Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai o polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil si amplasate pe teritoriul Romaniei. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              In baza politei de asigurare, asiguratorul, in limita raspunderii asumate prin polita de asigurare si cu conditia incasarii primelor de asigurare in conditiile si la termenele stabilite, asigura, pe perioada de asigurare si la locatia asigurata, pentru riscurile prevazute, masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele puse in functiune si mentionate in specificatie.

              La cererea expresa a asiguratului, se pot asigura si masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele nepuse in functiune insa raspunderea asiguratorului pentru acestea incepe dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care punerea in functiune a fost notificata in scris de catre asigurat asiguratorului.

              Sunt cuprinse in asigurare masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele care au fost acceptate in urma efectuarii testelor de functionare, fie ca aceste bunuri sunt in stare de functionare sau in repaus, ori demontate in scopul curatarii sau reviziei, ori in cursul efectuarii acestor operatiuni, ori in cursul mutarii in alt loc la aceeasi adresa, ori in cursul remontarii ulterioare.

              Urmatoarele bunuri nu fac obiectul politei de asigurare si nu se pot asigura:

 • orice masini, utilaje, instalatii sau echipamente inmatriculate;
 • ambarcatiuni, nave sau aeronave;
 • nave submersibile;
 • masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele care actioneaza sub pamant (ex. sape, prajini de foraj, stabilizatori etc.) precum si cele ce-si desfasoara activitatea la nivelul solului dar care au legatura directa cu activitatea de sub pamant;
 • masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele aflate in garantie, pentru riscuri de care este raspunzator producatorul / unitatea de reparatii in perioada de garantie oferita de acesta.

               Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului.

               Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.

               Daca interesul, asa cum este definit mai sus, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul / asiguratul este de rea credinta.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
   • proprietate;
   • inchiriata;
   • alta situatie;
  • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
   • modalitatea in care a fost construita:
    • in regie proprie;
    • prin societate autorizata de constructii;
   • tipul locatiei;
   • gradul de ocupare;
   • localizarea in localitate;
   • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
   • anul construirii;
   • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
   • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
   • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
   • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
   • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
  • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
   • puse in functiune;
   • aflate in perioada de garantie;
   • transportabile;
  • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
   • numar de schimburi;
   • programul orar de lucru;
   • numar de zile lucrate pe saptamana;
  • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
   • in timpul unui an:
    • cu caracter rar;
    • uniform repartizat;
   • in timpul unei zile:
    • intermitent;
    • continuu / intensiv;
  • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
   • manual;
   • semiautomat;
   • automat;
   • telecomandat;
  • mentenanta se efectueaza cu:
   • firma specializata;
   • personal propriu specializat;
  • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • procurarea pieselor de schimb se face:
   • de la furnizori interni;
   • de la furnizori externi;
   • prin capacitatea proprie;
  • riscurile dorite a fi acoperite:
   • riscuri de baza;
   • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni, sau multianuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

              Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Suma asigurata prevazuta in polita de asigurare si in specificatie este cea declarata de asigurat si trebuie sa fie egala cu valoarea de asigurare.

                Valoarea de asigurare reprezinta valoarea de inlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelasi tip, calitate, parametri si capacitate. Valoarea de asigurare poate include, daca e cazul, si taxe de transport, taxe vamale, taxa pe valoarea adaugata (TVA) precum si costuri de montaj, aferente bunurilor asigurate. Includerea acestor taxe si costuri in valoarea asigurata se va face prin mentionarea lor in lista masinilor, utilajelor si instalatiilor asigurate / raportul inspectiei de risc.

                In caz contrar, despagubirea nu va include aceste taxe / costuri.

                Bonificatiile si orice rabaturi de pret nu se vor lua in considerare la declararea valorii de asigurare.

                Responsabilitatea privind stabilirea sumei asigurate pentru care se incheie asigurarea este in sarcina asiguratului. Suma asigurata nu este in mod implicit agreata de asigurator la incheierea politei de asigurare.

  Prima de Asigurare: 

                 Plata primei de asigurare se face anticipat si integral, pentru intreaga durata a asigurarii, mentionata in polita de asigurare. La cererea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta ca plata primei de asigurare anuale sa fie efectuata si in rate.

                 Plata primei de asigurare (sau a ratelor de prima) se va face in cuantumul si la termenele precizate in polita de asigurare. Asiguratorul nu are obligatia sa avizeze asiguratul cu privire la scadenta ratelor de prima.

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima cu exceptia primei rate, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective (perioada de pasuire), situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca sumele datorate de asigurat cu titlu de rate de prima nu sunt platite in termenul de pasuire, polita de asigurare se considera reziliata de plin drept, fara nici o alta formalitate prealabila, cu incepere de la scadenta ratei de prima neachitate, fara returnarea ratelor de prima deja incasate.

                 La asigurarile incheiate pe perioade diferite de un an, prima de asigurare se calculeaza astfel:

  • pentru perioade mai mici de un an, primele de asigurare se calculeaza pe numarul lunilor de asigurare, aplicandu-se pentru fiecare luna sau fractiune de luna 1/10 din prima anuala, dar nu mai mult decat prima anuala. Fiecare fractiune de luna este considerata luna intreaga. Prima minima este cea aferenta unei perioade de asigurare de 3 luni.
  • pentru perioade mai mari de un an, primele de asigurare se calculeaza pe numarul lunilor de asigurare, aplicandu-se 1/12 din prima anuala, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, corespunzatoare perioadei asigurate. Fiecare fractiune de luna este considerata luna intreaga.
  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

                 Asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune produse, la locatia asigurata si pe durata politei de asigurare, masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor asigurate sau unor parti din acestea, de evenimente bruste si neprevazute din orice cauza, cu exceptia celor excluse in mod expres.

                 Pagubele acoperite pot fi cauzate, de exemplu, de: defecte de turnare si de materiale, erori de proiectare, greseli de montare sau instalare, executie defectuoasa, nepricepere, neglijenta prepusilor, insuficienta apei in boilere, dezmembrare datorata fortei centrifuge, scurt-circuit, sau din alte cauze care nu sunt in mod expres excluse, pagube care fac necesara repararea sau inlocuirea bunului respectiv.

                 Prin neglijenta se intelege situatia in care din culpa asiguratului se produce un prejudiciu asupra bunurilor care fac obiectul politei de asigurare, fara voia sau intentia acestuia. Este o forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei, desi acesta avea obligatia si posibilitatea sa-l prevada.

   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru locatia asigurata, sunt:

                  Asiguratorul nu va fi raspunzator, respectiv nu va acorda despagubiri / indemnizatii asiguratului pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa, rezultata sau agravata, direct sau indirect, de:

   • pagube produse la obiecte interschimbabile (care se pot inlocui unele cu altele), precum:
    • SDV-uri, (de ex. matrite, sabloane, modele, cilindri gravati);
    • piese care prin intrebuintarea si / sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau reducere a valorii prin intrebuintare (de ex.: site, cabluri, lanturi, benzi transportoare cuzineti refractari, unelte de sfaramare, sfredele, burghie, cutite, obiecte din sticla, curele, funii, baterii, pneuri, anvelope de cauciuc, conducte flexibile, conectori si materiale de ambalat, prajini de foraj, stabilizatori, etc.);
    • agenti de exploatare (de ex.: uleiuri, lubrifianti, combustibili, catalizatori).
   • Incendiu, lovitura directa a trasnetului, Explozie, stingere a unui Incendiu sau demolare ulterioara, cadere a avioanelor sau a altor aparate aeriene sau a obiectelor provenind din acestea, orice fel de furt sau tentativa de furt, prabusire a cladirilor, inundatie, cutremur de pamant, alunecare sau prabusire de teren, tasare a terenului, avalansa de zapada, greutatea stratului de zapada, uragan, tornada, furtuna, vijelie, ploaie torentiala, grindina, ciclon, eruptie vulcanica sau catastrofe naturale similare;
   • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere militara sau uzurpare de putere, dictatura, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, terorism, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de catre orice autoritate politica;
   • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
   • daune datorate defectelor existente la momentul incheierii asigurarii, chiar daca acestea erau cunoscute de asigurat sau nu;
   • culpa grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in producerea riscului asigurat;
   • culpa grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in marirea pagubei (chiar daca nu exista culpa in producerea riscului asigurat);
   • riscurile asigurate produse cu intentie de:
    • asigurat / contractant / beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate;
    • prepusii asiguratului / contractantului / beneficiarului;
    • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc in cladirea asigurata;
   • neglijenta grava a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant / prepus al asiguratului / contractantului / beneficiarului; prin neglijenta grava se intelege comportamentul unei persoane care da dovada de o lipsa neobisnuita de grija si atentie, precum si de indiferenta fata de ceea ce ar trebui, in principiu, sa fie clar pentru oricine intr-o anumita situatie;
   • daune de care producatorul, furnizorul sau unitatea de reparatii sunt responsabili prin lege sau printr-un contract;
   • daune de consecinta financiara de orice natura (de ex. pierderi de valoare, pierderi de profit, pagube banesti produse de imposibilitatea executarii contractelor, pierderea clientelei, etc.);
   • daune descoperite in timpul efectuarii unui inventar sau in timpul unor operatiuni normale de service;
   • daune provocate bunurilor asigurate de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau care nu au in atributie si / sau nu sunt calificate in conducerea sau manipularea bunurilor asigurate;
   • daune produse la orice autovehicule / vehicule inmatriculate in timpul transportului sau deplasarii prin forta proprie a utilajelor asigurate pe drumurile publice;
   • furtul simplu, disparitia inexplicabila;
   • Vandalism (acte de distrugere cu intentie a bunurilor asigurate de catre persoane cunoscute sau necunoscute);
   • pagube consecinta directa a influentei continue a exploatarii (ex: uzura, cavitatie, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatra la cazane, etc.);
   • plati peste despagubirea pentru pagube materiale, asa cum este stabilit in polita.

                   In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu prevederile excluderilor de mai sus, distrugerea sau avarierea nu este asigurata prin polita de asigurare, cade in sarcina asiguratului sa dovedeasca faptul ca paguba nu se datoreaza cauzelor mentionate in aceste excluderi.

                   Cheltuieli excluse:

   • Cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate, daca evenimentul asigurat nu ar fi avut loc (de ex. service, intretinere, etc.) si care se desfasoara in mod curent pentru buna intretinere si functionare a bunului asigurat;
   • Cheltuieli suplimentare efectuate in legatura cu transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea anterioara daunei;
   • Cheltuieli suplimentare efectuate pentru paleative (improvizatii) sau reparatii / inlocuiri temporare a bunurilor asigurate;
   • Orice alt tip de cheltuieli suplimentare care nu au fost incluse in suma asigurata.

                  Prin aceasta polita de asigurare nu se acopera cheltuielile suplimentare ce se pot efectua ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, precum: lucrul peste program, pe timpul noptii sau al sarbatorilor legale sau cele determinate de transportul expres al bunurilor asigurate.

    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare, intrucat polita acopera standard toate riscurile numite.

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

    • Asiguratul / contractantul este obligat sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare.
    • Asiguratul / contractantul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
    • Asiguratul / contractantul este obligat:
     • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
     • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare.

                        Sunt considerate conditii care influenteaza riscul cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale, conditii stabilite prin documentele valabile. In cazul in care exista dubii, asiguratorul are dreptul sa solicite informatii, in scris, cu privire la conditiile care influenteaza riscul.

                        In caz de neindeplinire a obligatiilor anterioare, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

                        Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul
    primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

    • In scopul prevenirii producerii pagubelor, asiguratul este obligat sa respecte instructiunile producatorului si recomandarile privind bunurile asigurate, in legatura cu operatiunile de protectie, service si intretinere.
    • In perioada de valabilitate a politei, asiguratul este obligat:
     • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului cu privire la protectia, paza si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
     • sa respecte recomandarile rezonabile ale asiguratorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate;
     • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, dar fara sa se limiteze la: valoarea bunurilor, folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa modifice sau sa agraveze riscul. De asemenea, sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile suplimentare de prevenire, potrivit cu imprejurarile, urmand ca obiectul asigurarii si prima de asigurare sa fie modificate corespunzator, de la data schimbarii respective;
     • sa repuna in functiune bunul asigurat dupa reparatii de rutina (neasigurate) sau dupa reparatii efectuate ca urmare a unui eveniment asigurat, in maxim 30 zile calendaristice;
     • sa permita asiguratorului accesul la bunurile asigurate in orice moment;
     • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator.
     • sa avizeze in scris asiguratorului inceputul si sfarsitul fiecarei perioade mai mari de 30 de zile consecutive de inactivitate; avizarea se va face cu minimum cinci zile lucratoare inainte de inceputul perioadei de inactivitate.
    • In cazul producerii unui eveniment asigurat: dupa ce a avut loc o distrugere sau avariere care conduce sau poate conduce la pretentii de despagubire, in conditiile politei de asigurare, asiguratul este obligat:
     • sa ia toate masurile care ii stau in putinta pentru diminuarea distrugerii sau avariei;
     • sa ia, sau sa participe la luarea, sau sa permita sa fie luate masuri rezonabile pentru micsorarea si limitarea pagubelor precum si pentru minimizarea costurilor generate de acestea;
     • sa instiinteze asiguratorul, pe propria sa cheltuiala, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre producerea daunei, despre cauza si marimea probabila a daunei, prin telefon, telegrama, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Daca dauna a fost raportata telefonic, notificarea scrisa trebuie transmisa in interval de maximum 3 zile calendaristice;
     • sa furnizeze asiguratorului informatii complete precum si toate documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
     • sa acorde sprijin deplin pentru investigarea atat a cauzelor cat si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunului avariat, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
     • sa pastreze piesele afectate si sa le puna la dispozitia asiguratorului sau expertilor acestuia, pentru inspectie.
    • Asiguratul poate executa reparatia sau inlocuirea numai dupa ce asiguratorul si-a dat acordul. In cazul in care asiguratorul nu efectueaza constatarea in termen de 20 zile calendaristice de la instiintarea daunei, asiguratul poate executa reparatiile sau inlocuirile.
    • Respectarea riguroasa si indeplinirea conditiilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului / contractantului, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile asiguratului / contractantului la cererea / declaratia de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
    • Toate instiintarile asiguratorului sau asiguratului / contractantului trebuie facute in scris pentru a fi opozabile.
    • In caz de nerespectare a obligatiilor precizate anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii (indemnizatiei) daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de tipul "ALL RISK" (toate riscurile numite) pentru cazurile de Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
    • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
    • sa primeasca avizarile de dauna;
    • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
    • sa emita oferte de despagubire;
    • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
    • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
    Procedura Daune: 
    • Asiguratorul va despagubi pe asigurat sau beneficiar in cazul producerii, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, a unei pagube dintr-un risc acoperit prin asigurare, prin plata in numerar (compensare in bani), prin inlocuire sau prin reparare (inlocuire in natura), potrivit optiunii asiguratorului. Inlocuirea bunului distrus sau disparut se face cu un bun similar de acelasi tip, capacitate, vechime si caracteristici tehnice.
    • Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu fiecare din bunurile asigurate, suma asigurata mentionata in lista masinilor, utilajelor si instalatiilor asigurate / raportul inspectiei de risc, pentru fiecare din acestea si nici valoarea de asigurare a fiecaruia la data producerii evenimentului asigurat.
    • Daca la data producerii evenimentului asigurat se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de asigurare a bunului respectiv la momentul daunei, indemnizatia cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata inscrisa in polita de asigurare si valoarea de asigurare a bunului la data producerii evenimentului asigurat (principiul proportionalitatii). Aceasta clauza se aplica fiecarui bun asigurat, in mod separat si numai in cazul in care raportul este mai mic de 0,9.
    • Daca asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata mai mare decat valoarea de asigurare (supraasigurare), in cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul va recalcula si va restitui asiguratului prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata iar cuantumul despagubirii se va stabili conform prevederilor de mai jos.
    • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata.
    • La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi reintregita printr-un act aditional la polita initiala, contra platii diferentei de prima corespunzatoare (prima de reintregire).
    • La plata despagubirii, asiguratorul are dreptul sa ceara in scris, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului bunurile, subansamblele sau partile componente pentru care s-a platit despagubirea, in caz contrar asiguratorul avand dreptul de a refuza plata despagubirii.
    • Cuantumul despagubirii / indemnizatiei se stabileste scazand din cuantumul pagubei retinerile stabilite in baza politei de asigurare:
     • rezultatul aplicarii principiului convenit pentru plata despagubirii (principiul proportionalitatii sau principiul primului risc);
