilor ocazionate de repararea / inlocuirea bunurilor asigurate ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin polita de asigurare, asiguratorul mai acorda despagubiri, pe baza de acte justificative si pentru urmatoarele categorii de costuri/cheltuieli:

 • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei - asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date;
 • cheltuieli necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea limitarii pagubelor produse din riscuri asigurate, cum ar fi: daramarea, demontarea ori mutarea in alt loc a cladirii, a altor constructii si/sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, daca acestea se fac pentru a opri intinderea pagubelor datorate riscurilor asigurate, precum si pentru pagubele produse la cladirea si/sau la bunurile asigurate ca urmare a acestor actiuni;
 • cheltuielile necesare pentru acoperirea pagubelor la cladirea si/sau la bunurile asigurate aparute ca urmare a interventiei pompierilor in caz de Incendiu ori ca urmare a apei provenite din sistemele de stingere a incendiului;
 • cheltuieli necesare stingerii incendiilor;
 • cheltuielile pentru lucrarile de curatare a locului unde s-a produs paguba (ridicarea molozului, aluviunilor, pamantului provenit de la prabusiri sau alunecari de teren etc.), in masura in care sunt in legatura cu riscurile asigurate si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii;
 • cheltuieli de proiectare.

                            Aceste cheltuieli sunt ca o extindere la asigurarea bunurilor, fac parte din acoperirea de baza, sunt incluse in suma asigurata totala pentru acoperirea de baza (Cladiri si continut) in limita a 10% din valoarea acestei sume si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.

  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

                              Bunuri excluse

  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit; bunuri din categoria continut care, la momentul producerii riscului asigurat, nu mai puteau fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza uzurii sau deteriorarii/degradarii;
   • constructiile subterane fara Cladiri deasupra lor (bordeiele de pamant, pivnite), puturile;
   • constructiile usoare, aflate in afara de oras, municipiu sau de vatra satului si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si alte constructii asemanatoare;
   • constructiile cu caracter provizoriu care au o durata de existenta limitata precizata prin autorizatia de construire (corturi, containere, etc.);
   • cladirile parasite si care nu au proprietar;
   • Cladiri a caror stare generala de intretinere este necorespunzatoare;
   • Cladiri la care starea de intretinere a instalatiilor care pot constitui surse de initiere a incendiului (sobe, cosuri de fum, instalatii electrice, paratraznet, etc.) este necorespunzatoare;
   • constructii care au mai putin de trei pereti si care nu fac corp comun cu alte Cladiri sau constructii;
   • Cladiri, alte constructii construite dupa 1990 (cu exceptia apartamentelor situate in blocuri de locuinte cu cel putin zece apartamente) si/sau continutul aferent aflate la locatia asigurata daca nu exista sau nu este completa documentatia aferenta constructiei/constructiilor prevazuta de reglementarile legale in vigoare;
   • terenul (inclusiv solul);
   • sere, solarii;
   • bunuri din categoria continut aflate in Cladiri / alte constructii care nu pot fi asigurate;
   • pagube la acoperisuri tip sarpanta construite suplimentar fata de solutia constructiva initiala, fara autorizatie de constructie sau fara respectarea acesteia;
   • bunurile din categoria continut aflate in spatii comune;
   • banii numerar, hartiile de valoare, cartile de credit, carnetele de economii, carnete de cecuri;
   • actele, manuscrisele, documentele avand valoare stiintifica, istorica sau artistica;
   • benzi magnetice, discuri de memorie si alte suporturi de memorare a datelor;
   • autovehicule si remorci inmatriculate / inmatriculabile, ambarcatiuni nautice, mijloace de transport aerian de orice fel;
   • cladirile folosite in scop productiv, industrial, comercial sau profesional, altele decat cele necesare locuirii / gospodariei;
   • instalatii, utilaje, unelte destinate exercitarii unei meserii sau activitatii productive, industriale, comerciale sau profesionale;
   • acte, planuri, registre de afaceri, cartoteci, desene;
   • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare, precum si plante decorative, produse agricole, viticole, pomicole si animaliere destinate comercializarii, precum si plantatii, culturi, paduri;
   • bunurile aflate, contrar normelor si uzantelor, in aer liber;
  • Daca nu se convine altfel, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Cladiri si alte constructii care nu au fost date in folosinta, constructiile provizorii, neterminate sau in refacere/extindere;
   • blanurile - aceste bunuri se pot asigura doar daca se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise;
   • obiectele de arta (tablourile, sculpturile, colectiile sau alte obiecte cu valoare artistica deosebita, covoare tesute manual, antichitati, goblenuri) - obiectele de arta se pot asigura doar daca se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise;
   • trofee, cupe, diplome - se pot asigura doar daca se afla in incaperi din interiorul locuintei propriu-zise;
   • bunurile de valoare ca: marcile postale, bijuteriile si obiectele din metale pretioase (cu exceptia acelora cu care este decorat interiorul cladirii), perlele si pietrele pretioase, metalele nobile neprelucrate - bunurile din aceasta categorie se pot asigura numai in cazul in care sunt adapostite in seifuri cu greutate mai mare de 100 kg sau inzidite.

