Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, amplasate pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Sunt asigurate masinile, echipamentele si instalatiile care au corespuns in urma efectuarii probelor, testelor de functionare sau in urmatoarele conditii:

 • pe timpul functionarii sau in pauza de functionare;
 • aflate in stare de demontare in scopul curatarii sau repararii;
 • in timpul operatiilor de demontare, curatire, reparare sau remontare;
 • in cursul mutarii in alt amplasament la aceeasi localizare;

               Asigurarea acopera doar echipamentele, masinile si utilajele aflate in perimetrul (localizarea) mentionat in polita, daca nu se convine altfel intre parti;

               Sunt exceptate de la asigurare:

 • sculele si dispozitivele utilizate in vederea prelucrarilor mecanice (burghie, freze, cutite, pietre de ascutit, lame de ferastrau, matrite, modele, cilindri gravati);
 • piesele care prin intrebuintarea si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau reducere a valorii prin intrebuintare necesitand inlocuirea periodica (unelte de sfaramare, componente si subansamble din sticla, portelan sau ceramica), curele de transmisie, furtune, racoarde si alte piese din cauciuc, textile sau plastic, cabluri, perii, anvelope de cauciuc);
 • medii de functionare: lubrifianti, combustibili, catalizatori, agenti de racire sau curatire, elemente de filtrare.
 • fundatiile aferente bunurilor asigurate, daca nu se convine altfel intre parti;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
  • puse in functiune;
  • aflate in perioada de garantie;
  • transportabile;
 • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
  • numar de schimburi;
  • programul orar de lucru;
  • numar de zile lucrate pe saptamana;
 • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
  • in timpul unui an:
   • cu caracter rar;
   • uniform repartizat;
  • in timpul unei zile:
   • intermitent;
   • continuu / intensiv;
 • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • manual;
  • semiautomat;
  • automat;
  • telecomandat;
 • mentenanta se efectueaza cu:
  • firma specializata;
  • personal propriu specializat;
 • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • procurarea pieselor de schimb se face:
  • de la furnizori interni;
  • de la furnizori externi;
  • prin capacitatea proprie;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 6 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (perioada de gratie de 5 zile calendaristice);
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

            Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

              Acoperirea este valabila in interiorul sediului asigurat de la adresa mentionata in polita.

             Acoperirea este valabila si in situatia deplasarii sau transportarii bunurilor asigurate daca s-a convenit astfel.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea de inlocuire al bunului asigurat cu unul nou de acelasi tip, capacitate si parametri.

              Suplimentar pot fi incluse in suma asigurata si cheltuielile de transport, taxele vamale si costul montarii.

             Nu se accepta ca suma asigurata sa fie ajustata cu bonificatii sau rabaturi de pret.

             Suma asigurata se stabileste in moneda agreata de parti.

Prima de Asigurare: 

               Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele inaintea datelor scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

              In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

 • in lei, prima / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta, prima / ratele de prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data platii.

               Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultita cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.

              In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratorul permite asiguratului plata acesteia in termen de pasuire de 5 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.

              In cazul in care rata de prima nu este platita de asigurat nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat, incepand cu ziua imediat urmatoare datei de expirare a perioadei de pasuire, fara ca o notificare, punere in intarziere, sau o alta formalitate prealabila sa mai fie necesara.

