Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. are in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil si amplasate pe teritoriul Romaniei. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Masinile, utilajele si instalatiile care fac obiectul asigurarii trebuie sa se afle in interiorul perimetrului asigurat, sa fie acceptate in urma probelor de functionare, indiferent daca acestea sunt sau nu in exploatare, demontate pentru curatire sau revizie, pe parcursul efectuarii acestor operatii, in timpul transportului in interiorul perimetrului asigurat sau in timpul remontarii.

              Asiguratorul acorda de asemenea despagubiri pentru anumite elemente care se schimba periodic sau care sunt fixate numai temporar pe masinile, utilajele sau instalatiile asigurate, cum sunt:

 • uneltele (sculele) de orice fel, de exemplu burghiele, cutitele, panzele de taiere, dintii amovibili, placile taietoare si discurile de slefuit;
 • alte elemente care trebuie schimbate de mai multe ori pe parcursul duratei de viata a bunurilor asigurate, de exemplu gratarele si diuzele de arzator de la instalatiile de ardere, formele, matritele, poansoanele de marcare, valturile cu forme in relief, sitele, furtunurile, garniturile din cauciuc, material textil sau material plastic, precum si bilele, blindajele, ciocanele si placile de la masinile de sfaramat;
 • benzile transportoare, senilele, cablurile, benele pentru piatra si beton, lanturile, chingile, franghiile, curelele, periile, garniturile de carde si invelisurile din cauciuc.

              Despagubirea se acorda numai daca acestea erau montate la masina, utilajul sau instalatia asigurata, iar deteriorarea sau distrugerea a fost cauzata de producerea unui risc asigurat care a cauzat daune la insasi masina, utilajul sau instalatia asigurata.

              Aparatele suplimentare, partile de rezerva si fundatiile bunurilor asigurate sunt asigurate numai daca sunt prevazute in mod special in polita de asigurare.

              Nu intra sub protectia asigurarii, daca nu s-a convenit altfel:

 • agentii de lucru, de exemplu colorantii, substantele chimice, materialele de filtrare, catalizatorii;
 • mijloacele de racire si ungere, de exemplu lichidele de racire si lubrifiantii;
 • zidariile, captuselile si invelisurile de la cuptoare, instalatii de ardere sau alte instalatii de incalzire, instalatii de producere a aburului si recipiente, care trebuie schimbate de mai multe ori pe parcursul duratei de viata a bunurilor asigurate;
 • substantele scurse din recipiente, de exemplu materiile prime, materialele si produsele finite.

               Se pot asigura masinile, utilajele si instalatiile proprietate straina, daca au fost incredintate asiguratului pentru utilizare.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
   • proprietate;
   • inchiriata;
   • alta situatie;
  • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
   • modalitatea in care a fost construita:
    • in regie proprie;
    • prin societate autorizata de constructii;
   • tipul locatiei;
   • gradul de ocupare;
   • localizarea in localitate;
   • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
   • anul construirii;
   • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
   • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
   • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
   • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
   • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
  • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
   • puse in functiune;
   • aflate in perioada de garantie;
   • transportabile;
  • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
   • numar de schimburi;
   • programul orar de lucru;
   • numar de zile lucrate pe saptamana;
  • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
   • in timpul unui an:
    • cu caracter rar;
    • uniform repartizat;
   • in timpul unei zile:
    • intermitent;
    • continuu / intensiv;
  • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
   • manual;
   • semiautomat;
   • automat;
   • telecomandat;
  • mentenanta se efectueaza cu:
   • firma specializata;
   • personal propriu specializat;
  • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • procurarea pieselor de schimb se face:
   • de la furnizori interni;
   • de la furnizori externi;
   • prin capacitatea proprie;
  • riscurile dorite a fi acoperite:
   • riscuri de baza;
   • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

              Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Valoarea asigurata este pretul de catalog al bunului asigurat in stare noua (valoarea din nou), inclusiv cheltuielile suplimentare aferente (de exemplu cheltuielile pentru ambalaj, transport, vama, montaj).

