Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - GARANTA Asigurari

asigurari garanta masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 19-21.

info@garanta.ro

Tel:   021.307.99.71, 021.307.99.73, 021.307.99.72

Fax:   021.307.99.70

             GARANTA Asigurari SA a fost infiintata in anul 1997 de catre compania greceasca de asigurari Ethniki Hellenic General Insurance Company, care este totodata si actionarul majoritar, companie ce are o experienta de peste 100 de ani in domeniu si este leader al pietei de asigurari din Grecia. Avand drept obiective principale orientarea catre client, cresterea calitatii serviciilor oferite, diversificarea si imbunatatirea continua a produselor, mentinerea securitatii financiare etc. GARANTA Asigurari se remarca permanent ca un actor important pe piata de asigurari din Romania. GARANTA Asigurari SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-020-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GARANTA Asigurari SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, amplasate pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul consimte ca, daca in timpul perioadei de asigurare, reperele asigurate (sau orice parti ale acestora), aflandu-se in incinta, vor suferi o dauna constand intr-o avarie accidentala, de o maniera care va necesita reparare sau inlocuire, asiguratorul sa-l despagubeasca pe asigurat pentru dauna respectiva, fie prin plata in numerar sau, la optiunea asiguratorului, prin reparare sau inlocuire, dar in orice caz pana la o suma care nu va depasi pe durata oricarei perioade de asigurare – in privinta oricarui reper asigurat – suma asigurata inscrisa in polita de asigurare in dreptul reperului respectiv, si nici – in total – suma asigurata totala inscrisa in polita de asigurare la data producerii daunei.

             Reper asigurat este orice masina sau utilaj identificat(a) in polita de asigurare, care a trecut cu succes probele de receptie si functionare si este utilizat(a) de asigurat in desfasurarea activitatii, indiferent daca masina sau utilajul respectiv(a) se afla in functionare sau in repaus, in curs de demontare in scopul curatarii, reviziei sau repararii, in cursul efectuarii propriu-zise a unei astfel de operatii, in cursul deplasarii prin incinta, sau in cursul remontarii / reinstalarii ulterioare.

             Avarie accidentala reprezinta distrugerea sau deteriorarea fizica, brusca si neprevazuta, datorata unor cauze cum ar fi defecte de material sau turnare, deficiente in proiectare, erori in sectie sau in montaj, manopera defectuoasa, lipsa de indemanare, neatentie sau lipsa de grija, insuficienta apei in cazane, efectul fortei centrifuge, scurt-circuit, arc electric, efectul electricitatii statice, sau oricarei alte cauze care nu este exclusa in mod expres.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
  • puse in functiune;
  • aflate in perioada de garantie;
  • transportabile;
 • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
  • numar de schimburi;
  • programul orar de lucru;
  • numar de zile lucrate pe saptamana;
 • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
  • in timpul unui an:
   • cu caracter rar;
   • uniform repartizat;
  • in timpul unei zile:
   • intermitent;
   • continuu / intensiv;
 • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • manual;
  • semiautomat;
  • automat;
  • telecomandat;
 • mentenanta se efectueaza cu:
  • firma specializata;
  • personal propriu specializat;
 • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • procurarea pieselor de schimb se face:
  • de la furnizori interni;
  • de la furnizori externi;
  • prin capacitatea proprie;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, pentru cazurile de Avarii accidentale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (perioada de gratie de 15 zile calendaristice);
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

            Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

              Acoperirea este valabila in interiorul sediului asigurat de la adresa mentionata in polita.

              Acoperirea este valabila si in situatia deplasarii sau transportarii bunurilor asigurate daca s-a convenit astfel.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea de inlocuire al bunului asigurat cu unul nou de acelasi tip, capacitate si parametri.

              Suplimentar pot fi incluse in suma asigurata si cheltuielile de transport, taxele vamale si costul montarii.

              Nu se accepta ca suma asigurata sa fie ajustata cu bonificatii sau rabaturi de pret.