                       Cuprinderea in asigurare a bunurilor mentionate la paragraful anterior este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului si nu genereaza obligatii pentru asigurator, in afara cazurilor in care asiguratorul accepta preluarea in
  asigurare printr-o mentiune expresa / clauza aditionala / supliment la polita de asigurare.

                              Riscuri excluse

  • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
   • incendiului, afumarii, patarii sau parlirii, in cazul bunurilor asigurate supuse unui foc util sau caldurii tehnologice - excluderea este valabila si pentru bunurile in care sau prin care se produce, se mijloceste sau se transmite foc util sau caldura;
   • cutremurului de pamant in cazul:
    • cladirilor expertizate si incadrate in clasa I si II de risc seismic sau in categoriile de urgenta 1, 2 sau 3;
    • cladirilor si altor constructii cu destinatia locuinta construite dupa 1990 fara respectarea autorizatiei de constructie;
    • cladirilor si altor constructii cu destinatia locuinta la care s-au facut modificari structurale fara autorizatie de constructie / fara respectarea autorizatiei de constructie;
    • cladirilor sau altor constructii afectate de cutremur si la care nu s-au executat lucrari de consolidare care sa readuca respectiva constructie la gradul de rezistenta optim.
   • razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, secesiunii, rascoalei populare, loviturii de stat, razvratirii;
   • confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
   • exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a utilizarii energiei nucleare sau materialelor fisionabile;
   • poluarii sau contaminarii din orice cauza;
   • cauzelor necuprinse in asigurare (ca de exemplu dar fara sa se limiteze la: uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, oxidare, coroziune, deteriorari sau degradari progresive) - fac exceptie si se despagubesc cheltuielile de demolare si reparare a bunurilor asigurate strict necesare identificarii si repararii avariei care a stat la originea pagubei produse ca urmare a avariilor accidentale la instalatiile de apa, gaz, canal sau incalzire centrala;
   • actiunii normale a curentului electric, descarcarilor electrice sau altor fenomene electrice survenite din orice alt motiv (de exemplu: supracurent, supratensiune, scurt-circuit, s.a. generate de contact insuficient, nefunctionarea instalatiilor de masura, siguranta si control, izolare defectuoasa, contactul intre conductori, defect de impamantare, etc.), daca acestea nu au fost urmate de Incendiu;
   • infiltratiei, cu exceptia cazurilor in care astfel de pagube sunt provocate de producerea unor riscuri asigurate;
   • scurgerii apei din instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala in timpul interventiilor efectuate la acestea sau la cladire;
   • trepidatiilor datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
   • deversarilor din lacuri de acumulare, inundatiilor produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului) sau schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
   • actiunii dispozitivelor explozive (cu exceptia exploziilor pentru inlaturarea unor situatii fortuite - de exemplu: zapoare de gheata pe ape, blocuri de piatra pe cai de comunicatie etc.) sau armelor de foc;
   • folosirii unor instalatii improvizate, efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de autoritatea competenta si/sau, dupa caz, de constructor sau producator, precum si nerespectarii instructiunilor de utilizare / exploatare;
   • tasarii terenului de fundatie, fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze;
   • formarii de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei, umflarii sau inghetului-dezghetului;
   • eroziunii apelor sau eruptiilor vulcanice (lava, noroi, apa fierbinte, cenusa);
   • revarsarii sau refularii canalelor si conductelor de scurgere;
   • efectelor indirecte ale trasnetului;
   • erorilor (de proiectare, de executie), defectelor sau viciilor ascunse ale materialelor, nerespectarii calitatii materialelor indicate de proiectant de a se folosi la constructie, instalatii, echipamente, etc;
   • inghetarii apei in rezervoare, conducte, vase etc.;
   • neremedierii din culpa proprie a asiguratului a unor situatii cunoscute acestuia generatoare de pagube, ca de exemplu pagube prin inundare cu apa provenita din ploi, topirea zapezii sau ghetii, precum si de infiltrarea prin pereti sau plafoane a apei provenind de la instalatii sanitare defecte, prost intretinute, uzate, patrunderea apei in cladire prin acoperis, datorita proastei izolatii, etc.;
   • depozitarii bunurilor asigurate in subsoluri frecvent inundate si/sau depozitarii necorespunzatoare;
   • patrunderii apei de ploaie, a murdariei, a grindinei sau a zapezii prin geamuri neinchise, neetanse sau alte deschizaturi (datorate starii necorespunzatoare a cladirii sau neglijentei asiguratului), in afara cazului in care aceste deschizaturi s-au produs de riscurile asigurate;
   • avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice ale instalaiilor fixe care asigura functionarea generala a cladirii, ale altor instalatii, aparatura si echipamente asigurate - daunele produse de un risc asigurat produs ca urmare a avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse bunului la care s-a produs avaria accidentala si/sau dereglarea mecanica sau electrica de la care a pornit evenimentul asigurat;
   • grindinei, furtunii, uraganului, tornadei, vijeliei in cazul bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: marchize, antene si instalatii exterioare aferente), instalatii si linii electrice si de comunicatii in aer liber, inclusiv piedestaluri si stalpi, precum si ingradiri;
   • riscurilor asigurate produse cu intentie de:
    • asigurat/contractant/beneficiar;
    • prepusii asiguratului / contractantului / beneficiarului;
    • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc in cladirea asigurata;
   • culpei grave a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in producerea riscului asigurat - se considera culpa grava in producerea riscului asigurat, de exemplu:
    • construirea de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte facute publice sau au comunicat in scris asiguratului - inainte de construire - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la cladirile asigurate au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren;
    • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (neprotejata de sticla sau sita), in grajduri, poduri, sure, hambare sau alte locuri in care sunt depozitate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac, calti, trestie, stuf, papura, coceni, etc.) sau produse inflamabile (titei, motorina, petrol lampant si altele asemenea inclusiv cele usor inflamabile: benzina, neofalina etc.), ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
    • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis, in exteriorul, dar in apropierea unei Cladiri asigurate cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile (paie, coceni, papura, stuf, trestie, carton asfaltat, nuiele, lemn de orice fel etc.), cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala etc.;
    • folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului, dusumelelor, hainelor etc. sau pentru alte scopuri, ori manipularea unor asemenea produse, in aceeasi incapere si in acelasi timp in care este aprins focul (chiar in soba, plita, masina de gatit sau aragaz), in care arde lumina cu flacara (chiar aparata de sticla sau sita) sau in care functioneaza resouri ori radiatoare electrice;
    • fumatul in incaperi in care sunt depozitate furaje sau produse usor inflamabile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
   • culpei grave a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in marirea pagubei (chiar daca nu exista culpa in producerea riscului asigurat) - se considera culpa grava in marirea pagubei:
    • neluarea intentionata a masurilor pentru limitarea pagubei - in timpul producerii evenimentului asigurat - numai daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri sau alte organe de cercetare);
    • neluarea masurilor ce stau in putinta asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului - dupa producerea evenimentului asigurat - pentru limitarea pagubelor produse, pastrarea si paza bunurilor ramase si a resturilor recuperabile, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare.
   • lucrarilor in subteran, tunelurilor, carierelor de piatra, pietris, nisip si extractiilor de argila;
  • Nu sunt acoperite si asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • daune de consecinta (de ex. pagube produse prin intreruperea folosirii bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in polita de asigurare);
   • transformarea, imbunatatirea starii bunurilor asigurate sau sporirea valorii acestora comparativ cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reconditionari sau reparatii nereusite;
   • prejudicii indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
   • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista/nu sunt valabile la data daunei autorizatiile legale de constructie sau a altor documente emise de organele in drept, in cazul cladirilor, altor constructii construite dupa 1990, cu exceptia apartamentelor situate in blocuri de locuinte cu cel putin zece apartamente;
   • daune produse/agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate autorizatiile legale de constructie sau a altor documente emise de organele in drept (normativele in vigoare privind siguranta in constructii, studiile geo, proiectele de executie, etc.);
   • daune cauzate direct sau indirect de folosirea bunurilor in alt scop decat destinatia lor;
   • pagube produse direct sau indirect prin acte de terorism sau sabotaj;
   • daune produse bunului asigurat pentru care producatorul/furnizorul sau depanatorul bunului este raspunzator, fie conform legii fie conform obligatiilor contractuale;
   • graffitti, inscrisuri pe peretii exteriori ai cladirilor/imprejmuirilor, lozinci precum si lipirea de afise, reclame sau anunturi.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