              In cazul in care, polita de asigurare inceteaza inainte de expirarea perioadei de valabilitate inscrise in aceasta, prima de asigurare corespunzatoare perioadei ramase pana la expirarea asigurarii se restituie numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri, pentru evenimente asigurate produse inainte de data incetarii politei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pagubele produse in perioada asigurata, prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor sau componentelor acestora, mentionate in polita si localizate conform acesteia.
 • Despagubiri pentru echipamentele, utilajele si instalatiile care au suferit pierderi generate de:
  • defecte de turnare sau material;
  • greseli de montare si/sau de instalare, executie defectuoasa;
  • erori de proiectare;
  • neglijenta in operare;
  • accidente fortuite (exemple: deformare, rupere, dezmembrare, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea de corpuri / obiecte straine);
  • suprapresiune sau implozie;
  • scurt circuit, pene electrice sau mecanice;
 • Prin plata unor prime suplimentare, acoperirea se poate extinde si pentru: inundatie, cutremur de pamant, alunecari / prabusiri de teren, Incendiu, furt – extensie si pe timpul transportului;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • operatiuni de razboi indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat, invazie, actiune a unui dusman extern, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, tulburari civile, dictatura militara sau uzurpare de putere, grupuri de persoane rauvoitoare sau care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica;
 • reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
 • actiunea voita sau neglijenta grava a asiguratului sau reprezentantilor sai;
 • supraincarcarea sau fortarea masinilor si utilajelor peste capacitatea sau parametrii maximali admisi sau utilizarea acestora in conditii diferite de cele pentru care a fost prevazuta functionarea;
 • nerespectarea de catre asigurat a termenelor pentru revizii tehnice periodice, in concordanta cu recomandarile producatorului sau furnizorului masinilor sau utilajelor asigurate;
 • avarii aparute in timpul functionarii sau exploatarii avand drept cauza uzura, fenomenul de eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatra la cazane, climatul atmosferic sau mediul chimic etc;
 • incendiul produs la cladirea sau constructia in care sunt amplasate utilajele asigurate si care prin extindere a provocat pagube la acestea, precum si prin actiunea de stingere a incendiului, demolare sau dezmembrare a constructiei sau de actiunea de indepartare a resturilor;
 • explozia datorata unor fenomene chimice,
 • prabusirea aparatelor de zbor sau a obiectelor provenind din acestea, prabusirea cladirilor;
 • pagubele provocate de undele de soc cauzate de aparate de zbor care zboara cu viteze sonice sau supersonice (booum sonic);
 • cauze naturale precum inundatia, cutremurul, trasnetul, alunecarea sau prabusirea de teren, prabusirea peretilor galeriilor subterane, avalansa, uraganul, furtuna sau alte fenomene similare;
 • riscuri pentru care, prin lege sau contractual, raspunde producatorul sau furnizorul;
 • defecte ale bunurilor asigurate existente la inceperea perioadei de valabilitate a politei de asigurare;
 • furtul prin efractie sau furtul prin descompletare;
 • daunele provocate cladirii, constructiei sau altor bunuri (cu exceptia celor care fac obiectul politei) apartinand asiguratului de catre masinile sau utilajele avariate si despagubite prin polita de asigurare, si nici pagubele provocate tertilor;
 • vatamarea corporala suferita de angajatii sau prepusii asiguratului ca urmare a producerii evenimentului;
 • pagubele suferite de utilajele sau masinile asigurate in timpul transportului de la sau catre o alta locatie decat cea asigurata;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume: inundatie, cutremur de pamant, alunecari / prabusiri de teren, Incendiu, furt – extensie si pe timpul transportului.

 

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • sa prezinte asiguratorului la incheierea politei de asigurare informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit, factori in baza carora asiguratorul va decide daca sa-l accepte numai in anumite conditii;
 • sa completeze cererea chestionar si anexele prezentate de reprezentantul asiguratorului;
 • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente si in cuantumurile prevazute in polita de asigurare;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
 • sa notifice in scris asiguratorului, in termen de 5 zile calendaristice, orice modificare, intentie de modificare, agravare a riscului, chiar daca aceastea au loc impotriva vointei asiguratului, in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei;
 • Dupa producerea riscului asigurat:
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pe seama asiguratorului si in limita sumei la care s-a incheiat asigurarea;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de maximum 3 zile de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretentii de despagubire / indemnizatie, despre cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
  • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie;
  • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;

                In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat siintinderea pagubei.

                Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare complexa a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul / contractantul sau imputernicitii acestuia si / sau prin experti.
  • Din cuantumul despagubirii se scad:
   • fransiza prevazuta in polita de asigurare;
   • eventualele rate de prima neachitate, pentru toate sectiunile inscrise in polita;
   • valoarea ramasa, in caz de dauna totala;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii;
  • Asiguratorul plateste despagubiri numai pe baza documentelor care dovedesc efectuarea reparatiilor sau inlocuiriilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva.
  • despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei. La stabilirea despagubirilor pentru bunurile al caror pret si / sau valoare sunt exprimate in valuta, se va aplica cursul de schimb valutar al BNR de la data daunei.
  • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurarii, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata. La cererea asiguratului, Suma asigurata ramasa poate fi completata pana la suma asigurata initiala printr-o asigurare suplimentara, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, dar cu conditia ca bunul (bunurile) pentru care s-a platit despagubirea sa fi fost adus la starea imediat anterioara producerii evenimentului.
  • Cuantumul despagubirii se stabileste astfel:
   • In cazul bunurilor care pot fi reparate se despagubesc cheltuielile efectuate pentru a readuce bunul avariat la starea de folosinta imediat anterioara producerii pagubei plus costul demontarii si montarii in scopul efectuarii reparatiilor, ca si cheltuielile obisnuite de transport la si de la atelierul de reparatii, taxele vamale si impozitele, in masura in care aceste cheltuieli au fost incluse in suma asigurata. Daca reparatiile sunt executate intr-un atelier care apartine asiguratului, despagubirea va include costul materialelor si salariile pentru reparatii plus un procent rezonabil pentru acoperirea cheltuielilor de regie.
   • Nu se va face nici o reducere pentru deprecieri (reducerea valorii prin uzura) privind piesele inlocuite, dar va fi luata in considerare valoarea pieselor recuperate.
   • In cazul in care costul reparatiilor este egal sau depaseste valoarea bunului asigurat imediat anterioara producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despagubirea se va stabili conform prevederilor din paragraful urmator.
   • In cazul in care un bun asigurat este distrus se despagubeste valoarea reala a bunului, imediat anterioara producerii pagubei, inclusiv cheltuielile obisnuite de transport, costul montarii si taxele vamale, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost incluse in suma asigurata. Aceasta valoare reala se calculeaza prin scaderea uzurii din costul de inlocuire a bunului. Daca nu s-a stabilit altfel prin polita, gradul de uzura se va regasi in raportul dintre valoarea actuala a bunului, rezultata din actele justificative, inclusiv contabile, si valoarea de inlocuire a bunului. Asiguratorul va plati, de asemenea, cheltuielile normale de demontare a bunului distrus, dar despagubirea va fi diminuata cu valoarea pieselor recuperate.
  • Cheltuieli care nu se despagubesc.
   • cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate, daca evenimentul asigurat nu ar fi avut loc (de ex. service, intretinere, etc.);
   • cheltuieli care nu au fost incluse in suma asigurata.
  • Daca masinile sau echipamentele care fac obiectul asigurarii sunt fixate pe suporti sau fundatii, cheltuielile de despagubire vor fi suportate de asigurator numai in masura in care valoarea acestora a fost inclusa in suma asigurata iar suportii sau fundatiile au fost astfel deteriorate incat fac imposibila functionarea utilajelor sau echipamentelor pentru care au fost concepute.
  • Polita nu acopera costul modificarilor, adaugirilor, imbunatatirilor sau al reviziilor. Costul reparatiilor provizorii va fi suportat de asigurator numai daca acestea constituie parte a reparatiilor finale si nu duce la majorarea costului total al reparatiilor.
  • Daca piesele de schimb nu se mai afla in productie de serie, despagubirea se va acorda in bani, pe baza valorii reale a bunului asigurat.
  • Asiguratorul va efectua plata numai dupa ce i se vor prezenta documentele necesare care sa ateste efectuarea reparatiei sau a inlocuirii bunului asigurat, dupa caz.
  • La plata despagubirii asiguratorul are dreptul sa ceara, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului bunurile, subansamblele sau componentele pentru care s-a platit despagubirea.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 031.9107, 031.9108

  Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

  Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile / an

   - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.