MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala pentru medici, tehnicieni, asistenti veterinari si spitale, cabinete, dispensare veterinare - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins romania malpraxis medic tehnician asistent veterinar spital cabinet dispensar pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, astfel:

 • Polita de asigurare acopera pierderile pe care asiguratul trebuie sa le suporte in situatia in care a provocat din culpa un prejudiciu clientului sau (proprietar / detinator de animale), in perioada de asigurare.
 • Nu pot fi asigurati tehnicienii sau asistentii veterinari, in situatia in care medicul veterinar coordonator nu are calitatea de asigurat.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici posesori ai diplomei de medic veterinar, respectiv a unei diplome recunoscute legal si care sunt atestati de Colegiul Medicilor Veterinari sa practice aceasta profesie pe teritoriul Romaniei, potrivit legislatiei in vigoare respectiv tehnicieni si asistenti veterinari dar numai cei coordonati de asigurat (medicul veterinar);
 • persoanele juridice sunt unitatile apartinand retelei veterinare de stat si societati comerciale care au ca principal obiect de activitate serviciile medicale veterinare autorizate (spitale, cabinete, dispensare veterinare). In acest caz au, de asemenea, calitatea de asigurat si persoanele angajate in baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia sau pe baza unei conventii civile de prestari servicii si care au calitatea de medic veterinar, tehnician sau asistent veterinar;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii veterinare, despre natura serviciilor veterinare furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile veterinare;
 • forma de exercitare a profesiei;
 • istoricul de daune;
 • limitele de raspundere;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 6 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica veterinara, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
  • medic veterinar, posesor a diplomei de medic veterinar, respectiv a unei diplome recunoscute legal si care este atestat de Colegiul Medicilor Veterinari, potrivit legislatiei in vigoare;
  • tehnicieni si asistenti veterinari, numai daca sunt sub coordonarea unui medicul veterinar, asigurat;
 • Unitati apartinand retelei veterinare de stat si societati comerciale care au ca principal obiect de activitate serviciile medicale veterinare autorizate.
  • Unitati spitalicesti veterinare, publice sau private;
  • Dispensare veterinare;
  • Cabinete veterinare, publice sau private.
   • In acest caz au, de asemenea, calitatea de asigurat si persoanele angajate in baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia sau pe baza unei conventii civile de prestari servicii si care au calitatea de medic veterinar, tehnician sau asistent veterinar;

               Contractant poate fi unitatea veterinara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii:

 • persoana fizica sau juridica, proprietara sau detinatoare a unui animal;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

              Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

 • pe eveniment asigurat: raspunderea maxima asumata de asigurator, in legatura cu prejudiciile generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depasi in total limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada de asigurata: raspunderea asumata de asigurator nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor produse.

              Dupa plata unei despagubiri, limita raspunderii se reduce din acel moment cu valoarea despagubirii respective. Limita raspunderii se poate reintregi prin plata unei prime suplimentare.

              In cazul in care asiguratul nu reintregeste limita raspunderii, la urmatoarea dauna, in calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre limita raspunderii efectiva si limita raspunderii la care ar fi trebuit sa fie asigurat.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Plata primei de asigurare se va face anticipat si integral sau in maxim 4 rate, cu mentiunea ca ratele de prima se vor achita anticipat. asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadentele ratelor de prima.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 5 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.

                In cazul in care sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt platite nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat. Rezilierea opereaza “ab initio”, de la data pana la care s-au platit primele de asigurare.

                Polita de asigurare se considera repusa in vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima restanta. Asiguratorul nu va despagubi asiguratul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare.

                Daca in decurs de 5 zile calendaristice asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, acesta se rezilieaza de drept, fara vreo notificare prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

 • Asiguratorul va despagubi asiguratul pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare, pentru:
  • suma pe care asiguratul este obligat sa o plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse detinatorilor de animale prin comiterea din culpa a unor acte de imprudenta, neglijenta, eroare sau omisiune manifestate in timpul serviciilor medicale veterinare acordate de catre asigurat, pe parcursul perioadei de asigurare, prin pieirea animalelor (deces sau sacrificare de necesitate).
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

 • Polita de asigurare nu acopera:
  • pretentii de despagubiri ca urmare a pieirii animalului prin:
   • ucidere intentionata din ordinul autoritatilor publice;
   • eutanasie;
  • pretentiile de despagubire pentru prejudicii datorate:
   • nerespectarii de catre detinatorii de animale a regulilor sanitareveterinare si de zooigiena, ingrijire, reproductie, exploatare precum si pieirea din lipsa de hrana;
  • pretentiile de despagubiri legate de: intoxicatii, boli contagioase, senilitate;
  • pretentiile de despagubiri ca urmare a serviciilor profesionale acordate sub influenta bauturilor alcoolice sau a narcoticelor;
  • pretentiile de despagubire formulate pentru pagube produse cu intentie de catre asigurat sau angajatii sai, ori pentru pagube produse in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, alte organe de cercetare etc.);
  • pretentiile de despagubire formulate de catre prepusii asiguratului, sotul, sotia, rudele de gradul I si II, indiferent daca se afla sau nu in intretinerea asiguratului;
  • consecintele directe si indirecte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor, indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboiului civil, terorismului, revoltei, revolutiei, insurectiei, grevei, grevei patronale, tulburarilor civile, puterii militare sau uzurparii de putere, actiunii unor grupuri de persoane rauvoitoare in legatura cu o organizatie politica;
  • pretentii de despagubire rezultand din daune morale;
  • pretentiile de despagubire in legatura cu serviciile medicale veterinare acordate cetatenilor straini care nu au statutul de rezident in Romania;
 • Asiguratorul nu are raspundere civila daca evenimentul a fost produs:
  • dintr-un caz de forta majora;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
  • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
 • Asiguratul nu beneficiaza de dreptul la despagubire daca, fapta sa, cauzatoare de prejudicii ce se acopera in baza politei de asigurare, nu este recunoscuta de Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania.
Clauze Suplimentare: 

