Polita de asigurare facultativa a locuintelor - GARANTA Asigurari

asigurari garanta facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 19-21.

info@garanta.ro

Tel:   021.307.99.71, 021.307.99.73, 021.307.99.72

Fax:   021.307.99.70

             GARANTA Asigurari SA a fost infiintata in anul 1997 de catre compania greceasca de asigurari Ethniki Hellenic General Insurance Company, care este totodata si actionarul majoritar, companie ce are o experienta de peste 100 de ani in domeniu si este leader al pietei de asigurari din Grecia. Avand drept obiective principale orientarea catre client, cresterea calitatii serviciilor oferite, diversificarea si imbunatatirea continua a produselor, mentinerea securitatii financiare etc. GARANTA Asigurari se remarca permanent ca un actor important pe piata de asigurari din Romania. GARANTA Asigurari SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-020-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GARANTA Asigurari SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA, il constituie:

 • Cladiri si alte constructii:
  • cu destinatie de locuinta - constructie destinata locuirii permanente sau temporare, alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta.
   • Tipurile de locuinte sunt urmatoarele:
    • tip A – constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, din care se identifica urmatoarele clase:
     • Clasa 1:     constructii cu structura de rezistenta din beton armat, metal sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
     • Clasa 2:     constructii cu structura de rezistenta si pereti din lemn;
     • Clasa 3:     constructii cu structura de rezistenta si pereti din materiale combinate (mix intre cele doua clase de mai sus);
    • tip B – constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
   • Fac parte din cladire si instalatiile fixe aferente acesteia (instalatii electrice, termice, apa, canalizare, gaze etc.) precum si elemente fixate nedemontabil pe pereti, tavan ori plansee, cum ar fi lampi si aplice fixe, mochete lipite, tapete, lambriuri si altele asemenea;
  • constructii anexe, cum ar fi: garaje, magazii, grajduri, imprejmuiri, fantani, pavaje, platforme betonate, piscine, bucatarii de vara care nu fac corp comun cu locuinta etc.
 • Bunuri gospodaresti:
  • din locuinta, cum ar fi: mobilier; obiecte de uz casnic; aparatura optica, electrica si electronica; imbracaminte si incaltaminte;  produse alimentare si agricole etc.
  • din constructiile anexe, cum ar fi: unelte, produse agricole, furaje, pompe de apa montate in fantani etc.
 • raspundere civila legala:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare si cheltuieli de judecata pentru prejudicii aduse tertelor persoane prin vatamare corporala sau deces, ori avarierea sau distrugerea unor bunuri apartinand tertilor, decurgand dintr-un eveniment produs din culpa asiguratului sau a unei persoane pentru care acesta este raspunzator;
  • cheltuielile facute de asigurat in procesul civil;
  • cheltuielile de salvare si limitare a pagubelor la bunurile apartinand tertilor, facute in mod rezonabil de catre asigurat, care daca nu ar fi fost facute ar fi antrenat raspunderi civile mai mari, prin marirea prejudiciului adus tertilor.

                   BUNURI  EXCLUSE  DIN  ASIGURARE

             Nu se pot asigura:

 • cladirile sau bunurile gospodaresti care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza degradarii;
 • cladirile si bunurile gospodaresti care se afla situate in zone izolate, in afara unei localitati (adica la mai mult de ½ km de cea mai apropiata cladire locuita din localitate) si care nu sunt locuite in permanenta;
 • masini, instalatii, echipamente, aparate si orice alte bunuri destinate productiei sau unor activitati economice;
 • bani, hartii de valoare, acte, documente, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase si semipretioase, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina), timbre, plante decorative si fotografii;
 • obiecte decorative casabile cum ar fi: vaze, bibelouri, statuete etc.;
 • picturi, obiecte de arta si antichitati;
 • autovehicule si ambarcatiuni;
 • animale si plante.
 • Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.
  • Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.
  • Daca interesul, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul/asiguratul este de rea credinta.
 • Bunurile asigurate, adresa la care se afla acestea, sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare si identificate prin specificatia anexata.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata poate sa fie locuita permanent sau temporar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata, pe o perioada de minim 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale sau chiar multianuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate in polita sau odata cu producerea evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea intregii sume asigurate precizate in polita. 

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 30 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA poate sa fie orice persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

               Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Suma asigurata in cazul locuintelor este valoarea reala la momentul incheierii politei, determinata de catre un evaluator imobiliar autorizat. Aceasta este stabilita in functie de vechimea unitatii locative, starea de intretinere si valoarea de piata in conditiile unei piete imobiliare echilibrate. In cazul in care unitatea locativa este constituita in garantie bancara, suma asigurata nu va fi mai mica decat cea inscrisa in raportul de evaluare emis de expertul evaluator bancar autorizat.

              Suma asigurata per eveniment si agregat pe intreaga perioada asigurata, pentru raspunderea civila legala, nu poate depasi 10% din suma asigurata totala pentru Cladiri si/sau continut.

              Suma asigurata pe an de asigurare este de 200 euro, in cazul includerii in asigurare a clauzei speciale "asistenta TEHNICA LOCATIVA", care este valida numai pentru locatiile asigurate la sume ce depasesc 20 000 euro.

              In cazul in care, la momentul solicitarii de intocmire a politei de asigurare nu exista un raport tehnic de evaluare, valoarea reala este acceptata de catre parti ca fiind valoarea declarata de asigurat, pe propria raspundere, cu mentiunea ca, in caz de dauna majora (atunci cand cuantumul daunei despaseste 50% din valoarea asigurata) asiguratorul se va putea adresa pe propria cheltuiala unui evaluator imobiliar autorizat, iar valoarea determinata de catre acesta prin raportul tehnic va fi considerata Valoare Reala de Asigurare, eventual diferenta de prima incasata in plus restituindu-se asiguratului.

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.

              Dupa fiecare dauna partiala, suma asigurata se reintregeste automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare.

              Daca prin plata despagubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge suma asigurata prevazuta in polita, proprietarul poate sa incheie o noua asigurare, dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

              In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurata a imobilului este inferioara valorii reale cuantumul despagubirii se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a imobilului si valoarea reala (principiul proportionalitatii). Pentru asigurarea bunurilor precum si pentru riscurile acoperite prin clauzele suplimentare nu se aplica principiul proportionalitatii.

              In caz de dauna totala, daca suma asigurata declarata de asigurat depaseste valoarea reala (supraasigurare), asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita, urmand a calcula si restitui acestuia prima de asigurare platita in plus.

              In cazul in care, dupa producerea unei daune partiale, se constata supraasigurarea, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata, si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata in lei iar pentru cele in valuta in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Primele de asigurare se achita anticipat si integral pentru intreaga perioada mentionata in polita sau in 2 rate, maxim 4 rate egale, din care prima rata se plateste la incheierea politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta.

               In cazul in care asiguratul nu plateste prima de asigurare, in termen de 30 zile lucratoare de la data scadenta, polita de asigurare se reziliaza automat incepand cu data scadenta a ratei neachitate. In perioada de 30 zile lucratoare de la scadenta, asigurarea produce efecte.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000/10 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000/10 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000/10 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - fransiza nu se aplica pentru daunele provocate bunurilor casnice asigurate.;
 • fransize procentuale din suma asigurata pe care asiguratul le accepta in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;
 • fransiza 10% din dauna, dar cel putin echivalentul a 50 EURO calculat la cursul BNR de la data producerii evenimentului asigurat in cazul includerii clauzei speciale "BUNURI CASABILE";
 • fransiza 10% din dauna, dar cel putin echivalentul a 100 EURO calculat la cursul BNR de la data producerii evenimentului asigurat in cazul includerii clauzei speciale "Vandalism SI ACTE RAU-INTENTIONATE";
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

                             Acoperire de baza:

sau

 • Flexa + E.C. (Acoperiri Extinse), care cuprinde urmatoarele grupe de riscuri:
  • Flexa:
  • DEZASTRE NATURALE:
   • ​cutremur de pamant;
   • alunecare de teren;
   • inundatie, ca fenomene naturale;
  • RISCURI ATMOSFERICE:
   • ploaie torentiala;
   • grindina;
   • furtuna;
   • tornada;
   • uragan;
   • greutatea stratului de zapada sau de gheata si avalanse de zapada;
  • RISCURI DE IMPACT: 
   • caderi de corpuri - altele decat cele aviatice;
   • boom sonic;
   • impactul vehiculelor;

si/sau

                              Raspunderea civila legala

 

                                 Alte acoperiri:

   • FURT PRIN EFRACTIE si/sau ACTE DE TALHARIE - pentru bunurile gospodaresti asigurate;
   • ACOPERIRI SUPLIMENTARE acceptate de catre asigurator, in baza unor solicitari exprese ale asiguratului / contractantului.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

