MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie si unitatilor farmaceutice de distributie si eliberare, cu circuit inchis sau deschis - CITY INSURANCE

asigurari city insurance malpraxis farmacist asistent farmacie depozit farmaceutic drogherie pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, astfel:

 • In cazul asiguratilor persoane fizice:
  • Polita acopera raspunderea civila a personalului din practica farmaceutica pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte din practica farmaceutica insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale.
  • Personalul din practica farmaceutica raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei farmaceutice.
  • Personalul din practica farmaceutica raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal din practica farmaceutica ce are competenta necesara.
  • Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.
  • Sunt acoperite prejudiciile reclamate asiguratului / asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada asigurata.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de MALPRAXIS din practica farmaceutica, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul farmaceutic.
  • despagubirile se acorda indiferent de locul in care a fost acordata asistenta farmaceutica.
 • In cazul asiguratilor persoane juridice:
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, in baza legii, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile
   implicate, natura prejudiciilor potentiale).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de farmacisti sau asistenti de farmacie cu autorizatie de libera practica, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, asistent de farmacie, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor;
 • persoanele juridice sunt unitatile farmaceutice de distributie (depozite) si eliberare (farmacii, drogherii) cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii farmaceutice, despre natura serviciilor farmaceutice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile farmaceutice;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • farmacisti indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private, pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal farmaceutic cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, biochimist, etc.;
  • Personalul mediu farmaceutic (asistent de farmacie etc.) care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private;
 • Unitatile farmaceutice de distributie (depozite) si eliberare (farmacii, drogherii) cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private,

               Contractant poate fi unitatea farmaceutica sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale farmaceutice;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse;

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In cazurile in care asiguratul nu a platit o rata de prima, urmatoare celei dintai, pana la data scadenta, ea poate fi achitata in termenul de pasuire de 20 (douazeci) zile calendaristice de la scadenta ratei respective. In acest caz primele 15 (cincisprezece) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru urmatoarele 5 (cinci) zile asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru eventualele daune produse in termenul de pasuire. Perioada de asigurare in aceste conditii ramane neschimbata. Daca in termen de 20 (douazeci) zile de la data scadenta a ratei asiguratul nu face plata, polita de asigurare se reziliaza automat.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

 • Prejudiciul suferit si reclamat de o terta persoana – pacientul (beneficiarul serviciilor farmaceutice furnizate de asigurat, mentionate in polita de asigurare), consecinta directa a faptelor ilicite culpabile (neacordarea asistentei farmaceutice / acordarea unei asistente farmaceutice neadecvate, indiferent de locatie), savarsite de asigurat in perioada asigurata, precum si, daca partile convin, intr-o perioada retroactiva mentionata in polita de asigurare.
 • Se considera un singur eveniment asigurat o serie de cereri de despagubire determinata de:
  • toate cererile de despagubire aferente prejudiciilor decurgand din aceeasi cauza sau
  • toate cererile de despagubire aferente aceluiasi prejudiciu inaintate impotriva mai multor persoane responsabile, asigurate in cadrul aceleiasi polite de asigurare.
 • Data reclamatiei va fi considerata data cand a fost lansata asiguratului / asiguratorului, in scris, prima cerere de despagubire.
 • Polita acopera si raspunderea farmacistului, asistentului de farmacie atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactata, datorita situatiei de urgenta.
 • Atunci cand reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, farmacistului, asistentului de farmacie pot solicita autorizarea efectuarii actului medical autoritatii tutelare sau pot actiona fara acordul acesteia in situatii de urgenta, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol, in mod ireversibil, sanatatea si viata pacientului.
 • despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanei sau persoanelor pagubite prin aplicarea unei asistente farmaceutice neadecvate, care poate avea drept efect inclusiv vatamarea corporala ori decesul.
 • In caz de deces, despagubirile se acorda succesorilor in drepturi ai pacientului care au solicitat acestea.
 • despagubirile se acorda si atunci cand asistenta farmaceutica nu s-a acordat, desi starea persoanei sau persoanelor care au solicitat sau pentru care s-a solicitat asistenta farmaceutica impunea aceasta interventie.
 • despagubirile vor include si eventualele cheltuieli ocazionate de un proces in care asiguratul este obligat la plata acestora; cheltuielile de judecata sunt incluse in limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.
 • despagubirile se platesc si atunci cand persoanele vatamate sau decedate nu au domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia cetatenilor din Statele Unite ale Americii, Canada si Australia.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