  • Asigurarea de raspundere civila legala fata de terti (supliment RCLPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de
     asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, pentru care asiguratul raspunde civil, conform legii si in legatura cu care asiguratul a
     primit o plangere / cerere de despagubire.
    • Daunele indemnizabile sunt cele cauzate de evenimente produse la sau in legatura cu locuinta asigurata si anume: locuinta propriu-zisa (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), anexele locuintei precum si terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent locuintei asigurate (curtea si terenul, pana la limita proprietatii, inclusiv elementele de delimitare a acesteia; in cazul in care terenul este in proprietate / folosinta comuna indiviza, atunci se ia in considerare intreaga suprafata - exemplu: intregul teren aferent blocului de locuinte in care se afla apartamentul asigurat).
    • Asigurarea acopera raspunderea civila, in baza legii, in legatura cu:
     • faptele cauzatoare de prejudicii savarsite din culpa de oricare din persoanele asigurate, la adresa mentionata in polita de asigurare, cu exceptia celor din exercitarea unei profesiuni sau indeplinirea sarcinilor de serviciu ori desfasurarea oricaror activitati reprezentand pentru asigurat sursa de venit;
     • prejudiciile produse tertilor de animalele apartinand asiguratului;
     • prejudiciile produse prin fapta lucrului / bunurilor asigurate, in conditiile legii.
   • RISCURI ASIGURATE
    • Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate aferenta acestui supliment pentru:
     • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciile directe cauzate prin:
      • vatamari corporale, inclusiv decesul, suferite de terte persoane;
      • avarierea/distrugerea bunurilor apartinand tertelor persoane, ca urmare a unor evenimente produse in perioada de asigurare, la adresa mentionata in polita de asigurare, evenimente pentru care asiguratul poarta raspundere;
      • cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la plata acestora, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronunata
       in Romania;
      • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la dezdaunare.
   • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:
    • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat referitoare la propriile sale vatamari;
    • pretentiile de despagubiri formulate de asigurat sau de orice persoana care are calitatea de asigurat, referitoare la daunele materiale pe care le-a cauzat bunurilor proprii sau bunurilor apartinand tertelor persoane si care se afla in custodia acestuia sau i-au fost incredintate in orice mod si cu orice titlu (ingrijire, pastrare, reparare, prelucrare, curatare, vopsire, expediere, intrebuintare etc.);
    • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat fata de alta persoana cuprinsa in asigurare;
    • vatamari corporale sau daune materiale cauzate de fapte produse sub influenta alcoolului, fapte intentionate, deliberate comise de asigurat, ori de fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie;
    • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unor raporturi contractuale (orice raspundere contractuala);
    • prejudiciile produse tertilor prin insulta, calomnie sau orice defaimare, indiferent daca s-au produs prin viu grai sau in scris;
    • prejudiciile produse tertilor prin incalcarea drepturilor de autor, drepturilor asupra planurilor, drepturilor de copyright, nume de comert, marci de comert, planuri inregistrate;
    • prejudiciile produse tertilor prin pierderi financiare pure, care nu apar ca o consecinta directa a vatamarilor corporale si/sau avarierii/distrugerii/pierderii de bunuri apartinand acestora, cum ar fi: pierderea de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri;
    • pretentiile de despagubiri pentru prejudicii produse de animalele aflate in paza juridica si/sau materiala a asiguratului, daca acesta obtine de pe urma animalelor respective orice forma de venit (de ex: dresaj de caini, crescatorii de caini si animale de curse si de tractiune etc.);
    • prejudicii cauzate prin orice forma de poluare, precum si pentru costurile necesare neutralizarii, indepartarii si/sau curatarii substantelor poluante;
    • pretentiile referitoare la prejudicii produse in urma unor explozii atomice, radiatii, sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, precum si cele referitoare la prejudiciile cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
    • pretentiile referitoare la prejudicii cauzate de sau consecinta a razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, terorismului, actelor rauvoitoare sau sabotajului;
    • raspunderea pentru azbestoza sau orice alta boala asociata acesteia (inclusiv cancerul) rezultata ca urmare a utilizarii de azbest sau orice produse conttinand azbest;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor, titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor, tablourilor, sculpturilor sau altor obiecte cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    • amenzile de orice fel si cheltuielile penale, la care ar fi obligat asiguratul raspunzator de producerea prejudiciului;
    • raspunderea asiguratului rezultata in urma utilizarii autovehiculelor inmatriculabile de orice tip (inclusiv remorca trasa de acestea) si vehiculelor neinmatriculabile, in urma utilizarii oricarui fel de mijloc de transport maritim sau aerian, precum si raspunderea rezultata in urma incarcarii sau descarcarii din acestea;
    • pretentiile de despagubiri pentru daune morale;
    • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului angajata pentru avarieri sau distrugeri de bunuri care, fiind vandute, nu au fost predate inca;
    • pretentiile formulate fata de asigurat referitoare la pagubele produse de orice bun vandut sau furnizat, reparat ori renovat, inchiriat ori construit de asigurat si care nu se mai afla in proprietatea acestuia;
    • orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane, alta decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal sau material.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de terte persoane, consecinte ale tuturor evenimentelor produse pe perioada asigurata, limita raspunderii
     asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de asigurare.
    • Suma asigurata se stabileste in aceeasi moneda ca si suma asigurata pentru cladire si / sau continut.
   • fransiza
    • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu cea mentionata in polita de asigurare.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
    • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
    • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instana, cat si in caile de atac. Asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
    • in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
   • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR
    • Asiguratorul constata si evalueaza pagubele, direct sau prin imputerniciti, cu participarea asiguratului, direct sau prin imputerniciti, precum si a tertului prejudiciat, direct sau prin imputerniciti.
    • despagubirile se stabilesc pe baza conveniei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau, in cazul cand nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronunata in Romania.
    • In cazul pagubelor produse la bunurile tertilor, despagubirile nu pot depasi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat. Astfel, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, costul reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unor bunuri asemanatoare celor avariate (din punct de vedere al caracteristicilor tehnice) din care se scade uzura si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica.
