Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - ASITO KAPITAL

asigurari asito kapital masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Elena Vacarescu, nr. 100A.

office@asitokapital.ro

Tel:    021.230.04.63, 021.230.09.62

Fax:   021.230.35.08

              Societatea de asigurare reasigurare ASITO KAPITAL S.A. a fost infiintata in 1998 ca parte a grupului petrolier Lukoil avand drept grup tinta de clientii, corporatiile mijlocii si mari din domeniul industrial. Din 2003 ASITO KAPITAL si-a deschis portile pentru toate categoriile de clienti, persoane fizice si juridice, din Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Italia, Spania, Olanda, Grecia, Luxemburg, Bulgaria. ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-025-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASITO KAPITAL S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, amplasate pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Sunt cuprinse in asigurare utilaje, instalaii, masini sau echipamente care au fost acceptate in urma efectuarii testelor de funcionare, fie ca aceste bunuri sunt in stare de functionare sau in repaus, ori demontate in scopul curatarii sau reviziei, ori in cursul efectuarii acestor operatiuni, ori in cursul mutarii in alt loc la aceeasi adresa, ori in cursul remontarii ulterioare.

              Daca, pe parcursul perioadei de asigurare bunurile asigurate specificate in anexe, sau parti ale acestora, cu conditia de a fi fost folosite conform instructiunilor producatorului, sufera orice dauna sau avarie brusca si neprevazuta, cauzata de producerea oricarui eveniment care nu este exclus explicit in cuprinsul poliei, atunci asiguratorul va indemniza asiguratul pentru cheltuielile efectuate pentru remedierea daunei (prin reparare sau inlocuire) in limita sumei asigurate corespunzatoare fiecarui bun asigurat, dar si a sumei asigurate totale.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
   • proprietate;
   • inchiriata;
   • alta situatie;
  • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
   • modalitatea in care a fost construita:
    • in regie proprie;
    • prin societate autorizata de constructii;
   • tipul locatiei;
   • gradul de ocupare;
   • localizarea in localitate;
   • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
   • anul construirii;
   • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
   • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
   • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
   • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
   • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
  • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
   • puse in functiune;
   • aflate in perioada de garantie;
   • transportabile;
  • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
   • numar de schimburi;
   • programul orar de lucru;
   • numar de zile lucrate pe saptamana;
  • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
   • in timpul unui an:
    • cu caracter rar;
    • uniform repartizat;
   • in timpul unei zile:
    • intermitent;
    • continuu / intensiv;
  • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
   • manual;
   • semiautomat;
   • automat;
   • telecomandat;
  • mentenanta se efectueaza cu:
   • firma specializata;
   • personal propriu specializat;
  • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • procurarea pieselor de schimb se face:
   • de la furnizori interni;
   • de la furnizori externi;
   • prin capacitatea proprie;
  • riscurile dorite a fi acoperite:
   • riscuri de baza;
   • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (15 zile calendaristice);
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

              Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Suma asigurata este egala cu costul de inlocuire a bunurilor asigurate, prin bunuri noi, de acelasi tip si de aceeasi capacitate, ceea ce inseamna costul inlocuirii, incluzand, de exemplu, cheltuielile de transport, taxele si comisioanele vamale, daca este cazul, precum si costul montarii.

                Suma asigurata pentru tabere, baraci, ateliere, estrade, matrite, cofraje va fi valoarea reala de la data incheierii politei.

                In cazul in care se constata ca suma asigurata inscrisa in polita este mai mica decat valoarea de inlocuire, asiguratorul va despagubi numai acea proportie din dauna care exista intre suma asigurata inscrisa in polita si valoarea de inlocuire, iar daca exista mai multe bunuri in aceasta situatie, fiecare dintre ele este supus acestei conditii in mod separat (clauza de subasigurare).

                Daca la data producerii riscului asigurat, suma asigurata este mai mare decat costul de inlocuire (din nou), despagubirea nu va putea depasi valoarea de inlocuire (din nou), iar prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata va fi restituita asiguratului.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita integral la incheirea politei, iar daca plata se face in rate, in cuantumul si termenele menionate in polita. Asiguratul are dreptul sa plateasca prima de asigurare sau rata scadenta in 15 zile calendaristice de la data scadentei respective, polita ramanand in vigoare pana la expirarea acestui termen.

