Polita de asigurare facultativa a locuintelor - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group garant amplus casa ta facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita acopera riscuri standard fara riscuri optionale care sa fie asigurate prin clauze aditionale.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., il constituie:

 • Bunurile:
  • Cladirea cu destinatie locativa (in integritatea ei constructiva, inclusiv instalatiile/conductele care asigura functionalitatea acesteia – electrica, termica, de alimentare cu apa/gaz, de scurgere, climatizare/ aer conditionat, ventilatie, inclusiv panouri solare fixate de cladire) si alte constructii (anexe/ dependinte separate – maximum un perete comun cu cladirea cu destinatie locativa: garaj, magazii, sopron, grajd, jardiniere, pergola, rezervoare de apa, sauna, piscina, rampe auto, imprejmuiri etc. - mentionate expres in cererea-chestionar) date in folosinta;
   • Notiunea include si cota-parte indiviza ce i se cuvine asiguratului din proprietatea comuna.
   • Sunt cuprinse in asigurare si imbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente realizate ulterior emiterii politei de asigurare.
   • Nu se asigura:
    • cladirile cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (clasificate tip B – conform Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, cu modificarile si completarile in vigoare);
    • terenul aferent cladirii/ constructiilor asigurate, sere, constructii subterane fara Cladiri deasupra lor: bordeie in pamant, ghetarii in pamant, puturi, diguri, santuri, iezaturi si constructii de ameliorare;
    • cotete de lemn pentru pasari si/sau animale;
    • constructiile usoare: baraci, colibe, saivane etc.;
    • pentru riscul de cutremur cladirile incadrate in categoria celor cu risc seismic ridicat (clasa I de risc seismic care prezinta pericol public - cu “bulina rosie”).
  • Continutul aflat la locatia asigurata (exemple: mobilier, covoare, carti, echipamente electrice/ electronice, obiecte casnice, instrumente muzicale, imbracaminte, incaltaminte, unelte).
   • Nu sunt cuprinse in asigurare: bunuri perisabile/consumabile (ex. produse alimentare, bauturi, medicamente, produse cosmetice etc.) plante, vehicule, ambarcatiuni, aeronave, recolte, pasari, animale, numerar, hartii/titluri de valoare, date pe suport electronic, obiecte de arta, bijuterii, obiecte din metale pretioase, blanuri.
 • Raspunderea civila a asiguratului/persoanelor care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul, declansata ca urmare a producerii in perioada si la locatia asigurata a unor prejudicii (vatamari corporale, inclusiv deces/ pagube la bunuri) suferite de terte persoane (vizitatori, trecatori, locatarii proprietatilor invecinate), altele decat asiguratul/membrii familiei/persoanele care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul.
 • Serviciile de asistenta tehnica la locuinta asigurata efectuate exclusiv de furnizori agreati de asigurator, in situatii de urgenta aparute ca urmare a producerii evenimentelor accidentale si in limita sumei asigurate, pentru un numar nelimitat de evenimente produse in perioada asigurata.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata poate sa fie locuita permanent sau temporar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Inspectia de risc:

 • este obligatorie numai in cazul in care suma asigurata depaseste 200 000euro/800 000 lei;
 • nu se efectueza inspectie de risc in cazul apartamentelor “tip” situate in blocuri de locuinte;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata numai pe o perioada de minim 12 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate in polita sau odata cu producerea evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea intregii sume asigurate precizate in polita.

             In cazul in care asiguratul / contractantul nu plateste ratele de prima urmatoare celei dintai nici in termenul de pasuire, polita de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nici o notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea asiguratorului si fara restituirea primelor platite, incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, pentru o perioada de 30 zile calendaristice. Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru daunele produse in perioada de suspendare.

             Polita reintra in vigoare de la ora 00.00 a zilei urmatoarei celei in care s-a platit prima de asigurare restanta pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei.

             Daca in cursul celor 30 de zile de suspendare polita nu este repusa in vigoare conform mentiunilor de mai sus aceasta se desfiinteaza de plin drept, incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei de plata a primei, sau orice alta formalitate prealabila inclusiv dar nelimitandu-se la interventia unei instante de judecata, cu notificarea ulterioara a asiguratului / contractantului. Polita se va aplica in continuare in legatura cu solutionarea daunelor produse in perioada in care polita de asigurare a fost in vigoare.