    • In cazul vatamarilor corporale, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate, precum si pierderile de venit net suferite de persoana respectiva pe perioada de la producerea accidentului pana la refacerea capacitatii de munca.
    • In cazul decesului, despagubirile vor acoperi, in limita raspunderii asumate de asigurator:
     • cheltuielile de inmormantare, pe baza inscrisurilor doveditoare;
     • cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul pana in localitatea in care se face inmormantarea;
     • veniturile nete nerealizate si eventualele cheltuieli facute (daca au fost cauzate de accident) in perioada de la data producerii evenimentului asigurat pana la data decesului;
     • prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) celor indreptatiti, potrivit legii, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania.
    • Daca se stabileste, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania, ca despagubirea sa fie achitata sub forma de prestatii banesti periodice (pensii de intretinere), asiguratorul va plati
     suma stabilita in aceste conditii, in limita raspunderii asumate. Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice, starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este in drept sa solicite instantei de judecata competente
     sa micsoreze cuantumul sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice, sau sa dispuna incetarea platii acestora.
    • Asiguratorul este raspunzator numai pentru partea din orice despagubire ce depaseste cuantumul fransizei, fransiza fiind dedusa numai din partea de despagubire aferenta prejudiciilor produse prin daune materiale (avarieri/distrugeri de bunuri apartinand tertilor).
    • In cazul platii unei despagubiri, daca datele mentionate de asigurat in cererea de asigurare, date care au stat la baza calculului primei de asigurare, nu corespund cu realitatea, iar prima de asigurare corespunzatoare datelor
     reale este mai mare decat cea calculata la incheierea asigurarii, asiguratorul are dreptul de a recalcula prima in functie de datele reale si de a retine din cuantumul despagubirii diferenta de prima.
    • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste limita raspunderii asiguratorului convenita prin contract, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei prin plata de despagubiri.
    • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili
     masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
    • In orice situaie, asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, raspunderea asiguratorului, contractual asumata, fiind divizibila.
    • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante si/sau situatii contradictorii intre declaratiile asiguratului/persoanei pagubite si situatia de fapt.
    • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit, cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
    • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
    • Prin plata despagubirii pe cale amiabila sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
    • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
  • asigurarea pentru cazurile de inundatie provocata de apa de conducta, de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere sau provenita de la apartamentele situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala (supliment IACPF);
   • OBIECTUL ASIGURARII
    • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse obiectului asigurarii.
    • asigurarea bunurilor pe acest supliment este conditionata de includerea lor in asigurarea cladirii si/sau a continutului pentru una din acoperirile de baza pentru care opteaza asiguratul.
   • RISCURI ASIGURATE - asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii de:
    • apa de conducta;
    • de refularea canalelor sau conductelor de scurgere;
    • de inundatia (patrunderea si/sau acumularea in locatia asigurata a apei) provenita din spatiile care nu apartin asiguratului situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala.
   • EXCLUDERI
    • Bunuri excluse. Nu se despagubesc daune produse la bunuri:
     • care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza;
    • Riscuri excluse. Nu se despagubesc prejudicii produse de riscul asigurat in urmatoarele situaii:
     • pagubele produse in cazul cladirilor declarate ca locuite permanent, ramase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice consecutive, daca acest lucru n-a fost notificat asiguratorului, in scris, in termenul convenit si nu s-a incasat un supliment de prima;
     • ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatii defecte sau a lucrarilor de reparatii la Cladiri;
     • cu ocazia probelor tehnice sau a celor efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor.
   • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
    • Pentru bunurile asigurate asiguratorul va plati despagubiri in limita sumelor asigurate pentru aceste bunuri mentionate in specificatia / specificatiile la polita de asigurare sau in polita de asigurare.
    • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspundere /
     despagubire pentru riscul de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    • sa notifice asiguratorului, in scris, in termen de trei zile, nelocuirea si nesupravegherea cladirii/constructiei asigurate, declarate ca locuite permanent, pentru mai mult de 30 de zile consecutive;
    • sa se conformeze dispoziiilor legale si sa tina cont de indicatiile asiguratorului in ceea ce priveste masurile speciale impotriva gerului, montarea unor instalatii suplimentare, modificari ori inlocuiri ale conductelor oricaror instalatii prin care circula apa;
    • sa inchida, sa goleasca si sa menina golite instalatiile, precum si cele aferente cladirilor nefolosite sau partilor nefolosite de cladire cu posibilitati de separare a alimentarii cu apa;
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului;
  • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare, cum ar fi, dar fara sa se limiteze la:
   • expertizarea tehnica a cladirilor/constructiilor asigurate si incadrarea lor in clasa I sau II de risc seismic sau in categoriile de urgenta 1, 2 si 3;
   • orice modificare sau intentie de modificare legate de datele luate in considerare la incheierea politei de asigurare: modificari constructive, extinderi, relocari, schimbarea destinatiei, etc.;
   • orice modificare a avizelor / autorizatiilor emise de institutiile in drept;
   • orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
    • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau au fost ulterior instalate, sunt inlaturate sau reduse in numar, capacitate sau dimensiune;
    • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
    • cladirea declarata ca locuinta permanent - este nelocuita si/sau nesupravegheata mai mult de 30 zile calendaristice.
  • sa achite primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
  • sa intretina cladirile / constructiile asigurate (inclusiv instalatiile fixe aferente cladirilor si altor constructii precum si instalatii fixe care asigura functionarea generala a cladirii) precum si bunurile din categoria continut asigurate in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, instructiunilor si recomandarilor emise de producatori, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
  • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care cladirile / constructiile precum si bunurile (continut) care fac obiectul asigurarii sunt intretinute;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, la acelasi asigurator sau la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul derularii acesteia.
  • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator;
  • sa duca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile obligatorii stabilite de asigurator cu ocazia efectuarii inspectiei de risc (daca sunt stabilite astfel de masuri si termene la incheierea asigurarii).