 • Prejudiciul suferit si reclamat de terta persoana - beneficiarul serviciilor profesionale furnizate de asigurat, mentionate in polita de asigurare, consecinta directa a faptelor culpabile, savarsite de asigurat in perioada asigurata si in limitele teritoriale agreate, si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:
  • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate acoperite;
  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile efectuate de asigurat, cu acordul prealabil al asiguratorului, in scopul apararii / contestarii oricarei cereri de despagubire lansate impotriva asiguratului, pentru serviciile prestate in acest scop de terte persoane si dovedite cu documente justificative.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

asiguratorul nu acopera cererile de despagubire rezultand din sau:

 • Orice pretentie de despagubire rezultata din acte de neglijenta, eroare sau omisiune comise anterior datei de intrare in vigoare a politei de asigurare daca asiguratul cunostea, la aceasta data, sau ar fi putut in mod rezonabil sa prevada ca asemenea acte ar putea da nastere la pretentii de despagubire:
  • cand acestea se datoreaza conditiilor de lucru, dotarii insuficiente, infectiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicatiilor si riscurilor in general acceptate ale metodelor de investigatie si tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor si dispozitivelor farmaceutice, substantelor farmaceutice si sanitare folosite;
  • cand actioneaza cu buna-credinta in situatii de urgenta, cu respectarea competentei acordate.
 • Orice pretentie de despagubire rezultata dintr-un eveniment notificat oricarui organism de disciplina farmaceutica si / sau asigurator anterior datei de intrare in vigoare a politei de asigurare.
 • Orice pretentie de despagubire rezultata din raspunderea civila extraprofesionala a asiguratului pentru prejudiciile suferite de terte persoane prin vatamari corporale, vatamari mentale, imbolnavire sau deces si / sau avarieri, distrugeri de bunuri.
 • Orice pretentie de despagubire rezultata ca urmare a asumarii, de catre asigurat, printr-un contract a unei raspunderi ce depaseste competentele specifice exercitarii activitatii profesionale descrise in declaratia de asigurare cu exceptia cazurilor cand asemenea raspundere este acoperita prin extinderea politei cu termeni si conditii de asigurare specifici si numai cu acceptul prealabil al asiguratorului.
 • Orice pretentie de despagubire formulata impotriva unui director, oricarei persoane cu functie de conducere, angajat al asiguratului rezultata ca urmare a unor acte de neglijenta, eroare sau omisiune sau ilegale, abuz de incredere, incalcarea oricaror indatoriri dar numai in legatura cu detinerea functiilor respective si exercitarea atributiilor ce deriva din aceste pozitii.
 • Orice pretentie de despagubire ca urmare a:
  • oricarui act ce incalca o reglementare legala de orice fel;
  • oricarui act necinstit, fraudulos sau oricarei infractiuni savarsite cu intentie de catre asigurat;
  • unor servicii profesionale acordate de asigurat sub influenta unor substante intoxicante sau narcotice;
 • Amenzi de orice fel (contraventionale, penale), daune - interese, cheltuieli de judecata in procesul penal.
 • Activitatile farmaceutice prestate peste limitele profesionale, tratamentele, recomandarile etc. acordate in mod normal in calitate de cadru farmaceutic autorizat, limite stabilite de legislatia in vigoare, regulamentele profesionale si codurile deontologice.
 • Orice pretentie de despagubire care este subiectul unei asigurari, reparatii sau asistente de care raspunde un organism de disciplina farmaceutica.
 • vatamari corporale (inclusiv stresul emotional sau traumele morale si fobiile), precum si toate prejudiciile rezultate ca urmare a Sindromului Imuno Deficitar Autodobandit si a agentilor sai patogeni, precum si ca urmare a oricarei forme de hepatita.
 • Accidente / manipulari genetice.
 • Prejudiciile cauzate prin activitati profesionale de cercetare farmaceutica.
 • Pretentii de despagubire in legatura cu rambursarea cheltuielilor aferente prestarii serviciilor farmaceutice.
 • Raspunderea decurgand din nepastrarea confidentialitatii, lipsa consimtamantului informat (exceptie in situatiile de urgenta).
 • Raspunderea in situatia in care asiguratul isi depaseste limitele competentei in exercitarea profesiei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal farmaceutic ce are competenta necesara.
 • Prejudicii in legatura cu / cauzate de fapte produse dupa incetarea activitatii asiguratului - suspendarea, retragerea licentei / autorizatiei profesionale.
 • Cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate, duratei prestarii serviciilor, performantele echipamentelor si instrumentarului folosite in furnizarea serviciilor farmaceutice.
 • Raspunderea decurgand din tratamente / servicii acordate pentru provocarea starii de graviditate / evitarea nasterii (fertilizare in-vitro, sterilizare, avort care nu reprezinta o necesitate farmaceutica).
 • Cereri de despagubire in legatura cu medicamente eliberate de medicul farmacist fara reteta emisa conform legislatiei aplicabile (semnata si parafata de un medic autorizat).
 • Raspunderea angajata in legatura cu pierderea / distrugerea bunurilor / documentelor incredintate, aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului.
 • Medicul farmacist, asistentul de farmacie nu pot refuza sa acorde asistenta farmaceutica pe criterii etnice, religioase si orientare sexuala sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