              La polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

 • Sa plateasca prima de asigurare in conditiile stabilite la incheierea politei de asigurare si sa respecte achitarea ratelor de prima stabilite in polita, la datele scadente;
 • Sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile pe care le cunoaste;
 • Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora.
 • Sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Sa depuna toate diligentele pentru atingerea performantei, sa respecte juramantul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum si Codul de deontologie medicala veterinara.
 • Sa declare asiguratorului, in momentul incheierii politei de asigurare, despre existenta unei cereri de despagubire depusa impotriva sa inainte de inceperea perioadei de asigurare.
 • Sa comunice asiguratorului, in scris, imediat ce a cunoscut, despre orice modificare intervenita in cursul perioadei de valabilitate a politei de asigurare, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii. .
 • Sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maximum 48 de ore dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau orice reclamatie in legatura cu evenimentul asigurat, furnizand toate informatiile, datele, istoricul, actele si documentele pe care le poseda.
 • Sa furnizeze toate actele doveditoare care sa certifice ca, fapta sa, cauzatoare de prejudicii ce se acopera in baza politei de asigurare, este recunoscuta de Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania.
 • Sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului, care va fi indreptatit sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
 • Sa se apere in proces tinand seama si de recomandarile asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat in mod permanent:
  • sa pastreze evidente corecte ale serviciilor medicale veterinare acordate clientilor sai prin inregistrari care trebuie sa fie accesibile reprezentantilor asiguratorului, in scopul verificarii sau utilizarii acestora pe toata durata de lichidare a daunei, in masura in care se refera la eventuale cereri de despagubire;
  • sa ofere reprezentantilor asiguratorului acele informatii, declaratii scrise, documente legale care atesta calitatea de proprietar a pagubitului asupra animalelor pierite (bilet de origine si proprietate), precum si alte documente pe care acestia le pot solicita;
  • sa acorde sprijinul necesar asiguratorului intr-un litigiu sau proces avand ca obiect un prejudiciu ce intra sub incidenta politei de asigurare, fara a pretinde vreo plata in schimbul acestor activitati.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea prejudiciului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul ia in considerare cererile de despagubire depuse de asigurat in perioada asigurata precum si in termenul de angajament de 2 ani de la data expirarii politei de asigurare. Reclamatiile depuse in termenul de angajament sunt luate in considerare numai daca:
  • asiguratul reinnoieste fara intrerupere polita de asigurare, pana la expirarea termenului de angajament;
  • sau
  • asiguratul demonstreza ca evenimentul s-a produs in perioada asigurata;
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, despagubirea acordata reprezinta diferenta dintre cuantumul prejudiciului si fransiza mentionata in polita de asigurare.
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii lui. Constatarea si evaluarea despagubirilor se poate face si de catre experti autorizati agreati de asigurator.
 • Pentru a fi indreptatit la despagubiri asiguratul este obligat sa demonstreze ca fapta sa, cauzatoare de prejudicii, a fost comisa fara intentie.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca, conform legislatiei din Romania.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de expertul autorizat angajat de asigurator si din documentele prezentate de asigurat, rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • In cazul in care despagubirile se stabilesc pe cale amiabila intre asigurat, asiguratorul si persoana pagubita, suma care urmeaza a fi achitata cu titlu de desdaunare de catre asigurat se va stabili doar cu consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului. In aceasta situatie, culpa poate fi determinata printr-o expertiza extrajudiciara initiata de asigurator si efectuata de un expert autorizat, cheltuielile fiind suportate de asigurator.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
  • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia, precum si la cuantumul prejudiciului produs;
  • prejudiciul a fost produs datorita actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili partea din prejudiciu produsa prin fapta asiguratului;
  • se formuleaza pretentii de despagubire ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala;
 • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea sau marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, masura raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din documentele intocmite de experti sau instanta. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate.
 • Despagubirea, inclusiv cheltuielile prevazute, se stabileste pana la concurenta limitei raspunderii prevazuta in polita de asigurare.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • Daca la data depunerii cererii de despagubire, exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat sau in favoarea asiguratului, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestuia, proportional cu raportul dintre limita pe eveniment din politei si totalul limitelor raspunderii pe evenimente asigurate pentru toate politele de asigurare in curs, pentru care a primit sau este indreptatit sa primeasca dreptul la despagubire.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit sau celui pagubit la cererea asiguratului, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca aceasta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.
 • Asigurarea ìncheiata este supusa legilor si practicilor din Romania.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea conditiilor de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, ìn caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.