Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil si amplasate pe teritoriul Romaniei. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

 • Bunurile care se asigura sunt: masini, masini-unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalatii sau linii tehnologice, precum si orice alte bunuri care se pot asimila acestora cu conditia ca, la momentul incheierii asigurarii, acestea sa fie operationale conform scopului pentru care au fost produse, precum si bunurile de rezerva, din categoria celor prevazute mai sus, care au trecut probele (testele) de punere in functiune.
  • Bunurile care prin intrebuintarea lor sunt transportabile, sunt asigurate si in perioada in care sunt intrebuintate in afara adresei mentionate in polita, cu acordul expres al asiguratului.
  • Bunurile nou produse sau recent achizitionate se acopera numai dupa eliberarea certificatului privind testele de incercare si cu conditia ca acestea sa fi fost trecute cu succes.
  • Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.
 • Fundatiile bunurilor care fac obiectul asigurarii, prevazute mai sus, cu acordul asiguratului si mentionarea expresa in polita de asigurare.
 • Cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor prevazute mai sus:
  • taxe vamale, accize  si alte cheltuieli legate de importul unui bun sau al unor parti ale acestuia.
  • cheltuieli de transport efectuate cu reparatia partilor avariate, procurarea unui nou bun sau a unor parti ale acestuia;
 • Cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor si fundatiilor acestora, prevazute mai sus:
  • de proiectare;
  • de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
  • legate de interventia unitatilor specializate sau de folosirea de utilaje speciale in cazul producerii riscurilor asigurate, daca asiguratul este obligat la plata acestora. 
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
  • puse in functiune;
  • aflate in perioada de garantie;
  • transportabile;
 • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
  • numar de schimburi;
  • programul orar de lucru;
  • numar de zile lucrate pe saptamana;
 • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
  • in timpul unui an:
   • cu caracter rar;
   • uniform repartizat;
  • in timpul unei zile:
   • intermitent;
   • continuu / intensiv;
 • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • manual;
  • semiautomat;
  • automat;
  • telecomandat;
 • mentenanta se efectueaza cu:
  • firma specializata;
  • personal propriu specializat;
 • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • procurarea pieselor de schimb se face:
  • de la furnizori interni;
  • de la furnizori externi;
  • prin capacitatea proprie;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

            Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Bunurile acoperite prin polita, se asigura la valorile declarate de asigurat si agreate de asigurator, valori mentionate in polita de asigurare, astfel:

 • Pentru bunurile prevazute si fundatiile acestora la:
  • valoarea de inlocuire (din nou), reprezentand costul refacerii ori procurarii din nou a bunurilor respective, rezultat din devize, expertize, facturi, contracte sau alte documente de procurare;
  • valoarea ramasa (contabila), reprezentand valoarea din nou, mai putin uzura.
 • Pentru cheltuielile referitoare la taxe si transporturi, in limita a maxim 45% din suma asigurata pentru bunurile asigurate;
 • Pentru cheltuielile de inlaturarea a efectelor daunelor, in limita a maxim 20% din suma asigurata pentru bunurile asigurate;  

              Asigurarile pot fi incheiate prin stabilirea sumelor asigurate:

 • in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea asiguratului, sumele asigurate se vor ajusta periodic (lunar sau trimestrial,  dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabilite pentru ajustare, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare a diferentelor de prime de asigurare;
 • prin transformarea sumei asigurate din lei in valuta convertibila (USD, EURO, etc.) la cursul B.N.R. de la data incheierii asigurarii, in polita inscriindu-se suma asigurata in valuta;
 • in valuta convertibila (USD, EURO, etc.);
   
Prima de Asigurare: 

                Primele de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                La asigurarile incheiate:

 • in lei, primele de asigurare sau, dupa caz, ratele de prima, se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta - primele de asigurare sau, dupa caz, ratele de prima, se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in lei, la cursul B.N.R. de la data platii;
 • in valuta - primele de asigurare sau, dupa caz, ratele de prima se stabilesc si se platesc in valuta convertibila.

                Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

                La asigurarile incheiate pe perioade mai mici de 6 luni, primele de asigurare lunare se calculeaza, pentru fiecare luna in proportie de 1/10 din prima anuala. Pentru perioade mai mari de 6 luni inclusiv, prima pentru fiecare luna se calculeaza in proportie de 1/12 din prima anuala.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare fara restituirea primelor. Aceasta poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de 30 de zile lucratoare de la data scadenta a ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite, in scris, repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventualele pagube produse in perioada in care polita a fost reziliata;
 • intocmirea de catre reprezentantul asiguratorului a unui nou raport de inspectie de risc;
 • plata ratei de prima restante, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii repunerii in vigoare a politei.

                 Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita de asigurare se incheie prin aplicarea unei fransize, reprezentand partea din dauna suportata de asigurat pentru fiecare eveniment. fransiza este 1% din suma asigurata sau 5% din dauna, potrivit optiunii asiguratului.

              fransiza se stabileste si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Se acopera avarierea accidentala sau distrugerea brusca si neprevazuta, ce necesita reparatii sau inlocuiri si care rezulta din: 
  • accidente de munca fortuite, cum ar fi reglarea defectuoasa a masinilor, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul masinii;
  • dezmembrare datorata fortei centrifuge;
  • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
  • suprapresiune, cu exceptia pagubelor produse de suprapresiunea cauzata de Explozie, Trasnet, Incendiu, interventia pentru stingerea incendiului, operatiuni ulterioare de demolare, demontare si curatire a zonei, ori implozie;
  • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie, cu exceptia cazurilor cand se datoreaza circumstantelor excluse la paragraful anterior;
  • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului si erori de montare sau instalare;
  • operarea gresita a masinilor, lipsa de indemanare in operarea masinilor, neglijenta sau rea vointa a angajatilor asiguratului;
  • furtuna, inghet, greutatea stratului de zapada si/sau a ghetii.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pagubele produse de / sau provenite din:
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern; razboi civil, revolutie, rebeliune, greve,  insurectie, dictatura militara, conspiratie; confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
  • poluare sau contaminare din orice cauza;
  • uzura, fermentatie, oxidare, coroziune, precum si pagube produse prin afumare, patare sau parlire cauzata de o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare;
  • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice, 
  • daune consecinta, provocate prin intreruperea folosirii bunurilor si a productiei ca urmare a unui risc asigurat;
  • daune provocate bunurilor individuale apartinand personalului angajat al asiguratului;
  • daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;
  • cheltuieli legate de perfectionarea bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
  • cheltuieli pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • trepidatii datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
  • cadere de corpuri, inclusiv aeronave sau alte aparate aeriene;
  • tasare (lasare) a terenului de fundatie, fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze precum si formare de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei, umflarii sau inghetului - dezghetului;
 • De asemenea sunt excluse:
  • pagube produse la piese interschimbabile (matrite, modele, cilindri gravati etc.) parti care prin intrebuintare si / sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica, cum sunt cuzinetii refractari, uneltele de sfaramare, obiectele de sticla, curelele, funiile, cablurile, anvelopele, si altele asemenea precum si materialele consumabile (cutite, piese abrazive, burghie, panze de fierastrau, ace, platine, site, lanturi, panglici,  lubrefianti, combustibili, catalizatori etc.) 
  • pagube produse prin  deteriorarea captuselii de caramida a furnalelor sau cuptoarelor, a gratarelor de ardere, duzelor de gaze si altele similare; 
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale masinilor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii productive, si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri; 
  • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
  • Explozie, Trasnet, Incendiu, interventia pentru stingerea unui eventual Incendiu;
  • cutremur de pamant, cutremur marin sau succesiune de valuri consecutive acestuia, prabusire ori alunecare de teren, cadere de pietre, viitura, inundatie, uragan;
  • furt, talharie;
  • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale managerilor acestuia;
  • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat sau managerii sai;
  • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
  • cereri de despagubire frauduloase ori avand la baza declaratii false;
  • producerea cu intentie a riscului asigurat, daca acesta rezulta din actele incheiate de organele in drept ori abilitate;
  • bunuri achizitionate sau produse dupa emiterea politei si care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                            Piese si dispozitive de lucru

              Se asigura piesele si dispozitivele de lucru, daca sunt avariate drept consecinta directa a unei avarii asigurate asupra altor parti ale masinii. In acest caz, despagubirea va corespunde costurilor de reparare sau valorii reale imediat dinaintea aparitiei avariei (minima dintre acestea). Noua valoare de inlocuire a pieselor trebuie inclusa in suma asigurata a masinii in cauza.
 

