MALPRAXIS FARMACISTI 2024 - GARANTA Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari garanta malpraxis farmacist asistent farmacie depozit farmaceutic drogherie pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 19-21.

info@garanta.ro

Tel:   021.307.99.71, 021.307.99.73, 021.307.99.72

Fax:   021.307.99.70

             GARANTA Asigurari SA a fost infiintata in anul 1997 de catre compania greceasca de asigurari Ethniki Hellenic General Insurance Company, care este totodata si actionarul majoritar, companie ce are o experienta de peste 100 de ani in domeniu si este leader al pietei de asigurari din Grecia. Avand drept obiective principale orientarea catre client, cresterea calitatii serviciilor oferite, diversificarea si imbunatatirea continua a produselor, mentinerea securitatii financiare etc. GARANTA Asigurari se remarca permanent ca un actor important pe piata de asigurari din Romania. GARANTA Asigurari SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-020-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GARANTA Asigurari SA ofera clientilor sai polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, astfel:

              Pana la limita de raspundere stabilita in polita, asiguratorul acopera raspunderea civila profesionala farmaceutica pentru vatamari corporale, deces si/sau pagube materiale produse de catre asigurat unui client al sau, prin incalcarea obligatiilor profesionale medicale, ca urmare a  unui act de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune comis in perioada de valabilitate a politei si pentru care asiguratul devine raspunzator fata de pacientul sau, pentru:

 • sume pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune reparatorii pentru prejudicii, avand drept consecinta vatamari corporale si/sau pagube materiale, provocate din culpa sa, dovedite a fi fost comise in timpul exercitarii profesiei, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare in baza unei sentinte civile definitive (inclusiv prejudiciile civile stabilite de procesele penale);
 • cheltuieli de judecata facute de orice persoana sau persoane in calitate de prejudiciat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, cu conditia ca acesta sa fi fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului;
  • Asiguratorul nu va fi obligat sa plateasca despagubiri sau cheltuieli de aparare, sau sa intreprinda sau sa continue apararea asiguratului dupa ce limita de raspundere stabilita in polita a fost atinsa prin plata sau printr-un acord de plata. Asiguratorul va avea dreptul sa se retraga din orice aparare ulterioara predand conducerea apararii catre asigurat.
 • cheltuieli facute de asigurat in scopul limitarii prejudiciului, aparute ca urmare a neindeplinirii obligatiilor profesionale prevazute de practica farmaceutica in ce priveste prestarea serviciilor farmaceutice atat de medicii farmacisti cat si de personalul auxiliar competent (asistentii de farmacie cu studii medii, tehnicienii, etc.), si care s-au manifestat sub forma administrarii neadecvate de medicamente, anestezice, calmante, tratament terapeutic impropriu, masuri de igiena incorecte, utilizarea defectuoasa a echipamentului medical.

                Asigurarea poate fi incheiata in nume propriu, de fiecare cadru farmaceutic in parte, beneficiar al autorizatiei de libera practica.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de farmacisti sau asistenti de farmacie cu autorizatie de libera practica, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, asistent de farmacie, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii farmaceutice, despre natura serviciilor farmaceutice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile farmaceutice;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

              Pentru clientii asiguratorului care au avut anterior polite de asigurare anuale, incheiate in baza conditiilor de raspundere civila profesionala privind practica farmaceutica, se poate acorda anterioritate pentru perioada de acoperire a politei / politelor anterioare, dar maxim 24 luni.

              Astfel, sunt acoperite si daunele aparute ca urmare a prejudiciilor provocate in perioadele de valabilitate ale politelor anterioare (dar maximum 24 de luni), numai daca cererea de despagubire impotriva asiguratului se va face in scris, de catre pagubit, in perioada de valabilitate a politei curente, numai daca perioada de anterioritate este mentionata in polita de asigurare ca perioada retroactiva.

              Daca in polita nu se mentioneaza perioada de acoperire retroactiva, polita va fi considerata fara perioada de anterioritate.

Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • farmacisti indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private, pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal farmaceutic cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, biochimist, etc.;
  • Personalul mediu farmaceutic (asistent de farmacie etc.) care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private;

               Contractant poate fi unitatea farmaceutica sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale farmaceutice;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse;

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • sume pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune reparatorii pentru prejudicii, avand drept consecinta vatamari corporale si/sau pagube materiale, provocate din culpa sa, dovedite a fi fost comise in timpul exercitarii profesiei, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare in baza unei sentinte civile definitive (inclusiv prejudiciile civile stabilite de procesele penale);
 • cheltuieli de judecata facute de orice persoana sau persoane in calitate de prejudiciat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, cu conditia ca acesta sa fi fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului;
  • Asiguratorul nu va fi obligat sa plateasca despagubiri sau cheltuieli de aparare, sau sa intreprinda sau sa continue apararea asiguratului dupa ce limita de raspundere stabilita in polita a fost atinsa prin plata sau printr-un acord de plata. Asiguratorul va avea dreptul sa se retraga din orice aparare ulterioara predand conducerea apararii catre asigurat.
 • cheltuieli facute de asigurat in scopul limitarii prejudiciului, aparute ca urmare a neindeplinirii obligatiilor profesionale prevazute de practica farmaceutica in ce priveste prestarea serviciilor farmaceutice atat de medicii farmacisti cat si de personalul auxiliar competent (asistentii de farmacie cu studii medii, tehnicienii, etc.), si care s-au manifestat sub forma administrarii neadecvate de medicamente, anestezice, calmante, tratament terapeutic impropriu, masuri de igiena incorecte, utilizarea defectuoasa a echipamentului medical.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:               

 • orice consecinte directe sau indirecte ale razboiului (declarat sau nu), invaziei, actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare sau conspiratiei, confiscarii, exproprierii, nationalizarii, sechestrarii, ordinelor unor guverne de drept sau de fapt sau autoritatilor publice;
 • orice consecinte directe sau indirecte ale grevelor, revoltelor si tulburarilor civile;
 • orice consecinte directe sau indirecte ale oricarui act de terorism;
 • pretentiile formulate in legatura cu raspunderea de orice fel cauzata, direct sau indirect, de radiatiile ionizante sau contaminare radioactiva si poluarea aerului, apei si solului;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului de catre sotul (sotia) acestuia sau de catre persoane care locuiesc impreuna cu acesta, ori de catre persoane de care asiguratul raspunde in baza legii, ori pentru pretentiile formulate impotriva asiguratului de catre prepusii, imputernicitii sau reprezentantii acestuia;
 • pretentiile pentru pagubele cauzate cu intentie de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care asiguratul raspunde in baza legii;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, pretul durerii, contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale (cu exceptia situatiilor in care s-a agreat altfel cu asiguratorul la incheierea asigurarii si s-a mentionat in polita de asigurare o astfel de acoperire);
 • pretentiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul este condamnat;
 • pretentiile referitoare la pagube produse in urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, poluarii sau contaminarii din orice cauza, inclusiv utilizarea azbestului;
 • pretentiile de despagubire formulate printr-o cerere de despagubire frauduloasa sau care au la baza declaratii false;
 • modificari in date, programe computerizate sau software, cauzate de stergerea, coruperea, virusarea sau deteriorarea structurii originale;
 • disfunctionalitati ale accesibilitatii, disponibilitatii, domeniului de utilizare sau a functiilor datelor, programelor computerizate sau software-ului;
 • pretentiile formulate in legatura cu sindromul respirator acut sever, encefalopatia spongiforma acuta, organisme modificate genetic sau mucegai toxic.

               Aceasta polita de asigurare nu se adreseaza si nu acopera pierderi / daune / prejudicii de orice fel, produse de:

 • Institutii medicale:
  • unitati farmaceutice (cum ar fi: depozite farmaceutice, drogherii si farmacii cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private);
 • Practici medicale:
  • orice practica farmaceutica neconventionala sau alternativa, care nu este atestata in conformitate cu prevederile legii;
  • orice practica farmaceutica cu caracter experimental;
  • elevi sau studenti aflati in practica in cadrul unor unitati farmaceutice sau sub indrumarea unor farmacisti;
  • orice prestare a unei activitati / unui serviciu care nu face obiectul titlului de calificare / autorizarii legale a asiguratului sau care face obiectul titlului / autorizarii dar se desfasoara in locuri / incinte ce nu sunt permise de lege.

                 Nu se acorda despagubiri pentru raspunderea asiguratului antrenata de:

 • Orice serviciu practicat in afara obligatiilor profesionale, tratamentului sau consultatiilor specifice, a legislatiei in domeniu, a regulilor sau codului etic;
 • Orice servicii farmaceutice practicate in afara celor solicitate de ratiuni de diagnosticare sau terapeutice;
 • Orice servicii farmaceutice efectuate in scopul provocarii / evitarii starii de graviditate / procreerii, de fertilizare in-vitro si / sau avorturi sau contraceptie, precum si orice dauna financiara rezultata din desfasurarea operatiunilor anterioare;
 • Pretentii de despagubiri pentru prejudicii provenind din utilizarea medicamentelor pentru pierderea in greutate;
 • Utilizarea de medicamente / droguri in afara prescriptiilor medicale;
 • Orice act ilegal si intentionat infaptuit de catre asigurat si / sau prepusii lui;
 • Prejudicii direct sau indirect cauzate, inrautatite sau provenind din radiatii ionizante sau contaminare radioactiva;
 • servicii prestate sub influenta substantelor narcotice sau intoxicante;
 • Orice invaliditate provocata intentionat prin autoranire sau incercare de sinucidere;
 • daune aparute ca urmare a unor teste medicale, studii clinice, sau prejudicii rezultate din efectuarea de tratamente, operatii si teste clinice cu substante noi sau proceduri neomologate etc.;
 • Pretentii de despagubiri pentru daune cauzate de orice produs destinat implantarii sau injectarii in corpul uman, continand silicon lichid, solid sau gel intr-o membrana sau alt tip de invelis, incluzand, fara alte limitari, implanturi mamare sau constituind silicon lichid sau gel destinat injectarii directe in tesut; aceasta excludere se refera si la respectivul invelis, acoperamant sau recipient, indiferent din ce material este facut;
 • Orice raspundere asumata de asigurat prin contract, intelegere, ori diverse garantii si care depasesc limitele raspunderii profesionale asumate;
 • Prejudicii aparute ca o consecinta a oricarei circumstante notificate anterior intrarii in vigoare a politei si care era in mod rezonabil susceptibila a produce un eventual prejudiciu;
 • Orice dauna avizata dupa incheierea perioadei de asigurare, chiar daca evenimentul a avut loc in perioada de valabilitate a politei;
 • fransiza, respectiv retinerea proprie a asiguratului din fiecare eveniment asigurat (daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza);
 • Orice dauna produsa de sau rezultand din nerespectarea, de catre pacient, a tratamentului / indicatiilor primite de la personalul farmacist;

Clauza de EXCLUDERE SPECIALA

            Nu este acoperit prin polita de asigurare nici un cadru medical impotriva caruia a fost formulata o acuzatie de MALPRAXIS, cu sau fara finalitate, incepand cu anul 2000.

            Daca asiguratul nu a informat asiguratorul prin  completarea cererii-chestionar asupra acuzatiilor de MALPRAXIS (cu sau fara finalitate, inclusiv acuzatiile nefondate), iar asiguratorul intra in posesia unor astfel de informatii dupa emiterea politei (inclusiv din articole mass-media), inainte de producerea evenimentului asigurat, asiguratorul va denunta polita, iar dupa producerea evenimentului asigurat va refuza plata despagubirii, in ambele cazuri fara restituirea primelor de asigurare platite.

Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului.

               Prin derogare de la excluderea referitoare la daunele morale din conditiile de asigurare ale politei, prin aceasta clauza se extinde acoperirea politei de baza prin preluarea raspunderii asiguratului pentru prejudicii de natura  nepatrimoniala - Daunelor Morale, cauzate ca urmare a vatamarilor corporale.

               In sensul acestei clauze specifice, prin “daune Morale”  se definesc ca fiind prejudicii nepatrimoniale, respectiv pagube suferite de o persoana ca urmare a vatamarilor corporale,  fiind acoperite urmatoarele:

 • atingerea grava adusa sanatatii si integritatii corporale a tertei persoane prejudiciate constand in dureri fizice si psihice („pretium doloris”);
 • pierderea sau restrangerea posibilitatii tertei persoane prejudiciate de a se bucura de VIATA, de a avea parte de satisfactii materiale si spirituale ca urmare a vatamarii corporale constand in invaliditate  / handicap („prejudiciul de agrement”).;
 • atingerea provocata armoniei fizice si infatisarii tertei persoane prejudiciate urmare a unei vatamari corporale constand in invaliditate  / handicap („prejudiciul estetic / prix de la beaute”);
 • decesul sau  mutilarea / desfigurarea pacientului (Prejudicii afective / „pretium affectionis”). Pentru a putea fi despagubite persoanele care solicita astfel de despagubiri (altele decat pacientul prejudiciat) trebuie sa se faca dovada legaturii afective cu persoana decedata sau mutilata / desfigurata ca urmare a actului medical savarsit de asigurat (prejudicii prin ricoseu).

                Asiguratorul despagubeste daunele morale la care a fost obligat asiguratul doar daca daunele morale sunt stabilite prin hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de judecata din Romania.

                Daunele morale se acorda in limita a 5.000 EURO  - limita maxima a raspunderii civile pentru unul si acelasi eveniment sau serie de evenimente, inclusa in Limita de raspundere / eveniment si in Limita de raspundere agregata.

                Pe langa excluderile prevazute in polita de baza, nu se acorda despagubiri pentru daune morale:

 • ca urmare a lezarii unor  drepturi personale nepatrimoniale cum ar fi onoarea, demnitatea, reputatia, numele, firma comerciala prin  savarsirea de catre asigurat a unor fapte incadrate ca insulta, denuntarea calomnioasa, defaimarea in mass-media, lipsirea de libertate in mod ilegal, violarea secretului corespondentei, divulgarea secretului profesional;
 • cauzate de moartea sau ranirea unui animal, avarierea, distrugerea sau deterioararea unui bun mobil sau imobil;
 • cauzate angajatilor ca urmare a:
  • sanctionarii disciplinare;
  • retrogradarii ori suspendarii din functie;
  • schimbarii din functie sau mutarii in alt loc de munca;
  • diminuarii salariului;
  • refuzului promovarii in functie;
  • concedierii indiferent de motivul invocat etc.;
 • situatiilor in care:
  • salariatul, fara sa fie concediat, este impiedicat sa munceasca;
  • nu se iau masuri corespunzatoare pentru asigurarea si paza obiectelor de imbracaminte ale personalului care foloseste echipament de lucru etc.;
 • ca urmare a oricarei erori sau omisiuni decizionale a administratorilor sau managerilor asiguratului.

                  Acoperirea valideaza in limitele teritoriale prevazute in polita de asigurare, fara a depasi teritoriul Romaniei.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la GARANTA Asigurari SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:               

 • Asiguratul este obligat:
  • sa dea raspunsuri exacte si complete in declaratiile solicitate de asigurator atat la incheierea politei de asigurare cat si dupa producerea unui eveniment asigurat;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele scadente prevazute in polita de asigurare;
  • sa ia masuri si sa faca toate demersurile necesare pentru prevenirea producerii evenimentelor asigurate, in conformitate cu prevederile legale;
  • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei de asigurare, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
 • La producerea evenimentului asigurat asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze asiguratorul imediat ce a luat cunostinta de un eveniment care poate da nastere unei pretentii de despagubire;
  • sa depuna toate documentele si probele in legatura cu evenimentul, solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la caz.
 • Asiguratul are obligatia:
  • de a mentine in buna stare toata documentatia privind activitatea profesionala depusa si sa o puna la dispozitia asiguratorului in orice situatie in care apare o cerere de despagubire;
  • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate toate masurile pentru limitarea prejudiciului;
  • sa avizeze in scris asiguratorul in termen de 48 ore de la producerea evenimentului si sa prezinte informatii privind natura si marimea prejudiciului, imprejurarile producerii evenimentului, persoanele vatamate si toata documentatia pe care acesta o solicita;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea prejudiciului; daca din vina asiguratului exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres.
  • sa comunice in scris pretentiile formulate de cei pagubiti;
  • sa nu isi asume nici o obligatie si sa nu acorde nici o despagubire fara acordul scris al asiguratorului. Asiguratul este obligat sa se apere in proces tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, care poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului, in conformitate cu prevederile Codul de Procedura Civila.

            In cazul neindeplinirii conditiilor de mai sus asiguratorul poate refuza plata despagubirilor daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului si/sau intinderea pagubei.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GARANTA Asigurari SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de Asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie din cadrul depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul ori imputernicitii sai sau prin experti, cu respectarea prevederilor politei de asigurare. 
 • Actele depuse in vederea obtinerii despagubirii raman la asigurator. 
 • Raspunderea asiguratului pentru actul medical este atestata prin documente emise de autoritatile competente.
 • Plata despagubirilor se va face in termenul de 30 de zile de la data prezentarii de catre asigurat a cererii de despagubire si a documentelor solicitate de asigurator si pronuntarii sentintei definitive prin care se stabileste raspunderea asiguratului.
 • Plata despagubirilor se face numai daca evenimentul asigurat acoperit prin polita de asigurare s-a produs in perioada asigurata.
 • Despagubirea se plateste in contul pacientului prejudiciat, fara a putea depasi limitele de raspundere asigurate; plata despagubirilor de asigurare se face in moneda in care a fost platita prima de asigurare.
 • Asiguratul va fi decazut din drepturi daca cererea de despagubire are la baza o frauda sau se sprijina pe declaratii false.
 • despagubirile care se platesc in baza politei se vor limita la:
  • despagubiri rezultand dintr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pronuntata de un tribunal avand competenta jurisdictionala pe teritoriul Romaniei;
  • comisioane, cheltuieli si alte costuri legale aferente.
 • despagubirile se pot stabili si pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul asiguratorului dar numai in conditiile in care din actele incheiate de organele abilitate rezulta cu certitudine raspunderea profesionala a asiguratului in producerea prejudiciului iar partea vatamata face dovada acestuia.
 • despagubirile nu se pot stabili pe baza de intelegere intre parti in urmatoarele cazuri:
  • persoana pagubita formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensii de intretinere);
  • evenimentul face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care potrivit legii actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor, precum si in cazul in care desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile urmeaza sa se faca prin proces civil;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului sau la cuantumul pagubelor produse.
 • Nu se aplica prevederile politei daca evenimentul s-a produs:
  • dintr-un caz de forta majora;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite sau a unei terte persoane.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala;
  • sa nu plateasca despagubirea daca asiguratul a contribuit in  mod deliberat ori prin intentie la producerea pagubei.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 201 90 35, 021 303 70 33

021 303 70 65, 021 303 70 66

Email: daune@garanta.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 8:30 – 16:30

Diverse: 
 • De comun acord, polita de asigurare poate fi modificata oricand in perioada de valabilitate, cu conditia emiterii unui act aditional semnat de parti.
 • asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii, daca a fost instituita impotriva asiguratului / contractantului / beneficiarului despagubirii (pacientului), o ancheta sau procedura penala legata de evenimentul asigurat, pana la finalizarea acesteia.
 • In cazul unei daune sarcina probei de acoperire prin asigurare revine contractantului / asiguratului / beneficiarului.
 • Oricare dintre parti are dreptul sa rezilieze unilateral asigurarea cu conditia avizarii prealabile cu 30 zile inainte de reziliere.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea prevederilor politei de asigurare se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • Cei care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina despagubiri necuvenite sau inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc conform legii penale, ori de cate ori faptele intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.
 • Acoperirea data de polita de asigurare poate fi extinsa prin clauze specifice, agreate de asigurator la incheierea asigurarii si mentionate in polita de asigurare.
 • Conform legislatiei fiscale in vigoare:
  • primele de asigurare platite de catre asigurat / contractant in cazul politei de asigurare nu sunt deductibile fiscal;
  • indemnizatiile de asigurare platite in baza politei de asigurare nu reprezinta venit impozabil.
 • Polita de asigurare este guvernata de legislatia din Romania.
 • Polita este garantata prin Fondului de garantare definit prin Legea 213 / 2015 privind fondul de garantare a asiguratilor, care este destinat protejarii persoanelor asigurate, beneficiarilor asigurarii, precum si tertelor persoane pagubite, in cazul in care societatea asiguratoare se afla in stare de insolvabilitate.