Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group fortius cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Bunurile asigurate, pot fi, in functie de optiunea asiguratului, urmatoarele:

 • Cladiri si alte constructii
  • Cladiri cu destinatie industriala, comerciala, social / culturala, sportiva, rezidentiala sau agricola care se asigura in integralitatea lor constructiva, respectiv cu fundatie, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului.
  • Impreuna cu cladirile se asigura ca facand parte din acestea si instalatiile fixe aferente acestora:
   • instalatia electrica fixa, inclusiv conductoarele instalatiei electrice (de iluminat, prize si de curenti slabi) ingropate sub tencuiala, prizele si intrerupatoarele si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot incorporate;
   • instalatiile sanitare (alimentare cu apa, canalizare inclusiv obiectele sanitare);
   • instalatia de incalzire, inclusiv conductele si radiatoarele (calorifere), instalatiile de gaze naturale, dar fara centrala termica, hidrofor si boiler;
  • Instalatiile de ventilare si climatizare (fara ventilatoarele electrice si aparatele de aer conditionat), paraTrasnet / impamantare se considera asigurate la categoria Cladiri numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita.
  • In limita sumei asigurate, se includ in categoria Cladiri si partile comune conform cotei indivize.
  • Alte constructii din categoriile imprejmuiri / garduri, platforme betonate, drumuri de acces, cabine de paza, rampe, turnuri si cosuri industriale, rezervoare de apa / cu gaz sau combustibil lichid se considera asigurate numai daca au fost mentionate expres in polita cu sumele asigurate corespunzatoare.
 • Continut:
  • mijloace fixe
   • masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, mobilier, aparatura de comanda si control, macarale, cuptoare, birotica, instalatii de telecomunicatii, radio-TV, instalatii electrice de forta, vase tehnologice, schele, mijloace si instalatii de detectare si alarma / stingere a incendiilor sau antifurt, conducte tehnologice si cabluri electrice ce deservesc masini, utilaje, motoare si alte asemenea; obiecte de inventar; echipamentele care deservesc cladirile si alte constructii (lifturi, centrala termica, ventilatoarele electrice si aparatele de aer conditionat, grupul electrogen, instalatiile eoliene sau panourile solare locale).
   • In cazul in care nu se specifica suma asigurata a echipamentelor care deservesc cladirile si alte constructii, la solicitarea scrisa a asiguratului / contractantului, acestea se pot asigura impreuna cu cladirea asigurata, numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata a cladirii si daca au fost mentionate expres in polita.
  • stocuri
   • Marfa in depozite si/sau magazine, produse finite, materii prime sau piese / materiale in procesare, dupa cum urmeaza:
    • stoc de marfa;
    • stoc de produse finite: orice bunuri produse de asigurat in cursul desfasurarii activitatii acestuia, bunuri care sunt pregatite pentru ambalare, transport sau vanzare;
    • stoc de materii prime: orice materiale aflate in starea in care asiguratul le-a receptionat in vederea transformarii acestora in stoc de produse finite;
    • stoc in procesare: orice stoc de materii prime care a fost supus unui proces de prelucrare mecanica sau oricarui alt proces tehnologic, dar care nu a fost inca transformat in stoc de produse finite in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat.
  • Bunuri primite in custodie sau detinute cu orice titlu
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 10 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a bunurilor pentru toate bunurile / categoriile de bunuri. Daca nu s-a convenit altfel, valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala a bunurilor.

              La solicitarea asiguratului / contractantului, valoarea de asigurare poate reprezenta valoarea de inlocuire, valoarea de piata, valoarea de patrimoniu, valoarea evaluata de un evaluator autorizat, valoarea nominala sau valoarea de circulatie.

              Astfel, in functie de optiunea asiguratului, valoarea de asigurare trebuie sa reprezinte:

 • Pentru Cladiri si alte constructii:
  • valoarea de inlocuire sau
  • valoarea reala sau
  • valoarea de piata sau
  • valoarea evaluata de un evaluator autorizat.
 • Pentru mijloace fixe:
  • valoarea de inlocuire sau
  • valoarea reala sau
  • valoarea evaluata de un evaluator autorizat.
 • Pentru stocuri:
  • valoarea reala a stocului maxim estimat pe parcursul perioadei de asigurare sau
  • valoarea reala a stocului mediu prevazut pe parcursul perioadei de asigurare sau
  • valoarea de inlocuire a stocului maxim estimat pe parcursul perioadei de asigurare sau
  • valoarea de inlocuire a stocului mediu prevazut pe parcursul perioadei de asigurare.