                 In caz de neplata a primei de asigurare sau a ratei in conformitate cu termenii politei, asiguratorul poate decide rezilierea ei, fara a mai fi nevoie de o notificare scrisa in acest sens. In cazul in care prima de asigurare sau rata acesteia nu a fost platita sau a fost platita cu o intarziere mai mare de 15 zile de la data scadentei asiguratorul nu mai este obligat la plata vreunei despagubiri conform politei de asigurare pentru daunele aparute dupa scadenta primei.

                 Daca, inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea raspunderii asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, polita se reziliaza de drept, iar, in eventualitatea in care asiguratul a platit integral prima de asigurare sau o parte din aceasta, acesta este indreptatit sa o recupereze integral sau proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

  • Pagubele materiale sau pierderile suferite de bunurile cuprinse in specificatie si aflate la adresa mentionata in polita, ca urmare a avarierii sau distrugerii provocate de un eveniment neprevazut si brusc ce nu este exclus in mod expres, astfel incat bunul asigurat nu-si mai poate indeplini functia sa.
  • Pagubele acoperite pot fi cauzate, de exemplu, de: defecte de turnare si de materiale, erori de proiectare, greseli de montare sau instalare, executie defectuoasa, nepricepere, neglijenta prepusilor, insuficienta apei in boilere, dezmembrare datorata fortei centrifuge, scurt-circuit, sau alte cauze care nu sunt in mod expres excluse, pagube care fac necesara repararea sau inlocuirea bunului respectiv.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

  • Asigurarea nu acopera daunele sau pierderile determinate de:
   • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
   • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
   • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
   • terorism, asa cum este definit in legea interna sau in conventiile si tratatele internationale;
   • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
   • rascoale, greve, greve patronale, tulburari civile si tulburari provocate de sindicate;
   • Vandalism (acte de distrugere cu intentie a bunurilor asigurate de catre persoane cunoscute sau necunoscute);
   • Incendiu, lovitura directa a trasnetului, Explozie (cu exceptia exploziei combustibilului gazos in boilere), stingere a unui Incendiu sau demolare ulterioara, cadere a avioanelor sau a altor aparate aeriene sau a obiectelor provenind din acestea, orice fel de furt sau tentativa de furt, prabusire a cladirilor, inundatie, cutremur, alunecare sau prabusire de teren, avalansa, uragan, furtuna, ciclon, eruptie vulcanica sau catastrofe naturale similare;
   • poluare sau contaminare din orice cauza.
  • Pierderi sau pagube produse direct sau indirect sau ca o consecinta a sau agravate de actiunea intentionata a asiguratului, a persoanelor pentru care acesta este responsabil sau a reprezentantilor sai;
  • Uzura, cavitatie, eroziune, coroziune, oxidarea, depunere de piatra la cazane sau deteriorarea graduala cauzata de exploatarea normala a bunurilor asigurate;
  • fransiza / excesul specificat in polita si care cade in sarcina asiguratului pentru fiecare eveniment. Daca mai mult de un bun asigurat este distrus sau avariat in unul si acelasi eveniment, asiguratul nu va trebui, totusi, sa suporte mai mult decat cea mai mare fransiza din cele aplicabile bunurilor asigurate distruse sau avariate in acel eveniment;
  • Orice cheltuieli pentru ajustari standard sau normale, remedierea erorilor de functionare si mentenana ale bunurilor asigurate, daca nu sunt necesare in legatura cu repararea unei daune asigurate;
  • Orice cheltuieli pentru realizarea de modificari, adaugiri, imbunatairi sau revizii generale;
  • Pierderi sau daune aparute in timpul orcarui proces de testare a bunului asigurat sau aparute ca urmare a utilizarii bunului asigurat in alt scop sau alta maniera decat pentru care a fost proiectat;
  • Pierderi sau daune descoperite la momentul efectuarii unui inventar sau in timpul unui service de rutina;
  • Pierderi sau daune pentru care, potrivit legii sau prin contract, este raspunzator furnizorul, producatorul sau reparatorul (inclusiv atelierul / sectia de reparatii);
  • Pierderi sau daune rezultand din utilizarea oricarui bun asigurat dupa producerea unei daune, dar inaintea remedierii acesteia, iar functionarea normala nefiind garantata;
  • daune interese, daune de consecinta sau indirecte, sau raspundere de orice tip sau categorie.

               Bunuri care nu sunt acoperite prin aceasta asigurare

                       Daca nu este prevazut in mod explicit in polia, nu se include in acoperirea acesteia pierderea sau avarierea urmatoarelor bunuri:

  • piesele inlocuibile si componentele care se ataseaza, cum sunt cutitele de freza, burghiele, cutitele sau alte muchii taietoare, lamele de fierastrau, matritele, formele de turnare, sabloanele, suprafetele de pulverizare si zdrobire, filtrele si sitele, cuzineti refractari, unelte de sfaramare, obiecte din sticla;
  • franghiile, curelele, lanturile, benzile elevatoare si transportoare, bateriile, anvelopele, conductoarele si cablurile de conectare, conductele flexibile, materialele pentru articulatii si ambalare ce se inlocuiesc cu regularitate, cu exceptia cazurilor de dauna totala cand acestea se despagubesc;
  • combustibili, medii de racire, lubrefianti, alimentari de petrol, catalizatori;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, de la ASITO KAPITAL S.A. sunt:

  • Asiguratul va intreprinde toate masurile rezonabile pentru mentinerea bunurilor asigurate in conditii de utilizare eficienta si se va asigura ca nici un echipament nu va fi folosit in mod excesiv.
  • Asiguratul va respecta cu strictete instructiunile producatorului pentru operare, verificare si revizie, conditiile si restrictiile in vigoare impuse de autoritatile competente precum si orice alte conditii sau restrictii referitoare la operarea sau intretinerea bunurilor asigurate.
  • In cazul oricarei pierderi sau avarii acoperita sau nu prin polita, asiguratul va intreprinde toate masurile necesare si rezonabile pentru a minimiza pierderile si pentru a preveni pierderi sau avarii ulterioare.
  • Orice alta pierdere sau avariere ulterioara, cauzata direct sau indirect de incapacitatea asiguratului de a lua astfel de masuri nu va fi recuperabila prin polita.
  • Orice astfel de actiune a asiguratului sau asiguratorului in recuperarea, salvarea si conservarea bunului asigurat va fi considerata ca fiind realizata in beneficiul tuturor celor interesati si fara prejudicierea drepturilor oricarei parti.
  • In cazul producerii unui eveniment pretins a fi acoperit de polita, este datoria asiguratului sa instiinteze imediat autoritatile competente cerandu-le intocmirea de acte referitoare la imprejurarile evenimentului asigurat si pagubele provocate.
  • Asiguratul este obligat ca in in maxim 3 zile calendaristice de la producerea (sau de cand a luat la cunostinta de producere) riscului asigurat, sa notifice telefonic sau prin fax sau e-mail, precum si in scris asiguratorul despre imprejurarile, locul, data, ora si cauzele producerii riscului asigurat, estimarea pagubelor produse si natura lor.
  • Asiguratul are sarcina de a dovedi ca pierderea a fost cauzata de un risc asigurat si de asemenea trebuie sa dovedeasca marimea pierderii. Constatarea pagubelor se face de catre asigurator direct sau prin imputerniciti impreuna cu asiguratul sau prin expertiza, daca s-a convenit in acest mod de asigurat si asigurator.
  • Asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele de care dispune, inclusiv cele necesare in concordanta cu legislatia in vigoare si cu practica.
  • Dupa instiintarea asiguratorului, asiguratul poate repara sau inlocui orice dauna minora cu acordul scris al asiguratorului. In toate celelalte situatii reprezentantii asiguratului trebuie sa poata inspecta si examina prejudiciul inainte ca orice reparatie sa fie efectuata. Totusi asiguratul are dreptul de a lua toate masurile absolut necesare pentru siguranta si continuarea activitatii.
  • Asiguratorul nu va despagubi nici un prejudiciu despre care nu a fost instiintat in termen de 14 zile de la data producerii evenimentului care a cauzat prejudiciul.
  • Asiguratul trebuie sa intretina bunul asigurat in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate. In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratul trebuie sa conserve bunul avariat care constituie obiectul asigurarii, pana cand asiguratorul efectueaza inspectia de constatare a daunei. Inspecia de constatare a daunei poate fi facuta direct de catre asigurator sau de catre un reprezentant numit de acesta.
