Polita de asigurare privind INSOLVENTA Agentiilor de Turism - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group insolventa agentie turism detailista touroperatoare pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, care intruneste conditiile legale de autorizare si functionare in Romania.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

              Asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor - beneficiari ai asigurarii - in baza limitei maxime a raspunderii, plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica, autorizata sa desfasoare activitati specifice agentiilor de turism in conformitate cu legislatia din Romania;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre rezultatele financiare din anii anteriori; despre numarul de turisti; despre brevetul de turism si licenta de turism; despre locatiile in care se desfasoara activitatile; despre tipul de agentie: detailista sau touroperatoare; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele solicitate, respectiv: bilanturi, ultima balanta, CUI, brevet de turism, licenta de turism, numar si adresa filiale / sucursale / puncte de lucru, etc.;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa detalieze istoricul turistilor si eventual previziunile privindui pe acestia;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • datele de identificare ale agentiei de turism;
 • adresa agentiei de turism, inclusiv eventualele filiale, sucursale, puncte de lucru;
 • datele de contact ale aagentiei de turism;
 • numele si prenumele titularului brevetului de turism care conduce agentia de turism;
 • licenta de turism;
 • tipul agentiei de turism: touroperatoare sau detailista;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • informatii privind cifra de afaceri din anul financiar anterior si previziuni pentru anul urmator;
 • informatii privind numarul turistilor din anul anterior si previziuni pentru anul urmator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., poate fi incheiata, pentru o perioada de 1 an.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract.

             Raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:

 • finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;
 • rezilierea contractului respectiv;
 • plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert; in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator;
 • plata despagubirii datorate de catre asigurator.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este valabila numai pentru agentiile touroperatoare si detailiste inregistrate in Romania..

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este orice societatea comerciala inregistrata in Romania, titulara licentei de turism pentru agentia de turism (unitate specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora).

  Suma Asigurata: 

                 Suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

                 In functie de tipul agentiei de turism, mentionat pe Licenta de turism, pot fi 2 categorii de sume asigurate:

  • agentie DETAILISTA - 10 000 USD;
  • agentie TOUROPERATOARE - 50 000 USD;
  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se stabileste de catre asigurator ca o cota procentuala de prima aplicata la suma asigurata.

                 Prima de asigurare se stabileste ìn valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.

                 Primele de asigurare se achita integral la incheierea politei de asigurare, in numerar pe baza de chitanta sau prin ordin de plata.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt reprezentate de neplata contravalorii pachetului turistic achizitionat de turisti (beneficiarii asigurarii) in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

   • daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;
   • alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre acesta;
   • cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);
   • sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
   • daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti;
   • frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia;
   • daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat;
   • daune rezultate din vina turistului.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

   • Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare.
   • Asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si / sau a cheltuielilor de repatriere.
   • Asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   • Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism detailiste sau touroperatoare, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
   • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
   • sa emita oferte de despagubire catre turist;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
   Procedura Daune: 
   • In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare.
   • In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si / sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si / sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
   • Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si / sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire.
   • In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
   • In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
   • Documentele justificative constau in principal in:
    • contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    • confirmarile de primire precizate anterior;
    • fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
    • fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
   • Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia.
   • Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist.
   • In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune - NON STOP -

   Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

   Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

    - de LUNI pana DUMINICA -

   Diverse: 
   • Prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului.
   • Asiguratorul are dreptul de a rezilia polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii.
   • Asiguratorul are dreptul de a suspenda polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    • suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului;
    • nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin polita de asigurare.
   • Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii.
   • Orice litigiu rezultat din interpretarea si / sau din executarea politei de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania.