MALPRAXIS FARMACISTI 2024 - ERGO Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari ergo malpraxis farmacist asistent farmacie depozit farmaceutic drogherie pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu, polita malpraxis de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private.

              Asiguratorul, in baza politei de asigurare si in schimbul primelor de asigurare incasate, accepta sa acopere prin asigurare, raspunderea civila a asiguratului in calitate de furnizor de medicamente pentru prejudiciile produse in activitatea
asistenta farmaceutica.

              Asiguratorul acopera si raspunderea civila a asiguratului pentru prejudiciile produse de personalul medical propriu (farmacisti si asistenti de farmacie), pentru care raspunde in solidar, potrivit legii.

              Asiguratorul acopera raspunderea civila a asiguratului pentru prejudiciile produse clientilor in activitatea de preventie si tratament, generate in mod direct sau indirect de vicii ascunse ale substantelor medicamentoase, in perioada de garantie/valabilitate, conform legislatiei in vigoare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de farmacisti sau asistenti de farmacie cu autorizatie de libera practica, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, asistent de farmacie, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor;
 • persoanele juridice sunt unitatile farmaceutice de distributie (depozite) si eliberare (farmacii, drogherii) cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii farmaceutice, despre natura serviciilor farmaceutice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile farmaceutice;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • farmacisti indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private, pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal farmaceutic cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, biochimist, etc.;
  • Personalul mediu farmaceutic (asistent de farmacie etc.) care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private;
 • Unitatile farmaceutice de distributie (depozite) si eliberare (farmacii, drogherii) cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private,

               Contractant poate fi unitatea farmaceutica sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale farmaceutice;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

             Asiguratorul acorda protectie prin asigurare pana la nivelul limitei de raspundere convenite cu asiguratul pentru:

 • pentru un eveniment asigurat:
  • Raspunderea asumata de asigurator in baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despagubire rezultate dintr-un singur eveniment, inregistrate la asigurator nu va depasi, in total, limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare. Data seriei de cereri de despagubire se considera data la care a fost formulata prima cerere de despagubire din seria de cereri de despagubire.
 • intreaga perioada asigurata (in agregat)
  • Raspunderea asumata de asigurator nu va depasi, in total, in legatura cu toate cererile de despagubire inregistrate in perioada de asigurare, limita raspunderii in agregat prevazuta in polita de asigurare.

              Limita raspunderii se poate stabili in functie de optiunea asiguratului, in lei (RON), USD, EUR.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii pe intreaga perioada se diminueaza cu suma platita drept despagubire pentru restul perioadei de asigurare. Asigurarea continua pentru suma ramasa fara a se modifica prima de asigurare pentru aceasta perioada.

               La cererea asiguratului, cu acordul asiguratorului, limita raspunderii pentru intreaga perioada poate fi completata prin plata diferentei de prima si emiterea unui supliment de asigurare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratul beneficiaza de o perioada de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, polita de asigurare ramanand in vigoare in acest interval de timp, cu conditia platii ratei de prima scadente pana la expirarea perioadei de gratie. In caz de neplata a ratei de prima scadente pana la expirarea perioadei de gratie, acoperirea prin asigurare se suspenda pe o perioada de 15 zile, asiguratorul fiind exonerat de orice fel de plata pentru pagubele produse in aceasta perioada precum si pentru pagubele produse in perioada de gratie.

                In perioada de suspendare, asigurarea poate fi repusa in vigoare, dar cu efecte numai pentru viitor, fara decalarea datei expirarii asigurarii, dupa achitarea ratei restante. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare zilei in care s-a platit rata de prima restanta. In cazul neplatii primei de asigurare pana la expirarea perioadei de suspendare, polita de asigurare este reziliata de drept.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

