MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical si unitatilor sanitare publice sau private - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins malpraxis medic asistent tehnician unitate sanitara publica privata furnizor material aparatura dispozitiv medical pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, astfel:

 • In cazul asiguratilor persoane fizice:
  • Polita acopera raspunderea civila a personalului medical pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament.
  • Personalul medical raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale.
  • Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara.
  • Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.
  • Sunt acoperite prejudiciile reclamate asiguratului / asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada asigurata.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de MALPRAXIS medical, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul medical.
  • despagubirile se acorda indiferent de locul in care a fost acordata asistenta medicala.
 • In cazul asiguratilor persoane juridice:
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, in baza legii, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.
  • De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile
   implicate, natura prejudiciilor potentiale).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici cu autorizatie valida de libera practica medicala, asistenti, surori medicale, infirmiere sau orice personal medical autorizat;
 • persoanele juridice sunt unitatile medicale (spitalele, policlinicile, dispensarele, cabinetele particulare, sanatoriile, unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, furnizori de produse medicale si sanitare, etc.) ce pot incheia asigurari in nume propriu dar si in numele si pentru fiecare angajat, intrucat este asigurata raspunderea solidara a acestora impreuna cu angajatii proprii;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii medicale, despre natura serviciilor medicale furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile medicale;
 • istoricul de daune;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica medicala, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei precum si in orice spatiu unde se aplica legislatia romana (ambasade, consulate, reprezentante diplomatice).

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • medic de familie, medic de medicina generala, medic specialist cu o anumita specialitate medicala, chirurgicala sau paraclinica, medic dentist, etc. care isi exercita profesiunea pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii;
  • Personal medical cu studii superioare de specialitate - chimist, biolog, psiholog, fizician, biochimist, profesor CFM etc.;
  • Personalul mediu sanitar (asistent, moasa, tehnician, etc.) care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu paturi sau in medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
  • Specialisti din cadrul laboratoarelor medicale care poseda o calificare atestata pentru furnizarea de servicii medicale, care acorda asistenta medicala atat in sistemul public cat si in cel privat intr-o locatie destinata special asistentei medicale, precum si cand aceasta se acorda in afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau persoanelor care necesita asistenta sau din partea unei persoane pentru alte persoane care nu pot apela ele insele la aceasta asistenta.
 • Unitatile sanitare autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare in Romania, publice sau private (spital, policlinica, sanatoriu, centru de diagnosticare si tratament, maternitate, cabinet medical):
  • Unitati spitalicesti publice comunale si orasenesti, municipale, judetene, regionale si universitare;
  • Unitati spitalicesti private;
  • Sanatorii, preventorii, unitati sanitare ambulatorii de recuperare cu specialitate juridica;
  • Furnizorii de servicii medicale cu personalitate juridica;
  • Ambulatorii de specialitate ale spitalelor.
 • Furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu:
  • Medicii care isi exercita profesia pe baza autorizatiei de libera practica acordata de Ministerul Sanatatii, precum si personalul mediu sanitar, care au fost acreditati / autorizati pentru acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu, in baza dispozitiilor legale in vigoare.
 • Unitati de servicii medicale de urgenta si transport sanitar:
  • Institutii, publice sau private, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa efectueze servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
  • Angajatii instutiilor;
 • Furnizori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice:
  • Societati, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa produca, sa comercializeze, sa distribuie echipamente si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice;
 • Furnizori de servicii de recuperare medicala:
  • Unitati medicale de specialitate, autorizate si acreditate conform legii, dupa cum urmeaza: spitale de recuperare, sectii / compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica, unitati ambulatorii de recuperare din structura unor unitati sanitare, societati de turism balnear si de recuperare, cabinete medicale de specialitate, precum si alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementarilor legale in vigoare, in numele si pentru fiecare medic si cadru medical nominalizat in polita de asigurare;

               Contractant poate fi unitatea sanitara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (pacient):

 • persoana prejudiciata de actele / faptele de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune ale asiguratului in cadrul exercitiului legal a activitatii profesionale medicale;
 • persoanele care utilizează dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor etc., in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse;

              Polita se incheie standard cu o limita minima a raspunderii pentru daune materiale, stabilita prin acte normative emise de autoritatile din domeniul medical la care se poate atasa si o limita a raspunderii pentru alte riscuri preluate in asigurare prin clauze speciale, cum ar fi de exemplu: daunele morale solicitate de persoanele pagubite prin instanta.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult doua rate. Prima rata se plateste la emiterea politei, iar urmatoarele inaintea datelor scadente mentionate in polita. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in euro si se platesc in euro sau in lei la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data platii.