             Daca in perioada de asigurare se constata degradarea conditiilor existente la data incheierii asigurarii, cresterea nivelului de risc sau aparitia unor riscuri suplimentare, asiguratorul are dreptul sa suspende polita printr-o notificare (scrisa), raspunderea asiguratorului inceteaza in termen de 3 (trei) zile de la data primirii notificarii de catre asigurat, daca neajunsurile / problemele constatate nu au fost remediate in aceasta perioada. In urma constatarii remedierii neajunsurilor, asiguratorul va comunica in scris asiguratului reintrarea in vigoare a politei, in acest caz perioada de asigurare prelungindu-se cu perioada de suspendare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Persoana juridica poate incheia polita daca in maxim 30% din suprafata utila totala a imobilului se desfasoara activitati economice. Persoana juridica poate avea calitatea de contractant in cazul asiguratului persoana fizica.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare, aferente planului de acoperire agreat si reprezinta valoarea de inlocuire (costul construirii rezultat din devize/facturi/contracte/expertize tehnice/alte documente) sau valoarea de piata (pretul de pe piata locala care se poate obtine in urma unei tranzactii imobiliare efectuate in conditiile unei piete imobiliare echilibrate).

              Daca pe parcursul derularii politei de asigurare sau dupa o dauna se constata ca in suma asigurata a cladirii/ constructiei a fost inclusa si valoarea terenului, aceasta va fi agreata intre parti in functie de preturile pietei sau prin rapoarte de evaluare/expertiza, va fi scazuta din suma asigurata, iar diferenta de prima se va restitui integral asiguratului.

              Polita de asigurare se incheie in EURO.

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata / limita de raspundere se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita. La cererea asiguratului / contractantului si cu acceptul asiguratorului, suma asigurata / limita de raspundere ramasa poate fi completata printr-un act aditional, in baza platii unei prime de asigurare suplimentare.

              Sumele asigurate trebuie sa reprezinte:

 • Pentru locuinta asigurata:
  • valoarea de piata - numai in cazul apartamentelor in blocuri de locuinte si apartamentelor in case/vile fara teren in proprietate.
  • valoarea de inlocuire (de nou) - numai in cazul cladirilor din beton armat si caramida cu vechime de max 30 ani si in cazul cladirilor din alte materiale cu vechime de max 20 ani.

                             Asiguratul poate alege:

 • unul dintre planurile prestabilite prin polita, sau
 • planul “G” unde suma asigurata/Cladiri aferenta se va incadra in intervalul valoric:
  • 20 000 euro/80 000 lei;
  • 30 000 euro/120 000 lei <suma asigurata ≤ 500 000 euro/2 000 000 lei;
 • Pentru anexele locuintei: valoarea reala a acestora.
 • Pentru bunurile continute in locuinta: valoarea reala a acestora, suma asigurata a acestora se stabileste in limita a 10% din suma asigurata a cladirii;
 • Pentru raspunderea civila fata de terti: este oferita GRATUIT iar limita raspunderii este de 1 000euro/4 000 lei.
 • Pentru asistenta tehnica: GOLD – este oferita GRATUIT iar Extindere VIP – 15 eur/60 lei.

               Supraasigurarea este situatia in care suma asigurata a cladirilor si/sau a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune, este superioara valorii de asigurare a acestora. In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat cladirile si/sau bunurile asigurate se aflau in situatia de supraasigurare, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare. In situatia de supraasigurare, asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.

              Subasigurarea este situatia in care suma asigurata a cladirilor si/sau a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune, este inferioara valorii de asigurare a acestora. In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat cladirile si/sau bunurile asigurate se aflau in situatia de subasigurare, atunci cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a cladirilor si/sau a bunurilor / categoriilor de bunuri prevazuta in polita si valoarea de asigurare a acestora (principiul proportionalitatii).

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Prima de asigurare anuala:

 • se datoreaza pentru intreaga perioada de valabilitate pentru care s-a incheiat polita de asigurare;
 • se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate (moneda contractului);
 • se achita anticipat, integral sau in rate – facilitate acordata de asigurator, conform propriilor proceduri. Daca se convine ca prima de asigurare anuala sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca nu se plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, contractul se reziliaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

               In cazul in care polita de asigurare reprezinta o reinnoire a unei polite anterioare incheiata cu asiguratorul, pentru stabilirea primei de asigurare aferenta politei reinnoite, asiguratorul utilizeaza o schema de bonus/malus (reducere/majorare), in functie de daunalitatea inregistrata, analizata pentru anii anteriori de asigurare/portofoliul de produse incheiate cu asiguratorul.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - fransiza nu se aplica pentru daunele provocate bunurilor casnice asigurate.;
 • Fransize procentuale din suma asigurata pe care asiguratul le accepta in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Cladiri si continut:
  • fenomene naturale: cutremur, inundatie, prabusiri/alunecari de teren, Trasnet, furtuna, vijelie, uragan, tornada, grindina, ploaie torentiala, avalanse de zapada, greutatea zapezii si/sau ghetii;
  • Incendiu, Explozie, caderea aparatelor de zbor/ unor parti ale acestora/ a obiectelor transportate de acestea, lovirea de catre vehicule (altele decat cele apartinand asiguratului/membrilor familiei/ persoanelor care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul), actiunea animalelor (altele decat cele apartinand asiguratului/membrilor familiei/ vizitatorilor/persoanelor care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul);
  • caderea accidentala a unor corpuri (inclusiv antene de receptie);
  • efectul undelor de soc generate de spargerea zidului sonic de catre aeronave;
  • Vandalism (acte rauvoitoare ale tertilor), greve/revolte/tulburari civile, terorism;
  • inghetarea apei in conducte/rezervoare/vase etc. ca urmare a unei Avarii accidentale la centrala/ instalatia de incalzire;
  • inundare (efectul apei) provenind/ca urmare a:
   • de la apartamentele vecine;
   • spargerii accidentale a conductelor de apa/rezervoarelor/deteriorarii robinetelor sau a altor instalatii din locuinta asigurata;
   • deversarii apei de canalizare/pluviale ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, de la instalatii interioare sau exterioare;
  • furtul bunurilor asigurate (elementelor de constructie/continutului) savarsit prin efractie/prin acte de talharie (implicit intrebuintarea cheilor originale obtinute prin acte de talharie).
 • raspundere civila a asiguratului/persoanelor care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul:
  • cauza generatoare de prejudicii: fapta savarsita de asigurat/persoanele care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul din culpa proprie sau cauzata de lucruri/animale aflate in paza juridica a acestora sau de ruina edificiului datorata viciilor de constructie/lipsei de intretinere, in cazul in care asiguratul are calitate de proprietar.
 • Serviciile de asistenta tehnica la locuinta asigurata:
  • Evenimente acoperite - Avarii la instalatiile de apa si canalizare (ex.: spargerea conductelor de apa, infundarea conductelor de canalizare);
  • Evenimente acoperite - Avarii la instalatia electrica;
  • Evenimente acoperite - Avarii la instalatia de gaze (inclusiv la conducte);
  • Evenimente acoperite - Avarii la instalatia de incalzire (centrala termica, calorifere, conducte);
  • Evenimente acoperite - Avarierea acoperisului locuintei;
  • Evenimente acoperite - Avarierea usilor exterioare (inclusiv blocarea) si a tamplariei ferestrelor exterioare;
  • Evenimente acoperite - Avarierea geamurilor, ferestrelor;
  • Evenimente acoperite - Deteriorare, furt, pierdere sau uitare in interiorul locuintei a cheilor de acces;
   • Furnizori de servicii - Lacatus / Tamplar;
    • servicii acoperite pentru fiecare eveniment de mai sus - Interventii rapide in vederea remedierii situatiei:
     • Plan Gold
      • Se acopera: Limita maxima 1.000 lei per interventie;
      • Contravaloarea serviciilor prestate (tariful furnizorului de servicii);
      • Costul materialelor necesare interventiei - sublimita maxima 200 lei;
