Polita de asigurare facultativa a locuintelor - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins ha facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice (locuintele de serviciu), cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, il constituie:

 • Cladirile si alte constructii cu destinatie de locuinta de Tip A (constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic) si Tip B (constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic) conform Legii nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundaitilor, republicata, si in normele in aplicarea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasate in mediul urban sau rural, pe intreg teritoriul Romaniei, existente la adresa mentionata in polita de asigurare.
  • Prin Cladiri si alte constructii cu destinatie de locuinta se intelege: apartamente in blocuri, apartamente in vile, case, vile, cabane sau alte constructii destinate locuirii permanente sau temporare (case de vacanta). Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta se asigura inpreuna cu dependintele cu care fac corp comun.
  • Cladirea independenta cu destinatia de locuinta se asigura in integritatea ei constructiva, respectiv cu: fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, poduri, putul liftului. Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la locuinta/cladirea asigurata, interes ce reiese dintr-un contract (de proprietate, de locatiune, de inchiriere, etc) sau act care sa ateste dreptul de proprietate (act de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de donatie, contract de schimb, sentinta civila definitiva) si altele asemenea. In absenta acestui interes, asigurarea este nula.
  • locuinta include simultan atat partea de proprietate exclusiva cat si cota de proprietate (comuna) indiviza asupra partilor care, prin natura lor, sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii imobilului (fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele si instalatiile cu care a fost dotata cladirea initial sau cu care a fost dotata ulterior de proprietari, pana la punctele de distributie din apartamentele individuale); cota de proprietate (comuna) indiviza este cea legal atribuita locuintei (ex.: procentul stipulat in Contractul de vanzare-cumparare) si reprezinta maximul raspunderii asiguratorului in legatura cu orice dauna produsa partii de proprietate comuna a cladirii.
  • Nu sunt asigurabile prin aceasta polita de asigurare:
   • Cladiri in constructie;
   • constructiile subterane fara Cladiri deasupra lor;
   • cladirile incadrate in clasele 1 si 2 de risc seismic;
   • cladirile aflate in stare avansata de degradare, nelocuite sau parasite, care nu mai pot fi utilizate potrivit destinatiei lor; anexe degradate sau ruinate (fundatii subdimensionate care prezinta tendinte de tasare, crapaturi in peretii de rezistenta si plansee, tencuiala interioara si exterioara degradata, jgheaburi si burlane distruse, acoperis si sarpanta necorespunzatoare, cosuri cu crapaturi, instalatii de apa si canalizare defecte, instalatii electrice improvizate, sobe de incalzit improvizate, etc.);
   • Cladiri din zone cunoscute ca fiind expuse la alunecari de teren sau inundatii;
   • constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar (baraci, saivane, colibe, etc.);
   • constructiile care au mai putin de trei pereti care nu fac corp comun cu alte Cladiri sau constructii;
   • cladirile construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru, precum si cele construite in zone care sunt cunoscute ca fiind afectate de calamitati naturale sau in care probabilitatea de producere a unui risc asigurat este mare;
   • terenul pe care este situata cladirea/constructia asigurata;
   • bunuri destinate domeniului productiv, industrial, prestarilor de servicii sau altui domeniu, altele decat cele necesare locuirii / gospodariei;
   • asiguratorul nu despagubeste prejudicii produse cladirilor construite dupa anul 1989 daca asiguratul / contractantul nu poate face dovada respectarii prevederilor legale referitoare la autorizare, construire, receptie sau exploatare;
   • Cladiri construite din chirpici.
 • Anexele si dependintele din gospodaria/locuinta asiguratului: magazii, soproane, grajduri, garaje, saune, piscine exterioare, imprejmuiri, boxe, pivnite, camere de serviciu, etc., se pot asigura numai impreuna cu cladirea cu destinatie locativa, cu acordul asiguratorului si mentionarea acestora expresa in polita de asigurare, precum si a sumei asigurate corespunzatoare fiecareia.
 • Instalatiile si echipamentele electrice, hidraulice, termice, sanitare care echipeaza si deservesc cladirile si constructiile, si care sunt situate in perimetrul asigurat, se considera ca fiind parte componenta a cladirii/constructiei.
  • In aceasta categorie sunt cuprinse:
   • instalatii electrice interioare (in afara lustrelor, lampilor, abajururilor, aplicelor, fasungurilor);
   • instalatii sanitare de alimentare cu apa din interiorul cladirii (exclusiv hidroforul si boilerul);
   • instalatii de canalizare din interiorul cladirii (inclusiv conductele de apa, tuburile de scurgere);
   • obiectele sanitare din interiorul cladirii (robinetele, cazile de baie ingropate sau inzidite, chiuvetele, WC-urile etc.);
   • instalatii de incalzire centrala (exclusiv echipamentul centralei termice);
   • instalatii de gaze;
   • instalatii de ventilatie (exclusiv ventilatoarele electrice si aparatele de aer conditionat);
   • materialele de placare fixate pe tavan, pereti, pardoseala, tavanele false;
   • sobe de teracota sau zidite.
 • Instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirii se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de asigurare.
  • In aceasta categorie sunt cuprinse:
   • centrala termica;
   • instalatie centralizata sau locala de climatizare;
   • ascensor;
   • antena radio / Tv /Satelit;
   • boiler;
   • statie pompa – hidrofor, etc.
 • Bunuri din locuinta asiguratului - acele bunuri aflate intr-o cladire/apartament, in anexe, precum si in constructiile din curtea si de pe terenul din jurul cladirii.
  • Sunt cuprinse in asigurare urmatoarele bunuri:
   • mobilier, covoare si mochete, decoratiuni interioare, obiecte casnice;
   • bunuri electrocasnice, aparatura electronica, foto si audio-video, instrumente muzicale;
   • imbracaminte, incaltaminte, lenjerie, etc;
   • blanuri, in limita maxima de 1.000 Euro/bucata;
   • unelte gospodaresti.
  • Nu sunt asigurabile urmatoarele categorii de bunuri:
   • tablouri, sculpturi, obiecte si colectii cu valoare artistica deosebita, colectii numismatice si filatelice, manuscrise;
   • bani numerar, monede, lingouri, librete de economii, carnete de cecuri si hartii de valoare, titlurile de credit, acte, planuri, registre de afaceri, cartoteci, desene, timbre;
   • bijuterii si obiecte din metale pretioase, perle si pietre pretioase;
   • informatiile de pe benzile magnetice, discuri de memorie si alte suporturi de memorare a datelor;
   • autovehicule si remorci inmatriculate/inmatriculabile, ambarcatiuni nautice, mijloace de transport aerian de orice fel;
   • animale, pasari, pesti sau alte vietuitoare, plante decorative, produse agricole, viticole, pomicole si animaliere (destinate consumului propriu sau comercializarii), plantatii si recolte, paduri;
   • bunuri ce constituie obiectul unui "contract de leasing";
   • bunuri scoase din uz, degradate (care nu mai pot fi folosite potrivit destinatiei lor);
   • bunuri din cladirile parasite, nefolosite, ruinate sau degradate, fara usi, ferestre si sisteme de inchidere sau avand incuieturi deteriorate;
   • bunuri aflate pe balcoane sau terase deschise, sub soproane sau sub cerul liber, pentru riscurile de furt si fenomene atmosferice.
  • Polita de asigurare acopera si situatia in care bunurile asigurate sunt mutate temporar la o alta adresa decat cea specificata in polita de asigurare, daca mutarea a fost dispusa de autoritati ca urmare a amenintarii bruste de inundatie, de prabusire sau alunecare de teren si a altei calamitati naturale, ori este determinata de producerea unui astfel de eveniment, notificat in scris asiguratorului de catre asigurat.
 • Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.
  • Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.
  • Daca interesul, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul/asiguratul este de rea credinta.
 • Bunurile asigurate, adresa la care se afla acestea, sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare si identificate prin specificatia anexata.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata poate sa fie locuita permanent sau temporar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