   • Pagube indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor dupa reparatie, scaderea preturilor bunurilor, pagube produse prin intreruperea folosirii bunurilor, chiar ca urmare a unei cauze cuprinsa in asigurare precum si daune de consecinta;
   • Cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
   • Pagube pricinuite de operatiuni militare in timp de razboi, de masuri de razboi (indiferent daca razboiul este  declarat sau nu), invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, rebeliune, revolutie, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere;
   • Pagube produse de tulburari civile, revolte, acte de terorism sau sabotaj, acte de Vandalism si alte asemenea;
   • Pagube produse de influente directe ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
   • Pagube rezultate ca urmare a cazurilor de confiscare, nationalizare, sechestrare, rechizitionare sau alte acte similare;
   • Pagube sau cheltuieli in legatura cu poluarea si/sau contaminarea provocate  direct sau indirect de orice cauza; in cazul in care, urmare a unei poluari si/sau contaminari are loc un Incendiu si/sau Explozie, provocand pagube bunurilor asigurate, acestea se despagubesc daca sunt urmare directa a incendiului si/sau exploziei;
   • Pagubele produse bunurilor asigurate de:
    • uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, oxidare, coroziune, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura;
    • productia sau distributia anormala a frigului, sau scurgerea lichidului frigorific, chiar daca sunt cauzate de evenimente asigurate;
    • ape subterane care, fara a iesi la suprafata, patrund sau se infiltreaza in interiorul cladirii, producand umezirea pardoselilor, igrasierea peretilor etc.; sunt totusi acoperite daunele cauzate de apele subterane care ies la suprafata terenului, chiar daca stratul de apa care acopera terenul atinge (in exterior) numai partial constructia cu destinatia de locuinta si patrunde si se infiltreaza prin pereti sau prin pardoseala in interiorul acesteia;
    • infiltratii (patrunderea in Cladiri, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, a apei, producand umezirea, patarea sau igrasierea pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor; prin infiltratie se intelege si umezirea ori aparitia unor scurgeri de apa dintr-o inundatie produsa intr-un apartament invecinat, situat la acelasi etaj sau la un etaj superior), cu exceptia cazurilor in care acestea au fost distruse in urma producerii unui risc asigurat;
    • inundatii accidentale (inundatie datorata unor avarii subite si neprevazute ale unor surse sau trasee de apa aflate in exploatare);
    • trepidatii datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
    • prabusirea cladirilor ca urmare a erorilor de proiectare si/sau defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
    • tasare (lasare) a terenului de fundatie, fie sub sarcina cladirii, fie datorita altor cauze precum si prin formarea de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei - umflarii sau inghetului-dezghetului;
   •  Pagubele constand in:
    • daune la conductoarele electrice ingropate sub tencuiala deservind cladirea sau apartamentul asigurat cauzate de actiunea normala a curentului electric, descarcari electrice sau alte fenomene electrice, survenite din orice alt motiv, daca acestea nu au fost urmate de Incendiu sau nu sunt cauzate de Trasnet direct care lasa urme vizibile asupra cladirii asigurate;
    • daune cauzate de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
    • inghetarea apei in rezervoare, conducte, vase etc. din incaperi neincalzite;
   • Pagube produse cu intentie de catre asigurat sau de catre membrii familiei acestuia sau persoane pentru care  aceasta are o raspundere, ca de pilda: incendierea intentionata a cladirii, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor constructii, daca aceasta rezulta din acte incheiate de organele in drept si abilitate;
   • Paguba care s-a produs sau pentru partea de paguba care s-a marit din culpa grava a asiguratului, membrilor familiei acestuia sau a unor persoane pentru care aceasta este raspunzator, precum si a oricarei persoane fizice majore care, in mod statornic, locuieste si gospodareste impreuna cu asiguratul. Se considera culpa in producerea pagubei conduita neglijenta a unei persoane mentionate anterior, care conduce la producerea unui eveniment, aceasta neprevazand, insa, consecintele conduitei sale desi ar fi trebuit sa le prevada si chiar sa le preintampine, ca de exemplu:
    • construirea sau extinderea de Cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat, in scris, asiguratului - inainte de construire sau extindere - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la Cladiri au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren;
    • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (neprotejata de sticla sau sita) in Cladiri in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac etc.) ori produse inflamabile (titei, benzina si alte derivate petroliere etc.);
    • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, precum si altele asemanatoare;
    • folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului, dusumelelor, hainelor, etc. sau pentru alte scopuri, ori manipularea unor asemenea produse, in aceeasi incapere si in acelasi timp in care este aprins focul (chiar in soba, plita sau masina de gatit), in care arde flacara (chiar protejata de sticla sau sita) sau in care functioneaza resouri ori radiatoare electrice;
    • fumatul in incaperi in care sunt depozitate furaje sau produse usor inflamabile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
    • neluarea intentionata a masurilor de limitare a pagubelor, de salvare a bunurilor asigurate, de pastrare si paza a bunurilor ramase si de prevenire a degradarilor ulterioare - dupa producerea pagubei;

                                   In toate cazurile de culpa se cerceteaza daca paguba s-a produs sau a fost marita prin una din faptele prevazute mai sus, precum si daca intre aceste fapte si producerea pagubei, respectiv marirea pagubei, exista o legatura.

   • Acte de furt sau tentative de furt, altele decat cele mentionate ca riscuri acoperite precum si furtul prin folosirea de chei potrivite, cu exceptia cazurilor in care cheile au fost obtinute prin acte de talharie;
   • Pretentiile de despagubiri formulate fata de asigurat, de catre copiii, parintii, fratii sau surorile asiguratului sau de catre o persoana care locuieste si gospodareste impreuna cu asiguratul si pentru care raspunde potrivit legii;
   • Cazurile in care asiguratul nu are raspundere civila, cum ar fi accidente produse:
    • dintr-un caz de forta majora (cutremur de pamant, Trasnet, inundatie, avalansa, furtuna etc.);
    • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
   • Pretentiile de despagubiri formulate de asigurat pentru accidentul suferit de el insusi sau pentru pagube la bunurile sale;
   • Pretentiile de despagubiri formulate in legatura cu obligatiile asiguratului fata de terti avand la baza o relatie contractuala, cele din exercitarea unei profesiuni de catre o persoana fizica, sau pentru pierderi, sustrageri sau avarieri ori distrugeri de obiecte aflate in pastrarea asiguratului sau care au fost predate de terte persoane asiguratului spre pastrare, reparare, prelucrare etc., precum si pretentiile de despagubiri pentru avarieri sau distrugeri la bunuri care, fiind vandute unor terti, nu au fost livrate pana in momentul producerii evenimentului;
   • Pretentiile de despagubiri pentru hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
   • Cazul in care faptul generator de raspundere civila este un accident produs de autovehicule sau alte vehicule cu tractiune mecanica;
   • Pretentiile de despagubiri formulate pentru pagube produse de catre asigurat sau de catre persoanele de care asiguratul raspunde potrivit legii, in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie;
   • Pretentiile de despagubiri ca urmare a unui accident care face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacare si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

   CS 01 - INFILTRATII / INUNDATII ACCIDENTALE

   • RISCURI ASIGURATE:
    • infiltratii de apa;
    • inundatia provocata prin spargerea conductelor de apa sau deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor sanitare, de incalzire etc., din propriul apartament;
    • inundatia provocata prin deversarea apei de canalizare sau pluviale, prin refulare sau ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii;
    • inundatia provocata ca urmare a spargerii retelelor de apa stradala.
   • EXCLUDERI SPECIALE:
    • cheltuielile de reparare a instalatiilor de apa, canal, incalzire centrala sau alte instalatii similare avariate.
   • CLAUZA SPECIALA privind INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI
    • Aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat. Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin plata indemnizatiei aferente, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza.