                  Daca nu se convine altfel, stocurile se asigura la valoarea de inlocuire a stocului maxim.

 • Pentru bani numerar si/sau alte instrumente de plata (tichete de masa, cartele telefonice,etc.):
  • valoarea nominala.
 • Pentru obiecte de colectie, unicate sau de serie redusa din metale, ceramica, portelan, sticla si/sau pietre pretioase sau semipretioase, timbre si colectii numismatice unicate sau de serie redusa si altele asemenea, precum si colectii si obiecte de arta:
  • valoarea de circulatie.
 • Pentru Cladiri de patrimoniu:
  • valoarea de patrimoniu.

                Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

                La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi reintregita, printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima adecvate. In cazul in care asiguratul / contractantul nu solicita reintregirea sumei asigurate, pentru urmatoarele daune despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata din polita.

                Suma asigurata poate fi stabilita in Lei (RON) sau in alta valuta agreata de parti.

                Subasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune este inferioara valorii de asigurare a acestora. In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de subasigurare, atunci cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri prevazuta in polita si valoarea de asigurare a acestora (principiul proportionalitatii).

                Subasigurarea nu se aplica in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • diferenta dintre valoarea de asigurare a bunurilor / categoriilor de bunuri asigurate si suma asigurata a acestora prevazuta in polita este mai mica decat 10% din suma asigurata respectiva;
 • diferenta dintre valoarea de asigurare si suma asigurata este mai mica decat echivalentul a 1.000.000 EURO.

                 Supraasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune este superioara valorii de asigurare a acestora. In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de supraasigurare, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

                In situatia de supraasigurare, asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste si se achita in aceeasi valuta in care a fost stabilita suma asigurata.

               Achitarea obligatiilor de plata in baza politei se face prin virament sau in numerar.

               Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului scadenta obligatiilor de plata.

               In cazul politelor incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare celei dintai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 10 zile calendaristice de la datele scadente prevazute in polita.

               In caz de neplata la termenele scadente (inclusiv in termenul de pasuire mentionat mai sus) si in cuantumul prevazut, a ratelor de prima urmatoare celei dintai, polita isi suspenda automat efectele juridice pentru o perioada de 60 zile calendaristice incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, iar raspunderea asiguratorului inceteaza pentru aceasta perioada, fara a fi necesara nicio notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea acestuia.

               Polita reintra in vigoare la ora 0:00 a zilei urmatoarei celei in care s-a platit rata de prima restanta pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei. In cazul in care polita nu reintra in vigoare in termenul de 60 zile prevazut mai sus polita inceteaza de plin drept incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei de plata a primei, sau orice alta formalitate prealabila, inclusiv dar nelimitandu-se la interventia unei instante de judecata, cu notificarea ulterioara a asiguratului / contractantului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Pachete de riscuri acoperite

                Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune materiale produse bunurilor asigurate, de riscurile asigurate, grupate in trei pachete de riscuri acoperite conform optiunii asiguratului astfel cum rezulta din polita, dupa cum urmeaza:

 • Pachetul de riscuri de Baza - PB (Flexa) format din urmatoarele riscuri:
  • Incendiu - in cazul incendiului asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru daunele produse bunurilor prin:
   • carbonizare totala sau partiala;
   • topire;
   • avarieri accidentale ale instalatiilor fixe care apartin cladirii (instalatii electrice, de gaze, apa, canal sau incalzire centrala, de climatizare, cablu TV, instalatie de avertizare si protectie, inclusiv monitorizare etc.);
   • patarea cu fum;
   • degajarea de gaze sau vapori in urma incendiului.
  • Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
  • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu;
  • caderea de corpuri aeriene pe Cladiri sau alte constructii asigurate sau in care se afla bunurile asigurate.
 • Pachetul Extins - PE format din Pachetul de riscuri de Baza plus urmatoarele riscuri specifice:
  • cutremur si incendiul si/sau explozia ce urmeaza cutremurului. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 168 de ore consecutive;
  • riscuri atmosferice:
   • furtuna. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 96 de ore consecutive;
   • grindina. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 72 de ore consecutive;
   • inundatie. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 504 de ore consecutive;
   • viitura. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 504 de ore consecutive;
   • greutatea stratului de zapada sau de gheata. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 168 de ore consecutive;
   • avalansa de zapada. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 168 de ore consecutive;
   • ploaie torentiala. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 72 de ore consecutive;
   • tornada. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 72 de ore consecutive;
   • uragan. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 96 de ore consecutive;
  • alunecare de teren, prabusire de teren. Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 168 de ore consecutive.
 • Pachetul Premium - PP format din Pachetul Extins plus urmatoarele riscuri specifice:
  • coliziune cu (auto)vehicule si boom sonic;
  • greve, revolte, tulburari civile prin:
   • actiunea persoanelor care iau parte la greve, revolte, tulburari civile;
   • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror greve, revolte, tulburari civile;
  • Vandalism prin: actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism. In plus se acopera si actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de Vandalism;
  • apa de conducta, refulare, scurgeri din sprinklere;
  • prabusire de corpuri terestre, precum: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transmisie energie electrica, elemente de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente (inclusiv a obiectelor ridicate / manipulate de acestea), elemente de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri);
  • furt doar pentru continut, astfel:
   • furtul prin efractie;
   • acte de talharie asupra asiguratului sau a unui prepus al acestuia;
   • furtul bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;

                             Costuri / cheltuieli acoperite

                Asiguratorul acorda, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:

 • de prevenire a daunelor la bunuri asigurate, provocate de orice risc asigurat iminent din Pachetul Extins (cu exceptia cutremurului de pamant), in limita a 20% din suma asigurata a bunurilor amenintate de aceste riscuri (inclusiv cele aferente daunelor produse de apa rezultata din stingerea incendiilor);
 • pentru stingerea oricarui Incendiu, in limita a 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de Incendiu;
 • pentru limitarea daunelor produse de orice eveniment asigurat, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul asigurat respectiv;
 • pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentul asigurat respectiv si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, in limita a 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de acest eveniment;
 • in cazul in care riscul de furt este acoperit prin polita:
  • ocazionate de daune produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si pardoselilor, imprejmuirilor / gardurilor, portilor apartinand cladirilor si altor constructii, precum si a mobilierului asigurate la asigurator;
  • ocazionate de curatarea si inlocuirea incuietorilor avariate;

