MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical si unitatilor sanitare publice sau private - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig malpraxis medic asistent tehnician unitate sanitara publica privata furnizor material aparatura dispozitiv medical pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private.

              Asiguratorul preia in asigurare raspunderea civila profesionala a cadrelor medicale si / sau a furnizorilor de servicii medicale ca urmare a prejudiciilor cauzate pacientilor / beneficiarilor serviciilor prestate, prin fapte / acte de imprudenta si / sau neglijenta, manifestate prin actiune sau inactiune, sub forma erorilor sau omisiunilor savarsite in mod involuntar, prin care acestia devin raspunzatori in baza raspunderii civile profesionale fata de persoanele care se constata ca au fost supuse unui act de MALPRAXIS medical, in conformitate cu legislatia in vigoare.

              Polita de asigurare poate fi incheiata :

 • individual, in calitate de asigurat, de catre persoana fizica care a dobandit calitatea de cadru medical (medic, medic dentist, asistent medical, tehnician dentar, moase) si care isi exercita profesia cu titlu independent si individual in cadrul propriului cabinet, sau ca angajat al unei unitati medicale publice sau private, in conformitate cu prevederile legii de organizare si desfasurare a activitatii profesionale si a statutului profesiei.
 • de unitatile sanitare publice sau private in calitate de furnizori de servicii medicale, pentru prejudiciile produse in activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, constituite in mod legal, care au ca obiect de activitate si sunt autorizate sa desfasoare tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
  • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare din personalul medical angajat sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare toti:
   • asociatii, actionarii si / sau partenerii, precum si persoanele din conducerea executiva in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru unitatea sanitara asigurata;
   • prepusii unitatilor sanitare asigurate –  persoane avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei, inclusiv personalul auxiliar;

                Nu se incheie polite de asigurare pentru asociatii medicale profesionale, daca nu sunt specificate limitele de raspundere.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici cu autorizatie valida de libera practica medicala, asistenti, surori medicale, infirmiere sau orice personal medical autorizat;
 • persoanele juridice sunt unitatile medicale (spitalele, policlinicile, dispensarele, cabinetele particulare, sanatoriile, unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, furnizori de produse medicale si sanitare, etc.) ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii medicale, despre natura serviciilor medicale furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile medicale;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • medic de familie, medic de medicina generala, medic specialist cu o anumita specialitate medicala, chirurgicala sau paraclinica, medic dentist, etc. care isi exercita profesiunea pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal medical cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, psiholog, fizician, biochimist, profesor CFM etc.;
  • Personalul mediu sanitar (asistent, moasa, tehnician, etc.) care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu paturi sau in medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
  • Specialisti din cadrul laboratoarelor medicale care poseda o calificare atestata pentru furnizarea de servicii medicale, care acorda asistenta medicala atat in sistemul public cat si in cel privat intr-o locatie destinata special asistentei medicale, precum si cand aceasta se acorda in afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau persoanelor care necesita asistenta sau din partea unei persoane pentru alte persoane care nu pot apela ele insele la aceasta asistenta.
 • Unitatile sanitare autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare in Romania, publice sau private (spital, policlinica, sanatoriu, centru de diagnosticare si tratament, maternitate, cabinet medical):
  • Unitati spitalicesti publice comunale si orasenesti, municipale, judetene, regionale si universitare;
  • Unitati spitalicesti private;
  • Sanatorii, preventorii, unitati sanitare ambulatorii de recuperare cu specialitate juridica;
  • Furnizorii de servicii medicale cu personalitate juridica;
  • Ambulatorii de specialitate ale spitalelor.
 • Furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu:
  • Medicii care isi exercita profesia pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii, precum si personalul mediu sanitar, care au fost acreditati / autorizati pentru acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu, in baza dispozitiilor legale in vigoare.
 • Unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar:
  • Institutii, publice sau private, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa efectueze servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
  • Angajatii instutiilor;
 • Furnizori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice:
  • Societati, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa produca, sa comercializeze, sa distribuie echipamente si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice;
 • Furnizori de servicii de recuperare medicala:
  • Unitati medicale de specialitate, autorizate si acreditate conform legii, dupa cum urmeaza: spitale de recuperare, sectii / compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica, unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare, societati de turism balnear si de recuperare, cabinete medicale de specialitate, precum si alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare, in numele si pentru fiecare medic si cadru medical nominalizat in polita de asigurare;