                   In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate. Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a
  putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia (despagubirea) se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa ia, in cadrul sumei la care s-a facuta asigurarea si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
   • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie, dupa caz, politia, pompierii sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii / aparitiei evenimentului asigurat, la pagubele provocate precum si la precizarea eventualilor vinovati;
   • sa depuna imediat la asigurator actele intocmite de organele in drept;
   • sa avizeze asiguratorul in maximum 48 de ore de la producere, in scris, despre evenimentul asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin asigurare sau despre orice prejudiciu produs, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor. Instiintarea va contine urmatoarele:
    • numele asiguratului;
    • numarul politei de asigurare;
    • locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
    • bunurile avariate sau distruse, ori, dupa caz, persoanele vatamate;
    • marimea probabila a pagubei;
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activititilor de indepartare a urmarilor daunei, cu exceptia masurilor care se impun, si sa furnizeze asiguratorului toate informatiile si probele solicitate, permitand acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite;
   • sa repuna in functiune bunurile daunate numai dupa primirea acordului asiguratorului;
   • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator (inclusiv documentele legale aferente cladirilor / altor constructii – autorizatii de constructie, procese verbale de receptie, s.a. sau alte documente emise de institutiile in drept in vigoare la data producerii evenimentului asigurat) pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea
    pagubei;
   • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagube, prin (de exemplu dar fara sa se limiteze la):
    • abtinerea de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in cazul evenimentului asigurat;
    • abtinerea de la incheierea oricarei tranzactii, renuntarea de a incasa sau incasarea oricarei indemnizatii, fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
    • indeplinirea tuturor actelor legate de procedura judiciara si/sau extrajudiciara, necesare pentru exercitarea dreptului de regres cerut de asigurator.

