Polita de asigurare facultativa a locuintelor - ERGO Asigurari

asigurari ergo facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu o polita de asigurare facultativa a locuintelor si bunurilor casnice, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A., il constituie:

 • Cladirile si alte constructii cu destinatie de locuinta, anexele din gospodaria asiguratului precum si partile comune (partile care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii imobilului – acoperis, scari, instalatii, etc.), aflate pe teritoriul Romaniei, la adresa mentionata in polita de asigurare.
  • Se considera locuinta:
   • in cazul gospodariilor din mediul urban sau rural, casa, vila, cabana sau alta construtie destinata locuirii permanente sau temporare (casa de vacanta), avand dotarile necesare acestui scop;
   • in cazul blocurilor, apartamentul sau garsoniera.
  • locuinta se asigura in integritatea ei constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului. Impreuna cu cladirea (sau dupa caz, anexa gospodariei) se asigura ca facand parte din aceasta si conductele de alimentare cu apa (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei, conductele de canalizare interioare, obiectele sanitare, instalatia electrica a cladirii, tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate in acestea.
 • Instalatiile fixe: instalatiile care asigura functionalitatea generala a locuintei (ex. centrala termica, instalatie centralizata sau locala de climatizare, ascensor, antena radio /TV /Satelit, recipiente GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) pentru incalzirea locuintelor, boiler, statie pompa – hidrofor, etc.).
 • Amenajarile speciale: amenajarile constructive, utilitare sau artistice deosebite (ex. stucaturi, seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita, vitralii, pereti cortina, picturi murale, basoreliefuri si alte asemenea).
 • Instalatiile fixe si amenajarile speciale se considera asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita de asigurare.
 • Bunuri casnice: bunurile aflate in locuinta si detinute de asigurat sau de persoanele care locuiesc si convietuiesc impreuna cu acesta si sunt destinate amenajarii locuintei, respectiv utilizarii sau consumului in cadrul acesteia cum sunt: mobilier, covoare si mochete, obiecte casnice, imbracaminte, incaltaminte, lenjerie si materiale pentru confectionarea acestora, materiale de constructie, combustibili, mijloace de transport gospodaresc, mijloace aferente atelierelor, unelte, produse agricole, pomicole, viticole si animaliere, alimente, furaje, stupi de albine (fara familia de albine), scule, arme, electrocasnice, aparatura electronica, foto si audio-video, blanuri, tablouri si alte asemenea obiecte de valoare artistica, stiintifica sau istorica, obiecte de patrimoniu, sume de bani, hartii de valoare, bijuterii, pietre scumpe, obiecte din metale pretioase, numai daca sunt pastrate in seifuri inzidite.
            Se recomanda completarea unei liste cu bunurile aflate la locatia asigurata.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata poate sa fie locuita permanent sau temporar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata, pe o perioada de minim 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate in polita sau odata cu producerea evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea intregii sume asigurate precizate in polita. 

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Suma asigurata se va stabili pe baza valorii bunurilor (locuinta sau bunuri casnice), declarate de asigurat, ea neputand sa depaseasca valoarea reala a bunului la data incheierii asigurarii. Prin valoarea reala se intelege valoarea de nou minus uzura. Valoarea de nou reprezinta:

 • in cazul locuintelor, costul reconstruirii locuintelor respective;
 • pentru bunuri, preturile cu amanuntul de pe piata locala. In cazul in care pentru unele bunuri nu exista preturi pe piata locala, valoarea lor se stabileste prin comparatie cu valoarea altor bunuri asemanatoare, apreciata in acelasi mod;

              Suma asigurata se poate stabili, in functie de optiunea asiguratului, in lei (RON), USD, EUR, CHF.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare se achita anticipat si integral la incheierea asigurarii, sau la solicitarea asiguratului, in rate subanuale, scadenta acestora stabilindu-se la incheierea politei de asigurare.