                In cazul daunelor produse cladirii / cladirilor si altor constructii neasigurate la asigurator, aceste costuri / cheltuieli vor fi acoperite pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor asigurate, dar nu mai mult de 10.000 EURO sau echivalentul acestei sume, pe eveniment.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Bunuri excluse
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Cladiri in curs de constructie sau nefinalizate (inclusiv bunurile continute in acestea);
   • bunurile care, din cauza uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare;
   • obiective pentru care organele in drept au interzis constructia de imobile sau alte constructii prin acte publice sau comunicate in scris asiguratului inainte de construire, precum si bunurile continute in aceste Cladiri;
   • bunuri aflate in mine subterane;
   • bunuri apartinand obiectivelor “off-shore”;
   • arhive, registre contabile, tipare, modele, planuri, matrite, informatiile de pe suporturile de date;
   • autovehicule, ambarcatiuni, aeronave, material rulant;
   • colectii si obiecte de arta;
   • Cladiri de patrimoniu;
   • orice tip de teren;
   • plantatii, paduri, culturi de plante, animale, pesti si alte vietuitoare.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul furtului pentru:
   • marfurile (produsele) sau orice alte bunuri aflate in vitrine exterioare care nu fac corp comun cu imobilul sau cu alta constructie mentionata in polita;
   • bunurile care se gasesc in locatii situate la mai mult de 500 m de la cea mai apropiata cladire locuita din localitate si care nu au paza permanenta si care nu sunt utilizate in regim permanent.
 • Riscuri excluse
  • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
   • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
   • sabotajului;
   • terorismului; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau in conexiune cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza care contribuie direct sau indirect la respectiva dauna, pierdere, cost sau cheltuiala; in contextul acestei excluderi, terorismul se defineste ca un act incluzand dar nelimitandu-se la folosirea fortei sau violentei si/sau amenintarea cu acestea savarsit de o persoana sau de un grup ori grupuri de persoane, actionand independent, in numele sau in legatura cu orice organizatie sau guvern, avand scopuri politice, religioase, ideologice sau altele similare, incluzand intentia de a influenta orice guvern si/sau de a provoca frica in randul populatiei sau a unei parti a populatiei; in orice proces, actiune legala sau orice alta procedura in care asiguratorul pretinde ca, din cauza acestei definitii, o dauna, pierdere, cost sau cheltuiala nu este acoperita de aceasta asigurare, dovada ca o astfel de dauna, pierdere, cost sau cheltuiala este acoperita, cade in sarcina asiguratului; in cazul in care se constata ca o parte a acestei clauze nu este valabila sau nu poate fi aplicata sau implementata, restul clauzei va ramane in vigoare si aplicata efectiv;
   • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
   • faptei savarsite cu intentie de catre persoanele alese sau desemnate in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), de catre persoanele din conducerea acestora, de catre persoanele carora le-au fost delegate atributii de conducere a acestora, de catre asociatii acestora, de catre asigurat, contractant sau beneficiar (persoane fizice);
   • erorilor sau omisiunilor din proiectare sau executie, defectelor sau viciilor ascunse , de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori, omisiuni, defecte sau vicii ascunse erau sau nu cunoscute de catre asigurator;
   • degradarilor si deteriorarilor progresive, precum si fenomenelor cu evolutie lenta in timp (exemple: abraziune, fermentatie, oxidare, corodare, erodare, infiltratii ori capilaritate, tasarea terenului, inclusiv ca urmare a variatiei de volum a terenului fundatiei datorata contractiei, inghetului, dezghetului etc.), indiferent daca sunt cauzate de/sau genereaza riscuri asigurate in baza politei, exceptand daunele cauzate de Incendiu (daca acest risc este acoperit prin polita), rezultat din aceste cauze, care se vor considera acoperite;
   • cauzelor necuprinse in asigurare (exemple: caldura, parlire provenita dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, inghetarea apei in rezervoare, conducte sau vase, ploi acide, eruptii vulcanice, tsunami, solidificarea materialului topit in recipiente, masiniinstalatii, utilaje, scule si dispozitive ce contin sau transporta material topit, trepidatii datorate circulatiei rutiere sau pe calea ferata, de suprafata sau in subteran, precum si a unor instalatii / echipamente etc.);
   • daune indirecte (igrasie, descompunere umeda sau uscata, mucegaire, alterare, putrezire, ciuperci etc.) produse bunurilor asigurate ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
   • avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice ale instalatiilor electrice fixe, masinilor unelte, utilajelor, Aparaturii si Echipamentelor; daunele produse de Incendiu ca urmare a avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse de Incendiu subansamblului sau partii componente a bunului asigurat la care s-a produs avaria accidentala si/sau dereglarea mecanica sau electrica de la care a pornit incendiul;
   • oricaror lucrari de constructii / montaj / reparatii executate in cadrul locatiei asigurate;