Asiguratorul nu acopera:

 • prejudicii produse din culpa personalului farmaceutic angajat al asiguratului, in legatura cu asistenta farmaceutica neadecvata acordata;
 • cereri de despagubire / prejudicii, fapte care le-ar putea genera, cunoscute asiguratului (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea-chestionar) sau pe care acesta trebuia sa le cunoasca inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare;
 • prejudiciile reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces), pagube materiale, in afara situatiei in care aceste prejudicii rezulta direct din prestarea serviciilor profesionale asigurate;
 • pretentii de despagubire in legatura cu rambursarea cheltuielilor aferente prestarii activitatii specifice;
 • prejudicii rezultand din desfasurarea unor activitati incompatibile cu statutul profesional sau care depasesc sfera serviciilor profesionale asigurate conform legislatiei / codului deontologic;
 • raspunderea angajata in legatura cu pierderea / distrugerea bunurilor / documentelor incredintate, aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
 • raspunderea in legatura cu confidentialitatea, lipsa consimtamantului informat (exceptie in situatiile de urgenta cu vatamari usoare sau care nu suporta amanare pentru salvarea vietii pacientului) si obligativitatea acordarii asistentei farmaceutice;
 • prejudicii in legatura cu / cauzate de fapte produse dupa incetarea activitatii asiguratului (insolventa, faliment etc.), suspendarea, retragerea licentei / autorizatiei profesionale;
 • cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate, durata prestarii serviciilor, performantele echipamentelor si instrumentarului folosite in furnizarea serviciilor farmaceutice;
 • prejudicii, consecinta a:
  • defectelor dispozitivelor si aparaturii farmaceutice, cunoscute asiguratului, folosite in mod abuziv, fara a fi reparate;
  • folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor farmaceutice, substantelor medicamentoase si sanitare neomologate sau dupa expirarea perioadei de garantie / termenului de valabilitate.
 • prejudicii provocate de managementul defectuos al unitatii farmaceutice asigurate, respectiv cele decurgand din activitatea desfasurata de personalul de conducere avand calitatea de manageri al institutiei si asociate raspunderii civile manageriale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului.

              Prin derogare, se extinde acoperirea prevazuta prin polita si pentru prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecinta unor prejudicii materiale produse prin vatamari corporale sau deces, in desfasurarea activitatii profesionale mentionata in cererea / declaratia de asigurare.