     • Plan VIP
      • Se acopera: Limita maxima 2.000 lei per interventie;
      • Contravaloarea serviciilor prestate (tariful furnizorului de servicii)
      • Costul materialelor necesare interventiei - sublimita maxim 500 lei;
      • Reparatii necesare ulterior interventiei, in vederea aducerii locului unde s-a desfasurat interventia la starea initiala
 • Serviciile de interventie de urgenta sunt organizate pe baza notificarii telefonice de catre asigurat la Centrul de Urgenta, care este apelabil 24 de ore din 24 la numerele de telefon (cu tarif normal): 021.9765.
 • Asiguratorul acorda protectie suplimentara, in plus (dar fara a depasi valoarea sumei asigurate totale aferente bunurilor asigurate) pentru:
  • avarierea/ distrugerea echipamentelor/ instalatiilor electrocasnice/ electronice/ electrice aflate in locuinta asigurata, din cauza urmatoarelor fenomene electrice: arcuri electrice, supratensiune, suprasarcina, scurtcircuit, intrerupere accidentala de curent (chiar daca nu au fost urmate de Incendiu);
  • daunele produse centralei termice ca urmare a avariilor accidentale cauzate de urmatoarele riscuri specifice: defecte de material, greseli de fabricatie, erori de montare/instalare, lipsa accidentala a apei, implozie;
  • daunele produse de inundare ca urmare a neglijentei asiguratului (o singura data in perioada asigurata, in limita a 500 euro – in functie de moneda contractului);
  • daunele produse cladirii/altor constructii in care se afla bunurile asigurate (pereti, tavane, usi, incuietori, ferestre, dusumele, acoperis) ca urmare a furtului prin efractie/tentativei de furt;
  • daunele produse bunurilor asigurate ca urmare a masurilor de salvare/diminuare a efectelor producerii evenimentului asigurat;
  • cheltuielile generate de lipsa de folosinta a locuintei asigurate, efectuate (conform documentelor justificative) pentru inchirierea unui spatiu de locuit/cazare in regim hotelier in perioada in care locuinta asigurata este improprie locuirii, datorita producerii unui eveniment asigurat (in limita a 600 euro/perioada asigurata – in functie de moneda contractului, perioada maxima de despagubire fiind de 6 luni);
  • cheltuielile necesare, rezonabile si economicoase, in limita a 10% din suma asigurata totala aferenta bunurilor asigurate, efectuate (conform documentelor justificative) pentru:
   • limitarea daunelor (inclusiv interventia pompierilor);
   • curatarea locului unde s-a produs evenimentul asigurat (ridicarea molozului, aluviunilor etc.);
   • expertizarea daunei (expertiza solicitata de asigurat).
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • evenimente rezultand din/produse de/ in legatura cu:
  • acte/fapte comise cu intentie de catre asigurat/beneficiar/membrii familiei/persoanele care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul/persoanele care au in grija, custodie, sub controlul lor, bunurile asigurate;
  • razboi, invazie, actiuni ale unui dusman extern, ostilitati, revolutie, insurectie, dictatura militara, conspiratie, razvratire militara cu/sau fara uzurparea puterii;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive datorate folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile; poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza; eruptii vulcanice; dispozitivele explozive, armele de foc;
  • tasarea terenului (indesare, cufundare, compactare prin greutate proprie/a altor obiecte), subsidenta (proces de coborare treptata a scoartei terestre care are loc in bazinele sedimentare), variatia de volum (contractia, umflarea) a terenului ca urmare a inghetului/dezghetului;
  • inundatii produse in timpul deversarii controlate a lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora), schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
  • infiltratii, prin care se intelege patrunderea in Cladiri, din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, neetanseitati si fisuri/crapaturi/alte deschizaturi (exceptie cand acestea din urma s-au produs de riscuri asigurate) a apei, producand umezirea, patarea sau igrasierea pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor/constructiilor;
  • lucrari edilitare de orice fel, explorari, exploatari miniere/petroliere, indiferent daca aceste pagube s-au produs in timpul executarii acestor lucrari sau ulterior;
  • neremedierea unor situatii cunoscute asiguratului generatoare de pagube (exemplu: uzura, rugina, coroziune, eroziune, proasta izolatie);
  • declansarea accidentala a oricarui sistem de stingere/inertizare a incendiilor;
  • trepidatii datorate circulatiei/instalatiilor, echipamentelor etc.;
  • acte de neglijenta grava ale asiguratului/beneficiarului/persoanelor care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul (exemple: nerespectarea prevederilor legale/avizelor/autorizatiilor in legatura cu obiectul asigurat, referitoare la autorizare/ construire/ exploatare; nerespectarea instructiunilor/ specificatiilor producatorului/furnizorului; folosirea focului deschis, inclusiv folosirea unei surse de lumina cu flacara deschisa neprotejata de sita/sticla sau fumatul in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse inflamabile/usor combustibile sau in apropierea unei Cladiri/ constructii cu peretii exteriori sau invelitoarea acoperisului din materiale combustibile-exceptand cazurile cand acestea sunt protejate cu strat protector de tencuiala/pamant; folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului, dusumelelor, hainelor etc., in incaperi in care arde flacara sau exista resouri/radiatoare, transvazarea continutului unor butelii (recipienti) de aragaz sau alte gaze lichefiate sub presiune, in conditiile interzise prin legislatia in vigoare; depozitarea bunurilor in subsoluri inundate periodic); Prin “neglijenta grava” se intelege comportamentul unei persoane care da dovada de o lipsa neobisnuita de grija si atentie, precum si de indiferenta fata de ceea ce ar trebui, in principiu, sa fie clar pentru oricine intr-o anumita situatie;
  • erori de proiectare/executie/fabricatie sau defecte ale bunurilor asigurate, existente la data intrarii in vigoare a politei de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau cunoscute asiguratorului;
 • contravaloarea terenului aferent cladirii/ constructiilor asigurate, chiar daca valoarea acestuia a fost inclusa in suma asigurata;
 • daune produse la Cladiri construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publicate sau comunicari transmise asiguratului;
 • daune produse bunurilor aflate pe terase/balcoane deschise sau in aer liber contrar normelor si uzantelor si/sau pentru care nu s-au luat masurile de protectie corespunzatoare felului lor (contra furtului, ingradiri, incuietori sigure, contra inghetului/ploilor/ninsorilor etc.);
 • cabluri/componente electronice ale antenelor/sistemelor de telecomunicatii montate in locuri in care este posibil accesul din exterior/casa scarii – in cazul producerii furtului, vandalismului;
 • daune la Cladiri care datorita neintretinerii, degradarii, uzurii nu mai pot fi folosite conform destinatiei initiale;
 • daune cauzate de pasari, rozatoare, alti daunatori/insecte (exemple: molii, fluturi, termite);
 • daunele de consecinta: reducerea valorii bunului dupa reparatie, lipsa de folosinta a bunurilor;
 • partea din dauna care s-a marit ca urmare a neluarii masurilor pentru limitarea acesteia;
 • daune produse bunului asigurat pentru care producatorul/furnizorul bunului este raspunzator, conform legii sau prevederilor contractului;
 • daune produse in timpul si ca urmare a lucrarilor de constructie/reparare efectuate la locatia asigurata;
 • cheltuielile legate de ameliorarea, imbunatatirea, sporirea valorii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
 • cheltuielile pentru repararea unor avarii/distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • Asiguratorul nu despagubeste daunele (cauzate de):
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale centralei, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pierderi financiare fara legatura cu pagubele la bunuri/vatamarile corporale;
  • prejudicii produse bunurilor mobile/imobile care sunt in grija, custodia sau sub controlul asiguratului; exceptie cele care deriva din raspunderea asiguratului in calitate de chirias al cladirii cu destinatie locativa (in aceasta situatie notiunea de “terta persoana” include calitatea de proprietar);
  • prejudicii in legatura cu hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea sau disparitia banilor;
  • pretentii privind daunele morale (pretul durerii, contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale);
  • amenzi, penalitati, daune punitive – hotarate de instanta, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor judecatoresti privind plata despagubirilor;
  • pretentii privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual (orice raspundere contractuala, care in lipsa unui astfel de contract nu ar fi existat);
  • raspunderea decurgand din exercitarea/prestarea de catre asigurat/persoanele care in mod permanent locuiesc impreuna cu asiguratul a unei meserii, profesii sau activitati comerciale (acte sau fapte de comert);
  • raspunderea decurgand din detinerea/utilizarea vehiculelor (pentru care incheierea unei asigurari de raspundere este obligatorie prin lege), ambarcatiunilor, aeronavelor, altor mijloace de transport asemanatoare;
  • pretentii de despagubire formulate de sotul/sotia/rudele asiguratului.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • avarierea unei parti comune a imobilului din care face parte locuinta asigurata, daca locuinta asigurata nu este afectata;
  • avarierea bunurilor electrocasnice si electronice;
  • servicii sau reparatii legate direct sau indirect de operatiile curente de intretinere;
  • avarii generate de urmatoarele riscuri catastrofice: cutremur de pamant; inundatii si/sau aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare), din precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii; prabusire si/sau alunecare de teren;
  • avarii generate de: greve, tulburari civile si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare;
  • avarii rezultate din epidemii sau pandemii;
  • daca asiguratul/ sotul sau sotia acestuia/ rudele asiguratului/ persoanele care in mod permanent locuiesc cu asiguratul nu au permis accesul furnizorilor agreati pentru efectuarea lucrarilor de reparatii de urgenta;
  • remedierea avariei de catre asigurat sau de catre alti furnizori de servicii decat cei agreati de asigurator.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la circumstantele privind riscul, atat in momentul incheierii politei, cat si in timpul derularii acesteia. In toate cazurile in care circumstantele riscului (in sensul agravarii)/ datele personale se schimba (exemple: schimbarea destinatiei locative, agravarea riscului - in vecinatatea locatiilor asigurate se desfasoara lucrari de constructii, mijloacele de protectie existente la momentul incheierii politei sunt inlaturate/desfiintate sau reduse ca numar/ capacitate/ dimensiune, neocuparea si nesupravegherea locuintei pe o perioada mai mare de 30 zile consecutive), asiguratul trebuie sa comunice in scris asiguratorului in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta;
 • sa intretina bunurile asigurate in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale/specifice/ producatorului manifestand diligenta unui bun proprietar;
 • sa ia masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate/limitarii daunelor (exemplu: in cazul defectarii unor sisteme de alarma/protectie sa actioneze in conditii normale de celeritate pentru repararea acestora);
 • sa respecte recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
 • sa instiinteze imediat (maximum 48 ore) organele abilitate (exemple: politia, pompierii, primaria locala), in functie de situatie, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele survenirii acestuia, daunele produse si persoanele vinovate;
 • sa instiinteze asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 48 ore de la producerea acestuia/ de la luarea la cunostinta, furnizand informatii cu privire la data, locul, cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, natura si intinderea daunelor;
 • In cazul producerii unui eveniment acoperit de serviciile de asistenta tehnica la locuinta asigurata:
  • sa anunte evenimentul produs la Centrul de Urgente;
  • sa actioneze potrivit instructiunilor date de Centrul de Urgenta;
  • sa nu modifice, fara acordul Centrului de Urgenta, starea de fapt survenita in urma producerii evenimentului acoperit, exceptand stuatiile in care se pot lua imediat masuri de limitare a avariei si/sau urmarilor acesteia, cu suportarea costului de catre asigurator;
  • sa permita accesul specialistilor agreati de asigurator pentru efectuarea constatarii si a reparatiilor de urgenta;
 • sa pastreze bunurile avariate/distruse in starea respectiva, pentru a permite reprezentantilor asiguratorului sa evalueze dauna/investigheze cauzele producerii evenimentului, iar in cazul furtului/ tentativei de furt sa conserve toate urmele pana la cercetarea efectuata de catre organele abilitate;
 • sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate, iar in cazul in care acestea au fost gasite, sa instiinteze asiguratorul in maximum 2 zile lucratoare; daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului in termen de 15 zile despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei/inlocuirii partilor avariate/ incomplete;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea evenimentului/ marirea pagubei si sa indeplineasca toate procedurile/formalitatile necesare exercitarii acestui drept;
 • sa notifice asiguratorul in termen de 48 de ore de la data la care a luat cunostinta de existenta oricarei cereri promovate impotriva sa de persoanele prejudiciate/circumstante sau fapte care ar putea genera o astfel de cerere;
 • sa furnizeze toate informatiile/documentele in legatura cu evenimentul asigurat (inclusiv cele primite de la persoana prejudiciata) si sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatii referitoare la natura daunei/ prejudiciului, intindere, legatura de cauzalitate cu fapta culpabila;
 • sa faca dovada interesului sau asigurabil/limitelor acestuia;
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
  • sa solicite anularea politei in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat; in aceasta situatie, asiguratorul restituie integral prima incasata si recupereaza de la asigurat orice suma platita cu titlu de despagubire;
  • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii comunicarii; in aceasta situatie, asiguratul pierde dreptul la restituirea partii proportionale de prima de asigurare aferenta perioadei neexpirate;
  • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii de modificare, polita se reziliaza cu efect de la aceeasi data; in aceasta situatie, asiguratul pierde dreptul la restituirea partii proportionale de prima de asigurare aferenta perioadei neexpirate;
  • sa refuze plata despagubirii sau sa o ajusteze corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat/ determinarii primelor de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - GARANT AMPLUS, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea daunelor se fac in baza unui proces-verbal de constatare, de catre asigurator impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia/tertul pagubit, inclusiv prin experti daca s-a convenit in acest mod intre parti. Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si, dupa caz, a actelor din care rezulta valoarea reparatiei.
 • Pentru acoperirea conferita de serviciile de asistenta tehnica la locuinta asigurata:
  • constatarea evenimentului, evaluarea consecintelor si efectuarea serviciilor acoperite se realizeaza numai prin intermediul Centrului de Urgenta si a furnizorilor de servicii agreati;
  • asiguratorul, prin intermediul Centrului de Urgenta, se obliga sa contacteze asiguratul si sa il informeze cu privire la organizarea interventiei de urgenta in maximum 2 ore de la notificarea evenimentului;
  • orice constatare, evaluare sau prestatie se efectueaza numai in prezenta la locatia asigurata a asiguratului sau reprezentantului/imputernicitului sau legal.
 • In cazul in care daunele au fost marite/agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din dauna care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata de riscul asigurat.
 • In cuantumul despagubirii nu se va tine cont de valoarea terenului chiar daca aceasta a fost inclusa in suma asigurata.
 • Cuantumul daunei se stabileste astfel:
  • pentru bunurile asigurate: cea mai mica valoare dintre costul reparatiei/restaurarii/reconditionarii bunurilor avariate/distruse si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat (costul construirii/ inlocuirii bunurilor, elementelor constitutive avariate/distruse/furate);
  • Se vor avea in vedere urmatoarele:
   • evaluarea/inlocuirea cu bunuri identice/echivalente (similare din punct de vedere tehnico-constructiv-calitativ);
   • preturile reale (parti componente/materiale/manopera/transport), uzual practicate pe piata locala de reprezentante/ unitati autorizate/specializate, conform rapoartelor de evaluare/cataloagelor de specialitate/ devizelor de reparatii/ofertelor emise de unitati specializate;
   • nu se ia in calculul cuantumului daunei valoarea resturilor/partilor refolosibile/valorificabile;
   • costul reparatiilor efectuate in regie proprie se stabileste in baza evaluarii asiguratorului, conform preturilor practicate de furnizori locali/societati specializate; daca pana la plata despagubirii se vor prezenta facturi/chitante pentru partile componente/piesele necesar a fi inlocuite, acestea se vor accepta la plata (nu vor fi acceptate cele aferente bunurilor achizitionate in regim de consignatie);
  • cuantumul daunei calculat pentru un bun din categoria continut a carui valoare depaseste 300 euro si nedeclarat in cadrul inventarului din cererea-chestionar nu va depasi acest plafon valoric;