   CS 02 - DISTRUGERI PRODUSE CU PRILEJUL FURTULUI PRIN EFRACTIE

   • RISCURI ASIGURATE:
    • pagubele produse cu prilejul furtului prin efractie sau a tentativei de furt prin efractie, sistemelor de alarma, sistemelor de inchidere sau elementelor de constructie ale cladirilor si/sau constructiilor anexe asigurate prin polita de baza;
    • distrugerile sau deteriorarilor mobilierului sau altor bunuri asigurate prin polita de baza, produse cu prilejul furtului prin efractie sau a tentativei de furt prin efractie.
   • EXCLUDERI SPECIALE:
    • inscriptionari cu vopsele penetrante sau alte substante ce contin coloranti ori acizi ale elementelor de constructie exterioare (zidurile, fatadele cladirilor), usilor (inclusiv usile de intrare in apartamente), geamurilor, grilajelor, gardurilor, pavajelor etc.;
    • distrugeri sau deteriorari ale partilor comune ale cladirii, inclusiv a instalatiilor aflate in partile comune;
    • raspunderi pentru daune produse unor terti ca urmare a riscurilor acoperite prin aceasta clauza suplimentara.
   • CLAUZA SPECIALA privind INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI
    • Aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat. Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin plata indemnizatiei aferente, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza.

   CS 03 - Avarii accidentale LA INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE CE DESERVESC CLADIREA

   • RISCURI ASIGURATE:
    • Avarii accidentale produse la instalatiile ce deservesc cladirea;
    • Avarii accidentale produse echipamentelor aferente instalatiilor ce deservesc cladirea;
    • cheltuielile de reparare a instalatiilor si echipamentelor asigurate;
    • costurile de reparatie a elementelor de constructie (pereti, pardoseli etc.) care au fost sparte in vederea interventiilor  necesare reparatiilor acoperite prin aceasta clauza, dar cel mult echivalentul a 200 EURO la cursul de la data evenimentului;
    • in cazul instalatiilor si echipamentelor utilizate in comun de catre asigurat si alti locatari (parti comune), sunt acoperite cheltuielile de reparare aferente cotei indivize a asiguratului, cu respectarea prevederilor de la paragraful anterior.
   • EXCLUDERI SPECIALE:
    • costuri de reparare si/sau inlocuire ale piesei/reperului/subansamblului (din componenta instalatiilor sau echipamentelor asigurate) care a produs avaria;
    • avarii produse aparatelor ce sunt alimentate de la instalatiile asigurate;
    • cheltuieli de intretinere;
    • avarii cauzate de executarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere;
    • pierderile sau pagubele suferite de reperele consumabile sau piese care prin natura sau modul lor de folosire sunt supuse unei rate inalte de uzura sau depreciere ale echipamentelor asigurate, cum ar fi: becuri, captuseala refractara, componente din sticla, curele de transmisie, filtre, rezistente electrice de incalzire, elemente de etansare sau alte repere din cauciuc etc.;
    • pierderile de agenti de operare, cum ar fi: agenti frigorifici, uleiuri, benzine, catalizatori, etc.;
    • avarii datorate stingerii unui Incendiu ori a furtului prin efractie sau actelor de talharie ori tentativei de furt prin efractie;
    • avarii pentru care sunt raspunzatori, contractual sau conform legii, furnizorii, constructorii sau reparatorii;
    • avarii datorate defectelor, cunoscute de asigurat, existente la momentul inceperii acestei polite, indiferent daca aceste defecte erau cunoscute sau nu de asigurator;
    • avariile datorate unor acte/fapte intentionate sau neglijentei grave a asiguratului precum si cauzate prin nerespectarea normelor,  recomandarilor si instructiunilor de utilizare ale fabricantilor.;
    • avarii care sunt consecinte directe a operarii continue, cum ar fi: uzura, corodare, eroziune, cavitatie, ruginire, calaminare etc.;
    • daune de consecinta  si raspunderi civile de orice fel;
   • CLAUZE SPECIALE:
    • Asiguratorul nu va fi, sub nici o forma, raspunzator pentru pierderi sau avarii despre care nu a fost instiintat in termen de  7 zile calendaristice de la producerea lor.
    • Cu conditia informarii prealabile a asiguratorului prin notificare scrisa, asiguratul va putea trece la repararea oricarei avarii minore sau la inlocuirea oricaror obiecte ce au suferit avarii minore; In toate celelalte cazuri, asiguratul va oferi asiguratorului posibilitatea efectuarii constatarii inainte ca orice reparatie sa se fi facut.
    • Daca un reprezentant al asiguratorului nu va efectua inspectia intr-un interval de timp considerat adecvat pentru conditiile sau circumstantele respective asiguratul va fi liber sa treaca la efectuarea reparatiilor.
    • In cazul reparatiilor provizorii, costul acestora va fi indemnizat de catre asigurator numai daca aceste reparatii cu caracter provizoriu sunt parte a reparatiilor definitive si nu maresc cheltuielile de reparatii totale.
    • Raspunderea asiguratorului pentru acoperirea data de aceasta clauza suplimentara, referitoare la orice instalatie sau echipament asigurat care a suferit avarii, va inceta daca bunul respectiv va fi mentinut in operare dupa momentul avizarii daunei, fara a fi reparat conform cerintelor asiguratorului sau daca reparatiile provizorii sunt efectuate fara acordul asiguratorului.
    • Asiguratorul va plati numai dupa ce i-a fost dovedit, prin note de plata/chitante si alte documente ca reparatiile sau inlocuirile s-au efectuat.
    • Dupa efectuarea unei reparatii pentru remedierea unei Avarii accidentale produsa la o instalatie si/sau un echipament asigurat, prin plata indemnizatiei de asigurare, raspunderea asiguratorului inceteaza, potrivit prevederilor clauzei speciale de mai jos; Asiguratul poate opta pentru cumpararea unei noi acoperiri; orice avarie accidentala ulterioara (in baza unei noi acoperiri precum si in baza politei reinnoite) ce se repeta in decurs de 6 luni de la data finalizarii reparatiei aferente primei avarii pentru care s-a platit despagubirea, inclusiv avariile cauzate direct de reparatii anterioare efectuate in mod necorespunzator, nu va fi acoperita prin asigurare.
   • CLAUZA SPECIALA privind INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI
    • Aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat. Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin plata indemnizatiei aferente, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza.

   CS 04 - BUNURI CASABILE

   • RISCURI ASIGURATE: - pagubele produse bunurilor casabile ca urmare a:
    • variatiilor de temperatura;
    • accidentelor de orice fel (inclusiv cele produse prin actiunea animalelor);
    • actelor de Vandalism sau altor acte rau-intentionate, fara efractie, fiind acoperite numai bunurile casabile prevazute in specificatia la aceasta clauza suplimentara;

                     Sunt acoperite si cheltuielile de refacere a inscriptiilor, picturilor, gravurilor sau altor ornamente, precum si a literelor aplicate pe geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile, numai daca deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective, in limita sumei prevazute in polita aferenta fiecarui tip de bun casabil, astfel cum este inscris in specificatie, din care se deduce fransiza.

   • EXCLUDERI SPECIALE:
    • daune produse altor bunuri casabile decat cele inscrise in specificatia la aceasta clauza suplimentara;
    • daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timp sau sub influenta factorilor de mediu) sau exfoliere, patare ca urmare a lucrului cu vopsea, deteriorari produse prin scantei de sudura;
    • daune rezultate ca urmare a utilizarii unor surse normale de caldura;
    • daune care sunt consecinta operatiunilor de montare, demontare sau mutare a bunurilor casabile, precum si pagube produse in timpul manuirii bunurilor casabile asigurate;
    • cheltuieli pentru potrivirea culorilor la sistemele neafectate;
    • daune cauzate de reparatii, decorari, adaugiri sau modificari suferite de cladirea / peretele in care sunt fixate corpurile casabile afectate;
    • daune datorate distrugerii sau deteriorarii ramelor, precum si uzurii bunurilor casabile asigurate;
    • montarea initiala gresita;
    • daune de consecinta sau raspunderi civile de orice fel.
    • Nu sunt acoperite prin aceasta clauza suplimentara urmatoarele bunuri:
     • geamurile sau alte corpuri casabile care, la incheierea asigurarii, sunt sparte, crapate, sau prezinta stirbituri, exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;
     • geamurile sau alte corpuri casabile care reprezinta pentru asigurat marfuri sau materiale pentru executii de lucrari;
     • folii sau alte materiale utilizate cu caracter de provizorat pana in momentul inlocuirii bunului distrus.
   • CLAUZE SPECIALE:
    • Asiguratorul nu va fi, sub nici o forma, raspunzator pentru pierderi sau daune produse bunurilor casabile asigurate despre care nu a fost instiintat in termen de 14 zile de la producerea lor.
    • Cu conditia informarii prealabile a asiguratorului prin notificare scrisa, asiguratul va putea trece la inlocuirea bunurilor casabile care sunt elemente de constructie exterioare ale cladirii; In toate celelalte cazuri, asiguratul va oferi asiguratorului posibilitatea efectuarii constatarii inainte ca orice inlocuire sa se fi facut.
    • Daca un reprezentant al asiguratorului nu va efectua inspectia intr-un interval de timp considerat adecvat pentru conditiile sau circumstantele respective asiguratul va fi liber sa treaca la efectuarea reparatiilor.
    • Asiguratorul va plati numai dupa ce i-a fost dovedit, prin note de plata/chitante si alte documente ca reparatiile sau inlocuirile s-au efectuat.
    • Pentru bunurile casabile ce reprezinta obiecte de arta valoarea bunului se stabileste pe baza de cataloage si/sau expertize. Cuantumul daunei reprezinta costul expertizei cumulat cu valoarea bunului respectiv.
    • Pentru fiecare bun casabil mentionat in specificatia anexata, aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat.
    • Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin plata indemnizatiei aferente, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza numai pentru bunurile casabile pentru care s-a acordat indemnizatia de asigurare.
    • La solicitarea asiguratului si cu acceptul asiguratorului, bunurile casabile inlocuite sau restaurate in urma producerii unui risc acoperit prin aceasta clauza suplimentara si pentru care asiguratorul a platit indemnizatia aferenta, pot fi asigurate pentru un alt eveniment prin plata unei prime de asigurare suplimentare.