  • Asiguratul trebuie sa furnizeze asiguratorului toate documentele si informatiile in legatura cu evenimentul asigurat, precum si sa notifice imediat asiguratorul asupra tuturor actiunilor luate de persoanele implicate in evenimentul asigurat si de organele autoritatilor abilitate cu problemele legate de evenimentul asigurat.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASITO KAPITAL S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul va acorda despagubiri numai in baza facturilor originale, documentelor doveditoare si justificative.
  • Pierderea reala sau avaria produsa bunului asigurat este determinata astfel:
   • In cazurile in care daunele aduse unui bun asigurat pot fi reparate:
    • asiguratorul plateste cheltuielile suportate in mod necesar pentru readucerea bunului deteriorat in starea de functionare anterioara producerii daunei, plus costul demontarii si reconstruirii, suportat in scopul efectuarii reparatiilor, precum si cheltuielile de transport obisnuite spre si de la un atelier de reparatii, taxele si comisioanele vamale, daca exista, in masura in care astfel de cheltuieli au fost incluse in suma asigurata.
    • in cazul in care reparatiile sunt executate intr-un atelier aflat in proprietatea asiguratului, asiguratorul plateste costul materialelor si al manoperei depuse in scopul reparatiilor, plus un procent rezonabil pentru acoperirea cheltuielilor de regie. Nu se face nicio reducere pentru amortizare in privinta pieselor inlocuite, dar se va lua in calcul valoare celor recuperate.
    • daca valoarea oricarui bun asigurat sau a unei parti a acestuia creste in urma efectuarii reparatiilor, raspunderea asiguratorului se diminueaza cu suma cu care valorea bunului asigurat creste.
   • In cazul in care costul reparatiilor, astfel cum s-a mentionat mai sus in mod detaliat, este egal cu sau depaseste valoarea efectiva a bunului asigurat imediat inainte de producerea daunei, bunul va fi considerat distrus, iar plata se va face astfel cum este descris mai jos.
   • In cazurile in care un bun asigurat este distrus, asiguratorul plateste valoarea efectiva a bunului asigurat, imediat inainte de producerea daunei, inclusiv cheltuielile de transport obisnuite, costul montarii, taxele vamale, daca este cazul, cu conditia ca respectivele cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata, aceasta valoare efectiva calculandu-se prin deducerea amortizarii / uzurii adecvate din valoarea de inlocuire a bunului respectiv. Valoarea oricarei recuperari va fi dedusa din despagubire.
  • Cheltuieli suplimentare
   • Orice cheltuieli suplimentare suportate pentru orele suplimentare de lucru, lucru in schimbul de noapte, lucru in timpul sarbatorilor oficiale si cheltuielile de transport expres sunt acoperite de polia numai daca se convine in scris acest lucru in mod special
   • Costul oricaror reparatii provizorii vor fi despagubite numai daca aceste reparatii sunt parte a reparatiilor finale si nu sporesc costurile de reparatii totale.
   • Cheltuielile ocazionate de expertizarea daunei daca asiguratorul considera epertizarea necesara insa doar in limita a 5% din suma asigurata;
  • Suma specificata in poltia ca fransiza / exces va fi dedusa din suma fiecarei despagubiri si / sau serii de despagubiri provenite din evenimente diferite, asiguratorul fiind raspunzator pentru restul despagubirii.
  • Suma maxima a despagubirii, in conformitate cu fiecare cerere valabila si / sau serie de cereri ca urmare a evenimentelor asigurate, inainte de aplicarea fransizei, nu poate depasi suma asigurata, limita de despagubire sau sub – limitele, asa cum sunt prevazute in sectiunea respectiva a politei.
  • In cazul in care asiguratul a primit plati de la teri, atunci aceste sume vor fi deduse din suma despagubirii platibile prin aceasta polita inainte de aplicarea fransizei.
  • In cazul in care la data platii despagubirii prima de asigurare nu a fost platita integral asiguratorul are dreptul sa retina sumele reprezentand ratele neplatite din despagubire.
  • Suma totala a despagubirilor platite pe perioada asigurarii nu vor depasi suma asigurata prevazuta in polita.
  • La solicitarea asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans in contul daunei, de pana la 30% din despagubirea estimata.