                In cazul in care contractantul asigurarii persoana fizica este acelasi cu asiguratul, prima de asigurare se va plati integral. In cazul in care contractantul asigurarii persoana juridica nu este acelasi cu asiguratul, prima de asigurare se poate plati in cel mult doua rate.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, aceasta poate fi platita de asigurat in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. In cazul in care rata de prima nu este platita nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat. Rezilierea opereaza de la data pana la care s-au platit primele de asigurare.

                In cazul denuntarii politei de catre parti se calculeaza prima de asigurare care trebuie retinuta de asigurator pentru perioada in care polita a fost in vigoare (orice fractiune de luna de asigurare considerandu-se luna intreaga), in proportie de 1/12 din prima anuala iar restul se restituie asiguratului, numai daca pana la data incetarii politei nu au avut loc sau nu au fost avizate evenimente asigurate.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

 • Asiguratorul va despagubi tertul prejudiciat pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare, pentru:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru prejudicii produse prin savarsirea, in timpul si in legatura cu exercitarea activitatii profesionale in limitele de competenta conferite de autorizatia de libera practica, a unor acte de neglijenta care au drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul pacientilor ori pagube materiale la bunurile apartinand acestora;
  • cheltuielile de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil.
 • La cererea asiguratului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, asiguratorul acopera si prejudiciiile rezultate din daune morale.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

