MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie si unitatilor farmaceutice de distributie si eliberare, cu circuit inchis sau deschis - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group malpraxis farmacist asistent farmacie depozit farmaceutic drogherie pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, astfel:

 • In cazul asiguratilor persoane fizice:
  • Polita acopera raspunderea civila a personalului din practica farmaceutica pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte din practica farmaceutica insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale.
  • Personalul din practica farmaceutica raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei farmaceutice.
  • Personalul din practica farmaceutica raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal din practica farmaceutica ce are competenta necesara.
  • Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.
  • Sunt acoperite prejudiciile reclamate asiguratului / asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada asigurata.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de MALPRAXIS din practica farmaceutica, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul farmaceutic.
  • despagubirile se acorda indiferent de locul in care a fost acordata asistenta farmaceutica.
 • In cazul asiguratilor persoane juridice:
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, in baza legii, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile
   implicate, natura prejudiciilor potentiale).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de farmacisti sau asistenti de farmacie cu autorizatie de libera practica, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, asistent de farmacie, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor;
 • persoanele juridice sunt unitatile farmaceutice de distributie (depozite) si eliberare (farmacii, drogherii) cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii farmaceutice, despre natura serviciilor farmaceutice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile farmaceutice;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • farmacisti indiferent de calitatea pe care o au: farmacist sef, farmacist sef de depozit, farmacist sef laborator, sef drogherie si care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private, pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal farmaceutic cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, biochimist, etc.;
  • Personalul mediu farmaceutic (asistent de farmacie etc.) care isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciilor, depozitelor farmaceutice sau drogheriilor, publice sau private;
 • Unitatile farmaceutice de distributie (depozite) si eliberare (farmacii, drogherii) cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private,

               Contractant poate fi unitatea farmaceutica sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale farmaceutice;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse;

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • Pentru famacist sau asistent de farmacie:
  • deces sau vatamari corporale ale beneficiarului serviciilor farmaceutice rezultate in urma desfasurarii activitatii specifice profesiei de farmacist, respectiv asistent de farmacie;
  • daunele materiale suferite de bunurile apartinand beneficiarului serviciilor farmaceutice rezultate in urma desfasurarii activitatii specifice profesiei de farmacist, respectiv asistent de farmacie.
 • Pentru unitatile farmaceutice:
  • deces sau vatamari corporale ale beneficiarului serviciilor farmaceutice rezultate in urma exercitarii activitatii specifice de catre unitatile farmaceutice;
  • daunele materiale suferite de bunurile apartinand beneficiarului serviciilor farmaceutice rezultate in urma exercitarii activitatii specifice de catre unitatile farmaceutice.

                Prin derogare, asigurarea valideaza si pentru daunele produse prin fapte care constituie infractiunea de vatamare corporala din culpa sau omor din culpa a pacientilor, ambele savarsite ca urmare a exercitarii activitatii specifice profesiei de farmacist, asistent de farmacie sau activitatii unitatilor farmaceutice.

                Prin derogare, asigurarea valideaza si pentru daunele morale produse ca urmare a exercitarii activitatii specifice. Daunele morale sunt acoperite intr-o sublimita de 25% din limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare mentionata in specificatia politei, dar in niciun caz mai mult de 50.000 EUR. Sublimita este inclusa in limita de raspundere asigurata prin polita, limita care nu se majoreaza si ramane neschimbata.

                Sublimita de acoperire a daunelor morale poate fi majorata la cererea asiguratului, conform acordului scris al asiguratorului si in baza platii unei prime de asigurare suplimentare. Majorarea sublimitei se va face prin inscrierea unei mentiuni speciale in specificatia politei sau intocmirea unui act aditional daca polita de asigurare a fost deja incheiata.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pretentiile formulate in legatura cu:
  • prejudicii datorate invaliditatii provocate intentionat de catre beneficiarul serviciilor farmaceutice prin autoranire, sinucidere, intentie de sinucidere;
  • prejudicii datorate nerespectarii de catre beneficiarul serviciilor farmaceutice a instructiunilor de pastrare, a modului de folosire si a programului de administrare a medicamentelor comercializate sau retetelor preparate si comercializate de asigurat;
  • prejudicii provocate ca urmare a eliberarii de medicamente de catre asigurat fara o prescriptie medicala emisa si parafata de un medic autorizat, in cazul medicamentelor care se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala;
  • prejudicii datorate nerespectarii de catre beneficiarul serviciilor farmaceutice a tratamentului si indicatiilor medicului;
  • activitatile specifice profesiei desfasurate de asiguratul care este necalificat sau care are o calificare inferioara celei necesare pentru desfasurarea respectivei activitati;
  • pierderile financiare ale asiguratului aparute ca urmare a compensarii preturilor medicamentelor sau ca urmare a neincasarii sumelor de la casele de asigurari de sanatate;
  • prejudicii produse prin respectarea intocmai de catre asigurat a prescriptiilor medicale eronate ale medicilor autorizati;
  • prejudicii rezultate din studii clinice cu medicamente sau prin utilizarea de substante neomologate sau prin difuzarea ori comercializarea altor produse in afara celor inregistrate si aprobate de Agentia Nationala a Medicamentului.
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului.

              Prin derogare, se extinde acoperirea prevazuta prin polita si pentru prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecinta unor prejudicii materiale produse prin vatamari corporale sau deces, in desfasurarea activitatii profesionale mentionata in cererea / declaratia de asigurare.

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pacientilor sau mostenitorilor acestora pentru daune morale consecinta prejudiciilor materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de cei prejudiciati in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor pentru daune morale, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare pentru daune morale.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentia de despagubire a pacientului sau mostenitorilor pacientului sa fie formulata pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actul de MALPRAXIS sa fi fost savarsit in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentia de despagubire formulata de pacient / mostenitorii pacientului sa fie notificata de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
 • prejudiciul material sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, personal si direct;
 • intre actul de MALPRAXIS si prejudiciul material produs persoanei pagubite sa existe un raport de cauzalitate.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

 • sumele corespunzatoare daunelor morale, consecinta vatamarilor corporale / decesului, ce depasesc limita pentru care a fost incheiata polita, limita prevazuta in polita de asigurare pentru astfel de daune.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare chiar daca asiguratul poarta raspunderea pentru producerea lor si au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute mai sus.

              Valoarea pana la care se acorda despagubiri:

 • Sublimita raspunderii asiguratorului:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu stabilirea unei sublimite pentru daunele morale, despagubirile acordate de asigurator pentru aceste daune care sunt consecinta prejudiciilor materiale produse prin vatamari corporale / deces nu vor depasi pe intreaga perioada de asigurare, in total, valoarea mentionata in polita /  specificatia de asigurare la rubrica Sublimita raspunderii asiguratorului. Aceasta sublimita nu extinde Limita raspunderii asiguratorului stabilita pentru intreaga perioada de asigurare.
 • Limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daunele morale, fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune, despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, pentru toate prejudiciile materiale si daunele morale consecinta acestora, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care polita s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale si daune morale nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare, daca aceasta este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daune morale dar fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile, in procesul civil introdus exclusiv pentru obtinerea unor daune morale, nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care aceasta s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • Sa respecte prevederile actelor normative specifice desfasurarii activitatii farmacistilor si asistentilor de farmacie, precum si obligatiile asumate prin contractul de furnizare de servicii farmaceutice incheiat cu casele de asigurari de sanatate.
 • Sa angajeze numai personal farmaceutic care indeplineste conditiile legale pentru desfasurarea activitatii specifice.
 • In cazul farmaciilor de spital, sa presteze activitati specifice numai pentru sectiile spitalului respectiv.
 • Sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia unei daune ori primirea unei plangeri sau cereri de despagubire formulate impotriva sa, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data cand a cunoscut producerea sau aparitia daunei ori a primit plangerea sau cererea de despagubire.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului de acordare de asistenta farmaceutica populatiei, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a farmacistilor, asistentilor de farmacie, depozitelor farmaceutice, drogheriilor si farmaciilor cu circuit deschis sau cu circuit inchis, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul ori imputernicitii sai sau prin experti.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea sau marirea daunelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul sau prepusii sai.
 • Asiguratul va fi decazut din drepturi daca cererea de despagubire are la baza o frauda sau se sprijina pe declaratii false.
 • despagubirile care se platesc in baza acestei polite se vor limita la:
  • despagubiri rezultand dintr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pronuntata de un tribunal avand competenta jurisdictionala pe teritoriul Romaniei;
  • comisioane, cheltuieli si alte costuri legale aferente.
 • despagubirile se pot stabili si pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul asiguratorului dar numai in conditiile in care din actele incheiate de organele abilitate rezulta cu certitudine raspunderea profesionala a asiguratului in producerea prejudiciului iar partea vatamata face dovada acestuia.
 • despagubirile nu se pot stabili pe baza de intelegere intre parti in urmatoarele cazuri:
  • persoana pagubita formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensii de intretinere);
  • evenimentul face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care potrivit legii actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor, precum si in cazul in care desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile urmeaza sa se faca prin proces civil;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului sau la cuantumul pagubelor produse.
 • Nu se aplica prevederile politei daca evenimentul s-a produs:
  • dintr-un caz de forta majora;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite sau a unei terte persoane.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala;
  • sa nu plateasca despagubirea daca asiguratul a contribuit in mod deliberat ori prin intentie la producerea pagubei.
 • despagubirile se platesc in limita sumei asigurate prevazuta in polita de asigurare. In cazul in care se dovedeste ca pacientul a suferit si pagube materiale ca urmare a interventiei medicale, despagubirea nu va depasi valoarea bunurilor prejudiciate, imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, si nici limita prevazuta in polita pentru aceasta.
 • Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca despagubirea sa fie platita sub forma unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere) asiguratorul va plati despagubirea sub aceasta forma pana la epuizarea sumei asigurate sau, in cazul in care obligatiile de plata se intind pe o durata limitata, pana la epuizarea perioadei cu conditia ca plata sa nu depaseasca suma asigurata. Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca starea persoanei prejudiciate s-a imbunatatit, asiguratorul poate fie sa micsoreze cuantumul sumelor platite sub forma prestatiei banesti periodice, fie sa inceteze plata acestora.
 • Asiguratorul va plati despagubirea fie direct celui pagubit (instiintandu-l in scris pe asigurat) fie asiguratului, daca acesta l-a despagubit in prealabil si cu acordul scris al asiguratorului pe cel prejudiciat. Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator.
 • Daca urmare a unui eveniment asigurat se va inregistra invaliditatea permanenta a pacientului, despagubirea se va ridica la nivelul stabilit prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca limita raspunderii stabilita. Daca urmare a invaliditatii permanente se va inregistra decesul persoanei vatamate, beneficiarul politei va avea dreptul sa incaseze integral suma asigurata prevazuta in polita pentru cazul de deces.
 • Asiguratorul va despagubi toate costurile si cheltuielile care depasesc limita ce reprezinta retinerea proprie a asiguratului si care va fi mentionata pe fiecare eveniment sau serie de accidente provenind din acelasi eveniment.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 
 • Orice litigiu care apare intre asigurat si asigurator in legatura cu aplicarea politei va fi rezolvat pe cale amiabila sau de instantele de judecata competente in Romania.
 • Rezilierea politei poate fi facuta, atat de asigurator, cat si de asigurat cu un preaviz de 30 zile.
 • Prin reziliere, asiguratorul va returna asiguratului prima de asigurare corespunzatoare perioadei neefectuate, calculata prorata temporis.
 • Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea prin neplata in termen de 30 de zile de la scadenta a ratei de prima datorata.