   CS 06 - Vandalism SI ACTE RAU-INTENTIONATE

   • RISCURI ASIGURATE: - pagubele produse bunurilor asigurate ca urmare a:
    • actelor de Vandalism, precum si
    • actelor rau-intentionate
   • EXCLUDERI SPECIALE:
    • pierderi sau pagube produse altor bunuri decat celor asigurate prin polita de baza;
    • pagube datorate pierderii de folosinta a bunurilor asigurate precum si orice daune de consecinta  si raspunderii de orice natura;
    • pierderi sau pagube produse bunurilor casabile sau a firmelor luminoase ori insemnelor fixate pe cladire sau pe elementele structurale exterioare ale cladirii;
    • pierderi sau pagube rezultate prin furt sau acte de talharie;
    • distrugeri cauzate bunurilor asigurate cu prilejul furtului prin efractie sau a tentativelor de furt;
    • pierderi sau pagube cauzate de chiriasi sau de catre oaspetii/vizitatorii chiriasilor.
   • CLAUZE SPECIALE:
    • Asiguratorul nu va fi, sub nici o forma, raspunzator pentru pierderi sau daune produse bunurilor asigurate despre care nu a fost instiintat in termen de  7 zile calendaristice de la producerea lor.
    • Aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat. Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin plata indemnizatiei aferente, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza.

   CS 10 - CHELTUIELI DE INDEPARTARE A RESTURILOR

   • RISCURI ASIGURATE:
    • Cheltuielile si costurile pentru indepartarea resturilor provenite de la bunul afectat ca urmare a unui risc asigurat, produs in timpul perioadei asigurate.
   • EXCLUDERI SPECIALE: - Nu sunt acoperite cheltuielile si costurile pentru:
    • extragerea substantelor contaminante sau poluante din resturi; sau
    • extragerea substantelor contaminante sau poluante din sol, aer sau apa; sau
    • indepartarea, refacerea sau inlocuirea solului, aerului ori apei contaminate sau poluate; sau
    • indepartarea ori transportarea oricarui bun sau resturi la o locatie de stocare ori decontaminare, impus ca urmare a faptului ca bunul sau resturile au fost afectate de contaminare sau poluare, chiar daca astfel de inlocuiri, transporturi sau masuri de decontaminare sunt impuse prin lege sau alte reglementari;
    • indepartarea materialelor ce contin azbest din/de la un bun asigurat.
   • CLAUZE SPECIALE:
    • Aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat. Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin plata indemnizatiei aferente, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza.

   CS 100 - asistenta TEHNICA LOCATIVA

   • OBIECTUL CLAUZEI DE asistenta TEHNICA LOCATIVA:
    • Obiectul acestei clauze consta in organizarea serviciilor de asistenta la domiciliu si plata cheltuielilor aferente acestora (in limitele prevazute in aceasta clauza) in cazul in care in locuinta asiguratului are loc unul dintre evenimentele acoperite enumerate in continuare, pentru interventii ce nu suporta amanare, ca urmare a:
     • Interventii la instalatiile sanitare si de incalzire (mai putin la centralele termice) - Serviciul presupune deplasarea unui instalator la locuinta asigurata si efectuarea reparatiei de urgenta a defectiunii aparute la instalatia sanitara sau de incalzire.
     • Interventii la instalatiile electrice interioare - Serviciul presupune deplasarea unui electrician la locuinta asigurata si efectuarea reparatiei de urgenta a defectiunii aparuta la instalatia electrica interioara a locuintei.
     • Reparatia Geamurilor - Serviciul presupune deplasarea unui geamgiu la locuinta asigurata si repararea pe loc a defectiunii / spargerii geamurilor.
     • Deblocarea usilor - Serviciul presupune deplasarea unui lacatus la locuinta asigurata, in cazul in care este imposibila intrarea in locuinta asigurata, datorita pierderii sau furtului cheilor sau blocarii incuietorilor ca urmare a furtului sau a unor cauze accidentale, care va efectua reparatia de urgenta necesara securizarii locuintei impotriva unor viitoare pagube. NOTA: acest seviciu este activat numai in urma confirmarii verificarilor si a masurilor suplimentare ce se iau pentru protectia asiguratului.

                      In cazul in care nu este posibila remedierea avariei in momentul interventiei, personalul tehnic va efectua diagnosticarea defectiunii si va reveni ulterior cu materiale pentru efectuarea reparatiei.

                                INFORMATII DE CONTACT

                                        In caz de producere a unui eveniment dintre cele enumerate mai sus, care necesita interventia urgenta a unui specialist in calitate de furnizor de servicii (instalator, lacatus, electrician, izolatori acoperis etc.) puteti suna la Call Center GARANTA asistenta:   Telefon de contact:(+4) 021 201 90 35 (apel preluat in regim 24h/24) si care, va trimite un specialist la locuinta dvs. pentru remedierea avariei.

