MALPRAXIS - Asigurarea de raspundere civila profesionala pentru medici, tehnicieni, asistenti veterinari si spitale, cabinete, dispensare veterinare - UNIQA Asigurari

asigurari uniqa malpraxis medic tehnician asistent veterinar spital cabinet dispensar pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita MALPRAXIS de asigurare a erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. il constituie, asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, astfel:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate, in timpul exercitarii profesiei, clientilor sai prin vatamari corporale si/sau pagube materiale;
 • cheltuielile de judecata facute de client pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin actiune judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantelor penale). Se acopera serviciile (tratamentele, vaccinarile) prestate atat la sediul cabinetului mentionat in polita cat si cele la domiciliul detinatorului sau pe teren (ferme zootehnice, gospodarii, crescatorii, herghelii). Se acopera riscul si pe timpul transportului animalelor, insa cu conditia ca asiguratul sa nu fie si transportatorul.

              In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • pretentiile de despagubire ale tertilor prejudiciati sa fie formulate pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
 • actele generatoare ale prejudiciilor sa fi fost savarsite in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
 • pretentiile de despagubire formulate de terti sa fie notificate de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare.

              O pretentie de despagubire va fi considerata a fi fost facuta pentru prima data atunci cand o notificare scrisa in legatura cu solicitarea unei despagubiri sau o instiintare in legatura cu o actiune in justitie este primita de catre asigurat.

              Toate pretentiile de despagubire formulate de mai multi clienti in legatura cu prejudiciile produse in urma uneia si aceleiasi cauze generatoare vor fi considerate a fi fost facute la momentul cand prima dintre aceste solicitari a fost formulata impotriva asiguratului.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de medici posesori ai diplomei de medic veterinar, respectiv a unei diplome recunoscute legal si care sunt atestati de Colegiul Medicilor Veterinari sa practice aceasta profesie pe teritoriul Romaniei, potrivit legislatiei in vigoare respectiv tehnicieni si asistenti veterinari dar numai cei coordonati de asigurat (medicul veterinar);
  • persoanele juridice sunt unitatile apartinand retelei veterinare de stat si societati comerciale care au ca principal obiect de activitate serviciile medicale veterinare autorizate (spitale, cabinete, dispensare veterinare). In acest caz au, de asemenea, calitatea de asigurat si persoanele angajate in baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia sau pe baza unei conventii civile de prestari servicii si care au calitatea de medic veterinar, tehnician sau asistent veterinar;
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a furnizorului de servicii veterinare, despre natura serviciilor veterinare furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
  • descrierea activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru unitatile veterinare;
  • forma de exercitare a profesiei;
  • istoricul de daune;
  • limitele de raspundere;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
  Perioada Asigurata: 

               Polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Sunt acoperite faptele culpabile (actele de MALPRAXIS) savarsite de asigurat in perioada de valabilitate a politei sau intr-un interval de 36 de luni inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, cu conditia ca cererea de despagubire sa fie formulata de partea prejudiciata impotriva asiguratului, pentru prima data, in scris, in perioada de valabilitate a politei.

               Polita are si o perioada extinsa de raportare, de 60 zile calendaristice de la data expirarii acesteia, perioada in care asiguratul este obligat sa notifice asiguratorului toate pretentiile de despagubire care au fost formulate de clienti impotriva sa pentru prima data, in scris, in timpul perioadei de asigurare mentionata in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
  • la data retragerii sau suspendarii autorizatiei de libera practica veterinara, a acreditarii / autorizatiei obtinute in baza dispozitiilor legale in vigoare;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, poate sa fie:

  • Orice cetatean roman sau strain care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de:
   • medic veterinar, posesor a diplomei de medic veterinar, respectiv a unei diplome recunoscute legal si care este atestat de Colegiul Medicilor Veterinari, potrivit legislatiei in vigoare;
   • tehnicieni si asistenti veterinari, numai daca sunt sub coordonarea unui medicul veterinar, asigurat;
  • Unitati apartinand retelei veterinare de stat si societati comerciale care au ca principal obiect de activitate serviciile medicale veterinare autorizate.
   • Unitati spitalicesti veterinare, publice sau private;
   • Dispensare veterinare;
   • Cabinete veterinare, publice sau private.
    • In acest caz au, de asemenea, calitatea de asigurat si persoanele angajate in baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia sau pe baza unei conventii civile de prestari servicii si care au calitatea de medic veterinar, tehnician sau asistent veterinar;

                 Contractant poate fi unitatea veterinara sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

                 Beneficiar al asigurarii:

  • persoana fizica sau juridica, proprietara sau detinatoare a unui animal;
  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                In limita raspunderii sunt incluse si sumele ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata.