               Contractant poate fi unitatea sanitara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale medicale;
 • persoanele care utilizează dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor etc., in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse;

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • Riscurile asigurate sunt faptele culpabile (acte de neglijenta sau imprudenta) savarsite in mod involuntar de asigurat in derularea activitatilor medicale specializate, care au condus la aplicarea unei asistente medicale neadecvate, cu conditia ca astfel de fapte sa nu reprezinte culpa grava a asiguratului.
 • In cazul personalului medical, sunt considerate altfel de riscuri (dar nu limitativ enumerate):
  • prejudiciile produse prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament.
  • prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale.
 • Personalul medical nu este raspunzator pentru daunele si prejudiciile produse in exercitarea profesiunii:
  • cand acestea se datoreaza conditiilor de lucru, dotarii insuficiente cu echipament de diagnostic si tratament, infectiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicatiilor si riscurilor in general acceptate ale metodelor de investigatie si tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicale si sanitare folosite;
  • cand actioneaza cu buna-credinta in situatii de urgenta, cu respectarea competentei acordate.
 • Unitatile sanitare publice sau private, in calitate de furnizori de servicii medicale, raspund pentru prejudiciile produse in activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, in situatia in care acestea sunt consecinta:
  • infectiilor nosocomiale, cu exceptia cazului cand se dovedeste o cauza externa ce nu a putut fi controlata de catre institutie;
  • defectelor cunoscute ale dispozitivelor si aparaturii medicale folosite in mod abuziv, fara a fi reparate;
  • folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si sanitare, dupa expirarea perioadei de garantie sau a termenului de valabilitate a acestora, dupa caz;
  • acceptarii de echipamente si dispozitive medicale, materiale sanitare, substante medicamentoase si sanitare de la furnizorii care nu au asigurarea prevazuta de lege, precum si subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fara asigurare de raspundere civila in domeniul medical.
  • nerespectarii reglementarilor interne ale unitatii sanitare.
 • Sunt acoperite prin asigurare riscurile prin care asiguratul a cauzat pacientilor sai prejudicii care au condus la producerea unuia sau mai multor evenimentele asigurate, si anume:
  • Obligatia de reparare a daunelor materiale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor rezultate din vatamari corporale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate ca urmare a decesului;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor cu caracter nepatrimonial; asiguratorul poate acorda despagubiri pentru daune morale in cadrul a maxim 25% din suma asigurata, numai daca acestea au fost stabilite pe cale judecatoreasca si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri sau cheltuieli, limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare.
 • In cadrul sumei asigurate inscrisa in polita si fara ca limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare sa poata fi depasite, asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
  • Cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor in cadrul a maxim 20% din suma asigurata, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si/sau cheltuieli, limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli cu eventuale expertize de specialitate, sau pentru repetarea unor proceduri ori analize medicale, in limita a maxim 10% din suma asigurata, dar numai daca asiguratorul considera ca acestea sunt necesare si utile si reprezinta o consecinta a unor erori profesionale savarsite de asigurat, fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si/sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli de judecata rezonabile:
   • facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
   • facute de persoana pagubita in procesul civil in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora;
    • in cadrul a maxim 20% din suma asigurata, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si/sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli pentru reconstituirea sau refacerea documentelor originale predate de catre pacient asiguratului (cu exceptia titlurilor la purtator, bancnotelor, titlurilor de credit, titlurilor si efectelor negociabile, hartiilor de valoarele, discurilor, benzilor si altor suporturi de stocare sau arhivare date), daca astfel de documente au fost pierdute, distruse sau deteriorate din culpa asiguratului. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportat de asigurator in limita a 5% din suma asigurata, pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si/sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

              Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii:

 • provocate ca urmare a oricarui act ilegal ori infaptuit cu intentie de catre asigurat, sau generat de culpa exclusiva a persoanei prejudiciate, inclusiv de un caz de forta majora, si nici pentru prejudicii produse atunci cand asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
 • rezultate din efectuarea de studii clinice, proceduri terapeutice sau de diagnosticare experimentale sau neomologate, activitati de inginerie genetica, din activitatea de acceptare, studiere, creare de noi medicamente, echipamente, produse destinate utilizarii medicale sau cosmetice, precum si toate experimentarile si testele asociate;
 • produse prin acte profesionale considerate prohibite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, sau ca urmare a furnizarii serviciilor medicale in alte scopuri decat pentru diagnostic sau tratament;
 • cauzate sau care au o legatura cu contaminarea cu virusul HIV, hepatita sau cu alti virusi indetectabili la nivelul actual al medicinii;
 • produse ca urmare a unor operatii de transplant de organe;
 • produse ca urmare a efectuarii unor tratamente si proceduri sau interventii medicale si chirurgicale asupra carora pacientii nu au fost informati sau nu si-au dat in mod expres acordul pentru: interventii chirurgicale, manopere chirurgicale, tehnici de diagnostic cu substante de contrast, schimbare de sex, tratamentul infertilitatii si sterilitatii, anestezie generala sau locala, studii clinice, tratamente experimentale;
 • produse de contaminari radioactive ori de radiatii ionizante sau de orice alt fel, produse de aparatura medicala folosita in investigatii sau tratamente medicale, precum si prejudicii produse de campuri magnetice sau electromagnetice;
 • prejudicii ca urmare a unor efecte adverse, complicatii si riscuri in general acceptate si care sunt inerente metodelor de investigatie si tratament;
 • rezultate din pretentii cu privire la caracteristicile si performantele aparaturii, echipamentelor, instalatiilor sau utilajelor necesare desfasurarii activitatii specifice;
 • produse sau agravate din cauza necomunicarii de catre pacient a anumitor aspecte referitoare la starea sa de sanatate, aspecte care au avut un efect negativ asupra actului medical sau au facut imposibila prestarea actului medical;
 • prejudicii ca urmare a unui eveniment cauzat sau provocat in mod intentionat de pacient, de exemplu prin autoranire, sinucidere, tentativa de sinucidere;
 • rezultate ca urmare a prestarii unor servicii medicale pentru care asiguratul nu a fost autorizat / acreditat, sau prejudicii produse ca urmare a unor erori profesionale savarsite in perioada in care cadrul medical a fost suspendat din profesie;
 • care rezulta din detinerea si folosirea de produse / substante nocive, periculoase, toxice sau din folosirea, fabricarea sau vanzarea de substante farmaceutice si din alte produse medicamentoase fara autorizatie de desfacere pe piata eliberata de catre Agentia Nationala a Medicamentului, sau din utilizarea unor dispozitive medicale sau accesorii ale acestora neinregistrate conform dispozitiilor legale in vigoare;
 • ca urmare a suplinirii omisiunilor medicului sau absentei dozajelor in cazul unor medicamente considerate periculoase, sau a eliberarii efective a acestui tip de medicamente, desi nu au fost prescrise printr-o reteta de un medic specialist;
 • ca urmare a nerespectarii de catre client a instructiunilor de pastrare sau a posologiei medicamentelor sau a prepararii unor medicamente in conditii improprii, fara a respecta dozajele prescrise de farmacolog sau prin inlocuirea neautorizata a unor substante componente;
 • produse ca urmare a prescrierii de retete sau folosirii de medicamente pentru scaderea in greutate;
 • prejudicii consecinte ale transfuziilor de sange, manipularea sangelui in centrele de hematologie sau bancile de sange;
 • ca urmare a efectuarii de catre stomatologi a anesteziei generale ori a interventiilor sub anestezie generala, in afara cazurilor in care acestea se efectueaza in spitale specializate si cu asistenta de specialitate;
 • costul deinlocuire a protezelor dentare, ca urmare a proastei realizari a acestora;
 • prejudicii care sunt consecinte ale activitatii de organizare, conducere sau administrare a unitatilor medicale sau farmaceutice si alte riscuri de natura administrativa sau manageriala precum: prejudicii datorate unor deficiente de organizare, conditii de lucru necorespunzatoare, dotarii insuficiente cu echipamente de diagnostic si tratament, cu medicamente si consumabile medicale, infectii nosocomiale (aceste excluderi nu se aplica asiguratilor unitati medicale;
 • prejudicii produse pacientilor care sunt cetateni SUA, Canada, Japonia sau Australia;
 • produse ca urmare a depistarii pozitive la controlul Antidopping a sportivilor;
 • prejudicii de natura estetica decurgand din interventii chirurgicale. asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii de natura estetica produse ca urmare a unor interventii chirurgicale, altele decat cele inerente unei astfel de interventii si care necesita interventii ulterioare de chirurgie plastica in vederea ameliorarii aspectului fizic, prin alegerea Clauzei "Activitati de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman" si plata primei aferente acestei clauze de extindere;
 • prejudicii decurgand din operatii plastice / estetice, cu exceptia operatiilor de microchirurgie plastica sau reparatorie pentru recuperare sau refacere in urma unui accident si / sau a unei deformari congenitale sau pentru redarea functionalitatii unui organ, care raman acoperite. asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii produse ca urmare directa a operatiilor plastice / estetice prin alegerea „Clauzei daune estetice" si plata primei aferente acestei clauze de extindere. Vor ramane insa excluse prejudiciile de natura estetica-fizionomica produse in urma unei interventii plastice / estetice, in care acestea nu sunt vatamari corporale de natura medicala urmare a unei erori medicale, ci sunt prejudicii referitoare la neobtinerea rezultatului estetic scontat;
 • prejudicii constand in vatamari corporale produse pacientilor in legatura cu acordarea primului ajutor. asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii si la prejudicii materiale ca urmare a vatamarilor corporale produse pacientilor in timpul manevrelor de acordare a primului ajutor prin alegerea „Clauzei privind acoperirea prejudiciilor materiale produse pacientilor in legatura cu acordarea primului ajutor" si plata primei aferente acestei clauze de extindere;

               Nu se acorda despagubiri nici pentru:

 • costurile de reconstituire a documentelor inregistrate de asigurat ca o consecinta a unui eveniment asigurat prin polita; aceasta excludere nu se aplica in situatia in care aceste costuri sunt reclamate de catre un pacient al asiguratului;
 • prejudicii produse ca urmare a exercitarii atributiilor de actionar ori asociat al societatilor pe actiuni, respectiv societatilor cu raspundere limitata, sau membru in Consiliul de Administratie ori in Consiliul de Supraveghere;
 • daune cauzate de lipsa sau functionarea necorespunzatoare ori eronata a sistemului informatic si / sau a oricarui program de calculator, aparatura, componenta electronica, inclusiv pierderea magnetismului unui suport informational ;
 • pretentii de despagubiri care au la baza sau care rezulta din orice calomnie sau insulta, ori alt act defaimator sau compromitator comis de asigurat;
 • prejudicii generate prin neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate de asigurat prin contractul de servicii profesionale specializate, ca urmare a incetarii activitatii profesionale a acestuia din orice cauza;
 • prejudicii inregistrate de asigurat ca urmare a renuntarii unor clienti la prestatiile acestuia;
 • daune provocate de orice erori sau incalcari ale obligatiilor referitoare la tinerea evidentelor in contabilitatea primara, contabilitate, a transferurilor contabile sau financiare, ori decurgand din deturnarea de fonduri de catre asigurat sau prepusii acestuia;
 • pretentii formulate de clienti in baza unei hotarari judecatoresti sau decizii arbitrale pronuntate in strainatate
 • prejudicii ca urmare a pretentiilor ridicate de asiguratii cuprinsi in aceeasi polita unul impotriva altuia, sau ridicate de colaboratorii sau angajatii asiguratului impotriva acestuia;
 • prejudicii aparute ca si consecinta a unor evenimente intamplate anterior inceperii valabilitatii politei, chiar daca incheierea acesteia s-a facut ca o masura de asigurare deoarece se asteptau posibile produceri de daune;
 • orice act de neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in efectuarea ori mentinerea asigurarii;
 • cereri de despagubiri privitoare la daune la proprietati si orice alte daune de consecinta legate de acestea;
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Clauza "Acoperirea prejudiciilor produse pacientilor in legatura cu acordarea primului ajutor"
  • in baza acestei clauze si prin derogare de la excluderile politei, asiguratorul acorda despagubiri si pentru prejudiciile provocare ca urmare a unei vatamari corporale sau deces cauzate de acordarea primului ajutor intr-un caz de urgenta medicala, atat la locul de munca de catre personalul medical care nu isi desfasoara activitatea in sectiile de primire urgente cat si in afara acestuia, pentru cazurile in care nu se mai putea astepta sosirea ambulantei sau nu exista posibilitatea transportarii de urgenta la prima unitate medicala disponibila.
   • in aceste cazuri, se vor acorda despagubiri doar daca se constata ca asiguratul a savarsit o eroare profesionala prin care a agravat starea pacientului desi, chiar si in circumstantele date, ar fi putut lua masuri in limita posibilitatilor pe care le avea la dispozitie in ceea ce priveste dotarile medicale necesare interventiei, care sa amelioreze sau sa conserve starea pacientului pana la predarea acestuia catre cei autorizati sa acorde interventie de specialitate.
  • nu se acorda despagubiri daca nu au existat echipamente si substante medicale necesare interventiei medicale de urgenta facand astfel improprie sau chiar imposibila interventia sau daca, datorita conditiilor in care s-a efectuat interventia, echipamentele medicale utilizate sau chiar si cele improvizate, nu au putut fi sterilizate cauzand infectii si complicatii ulterioare.
 • Clauza “Activitati de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman”
  • aceasta clauza se adreseaza doar cadrelor medicale care au obtinut specializare in efectuarea interventiilor sau procedurilor chirurgicale, altele decat cele de natura plastica sau estetica.
  • limita maxima a despagubirilor ce pot fi acordate in baza acestei clauze este de : 20.000 EUR;
  • in baza acestei clauze, vor fi cuprinse in asigurare si erorile profesionale prin care s-au cauzat pacientilor prejudicii de natura estetica, fizionomica si functionala ca urmare a interventiilor chirurgicale la care a fost supus pacientul, altele decat daunele estetice, fizionomice sau functionale normale inerente tipului de interventie chirurgicala la care este supus pacientul si care se considera a fi fost acceptate de pacient cand si-a dat consimtamantul pentru procedura chirurgicala.
   • in aceste cazuri, in care apar efecte agravate de natura estetica, fizionomica sau functionala care nu sunt specifice sau nu sunt consecintele normale care apar in urma unor interventii sau proceduri chirurgicale si se constata eroarea profesionala a cadrului medical, se vor acorda despagubiri pentru costurile ce vor fi suportate de pacient pentru a apela la o noua interventie chirurgicala de natura plastica / estetica care sa amelioreze rezultatul negativ al interventiei chirurgicale sau procedurii medicale initiale.
 • Clauza “daune de natura estetica”
  • aceasta clauza se adreseaza cadrelor medicale care sunt autorizate sa efectueze interventii chirurgicale de natura estetica / plastica in vederea ameliorarii aspectului estetico fizionomic al organismului uman.
  • limita maxima a despagubirilor ce pot fi acordate in baza prezentei clauze este de : 20.000 EUR;
  • in baza acestei clauze, vor fi cuprinse in asigurare si erorile profesionale prin care s-au cauzat pacientilor prejudicii constand in vatamari corporale sau deces sau alte complicatii medicale ca urmare a efectuarii unor interventii sau proceduri chirurgicale de natura plastica / estetica cu scopul de a corecta aspectul estetic sau fizionomic al pacientului.
  • se au in vedere doar interventiile si procedurile chirurgicale efectuate in vederea corectarii sau infrumusetarii estetice nu si cele de microchirurgie plastica sau reparatorie efectuate pentru recuperare sau refacere in urma unui accident si / sau a unei deformari congenitale sau pentru redarea functionalitatii unui organ care sunt acoperite in riscul de baza.
  • se acopera doar prejudiciile urmare a complicatiilor de natura medicala constand in vatamari corporale, inclusiv infectii, paralizii sau deces produse in urma unei interventii plastice / estetice care a avut ca scop infrumusetarea fizica. Nu se vor acorda despagubiri pentru prejudicii de natura estetica-fizionomica (agravarea aspectului estetic / fizionomic anterior a pacientului) produse in urma unei astfel de interventii si nici pentru prejudiciile constand in neobtinerea rezultatului estetic scontat / asteptat.
  • raman excluse orice fel de prejudicii, indiferent daca este vorba de neobtinerea rezultatului scontat sau de complicatii medicale constand in vatamari corporale, inclusiv infectii, paralizii sau deces daca:
   • interventiile sau procedurile chirurgicale estetice / plastice nu sunt efectuate de medici specializati pentru acest tip de interventii sau daca acestea se efectueaza in unitati medicale neautorizate ori daca procedurile se efectueaza in centre de infrumusetare / SPA, chiar daca acestea sunt autorizate.
   • procedurile estetice / plastice nu sunt de natura chirurgicala, ci sunt proceduri estetice anti-aging cum ar fi peeling ecanic (microdermabraziunea), peeling chimic superficial, mediu sau profund, injectarea cu toxina botulimica etc.

              Clauzele de extindere a acoperirii de baza sunt valabile numai daca asiguratul a optat pentru ele si s-a achitat prima de asigurare suplimentara aferenta extinderii de acoperire pentru fiecare clauza in parte.

