Polita de asigurare facultativa a locuintelor - CITY INSURANCE

asigurari city insurance optim casa facultativ locuinte incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA, prin care sunt preluate in asigurare cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora. Polita acopera riscuri standard fara riscuri optionale care sa fie asigurate prin clauze aditionale.

Avantajele si beneficiile politei de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA:

 • Raspunde nevoilor complexe de asigurare ale intregii familii: asigura atat cladirea/locuinta, bunurile din cadrul acesteia, cat si raspunderea civila fata de terti, pentru evenimente neprevazute;
 • Acopera o selectie a celor mai importante riscuri (Incendiu, Explozie, apa de conducta, furt etc.);
 • Prime de asigurare avantajoase;
 • Plata primei de asigurare se poate efectua si in rate;
 • Este un produs la prim risc (orice dauna care a intervenit pe parcursul valabilitatii politei de asigurare va avea cuantumul despagubirii stabilit la nivelul pagubei efective, fara a depasi insa suma asigurata);
Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., il constituie:

 • Cladirile si alte constructii cu destinatie de locuinta de Tip A (constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic) si Tip B (constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic) conform Legii nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundaitilor, republicata, si in normele in aplicarea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasate în mediul urban sau rural, pe intreg teritoriul Romaniei, precum si anexele/dependintele din gospodaria asiguratului, legate/nelegate structural de locuinta asigurata existente la adresa mentionata in polita de asigurare.
  • Prin Cladiri si alte constructii cu destinatie de locuinta se intelege cladirea - casa, vila, cabana - destinata locuirii permanente sau temporare (case de vacanta), alte constructii utilitare dotate in acest scop, precum si apartamente din blocuri (inclusiv cota de proprietate indiviza asupra partilor comune). Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta se asigura inpreuna cu dependintele cu care fac corp comun.
  • Prin anexe din gospodaria asiguratului se intelege constructiile fixe sau provizorii care fac/nu fac corp comun cu cladirea sau alta constructie cu destinatia locuinta: sopron, magazie, grajd, piscina, garaj, imprejmuiri, etc, iar in cazul apartamentelor in bloc: boxa, garaj, camera de serviciu. Anexele din gospodaria asiguratului se asigura numai impreuna cu cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta, la optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea / declaratie de asigurare si mentionata in mod expres in polita de asigurare.
  • Cladirile si alte constructii cu destinatia locuinta precum si anexele din gospodaria asiguratului se asigura in integralitatea lor constructiva (cu fundatie, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, etc.) si impreuna cu instalaitile fixe aferente cladirilor si altor construcii (care se asigura la cladirea asigurata si pana la conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare publice).
 • Continutul: bunurile din locuinta asigurata apartinand asiguratului si/sau al persoanelor cu care acesta coabiteaza:
  • mobilier, obiecte casnice, electrocasnice, aparate electrice/electronice, covoare, draperii, perdele, materiale pentru confectionarea acestora, saltele, perne, plapumi, paturi, lenjerie (si altele asemenea), tablouri, sculpturi, colectii sau alte obiecte care nu au valoare (artistica, stiintifica sau istorica) de patrimoniu.
  • Nu se vor accepta in asigurare: bunuri casnice casabile, bunuri avand caracter de unicat, bani, pietre pretioase, obiecte din platina, aur sau argint, hartii de valoare, alte obiecte mici si de valoare deosebita, marcile postale, colectii de timbre, acte, documente, blanuri naturale si piese de imbracaminte unicat, plante decorative, echipamente portabile, produse agricole, viticole, pomicole, animaliere si bunuri utilizate in scop lucrativ, ambarcatiuni de orice fel.
 • raspundere civila legala fata de terti;
 • Apa de conducta;
 • Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.
  • Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.
  • Daca interesul, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul/asiguratul este de rea credinta.
 • Bunurile asigurate, adresa la care se afla acestea, sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare si identificate prin specificatia anexata.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • locuinta asigurata poate sa fie locuita permanent sau temporar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • locatia cu destinatie locuinta;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • daca exista sau nu, incheiata, o polita de asigurare obligatorie a locuintei PAD;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

              Polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi incheiata si nu poate intra in vigoare fara existenta / incheierea in mod valabil si in prealabil a politei de asigurare obligatorie a locuintei (PAD). Asiguratul are obligatia sa prezinte inainte de incheierea asigurarii facultative, o copie a politei PAD valabil incheiata pentru locuinta asigurata. In cazul politelor facultative multianuale, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului o copie a politei PAD valabil incheiata pe numele sau, pentru locuinta asigurata, la fiecare aniversare anuala.