                Limita maxima a raspunderii poate fi fixata:

  • pe cererea de despagubire:
   • Despagubirea acordata de asigurator nu va depasi in total, in legatura cu toate pretentiile de despagubire formulate de terti pentru toate prejudiciile patrimoniale suferite ca o consecinta a unei singure cauze generatoare, limita raspunderii pe cerere de despagubire stabilita prin polita de asigurare.
  • pe intreaga perioada de asigurare:
   • despagubirile acordate de asigurator nu vor depasi in total pe perioada asigurata, limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

                Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

  Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                  In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

  • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
  • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                  Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                  Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate, in timpul exercitarii profesiei, clientilor sai prin vatamari corporale si/sau pagube materiale;
  • cheltuielile de judecata facute de client pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin actiune judecatoreasca la plata acestora;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantelor penale). Se acopera serviciile (tratamentele, vaccinarile) prestate atat la sediul cabinetului mentionat in polita cat si cele la domiciliul detinatorului sau pe teren (ferme zootehnice, gospodarii, crescatorii, herghelii). Se acopera riscul si pe timpul transportului animalelor, insa cu conditia ca asiguratul sa nu fie si transportatorul.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

  • executia (uciderea) intentionata din ordinul unor autoritati publice;
  • eutanasia in cazul in care animalul sufera de o vatamare grava sau este afectat de o boala excesiv de dureroasa sau incurabila, astfel incat incetarea acestei suferinte este imperativa din motive umanitare;
  • nerespectarea de catre detinatorii de animale a regulilor sanitar-veterinare si zooigienice, ingrijire, reproductie, exploatare (folosirea animalelor in alte scopuri);
  • pieirea animalelor din lipsa de hrana si apa;
  • interventiile asupra animalelor legate de otravire, turbare, boli contagioase, operatii chirurgicale (neuroctomii), castrare, sterilizare, batranete;
  • asigurarea animalelor de rasa, sau pentru curse ori reproducere.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita MALPRAXIS de la UNIQA Asigurari S.A. pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

  • Asiguratul are obligatia:
   • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului;
   • sa comunice asiguratorului prin notificare scrisa, daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei, despre orice modificare intervenita fata de datele mentionate in cererea / declaratia completata la incheierea asigurarii;
   • sa achite obligatiile de plata in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare;
   • sa ia toate masurile necesare si / sau impuse de lege pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora;
   • sa declare existenta altor asigurari incheiate pentru aceleasi riscuri la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acestuia.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
  • Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
  • Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
  • Asiguratul este obligat sa avizeze, in scris, asiguratorul, in termen de 3 zile de la luarea la cunostinta, despre producerea riscului asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau despre orice prejudiciu produs, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor. In avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
  • Asiguratul este obligat:
   • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului, in caz contrar acestea nefiind opozabile asiguratorului;
   • sa instiinteze asiguratorul despre orice proces in care este implicat si are legatura cu un eveniment asigurat produs in perioada asigurata;
   • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile si documentele de care dispune in scopul lichidarii daunei;
   • sa acorde intregul sprijin asiguratorului intr-un eventual proces avand ca obiect constatarea si repararea prejudiciului, fara a pretinde avansarea vreunui onorariu de la acesta.
  • In cazul neindeplinirii obligatiei de mai sus, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita MALPRAXIS pentru asigurarea erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii, clientilor proprietari sau detinatori de animale, implicand raspunderea civila profesionala pentru medici, tehnicieni si asistenti veterinari precum si pentru spitale, cabinete si dispensare veterinare, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
  • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
  • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
  • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
  • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
  • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
  • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
  • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
  • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
  • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
  • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
  • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator. Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
  • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
  • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
  • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
  • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu limita raspunderii mentionata pe polita.
  • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 0374.400.400​

  Email: info@uniqa.ro

   - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

  Diverse: 
  • Polita de asigurare poate fi denuntat oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntata, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
  • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
  • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
  • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
  • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
  • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.