                Daca bunul asigurat nu se mai regaseste in cataloage, determinant este ultimul pret de catalog al bunului in stare noua sau pretul de cumparare ori de livrare al bunului in stare noua (dupa caz), inclusiv cheltuielile suplimentare aferente; aceasta suma se reduce sau se majoreaza corespunzator evolutiei preturilor unor produse comparabile.

                Daca nu se poate determina nici unul din preturile mentionate anterior, determinanta este suma cheltuielilor care ar fi necesare pentru realizarea bunului in cauza conform constructiei si dimensiunilor existente.

                Rabaturile si concesiile la pret nu se iau in considerare in ceea ce priveste valoarea asigurata.

  Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei, la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, numai daca s-a agreat astfel in polita de asigurare.

                  Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, daca s-a agreat astfel in polita de asigurare. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare.

                  In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul/contractantul are dreptul sa o plateasca intr-un termen de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, astfel cum este mentionata in polita.

                  Achitarea ratelor de prima la termenele stabilite in polita cade in sarcina exclusiva a asiguratului, asiguratorul neavand obligatia sa reaminteasca asiguratului scadenta acestora.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

  • greseala de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau neglijenta;
  • eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie;
  • lipsa de apa in instalatiile de producere a aburului;
  • eroare in functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta;
  • rupere ori deformare in timpul functionarii sau dezmembrare datorita fortei centrifuge;
  • suprapresiune sau subpresiune;
  • scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara aparitia focului, la instalatiile electrice;
  • furtuna, inghet sau gheata.

                 Asiguratorul acorda despagubiri in caz de daune produse in mod subit si imprevizibil la bunurile asigurate. Se considera imprevizibile daunele pe care asiguratul sau prepusii sai nici nu le-au prevazut la timp si nici nu ar fi putut sa le prevada pe baza cunostintelor de specialitate necesare activitatii desfasurate in perimetrul asigurat, cu exceptia daunelor datorate neglijentei grave sau reavointei acestora.

   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                  Bunuri excluse

                  Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

   • masini experimentale sau prototipuri;
   • masini aflate in conservare;
   • masini portabile;
   • piese / elemente care prin natura lor sau a modului de utilizare sunt supuse unui grad mare de uzura, inclusiv piese / elemente schimbabile sau detasabile, scule, dispozitive, unelte ca de exemplu: burghie, filiere, freze, dalti, sape, cutite sau alte obiecte, dispozitive ori scule taietoare si aschietoare, lame / panze / discuri de fierastrau, matrite, stante, poansoane, bacuri, modele / sabloane, role, cilindri, cilindri gravati, suprafete de pulverizare si zdrobire / turtire, ecrane / diafragme, site, lanturi, curele, franghii, benzi transportoare (de elevatoare sau conveioare), senile, baterii / acumulatoare electrice, carbuni/perii colectoare, baloane de sticla, tuburi electronice si lampi de iluminat, proiectoare, cauciucuri / anvelope, cabluri de conexiune (electrice sau cu fibra optica) altele decat cele din interiorul masinii asigurate, bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice), cabluri neelectrice, tevi / conducte si furtune flexibile, dispozitive / aparate / mecanisme ce lucreaza in subteran, materiale pentru legat si impachetat, materiale de umplutura si etansare, parti / componente nemetalice (cu exceptia izolatiilor conductorilor electrici), cuzineti refractari, ciocane de concasor, medii de operare (ex.: lubrifianti, fluide pentru circuitele hidraulice, combustibili, agenti frigorifici si de racire, catalizatori), dispozitive atasate utilajelor de ridicat si manipulat (talpi, carlige si alte asemenea).
   • daunele produse masinilor asigurate ca urmare a avarierii pieselor / elementelor / materialelor excluse mai sus sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse pieselor/ elementelor / materialelor excluse mai sus.
   • SDV-uri, piese, instrumente si aparatura de masura, verificare si control, altele decat cele care echipeaza masina asigurata;
   • boilere de orice tip si marime precum si vase / cazane / recipiente continand abur, aer sau alte fluide sub presiune;
   • turbine (cu abur, apa sau gaz), inclusiv turboagregatele acestora;
   • masini utilizate in fabrici de caramizi, in cariere de piatra sau in minerit (subteran sau de suprafata);
   • masini utilizate in constructii (ex.: macarale, tractoare, vagonete, autobasculante, buldozere, excavatoare etc.); nu sunt excluse masinile de tipul macaralelor si podurilor rulante care nu sunt utilizate in constructii;
   • masini utilizate pentru prelucrarea / fabricarea dispozitivelor / materialelor explozibile;
   • masini ce functioneaza in subteran;
   • masini specifice industriei chimice si petrochimice precum si masini utilizate in agricultura;
   • cuptoare si furnale de orice fel;
   • masini folosite sau instalate in / pe aparate de zbor, vase / ambarcatiuni (pe apa), masini / vehicule de tractiune, transport sau specializate pentru interventii, pe cai rutiere sau pe calea ferata;
   • vehiculele sau autovehiculele de orice fel;
   • masini mentinute in functiune dupa ce acestea au fost afectate de producerea vreunei daune, fara a fi reparate corespunzator sau fiind reparate provizoriu;
   • fundatii, zidarii (inclusiv captuseli refractare), cosuri de fum;
   • informatiile de pe suporturi de date, daca acestea nu fac parte din echipamentul electronic de calcul si procesare asociat masinii asigurate, cu care a fost dotat de catre producator;
   • masini care nu au fost puse in functiune (date in exploatare);
   • masini utilizate in sectorul casnic / gospodaresc.

                   Riscuri excluse

                   Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:

   • actionarii ori intretinerii masinilor de catre persoane neautorizate sau care nu au calificarea necesara;
   • utilizarii ori intretinerii masinilor in alte conditii decat cele precizate de producator sau de catre persoane aflate sub influenta alcoolului sau drogurilor;
   • incendiului si operatiunilor de stingere a acestuia, exploziei (cu exceptia exploziei / craparii transformatoarelor, aparatelor electrice de conexiuni, comutatoarelor si / sau instalatiilor de distributie) si eventualului Incendiu care s-ar produce din aceasta cauza, actiunii directe a trasnetului (inclusiv a eventualului Incendiu care s-ar produce din aceasta cauza), caderii de corpuri, cutremurului, presiunii undelor produse de aeronave sau de orice obiecte care zboara cu viteze supersonice, sonice sau subsonice, furtunii, ploii torentiale, grindinii, colmatarilor, scaparilor / scurgerilor de apa sau alte lichide, inclusiv din instalatiile de sprinkler, inundatiilor (inclusiv viiturilor), valurilor de apa (inclusiv cele provocate de seisme - tsunami), eruptiilor vulcanice, prabusirii sau alunecarii de teren, greutatii stratului de zapada sau de gheata, inghetului si dezghetului, avalanselor de zapada sau oricaror catastrofe naturale, deteriorarii si/sau prabusirii cladirilor si/sau altor bunuri pe masinile asigurate, furtului, tentativei de furt sau disparitiilor misterioase ale masinilor sau pieselor / elementelor componente;
   • caderii masinilor asigurate sau partilor / pieselor acestora ori a impactului / coliziunii acestora cu alte masini sau parti / piese sau bunuri, sau intre propriile parti / piese ale masinii, rezultate din alte cauze decat cele generate de operatiuni de lucru, incarcare sau manipulare acoperite prin polita;
   • lovirii masinii asigurate de catre vehicule / autovehicule, inclusiv de catre echipamentele / utilajele existente / montate pe / in aceste vehicule / autovehicule;
   • existentei, operarii / functionarii demontarii, montarii, reparatiilor, manipularii masinilor la alte adrese decat cele specificate in polita;
   • transportului masinilor sau pieselor / echipamentelor aferente acestora la si de la adresa prevazuta in polita.

                   Costuri / cheltuieli excluse

                   Nu sunt asigurate costuri / cheltuieli:

   • pentru adaugiri, imbunatatiri, improvizatii sau orice alte transformari sau operatiuni efectuate cu ocazia reparatiilor (generale, periodice, ocazionale) sau cu orice alt prilej; costurile / cheltuielile aferente operatiunilor (de transformare, adaptare, imbunatatire) permise de producator si pentru care exista acordul scris si prealabil al asiguratorului sunt acoperite;
   • pentru forme, sabloane, miezuri, cochilii, matrite, dispozitive si alte asemenea, necesare pentru executia reparatiilor (atat pentru fabricarea pieselor / elementelor avariate cat si pentru demontarea / montarea acestora);
   • pentru reconditionari / reparatii / inlocuiri executate fara avizul scris al asiguratorului si (in cazul in care asiguratorul considera necesar) fara efectuarea inspectiilor la locul producerii daunei; in cazul daunelor minore, reparatiile pot fi executate si pana la obtinerea acordului scris al asiguratorului, dar numai in conditiile avizarii in scris a asiguratorului si pastrarii in vederea inspectarii de catre reprezentantii asiguratorului a pieselor avariate / reparate / reconditionate / inlocuite;
   • in legatura cu prejudicii la masini pentru care sunt raspunzatori (contractual sau prin lege) furnizorii, antreprenorii sau unitatile de reparatii / depanare implicate;
   • in legatura cu prejudicii la masini ce nu sunt cuprinse in asigurate prin prezenta polita;
   • in legatura cu orice prejudicii produse unor bunuri neasigurate prin prezenta polita (inclusiv la cladirile care adapostesc masinile asigurate precum si la materiile prime, materialele, semifabricatele si produsele finite sau aflate in curs de fabricatie) apartinand asiguratului sau unor terte persoane, chiar daca aceste prejudicii au fost cauzate de masini asigurate prin polita;
   • pentru curatarea locului in cazul producerii unui eveniment asigurat;
   • necesare scoaterii / extragerii masinilor avariate sau a unor subansambluri ale acestora in vederea repararii / inlocuirii precum si operatiunilor ulterioare de introducere si montare a masinilor ori subansamblelor reparate / inlocuite si anume:
    • costuri / cheltuieli de demolare (partiala sau totala) a cladirilor ori de demontare a altor structuri in care sunt amplasate masinile precum si cheltuieli de refacere / remontare a acestor Cladiri / structuri dupa efectuarea lucrarilor de reparatii/inlocuiri;
    • costuri / cheltuieli de demontare si/sau mutare a unor masini sau altor bunuri aflate in proximitatea masinilor avariate precum si cheltuieli de montare / mutare ulterioara a acestor masini / bunuri dupa efectuarea lucrarilor de reparatii / inlocuiri.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                               Clauza lubrifianti si lichide de racire (CLS 1)

   • Pentru anumite pozitii din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, daca se convine astfel si in conditiile in care asiguratul plateste o prima de asigurare suplimentara, asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea de lubrifianti sau lichide de racire, daca aceasta pierdere este urmarea unor daune la bunurile prevazute la pozitiile in cauza pentru care trebuie sa se acorde despagubiri in baza politei de asigurare.
   • Despagubirea se acorda in urmatoarele conditii:
    • numai daca s-a stabilit o suma asigurata pentru lubrifiant sau lichid de racire pentru fiecare din pozitiile pentru care se convine aceasta clauza;
    • cu luarea in considerare a unei reduceri de valoare pentru lubrifiant sau lichid, conform duratei de utilizare indicate de producator sau stabilita pe o alta cale, corespunzatoare momentului daunei.

                               Clauza samota si / sau zidarie in cuptoare industriale si cazane (CLS 2)

   • Pentru anumite pozitii din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate (cuptoare industriale si cazane), daca se convine si asigurarea samotei si / sau a zidariei, despagubirea pentru daune la aceste elemente constructive se acorda luandu-se in considerare, la momentul producerii evenimentului asigurat, o rata de reducere anuala a valorii lor de cel putin 20 % pe an si cel mult 80 % in total.