                    In caz de nerespectare a obligatiilor in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii (indemnizatiei) daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.

                    Asiguratul decade din orice drept la indemnizatie si la restituirea proportionala a parti din prima datorata, iar polita de asigurare e considerata reziliata de drept in toate cazurile de acte/fapte prin care asiguratul / contractantul / beneficiarul incearca sa obtina in mod necuvenit si/sau nelegal plata indemnizatiei de asigurare, ca de exemplu dar fara sa se limiteze la:

  • in situatia in care asiguratul sau contractantul simuleaza producerea evenimentului asigurat, sau exagereaza cu cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei;
  • atunci cand asiguratul sau contractantul declara distruse sau pierdute bunuri care nu existau in momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage ori tainuieste bunuri salvate sau recuperate dupa producerea evenimentului asigurat.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei - CASUTA NOASTRA, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Dupa avizarea de catre asigurat despre producerea riscurilor asigurate, asiguratorul constata si evalueaza pagubele, direct sau prin imputerniciti, cu participarea asiguratului, direct sau prin imputerniciti. Inceperea procedurii de stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a plati despagubirea.
  • In cazul existentei pentru acelasi obiect al asigurarii si a unei polite de asigurare obligatorie (PAD), pentru riscurile care sunt preluate in asigurare de PAID (riscurile de cutremur de pamant, alunecari de teren si inundatii, asa cum sunt definite in Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundaitilor si in normele in aplicarea acesteia) despagubirea se va plati mai intai din asigurarea obligatorie, pana la concurenta sumei asigurate obligatoriu. Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestei polite proportional cu raportul dintre suma asigurata/limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate/limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultativa in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.
  • In toate cazurile de evenimente asigurate in care sunt implicate si autoritati ale statului in actiuni de interventie pentru lichidarea urmarilor, de constatare si/sau de cercetare a imprejurarilor in care au avut loc evenimentele si a cauzelor acestora, despagubirile se acorda in baza proceselor verbale de constatare sau de cercetare, dupa caz, intocmite de unitatea/unitatile care a/au intervenit la lichidarea urmarilor riscului asigurat produs sau de specialistii numiti de organul competent pentru cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc imprejurarile si cauza acestuia.
  • Dupa primirea cererii de despagubire, asiguratorul, direct sau prin orice alta persoana autorizata de acesta, poate:
   • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile asigurate;
   • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.