  • pentru grupele de cheltuieli asigurate: costul proiectului/ contravaloarea serviciilor executate/ alte cheltuieli efectuate, probate cu documente justificative.
  • pentru raspunderea civila: sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite ca urmare a angajarii raspunderii sale, acoperita prin polita de asigurare, plus cheltuielile de judecata (efectuate de persoana pagubita/asigurat, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila);
  • pentru cuantificarea prejudiciului suferit de persoana pagubita si stabilirea sumelor compensatorii, se tine seama de natura acestuia, astfel:
   • in cazul vatamarilor corporale: cheltuielile necesare restabilirii/ameliorarii starii de sanatate, determinate de ingrijirea medicala (spitalizare, tratament conform prescriptiilor medicale) si alte cheltuieli adiacente justificate, precum si acoperirea pierderilor de venit net;
   • in cazul decesului: cheltuielile medicale/ de inmormantare justificate cu acte, veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate in perioada cuprinsa intre data producerii evenimentului asigurat si data decesului, prestatii banesti/periodice (pensii de intretinere) acordate celor indreptatiti;
  • pentru serviciile de asistenta tehnica acordate asiguratorul plateste contravaloarea reparatiilor efectuate de furnizorii agreati in limita acoperirii/ sumei asigurate per eveniment (manopera si piese/ materiale folosite la reparatie), mentionata conform planului de asigurare agreat. Asiguratorul are dreptul:
   • sa aleaga modalitatea prestatiilor, la costuri optime si in conditii de eficienta;
   • ulterior interventiei, sa efectueze o expertiza (direct sau prin personal autorizat) asupra evenimentului produs, urmarilor acestuia, modului in care s-a efectuat interventia.
    Asiguratorul nu raspunde pentru calitatea serviciilor prestate de furnizorii de asistenta.
 • In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurata a cladirii ce face obiectul daunei, este inferioara valorii de inlocuire/piata (conform declaratie asigurat din cererea - chestionar) a acestuia, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a imobilului si valoarea de inlocuire/piata a acestuia (principiul proportionalitatii);
  • Principiul proportionalitatii nu se aplica in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
   • suma asigurata reprezinta mai mult de 80% din valoarea de inlocuire/piata a cladirii la data producerii evenimentului asigurat.
   • diferenta dintre valoarea de inlocuire/piata si suma asigurata este mai mica decat echivalentul a 30.000 EURO.
  • Pentru asigurarea bunurilor precum si pentru riscurile de apa de conducta si refulare si pentru raspunderea civila fata de terti, nu se aplica principiul proportionalitatii;
  • Chiar daca suma asigurata declarata de asigurat (conform declaratie din cererea-chestionar) si stabilita prin polita depaseste valoarea de inlocuire /piata, asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.
  • In cazul in care, dupa producerea unei daune, se constata supraasigurarea, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata, si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.
 • Valoarea despagubirii reprezinta cea mai mica valoare dintre suma asigurata/limita de despagubire mentionata in polita si cuantumul total al daunei. (se va utiliza cursul de schimb B.N.R. valabil la data acceptului despagubirii la plata).
 • Cuantumul daunei se diminueaza cu valoarea fransizei pe eveniment prevazuta in polita de asigurare. (se va utiliza cursul de schimb B.N.R. valabil la data acceptului / respingerii despagubirii la plata).
 • Valoarea despagubirii se compenseaza cu valoarea ratelor de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare. (se va utiliza cursul de schimb B.N.R. valabil la data acceptului despagubirii la plata).
 • despagubirile se platesc de catre asigurator:
  • asiguratului/beneficiarului, dupa caz;
  • furnizorului de servicii de asistenta tehnica, agreat de asigurator;
  • in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii ultimului document solicitat de asigurator;
  • in lei (ron).
 • Dupa producerea unui eveniment asigurat, suma asigurata/limita raspunderii se reduce cu valoarea despagubirii platite, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara modificarea primei de asigurare. Suma asigurata/limita raspunderii poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul platii unei prime aditionale de asigurare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.