              Suma asigurata se stabileste in moneda agreata de parti.

Prima de Asigurare: 

               Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele inaintea datelor scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

              In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

 • in lei, prima / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta, prima / ratele de prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data platii.

               Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1 / 10 din prima anuala inmultita cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.

              In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratorul permite asiguratului plata acesteia in termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.

              In cazul in care rata de prima nu este platita de asigurat nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat, incepand cu ziua imediat urmatoare datei de expirare a perioadei de pasuire, fara ca o notificare, punere in intarziere, sau o alta formalitate prealabila sa mai fie necesara.

              In cazul in care, polita de asigurare inceteaza inainte de expirarea perioadei de valabilitate inscrise in aceasta, prima de asigurare corespunzatoare perioadei ramase pana la expirarea asigurarii se restituie numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri, pentru evenimente asigurate produse inainte de data incetarii politei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pagubele produse in perioada asigurata, prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor sau componentelor acestora, mentionate in polita si localizate conform acesteia.
 • Despagubiri pentru echipamentele, utilajele si instalatiile care au suferit pierderi generate de:
  • defecte de turnare sau material;
  • greseli de montare si/sau de instalare, executie defectuoasa;
  • erori de proiectare;
  • neglijenta in operare;
  • accidente fortuite (exemple: deformare, rupere, dezmembrare, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea de corpuri / obiecte straine);
  • suprapresiune sau implozie;
  • scurt circuit, pene electrice sau mecanice;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pierderea capacitatii de utilizare, pierderi sau daune indirecte si raspunderi, indiferent de natura acestora;
 • daune in privinta:
  • fundatiilor si zidariilor, daca acestea nu sunt indicate in polita de asigurare;
  • pieselor, subansamblelor si accesoriilor interschimbabile sau inlocuibile, sau care, prin regimul de functionare si / sau natura lor, sufera un grad inalt de uzura sau depreciere, cum ar fi – dar fara limitare stricta la acestea – cutite, freze, burghie, filiere, lame si discuri de ferastrau, pietre si discuri de rectificare, poansoane, perforatoare, stante, matrite, sabloane, modele, cilindri si role de gofrare si gravare, placi de frictiune, ciocane si bile de concasare si macinare, captuseli refractare, gratare cu zabrele, jicloare de arzator, benzi de elevator si transportor, lanturi, panze filtrante, site, ciururi, repere confectionate din sticla, materiale ceramice, cauciuc sau materiale textile sau sintetice, franghii, curele, sarme si cabluri (exceptand conductorii electrici), perii, baterii, anvelope, furtunuri si tuburi flexibile, materiale de etansare si izolare;
  • substantelor de lucru, cum ar fi combustibili, lubrifianti, lichide de racire, agenti frigorifici si de curatare, catalizatori, aditivi si produse chimice.
 • Daunele decurgand din, sau agravate de neglijenta vadita a asiguratului sau a oricaruia din reprezentanti.
 • Daunele datorate:
  • incendiului, efectului direct al trasnetului, exploziei, aeronavelor sau altor aparate de zbor sau obiectelor cazute din acestea, combaterii incendiului, prabusirii constructiilor, tasarii, alunecarii de teren sau surparii, sau demolarii, dezmembrarii si indepartarii molozului si epavelor in urma producerii oricaruia din evenimentele enumerate. In contextul acestei excluderi, termenul Explozie nu include explozia gazelor de ardere in cazane si nici craparea sau dezmembrarea transformatoarelor si aparaturii electrice de conexiuni imersate in ulei, sau a turbinelor, compresoarelor, cilindrilor de motor, cilindrilor hidraulici, volantilor si altor subansamble si aparate supuse fortei centrifuge, intelegandu-se ca vor fi acoperite daunele datorate unor astfel de cauze si care nu sunt excluse altcumva;
  • inundatiei, viiturii, cutremurului de pamant, avalansei, uraganului, ciclonului, tornadei, eruptiei vulcanice si altor catastrofe naturale;
  • furtului, spargerii sau tentativelor de furt sau spargere.
 • Daunele pentru care furnizorii, contractantii sau executantii reparatiilor sunt raspunzatori fie conform legii sau in baza unui contract.
 • Daunele datorate impunerii unor conditii anormale ca rezultat direct sau indirect al efectuarii oricaror probe sau experimente sau al supraincarcarii intentionate.
 • Costurile de reparare sau inlocuire necesitate de:
  • uzura, cavitatie, coroziune, abraziune, ruginire, oxidare, depuneri de piatra, namol sau alte sedimente, sau de orice alte consecinte directe ale influentei progresive sau continue a functionarii, neutilizarii sau actiunii factorilor atmosferici sau chimici, intelegandu-se insa ca vor fi acoperite daunele decurgand din astfel de cauze si care nu sunt excluse altcumva;
  • zgarieturi, crapaturi, ciupituri sau exfolieri ale suprafetelor vopsite, emailate sau lustruite, sau de orice alte defecte de aspect, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt provocate de daune care nu sunt excluse altcumva.
 • Daunele provocate reperelor asigurate de Avarii accidentale sau dereglari mecanice si / sau electrice generate in orice aparate, echipamente, masini, utilaje sau instalatii cu rol principal sau auxiliar care nu sunt indicate in polita de asigurare.
 • Daunele datorate oricaror erori sau deficiente existente la data intrarii in vigoare a politei si cunoscute asiguratului sau oricaruia din reprezentanti, indiferent daca asiguratorul luase sau nu cunostinta de erorile sau deficientele respective.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, de la GARANTA Asigurari SA sunt:

 • sa prezinte asiguratorului la incheierea politei de asigurare informatii detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit, factori in baza carora asiguratorul va decide daca sa-l accepte numai in anumite conditii;
 • sa completeze cererea chestionar si anexele prezentate de reprezentantul asiguratorului;
 • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente si in cuantumurile prevazute in polita de asigurare;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
 • sa notifice in scris asiguratorului, in termen de 5 zile calendaristice, orice modificare, intentie de modificare, agravare a riscului, chiar daca aceastea au loc impotriva vointei asiguratului, in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei;
 • Dupa producerea riscului asigurat:
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pe seama asiguratorului si in limita sumei la care s-a incheiat asigurarea;
  • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de maximum 3 zile de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretentii de despagubire / indemnizatie, despre cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
  • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului sau expertului asiguratorului, pentru inspectie;
  • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;

                In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat siintinderea pagubei.

                Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care GARANTA Asigurari SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor industriale, apartinand persoanelor juridice, pentru cazurile de Avarii accidentale, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • In cazul producerii unei daune minore, asiguratul va putea efectua repararea sau inlocuirea partilor deteriorate sau distruse ale reperelor asigurate, dar numai dupa informarea asiguratorului;
  • In toate cazurile, i se va da posibilitatea reprezentantului asiguratorului sa constate dauna inainte de efectuarea oricarei reparatii sau modificari.
  • In cazul in care reprezentantul asiguratorului nu va efectua constatarea intr-un termen considerat ca adecvat circumstantelor existente, asiguratul va avea dreptul sa inceapa lucrarile de reparatie sau inlocuire. Nici una din aceste prevederi nu-l va impiedica pe asigurat sa ia masurile absolut necesare pentru siguranta reperelor asigurate si continuarea activitatii.
  • Raspunderea asiguratorului in privinta oricarui reper asigurat care sufera o dauna va inceta daca reperul respectiv este mentinut in functiune dupa informarea asiguratorului despre producerea daunei, fara sa fi fost reparat in mod acceptabil pentru asigurator, sau daca se efectueaza reparatii provizorii fara informarea prealabila a asiguratorului.
  • In cazul asumarii de catre asigurator a raspunderii pentru o pretentie de despagubire, asiguratorul va efectua plati numai dupa ce asiguratul ii va fi prezentat facturile si celelalte documente necesare care sa ateste efectuarea reparatiei sau, dupa caz, a inlocuirii.
  • Asiguratul va avea insa dreptul sa solicite asiguratorului efectuarea de plati in avans in contul despagubirii cuvenite, dar care nu vor depasi sumele minime justificate de circumstantele existente.
  • In eventualitatea producerii unei daune acoperite de polita, cuantumul despagubirii va fi stabilit astfel:
   • In cazul unei daune partiale (reparabile)