               fransiza poate fi obligatorie sau optionala, si este exprimata ca procent dauna sau ca suma fixa. fransiza optionala se aplica suplimentar fransizei obligatorii, daca este cazul.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat, potrivit legii civile, sa le plateasca, cu titlu de despagubire, pentru prejudiciile produse clientilor ca urmare a vatamarii corporale sau a sanatatii, decesului sau avarierii ori distrugerii bunurilor acestora, consecinta unor evenimente asigurate produse pe durata perioadei asigurate si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat, in procesul civil daca a fost obligat la dezdaunare;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
  • prejudiciile cauzate angajatilor asiguratului;
  • prejudiciile produse bunurilor aflate in proprietatea sau folosinta sub orice forma a asiguratului;
  • orice alta pierdere financiara care nu este consecinta decesului, vatamarii corporale, deteriorarii sau distrugerii bunurilor clientilor asiguratului.
  • prejudicii in legatura cu hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi, sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea sau disparitia banilor, bijuteriilor si obiectelor pretioase;
  • pagube produse cu intentie sau in timpul comiterii unor fapte prevazute ca infractiuni de legea penala, savarsite cu intentie;
  • sume reprezentand amenzi si penalizari de orice fel, orice cheltuieli generate de procesul penal;
  • prejudicii rezultate ca urmare a reducerii valorii bunurilor dupa reparatie;
  • prejudicii rezultate din desfasurarea in cadrul unitatii farmaceutice a unor teste clinice;
  • prejudicii cauzate de contaminarea cu virusul HIV sau cu alti virusi indetectabili si care produc afectiuni care nu pot fi tratate la nivelul actual al medicinei;
  • prejudiciile rezultate din solicitarea unor despagubiri disproportionate in raport cu caracterul banal al actului care a generat cererea de despagubire;
  • prejudiciile al caror fapt generator a fost cunoscut de asigurat la data subscrierii asigurarii;
  • daune suferite de victima sau cauzate de ea sub imperiul tulburarilor mentale, durabile sau trecatoare;
  • daune morale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului.

              Prin derogare, se extinde acoperirea prevazuta prin polita si pentru prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecinta unor prejudicii materiale produse prin vatamari corporale sau deces, in desfasurarea activitatii profesionale mentionata in cererea / declaratia de asigurare.

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pacientilor sau mostenitorilor acestora pentru daune morale consecinta prejudiciilor materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de cei prejudiciati in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor pentru daune morale, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare pentru daune morale.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentia de despagubire a pacientului sau mostenitorilor pacientului sa fie formulata pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actul de malpraxis sa fi fost savarsit in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentia de despagubire formulata de pacient / mostenitorii pacientului sa fie notificata de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
 • prejudiciul material sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, personal si direct;
 • intre actul de malpraxis si prejudiciul material produs persoanei pagubite sa existe un raport de cauzalitate.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

 • sumele corespunzatoare daunelor morale, consecinta vatamarilor corporale / decesului, ce depasesc limita pentru care a fost incheiata polita, limita prevazuta in polita de asigurare pentru astfel de daune.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare chiar daca asiguratul poarta raspunderea pentru producerea lor si au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute mai sus.

              Valoarea pana la care se acorda despagubiri:

 • Sublimita raspunderii asiguratorului:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu stabilirea unei sublimite pentru daunele morale, despagubirile acordate de asigurator pentru aceste daune care sunt consecinta prejudiciilor materiale produse prin vatamari corporale / deces nu vor depasi pe intreaga perioada de asigurare, in total, valoarea mentionata in polita /  specificatia de asigurare la rubrica Sublimita raspunderii asiguratorului. Aceasta sublimita nu extinde Limita raspunderii asiguratorului stabilita pentru intreaga perioada de asigurare.
 • Limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daunele morale, fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune, despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, pentru toate prejudiciile materiale si daunele morale consecinta acestora, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care polita s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale si daune morale nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare, daca aceasta este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daune morale dar fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile, in procesul civil introdus exclusiv pentru obtinerea unor daune morale, nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care aceasta s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita malpraxis de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa indeplineasca conditiile legale de autorizare, functionare si competenta;
  • sa desfasoare activitatea in conformitate cu Regulile de buna practica farmaceutica, elaborate de Ministerul Sanatatii;
  • sa permita tertilor accesul in unitate, doar in timpul programului de functionare;
  • sa organizeze testarea personalului propriu inainte de angajare, precum si sa efectueze anumite teste periodice in vederea confirmarii profesionalismului si a respectarii normelor deontologice;
  • sa desfasoare activitatea specifica obiectului de activitate, numai cu personal specializat si calificat;
  • sa asigure respectarea de catre personalul angajat a prevederilor legale, a actelor normative in vigoare care reglementeaza activitatea sa;
  • sa comunice in scris asiguratorului, in termen de 10 zile lucratoare, descoperirea oricarui incident pentru care ar putea fi facuta o reclamatie impotriva lui;
  • sa notifice asiguratorul in maxim 3 zile lucratoare despre orice pretentie de despagubire primita pe parcursul valabilitatii politei de asigurare;
  • sa instiinteze imediat asiguratorul in legatura cu orice actiune in instanta pornita impotriva sa, avand ca obiect raspunderea legata de activitatea desfasurata;
  • sa transmita in cel mai scurt timp posibil informatiile, documentele si actele solicitate de asigurator, necesare stabilirii cauzelor, imprejurarilor producerii prejudiciului precum si cuantumului despagubirilor;
  • sa nu faca nici o plata sau promisiune de plata fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
  • sa respecte confidentialitatea informatiilor care sunt generate de raporturile de colaborare cu asiguratorul, informatii care fac obiectul politei de asigurare, incluzand dar nelimitandu-se la: corespondentele purtate, la valoarea despagubirilor, la prevederile conditiilor de asigurare sau la sumele prevazute de polita de asigurare.
  • confidentialitatea informatiilor nu se refera la situatiile in care informatiile sunt transmise institutiilor abilitate si/sau de reglementare sau in baza solicitarilor acestora.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost declansata impotriva asiguratului o ancheta din partea autoritatilor publice sau o procedura penala, pana la finalizarea acestora;
  • sa nu plateasca despagubirea daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
  • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul incearca sa induca in eroare asiguratorul in ceea ce priveste cuantumul prejudicului, dreptul la despagubire sau alte date esentiale cu privire la evenimentul asigurat;
  • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul nu a respectat obligatiile din polita de asigurare si, din aceasta cauza, nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei sau daca, in urma nerespectarii obligatiilor de confidentialitate, imaginea asiguratorului a suferit prejudicii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita malpraxis pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, prin reprezentantii sai, care vor intocmi un proces verbal de constatare a pagubelor in prezenta asiguratului (persoana fizica sau un membru major din familia acestuia), a imputernicitului persoanei juridice asigurate si a tertului pagubit.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, iar in caz de neintelegere prin hotarare judecatoreasca pronuntata de instantele din Romania.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii intre parti, cu acordul asiguratorului, se poate face in cazurile in care din actele incheiate de autoritatile publice competente si din instiintarea asiguratului, rezulta cu certitudine ca raspunzator de producerea pagubei este asiguratul, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • In cazul in care autoritatile publice in drept (politie, pompieri, alte autoritatii publice) nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii ale martorilor.
 • Pentru stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre parti, reprezentantii asiguratorului vor face constatari cu privire la persoana sau persoanele raspunzatoare de producerea prejudiciului, la cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat. Se va avea in vedere declaratia scrisa a asiguratului si alte dovezi prezentate, coroborate cu investigatii in legatura cu persoana vinovata de producerea pagubei, cu circumstantele producerii evenimentului, localizarea acestuia precum si cu privire la cuantumul pagubei.
 • Daca bunurile avariate sau distruse au fost asigurate de detinatorii lor in baza unor asigurari facultative, despagubirea acordata in baza asigurarii va fi diferenta dintre cuantumul pagubei si despagubirea primita in baza altor asigurarii incheiate. Sumele asigurate la care persoanele vatamate sau beneficiarii asigurarii persoanelor decedate au dreptul in baza asigurarii se platesc independent de cele platite in baza asigurarilor facultative de persoane.
 • Daca la producerea unei pagube au contribuit doua sau mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea de raspundere care-i revine fiecaruia, atunci acestia vor raspunde in mod egal fata de cel pagubit.
 • Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca despagubirea sa fie platita sub forma de prestatii periodice , atunci aceasta va fi platita de asigurator sub aceasta forma, despagubirile astfel acordate neputand depasi suma asigurata maxima precizata in polita.
 • Sumele datorate drept despagubire se platesc pagubitului, in masura in care nu a fost despagubit de asigurat. Daca asiguratul face dovada, ca avand acordul asiguratorului l-a despagubit pe cel pagubit, despagubirea i se va plati lui. Despagubirea platita de asigurator nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Odata cu plata despagubirii, persoana prejudiciata va mentiona in scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie fata de asigurator.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • persoanele ce formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotia (sotul) persoanelor pentru care asiguratul raspunde potrivit legii sau care se afla in intretinerea asiguratului;
  • persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri sunt copiii, parintii, fratii sau surorile asiguratului sau ai persoanelor pentru care asiguratul raspunde potrivit legii si nu se afla in intretinerea acestora;
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala.
  • se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus.
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora.
 • Din cuantumul despagubirii, se scade:
  • fransiza inscrisa in polita de asigurare;
  • contravaloarea primelor datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • despagubirile se platesc in lei si numai pe teritoriul Romaniei. Plata despagubirilor se va face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la stabilirea unui acord amiabil sau de la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti, sau, in functie de caz, in termen de 15 zile lucratoare de la data cand institutiile abilitate ale statului (organe de politie, procuratura, institutii medicale, pompieri etc.) au transmis ultimul document solicitat de asigurator in legatura cu evenimentul respectiv.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.
 • Orice litigiu in legatura cu polita de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata din Romania.
 • Polita de asigurare se completeaza si se subordoneaza prevederilor legii nr. 95 din 14 aprilie 2006, Titlul XVI, articolele 653 - 692, privind raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice, Codului Civil articolele din sectiunea a 4-a - Asigurarea de raspundere civila.