              In situatia in care la incheierea politei si/sau la fiecare aniversare anuala, asiguratul nu face dovada detinerii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) valabil incheiata, polita de asigurare inceteaza de drept, fara nicio formalitate prealabilă, asiguratul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata, pe o perioada de minim 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale sau chiar multianuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate in polita sau odata cu producerea evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea intregii sume asigurate precizate in polita. 

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare facultativa a locuintelor este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.

               Asiguratul isi asigura locuinta, eventualele anexe, dependinte, continutul acestora, apa de conducta precum si raspunderea civila fata de terti in limita sumelor asigurate stabilite in polita, in moneda EURO si pe baza valorii bunurilor (locuinta sau bunurile de tip continut) declarate de asigurat/contractant.

               Dupa fiecare acordare a unei despagubiri, suma asigurata pentru locuinta poate continua pentru suma asigurata ramasa, fara modificarea primei de asigurare. La optiunea asiguratului si in baza cererii acestuia, suma asigurata poate fi reintregita, prin plata unei prime corespunzatoare sau prin retinerea acesteia din despagubire.

               Asigurarea pentru bunurile tip continut va continua pentru suma asigurata ramasa, fara modificarea primei de asigurare, pana la consumarea intregii sumei asigurate. Pentru continut nu este permisa reintregirea sumei asigurate.

               Suma asigurata pentru raspunderea civila fata de terti si apa de conducta este unica, pe eveniment si pe intreaga perioada de asigurare.

               In cazul cladirilor cu destinatie de locuinta, asiguratul poate opta, in functie de valoarea reala si de tipul locuintei sale, pentru orice suma asigurata astfel:

 • Tip A (constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic): suma asigurata cuprinsa intre 20 000 si 100 000 euro;
 • Tip B (constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic): suma asigurata cuprinsa intre 10 000 si 50 000 euro ( Pentru locuinte construite dupa/inclusiv anul 1971). Daca anul de constructie este 1970 sau anterior, polita Optim Casa se poate incheia doar cu suma asigurata de 10 000 euro.

               In cazul anexelor/dependintelor, asiguratul poate opta astfel:

 • anexele legate structural de locuinta se asigura in limita a 10% din suma asigurata pentru cladire, dar nu mai mult de 5 000 euro;
 • anexele nelegate structural de locuinta se asigura in limita a 5% din suma asigurata pentru cladire, dar nu mai mult de 2 500 euro;

               Bunurile din locuinta pot fi asigurate, in limita a 10% din suma asigurata a locuintei/cladirii, dar nu mai mult de 5 000 euro.

               Pentru apa de conducta, limita de raspundere este de 1 000 euro/eveniment si pe intreaga perioada asigurata iar pentru raspundere civila fata de terti, suma asigurata este de 1 000 euro /eveniment si pe intreaga perioada asigurata.

               ATENTIE! Pentru suma asigurata de 10 000 EURO aferenta locuintelor de Tip B si 20 000 euro aferenta locuintelor de Tip A nu sunt asigurate riscurile catastrofice proprii asigurarii obligatorii PAD.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata. La solicitarea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta plata primei de asigurare in rate. Numarul, cuantumul si datele de scadenta a ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta de plata a ratelor de prima.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare ratei intai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la data scadenta, termen pana la care situatia politei ramane neschimbata si, pe cale de consecinta, nu inceteaza nici raspunderea asiguratorului pentru riscurile asigurate. Daca neachitarea la scadenta a unei rate se datoreaza unor cauze neimputabile asiguratului, polita de asigurare poate fi repusa in vigoare intr-un interval de maxim 30 de zile de la data suspendarii prin plata primei restante cu conditia ca in perioada de suspendare sa nu se fi inregistrat daune.