              In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratul beneficiaza de o perioada de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, polita de asigurare ramanand in vigoare in acest interval. La expirarea perioadei de gratie, polita de asigurare se considera reziliata de drept de la scadenta ratei neachitate, asiguratorul fiind exonerata de orice fel de plata pentru pagubele aparute.

              Asigurarea poate fi repusa in vigoare, dar cu efecte numai pentru viitor, la cererea scrisa a asiguratului, intr-un termen de maxim 15 de zile de la data scadentei si fara decalarea datei expirarii asigurarii, dupa achitarea ratei restante si dupa efectuarea, in mod obligatoriu, a unei noi inspectii de risc. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

              In cazul in care asiguratorul urmeaza sa achite despagubiri, toate ratele subanuale neachitate devin scadente si se retin de asigurator din despagubirea acordata.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A. se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000/10 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000/10 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000/10 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - fransiza nu se aplica pentru daunele provocate bunurilor casnice asigurate.;
 • fransize procentuale din suma asigurata pe care asiguratul le accepta in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Planul STANDARD:

 • Incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse bunurilor asigurate de Incendiu prin:
  • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
  • pagube produse de Incendiu instalatiilor electrice, de apa, canalizare sau incalzire centrala aferente cladirilor;
  • degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului.
 • Trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra locuintei /constructiei asigurate sau adapostind bunurile asigurate sau direct asupra bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 • Explozie, (urmata sau nu de Incendiu) chiar daca a avut loc in afara locuintei, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive (substante, materii sau materiale de uz pirotehnic);
 • caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea.

                           Planul EXTINS (pe langa riscurile prevazute la planul Standard):

 • fenomene naturale: efecte directe ale ploii torentiale, inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor, prin manifestarea violenta a furtunii, uraganului sau vijeliei manifestate concomitent cu ploaia torentiala; vijelie, tornada, efectele directe ale grindinei, greutatea zapezii si /sau a ghetii; avalanse de zapada, prabusire si /sau alunecare de teren produse din cauze naturale;
 • cadere accidentala de corpuri, care nu sunt parte a locuintei sau bunurilor asigurate, excluzandu-se cazurile in care caderea a fost provocata cu intentie;
 • izbirea din exterior de catre autovehicule a cladirii asigurate (alte autovehicule decat cele proprietate, detinute sau folosite de catre asigurat sau de persoanele care locuiesc si convietuiesc impreuna cu acesta);
 • distrugeri provocate de animale domestice sau salbatice;
 • unda de soc provocata de avioane (boom sonic);
 • greve, tulburari civile si actiuni ale unor grupuri rau voitoare;
 • Vandalism (fapta persoanei /grupului care patrunzand in locuinta asigurata distruge, degradeaza sau aduce in stare de neintrebuintare locuinta / bunurile asigurate aflate acolo);
 • furt prin efractie sau furt prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca aceste chei au fost obtinute de la asigurat prin acte de talharie, violenta sau prin amenintarea asiguratului;
 • inundatia provocata de apa prin spargerea accidentala a conductelor, rezervoarelor, deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiei sanitare, prin refularea, deversarea apei de canalizare pluviale sau ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii, provenind de la apartamentele situate la etajele superioare sau de pe acelasi etaj, prin cresterea brusca si neprevazuta a nivelului panzei de apa freatica, urmare a ploilor torentiale, avand ca efect inundarea subsolurilor; Limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru acest risc este de 4.500 RON/1.000 EUR/ 1.000USD/ 1.500 CHF (in functie de moneda politei);
 • spargerea accidentala a conductelor, rezervoarelor, vaselor etc. ca urmare a inghetului apei din acestea.