                             Captuseli refractare

              Se asigura captuselile refractare, daca sunt avariate drept consecinta directa a unei avarii asigurate asupra altor parti ale masinii. In acest caz, despagubirea va corespunde costurilor de reparare sau valorii reale imediat dinaintea aparitiei avariei (minima dintre acestea). Se exclude avaria indirecta, constand in scurtarea duratei de viata (exploatare) sau caderea, spargerea caramizilor, din cauza opririi cauzate de un eveniment asigurat in alte parti ale utilajului.
 

                             Anozi, blocuri de filtrare, vase de electroliza

             Se asigura anozii, blocurile de filtrare, vasele de electroliza si captuselile acestora, daca sunt avariate drept consecinta directa a unei avarii asigurate asupra altor parti ale masinii. In acest caz, despagubirea va corespunde costurilor de reparare sau valorii reale imediat dinaintea aparitiei avariei (minima dintre acestea). Se exclude, avaria indirecta, cum ar fi inghetarea vaselor, blocarea conductelor, caderea si spargerea materialului captuselii din cauza defectarii surselor de electricitate, aburi sau alta cauza.
 

                             Cabluri de tractiune

              Se asigura cablurile neelectrice, daca sunt avariate drept consecinta directa a unei avarii asigurate asupra altor parti ale masinii. In acest caz, despagubirea va corespunde costurilor de reparare sau valorii reale imediat dinaintea aparitiei avariei (minima dintre acestea). Noua valoare de inlocuire a cablurilor trebuie inclusa in suma asigurata a masinii in cauza.
 

                            masini utilizate in diverse locatii si zone

              Se accepta ca utilajele mentionate in specificatie sa fie asigurate, pentru a fi folosite in locatii diferite:

 • pe perioada dezmembrarii si montarii in locatiile nominalizate
 • pe timpul transportului catre locatiile nominalizate
   

                             Conditii speciale pentru centrale electrice

              Asiguratul accepta ca asigurarea pentru turbinele hidraulice acoperite prin aceasta clauza este garantata doar daca aceste masini sunt reparate / revizuite la intervale de precizate si conform prescriptiei si/sau recomandarilor producatorului.
 

                            Conditii speciale pentru centrale electrice

              Asiguratul accepta ca asigurarea pentru turbinele de abur sau gaz - ansambluri generatoare si boilere etc, este garantata doar daca aceste instalatii sunt reparate conform prescriptiei si/sau recomandarilor producatorului, privind operarea si intretinerea. Prima reparatie asupra instalatiilor noi trebuie efectuata inaintea expirarii garantiei. Urmatoarele reparatii trebuie efectuate inainte de implinirea unui numar de ore de operare, sau cel putin inainte de implinirea unui numar de ani, minimum dintre acestea.

                             daune provocate de apa

              Se asigura avariile produse de apa asupra masinilor utilajelor si instalatiilor apartinand asiguratului (dar neincluse in specificatia anexa la polita), avarii rezultate dintr-un eveniment asigurat asupra bunurilor asigurate, si sunt acoperite pana la o suma agregat anuala.
 

                              Prese

              Asiguratul accepta ca revizia cadrelor aferente preselor trebuie efectuata periodic, potrivit planificarii asiguratului dar cel putin odata la 12 luni, in scopul prevenirii daunelor, prin metode ne-distructive, urmarind depistarea de sparturi, fisuri etc. O copie a raportului de testare trebuie expediata asiguratorului.
 