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor convenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • Optiunea asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul asigurat.
  • Asiguratorul are optiunea de a a repara, reface sau inlocui bunul avariat sau distrus sau oricare parte a lui, in loc sa plateasca suma corespunzatoare distrugerii sau avarierii, sau se poate alatura altui asigurator in a face astfel.
  • Asiguratorul se obliga ca prin reparare, refacere sau inlocuire sa restabileasca starea bunul afectat asa cum era aceasta inainte de producerea evenimentului asigurat, dar numai in masura in care circumstantele o permit si intr-o maniera satisfacatoare, si sub nici o forma asiguratorul nu va fi obligat sa cheltuiasca mai mult in repararea, refacerea sau inlocuirea bunului decat suma asigurata pentru acel bun.
  • Daca asiguratorul alege sa repare, refaca sau sa inlocuiasca orice bun avariat sau parte a lui, asiguratul va furniza asiguratorului, pe cheltuiala proprie, planuri, specificatii tehnice, masuratori, cantitati si alte astfel de particularitati pe care asiguratorul le poate solicita. Nici o actiune realizata sau cauzata de asigurator care vizeaza repararea, refacerea sau inlocuirea nu va fi considerata o alegere a asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul respectiv.
  • In cazul in care asiguratorul nu va putea repara, reface sau inlocui bunul asigurat, din cauza unor reglementari locale sau altei reglementari in vigoare, asiguratorul va fi totusi raspunzator de suma necesara pentru repararea sau inlocuirea bunului.
  • In cazul in care asiguratorul plateste asiguratului pentru pierderea totala, furtul bunului asigurat sau pentru inlocuirea unor pari ale acestuia, dreptul asupra unor astfel de bunuri sau parti inlocuite sunt transferate asiguratorului.
  • Asiguratorul are dreptul sa-si exercite dreptul de recuperare, caz in care asiguratul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a incredinta drepturile sale in beneficiul asiguratorului.
  • Daca bunul este recuperat inainte de sau dupa orice plata de despagubire, asiguratul, in urma recuperarii bunului, va returna toate sumele platite de asigurator acestuia.
  • Asiguratorul va fi raspunzator doar, in limitele si conditiile politei, pentru orice avarie fizica directa la bunul asigurat sau a oricarei parti a acestuia.
  • Asiguratul nu va putea abandona un bun asigurat, pentru care a fost despagubit, asiguratorului, indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia bunului, decat cu acceptul scris al asiguratorului.
  • In limitele indemnizatiei platite asiguratului, asiguratorul se subroga in drepturile acestuia, impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei.
  • Asiguratul va acorda asiguratorului tot sprijinul de care este capabil in vederea conservarii drepturilor sale de regres, va face toate demersurile necesare pentru a permite asiguratorului sa intenteze actiuni judecatoresti in numele asiguratului.
  • Toate sumele recuperate amiabil sau prin hotarare judecatoreasca vor fi mai intai folosite pentru rambursarea platilor efectuate de asigurator, pana la limita platilor efectuate prin polita.
  • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care impiedica regresul.
  • Asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii catre asigurat in urmatoarele cazuri:
   • asiguratul nu a dezvaluit asiguratorului toate faptele materiale si circumstantele privind obiectul asigurat si / sau pierderea care sunt cunoscute sau ar trebui sa fie cunoscute de asigurat in cursul normal al activitatii sale, sau daca a furnizat asiguratorului informatii false sau care induc in eroare si care privesc bunul asigurat si / sau circumstantele si marimea pierderii.
   • asiguratul nu a indeplinit / respectat conditiile poliei si legislatia in vigoare sau daca prin actiunile lui a determinat cresterea volumului pierderii, dar doar pentru acea suma care excede pierderea care s-ar fi inregistrat daca actiunile lui nu ar fi avut loc.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  TEL: 021 / 230.04.63​

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.