              Cererea chestionar este obligatoriu de completat de catre potentialul asigurat numai pentru Cladiri/ constructii a caror suma asigurata este mai mare de 50 000 EURO.

              ATENTIE ! Schimbarea destinatiei cladirii din spatiu de locuit in sediu de firma, atelier de productie, magazin, motel, restaurant, etc. conduce la pierderea acoperirii prin polita HA si necesita incheierea altui produs de asigurare, respectiv “Asigurarea cladirilor si bunurilor aflate in proprietatea persoanelor juridice-HC”. Se accepta insa acoperirea prin asigurare pe polita HA situatia in care cladirea asigurata nu are exclusiv destinatie locativa, respectiv intr-o parte a cladirii, dar fara a depasi 25% din suprafata utila a locuintei, asiguratul/persoanele cuprinse in asigurare desfasoara o activitate/presteaza o meserie/profesie, in calitate de persoana fizica autorizata sau actionar unic.

             Inspectia de risc este obligatorie pentru Cladiri/constructii a caror suma asigurata este mai mare de 100 000 EURO si pentru cele care sunt construite inainte de anul 1940, cu exceptia apartamentelor situate in blocuri de locuinte, care nu difera unele de altele decat prin imbunatatirile constructive/gradul de finisare, acestea fiind declarate de catre asigurat si evaluate impreuna cu el, la incheierea politei. Inspectia de risc se efectueaza inainte de emiterea politei de asigurare si consta in completarea formularului aferent cat si poze ale imobilului ce urmeaza sa fie asigurat.

             Rolul inspectiei de risc consta in:

 • confruntarea elementelor din Cererea chestionar cu realitatea din teren;
 • diferentierea situatiilor asigurabile de cele neasigurabile. De asemenea in functie de factorii de risc identificati cu ocazia inspectiei de risc, se pot modifica conditii de acceptare in asigurare in sensul majorarii primei de asigurare, excluderea unor riscuri a caror producere este iminenta, etc.;
 • daca in cererea-chestionar se apreciaza starea de intretinere ca fiind medie, satisfacatoare si/sau avand o uzura pronuntata se impune inspectia de risc.

              Cladirile a caror stare de intretinere este apreciata ca foarte proasta (rea) respectiv atunci cand cladirea/ constructia da semne de daramare, ruina sau proasta intretinere, impunandu-se reparatii capitale fiind afectate elementele de rezistenta ale Cladiri, fundatii, zidarie precum si pardoseli, tavane, acoperis etc. nu se asigura.

              Pentru evitarea incheierii de asigurari pentru Cladiri situate in zone inundabile sau cu alunecari de teren, se vor solicita informatii de la autoritatile locale/unitatile de specialitate locale, anterior incheierii politei, intrucat simpla afirmatie a clientului nu este suficienta, acesta putand fi neinformat sau de rea credinta.

              Obligatoriu se va efectua inspectie de risc si poze si la bunurile casabile pentru care se solicita asigurarea, indiferent de suma asigurata a Cladiri. Daca bunurile casabile, pentru care se solicita asigurarea, prezinta ciobiri, zgarieturi, etc. acestea nu vor fi luate in asigurare.

              In cadrul inspectiei de risc se pune accent (inclusiv evidentiere prin poze) pe:

 • structura de rezistenta (grinzi, stalpi, etc.), daca prezinta fisuri, elemente lipsa, etc.;
 • protectie impotriva furtului (grilaje, incuietori, sisteme de alarma, camere de luat vederi, etc.);
 • protectie impotriva incendiului (sprinklere, hidranti, senzori de gaz, de fum, de gaz metan).

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, pe o perioada de minim 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale sau chiar multianuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate in polita sau odata cu producerea evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea intregii sume asigurate precizate in polita. 

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

              Sumele asigurate se stabilesc in functie de optiunea asiguratului si sunt mentionate in polita de asigurare. Asigurarile pot fi incheiate:

 • in LEI. In acest caz plata primei de asigurare se va face in LEI.
 • in EUR, USD sau CHF. In acest caz plata primei de asigurare se va face in LEI la cursul B.N.R. de la data incheierii asigurarii sau de la datele scadente ale ratelor de prima.

               Asigurarea cladirilor si a altor constructii se face la valoarea declarata de asigurat reprezentand:

 • valoarea de inlocuire (costul construirii rezultat din devize / facturi / contracte / expertize tehnice / alte documente), sau
 • valoarea de piata (pretul de pe piata locala care se poate obtine in urma unei tranzactii imobiliare).

               Suma asigurata aferenta categoriei „anexe si dependinte din gospodaria/locuinta asiguratului” nu va depasi 25% din suma aferenta cladirii cu destinatie locativa. ESTE OBLIGATORIU ca in polita la rubrica “Mentiuni speciale” sa se inscrie suma asigurata pe fiecare anexa / dependinta in parte, respectiv: garaj, magazie, boxa, camera de serviciu, foisor, piscina, sauna, etc.

               Asigurarea bunurilor casnice se face la valoarea declarata de asigurat sau la costul procurarii de nou a acestora sau a unor bunuri similare ca tip si ca performanta. Bunurile casnice cu valoare individuala mai mare de 500 EURO, vor fi evidentiate in lista de bunuri (se vor trece cateva caracteristici de identificare), lista care va fi anexata la polita.

               In cazul raspunderii civile fata de terti, asiguratorul acorda gratuit acoperire pentru limita raspunderii agregat de 2.000 EUR si limita raspunderii / eveniment de 2.000 EUR (prima de asigurare este 0 Euro). Pentru accidente persoane asiguratorul acorda gratuit acoperire pentru suma asigurata totala de 1.000 EUR (prima de asigurare este 0 Euro). Pentru clauza "fenomene electrice" suma asigurata este de maxim 5 000 euro. Pentru clauza "asistenta de urgenta" suma asigurata este de 600 lei/interventie, din care max. 150 lei pentru materiale.

               Asiguratul are obligatia de a comunica asiguratorului, ori de cate ori este cazul, in scris, orice modificare intervenita in ceea ce priveste sumele asigurate.

