MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical si unitatilor sanitare publice sau private - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac malpraxis medic asistent tehnician unitate sanitara publica privata furnizor material aparatura dispozitiv medical pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, astfel:

 • In cazul asiguratilor persoane fizice:
  • Polita acopera raspunderea civila a personalului medical pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament.
  • Personalul medical raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale.
  • Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara.
  • Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.
  • Sunt acoperite prejudiciile reclamate asiguratului / asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada asigurata.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de MALPRAXIS medical, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul medical.
  • despagubirile se acorda indiferent de locul in care a fost acordata asistenta medicala.
 • In cazul asiguratilor persoane juridice:
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, in baza legii, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile
   implicate, natura prejudiciilor potentiale).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici cu autorizatie valida de libera practica medicala, asistenti, surori medicale, infirmiere sau orice personal medical autorizat;
 • persoanele juridice sunt unitatile medicale (spitalele, policlinicile, dispensarele, cabinetele particulare, sanatoriile, unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, furnizori de produse medicale si sanitare, etc.) ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii medicale, despre natura serviciilor medicale furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile medicale;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Sunt acoperite faptele culpabile (actele de MALPRAXIS) savarsite de asigurat in perioada de valabilitate a politei sau intr-un interval de 36 de luni inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, cu conditia ca cererea de despagubire sa fie formulata de partea prejudiciata impotriva asiguratului, pentru prima data, in scris, in perioada de valabilitate a politei.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

              Polita de asigurare acopera prejudiciile provocate de personalul medical, in Romania, pacientilor romani si straini, exceptie facand pacientii care au cetatenie SUA, Canada si Australia.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • medic de familie, medic de medicina generala, medic specialist cu o anumita specialitate medicala, chirurgicala sau paraclinica, medic dentist, etc. care isi exercita profesiunea pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal medical cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, psiholog, fizician, biochimist, profesor CFM etc.;
  • Personalul mediu sanitar (asistent, moasa, tehnician, etc.) care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu paturi sau in medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
  • Specialisti din cadrul laboratoarelor medicale care poseda o calificare atestata pentru furnizarea de servicii medicale, care acorda asistenta medicala atat in sistemul public cat si in cel privat intr-o locatie destinata special asistentei medicale, precum si cand aceasta se acorda in afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau persoanelor care necesita asistenta sau din partea unei persoane pentru alte persoane care nu pot apela ele insele la aceasta asistenta.
 • Unitatile sanitare autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare in Romania, publice sau private (spital, policlinica, sanatoriu, centru de diagnosticare si tratament, maternitate, cabinet medical):
  • Unitati spitalicesti publice comunale si orasenesti, municipale, judetene, regionale si universitare;
  • Unitati spitalicesti private;
  • Sanatorii, preventorii, unitati sanitare ambulatorii de recuperare cu specialitate juridica;
  • Furnizorii de servicii medicale cu personalitate juridica;
  • Ambulatorii de specialitate ale spitalelor.
 • Furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu:
  • Medicii care isi exercita profesia pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii, precum si personalul mediu sanitar, care au fost acreditati / autorizati pentru acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu, in baza dispozitiilor legale in vigoare.
 • Unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar:
  • Institutii, publice sau private, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa efectueze servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
  • Angajatii instutiilor;
 • Furnizori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice:
  • Societati, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa produca, sa comercializeze, sa distribuie echipamente si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice;
 • Furnizori de servicii de recuperare medicala:
  • Unitati medicale de specialitate, autorizate si acreditate conform legii, dupa cum urmeaza: spitale de recuperare, sectii / compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica, unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare, societati de turism balnear si de recuperare, cabinete medicale de specialitate, precum si alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare, in numele si pentru fiecare medic si cadru medical nominalizat in polita de asigurare;

               Contractant poate fi unitatea sanitara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale medicale;
 • persoanele care utilizează dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor etc., in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse;

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

                Asiguratorul acopera prejudiciul direct adus de personalul medical pacientilor sai ca urmare a unor fapte savarsite din eroare care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, fapte savarsite prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament si pentru care personalul medical devine raspunzator in baza Legii 95 / 2006, a normelor si statutului profesiei, a regulilor de conduita, etica si deontologie profesionala. Polita de asigurare acopera prejudiciile provocate de personalul medical, astfel:

 • in cazul in care polita este incheiata individual de personalul medical: sunt acoperite prejudiciile cauzate de acesta indiferent de locul in care sunt prestate serviciile medicale;
 • in cazul in care polita este incheiata de furnizorii de servicii medicale, in calitate de contractanti: sunt acoperite prejudiciile cauzate de personalul medical decurgand strict din actele medicale prestate in baza contractului incheiat de personalul medical cu furnizorul de servicii medicale care a incheiat polita (in cadrul sau in afara acestora).

                Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri pentru prejudicii provocate, prin exercitarea profesiei, pacientilor sai;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantelor penale).

                Pentru a se acorda despagubiri este necesar:

 • sa existe un prejudiciu cauzat unei terte persoane printr-un act medical neadecvat al unei persoane ce se afla sub acoperirea asigurarii;
 • intre actul medical neadecvat si prejudiciu sa existe o legatura de cauzalitate;
 • prejudiciul sa fie indemnizabil, adica sa aiba un caracter cert, actual, sa fie personal si direct.

                Asiguratul nu are raspundere civila profesionala, nefiind intrunite conditiile pentru plata despagubirii, daca prejudiciul a fost produs :

 • dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a cauzat paguba sau cu insusirile sale naturale) ca de exemplu: Trasnet, inundatie, avalansa, uragan etc.;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care asiguratul nu are raspundere in baza legii.

                In cazul in care o paguba a fost produsa printr-un accident datorat actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili ca paguba a fost produsa sau ca nu putea fi produsa prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea raspund impreuna fata de pagubit. In cazul in care persoana prejudiciata a contribuit din culpa la producerea accidentului sau marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident. In orice situatie asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, partile convenind ca raspunderea asiguratorului sa fie divizibila.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

                Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat, potrivit legii, sa le plateasca cu titlu de daune pentru pagube provocate accidental de un produs sau in legatura cu un produs realizat de catre asigurat care face obiectul afacerii acestuia si care fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia, antrenind raspunderea legala a asiguratului;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acesteia;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.

                 Pentru a se acorda despagubiri este necesar:

 • sa existe un prejudiciu cauzat unei terte persoane prin folosirea unui produs defectuos furnizat de catre asigurat;
 • prejudiciul sa fie indemnizabil, adica sa aiba un caracter cert, actual, sa fie personal si direct.

                 Asiguratul nu are raspundere civila legala, nefiind intrunite conditiile pentru plata despagubirii, daca prejudiciul a fost produs:

 • dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a cauzat paguba sau cu insusirile sale naturale) ca de exemplu: Trasnet, inundatie, avalansa, uragan, etc;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care asiguratul nu are raspundere in baza legii;

                 In cazul in care o paguba a fost produsa printr-un accident datorat actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili ca paguba a fost produsa sau ca nu putea fi produsa prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea raspund impreuna fata de pagubit. In cazul in care persoana prejudiciata a contribuit din culpa la producerea accidentului sau marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident. In orice situatie asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, partile convenind ca raspunderea asiguratorului sa fie divizibila.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

               Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pretentiile formulate de asigurat referitoare la propriile sale vatamari corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului pentru prejudicii cauzate persoanei vatamate sau decedate din alte cauze medicale decat acte medicale neadecvate;
 • pretentii formulate impotriva asiguratului de catre terti sau pacienti pentru prejudicii avand drept cauza ruina edificiului si fapta lucrurilor;
 • orice pretentie financiara care nu este in legatura directa cu vatamarea corporala produsa (pierderi financiare indirecte, ca de exemplu pierderea de profit) precum si orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane, alta decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal (cu exceptia succesorilor legali ai persoanei prejudiciate care a decedat);
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, pretul durerii, contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale;
 • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului angajata pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
 • pretentiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care raspunde potrivit legii, sotia / sotul si persoane care se afla in intretinerea lui) este condamnat;
 • pretentiile referitoare la pagube provocate in caz de razboi (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • pretentiile referitoare la pagube produse in urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, a produselor periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
 • pretentiile referitoare la pagube produse in urma poluarii sau contaminarii din orice cauza a mediului inconjurator (apa, aer, sol);
 • pretentiile de despagubire formulate printr-o cerere de despagubire frauduloasa sau care au la baza declaratii false;
 • furnizorii de utilitati publice (apa, electricitate, gaz), prestatori de servicii (montare, intretinere, reparare) in domeniul utilitatilor publice, autoritati publice (inclusiv brigazi de pompieri, politie si forte de ordine), municipalitate;
 • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate prin aruncarea si depozitarea gunoaielor si deseurilor de orice fel;
 • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate in orice mod de campuri magnetice si / sau electromagnetice;
 • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest, tutun, substante sau deseuri toxice, uree formaldehidica, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol), dioxina, oxicinolina, encefalopatia spongiforma la bovine, encefalopatia spongioforma la oi, encefalopatia spongioforma la nurci, encefalopatia spongioforma la caprioare, encefalopatia spongioforma la om (kuru, boala Creutzfeld-Jacob, insomnia familiala fatala si sindromul Gerstmann - Straussler - Scheinker);
 • orice pretentie de despagubire formulata de angajator impotriva prepusilor sai (asigurarea de fidelitate);
 • raspunderea managerilor si a directorilor, inclusiv prejudiciile datorate unor deficiente administrative de care se face vinovata unitatea medicala in care s-a acordat asistenta medicala;
 • pretentii de despagubiri pentru prejudicii cauzate pacientilor de catre personalul medical, pentru care exista litigii / reclamatii / plangeri in curs de solutionare la data incheierii politei de asigurare precum si orice solicitari de despagubiri in legatura cu circumstante cunoscute de asigurat la data incheierii politei de asigurare, indiferent daca au fost declarate sau nu de catre acesta in cererea –chestionar;
 • pretentii de despagubire pentru prejudicii datorate conditiilor de lucru, dotarii insuficiente cu echipament de diagnostic si tratament, infectiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicatiilor si riscurilor in general acceptate ale metodelor de investigatie si tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicale si sanitare folosite;
 • pretentii de despagubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a faptului ca asistenta medicala a partii vatamate sau a decedatului s-a facut fara consimtamantul informat al acestuia, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
  • pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta;
  • reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata a pacientului nu poate fi contactat iar, datorita situatiilor de urgenta, personalul medical a efectuat actul medical fara acordul autoritatii tutelare, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar fi pus in pericol, in mod ireversibil, sanatatea si viata pacientului.
 • raspunderea asiguratului decurgand dintr-un contract sau orice alt aranjament sau garantie data de asigurat pacientului si care depaseste raspunderea civila profesionala a asiguratului;
 • plangeri care sunt in legatura cu acte medicale neadecvate care au fost prestate in afara inetrvalului de timp ce vizeaza acoperirea in timp (36 luni anterior), indiferent daca avizarea daunei s-a facut in perioada de valabilitate a politei;
 • plangeri datorate faptului ca un pacient nu a comunicat medicului anumite aspecte referitoare la starea sa de sanatate, aspecte care ar putea avea efecte negative asupra actului medical sau ar face imposibila prestarea actului medical;
 • excludere aplicabila medicilor chirurgi esteticieni si plasticieni (care au scop infrumusetarea corporala): rezultatul necorespunzator din punct de vedere estetic, precum si orice consecinte directe care decurg din scopul interventiilor chirurgicale estetice.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

               Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pretentiile formulate de asigurat referitoare la propriile sale vatamari corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri;
 • pretentii de despagubire formulate de terte persoane care au cetatenie SUA, Canada sau Australia, sau pretentii de despagubire pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarire judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila la care s-a ajuns intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei sau in legatura cu orice reprezentanta a asiguratului situata in SUA, Canada sau orice tara in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului pentru prejudicii cauzate beneficiarilor datorita utilizarii / folosirii incorecte a produselor sau din alte cauze decat utilizarea produselor furnizate de catre asigurat;
 • pagube cauzate de un produs care nu a intrat in obiectul de activitate al asiguratului, nu a apartinut, nu a fost in sarcina si sub controlul acestuia ori a prepusilor sai;
 • retragerea de pe piata a produsului sau a unor parti ale acestuia;
 • raspunderile pentru pagubele cauzate de un produs neomologat sau care nu indeplineste, din punct de vedere legal ori tehnic, conditiile punerii in consum, precum si pentru orice produs executat fara respectarea tehnologiei sau a fisei medicale;
 • pagubele cauzate de orice fapte sau acte care angajeaza raspunderea managerilor si a directorilor (D&O) sau raspunderi profesionale, cum sunt serviciile de consultanta si / sau asistenta profesionala de orice natura oferite sau pe care asiguratul ar fi trebuit sa le ofere clientilor / beneficiarilor sai;
 • pretentii ale oricarei persoane cu privire la intarzierea atingerii performantelor ori a caracteristicilor produsului;
 • pretentii de despagubire in legatura cu absenta din produs a unor componente prevazute de standarde, de norma tehnica sau fisa medicala;
 • pretentii de despagubire in legatura cu pagubele produse de bunuri la care contractul dintre parti nu cuprinde prevederi privind calitatea produselor, standardul sau norma interna in baza careia se realizeaza si obligativitatea livrarii produsului pe baza de certificat de calitate;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului de catre prepusii, imputernicitii, reprezentantii acestuia;
 • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual (orice raspundere contractuala / profesionala);
 • orice pretentie financiara care nu este in legatura directa cu vatamarea corporala sau cu pagubele aduse bunurilor (pierderi financiare indirecte, ca de exemplu: lipsa folosintei bunurilor avariate sau distruse, pierderi de profit etc.), precum si orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane, alta decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal sau material;
 • orice pretentie de despagubire decurgand din reducerea valorii bunurilor avariate dupa reparatia acestora;
 • orice pretentie de despagubire in legatura sau decurgand in orice mod din calitatea de administrator, asociat (detinatori de parti sociale, actionari) detinuta de terta persoana prejudiciata;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, pretul durerii, contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale;
 • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului angajata pentru avarieri sau distrugeri de bunuri care, fiind vandute, nu au fost predate inca;
 • pretentiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care raspunde potrivit legii) este condamnat;
 • pretentiile referitoare la pagube provocate in caz de razboi (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • pretentiile referitoare la pagube produse in urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, sau pagube cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile), cu ocazia caruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei;
 • pretentiile referitoare la pagube produse in urma poluarii sau contaminarii din orice cauza a mediului inconjurator (apa, aer, sol) sau prejudicii cauzate prin aruncarea si depozitarea gunoaielor si deseurilor de orice fel;
 • pretentiile de despagubire formulate printr-o cerere de despagubire frauduloasa sau care au la baza declaratii false;
 • furnizorii de utilitati publice (apa, electricitate, gaz), prestatori de servicii (montare, intretinere, reparare) in domeniul utilitatilor publice, autoritati publice (inclusiv brigazi de pompieri, politie si forte de ordine), municipalitate;
 • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest, tutun, substante sau deseuri toxice, uree formaldehidica, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol), dioxina, oxicinolina, encefalopatia spongiforma la bovine, encefalopatia spongioforma la oi, encefalopatia spongioforma la nurci, encefalopatia spongioforma la caprioare, encefalopatia spongioforma la om (kuru, boala Creutzfeld-Jacob, insomnia familiala fatala si sindromul Gerstmann - Straussler - Scheinker), campuri magnetice si / sau electromagnetice, organisme modificate genetic si derivate ale acestora, boli profesionale;
 • orice pretentie de despagubire formulata de angajator impotriva prepusilor sai (asigurarea de fidelitate);
 • intreruperea activitatii si pierdere de profit
 • sanctiuni / embargouri: polita nu acopera riscuri decurgand din / in legatura cu orice afacere care incalca orice legi sau reglementari ale ONU (UN) si / sau UE / AEE (UE / EEA) si / sau alte legi sau reglementare nationala privind sanctiuni economice sau comerciale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului si vizeaza numai asiguratii, persoane fizice.

               Prin derogare, se extinde acoperirea prevazuta prin polita si pentru prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecinta unor prejudicii materiale produse prin vatamari corporale sau deces, in desfasurarea activitatii profesionale mentionata in cererea / declaratia de asigurare.

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pacientilor sau mostenitorilor acestora pentru daune morale consecinta prejudiciilor materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de cei prejudiciati in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor pentru daune morale, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare pentru daune morale.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentia de despagubire a pacientului sau mostenitorilor pacientului sa fie formulata pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actul de MALPRAXIS sa fi fost savarsit in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentia de despagubire formulata de pacient / mostenitorii pacientului sa fie notificata de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
 • prejudiciul material sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, personal si direct;
 • intre actul de MALPRAXIS si prejudiciul material produs persoanei pagubite sa existe un raport de cauzalitate.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

 • sumele corespunzatoare daunelor morale, consecinta vatamarilor corporale / decesului, ce depasesc limita pentru care a fost incheiata polita, limita prevazuta in polita de asigurare pentru astfel de daune.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare chiar daca asiguratul poarta raspunderea pentru producerea lor si au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute mai sus.

              Valoarea pana la care se acorda despagubiri:

 • Sublimita raspunderii asiguratorului:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu stabilirea unei sublimite pentru daunele morale, despagubirile acordate de asigurator pentru aceste daune care sunt consecinta prejudiciilor materiale produse prin vatamari corporale / deces nu vor depasi pe intreaga perioada de asigurare, in total, valoarea mentionata in polita /  specificatia de asigurare la rubrica Sublimita raspunderii asiguratorului. Aceasta sublimita nu extinde Limita raspunderii asiguratorului stabilita pentru intreaga perioada de asigurare.
 • Limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daunele morale, fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune, despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, pentru toate prejudiciile materiale si daunele morale consecinta acestora, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care polita s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale si daune morale nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare, daca aceasta este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daune morale dar fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile, in procesul civil introdus exclusiv pentru obtinerea unor daune morale, nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care aceasta s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

               Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:

 • sa plateasca ratele primei de asigurare inainte de termenele scadente prevazute in polita de asigurare. In cazul neachitarii ratei pana la data scadentei, polita se rezilieaza de drept cu incepere de la acea data, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila;
 • sa ia masuri pentru prevenirea producerii pagubelor, in conformitate cu prevederile legale;
 • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa inspecteze si sa examineze riscul ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea riscului;
 • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul executarii acesteia;
 • la producerea riscului sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul limitei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
 • sa instiinteze imediat, in cazul producerii unor evenimente asigurate, dupa caz, politia, organele medicale, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.

               Dupa producerea riscului asigurat asiguratul este obligat:

 • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de cinci zile de la data la care a luat la cunostinta, cu privire la producerea evenimentului asigurat generator de pretentii de despagubire, despre cauzele si imprejurarile in care acesta a intervenit si despre natura pagubei;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
 • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
 • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
 • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac (asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratului);
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.

                In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii. Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din cererea-chestionar sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

               Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:

 • sa plateasca ratele primei de asigurare inainte de termenele scadente prevazute in polita de asigurare. In cazul neachitarii ratei pana la data scadentei, polita se rezilieaza de drept cu incepere de la acea data, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila;
 • sa ia masuri pentru prevenirea producerii pagubelor, in conformitate cu prevederile legale;
 • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa inspecteze si sa examineze riscul ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea riscului;
 • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul executarii acesteia;
 • la producerea riscului sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul limitei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
 • sa instiinteze imediat, in cazul producerii unor evenimente asigurate, dupa caz, politia, organele medicale, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.

               Dupa producerea riscului asigurat asiguratul este obligat:

 • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de cinci zile de la data la care a luat la cunostinta, cu privire la producerea evenimentului asigurat generator de pretentii de despagubire, despre cauzele si imprejurarile in care acesta a intervenit si despre natura pagubei;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
 • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
 • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
 • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac (asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratului);
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.

                In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii. Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din cererea-chestionar sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea despagubirilor se fac de catre asigurator (direct sau prin imputerniciti) impreuna cu asiguratul (sau cu imputernicitii sai) si persoana prejudiciata pe baza deciziei Comisiei de monitorizare si competenta profesionala (si / sau orice alt for profesional / structura infiintata / prevazuta de lege in acest scop) pentru cazurile de MALPRAXIS prin care se stabileste cu certitudine culpa profesionala a asiguratului.
 • In cazul in care asiguratorul sau oricare dintre partile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanta de judecata competenta.
 • In cazul vatamarilor corporale despagubirile vor consta, in limita raspunderii asumate de asigurator, in acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate, neacoperite de sistemele de asigurare sociala, efectuate si justificate / dovedite cu documente de persoana prejudiciata, precum si in acoperirea pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciata pe aceasta perioada, pe baza de inscrisuri doveditoare.
 • despagubirile pentru deces vor acoperi urmatoarele cheltuieli:
  • cheltuielile de inmormantare, pe baza inscrisurilor doveditoare;
  • cheltuielile de transport al cadavrului, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
  • veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii riscului asigurat si pana la data decesului, daca acestea au fost efectuate ca urmare a actului medical neadecvat;
  • prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) celor indreptatiti.
 • In cazul in care nu se poate determina cu exactitate data producerii evenimentului asigurat, respectiv data savarsirii actului medical neadecvat, se va considera drept data a savarsirii acestuia data primei consultatii la medicul asigurat, consultatie care are legatura cu simptomele care au condus la actul medical care a provocat prejudiciul pacientului.
 • despagubirile, inclusiv cheltuielile prevazute, nu pot depasi limita raspunderii asumate prin polita.
 • Cuantumul despagubirilor se stabileste fie pe baza intelegerii dintre asigurat, asigurator si persoana prejudiciata, fie, in cazul in care intelegerea nu se realizeaza, prin hotarare judecatoreasca.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul asiguratorului, se face in toate cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila profesionala a asiguratului in producerea pagubei, conform deciziei Comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de MALPRAXIS, si persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a platit prima de asigurare.
 • Daca se stabileste ca despagubirea datorata de asigurat persoanei pagubite sa fie platita sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), atunci si despagubirea datorata de asigurator se va plati sub aceasta forma. In cazul in care se stabileste plata unei prestatii banesti periodice (pensii de intretinere) se va plati suma stabilita, pana la epuizarea sumei asigurate, mai putin despagubirea pentru cheltuielile prevazute care se plateste asiguratului. Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice (pensiei de intretinere) se constata ca starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, iar cuantumul pensiei de intretinere se diminueaza sau nu se mai acorda prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul este indreptatit sa micsoreze corespunzator cuantumul sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice, respectiv, sa inceteze plata acestora.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit. O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al hotararii judecatoresti, in limita acestei sume, se stinge orice pretentie a persoanelor care au suferit prejudicii fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Despagubirea se va plati in termen de 30 de zile de la data la care asiguratul sau tertul prejudiciat a depus la asigurator ultimul document necesar finalizarii dosarului de dauna.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala.

Centrul de daune 
Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 

                Daca se constata, printr-o comunicare facuta de asigurat sau in alt mod, ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte si incomplete cu privire la datele luate in considerare la incheierea asigurarii, ori ca acestea s-au modificat ulterior si asiguratul nu a facut comunicarea prevazuta, se procedeaza astfel:

 • inainte de producerea evenimentului asigurat:
  • in cazul in care acesta comporta reducerea primei calculate si platite, reducerea de prima se calculeaza cu efect de la data constatarii situatiei reale;
  • in cazul in care acesta comporta majorarea primei calculate si platite, suma asigurata se considera redusa de drept de la inceputul asigurarii, respectiv de la data cand a intervenit modificarea, corespunzator raportului dintre primele calculate si platite si primele care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenite potrivit tarifului (majorarea sumei asigurate pentru perioada ramasa pana la expirarea asigurarii se poate face, la cererea asiguratului, prin plata diferentei de prima);
  • in cazul in care acesta exclude, potrivit conditiilor de asigurare, mentinerea asigurarii, polita se denunta de la data cand a intervenit modificarea, iar primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara denuntarii se restituie, numai daca nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri;
  • in cazul in care, cunoscandu-se exact imprejurarile, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se anuleaza, iar primele de asigurare platite se restituie integral;
 • dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul:
  • sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre primele calculate in polita si primele care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenite;
  • sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari polita de asigurare nu s-ar fi incheiat, restituind primele de asigurare platite, mai putin cheltuielile bancare de remitere. In cazurile prevazute la paragraful anterior se instiinteaza asiguratul despre situatiile intervenite.

                Pe perioada de valabilitate a politei de asigurare, aceasta poate fi modificata prin acordul partilor, denutata sau reziliata. Pentru stabilirea diferentelor de prime de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:

 • pentru restituiri: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1/10 din prima anuala, iar restul se restituie;
 • pentru incasari: se calculeaza primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1/12 din prima anuala. Fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.

                In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra persoanelor raspunzatoare de producerea sau marirea pagubelor.

                In orice actiune, proces sau litigiu in care asiguratorul este indreptatit sa pretinda, ca raspunderea nu este inclusa in polita de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului.

                Polita de asigurare se completeaza cu si ii este aplicabila legea romana.

                Orice litigiu in legatura cu prevederile politei de asigurare se solutioneza de instantele de judecata competente din Romania.