    • Pe baza cheltuielilor necesare pentru a readuce reperul deteriorat la starea sa anterioara de functionalitate, la care se vor adauga costurile de demontare si remontare / reinstalare necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, precum si cheltuielile de transport normal pana la si de la atelierul de reparatii si eventualele taxe vamale, dar numai in masura in care astfel de costuri si cheltuieli au fost incluse in suma asigurata respectiva.
    • Daca lucrarile de reparatie sunt executate la un atelier apartinand asiguratului, cuantumul despagubirii va fi stabilit pe baza costurilor materialelor si manoperei necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, plus o proportie rezonabila pentru acoperirea cheltuielilor indirecte.
    • Uzura nu va fi dedusa in privinta pieselor si subansamblelor inlocuite, dar valoarea totala a partilor recuperate va fi luata in calcul.
    • In cazul in care costul reparatiei specificat mai sus egaleaza sau depaseste valoarea reala a reperului respectiv imediat dinainte de producerea daunei, atunci acesta va fi considerat distrus, iar cuantumul despagubirii va fi stabilit conform prevederilor paragrafului urmator.
   • In cazul unei daune totale
    • Pe baza valorii reale a reperului respectiv imediat dinainte de producerea daunei, incluzand cheltuielile de transport normal, costurile de montaj / instalare si eventualele taxe vamale, dar numai in masura in care astfel de costuri si cheltuieli au fost incluse in suma asigurata respectiva; valoarea reala va fi calculata prin deducerea uzurii efective din valoarea de inlocuire a reperului respectiv.
  • Asiguratorul il va despagubi, pe asigurat pentru cheltuielile rezonabile de dezmembrare a reperului distrus, dar valoarea totala a partilor recuperate va fi luata in calcul.
  • Urmatoarele costuri si cheltuieli nu vor fi recuperabile:
   • costurile si cheltuielile suplimentare datorate lipsei materialelor, pieselor si subansamblelor de schimb,
   • costurile reparatiilor provizorii care nu constituie faze ale reparatiilor complete si maresc cheltuielile totale de reparatii,
   • costurile modificarilor, adaugirilor, imbunatatirilor, reviziilor generale si reparatiilor capitale,
   • cheltuielile suplimentare pentru program prelungit de lucru, lucru pe timp de noapte, lucru in timpul sarbatorilor legale si / sau transport rapid, cu exceptia cazurilor in care s-a convenit in mod expres printr-o clauza suplimentara,
   • taxele platibile de catre asigurat in Romania si in strainatate si pe care acesta are dreptul sa le recupereze in conformitate cu prevederile legii (TVA, accize etc.).
  • In cazul in care suma asigurata este mai mica decat suma care ar fi trebuit sa fie asigurata, asiguratorul va achita despagubirea diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si suma care ar fi trebuit sa fie asigurata.
  • In cazul in care unul si acelasi eveniment provoaca distrugerea sau deteriorarea mai multor repere asigurate, toate daunele individuale produse in aceeasi incinta vor fi considerate ca o singura dauna, iar asiguratul va suporta doar cea mai mare dintre fransizele individuale aplicabile, daca nu este prevazut altfel in polita de asigurare.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021 201 90 35, 021 303 70 33

  021 303 70 65, 021 303 70 66

  Email: daune@garanta.ro

   - de LUNI pana VINERI, intre 8:30 – 16:30

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.