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pacientilor sau mostenitorilor acestora pentru daune morale consecinta prejudiciilor materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de cei prejudiciati in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor pentru daune morale, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare pentru daune morale.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentia de despagubire a pacientului sau mostenitorilor pacientului sa fie formulata pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actul de MALPRAXIS sa fi fost savarsit in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentia de despagubire formulata de pacient / mostenitorii pacientului sa fie notificata de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
 • prejudiciul material sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, personal si direct;
 • intre actul de MALPRAXIS si prejudiciul material produs persoanei pagubite sa existe un raport de cauzalitate.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

 • sumele corespunzatoare daunelor morale, consecinta vatamarilor corporale / decesului, ce depasesc limita pentru care a fost incheiata polita, limita prevazuta in polita de asigurare pentru astfel de daune.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare chiar daca asiguratul poarta raspunderea pentru producerea lor si au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute mai sus.

              Valoarea pana la care se acorda despagubiri:

 • Sublimita raspunderii asiguratorului:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu stabilirea unei sublimite pentru daunele morale, despagubirile acordate de asigurator pentru aceste daune care sunt consecinta prejudiciilor materiale produse prin vatamari corporale / deces nu vor depasi pe intreaga perioada de asigurare, in total, valoarea mentionata in polita /  specificatia de asigurare la rubrica Sublimita raspunderii asiguratorului. Aceasta sublimita nu extinde Limita raspunderii asiguratorului stabilita pentru intreaga perioada de asigurare.
 • Limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daunele morale, fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune, despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, pentru toate prejudiciile materiale si daunele morale consecinta acestora, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care polita s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale si daune morale nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare, daca aceasta este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daune morale dar fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile, in procesul civil introdus exclusiv pentru obtinerea unor daune morale, nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care aceasta s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

 • Sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
 • Sa desfasoare servicii profesionale in concordanta cu standardele tehnice si profesionale, promulgate de organismele interne si / sau internationale cu atributii de reglementare, organismele profesionale si legislatia relevanta / specifica.
 • Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori, atat la incheierea politiei, cat si pe parcursul executarii acesteia.
 • Asiguratii sau reprezentantii acestora sunt obligati sa instiinteze in scris asiguratorul sau, daca este cazul, asiguratorii despre existenta unei actiuni in despagubire, in termen de 3 zile lucratoare de la data la care au luat la cunostinta despre aceasta actiune.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

Asiguratul este obligat:

 • Sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
 • Sa desfasoare servicii profesionale in concordanta cu standardele tehnice si profesionale, promulgate de organismele interne si / sau internationale cu atributii de reglementare, organismele profesionale si legislatia relevanta / specifica.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat, cu respectarea prevederilor legii 95/2006 actualizata.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat.
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea politei de asigurare.
 • In cazul in care pentru acelasi asigurat exista mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in mod proportional cu suma asigurata de fiecare asigurator.
 • despagubirile pot fi solicitate si se platesc si catre persoanele care nu au platit contributia datorata la sistemul public de sanatate.
 • despagubirile nu se recupereaza de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei cand asistenta farmaceutica s-a facut in interesul partii vatamate sau a decedatului, in lipsa unei investigatii complete ori a necunoasterii datelor anamnezice ale acestuia, datorita situatiei de urgenta, iar partea vatamata sau decedatul nu a fost capabil, datorita circumstantelor, sa coopereze cand i s-a acordat asistenta.
 • Recuperarea prejudiciilor de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei se poate realiza in urmatoarele cazuri:
  • vatamarea sau decesul este urmare a incalcarii intentionate a standardelor de asistenta farmaceutica;
  • vatamarea sau decesul se datoreaza unor vicii ascunse ale echipamentului sau a instrumentarului farmaceutic sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate;
  • atunci cand vatamarea sau decesul se datoreaza atat persoanei responsabile, cat si unor deficiente administrative de care se face vinovata unitatea medicala in care s-a acordat asistenta medicala sau ca urmare a neacordarii tratamentului adecvat stabilit prin standarde medicale recunoscute sau alte acte normative in vigoare, persoana indreptatita poate sa recupereze sumele platite drept despagubiri de la cei vinovati, altii decat persoana responsabila, proportional cu partea de vina ce revine acestora;
  • asistenta farmaceutica a partii vatamate sau a decedatului s-a facut fara consimtamantul acestuia.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Denuntarea politei de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 • Actele de MALPRAXIS in cadrul activitatii medicale de preventie, diagnostic si tratament se prescriu in termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu exceptia faptelor ce reprezinta infractiuni.