               In cazul in care polita nu reintra in vigoare intr-un termen de 30 zile de la data suspendarii ca urmare a neplatii la termenele scadente si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita se rezilieaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. se incheie cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 20 000/10 000 EURO pentru riscul de CUTREMUR; 20 000/10 000 EURO pentru riscul de INUNDATII NATURALE si 20 000/10 000 EURO pentru riscul de ALUNECARI DE TEREN - fransize care rezulta din obligativitatea existentei si/sau incheierii unei polite de asigurare obligatorie a locuintei PAD pentru locatia respectiva, anterior incheierii politei facultative, asa cum precizeaza Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - fransiza nu se aplica pentru daunele provocate bunurilor casnice asigurate.;
 • fransize procentuale din suma asigurata pe care asiguratul le accepta in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • locuinta si Bunurile de tip continut:
  • cutremur de pamant;
  • prabusire sau alunecare de teren;
  • inundatie, ca fenomen natural;
  • fenomene atmosferice: Trasnet, furtuna, grindina, ploaie torentiala, vijelie, caderi masive de zapada (viscol);
  • avalansa, greutatea stratului de zapada;
  • Explozie;
  • caderi de corpuri;
  • Incendiu;
  • coliziuni cu vehicule;
  • furt;
 • Apa de conducta:
  • pagube materiale directe cauzate bunurilor asigurate prin scurgerea de apa ca urmare a avarierii accidentale a instalatiilor de apa/canal/incalzire, inclusiv de stingere a incendiilor, daca aceste instalatii apartin, prin utilizare/proprietate, proprietarului locuintei asigurate, vecinilor locuintei asigurate ori sunt incluse in proprietatea comuna indiviza.
 • Furtul savarsit prin efractie sau prin acte de talharie si urmarile furtului sau tentativei de furt prin efractie sau acte de talharie asupra bunului asigurat.
 • Raspunderea civila fata de terti pentru sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca in baza legii, tertelor persoane pagubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate mentionate in polita.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se incheie asigurare pentru:
  • instalatii, linii electrice si de comunicatii in aer liber, amenajari speciale (boxa, piscine, piedestaluri etc);
  • valori, telefoane, date/informatii pe suporturi de memorie, programe si aplicatii software, imbracaminte, incaltaminte;
  • constructiile care, la data producerii riscului asigurat, erau, dupa caz: parasite, degradate, fara usi etc.;
  • bunurile casnice care se aflau in afara locuintei;
  • locuintele situate in cladirile expertizate tehnic in conditiile legii de catre experti tehnici atestati si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I si II de risc seismic;
  • daune produse de orice fel de vehicul aflat in proprietatea sau folosinta contractantului/ asiguratului ori a persoanelor care coabiteaza cu asiguratul;
  • terenuri, recolte, plantatii, paduri, plante/copaci, fanete, animale.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • daunele cauzate direct sau indirect de orice consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil,revoltei, revolutiei, insurectiei, rebeliunii, grevei, grevei patronale (lock-out), tulburarilor civile, dictaturii militare, uzurparii de putere, unor persoanerauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratiei, confiscarii, nationalizarii, exproprieri cu forta, sechestrari, rechizitionari, distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau oricarei autoritati publice, actelor de terorism, Vandalism sau sabotaj;
  • daunele cauzate direct sau indirect de influente ale exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive;
  • pagube indirecte/de consecinta, cum ar fi reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea/receptia bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • pagube produse de erori sau defecte existente la inceperea acestei polite, de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare, si nici cele pentru reconditionari, reparatii sau restaurari nereusite;
  • pagube produse bunurilor din cauze necuprinse in asigurare (exemple: uzura de orice fel, fermentatie, oxidare, caldura, afumare, patare sau parlire, provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, ploi continue, inghet, poluare sau contaminare, eruptii vulcanice), precum si pagube de consecinta altele decat cele care sunt cuprinse in asigurare;