                 Oricare din situatiile de mai sus nu-i afecteaza asiguratorului drepturile care decurg din polita de asigurare si nici nu-i mareste responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia. Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului, nu pot fi abandonate de asigurat, in favoarea asiguratorului.

  • Cuantumul pagubei se stabileste:
   • dupa efectuarea constatarii, completarea si semnarea de catre parti a procesului verbal de constatare;
   • in functie de proportia daunei (dauna totala sau dauna partiala);
   • in functie de valoarea de asigurare a bunului (semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea);
  • Cuantumul despagubirii / indemnizatiei se stabileste scazand din cuantumul pagubei retinerile stabilite in baza prezentelor conditii de asigurare:
   • rezultatul aplicarii principiului convenit pentru plata despagubirii (principiul proportionalitaii sau principiul primului risc);
   • valoarea la data daunei a resturilor recuperabile care se mai pot intrebuinta sau valorifica - prin resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica se intelege diferite piese, subansamble sau elemente, metale, materialul lemnos, rezultate din fiecare bun avariat sau distrus, a caror valoare la data producerii evenimentului asigurat se stabileste in baza valorii de inlocuire a acestora. In cazul in care valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, valoarea resturilor reprezinta valoarea de inlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzatoare bunurilor respective (cu exceptia materialelor auxiliare, geamurilor, oglinzilor si altor bunuri casabile, de la bunurile in cauza) si eventuala depreciere valorica rezultata in urma pagubei;
   • fransiza stabilita in polita de asigurare (in polita sau specificatie);
   • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
  • Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. despagubirile (indemnizatiile) nu pot depasi valoarea de asigurare a bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata (sau limitele de raspundere/despagubire atunci cand ele exista) inscrisa in polita de asigurare. Prin suma la care s-a facut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita, stabilita conform prevederilor din prezentele conditii de asigurare; Prin valoarea bunului la data daunei se intelege costul construirii, procurarii sau producerii bunului distrus sau avariat, la preturile de pe piata locala, din care, dupa caz, se scade uzura bunurilor avariate sau distruse stabilita in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuirile de parti componente sau piese, executate inainte de producerea evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a bunurilor respective.
  • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
  • Valoarea despagubirii se stabileste in baza actelor justificative emise si intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare. In cazuri speciale, cu acceptul asiguratului, plata se poate efectua si pe baza devizului facut de asigurator.
  • La stabilirea despagubirii se ia in considerare numai costul inlocuirii partilor componente care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-au inlocuit si alte componente. De asemenea, in cazurile in care cu prilejul reparatiilor se fac imbunatatiri fata de starea bunului dinaintea producerii riscului, costurile aferente imbunatatirilor nu se despagubesc.
  • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: cheltuieli suplimentare generate de plata de ore peste program, zile libere sau sarbatori legale, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
  • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA, etc.).
  • Reparatia bunului asigurat ca urmare a producerii unei daune se efectueaza pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip. Reparatia unui bun in strainatate ori in regie proprie se poate efectua numai cu
   acordul prealabil al asiguratorului. Daca reparatia unui bun a fost facuta in strainatate sau in regie proprie fara acordul asiguratorului, despagubirea nu va depasi costurile unei reparatii similare efectuata pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip.
  • Reparatiile se pot executa in regie proprie, in urmatoarele conditii:
   • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
   • in cazul in care reparatiile se executa cu meseriasi ocazionali, valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate in domeniu (inclusiv T.V.A.);
   • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana si a celor provenind de la consignatii) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi
    acceptate la plata.
  • Cuantumul pagubei reprezinta:
   • In cazul cladirilor / altor constructii, in functie de semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea (valoarea de piata, valoarea de nou sau valoarea reala) si de proportia daunei:
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de piata:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare cand se va despagubi valoarea de piata stabilita in baza unui raport de evaluare;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse - reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
           Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de nou:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse - reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
           Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea reala:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare;
     • în caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse - reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
           Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii scazandu-se deprecierea valorica data de uzura;
           Prin exceptie de la prevederile paragrafului precedent, in cazul finisajelor interioare si exterioare ale cladirilor (exemple: tencuieli, zugraveli, vopsitorii, lambriuri, tapet, faianta), precum si in cazul pardoselilor interioare (exemple: covor PVC, parchet, gresie, granit) se va despagubi costul integral al refacerii suprafetelor afectate, la preturile uzuale de piata - nu fac obiectul acestei exceptii daunele provocate direct sau indirect de cutremur (inclusiv de incendiul si/sau explozia cauzate de cutremur) caz in care se va scadea uzura, conform alineatului precedent.
           Prin dauna totala in cazul bunurilor din categoria continut se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor, sau in asa mod incat refacerea, repararea, inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila, sau costul acestora depaseste valoarea asigurata la data producerii evenimentului asigurat. La bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), prin dauna totala se intelege acea parte din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime.