               Dupa plata unei despagubiri, suma asigurata se reduce din acel moment cu valoarea despagubirii respective. Asiguratul/ Contractantul are dreptul sa solicite reintregirea sumei asigurate. Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul unei prime suplimentare platita de asigurat la incheierea suplimentului de asigurare. Prima suplimentara poate fi retinuta din despagubirea / indemnizatia cuvenita cu exceptia asigurarii de raspundere civila legala. In cazul in care asiguratul/contractantul nu reintregeste suma asigurata, la urmatoarea dauna, la calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii / indemnizatiei si suma asigurata inscrisa in polita, cu exceptia asigurarii de raspundere civila legala.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata in lei iar pentru cele in valuta in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Primele de asigurare se achita anticipat si integral pentru intreaga perioada mentionata in polita sau in maxim 4 rate egale, din care prima rata se plateste la incheierea politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta.

               In cazul in care asiguratul nu plateste prima de asigurare, in termen de 15 zile lucratoare de la data scadenta, polita de asigurare se reziliaza automat incepand cu data scadenta a ratei neachitate. In perioada de 15 zile lucratoare de la scadenta, asigurarea produce efecte.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000/10 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000/10 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000/10 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - fransiza nu se aplica pentru daunele provocate bunurilor casnice asigurate.;
 • fransize procentuale din suma asigurata pe care asiguratul le accepta in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;
 • fransiza de 120 lei incepand cu a treia interventie pentru clauza speciala “asistenta de urgenta”.
 • fransiza obligatorie de 2% din suma asigurata pentru riscul de cutremur pentru judetele Buzau si Vrancea. Pentru restul judetelor, fransiza este 0%. Exceptie fac politele cesionate la banca, situatie in care se va inscrie la rubrica Mentiuni speciale “fara fransiza pentru riscurile de cutremur”.
 • fransiza obligatorie de 5% din dauna pentru riscul de inundare a vecinilor prin neinchiderea robinetilor de apa;
 • fransiza obligatorie de 10% din dauna pentru clauza de asigurare a bunurilor casabile;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

                           RISCURI DE BAZA

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele materiale cauzate de urmatoarele catastrofe si dezastre naturale:
  • Cutremur de pamant: seism – miscare telurica puternica si brusca, cu origine tectonica, vulcanica etc., inclusiv efectele indirecte provocate de acesta, numai pentru riscurile asigurate (Incendiu/Explozie provocate ca urmare a unui cutremur);
  • Inundatie din cauze naturale: acoperirea locatiei unde se afla cladirea sau bunurile asigurate cu un strat de apa, provenit din:
   • revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor, din orice cauza, inclusiv din ruperea digurilor sau barajelor;
   • acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice sau topirea zapezilor in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
   • apele subterane care ies la suprafata pamantului si/sau a pardoselii celei mai joase incaperi din cladirea asigurata;
   • apele din ploi sau zapada topita care patrund direct de la suprafata terenului in interiorul cladirii, acoperind parti din cladire cu un strat de apa;
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse constructiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevazute mai sus precum si de apele subterane care ies la suprafata terenului, chiar daca stratul de apa care acopera terenul atinge (in exterior) numai partial constructia cu destinatia de locuinta si patrunde si se infiltreaza prin pereti sau prin pardoseala in interiorul acesteia;
  • Alunecare de teren: deplasarea lina a terenului ca urmare a unei miscari tectonice sau a eroziunii din cauze naturale;
  • Catastrofele si dezastrele naturale trebuie atestate de catre institutii specializate, abilitate sa constate producerea acestora (Institutul National de Seismologie, statii meteorologice, alte institutii autorizate ale statului, etc.) sau comunicate guvernamentale.

                           RISCURI SUPLIMENTARE

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele materiale cauzate de urmatoarele riscuri:
  • Incendiu: foc de mare intindere sub forma de flacara deschisa care insoteste arderea si care s-a produs in absenta unei vetre destinate acestui scop sau a iesit din vatra, avand forta de a se extinde prin propria sa putere. Sunt cuprinse in asigurare si pagubele materiale directe, produse locuintei/bunurilor asigurate prin:
   • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
   • pagube produse de Incendiu instalatiilor electrice, instalatiilor de gaze, apa, canal sau incalzire centrala aflate in cladirea asigurata;
   • degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului.
  • Trasnet: descarcare electrica luminoasa care se produce intre un nor si sol sau obiecte aflate pe sol, pagubele producand-se prin transferul nemijlocit al efectului asupra locuintei/bunului asigurat, chiar daca trasnetul nu este urmat de un Incendiu;
  • Explozie: reactie fizica sau chimica foarte rapida, violenta insotita de efecte sonore, mecanice, termice si luminoase, chiar daca explozia nu a fost urmata de un Incendiu si chiar daca a avut loc in afara locuintei asigurate, fara a fi insa cauzata de dispozitive explozive;
  • Caderea aparatelor de zbor pe locuinta, a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate sau impactul cu acestea, cu exceptia dispozitivelor explozive;
  • Caderea accidentala a unor corpuri (stanci, copaci, stalpi sau orice obiecte asemanatoare care nu sunt parte a bunului asigurat si a caror deplasare se datoreaza efectelor gravitatiei etc.);
  • Lovirea accidentala si neintentionata din exterior a locuintei asigurate si a gardului ce o imprejmuieste, de catre vehicule rutiere, altele decat cele apartinand Asiguratului, membrilor familiei sau prepusilor acestuia;
  • Boom sonic: actiunea directa a presiunii generate de spargerea zidului sonic de catre o aeronava;
  • Fenomene atmosferice: furtuna, grindina, ploi torentiale, uragan, vijelie, tornada. Sunt despagubite inclusiv efectele indirecte cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice; vor fi despagubite numai pagubele produse de vant cu intensitate mai mare de 19 m/s (70 km/h);
  • Greutatea stratului de zapada, de gheata sau avalansa;
  • Avarii accidentale ale instalatiilor de apa: pagubele cauzate de scurgerile accidentale de apa:
   • prin spargerea accidentala a conductelor, rezervoarelor, deteriorarii robinetelor sau a altor accesorii ale instalatiilor de apa din locuinta asigurata;
   • ca urmare a refularii apelor reziduale/pluviale prin conductele de evacuare/canalizare interioare sau exterioare locuintei asigurate;
   • provenind de la apartamentele situate la etajele superioare sau de pe acelasi etaj;
   • datorata inghetarii apei in conducte, ca urmare a deteriorarii accidentale a instalatiei de incalzire termica a locuintei.
  • Furt, se acorda despagubiri pentru pagubele produse direct sau indirect de:
   • furtul prin efractie al bunurilor asigurate, comis prin spargerea peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor sau prin stricarea sau fortarea dispozitivelor de inchidere, cu conditia ca usile exterioare sau caile de acces in locuinta asigurata sa fie incuiate cu dispozitive de inchidere, iar incaperile situate la parterul cladirii sa aiba toate geamurile/usile incuiate cu dispozitive de inchidere sau sa fie aparate cu cel putin unul din urmatoarele dispozitive de inchidere: sisteme de alarmare, obloane de lemn, bare de fier, grilaje de fier incastrate sau sa fie incuiate cu dispozitive de inchidere;
   • furtul prin acte de talharie al bunurilor asigurate;
   • furtul prin folosirea cheilor originale, numai daca acestea au fost obtinute anterior prin acte de talharie;
   • urmarile distructive ale furtului sau tentativei de furt asupra bunurilor/cladirilor asigurate;
  • Vandalism (distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare fara motiv a unui bun apartinand asiguratului).
  • Riscuri socio-politice (greve, revolte, rascoale, tulburari civile), numai paguba materiala produsa bunurilor asigurate in timpul grevelor, revoltelor, rascoalelor, tulburarilor civile.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri produse ca urmare a:
  • Razboiului (chiar nedeclarat), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, terorism;
  • Confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • Poluare si/sau contaminare de orice natura si din orice cauza.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru urmatoarele pagube:
  • produse de cutremur de pamant frescelor, decoratiunilor murale, curtilor, scarilor si altor structuri exterioare;
  • produse la aparate si instalatii care sunt consecinte ale unui Incendiu sau explozii datorate uzurii sau a slabei intretineri;
  • produse de Trasnet la aparatele si instalatiile electrice, cu exceptia situatiei in care trasnetul a fost urmat de Incendiu;
  • produse instalatiilor insasi si costurile aferente repararii acestora;
  • datorate uzurilor, ruginii, coroziunii sau slabei intretineri a conductelor sau instalatiilor;
  • produse cu ocazia probelor/ testelor tehnice sau prejudicii produse ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatia defecta sau la Cladiri ca urmare a interventiilor la instalatia defecta;
  • produse in timpul lucrarilor de constructie sau reparare a cladirilor;
  • cauzate de patrunderea apei de ploaie, a grindinei sau a zapezii (inclusiv a apei provenite din topirea zapezii) prin geamurile neinchise, prin fisuri ale acoperisurilor, teraselor, peretilor, podurilor sau alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de riscurile asigurate;
  • produse de inghetarea apei in conducte, rezervoare, vase etc, ca urmare a neglijentei asiguratului sau a membrilor familiei acestuia;
  • cauzate de lucrarile in subteran, tuneluri, cariere de piatra, pietris, nisip si extractii de argila;
  • cauzate de vibratii/trepidatii datorate circulatiei (rutiere, feroviare), inclusiv a celei subterane, precum si provocate de instalatii sau echipamente industriale sau de constructii;
  • produse de alunecari de teren cauzate de actiuni umane;
  • produse la aparate si instalatii care sunt consecinte ale unui Incendiu sau explozii datorate uzurii, proastei functionari, defectelor de material ori a slabei intretineri.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • daune provocate de schimbarea artificiala a unui curs de apa, de deversari din lacuri de acumulare sau alte lucrari hidrotehnice, de cresterea nivelului de apa si deversarea raurilor si lacurilor, care se stie a se intampla in mod regulat (anual), de ape subterane care patrund sau se infiltreaza in interiorul locuintei, producand umezirea pardoselilor, igrasia peretilor etc.;
  • daune cauzate de tasarea, craparea, contractarea, bombarea sau umflarea fundatiilor, peretilor, podelelor, plafoanelor sau acoperisurilor, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat;
  • daunele produse instalatiilor si aparaturii electrice (inclusiv cabluri de conectare) numai prin actiunea curentului electric insusi, supratensiune sau supraincalzire, daca nu au fost urmate de Incendiu;
  • daunele cauzate de vehiculele in miscare in perimetrul incintei asigurate;
  • spargerea geamurilor ca urmare a unui risc neasigurat;
  • uzura, oxidare, afumare, eroziune, coroziune, ruginire, patare sau deteriorare graduala a bunurilor asigurate;
  • prejudicii cauzate de graffitti;
  • daune cauzate de animale, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori;
  • daune cauzate de micro-organisme, ciuperci;
  • degradarea suprafetelor ca urmare a expunerii la o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare;
  • aprinderea sau folosirea de catre asigurat sau prepusii acestuia a focului deschis in spatii in care sunt depozitate sau utilizate produse combustibile, inflamabile sau usor inflamabile sau in preajma unor Cladiri construite din materiale combustibile;
  • daune produse de Incendiu pornit de la cosuri de fum necuratate, defecte sau in jurul carora se depoziteaza materiale inflamabile;
  • daune produse de incendiul pornit de la instalatii improvizate (electrice sau de incalzire);
  • actiunea dispozitivelor explozive, munitiei, armelor de foc, implozii;
  • prabusirea cladirilor ca urmare a erorilor de proiectare si/sau defectelor de constructie, a utilizarii unor materiale de constructii cu defecte ascunse, a proastei intretineri a cladirilor, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
  • intreruperea folosirii cladirilor asigurate;
  • cheltuielile facute in vederea modificarii sau imbunatatirii starii constructiilor in comparatie cu starea lor dinainte de producerea riscului asigurat, pentru reparatii curente si periodice, pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare ori pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • furtul simplu – la care nu exista urme de efractie, furtul prin inselatorie;
  • pagubele produse locuintei neasigurate ca urmare a furtului prin efractie sau acte de talharie a bunurilor asigurate;
  • pretentiile de despagubiri rezultand din daune morale, chiar daca acestea sunt rezultatul unei sentinte civile;
  • pagubele cauzate de producerea cu intentie a riscului asigurat, de catre asigurat sau de catre membrii familiei sale (incendierea intentionata a locuintei, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii locuintei ori a altor bunuri asigurate, fara a se limita numai la acestea), daca acestea rezulta din actele incheiate de organe in drept;
  • pagube produse din culpa grava a asiguratului, membrilor familiei sale sau a unor persoane pentru care acesta are o raspundere in ceea ce priveste producerea pagubei.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Asigurarea de raspundere civila fata de terti
  • OBIECTUL ASIGURARII
   • In baza acestei clauze speciale asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea bunurilor, consecinte ale unor fapte accidentale aflate in raport cu riscurile pentru care este incheiata asigurarea.
   • Asigurarea este valabila si pentru raspunderea civila ce i-ar reveni asiguratului ca urmare a unei fapte savarsite din culpa de persoane pentru care raspunde potrivit legii, fapte cauzatoare de prejudicii.
   • Nu sunt considerati terti: sotul sau sotia, parintii, copiii asiguratului, ca si oricare ruda sau ruda prin alianta cu care el locuieste permanent.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru:
    • sumele pe care asiguratul sau membrii familiei sale sunt obligati sa le plateasca pentru prejudicii de care acestia raspund in baza legii fata de terte persoane pagubite prin producerea, la adresa mentionata in polita, a riscurilor acoperite prin polita de baza si care au provocat vatamarea corporala sau decesul, precum si avarierea sau distrugerea unor bunuri apartinand tertilor;
    • cheltuielile facute de asigurat sau de catre membrii familiei sale in procesul civil, daca acestia au fost obligati la despagubiri;
    • daunele produse de riscul de inundatii/infiltratii din neglijenta asiguratului si a membrilor familiei sale (produse prin neinchiderea robinetilor de apa), pentru care asiguratorul acorda despagubiri in limita a 1 000 Euro, cu fransiza de 5% din fiecare dauna;
    • Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramane neschimbata.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • pretentiile formulate de asigurat sau membrii familiei sale referitoare la propriile lor vatamari corporale sau la pagube produse la propriile bunuri;
    • pretentiile formulate impotriva asiguratului de catre membrii familiei ori de catre persoane pentru care asiguratul raspunde in baza legii;
    • pretentiile pentru pagube cauzate cu intentie de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care asiguratul raspunde in baza legii;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului fata de terti, izvorata dintr-un contract (de inchiriere, imprumut, depozit, munca, prestari servicii, furnizare, chirie, etc);
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului sau a membrilor familiei, angajata pentru pierderea, sustragerea, avarierea sau distrugerea de obiecte aflate in pastrarea asiguratului sau a membrilor familiei, sau care au fost predate de terte persoane asiguratului sau membrilor familiei, spre pastrare, reparare, prelucrare, curatare, vopsire, expediere sau intrebuintare;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului sau a membrilor familiei, angajata pentru avarieri sau distrugeri de bunuri care, fiind vandute, nu au fost predate inca;
    • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului sau a membrilor familiei, angajata pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor din platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor sau tablourilor, sculpturilor, tesaturilor sau altor obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    • pretentiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul sau membrii familiei sunt condamnati, precum si a cheltuielilor de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
    • pretentiile de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire;
    • pretentiile de despagubiri pentru reducerea valorii bunurilor dupa reparatie;
    • pretentiile pentru cazul in care nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul pagubelor produse;
    • pretentiile referitoare la pagubele de care raspunde asiguratul sau membrii familiei in legatura cu:
     • orice autovehicul (inclusiv remorca trasa de acesta) autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii, proprietate a asiguratului, imprumutat inchiriat sau condus de acesta;
     • orice ambarcatiune, nava, planor, avion sau un altfel de mijloc de transport, daca asiguratul este proprietar, l-a imprumutat, inchiriat, condus sau pilotat;
     • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport sus mentionate.
     • pretentiile formulate fata de asigurat sau membrii familiei referitoare la daune morale;
     • raspunderea civila a asiguratului nu este angajata ori de cate ori accidentul s-a produs:
      • dintr-un caz de forta majora;
      • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
      • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
  • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul vatamarilor corporale despagubirile vor acoperi, in limita sumei asigurate, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate efectuate de persoana prejudiciata.
   • In caz de deces despagubirile vor acoperi urmatoarele cheltuieli:
    • cheltuielile de inmormantare, pe baza inscrisurilor doveditoare;
    • cheltuielile de transport al corpului neinsufletit, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    • in cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirile reprezinta costul procurarii, reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unui bun asemanator (din punct de vedere tehnic si al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade, dupa caz uzura si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica. despagubirile astfel stabilite nu pot depasi valoarea bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat.
    • despagubirile nu pot depasi limita maxima a raspunderii asumate de asigurator prin polita.
    • in cazurile in care bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri, au fost asigurate separat de detinatorul lor (tertul pagubit), asiguratorul va acorda acestuia despagubiri in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile acordate potrivit asigurarilor incheiate (daca aceste despagubiri au fost incasate).
    • cuantumul despagubirilor se stabileste fie pe baza intelegerii dintre parti, fie prin hotarare judecatoreasca definitiva. Intelegerea se poate face intre asigurat si persoanele pagubite, cu privire la pretentiile acestora, cu acordul asiguratorului.
    • stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul asiguratorului, se face in toate cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea pagubei si persoana pagubita face dovada prejudiciului material suferit.
    • daca se stabileste ca despagubirea datorata de asigurat persoanei pagubite sa fie platita sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), atunci si despagubirea datorata de asigurator se va plati sub aceasta forma. In cazul in care se stabileste plata unei prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) pe o durata limitata, se va plati suma stabilita prin aceasta hotarare, pana la epuizarea sumei asigurate. Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice (pensie de intretinere) se constata ca starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este indreptatit sa micsoreze corespunzator cuantumul sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice sau sa inceteze plata acestora.
    • asiguratorul plateste despagubirea fie asiguratului, fie nemijlocit celui pagubit, cu acordul si cu instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat. Odata cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al hotararii judecatoresti, in limita acestei sume, se stinge orice pretentie a persoanelor care au suferit prejudicii materiale prin accident, fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Asigurarea de accidente a persoanelor
  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul acopera in baza acestei clauze in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat, integritatea corporala sau viata asiguratului precum si a membrilor familiei acestuia, ca urmare a producerii in perioada asigurata si in spatiul asigurat, independent de vointa lor, a unui accident care are drept consecinta invaliditatea permanenta si/sau decesul acestora.
   • Nu pot fi asigurate persoanele care:
    • au o invaliditate permanenta mai mare de 50%;
    • au nevoie de ingrijire permanenta;
    • sufera de boli mentale;
    • au varsta peste 75 de ani.
  • RISCURI ACOPERITE
   • Asiguratorul despagubeste asiguratul pentru accidentele produse in locuinta acestuia, in perioada de valabilitate a politei si care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea permanenta totala a asiguratului precum si a membrilor familiei sale.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • urmarile bolilor, inclusiv profesionale sau infectioase, ale afectiunilor psihice sau ale bolilor transmisibile prin atacul animalelor;
    • urmarile iradierii puternice, cu o intensitate de cel putin 100 electron-volti, prin raze laser sau maser sau raze ultraviolete produse artificial;
    • vatamari ale sanatatii cauzate de tratamente de vindecare sau de interventii pe care asiguratul le aplica sau care sunt aplicate asupra corpului sau de catre personal necalificat;
    • urmarile normale ale luminii, temperaturii si starii timpului;
    • sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
    • invaliditatea permanenta si/sau decesul asiguratului, din cauzate sau prilejuite de:
     • consumul de alcool sau de droguri, abuzul ori utilizarea de medicamente fara prescriptie medicala;
     • comiterea sau incercarea de a comite cu intentie, de catre persoanele asigurate, a unor fapte penale;
     • detinerea sau folosirea de explozive;
     • substante sau compusi chimici, atat prin poluare cat si prin declansarea unor reactii chimice.
    • daune aparute ca urmare a participarii acestuia la intreceri sportive ca amator sau profesionist.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Pe langa obligatiile prevazute in conditiile de asigurare aferente politei de baza la care aceasta clauza este anexata, asiguratul este obligat:
    • imediat dupa accident sa se prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate sanitara sau la un medic, spre a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris;
    • ca dupa terminarea tratamentului medical, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului, sa se prezinte spre a fi examinat medical de catre medicul desemnat de asigurator.
  • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In baza acestei clauze speciale, in caz de producere a unui risc asigurat, asiguratorul plateste asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, drept despagubire, o indemnizatie cum urmeaza:
    • suma asigurata, in caz de deces sau de invaliditate permanenta totala a asiguratului.
    • cheltuieli pentru medicamente si tratament, in limita a maximum 5% din suma asigurata;
   • Invaliditatea permanenta totala se stabileste de catre medicul autorizat.
   • Daca pe baza primei examinari medicale nu se poate stabili invaliditate permanenta totala, se efectueaza o a doua expertiza, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului.
   • Daca inainte de accident asiguratul avea deja o invaliditate permanenta din orice cauza, din gradul total de invaliditate permanenta rezultat (dar care nu poate fi mai mare de 100%) se scade cel existent anterior, diferenta reaceastand gradul de invaliditate permanenta din accident care se ia in consideratie la stabilirea indemnizatiei.
   • In caz de invaliditate permanenta totala incontestabila, examinarea asiguratului, stabilirea gradului de invaliditate totala si plata indemnizatiei se fac fara a se astepta terminarea tratamentului.
   • Totalul sumelor platite pentru cazuri de invaliditate permanenta totala nu poate sa depaseasca suma asigurata. Daca asiguratul solicita reexaminarea medicala, cheltuielile aferente se suporta de catre acesta.
 • Asigurarea centralelor termice
  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul acopera in baza acestei clauze, in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat, pagubele produse centralei termice aflata in locuinta/la locatia asigurata, ca urmare a avariilor accidentale care rezulta din riscurile asigurate.
   • Este asigurabila centrala termica autorizata de un prestator de specialitate conform normativelor tehnice/reglementarilor legale in vigoare, care a fost supusa testelor de functionare, iar rezultatele se incadreaza in parametrii normali de functionare.
  • RISCURI ASIGURATE
   • asiguratorul acorda despagubiri pentru avarierea/distrugerea centralei termice asigurata ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
    • defecte sau greseli de proiectare/fabricatie, defecte ale materialelor si pieselor componente;
    • scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
    • erori de montare sau instalare;
    • suprapresiune sau implozie;
    • reglarea defectuoasa a centralei termice;
    • defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie;
    • desprinderea in timpul functionarii a unor parti componente centralei termice;
    • patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul centralei termice;
    • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
    • alte cauze interne care nu sunt excluse, in mod special.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
    • pagube produse pieselor/partilor componente termice, care prin intrebuintare si/sau natura lor sunt supuse grad mai mare de uzura sau depreciere, inclusiv piese/elemente care necesita schimbarea periodica (ex.: site filtre, garnituri, gratare, duze, injectoare si alte asemenea), indicatoare/luminoase, cabluri de conexiune altele decat cele din interiorul (instalatiei) centralei termice asigurate, tevi/conducte flexibile, materiale de etansare, combustibili, consumabile;
    • pagube produse prin deteriorarea gratarelor/camerelor de ardere, duzelor de gaze, injectoare si altele asimilabile;
    • instalatiile bransate la centrala termica, ca de exemplu: corpuri radiatoare (calorifere), instalatii sanitare, inclusiv elementele de racord ale acestor instalatii la centrala termica.
    • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale centralei, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
    • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului, de care asiguratul avea cunostinta;
    • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
    • daune/avarii pentru care producatorul/furnizorul este raspunzator, conform legii sau obligatiilor contractuale;
    • daune/avarii ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare emise de producator/furnizor.
    • pagubele produse ca urmare a unor interventii neautorizate (nerespectand standardele industriale recunoscute) privind repararea/modificarea centralei termice.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Pe langa obligatiile prevazute in conditiile de asigurare ale politei de baza la care clauza este anexata, asiguratul este obligat sa respecte recomandarile producatorului/furnizorului in ceea ce priveste regimul de exploatare, efectuarea de revizii si reparatii in conformitate cu cartea tehnica si/sau reglementarile legale in vigoare.
 • Asigurarea pentru fenomene electrice
  • In baza acestei clauze speciale asiguratorul asigura urmatoarele bunuri aflate la locatia asigurata si mentionate in polita de asigurare: computere, televizoare, frigidere, congelatoare, cuptoare electrice, masini de spalat, aspiratoare, sisteme audio, sisteme de securitate, echipamente SPA, sisteme de ventilatie, generatoare, transformatoare, sisteme de incalzire, sisteme de aer conditionat, etc.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru avarierea / distrugerea bunurilor asigurate conform acestei clauze speciale ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
    • supratensiune;
    • suprasarcina;
    • arc electric;
    • descarcari si alte fenomene de natura electrica chiar daca nu sunt urmate de Incendiu;
    • scurtcircuit;
    • intrerupere de curent-urmata sau nu de Incendiu;
    • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (Trasnet/ fulger) asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor, sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc.).
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele cauzate/rezultand din:
    • riscurile asigurate in baza conditiilor generale ale politei careia i se anexeaza aceasta clauza speciala;
    • nerespectarea instructiunilor / specificatiilor producatorului / furnizorului;
    • intreruperea alimentarii cu energie electrica ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
    • uzura sau lipsa de intretinere a bunurilor care fac obiectul asigurarii pe aceasta clauza speciala.
  • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Despagubirea acordata de asigurator nu va depasi suma asigurata mentionata in aceasta clauza speciala si nici cuantumul daunei;
   • Cuantumul daunei reprezinta: cea mai mica valoare dintre costul de inlocuire/ achizitie (pretul cu amanuntul de pe piata locala al unui bun identic sau similar din punct de vedere tehnic/ calitativ) a bunului avariat/ distrus si costul reparatiilor/ reconditionarii necesare aducerii bunului in stare de functionare.
   • Cuantumul daunei se va reduce cu valoarea fransizei mentionata in aceasta clauza.
  • SUMA ASIGURATA SUPLIMENTARA
   • Suma asigurata este cea declarata de asigurat, reprezentand valoarea de inlocuire a bunurilor asigurate conform acestei clauze speciale cu unele similare (de acelasi fel si avand aceeasi intrebuintare).
 • Asigurarea bunurilor casabile
  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Prin aceasta clauza speciala, asiguratorul asigura geamurile, oglinzile si alte bunuri casabile, pentru riscurile de spargere sau crapare, pentru care asiguratul are un interes.
  • RISCURI ACOPERITE
   • Asiguratorul acorda despagubiri in caz de pagube la geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile asigurate, produse prin spargere, ciobire sau crapare de:
    • faptele oamenilor;
    • accidentele de orice fel, inclusiv cele produse prin aciunea animalelor;
    • lucrarile de montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate.
   • Se mai acorda despagubiri, in limita a 1.000 Euro/ bun asigurat pentru pagubele la inscripii, picturi, gravuri sau alte ornamentaii, precum si la insemnele aplicate pe geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile, daca aceste pagube s-au produs o data cu spargerea sau craparea bunului asigurat. Despagubirea se va face in baza documentelor doveditoare detinute de asigurat.
  • EXCLUDERI
   • BUNURI EXCLUSE
    • Nu se pot asigura urmatoarele bunuri:
     • geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile, care sunt sparte, crapate, ciobite sau cu alte asemenea defecte;
     • geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile care reprezinta - pentru asigurat - marfuri sau materiale la care se executa anumite lucrari.
   • PAGUBE EXCLUSE
    • Asiguratorul, nu acorda despagubiri nici pentru:
     • pagube conexe (avarierea sau distrugerea ramelor geamurilor sau oglinzilor asigurate, a parilor metalice sau din lemn, a instalaiilor electrice la lampile de neon, la lustre sau alte lampi asigurate, a instalaiilor de apa sau canal la bunurile sanitare asigurate, precum si altele asemanatoare);
     • pagube produse la suprafaa bunurilor asigurate (zgarieturi, aschieri);
     • pagube produse becurilor electrice;
     • pagube produse bunurilor asigurate numai prin caldura provenita de la o sursa normala de caldura.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata reprezinta:
    • pentru geamuri si oglinzi, valoarea de nou;
    • pentru lucrari de arta pe sticla, din sticla, porelan sau placi de marmura, valoarea de circulatie.
   • Sumele la care se face asigurarea se stabilesc conform cererii asiguratului, astfel:
    • global pentru toate bunurile casabile;
    • separat pentru fiecare bun sau pe grupe de bunuri casabile, intr-o lista anexata.
   • Pentru lucrari de arta pe sticla, din sticla sau pe placi de marmura, sumele la care se face asigurarea se stabilesc intotdeauna separat pentru fiecare bun in parte si nu vor fi mai mari de 1.000 Euro.
  • CUANTUMUL DESPAGUBIRII
   • Pentru geamuri si oglinzi, cuantumul pagubei este egal cu valoarea de asigurare la data producerii evenimentului asigurat a bunurilor avariate sau distruse, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuina sau valorifica.
   • Pentru lucrari de arta pe sticla, din sticla sau pe placi de marmura, care pot fi restaurate, cuantumul pagubei este egal cu costul restaurarii din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica. Costul restaurarii nu poate sa depaseasca suma asigurata inscrisa in polita de asigurare.
   • Din cuantumul despagubirii nu se scade uzura.
   • Din despagubirea stabilita, asiguratorul va scadea pentru fiecare eveniment, o fransiza egala cu 10% din fiecare dauna.
 • Asigurarea pentru asistenta de urgenta
  • In baza acestei clauze speciale asiguratul beneficiaza de servicii de interventie rapida pentru eliminarea cauzei care a determinat aparitia de:
   • avarii la instalatiile de apa si canal (ex.: spargerea sau infundarea conductelor de apa);
   • avarii la instalatia de gaze (ex.: conducte de transport sau aparate de consum);
   • avarierea geamurilor, ferestrelor si a usilor exterioare;
   • avarierea acoperisului locuintei (inclusiv al anexelor asigurate);
   • avarii la instalatia electrica;
   • avarierea usilor exterioare (inclusiv blocarea) si a tamplariei ferestrelor exterioare.
  • Conditii speciale de interventie:
   • in cazul in care in scopul interventiei este necesara spargerea zidului sau alta interventie similara pentru a putea ajunge la locul unde se afla cauza deranjamentului, costurile reparatiilor de repunere a locului in situatia anterioara interventiei nu fac obiectul acestei clauze, ele urmand a fi despagubite conform conditiilor generale de asigurare.
   • costurile/cheltuielile care nu fac obiectul acestei clauze si nici nu sunt prevazute de conditiile generale de asigurare pot fi furnizate de catre Pointer contra cost daca asiguratul solicita in mod expres acest lucru si suporta costurile aferente.
   • asiguratorul acorda despagubiri, indiferent de numarul de evenimente asigurate, pentru acoperirea cheltuielilor urgente necesare in cazul in care intervine o situatie de urgenta la locuinta asigurata conform celor de mai sus.
  • In baza acestei clauze se considera situatii de urgenta urmatoarele circumstante in situatia in care acestea apar in interiorul locuntei asigurate si sunt cauzate de producerea unui eveniment acoperit de polita de asigurare:
   • situatia in care evenimentul cauzeaza o stare de disconfort major persoanelor din locuinta asigurata; si/sau
   • situatia in care evenimentul impune o interventie urgenta pentru prevenirea producerii unor pagube materiale majore la locuinta asigurata.
  • Asiguratul beneficiaza de interventia de urgenta, pe baza de comanda telefonica in termen de maxim 2 (doua) ore din momentul primirii acesteia pentru cazul in care locuintele unde urmeaza sa aiba loc interventiile se afla in interiorul orasului. In cazul in care acestea se afla in orice alta localitate, termenul in care se va face interventia va varia in functie de distanta pana la respectiva localitate. Sunt exceptate situatiile in care se constata blocaje in trafic, conditii meteo nefavorabile sau alte evenimente ce impiedica in mod obiectiv onorarea comenzii in termenul mentionat. 
  • In baza acestei clauze asiguratul are urmatoarele obligatii:
   • notificarea telefonica a Pointer prin intermediul Centrului de Apeluri de Urgenta, in legatura cu aparitia situatiilor de urgenta;
   • sa actioneze conform instructiunilor operatorului Centrului de Apeluri de Urgenta;
   • sa nu modifice, fara instructiuni speciale din partea operatorului Centrului de Apeluri de Urgenta, situatia de fapt survenita in urma evenimentului acoperit de asigurare si clauza speciala, cu exceptia cazurilor in care este posibil pentru asigurat luarea unor masuri imediate pentru a limita daunele si/sau efectele daunelor prin interventia unor terti la cererea asiguratului cu acordul prealabil al operatorului Centrului de Apeluri de Ugenta, costurile unor astfel de interventii fiind suportate de POINTER in limitele asigurate.
  • EXCLUDERI
   • Urmatoarele evenimente si situatii vor fi excluse din serviciile de interventie rapida oferite de catre Pointer:
    • avarierea unei parti comune a imobilului din care face parte locuinta asigurata, daca locuinta asigurata nu este afectata;
    • avarierea bunurilor electrice si electrocasnice;
    • servicii sau despagubiri legate direct sau indirect de operatiile curente de intretinere;
    • riscuri catastrofice; cutremur de pamant, inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (cugatoare sau statatoare), precum si din precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii sau ghetii; prabusire si/sau alunecare de teren;
    • greve, tulburari civile si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare;
    • avarii rezultate din epidemii sau pandemii;
    • neacordarea accesului furnizorilor agreati pentru efectuarea lucrarilor de reparatii de urgenta si/sau imposibilitatea obiectiva a acestora de a patrunde in locuinta, fie din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ploi torentiale, viscole, etc.), sau a altor situatii obiective;
    • remedierea avariei de catre insasi asigurat sau de catre alti furnizori de servicii decat furnizorii de servicii agreati.
  • Asiguratii vor beneficia de asistenta de urgenta prin apelarea numarului de telefon al Centrului de apel de urgenta: 0372165652, 24 ore din 24, 365 de zile/an.
  • Suma asigurata: 600 lei/interventie din care max. 150 lei pentru materiale.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • La incheierea si pe parcursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa prezinte asiguratorului la incheierea politei de asigurare informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit, factori in baza carora asiguratorul va decide daca sa-l accepte numai in anumite conditii;
  • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente si in cuantumurile prevazute in polita de asigurare;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa notifice in scris asiguratorului, in termen de 5 zile calendaristice, orice modificare, intentie de modificare, agravare a riscului, chiar daca aceasta au loc impotriva vointei asiguratului, in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei.
 • Dupa producerea riscului asigurat:
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pe seama asiguratorului si in limita sumei la care s-a incheiat asigurarea;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate (aceasta prevedere este aplicabila si pentru evenimentele socio-politice);
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretentii de despagubire/indemnizatie, despre cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
  • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie;
  • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asigurator si sa permita reprezentantilor acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
  • sa intretina in bune conditii cladirea si bunurile asigurate in scopul prevenirii producerii riscurilor acoperite;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice modul in care este intretinuta cladirea asigurata;
  • sa pastreze si sa intretina instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirii in conditii adecvate, potrivit instructiunilor si recomandarilor emise de producatori, in scopul de a preveni producerea riscurilor acoperite;
  • sa prevada cladirea asigurata cu incuieturi simple, incuieturi cu protectie, grilaje, gratii;
  • sa ia imediat masuri de reparare sau inlocuire a incuieturilor deteriorate sau in cazul pierderii uneia din cheile de la locuinta asigurata.
 • In cazul producerii furtului si/sau distrugerii prin acte de Vandalism, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta, despre producerea riscului asigurat;
  • sa aiba grija ca toate urmele avariei sau distrugerilor sa ramana neatinse pana la cercetarea faptelor;
  • sa anunte organele de politie cel mai tarziu in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
  • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata, cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
  • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in 5 zile calendaristice, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii.