              Clauzele de extindere a riscurilor pentru care a optat asiguratul vor fi mentionate in polita, cu specificarea primei de asigurare achitate de asigurat pentru fiecare clauza de extindere a riscului pentru care a optat.

              Clauzele de extindere a riscurilor se acorda in limitele de raspundere prevazute in polita pentru riscul de baza, indiferent de numarul clauzelor pentru care s-a optat si / sau a sublimitelor prevazute de aceste clauze, care nu se vor aduna ci se vor include in limita de raspundere a politei.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • in cazul in care angajeaza alt personal medical (medici, sau alte persoane din domeniul asistentei medicale), in legatura cu orice contract de prestari servicii profesionale specializate, sa se asigure ca acestia au o polita de raspundere civila profesionala cu limite de raspundere cel putin egale cu ale asiguratului; in cazul in care nu exista o astfel de asigurare, asiguratul este obligat sa declare in scris acest lucru catre asigurator ;
 • sa informeze asiguratorul in scris, cu privire la orice modificare a datelor personale sau a oricaror alte date declarate prin cererea de asigurare, precum si orice noua intrare / iesire a persoanelor cuprinse in asigurare;
 • sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei ;
 • sa se preocupe permanent de perfectionarea calificarii profesionale;
 • sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.
 • sa nu asigure, sub riscul decaderii din dreptul la plata despagubirii, fransiza stabilita prin polita la o alta societate de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • AVIZAREA, CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa avizeze asiguratorul despre producerea daunei.
  • De asemenea, la producerea unui evenimentului, asiguratul trebuie sa ia potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea sau diminuarea consecintelor acestuia.
  • Constatarea si evaluarea daunelor se face de catre asigurator prin persoane specializate.
 • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Stablirea si plata despagubirior se face de catre asigurator.
  • Stabilirea cuantumului despagubirilor se poate face prin acord amiabil in procedura de mediere, sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
  • Asiguratorul, asiguratul si pacientul vatamat pot opta pentru stabilirea despagubirilor in cadrul procedurii de mediere in conditiile legii. Pentru a apela la procedura de mediere in vederea stabilirii unui acord amiabil cu privire la cuantumul despagubirilor, trebuie sa existe o decize a Comisiei de stabilire a cazurilor de MALPRAXIS in conditiile Legii 95/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, comisie care in baza documentatiei complete referitoare la cauzele si imprejurarile producerii prejudiciului, se pronunta cu privire la culpa asiguratului si existenta actului de MALPRAXIS.
  • Daca se constata existenta cazului de MALPRAXIS, in baza deciziei data de Comisia de stabilire a cazurilor de MALPRAXIS, asiguratorul impreuna cu asiguratul si persoana prejudiciata vor stabili cuantumul prejudiciului.
  • In caz de neintelegere asupra cuantumului prejudiciului sau a contestarii deciziei Comisiei de evaluare a cazurilor de MALPRAXIS, despagubirile se vor acorda in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
  • despagubirile se platesc in lei, in termen de maxim 30 de zile de la stabilirea unui acord amiabil, sau de la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.
  • Plata despagubirii se va efectua in decursul a 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimului document justificativ solicitat de asigurator.
  • Despagubirea nu poate depasi limita maxima a raspunderii acoperita prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
  • In cazurile in care bunurile avariate sau distruse pentru care se datoreaza despagubiri, au fost asigurate separat de detinatorul lor, asiguratorul va acorda acestuia despagubiri in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile acordate potrivit asigurarilor incheiate (daca aceste despagubiri au fost incasate).
  • In situatia in care evenimentul asigurat a avut drept urmare atat vatamari corporale cat si pagube materiale, intaietate va avea despagubirea persoanelor vatamate, iar despagubirea pentru pagube materiale se va efectua pana la concurenta limitei raspunderii pe eveniment.
  • Prin derogare, despagubirile acordate de asigurator nu se recupereaza de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei cand asistenta medicala s-a facut in interesul partii vatamate sau a decedatului in lipsa unei investigatii complete ori a necunoasterii datelor anamnezice ale acestuia datorita situatiei de urgenta, iar partea vatamata sau decedatul nu a fost capabil, datorita circumstantelor, sa coopereze cand i s-a acordat asistenta.
    

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Denuntarea politei de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 • Actele de MALPRAXIS in cadrul activitatii medicale de preventie, diagnostic si tratament se prescriu in termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu exceptia faptelor ce reprezinta infractiuni.