  • daune produse prin infiltrarea apei de ploaie sau a celei provenite din topirea zapezii prin geamuri/ferestre neinchise sau prin alte deschizaturi/fisuri ale acoperisurilor, teraselor, zidurilor sau ale oricarui alt element constructiv, cu exceptia cazului in care aceste deschizaturi/fisuri au fost produse de un risc asigurat;
  • pagube produse, favorizate sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, cu intentie de catre asigurat, alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa il reprezinte, actionari sau beneficiarul insusi, prepusii celor enumerati, sau, dupa caz, persoanele fizice majore care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;
  • pagube produse la locuinte construite dupa 07.08.1991 pentru care nu exista autorizatiile legale de constructie (Legea nr. 50 din 29/07/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor) de organele in drept; pagube cauzate de improvizatii neautorizate de constructor sau producator, precum si de defecte de fabricatie ale materialelor sau de defecte de executie ale partilor componente;
  • pagube produse ca urmare a faptelor savarsite cu intentie sau din culpa asiguratului/contractantului, beneficiarului sau ale persoanelor care in mod statornic locuiesc si gospodaresc in locuinta asigurata.
 • Asiguratorul nu acopera cheltuielile aparute pentru avocati sau experti si nu este responsabila pentru amenzi sau penalitati, si nici pentru cheltuielile judiciare penale.
 • In cazul in care se asigura doar o parte dintr-un imobil nu sunt acoperite prin asigurare cotele de proprietate comuna.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse, direct sau indirect, prin:
  • actiunea dispozitivelor explozive sau armelor de foc, folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa si fumatul in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile ori produse inflamabile precum si aprinderea, nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri sau altei constructii;
  • efectele activitatilor umane si construirea de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de respectiv inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis acest lucru prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului;
  • actiunea valurilor rezultate in urma cutremurelor de pamant, pentru pagube produse fundatiilor, frescelor sau decoratiilor murale, rezervoarelor pentru apa zidite, curtilor exterioare, scarilor exterioare si altor structuri exterioare precum si prin actiunea viiturilor;
  • pagube produse de apa sau zapada provenita din exterior datorita defectelor de etanseitate ale peretilor exteriori sau ale acoperisurilor sau teraselor, inclusiv ale ferestrelor exterioare;
 • Pe langa excluderile de mai sus, in cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • prejudicii de orice fel referitoare la bunurile detinute de asigurat spre pastrare, folosinta ori in grija sau custodie, precum si pentru bunuri vandute dar nepredate inca;
  • prejudicii produse ca urmare a comiterii unor infractiuni, infractiunea de distrugere din culpa, deces, vatamare corporala si ucidere din culpa comise ca urmare a producerii unuia sau mai multora dintre riscurile asigurate mentionate in polita;
  • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu daunele morale;
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • prejudicii provocate de sau in legatura cu manuirea, tratarea si/sau utilizarea azbestului;
  • prejudicii cauzate direct/indirect de infiltratii, poluare sau contaminare a aerului, solului, apei;
  • prejudicii cauzate direct/indirect de neinchiderea robinetelor instalatiilor;
  • prejudicii cauzate direct/indirect de activitati de constructii, consolidari/demolari efectuate de asigurat sau de alta persoana fizica sau juridica;
  • prejudicii provocate de asigurat in situatia in care acesta se afla sub influenta narcoticelor, substantelor excitante sau alcoolului;
  • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu daune cauzate de persoane aflate ocazional la locuinta asigurata;
  • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu daune cauzate de animale;
  • daune materiale provocate de asigurat prin raspunderea civila locativa a acestuia.
 • In cazul apei de conducta, nu se acorda despagubiri:
  • ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatia defecta, necesare ca urmare a interventiei la aceasta;
  • cu ocazia probelor tehnice sau a celor efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor;
  • ca urmare a inghetarii apei din rezervoare, conducte, instalatii si vase din incaperi neincalzite corespunzator datorita neglijentei asiguratului.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