     • valoarea la data daunei a resturilor recuperabile care se mai pot intrebuinta sau valorifica; prin resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica se intelege diferite piese, subansamble sau elemente, metale, materialul lemnos, rezultate din fiecare bun avariat sau distrus, a caror valoare la data producerii evenimentului asigurat se stabileste in baza valorii de inlocuire a acestora. In cazul in care valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, valoarea resturilor reprezinta valoarea de inlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzatoare bunurilor respective (cu exceptia materialelor auxiliare, geamurilor, oglinzilor si altor bunuri casabile, de la bunurile in cauza) si eventuala depreciere valorica rezultata in urma pagubei;
     • fransiza stabilita in polita de asigurare;
     • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
     • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
    • In cazul producerii unei pagube acoperite prin polita de asigurare, stabilirea despagubirilor se face astfel:
     • in cazul unei pagube partiale:
      • in cazul unei avarii care poate fi remediata: costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa de operare imediat anterioara producerii evenimentului asigurat, la care se adauga costurile de demontare si de montare necesare reparatiei, plus costurile de transport de la / la atelierul de reparatii, precum si taxele vamale si TVA, daca este cazul, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata.
      • in cazul in care reparatiile se executa de catre asigurat in ateliere proprii, asiguratorul va despagubi costurile cu materialele si cu salariile celor implicati in reparatiile respective plus un procent rezonabil (dar nu mai mult de 20% din costul reparatiilor necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa de operare imediat anterioara producerii evenimentului asigurat) pentru acoperirea regiilor proprii. Nu se va scadea uzura, dar din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se mai pot folosi sau valorifica;
      • in cazul in care costul reparatiilor detaliat mai sus este egal sau depaseste valoarea reala (ramasa) a bunului asigurat la data producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despagubirea se va stabili conform paragrafului urmator.
     • in cazul unei pagube totale: la valoarea reala (ramasa) a bunului la data producerii evenimentului asigurat, incluzand cheltuielile pentru transport obisnuit, costul montajului si al taxelor vamale, daca este cazul, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata. Valoarea reala (ramasa) se va calcula prin scaderea uzurii din valoarea de inlocuire a utilajului. Uzura bunurilor avariate sau distruse se stabileste in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat conform unui tabel cu procentele stabilite de asigurator. Din despagubirea cuvenita se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica.
    • Prin polita de asigurare nu se despagubeste costul modificarilor, adaugirilor si / sau imbunatatirilor.
    • Despagubirea acopera si costul reparatiilor provizorii efectuate de asigurat, daca astfel de reparatii constituie parte a reparatiilor definitive si nu majoreaza cheltuielile totale de reparatii.
    • Raspunderea asiguratorului in baza politei de asigurare inceteaza pentru orice bun asigurat, care a suferit o avarie, daca reparatia bunului respectiv nu este conforma cu specificatiile tehnice si cu tehnologia de reparatii.
    • Asiguratorul plateste despagubiri numai pe baza facturilor, chitantelor si altor documente care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuirii, dupa caz, si ele corespund cu reparatiile si / sau inlocuirile pe care dauna / pierderea bunului asigurat le-a impus.
    • La cererea expresa a asiguratului exprimata in scris, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri, ca urmare a unei daune deja constatate, acoperite prin polita de asigurare, in limita a maximum 40% din cuantumul pagubei estimate.
    • In cazul in care asiguratul nu mai doreste repararea bunului avariat, despagubirea se poate face in urma evaluarii asiguratorului, pe baza unui deviz antecalculat, a preturilor de producator sau de reprezentanta, a cataloagelor de specialitate, etc., in limita valorii reale a bunului avariat.
    • Calculul despagubirii cuvenite se face prin scaderea din despagubirea stabilita conform celor de mai sus, a fransizei si a valorii recuperate (piesele, subansamblele si materialele care mai pot fi reutilizate sau valorificate), la data producerii evenimentului asigurat.
    • Daca in momentul producerii distrugerii sau avariei oricarui bun asigurat prin polita, se constata ca suma asigurata declarata de asigurat este mai mica decat valoarea de asigurare (subasigurare), asiguratul va primi o despagubire care se calculeaza tinand cont de raportul intre suma asigurata si valoarea de asigurare.
    • Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu raportul dintre suma asigurata / limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate / limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultativa in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.
    • despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile intocmite in lei se platesc in lei. In cazul in care prima de asigurare sau ratele de prima de asigurare se platesc in echivalentul in lei al unei valute, despagubirea (indemnizatia) se va calcula la cursul valutar BNR al valutei respective valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
    • Asiguratorul va efectua plata despagubirii in termen de maxim 15 zile calendaristice de la furnizarea de catre asigurat a tuturor documentelor necesare care sa ateste producerea si cauzele daunei, precum si documentele necesare care sa ateste efectuarea reparatiei sau a inlocuirii bunului asigurat, dupa caz.

    Notificare daune:

    Call Center Constatare daune

    Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

    021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

     Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

    Diverse: 

                  Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                  Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                  Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                  Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                  Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                  Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                  Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                  Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                  Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.