                             masini pentru productii speciale

              Se asigura avariile asupra suprafetelor polizate. Nu sunt acoperite zgarieturi, ciupituri asupra cilindrilor si rolelor super-polizati sau acoperiti cu crom si altora asemenea, ce nu sunt consecinte directe si verificabile ale unei Avarii accidentale asigurate. Se admite doar costul reparatiilor indispensabile functionarii acestor suprafete. Orice reconditionare din motive pur estetice se exclude.
 

                            Restrictii asupra acoperirilor in cazul tunelelor, minelor, puturilor

              Asiguratorul nu este raspunzator pentru daune cauzate masinilor asigurate subterane, ce rezulta din Explozie de gaz, apa, nisip umezit sau argila sau prin prabusirea tunelurilor, puturilor si/sau al structurilor lor de sustinere.
 

                             Foc intern la echipamentul electric

             Se asigura avariile interne prin Incendiu asupra echipamentului electric inclus in specificatie,  daca:

 • avaria apare din cauza fenomenelor electrice bruste si neasteptate, cum ar fi scurtcircuit, arc voltaic sau supratensiune, in echipamentul propriu-zis;
 • avaria apare ca rezultat al intreruperii sursei de energie la locatia asigurata, din cauza trasnetului.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

 • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:
  • sa intretina bunul asigurat in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat;
  • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care este intretinut bunul asigurat;
  • sa notifice, asiguratorul in scris, orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
  • sa asigure si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor, impuse ca obligatorii prin legislatia in vigoare si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat de catre organele abilitate; 
  • atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul executarii acesteia, sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun la asiguratori diferiti.
  • in cazul in care la incheierea asigurarii asiguratorul stabileste masuri obligatorii cu termen de realizarea a acestora, asiguratul este obligat la realizarea acestora; in caz contrar imediat dupa expirarea termenului polita se reziliaza de drept fara ca o alta formalitate sa mai fie necesara.

                    In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii, iar in cazurile grave de neglijenta privind intretinerea, dovedite prin acte emise de autoritatile competente, sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat.

 • Obligatii speciale dupa producerea riscului asigurat:
  • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, mai putin cheltuielile prevazute in polita;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, pompierii, politia sau alte organe de cercetare, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 3 zile, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
  • sa pastreze partile avariate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor asiguratului, pentru constatare;
  • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei; 
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;

                     In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare complexa pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul (reprezentantii acestuia).
 • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala, precum si in functie de suma la care s-a facut asigurarea, respectiv la valoarea din nou sau la valoarea ramasa precum si de retinerile prevazute.
 • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a bunurilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.
 • Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat ori valorificate in cazul bunurilor depreciate, iar costul reparatiei (piese, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a bunurilor la data daunei.
 • In functie de sumele la care s-a facut asigurarea si de proportia daunei, drepturile la despagubire reprezinta, pentru bunurile asigurate la:
  • valoarea din nou
   • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, mai putin retinerile prevazute
   • in caz de dauna partiala, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, operatiuni necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat dar fara a depasi suma asigurata din polita.
  • valoarea ramasa 
   • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, mai putin retinerile prevazute;
   • in caz de dauna partiala, costul la data daunei a reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, operatiuni necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat, la care se aplica coeficientul de uzura, dar fara a depasi suma asigurata din polita.

                                 Coeficientul de uzura este dat de raportul dintre valoarea ramasa la care s-a incheiat asigurarea si valoarea din nou a bunului avariat sau distrus sau, dupa caz, a unui bun asemanator avand caracteristici similare. Valoarea din nou se stabileste in baza ofertelor (facturilor proforma) emise de unitatile producatoare sau a rapoartelor de expertiza intocmite de reprezentantii asiguratorului.

 • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca din punct de vedere tehnic se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu.
 • Exceptie de la prevederile anterioare fac bunurile care prin natura lor sunt compacte si care nu se pot demonta, astfel inlocuindu-se intregul ansamblu sau subansamblu.
 • Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se intelege numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat.
 • Costul reparatiei bunurilor este suma reprezentand cheltuielile necesare pentru refacerea bunurilor avariate, cuprinzand cheltuielile pentru materiale, manopera si desfacere a elementelor avariate, in masura in care sunt legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, rezultat din devizul de reparatie intocmit de unitati specializate si autorizate pentru efectuarea unor asemenea lucrari la preturile practicate de acestea pe piata locala.
 • Preturile pentru materiale si manopera vor fi cele rezultate din facturi, bonuri sau alte documente specifice uzuale pe piata locala practicate de unitatile reparatoare.
 • In cazul procurarii direct din strainatate de catre asigurat, a unor parti componente sau piese avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
  • la asigurarile incheiate in valuta, contravaloarea facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila, din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern). 
  • la asigurarile incheiate in lei, contravaloarea in lei a facturii de cumparare - dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data daunei - exprimata in valuta convertibila, din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern).  In cazul in care factura a fost emisa dupa a 60 zi de la data daunei, se va lua in calcul raportul valutar – leu / valuta convertibila - din a 60 zi.
 • Costul reparatiilor fundatiilor asigurate, avariate sau distruse in urma unui risc asigurat, se va despagubi in limita sumei asigurate pe baza de documente justificative.
 • despagubirile pentru cheltuielile prevazute in polita, in limitele sumelor asigurate, vor reprezenta platile efectiv facute de asigurat dovedite cu acte specifice, facturi, bonuri etc.
 • La cererea  asiguratului, reparatiile se pot face si in regie proprie, in urmatoarele conditii:
  • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali;
  • valoarea orara a manoperei reprezinta valoarea orei de manopera a unitatilor reparatoare de pe plan local;
  • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana si a celor provenind de la consignatii) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi acceptate la plata.
 • Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea si nici cuantumul pagubei. Astfel:
  • prin suma la care s-a facut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita, stabilita conform prevederilor din polita de asigurare;
  • prin cuantumul pagubei se intelege costul total al reparatiilor si / sau inlocuirii pieselor avariate potrivit solutiilor tehnice stabilite prin procesul verbal de constatare a pagubelor, inclusiv cheltuieli de transport, taxe vamale, accize, costurile materialelor si manoperei rezultate din actele de reparatie.
 • Din cuantumul despagubirii se scad:
  • fransiza
  • valoarea resturilor recuperabile. In cazul in care nu se cade de acord, prin plata despagubirii, asiguratorul poate intra in posesia bunurilor pentru care despagubirea a fost platita. Intrarea in posesie se face in baza procesului-verbal de predare-primire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul bunurilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora;
  • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
  • avansuri acordate.
 • despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei. In caz de dauna totala pentru sumele asigurate in valuta si prime de asigurare incasate in lei, despagubirile se platesc in lei la cursul B.N.R. de la data daunei.
 • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din paguba care, in urma constatarilor a fost cauzata cu certitudine de evenimentul asigurat.
 • Daca, cu ocazia efectuarii reparatiilor, ca urmare a pagubelor produse din riscuri asigurate, asiguratul a efectuat unele operatiuni suplimentare, inlocuiri sau imbunatatiri fata de avariile constatate si mentionate in procesul verbal, costurile acestora nu se despagubesc.
 • In cazurile in care la data producerii riscului asigurat suma asigurata este inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
 • La solicitarea asiguratului, se poate acorda un avans in contul daunei, de pana la 30% din despagubirea estimata.
 • Pentru politele cesionate in favoarea unei banci sau a unei alte parti, despagubirea nu va putea fi platita pana cand unitatea in favoarea careia este cesionata polita nu isi va da acordul de plata, indicand daca despagubirea se va achita asiguratului sau celui in favoarea caruia este cesionata polita.
 • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire (data daunei) exista o alta asigurare acoperind acelasi risc pentru bunul respectiv, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu suma asigurata.
 • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite.
 • Daca impotriva asiguratului a fost instituita, o ancheta sau o procedura penala in legatura cu dauna, asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu suma cuvenita drept despagubire, cu aplicare de la data evenimentului asigurat, asigurarea continuand pentru suma ramasa.
 • Suma asigurata poate fi reintregita  prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul unei prime aditionale care se retine din despagubirea cuvenita. Orice luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga. In cazul in care asiguratul nu accepta reintregirea sumei asigurate, pentru urmatoarele daune despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata reintregita.

Centrul de daune 
Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.