  • La incheierea si pe parcursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratul/contractantul este obligat:
   • sa ofere, asiguratorului, la cererea acestuia, informatii reale si complete cu privire la obiectul asigurarii si sa indeplineasca recomandarile facute de asigurator cu privire la evitarea producerii riscului asigurat;
   • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
   • sa permita asiguratorului sa inspecteze si sa examineze toate locatiile/faptele/actiunile/actele ce ar putea avea legatura cu producerea evenimentului asigurat, ori de cate ori considera necesar;
   • sa nu faca sau sa nu permita modificari care ar duce la producerea/majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, in urma indeplinirii obligatiei incunostintare a modificarii imprejurarilor esentiale, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii.
   • sa comunice (in scris) deindata, catre asigurator, orice modificare materiala a bunurilor asigurate si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentara a producerii unor daune;
   • sa intretina bunurile asigurate in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile producatorului, in scopul prevenirii producerii evenimentelor.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat, dupa caz:
   • sa instiinteze de indata unitatile de pompieri, politia sau alte organe de cercetare abilitate prin lege, potrivit evenimentului asigurat, prin apelarea telefonica la numarul 112 a sistemului national unic pentru apeluri de urgenta;
   • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea pagubelor si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 5 zile lucratoare de la producerea acestuia, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei probate cu acte de constatare intocmite de organele abilitate (politie, pompieri etc) si de specialitate;
   • sa faca proba interesului sau cu privire la bunul asigurat;
   • sa permita asiguratorului efectuarea de verificari referitoare la cauza si marimea daunelor asigurate si la alte elemente pe care asiguratorul le considera relevante;
   • sa declare in scris existenta altor asigurari in vigoare, incheiate pentru aceleasi acoperiri/aceleasi bunuri;
   • sa se abtina de la orice recunoastere, fata de terti, a responsabilitatii sale in producerea evenimentului care ar putea duce la acordarea de despagubiri;
   • sa nu modifice starea de fapt rezultata in urma producerii evenimentului asigurat fara acordul asiguratorului;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele necesare stabilirii cauzelor si imprejurarilor evenimentului asigurat, precum si a cuantumului prejudiciului; costurile generate de emiterea acestor documente vor fi suportate in integralitate de catre asigurat.
  • Nerespectarea de catre asigurat/contractant a oricarei obligatii ce-i revine, da dreptul asiguratorului sa nu acorde despagubiri.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa pentru locuinte - OPTIM CASA, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai. Evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
  • Dupa efectuarea constatarii daunei se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna partiala sau totala. Inceperea constatarii procedurii daunei nu implica automat acceptarea evenimentului ca fiind eveniment asigurat.
  • Stabilirea si plata despagubirilor, se fac de catre asigurator, in functie de starea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si marimea pagubei.
  • Despagubirea se va acorda la prim risc si nu poate depasi cuantumul pagubei, nici suma asigurata la care s-a incheiat asigurarea, si nici valoarea reala, de nou sau de piata a bunurilor asigurate la data producerii evenimentului asigurat.
  • Despagubirea pentru anexe/dependinte altele decat cele mentionate conform legii 260/2008 republicata, se va efectua in limita a 10% din suma asigurata a locuintei pentru anexe/dependinte care sunt legate structural de locuinta dar nu mai mult de 5 000 Euro si in limita a 5% din suma asigurata a locuintei pentru anexe/dependinte care nu sunt legate structural de locuinta dar nu mai mult de 2 500 Euro.
  • Din cuantumul daunei se scade valoarea fransizei si/sau descoperiri prevazute in polita, valoarea resturilor recuperabile la producerea fiecarui eveniment asigurat.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari iar dauna a fost provocata cu intentie sau producerea riscului a fost inlesnita de fapta premeditata a asiguratului ori a prepusilor sai;
   • asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
   • in legatura cu producerea evenimentului asigurat, a fost instituita o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
  • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea bancilor, polita fiind cesionata de catre asigurat bancii creditoare, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct bancii respective, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta. Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
  • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
  • Daca se constata, dupa producerea evenimentului asigurat, alte situatii decat cele impuse prin conditiile de asigurare, asiguratorul va decide daca, in conformitate cu conditiile reale, asigurarea s-ar fi incheiat. In aceasta situatie daca asigurarea s-ar fi incheiat, despagubirea va fi redusa corespunzator raportului dintre prima stabilita anterior producerii evenimentului asigurat si prima care ar fi trebuit incasata conform conditiilor reale; daca asigurarea nu s-ar fi incheiat, nu se va acorda despagubire, restituindu-se prima de asigurare corespunzatoare situatiei anterioare producerii evenimentului asigurat.
  • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 30 de zile de la data incheierii instrumentarii dosarului. Despagubirea se plateste in Romania, in RON (Lei).
  • Din cuantumul daunei, asiguratorul isi rezerva dreptul de a retine contravaloarea ratelor de prima restante, daca acestea nu au fost achitate.
  • Daca asiguratul/beneficiarul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului/beneficiarului se va reduce in mod corespunzator, cu acele sume, daca plata a fost deja efectuata, asiguratul/beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.