                               Clauza scurgeri din recipiente (CLS 3)

   • Pentru anumite pozitii din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, daca se convine astfel si in conditiile in care asiguratul plateste o prima de asigurare suplimentara, asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, datorita scurgerilor din rezervoare sau recipiente, daca aceasta pierdere este urmarea unei daune la bunurile prevazute la pozitiile in cauza pentru care trebuie sa se acorde despagubiri in baza politei de asigurare.
   • Despagubirea se stabileste in felul urmator:
    • la bunurile produse de catre asigurat - cheltuielile de productie, totusi nu mai mult decat pretul care s-ar fi putut obtine daca bunurile s-ar fi vandut, mai putin toate cheltuielile neefectuate pentru bunurile care nu erau terminate in momentul producerii daunei;
    • la bunurile comercializate de catre asigurat - valoarea de reachizitionare, totusi nu mai mult decat pretul care s-ar fi putut obtine daca bunurile s-ar fi vandut, mai putin toate cheltuielile neefectuate;
    • la bunurile care ar putea fi reutilizate - cheltuielile pentru curatirea si refacerea lor la calitatea pe care o aveau inainte de producerea daunei, totusi nu mai mult decat valoarea rezultata conform paragrafelor anterioare.
   • Pentru fiecare pozitie din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, pentru care se convine aceasta clauza, se descrie continutul asigurat (denumire, cantitate, calitate) si se stabileste suma asigurata corespunzatoare acestuia.
   • In cazul fiecarui eveniment, asiguratul suporta singur pierderile reprezentand pana la 10 % din suma asigurata corespunzatoare.
   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

   • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia asiguratul este obligat sa faca inregistrarile si sa tina evidentele referitoare la masinile asigurate (inclusiv inregistrarile / evidentele referitoare la operatiile de intretinere si reparatii ale acestora, cele referitoare la piesele de rezerva aferente, precum si cele referitoare la orice contracte / conventii in legatura cu achizitionarea, intretinerea sau repararea acestora), in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat asiguratorul sa poata stabili despagubirea cuvenita, conform prevederilor politei de asigurare.
   • In cazul producerii oricarui eveniment asigurat, asiguratul este obligat sa pastreze toate partile / piesele / (sub)ansamblurile avariate care necesita inlocuirea / repararea / reconditionarea sau care au facut obiectul acestor operatii, in vederea inspectarii de catre asigurator.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii apartinand persoanelor juridice, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Pentru un bun asigurat distrus, asiguratorul acorda despagubire la nivelul valorii reale a acestuia din momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea resturilor utilizabile sau valorificabile, fara a se putea depasi insa suma asigurata corespunzatoare.
   • Valoarea reala a unui bun asigurat se obtine din valoarea asigurata a acestuia, printr-o reducere corespunzatoare starii sale efective, in special pe baza gradului de uzura.
   • Pentru un bun asigurat deteriorat, asiguratorul acorda despagubire pentru repararea acestuia, pana la o suma egala cu valoarea sa reala din momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea materialului recuperabil, fara a se putea depasi insa suma asigurata corespunzatoare.
   • Daca valoarea cheltuielilor de reparatie, inclusiv valoarea materialului recuperabil, depaseste valoarea reala a bunului asigurat din momentul producerii evenimentului asigurat, despagubirea se acorda ca si cum bunul asigurat ar fi fost distrus.
   • Daca dauna in urma unui eveniment afecteaza mai mult de o pozitie din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, asiguratul trebuie sa suporte doar cea mai mare fransiza individuala convenita pentru masinile, utilajele si instalatiile asigurate afectate.
   • Costurile pentru reparatii provizorii sunt suportate de catre asigurator numai daca aceste reparatii sunt parte a reparatiei definitive si daca prin aceasta nu se majoreaza costul total al reparatiei.
   • In cazul deteriorarii unui ansamblu sau subansamblu, se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost afectate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu.

   Notificare daune:

   Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
   E-mail: daune@certasig.ro

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.