                 Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

                 In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa complexa a locuintei si bunurilor casnice - HA, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai si/sau prin experti.
  • Evaluarea daunelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de:
   • suma la care s-a facut asigurarea, mentionata expres in polita de asigurare si a documentelor care justifica aceasta suma;
   • felul daunei, respectiv totala sau partiala.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri astfel:
   • pentru dauna totala, asiguratorul va plati sumele asigurate prevazute dupa deducerea sumelor reprezentand valoarea resturilor care pot fi intrebuintate sau valorificate, aceasta valoare va fi rezultatul negocierii dintre asigurat si cei interesati, cu acordul asiguratorului;
   • pentru dauna partiala, asiguratorul va plati in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al refacerii, reparatiei, restaurarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse de riscurile asigurate.
   • la politele incheiate la valoarea de piata, la daunele partiale, la stabilirea cuantumului pagubei se va lua in calcul valorile de piata ale materialelor necesare reparatiei si a manoperei aferente, corectate in minus cu indicele lunar de crestere a preturilor de consum de la data punerii in exploatare a cladirii (sau de la ultima reparatie capitala dovedita cu documente) pana la data evenimentului.
  • In cazul daunelor produse de fenomenele atmosferice precum si de catastrofele naturale, despagubirea se acorda numai in baza confirmarii producerii acestora de catre autoritatile competente.
  • In caz de furt prin efractie si/sau acte de talharie, Vandalism al bunurilor asigurate:
   • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
   • daca inainte de plata despagubirii bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele daune produse ca urmare a furtului;
   • daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 10 zile calendaristice, despagubirea incasata sau, daca bunurile gasite sunt avariate sau incomplete, diferenta dintre despagubirea incasata si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor avariate sau incomplete;
  • In cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor de mai sus, asiguratorul este in drept sa ceara deschiderea unei actiuni civile impotriva asiguratului, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta.
  • Pentru pagubele materiale produse prin efractie si/sau acte de talharie, Vandalism, despagubirile se platesc numai in conditiile confirmarii, in scris, a acestor acte de catre politie sau alte organe de cercetare.
  • Valoarea din momentul producerii riscului asigurat se stabileste pe baza urmatoarelor preturi unitare (pe unitate de masura):
   • pentru bunurile procurate din comert - preturile cu amanuntul de pe piata locala;
   • pentru bunuri la care nu exista stabilite preturi si nici nu exista asemenea bunuri pe piata locala - preturile unor bunuri echivalente.
  • Costul reparatiei sau reconditionarii bunurilor, inclusiv a cladirii avariate cu prilejul furtului prin efractie, se stabileste in baza devizului de reparatii emis de unitatea reparatoare sau, dupa caz, in baza facturilor, daca anumite piese sau materiale sunt procurate din comert.
  • Reparatiile pot fi executate numai prin societati specializate sau, la cererea scrisa a asiguratului si in regie proprie.
  • La stabilirea despagubirii se ia in considerare numai costul inlocuirii partilor componente care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-au inlocuit si alte componente. De asemenea, in cazurile in care cu prilejul reparatiilor se fac imbunatatiri fata de starea bunului dinaintea producerii riscului, costurile aferente imbunatatirilor nu se despagubesc.
  • Pentru asigurarea de bunuri gajate bancilor, in caz de dauna totala, despagubirea se plateste direct bancii creditoare, instiintand-se in scris despre aceasta si asiguratul/contractantul.
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa amane acordarea despagubirii daca in legatura cu dauna a fost deschis impotriva asiguratului/contractantului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
   • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false sau daca asiguratul/contractantul (sau orice alta persoana actionand in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
  • In cazul in care, la data producerii evenimentului asigurat, asiguratul/contractantul detinea o alta asigurare pentru aceleasi riscuri, asiguratorul va plati sau contribui la despagubire, in mod proportional cu suma asigurata de fiecare dintre ei.
  • In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat suma asigurata este inferioara valorii bunului (subasigurare), despagubirea va fi redusa corespunzator raportului dintre suma asigurata inscrisa in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
  • Nu se aplica principiul proportionalitatii, in urmatoarele cazuri:
   • cand suma asigurata este inferioara valorii bunului cu pana la 10% inclusiv;
   • cand valoarea despagubirii nu depaseste suma de 2.000 lei.
  • In cuantumul despagubirii se includ, pe baza de acte justificative si in limitele sumelor asigurate, cheltuielile facute in scopul salvarii bunurilor (limitarii daunei), care se evidentiaza distinct in lista bunurilor ce se despagubesc.
  • Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a incheiat asigurarea, cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor la data daunei, cu urmatoarele precizari:
   • prin suma la care s-a facut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita;
   • prin cuantumul pagubei se inteleg despagubirile stabilite;
  • Din cuantumul despagubirii se scad:
   • costul bunurilor achizitionate sau imbunatatirilor efectuate dupa incheierea contractului de asigurare, neasigurate prin supliment de asigurare si avariate in urma evenimentului produs;
   • fransiza stabilita in polita de asigurare;
   • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, prin care se inteleg diferite piese sau elemente, metale, materialul lemnos etc., rezultate din fiecare bun sau fel de bun avariat sau distrus, a caror valoare din momentul producerii evenimentului asigurat se stabileste in functie de preturile de pe piata locala;
   • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 031.9107, 031.9108

  Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

  Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

   - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.