 • Asiguratorul acorda despagubiri asiguratului pentru evenimentele asigurate produse in perioada de asigurare, pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare, pentru:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse din culpa tertilor, pentru:
   • vatamare corporala, imbolnavire sau deces;
   • avarierea sau distrugerea unor bunuri;
  • decesul, imbolnavirea sau vatamarile corporale suferite de subiect in timpul studiului clinic, provocate prin administrarea catre sau prin utilizarea de catre subiectul studiului clinic a produsului medicamentos cercetat in cadrul studiului clinic, a procedurilor medicale la care este supus pacientul in cadrul studiului clinic si a medicatiei aferente acestor proceduri;
  • cheltuielile de judecata suportate de asigurat in procesul civil, in legatura cu evenimentele asigurate, daca a fost obligat la desdaunare 
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • prejudicii produse inainte de incheierea asigurarii;
  • prejudicii produse de asigurat ca urmare a serviciilor medicale care nu fac obiectul specialitatii acestuia;
  • prejudicii produse ca urmare a efectuarii: operatiilor de chirurgie estetica (cu exceptia operatiilor chirurgicale in scop reconstructiv, reparatoriu ca urmare a unui accident sau unei deformatii congenitale), operatiilor de schimbare a sexului, tratamentelor de slabire si a celor care vizeaza modificari genetice;
  • prejudicii datorate nerespectarii de catre pacient a tratamentului si indicatiilor medicului;
  • prejudicii datorate conduitei necivilizate a pacientului in relatiile cu personalul medical;
  • prejudicii datorate tratamentelor / serviciilor medicale efectuate in scopul provocarii graviditatii sau sterilitatii, inclusiv fertilizarea in-vitro, precum si pierderi financiare indirecte decurgand din activitatile descrise mai sus;
  • prejudicii provocate de contaminarea cu virusul HIV, hepatita sau cu alti virusi indetectabili pana in prezent;
  • prejudicii datorate utilizarii bancilor de sange, cu exceptia situatiilor in care acestea sunt folosite pentru obtinerea sangelui si a produselor sanguine necesare interventiilor chirugicale;
  • prejudicii produse de interventiile de transplant de organe;
  • prejudicii produse de efectuarea de catre medicii stomatologi sau chirurgii stomatologi a anesteziei generale sau procedurilor medicale ce se desfasoara sub anestezie generala, in afara cazurilor in care acestea sunt efectuate in unitati medicale autorizate si cu asistenta specializata;
  • prejudicii provocate de asiguratul aflat la momentul producerii evenimentului sub influenta bauturilor alcoolice, a narcoticelor sau a excitantelor;
  • prejudicii produse ca urmare a prestarii serviciilor medicale in conditii necorespunzatoare neimputabile asiguratului;
  • prejudicii produse de servicii medicale de care bolnavul sau rudele acestuia nu au fost informati si pentru care nu si-au dat consimtamantul, in afara cazurilor de maxima urgenta, cand in lipsa unei interventii imediate s-ar periclita viata pacientului;
  • prejudicii produse cu intentie de catre asigurat ori pagube produse in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept;
  • prejudicii cauzate direct sau indirect de aparatura medicala prin contaminare cu radiatii ionizante;
  • prejudicii datorate efectuarii de teste clinice prin utilizarea de substante sau proceduri neomologate, precum si de activitati de inginerie genetica;
  • cereri de despagubire aflate in legatura directa cu activitatea desfasurata pe timpul operatiunilor de razboi, invazie, actiunea unui dusman extern, razboiului civil, terorismului, revoltei, revolutiei, insurectiei, grevei, tulburarilor civile, puterii militare sau uzurparii de putere, actiunii unor grupuri de persoane rauvoitoare in legatura cu o organizatie politica ;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru prejudicii produse:
  • dintr-un caz de forta majora;
  • din vina exclusiva a persoanei prejudiciate;
  • din culpa exclusiva a unei terte persoane.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • prejudiciile (vatamari corporale si pagube materiale) provocate tertilor sau pacientilor ca urmare a disfunctionalitatii sistemelor de alimentare cu energie electrica, termica, furnizare de apa, a aparaturii medicale sau oricaror dotari sau facilitati apartinand unitatii sanitare din cauze neimputabile asiguratului precum si cele generate de lipsa acestora desi asiguratul a facut anterior aparitiei evenimentului asigurat demersurile pentru redobandirea lor;
  • raspunderea civila profesionala decurgand din practica medicala, in masura in care aceasta este sau poate fi acoperita prin polite de asigurare specifice (tratamente / servicii medicale efectuate in scopul provocarii graviditatii sau sterilitatii, inclusiv fertilizarea in-vitro, precum si pierderi financiare indirecte decurgand din activitatile descrise mai sus);
  • prejudicii provocate ca urmare a exercitarii profesiei de medic, asistent medical sau activitati specifice ale personalului medical autorizat sub influenta bauturilor alcoolice, a narcoticelor sau a excitantelor;
  • prejudicii produse de servicii medicale de care bolnavul sau rudele acestuia nu au fost informati si pentru care nu si-au dat consimtamantul, in afara cazurilor de maxima urgenta, cand in lipsa unei interventii imediate s-ar periclita viata pacientului;
  • efectuarea de teste clinice prin utilizarea de substante noi sau proceduri neomologate, precum si de activitati de inginerie genetica;
  • vatamari corporale sau deces suferite de o persoana care are incheiat un contract de munca cu asiguratul, din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu;
  • pierderea sau avarierea bunurilor proprietatea asiguratului, inchiriate sau imprumutate acestuia, ori in grija, custodia sau sub controlul lui;
  • pagube produse cu intentie de catre asigurat, ori pentru pagube produse in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni, savarsite cu intentie, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, alte organe de cercetare, pompieri sau altele);
  • orice raspundere decurgand din sau aflata in legatura directa sau indirecta cu explozia nucleara, radiatiile sau contaminarea radioactiva ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru prejudicii :
  • cauzate de ineficienta produsului medicamentos destinat studiului clinic sau a altui produs medicamentos implicat in studiul clinic de a corespunde scopului urmarit prin studiu, incluzand ineficienta acestuia in vindecarea, atenuarea, prevenirea, eliminarea sau producerea unei evolutii mai lente a afectiunii de care sufera subiectul studiului clinic; in sensul prezentei excluderi, prin ineficienta se intelege proprietatile fizicochimice si analitice sub standard ale produsului medicamentos testat.
  • cauzate direct sau indirect de aparatura medicala prin contaminare cu radiatii ionizante;
  • rezultate din evolutia fireasca a bolii in cazul in care subiectul studiului este bolnav;
  • decurgand din reactiile adverse, indiferent de gravitatea acestora, care nu se afla intr-o relatie directa de cauzalitate cu administrarea catre sau utilizarea de catre subiectul studiului a produsului medicamentos investigat si cu procedurile medicale si pregatirea medicamentoasa aferente, efectuate in cadrul studiului clinic;
  • cauzate de nerespectarea de catre subiectul studiului clinic a protocolului semnat intre acesta si asigurat si nerespectarea de catre subiectul studiului clinic a indicatiilor medicului / personalului medical care participa la studiul clinic;
  • rezultate, pe parcursul studiul clinic, din agravarea unor boli existente anterior inceperii studiului clinic, cu exceptia bolilor care au legatura cu sfera terapeutica a produsului medicamentos testat.
  • cauzate de imposibilitatea obtinerii prin placebo a efectelor terapeutice;
  • decurgand dintr-un studiu clinic care are ca obiect testarea unor produse medicamentoase obtinute prin inginerie genetica sau care contin si ingrediente obtinute pe aceasta cale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • Acoperirea DAUNELOR MORALE - care se ataseaza la polita de asigurare de baza numai in urma obtinerii acordului asiguratorului.

              Prin derogare, se extinde acoperirea prevazuta prin polita si pentru prejudiciile fara caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecinta unor prejudicii materiale produse prin vatamari corporale sau deces, in desfasurarea activitatii profesionale mentionata in cererea / declaratia de asigurare.

              Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pacientilor sau mostenitorilor acestora pentru daune morale consecinta prejudiciilor materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de cei prejudiciati in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor pentru daune morale, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare pentru daune morale.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentia de despagubire a pacientului sau mostenitorilor pacientului sa fie formulata pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actul de MALPRAXIS sa fi fost savarsit in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentia de despagubire formulata de pacient / mostenitorii pacientului sa fie notificata de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
 • prejudiciul material sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, personal si direct;
 • intre actul de MALPRAXIS si prejudiciul material produs persoanei pagubite sa existe un raport de cauzalitate.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

 • sumele corespunzatoare daunelor morale, consecinta vatamarilor corporale / decesului, ce depasesc limita pentru care a fost incheiata polita, limita prevazuta in polita de asigurare pentru astfel de daune.

              Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare chiar daca asiguratul poarta raspunderea pentru producerea lor si au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute mai sus.

              Valoarea pana la care se acorda despagubiri:

 • Sublimita raspunderii asiguratorului:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu stabilirea unei sublimite pentru daunele morale, despagubirile acordate de asigurator pentru aceste daune care sunt consecinta prejudiciilor materiale produse prin vatamari corporale / deces nu vor depasi pe intreaga perioada de asigurare, in total, valoarea mentionata in polita /  specificatia de asigurare la rubrica Sublimita raspunderii asiguratorului. Aceasta sublimita nu extinde Limita raspunderii asiguratorului stabilita pentru intreaga perioada de asigurare.
 • Limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare:
  • In cazul in care polita de asigurare este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daunele morale, fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune, despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, pentru toate prejudiciile materiale si daunele morale consecinta acestora, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care polita s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale si daune morale nu vor depasi, in total, pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare, daca aceasta este incheiata cu extinderea acoperirii si pentru daune morale dar fara stabilirea unei sublimite pentru aceste daune.

                despagubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile, in procesul civil introdus exclusiv pentru obtinerea unor daune morale, nu pot depasi valoarea sublimitei raspunderii asiguratorului mentionata pe polita / specificatia de asigurare, in cazul in care aceasta s-a incheiat cu sublimita pentru acest fel de daune.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

A. In cazul asiguratilor, persoane fizice:

 • Sa completeze toate datele din cererea-chestionar in vederea evaluarii corecte a riscului. In cazul in care datele furnizate de asigurat nu sunt complete sau nu corespund adevarului ori pe parcursul derularii asigurarii acesta nu aduce la cunostinta asiguratorului orice informatii de natura sa modifice conditiile politei, asiguratorului are dreptul sa refuze plata oricarei despagubiri.
 • Sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Sa respecte juramantul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic, precum si Codul de deontologie medicala.
 • Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora.
 • Sa comunice asiguratorului, in scris, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta, despre orice modificare intervenita in cursul perioadei de valabilitate a politei de asigurare, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii.
 • Sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau orice reclamatie in legatura cu evenimentul asigurat, furnizand toate informatiile, datele, istoricul, actele si documentele pe care le poseda.
 • Sa nu isi asume nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului, care va fi indreptatit sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
 • Sa se apere in procesul civil tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat in mod permanent:
  • sa pastreze evidente corecte ale serviciilor medicale acordate pacientilor sai prin inregistrari care trebuie sa fie accesibile reprezentantilor asiguratorului, in scopul verificarii sau utilizarii acestora pe toata durata de lichidare a daunei, in masura in care se refera la eventuale cereri de despagubire;
  • sa ofere reprezentantilor asiguratorului acele informatii, declaratii scrise, precum si alte documente pe care acestia le pot solicita;
  • sa acorde sprijinul necesar asiguratorului intr-un litigiu sau proces avand ca obiect un prejudiciu ce intra sub incidenta politei de asigurare, fara a pretinde vreo plata in schimbul acestor activitati.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorului are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea prejudiciului.