   • nerespectarii instructiunilor / recomandarilor producatorului de utilizare / exploatare; aceasta excludere nu opereaza in situatia in care dauna sau o parte din aceasta s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea acestor instructiuni / recomandari.
  • Asiguratorul nu raspunde pentru:
   • pierderi financiare de consecinta de orice fel, cum ar fi pierderile de venit / profit sau chirie, cele generate de intreruperea folosirii bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
   • prejudicii generate de evenimente produse in perioada de suspendare a politei.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri:
   • la riscurile din cadrul Pachetului de Baza (acoperirea Flexa):
    • pentru prejudiciile produse direct sau indirect, prin actiunea dispozitivelor si materialelor pirotehnice, munitiei, dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
    • pentru prejudicii produse de Incendiu si/sau Explozie ca urmare a cutremurului de pamant, in cazul in care cutremurul nu este acoperit prin polita;
    • in cazul exploziei - pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, prin:
     • explozia / fisurarea cazanelor industriale, inclusiv a celor de aburi, si/sau preincalzitoarelor si/sau supraincalzitoarelor, turbinelor, compresoarelor, a transformatoarelor, aparatelor electrice de conexiuni si/sau instalatiilor de distributie, masinilor de abur si de alimentare aferente acestora, utilajelor care functioneaza cu abur; totusi daunele la bunurile asigurate prin prezenta acoperire, produse de Incendiu sau suflul exploziei ca urmare a cauzelor enumerate anterior, sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse subansamblului la care s-a produs explozia;
     • explozia la aparate / insatalatii determinata de uzuri, coroziune sau defecte de fabricatie si neurmata de Incendiu, insa, daunele produse de Explozie la alte bunuri asigurate sunt acoperite;
     • implozia (distrugerea prin contractie brusca ca urmare a egalizarii unor presiuni).
    • pentru prejudicii produse sau favorizate de:
     • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac etc.) ori produse inflamabile sau usor inflamabile (titei, benzina, alte derivate petroliere etc.);
     • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri sau altei constructii, inclusiv in cele in care se afla bunurile asigurate, cu peretii si/sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, sau altele asemanatoare;
     • folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea pardoselilor, hainelor etc. sau pentru alte scopuri decat cele mentionate, ori manipularea unor asemenea produse, in aceeasi incapere si in acelasi timp in care este aprins focul (chiar in soba, plita sau masina de gatit), in care este intretinuta lumina cu flacara (chiar aparata de sticla sau sita) sau in care functioneaza resouri ori radiatoare electrice;
     • fumatul in incaperi in care sunt depozitate produse inflamabile sau combustibile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora.
   • la riscurile specifice Pachetului Extins:
    • in cazul cutremurului, pentru prejudicii produse:
     • de valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
     • de urmarile ruperii barajelor;
     • de cutremur (respectiv Incendiu sau Explozie provocata de cutremur) pentru Cladiri si bunuri continute situate in Cladiri incadrate in Clasa I de risc seismic (inclusiv Clasa I de risc seismic cu pericol public) aflate in evidenta organelor abilitate centrale sau locale, corespunzand constructiilor cu risc sporit de prabusire la cutremure avand intensitatile corespunzatoare zonelor seismice de calcul (cutremurului de proiectare); aceasta excludere se aplica daca situatiile mentionate existau la momentul incheierii politei sau apar pe parcursul derularii politei, indiferent daca erau sau nu cunoscute asiguratului.
    • in cazul furtunii, grindinei, ploii torentiale, avalansei de zapada, greutatii stratului de zapada sau de gheata, pentru prejudicii produse:
     • prin patrunderea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de furtuna;
     • bunurilor aflate in aer liber, altele decat Cladiri sau bunuri care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
     • bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (exemple.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, antene si instalatii exterioare aferente).
    • in cazul inundatiei, pentru prejudicii produse:
     • in timpul deversarii controlate a lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora), schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
     • de apa de conducta, scurgeri din sprinklere sau refulare;
     • prin patrunderea apei sau murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau neinchise sau prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de inundatia sau viitura respectiva;
     • bunurilor aflate in aer liber, altele decat Cladiri sau bunuri care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare, temporara sau permanenta, sub cerul liber.
    • in cazul alunecarii sau prabusirii de teren:
     • pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de actiuni umane;
     • lucrari edilitare si orice lucrari de constructii sau de interventii, executate la cladirea asigurata sau la cladirea in care se afla bunurile asigurate, la bunurile asigurate sau la obiectivele invecinate bunurilor asigurate.
    • in cazul uraganului si tornadei:
     • bunurilor aflate in interiorul cladirii, cu exceptia cazurilor in care elementele exterioare sau acoperisul cladirii sunt afectate in mod direct de aceste riscuri asigurate.
     • bunurilor aflate in aer liber, altele decat Cladiri sau bunuri care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
     • bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, antene si instalatii exterioare aferente).
   • la riscurile specifice Pachetului Premium:
    • in cazul boom-ului sonic si coliziunii cu (auto)vehicule:
     • pentru prejudicii produse de (auto)vehicule proprietate a sau folosite de asigurat sau de beneficiarul asigurarii bunurilor si/sau cladirilor asigurate.
    • in cazul grevei, revoltei, tulburarilor civile:
     • pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a grevei, revoltei, tulburarilor civile;
    • in cazul vandalismului:
     • pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a vandalismului;
    • in cazul apei de conducta, refularii si scurgerii din sprinklere pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de:
     • lucrari de reparatii la instalatiile aflate in incintele apartinand asiguratului sau lucrari de reparatii la Cladiri necesare in urma interventiei la instalatiile respective;
     • probele / teste tehnice, inclusiv cele efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor aflate in incintele apartinand asiguratului;
     • apa freatica, de apele statatoare sau curgatoare, de inundatii, viituri sau precipitatii, determinate de starea vremii si de impiedicarea, chiar si partiala, a curgerii normale a apei;
     • inghetarea apei din rezervoare, conducte, instalatii si vase din incaperi datorita neglijentei asiguratului (de exemplu: daca instalatia de alimentare cu apa nu a fost golita si instalatia de incalzire a fost oprita).
    • in cazul prabusirii de corpuri terestre, pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de:
     • trepidatii (datorate circulatiei rutiere sau pe calea ferata, de suprafata sau in subteran);
     • tasari, lucrari edilitare si orice lucrari de constructii sau de interventii, executate la cladirea asigurata sau la alte obiective;
     • caderi de corpuri produse in interiorul cladirii asigurate (exemple: prabusirea unei grinzi, caderea unui corp de mobilier sau a unui lampadar etc).
    • in cazul furtului prin efractie si talhariei, pentru prejudicii produse in urmatoarele situatii:
     • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii, etc.) sau riscuri speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
     • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre prepusii asiguratului;
     • la bunurile aflate in locuri deschise (neinprejmuite);
     • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor;
     • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
     • furtul (inclusiv talharia), care nu poate fi probat decat prin simpla declaratie a asiguratului, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale.
  • Excluderea pentru tehnologia informatiei
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele produse direct sau indirect din:
    • distrugerea, alterarea sau avarierea;
    • reducerea in functionalitatea, disponibilitatea sau operabilitatea unor calculatore, sisteme informatice, sisteme de calcul, echipamente hardware, programe, software, date, suporturi de date, microcipuri, circuite electronice incorporate sau dispozitive similare din calculatoare sau din echipamente electronice fara calculator, fie ca sunt proprietatea asiguratului sau nu, cu exceptia cazului in care aceste daune sunt produse de unul sau mai multe riscuri asigurate prin polita, precum: Flexa, coliziune cu vehicule, cadere de obiecte, furtuna, grindina, tornada, uragan, cutremur de pamant, inundatie sau greutatea stratului de zapada sau gheata.
  • Excluderea liniilor de transmisie si distributie
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru liniile aeriene de transmisie si distributie, precum si structurile lor de sprijin aflate la mai mult de 1.000 de metri de locatia asigurata.
  • Excluderea poluarii, scurgerii si contaminarii
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru poluare, scurgere sau contaminare de orice natura si din orice cauza, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare.
  • Excludere referitoare la sanctiuni
   • In cazul in care executarea partiala sau in totalitate a politei de asigurare incalca un program de sanctiuni sau embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabila asiguratului, contractantului sau beneficiarului, atunci, ca o consecinta a acestui fapt, asiguratorul nu-si va indeplini obligatiile care decurg din polita in masura in care aceasta indeplinire incalca respectiva lege sau reglementare.
 • Costuri / cheltuieli excluse
  • Prin aceasta polita nu sunt asigurate costurile / cheltuielile necesare pentru transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, cele pentru remedierea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reconditionari, reparatii sau restaurari nereusite.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul, prin completarea cererii – chestionar. Sunt considerate imprejurari esentiale privind riscul acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului bunurilor asigurate, precum si orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul (exemple: schimbarea activitatii desfasurate la locatia asigurata, suspendarea / retragerea avizelor sau autorizatiilor de functionare, reducerea, nefunctionarea sau inlaturarea mijloacelor de protectie, suspendarea / intreruperea activitatii pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice consecutive), de indata ce a luat cunostinta de acestea si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute in scris de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa nu faca si/sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in specificatia politei;