           Prin dauna partiala in cazul bunurilor din categoria continut se intelege:
     • la bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), pierderea de calitate (deprecierea) a bunurilor ramase dupa producerea evenimentului asigurat si care diminueaza valoarea bunurilor respective;
     • la celelalte bunuri, avarierea in asa fel incat acestea se pot reface ori mai pot fi folosite prin repararea partilor componente ori a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea ori restaurarea acestora.
           Pierderea de calitate (deprecierea) se stabileste in procente, pe baza examinarii bunurilor distruse sau avariate, de catre reprezentantii asiguratului si asiguratorului sau, dupa caz, de catre experti autorizati, cuantumul pagubei stabilindu-se prin aplicarea gradului de depreciere asupra valorii bunurilor din momentul producerii riscului asigurat.
            Valoarea de asigurare din momentul producerii riscului asigurat se stabileste pe baza urmatoarelor preturi unitare (pe unitate de masura):
     • pentru bunurile procurate din comert - preturile cu amanuntul de pe piata locala;
     • pentru produsele, alimentele si furajele din productia proprie a asiguratului, precum si pentru bunurile obtinute din productia casnica pentru care exista corespondent de asimilare cu bunuri din comert - preturile de
      achizitie, iar in lipsa, preturile de vanzare de pe piata locala, fara adaos comercial;
     • pentru bunuri la care nu exista stabilite preturi si nici nu exista asemenea bunuri pe piata locala - preturile unor bunuri echivalente.
            Reparatiile bunurilor din categoria continut avariate sau distruse pot fi facute prin:
     • unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu recomandarile producatorului sau alte normele orientative; costul reparatiilor, reconditionarilor sau restaurarilor bunurilor avariate, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente, se stabileste pe baza de acte de la unitatile de specialitate.
     • in regie proprie, costul acestora se stabileste pe baza documentatiei privind platile efectiv facute si pe baza evaluarii intocmite de reprezentantii asiguratorului; preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de tip consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala pentru lucrari de acelasi tip.
            In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea / repararea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste / repara intregul ansamblu / subansamblu. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care la reparatie piesa/partea componenta avariata nu se poate inlocui individual ci numai impreuna cu ansamblul/subansamblul din care face parte.
            Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea reala a acestora ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna de catre asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite. Se considera data incheierii instrumentarii dosarului de dauna, data depunerii la asigurator a ultimului document necesar activitatii de constatare si evaluare a daunei.
  • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat. Avansurile din despagubire se dau ca urmare a unei daune deja constatate, acoperite prin polita de asigurare, in limita a maximum 40% din cuantumul pagubei estimate.
  • In cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara in maximum 30 de zile de la plata indemnizatiei, iar asiguratul are obligatia sa-i puna la dispozitie, bunurile pentru care s-a platit respectiva indemnizatie, cu exceptia resturilor recuperabile care s-au scazut din despagubire.
  • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania, in baza de documente de plata in RON sau valuta, astfel:
   • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in RON, despagubirea se plateste in RON. In situatia in care documentele de plata sunt in valuta, despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
   • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
    • pentru cazul daunei totale despagubirea cuvenita se achita in valuta;
    • pentru cazul daunei partiale despagubirea cuvenita se achita in valuta pentru documentele de plata in valuta, respectiv in RON pentru documentele de plata in RON.
  • In cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate, a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
   • la asigurarile incheiate in RON si la cele incheiate in valuta la care prima de asigurare a fost achitata in RON - contravaloarea in RON a facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila, la cursul BNR de la data declaratiei vamale, din care se scad taxele pe care asiguratul are dreptul sa le recupereze conform legii;
   • la asigurarile incheiate in valuta la care prima de asigurare a fost achitata in valuta - contravaloarea facturii de cumparare, exprimata in valuta din care se scad taxele pe care asiguratul are dreptul sa le recupereze conform legii;
         In ambele cazuri, asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul reprezentantelor din Romania, al pieselor respective.
  • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita de asigurare, apartine asiguratului. Contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
  • Transmiterea drepturilor asupra despagubirilor in favoarea unui tert poate fi facuta de asigurat la incheierea politei de asigurare prin mentionarea unui beneficiar in contract sau dupa producerea daunei prin declaratie scrisa.
  • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor, drepturile/creantele din polita de asigurare fiind cesionate de catre asigurat creditorului, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta.
        Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • Dupa plata fiecarei despagubiri / indemnizatii, suma asigurata / limita de raspundere se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma platita drept despagubire si cu fransiza, asigurarea continuand cu suma asigurata / limita de raspundere ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
        La cererea asiguratului / contractantului, suma asigurata / limita de raspundere poate fi reintregita printr-un act aditional, in baza platii unei diferente de prima (prima de reintregire). Cu acordul asiguratului / contractantului prima
   de reintregire se poate retine din despagubirea cuvenita.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

  021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

   Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.