                           Planul COMPLET (pe langa riscurile prevazute la planurile Standard si Extins):

 • riscuri de catastrofa naturala cutremur de pamant, furtuna, uragan, inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare), precum si precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii;

 

            Prin plata unei prime suplimentare, in functie de varianta aleasa, se pot atasa urmatoarele clauze speciale:

 • Extinderea riscului de inundatie provocata de spargerea accidentala a conductelor, pentru limite mai mari de 4.500 RON/1.000 EUR/ 1.000USD /1.500 CHF;
 • Cladiri in constructie sau in renovare;
 • Bunuri casabile;
 • Bani si alte valori;
 • Bunuri cu valoare deosebita;
 • Avarii accidentale la instalatiile interioare de gaze, apa canal, climatizare si incalzire;
 • raspundere civila locativa;
 • Raspunderea civila a chiriasului fata de proprietar;
 • Raspunderea civila a proprietarului fata de chirias;
 • Accidente persoane pentru intreaga familie (deces / invaliditate);
 • Inchirierea unei locuinte, in urma producerii unui risc asigurat.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • pagube produse de Incendiu cauzat de fumatul sau folosirea focului deschis in incaperi in care sunt depozitate produse usor inflamabile;
 • daunele directe sau de consecinta produse de inghet, uzura, fermentatie, oxidare, coroziune, afumare, patare sau parlire din surse normale de caldura, inclusiv pentru bunurile prelucrate la cald, actiunea curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii, daca nu a fost urmata de Incendiu;
 • avariile accidentale produse la instalatiile electrice, de gaze, apa, canal, incalzire centrala etc., fara relatie de cauza sau efect cu riscurile asigurate;
 • pagube produse autovehiculelor si ambarcatiunilor de orice fel;
 • pagube produse culturilor agricole, cereale, legume sau fructe nerecoltate, animale, pasari;
 • pagube produse bunurilor aflate pe balcoane sau terase deschise, sub soproane sau cerul liber sau furtul acestora;
 • pierderi si disparitii inexplicabile, prin furt simplu, cu chei potrivite sau prin inselatorie;
 • bunuri de patrimoniu pentru care nu s-au asigurat masuri corespunzatoare contra furtului (gratii la spatiile vitrate, incuietori sigure si, dupa caz, alarma);
 • cheltuielile legate de imbunatatirea constructiva a cladirilor, fata de starea acestora dinaintea emiterii politei sau suplimentului de asigurare;
 • cheltuieli pentru repararea unor avarii /distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • daune cauzate de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
 • ape subterane care, fara a iesi la suprafata, patrund sau se infiltreaza in interiorul cladirii, producand umezirea pardoselilor, igrasierea peretilor etc.;
 • infiltratia, prin care se intelege patrunderea in Cladiri din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, a apei, producand umezirea, patarea sau igrasierea pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor, deteriorarea altor constructii;
 • trepidatii datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
 • prabusirea cladirilor ca urmare a erorilor de proiectare si/sau defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
 • tasare a terenului de fundatie, fie sub sarcina cladirii, fie datorita altor cauze precum si prin formarea de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei - umflarii sau inghetului-dezghetului;
 • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
 • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
 • poluare sau contaminare din orice cauza.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                            asistenta LA DOMICILIU

 • Riscuri asigurate

                 Asiguratorul furnizeaza servicii de asistenta care acopera cheltuielile cu deplasarea la domiciliu a meseriasului, materialele si manopera pentru instalatii sanitare, instalatii electrice, geamuri si pentru deblocarea usilor, in limita a maximum 3 evenimente pe fiecare an de asigurare. Pagubele produse din cauze externe nu sunt acoperite (cu exceptia spargerii geamurilor).
                 servicii de asistenta oferite:

 • Interventie la instalatiile sanitare (efectuata de instalator)