  • sa intretina bunurile asigurate in bune conditii prin intreprinderea tuturor actiunilor necesare si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile / instructiunile producatorului, manifestand diligenta unui bun proprietar, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa tina evidenta bunurilor asigurate in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu bunurile asigurate;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa efectueze inspectii de risc si sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt intretinute bunurile asigurate si in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia efectuarii inspectiilor de risc;
  • sa mentina in stare de functionare toate elementele / sistemele de protectie (inclusiv in afara orelor de program sau cand partea din incinta asigurata ramane nesupravegheata) respectand graficele de inspectii / teste impuse de producator / unitatea service sau alte norme legale aplicabile;
  • sa comunice in scris, in termen de 10 zile calendaristice, catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii bunului asigurat, incetarii uzufructului asupra bunului asigurat etc.);
  • sa informeze in scris asiguratorul in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat la cunostinta despre deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei.
   • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia acestei situatii, polita isi suspenda automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, indiferent de data si imprejurarile in care asigurator a luat cunostinta de neindeplinirea obligatiei.
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
  • sa instiinteze de indata, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase ca urmare a producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii politei precum si locul unde se afla bunurile avariate sau distruse;
  • sa trimita in scris la asigurator pretentiile de despagubire in termen de 10 zile de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia evenimentului asigurat, dand informatii despre natura daunei, felul bunurilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, marimea prejudiciului suferit;
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asigurator pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor daunei, si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite;
  • sa repuna in functiune bunurile daunate, numai dupa primirea acordului asiguratorului;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • sa faca dovada interesului sau cu privire la bunurile asigurate;
  • sa informeze in scris asiguratorul daca bunurile asigurate sunt ipotecate si, in caz afirmativ, si creditorul ipotecar;
  • sa informeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat cunostinta despre inceperea urmaririi penale impotriva persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora, persoanelor carora le-au fost delegate atributii de conducere a acestora, asociatilor acestora, asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute:
  • Polita este lovita de nulitate in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat sau contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare platite raman dobandite de asigurator, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate;
  • In caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul de a lua una dintre urmatoarele masuri:
   • mentinerea in vigoare a politei, solicitand modificarea termenilor si conditiilor politei (inclusiv majorarea corespunzatoare a primei de asigurare),
   • rezilierea politei, la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea primita de asigurat sau contractant in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare platite aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata dupa producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea in raport cu proportia dintre nivelul primelor de asigurare platite si nivelul primelor de asigurare ce ar fi trebuit sa fie platite daca asiguratorul ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
  • In alte cazuri decat cele stabilite mai sus, asiguratorul are dreptul:
   • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului sau contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii notificarii de catre asigurat sau contractant;
   • sa propuna modificarea politei, inclusiv cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul sau contractantul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii de modificare, polita se reziliaza de drept de la data implinirii termenului de 5 zile, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata.
    • In aceste situatii, asiguratul sau contractantul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare achitate aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei.
   • sa refuze plata despagubirii, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorarii daunei, stabilirii despagubirii.

                 In cazul nerespectarii de catre asigurat sau contractant a obligatiei de comunicare a producerii evenimentului asigurat in termenul stabilit prin polita, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea daunei.

                 In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.

                 Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare FORTIUS, de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai.
  • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asigurator, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
  • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
  • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se fac in functie de starea bunului din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, precum si marimea daunei, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii sau aparitiei evenimentului asigurat si, daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
  • La producerea sau aparitia unei daune pentru care s-a formulat o cerere de despagubire, asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, fara a-si afecta drepturile decurgand din polita sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia, poate:
   • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile asigurate;
   • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
  • Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute de paragrafele de mai sus, nu pot fi abandonate de asigurat, in favoarea asiguratorului.
  • Despagubirea cuvenita nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata, nici valoarea de asigurare a bunurilor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, si nici oricare sublimita, atunci cand aceasta exista, stabilita prin polita. Ca urmare, despagubirea nu poate depasi niciuna din valorile mentionate anterior.
  • Prin cuantumul daunei se intelege:
   • in caz de dauna totala:
    • la stocuri, valoarea de asigurare la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, a cantitatii de bunuri distruse sau disparute in intregime, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
    • la alte bunuri, valoarea de asigurare la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, a bunurilor distruse sau disparute, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
   • in caz de dauna partiala:
    • costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, limitat la valoarea de asigurare a bunului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
  • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: adaosuri datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
  • In caz de dauna partiala si daca valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, din cuantumul daunei stabilit mai sus, se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.
  • in cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu. In situatia avarierii unei parti componente sau piese din cadrul unui ansamblu sau subansamblu care nu poate fi inlocuita individual se ia in considerare inlocuirea intregului ansamblu, respectiv subansamblu.
  • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea de asigurare a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
  • La producerea sau aparitia fiecarui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea din cuantumul daunei a fransizei prevazuta in specificatia politei.
  • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat / beneficiar in strainatate sau in Romania si pe care acesta le poate recupera conform legii, exceptand situatia TVA care este reglementata dupa cum urmeaza:
   • daca sumele asigurate nu contin TVA, despagubirea cuvenita nu va include, in niciun caz, valoarea corespunzatoare a TVA;
   • daca sumele asigurate contin TVA, despagubirea cuvenita va include TVA, exceptie in toate cazurile de dauna partiala in care asiguratul / beneficiarul isi exprima decizia de recuperare TVA.
  • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri de pana la 50% din cuantumul despagubirii, dar nu mai mult de echivalentul a 100.000 EURO, pe baza unui deviz antecalcul intocmit tinand cont de preturile de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa nu acorde despagubiri daca:
    • asiguratul, contractantul sau beneficiarul este de rea credinta in sensul ca in declaratiile acestuia sau ale reprezentantilor acestuia, care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
    • asiguratul sau beneficiarul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii;
    • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat urmarirea penala impotriva asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, asociatilor acestora, pana la finalizarea procesului penal;
    • daunele la bunurile asigurate au fost produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, ca o consecinta directa a nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la autorizarea, construirea, productia, receptia, exploatarea bunurilor asigurate sau legate de derularea activitatii la locatia asigurata, indiferent daca asiguratorul avea cunostinta sau nu de aceste aspecte; astfel, aceasta prevedere nu opereaza in situatia in care dauna sau o parte din aceasta s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea dispozitiilor legale mentionate anterior.
   • sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra bunului asigurat in starea in care acesta se gaseste dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, prin plata despagubirii in caz de dauna totala; fac exceptie de la aceasta prevedere cladirile sau alte constructii de orice fel.
   • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
  • In cazul politelor care au ca obiect bunuri grevate de o ipoteca, despagubirea este afectata la plata respectivelor creante privilegiate sau ipotecare, dupa rangul lor, conform art. 2.330 si urmatoarelor din Codul civil.
  • Despagubirea cuvenita in baza politei se va achita conform notificarii cesiunii sau ipotecii primite de asigurator, cu respectarea dispozitiilor din Codul civil aplicabile cesiunilor de creanta sau ipotecilor asupra creantelor.
  • Despagubirea se acorda asiguratului in cazurile cesiunilor sau ipotecilor pentru care exista acordul in acest sens al tertei persoane in favoarea careia s-a efectuat cesiunea sau este instituita ipoteca.
  • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna.
  • Despagubirea cuvenita se achita in Romania, dupa cum urmeaza:
   • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua producerii evenimentului asigurat.
   • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in valuta:
    • pentru cazul daunei totale despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti;
    • pentru cazul daunei partiale despagubirea cuvenita se achita in valuta pentru facturile in valuta, respectiv in Lei (RON) pentru facturile in Lei (RON).
   • Indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare (Lei/RON sau alta valuta), orice transformare de curs de schimb valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
   • La cererea justificata a asiguratului, despagubirea cuvenita se poate plati si in strainatate, cu suportarea de catre asigurat a cheltuielilor aferente (inclusiv comisioanele de schimb valutar).
  • Repararea / refacerea / reconditionarea bunului / bunurilor asigurat(e) ca urmare a producerii unei daune se efectueaza pe teritoriul Romaniei in/de catre unitati autorizate corespunzatoare. Reparatia unui bun in strainatate ori in regie proprie se poate efectua numai cu acordul prealabil al asiguratorului.
  • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
  • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
  • In asigurarea de bunuri, persoanele pagubite se pot indrepta impotriva persoanelor responsabile de producerea daunei, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste despagubirea cuvenita conform politei.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - NON STOP -

  Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

  Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

   - de LUNI pana DUMINICA -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.