   • Limite de indemnizatie (despagubire):
    • Pentru interventiile tehnice mentionate mai sus, limita de despagubire este de 200 EUR / interventie si agregat pe intreaga perioada asigurata.
   • EXCLUDERI SPECIALE: - Nu vor fi preluate in asigurare urmatoarele:​
    • orice interventie ca urmare a riscurilor prevazute anterior, facute prin alti furnizori de servicii decat cei trimisi in urma apelului de urgenta la Call Center GARANTA asistenta;
    • evenimente produse in afara perimetrului locuintei asigurate (ex: retele stradale) precum si defectarea altor structuri si instalatii, altele decat cele care se afla strict in incinta sau dependintele locuintei asigurate (ex.: canalizari colective, instalatii sanitare ale imobilelor invecinate);
    • interventiile la traseele/tevile comune, nici cele pentru inlocuirea/schimbarea robinetelor si nici cele pentru desfundarea traseelor de canalizare ori a tevilor de scurgere;
    • interventiile pentru remedierea defectiunilor aparute la aparatele electrice si electrocasnice;
    • evenimente produse datorita unor lucrari neautorizate, improvizatii sau interventiei ale asiguratului la instalatiile in cauza;
    • avarii la instalatiile si conductele de gaz – acestea vor fi raportate la compania furnizoare de gaz;
    • procurarea sau repararea unor componente/piese care nu au fost avariate datorita producerii unui eveniment asigurat;
    • lipsa unor aparate, instalatii, materiale;
    • obiecte, bunuri, structuri avariate sau distruse prin actiunea intentionata sau datorita negljentei oricarei persoane;
    • pagube generate din vina furnizorilor de servicii;
    • pierderi materiale sau morale pricinuite de producerea evenimentelor asigurate;
    • avarii si defectiuni produse de actiunea fortelor de ordine sau echipelor de interventie;
    • constructii neautorizate sau locuinte cu modificari neautorizate;
    • locuinte care fac subiectul unui litigiu sau in care nu este permis accesul prin hotarare judecatoreasca;
    • evenimente datorate razboaielor, invaziilor, actiunilor unui inamic strain, ostilitatilor (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), razboaielor civile, revoltelor, rebeliunilor, revolutiilor, conspiratiilor, insurectiilor, razvratirilor militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoalelor, legii martiale, actelor persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictiilor sau restrictiilor oficiale, sabotajelor sau actiunilor teroriste, accidentelor nucleare;
    • evenimentele provocate de manifestarea dezastrelor naturale (cutremure de pamant, alunecare de teren si inundatie, ca fenomene naturale);
    • evenimente petrecute in conditii climaterice extreme, anuntate sau neprevazute, in care nu este posibila interventia furnizorului de servicii de asistenta la domiciliu;
    • cazurile in care asiguratul nu a platit primele de asigurare la termenele mentionate in polita de baza.
   • OBLIGATIILE ASIGURATULUI aplicabile prezentei clauze:
    • Pentru a putea beneficia de asistenta la domiciliu in cazul producerii unui eveniment acoperit prin aceasta clauza, asiguratul trebuie sa apeleze Call Center GARANTA asistenta la numarul de telefon  021 201 90 35, disponibil non-stop, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la producerea evenimentului in cauza.
    • Pentru a beneficia de serviciile de asistenta tehnica, in momentul apelarii Call Center GARANTA asistenta asiguratul trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:
     • Nume si prenume asigurat (astfel cum este inscris in polita de asigurare);
     • CNP-ul;
     • Seria si numarul politei de asigurare;
     • Adresa locuintei (locatia asigurata, astfel cum este inscrisa in polita de asigurare;
     • Descrierea evenimentului pentru care se solicita asistenta tehnica.
    • Asiguratul trebuie sa prezinte polita de asigurare si documente de identitate specialistului trimis pentru interventie, in vederea identificarii sale si a calitatii de asigurat.
    • Prin apelarea Call Center GARANTA asistenta, asiguratul cedeaza acestuia initiativa alegerii furnizorilor de servicii.
    • Asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si, daca i se solicita ulterior, sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta.
    • Costurile serviciilor neacoperite prin aceasta clauza sau cele ce depasesc limitele de raspundere a asiguratorului, vor fi suportate de catre asigurat.
   • CLAUZA SPECIALA privind INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI
    • Aceasta acoperire valideaza pentru un singur eveniment asigurat. Dupa producerea unui eveniment asigurat in baza acestei clauze suplimentare, prin acordarea serviciului de asistenta Tehnica aferent, raspunderea asiguratorului pentru aceasta acoperire, inceteaza.
    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, de la GARANTA Asigurari SA sunt:

    • Sa comunice asiguratorului, imediat ce a cunoscut, orice modificare intervenita pe parcursul derularii asigurarii, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii.
    • Sa ia toate masurile in scopul prevenirii producerii evenimentelor.
    • In perioada de valabilitate a politei de asigurare:
     • sa intretina bunurile asigurate si instalatiile aferente acestora in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
     • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care sunt intretinute bunurile asigurate;
     • sa notifice asiguratorului, in scris, orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la data incheierii asigurarii, precum si orice modificare aparuta subit, legata de imprejurarile esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate;
     • sa prevada cladirile asigurate cu incuietori sigure, iar in caz de deteriorare a acestora, sa ia imediat masuri de reparare sau inlocuire;
     • atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia, sa declare existenta altor asigurari pentru aceleasi bunuri, inclusiv la asiguratori diferiti;
     • in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii, iar in cazurile grave de neglijenta privind intretinerea, dovedite prin acte emise de autoritatile competente, sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat.
    • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
     • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor si/sau raspunderilor;
     • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 24 ore de la producerea acestuia, precizand:
      • numarul si data emiterii politei de asigurare;
      • locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;
      • felul daunelor;
      • marimea probabila a pagubei si/sau raspunderilor.
      • Daca expirarea termenului de instiintare cade intr-o zi de repaus legal, termenul de instiintare expira in ziua imediat urmatoare celei de repaus.
     • sa puna la dispozitia asiguratorului toate datele si informatiile solicitate de acesta, necesare stabilirii dreptului de despagubire si solutionarii dosarului de dauna;
     • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului, in cazul in care pagubele au fost generate de faptele unor terte persoane, in vederea exercitarii dreptului de regres al asiguratorului;
     • sa declare existenta altor asigurari pentru aceleasi bunuri, atat la incheierea asigurarii cat si pe parcursul acesteia.
    • Dupa producerea riscului asigurat:
     • potrivit cu imprejurarile, sa ia masuri pentru limitarea pagubelor, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea;
     • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu sau Explozie, dupa caz, pompierii sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
     • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului pentru constatare;
     • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator pentru determinarea cauzei si a marimii pagubei si sa permita acestuia sa faca investigatii in acest sens;
     • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
     • sa faca toate demersurile pentru redobandirea bunurilor care fac obiectul pagubelor produse de furt prin efractie, iar in urma recuperarii bunurilor sa returneze asiguratorului  partea de despagubire aferenta bunurilor respective daca acesta  a platit deja despagubirea;
     • sa depuna asiguratorului devizul lucrarilor de reparatii a pagubelor produse la Cladiri, constructii anexe ori bunuri gospodaresti si orice alte documente solicitate de asigurator;

                 In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in polita de asigurare, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si/sau marimea pagubei, ori daca s-au modificat conditiile avute in vedere la incheierea politei.

     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care GARANTA Asigurari SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei, sunt:

     • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
     • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
     • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
     • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
     • sa primeasca avizarile de dauna;
     • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
     • sa emita oferte de despagubire;
     • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
     • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
     Procedura Daune: 
     • Constatarea si evaluarea pagubei, precum si stabilirea si plata despagubirilor, se face de catre asigurator, in baza unui proces-verbal de constatare a pagubelor produse, intocmit cu participarea asiguratului sau a unui membru major din familia acestuia. Atunci cand considera necesar, asiguratorul poate solicita si prezenta a doi martori.
     • Despagubirea nu poate depasi valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat, nici cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.
     • In cuantumul pagubei se includ si pagubele produse bunurilor asigurate de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma unor pagube produse de cauze cuprinse in asigurare.
     • Cuantumul pagubei se stabileste in functie de felul pagubei, respectiv paguba totala sau paguba partiala, astfel:
      • in caz de paguba totala, cuantumul acesteia reprezinta valoarea reala a bunului din momentul producerii evenimentului asigurat (respectiv  valoarea de nou mai putin uzura), din care se scade valoarea la aceeasi data a resturilor sau deseurilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
      • in caz de paguba partiala, cuantumul acesteia reprezinta costul reparatiei, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
       • costul reparatiilor se stabileste in baza unor devize de reparatii intocmite sau acceptate de asigurator, corelate cu datele cuprinse in constatarea facuta initial de asigurator.
       • in cazul in care reparatiile se executa in regie proprie, costul reparatiei reprezinta costul materialelor si al manoperei, acceptate de asigurator, precum si alte costuri strict necesare (cum ar fi transportul materialelor) dovedite prin acte.
       • daca reparatia se executa cu o firma specializata, costul reparatiei reprezinta valoarea devizului final de executie a lucrarilor.
     • Asiguratorul poate acorda un avans din despagubire de cel mult 50% din valoarea devizului estimativ.
     • La cererea asiguratului, asiguratorul poate accepta ca plata despagubirii sa se faca direct in contul unitatilor de specialitate furnizoare de materiale si servicii.
     • In cazul furtului prin efractie:
      • daca bunurile nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai daca de la data avizarii asiguratorului, au trecut cel putin 30 de zile calendaristice, numai cu conditia confirmarii scrise de la politie ca bunurile nu au fost gasite si in baza declaratiei asiguratului prin care se obliga sa restituie partial sau total, dupa caz, despagubirea primita daca bunurile sunt gasite ulterior;
      • daca inainte de plata despagubirii bunurile furate au fost gasite, despagubirea cuvenita va acoperi numai eventualele pagube aparute ca urmare a evenimentului asigurat;
      • daca bunurile sunt gasite dupa plata despagubirii, asiguratul este obligat sa restituie suma incasata cu titlu de despagubire, total sau partial.

     Notificare daune:

     Call Center Constatare daune

     Tel: 021 201 90 35, 021 303 70 33

     021 303 70 65, 021 303 70 66

     Email: daune@garanta.ro

      - de LUNI pana VINERI, intre 8:30 – 16:30

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.