                             Deplasarea unui instalator la locuinta asigurata si repararea pe loc a defectiunii aparute la instalatia sanitara, sau daca nu este posibil, diagnosticarea defectiunii si revenirea ulterioara cu materiale pentru efectuarea reparatiei. Sunt acoperite cheltuielile de transport ale instalatorului la locul evenimenului, materialele si manopera. Se acopera instalatia din interiorul locuintei incluzand instalatiile fixe de la tevi pana la robinete (nefiind acoperite robinetele, armaturi de orice fel, etc.).
In cazul spargerii, scurgerilor din instalatia sanitara fixa, societatea de asistenta April va trimite un instalator care va efectua reparatia de urgenta necesara securizarii locuintei impotriva unor viitoare pagube, in masura in care starea instalatiilor permite efectuarea reparatiei de urgenta. Limita de acoperire pentru acest serviciu este 30 EUR per eveniment, dar nu mai mult de 3 evenimente pe an de asigurare. In cazul in care cheltuielile depasesc limita de acoperire, diferenta va fi acoperita de catre asigurat. Instalatorul va comunica costul estimat al reparatiei direct asiguratului si telefonic la April. Dupa acceptarea sumei de catre asigurat, acesta va semna documentele aferente si va achita diferenta (daca este cazul). In cazul in care asiguratul nu accepta suma propusa, reparatia se va efectua in limita a 30 EUR, in masura in care acest lucru este posibil.
                             Excluderi:

 • reparatia oricarei defectiuni la orice element care nu are legatura cu instalatia sanitara din interiorul locuintei;
 • reparatia oricarei defectiuni ca urmare a scurgerii sau umezelii, chiar daca este rezultatul spargerii sau defectarii instalatiei;
 • inlocuirea echipamentelor sanitare, boilerelor, centralelor termice, instalatiilor de aer conditionat sau orice alte echipamente conectate la tevile de apa;
 • pagube produse in locuinta sau in afara acesteia, ca urmare a defectiunilor produse la instalatia sanitara; partile comune sau instalatiile sanitare apartinand tertelor persoane nu vor fi luate in calcul, chiar daca sunt localizate in zona asiguratului;
 • deblocarea canalelor de scurgere la instalatia sanitara.
 • Interventie la instalatiile electrice (efectuata de electrician)

                              Deplasarea unui electrician la locuinta asigurata si repararea pe loc a defectiunii aparuta la instalatia electrica, sau daca nu este posibil, diagnosticarea defectiunii si revenirea ulterioara cu materiale pentru efectuarea reparatiei. Sunt acoperite cheltuielile de transport ale electricianului la locul evenimenului, materialele si manopera. Se acopera instalatia din interiorul locuintei incluzand instalatiile fixe de la tabloul de siguranta pana la becuri si prize (nefiind acoperite becurile, prizele de orice fel, mufe etc.). Tabloul de siguranta care se afla in afara locuintei asigurate se acopera daca a fost afectat de un scurt circuit din interiorul locuintei. in cazul defectarii instalatiei electrice, April va trimite un electrician care va efectua reparatia de urgenta necesara securizarii locuintei impotriva unor viitoare pagube, in masura in care starea instalatiilor permite efectuarea reparatiei de urgenta. Limita de acoperire pentru acest serviciu este 30 EUR per eveniment, dar nu mai mult de 3 evenimente pe an de asigurare. In cazul in care cheltuielile depasesc limita de acoperire, diferenta va fi acoperita de catre asigurat. Electricianul va comunica costul estimat al reparatiei direct asiguratului si telefonic la April. Dupa acceptarea sumei de catre asigurat, acesta va semna documentele aferente si va achita diferenta (daca este cazul). In cazul in care asiguratul nu accepta suma propusa, reparatia se va efectua in limita a 30 EUR, in masura in care acest lucru este posibil.

                              Excluderi:

 • pagube produse la lampadare, lampi fluorescente, becuri;
 • pagubele produse la aparate electrice de incalzit sau orice alte echipamente electronice si electrocasnice;
 • pagubele provocate de absenta sau legarea improprie la pamant;
 • daca instalatia electrica este foarte veche si nereparabila.
 • Reparatia geamurilor (efectuata de geamgiu)

                               Deplasarea unui geamgiu la locuinta asigurata si repararea pe loc a defectiunii / spargerii geamurilor, sau daca nu este posibil, diagnosticarea defectiunii si revenirea ulterioara cu materiale pentru efectuarea reparatiei. Sunt acoperite cheltuielile de transport ale geamgiului la locul evenimenului, materialele si manopera. In cazul defectarii, spargerii geamurilor sau usilor de sticla aferente locuintei asigurate, April va trimite un geamgiu care va efectua reparatia de urgenta necesara securizarii locuintei impotriva unor viitoare pagube. Limita de acoperire pentru acest serviciu este 30 EUR per eveniment, dar nu mai mult de 3 evenimente pe an de asigurare. In cazul in care cheltuielile depasesc limita de acoperire, diferenta va fi acoperita de catre asigurat. Geamgiul va comunica costul estimat al reparatiei direct asiguratului si telefonic la April. Dupa acceptarea sumei de catre asigurat, acesta va semna documentele aferente si va achita diferenta (daca este cazul). In cazul in care asiguratul nu accepta suma propusa, reparatia se va efectua in limita a 30 EUR, in masura in care acest lucru este posibil.

 • Deblocarea usilor (efectuata de lacatus)

                               Deplasarea unui lacatus la locuinta asigurata si doblocarea usii. Sunt acoperite cheltuielile de transport ale lacatusului la locul evenimenului, materialele si manopera. In cazul in care este imposibila intrarea in locuinta asigurata, datorita pierderii sau furtului cheilor sau blocarii incuietorilor ca urmare a furtului sau a unor cauze accidentale, April va trimite un lacatus care va efectua reparatia de urgenta necesara securizarii locuintei impotriva unor viitoare pagube, in masura in
care starea instalatiilor permite efectuarea reparatiei de urgenta. Limita de acoperire pentru acest serviciu este 30 EUR per eveniment, dar nu mai mult de 3 evenimente pe an de asigurare. Daca este imposibila intrarea in locuinta asigurata conform celor mentionate mai sus, se vor depagubi cheltuielile legate de salvarea persoanelor aflate in interiorul locuintei, limita de 30 EUR extinzandu-se la 90 EUR pe eveniment.

                    In cazul in care asiguratul nu anunta evenimentul la numarul centralei de asistenta +40 21 400 80 00 si nu asteapta interventia propusa April, asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza despagubirea.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de avarii accidentale si bunurilor casnice de la ERGO Asigurari S.A. sunt:

  • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:
   • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente prevazute in polita de asigurare (in cazul neachitarii in termen a ratelor, polita se reziliaza de drept);
   • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
   • sa pastreze si sa intretina bunurile asigurate in conditii adecvate, potrivit instructiunilor si recomandarilor emise de producatori, in scopul de a preveni producerea riscurilor acoperite;
   • sa comunice la asigurator orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor acoperite;
   • in eventualitatea absentei persoanelor asigurate, usile, inclusiv celelalte deschideri din cladirea in care se afla bunurile asigurate sa fie tot timpul incuiate si toate sistemele de siguranta, existente in momentul asigurarii sau asupra carora se cade de acord ulterior, sa fie bine intretinute si in stare de functionare;
   • sa avizeze asiguratorul imediat, in scris, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva propriei vointe. In mod special, o agravare a riscului are loc cand:
    • mijloacele de siguranta care existau in momentul cand s-a incheiat asigurarea sau au fost ulterior instalate sunt inlaturate sau reduse in numar, capacitate sau dimensiune;
    • urmare a pierderii unei chei de la intrarea cladirii in care se afla bunurile asigurate, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate sau de calitate superioara;
    • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte amenajari;
    • cladirea locuita permanent devine nelocuita si nesupravegheata mai mult de 60 de zile.

                                              In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii. In cazurile grave de
  neglijenta privind intretinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin neindeplinirea masurilor mentionate mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat. In caz de furt, daca se constata ca asiguratul nu a respectat obligatiile de mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata daunei.