B. In cazul asiguratilor, persoane juridice:

 • Asiguratul este obligat:
  • Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea prejudiciilor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora.
  • Sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
  • Sa comunice asiguratorului, in scris, imediat ce a cunoscut, despre orice modificare intervenita in cursul perioadei de valabilitate a politei de asigurare, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii.
  • Sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau orice reclamatie in legatura cu evenimente asigurate, furnizand toate informatiile, datele, istoricul, actele si documentele pe care le poseda.
  • Sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului, care va fi indreptatit sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
  • Sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat in mod permanent:
  • sa pastreze o evidenta riguroasa a activitatilor desfasurate prin inregistrari care trebuie sa fie accesibile reprezentantilor asiguratorului in scopul inspectarii si utilizarii acestora pe toata durata de lichidare a daunei, in masura in care se refera la eventuale cereri de despagubire;
  • sa ofere asiguratorului acele informatii, declaratii scrise, documente pe care acesta le poate solicita;
  • sa acorde sprijinul necesar asiguratorului intr-un litigiu sau proces avand ca obiect un prejudiciu ce intra sub incidenta politei de asigurare fara a pretinde vreo plata in schimbul acestor activitati.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea prejudiciului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila profesionala a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare, publice sau private, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Pentru a fi indreptatit la despagubire, asiguratul este obligat sa demonstreze ca fapta sa, cauzatoare de prejudicii, a fost comisa fara intentie, fapt probat de comisia medicala desemnata sa stabileasca raspunderea civila a asiguratului.
 • Constatarea si evaluarea prejudiciilor se va face in conformitate cu prevederile legislative din domeniu.
 • Asiguratorul acopera prejudiciile constatate si evaluate de Colegiul Medicilor.
 • In cazul in care despagubirile se stabilesc pe cale amiabila intre asigurat, asiguratorul si persoana pagubita, suma care urmeaza a fi achitata cu titlu de despagubire de catre asigurat se va stabili doar cu consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului.
 • Stabilirea despagubirilor pe cale amiabila se poate face numai daca, din actele intocmite de autoritatile in domeniu si din documentele prezentate de asigurat, rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea prejudiciilor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre parti, in cazul in care:
  • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia precum si la cuantumul prejudiciului produs;
  • prejudiciul a fost produs datorita actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili partea din prejudiciu, produsa prin fapta asiguratului;
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala ;
 • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea sau extinderea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, masura raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din documentele intocmite de comisia medicala si confirmata de instanta. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate.
 • Despagubirea se stabileste pana la concurenta limitei raspunderii prevazuta in polita de asigurare.
 • Despagubirea pentru cheltuielile prevazute se acorda in limita maxima a raspunderii asumate de asigurator.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • Daca exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat sau in favoarea asiguratului, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza acesteia, proportional cu raportul dintre limita pe eveniment din polita si totalul limitelor raspunderii pe evenimente asigurate pentru toate politele de asigurare in curs, pentru care a primit sau este indreptatit sa primeasca despagubirea.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit sau celui pagubit la cererea asiguratului, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii pe baza de intelegere amiabila se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator. Odata cu plata despagubirii, asiguratul va mentiona in scris ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciului raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca se prevede plata unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere) pe o durata limitata, se va plati suma stabilita prin aceasta hotarare, fara a depasi, insa, valoarea limitei raspunderii pe eveniment mentionata in polita de asigurare.
 • Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice (pensie de intretinere), starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este in drept sa initieze o expertiza in vederea micsorarii cuantumului sumelor ce urmeaza sa le plateasca sub forma de prestatii banesti periodice sau in vederea incetarii platii acestora.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Partile pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile calendaristice dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.
 • Asigurarea este supusa legilor si practicilor din Romania.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge conform termenului legal in vigoare la data incheierii politei.
 • Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea conditiilor de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.