  • Obligatii dupa producerea riscului asigurat:
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie sau furt, dupa caz, pompierii, politia sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
   • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 5 zile lucratoare, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
   • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului, pentru constatare;
   • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
   • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
  • In eventualitatea producerii furtului, asiguratul este obligat:
   • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
   • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie si asiguratorul, cel mai tarziu in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
   • sa permita asiguratorului sa intreprinda investigatii referitoare la cauza si cuantumul pagubei si la marimea despagubirii, furnizandu-i toate informatiile ce ar putea fi necesare precum si toate documentele relevante;
   • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie.

                                       In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate.

                      Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori nu a informat asiguratorul despre orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul:

  • Inainte de producerea riscului asigurat:
   • sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
   • sa denunte polita cu efect de la data propunerii de modificare, daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa.
  • Dupa producerea riscului asigurat:
   • sa reduca despagubirea cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau,
   • sa refuze plata despagubirii.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de avarii accidentale si bunurilor casnice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul (reprezentantii acestuia) in conformitate cu prezentele conditii.
  • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala.
  • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a bunurilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.
  • Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat ori valorificate in cazul bunurilor depreciate, iar costul reparatiei (piese, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a bunurilor la data daunei.
  • Cuantumul despagubirii reprezinta:
   • pentru locuinte:
    • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
    • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
   • pentru bunurile casnice:
    • in caz de dauna totala, valoarea din momentul producerii riscului a bunurilor distruse in intregime sau disparute ca urmare a furtului prin efractie;
    • in caz de dauna partiala, valoarea din momentul producerii riscului a pierderii de cantitate sau de calitate (deprecierii) sau, dupa caz, costul reparatiilor ori costul de inlocuire sau reconditionare a bunurilor distruse sau avariate de riscurile asigurate.
    • in caz de furt: despagubirile se platesc numai dupa 30 de zile lucratoare de la data instiintarii politiei si daca politia confirma ca furtul s-a produs prin efractie sau acte de talharie si ca bunurile furate nu au fost gasite.
  • Daca inainte de plata despagubirii bunurile furate au fost gasite, se despagubesc numai eventualele daune produse ca urmare a furtului. Daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie la asigurator, in termen de 15 zile, despagubirea incasata sau, daca bunurile gasite sunt avariate sau incomplete, diferenta dintre despagubirea incasata si costul reparatiilor sau completarii.
  • despagubirile se platesc in moneda in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei (RON) se platesc in lei (RON).
  • despagubirile se acorda in termen de 15 zile lucratoare de la data cand asiguratul a depus la asigurator toate documentele solicitate sau, in functie de caz, in termen de 15 zile lucratoare de la data cand institutiile abilitate ale statului (organe de politie, procuratura, institutii medicale, pompieri etc.) au transmis ultimul document solicitat de asigurator in legatura cu evenimentul respectiv. In caz de furt: despagubirile se platesc numai dupa 30 de zile lucratoare de la data instiintarii politiei si daca politia confirma ca furtul s-a produs prin efractie sau acte de talharie si ca bunurile furate nu au fost gasite.
  • Din cuantumul despagubirii, asiguratorul scade:
   • fransiza stabilita in polita;
   • valoarea resturilor recuperabile. Daca nu se cade de acord asupra reducerii din despagubire a valorii resturilor recuperabile, prin plata despagubirii, asiguratorul poate intra in posesia bunurilor pentru care despagubirea a fost platita. Intrarea in posesie se face in baza procesului-verbal de predare-primire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile calendaristice de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul bunurilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora;
   • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
  • Dupa fiecare dauna platita, suma asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asiguratul fiind obligat sa plateasca prima pentru reintregirea sumei asigurate. In caz contrar, pentru urmatoarele daune despagubirile se vor reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata inscrisa in polita.
  • Pentru politele cesionate in favoarea unei banci sau unei alte parti, despagubirea nu va putea fi platita pana cand unitatea in favoarea careia este cesionata polita nu isi va da acordul de plata, indicand daca despagubirea se va achita asiguratului sau celui in favoarea caruia este cesionata polita.

  Notificare daune:

  http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.