Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, amplasate pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Sunt asigurate masinile, echipamentele si instalatiile care au corespuns in urma efectuarii probelor, testelor de functionare sau in urmatoarele conditii:

 • pe timpul functionarii sau in pauza de functionare;
 • aflate in stare de demontare in scopul curatarii sau repararii;
 • in timpul operatiilor de demontare, curatire, reparare sau remontare;
 • in cursul mutarii in alt amplasament la aceeasi localizare;

               Asigurarea acopera doar echipamentele, masinile si utilajele aflate in perimetrul (localizarea) mentionat in polita, daca nu se convine altfel intre parti;

               Sunt exceptate de la asigurare:

 • sculele si dispozitivele utilizate in vederea prelucrarilor mecanice (burghie, freze, cutite, pietre de ascutit, lame de ferastrau, matrite, modele, cilindri gravati);
 • piesele care prin intrebuintarea si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau reducere a valorii prin intrebuintare necesitand inlocuirea periodica (unelte de sfaramare, componente si subansamble din sticla, portelan sau ceramica), curele de transmisie, furtune, racoarde si alte piese din cauciuc, textile sau plastic, cabluri, perii, anvelope de cauciuc);
 • medii de functionare: lubrifianti, combustibili, catalizatori, agenti de racire sau curatire, elemente de filtrare.
 • fundatiile aferente bunurilor asigurate, daca nu se convine altfel intre parti;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
  • puse in functiune;
  • aflate in perioada de garantie;
  • transportabile;
 • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
  • numar de schimburi;
  • programul orar de lucru;
  • numar de zile lucrate pe saptamana;
 • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
  • in timpul unui an:
   • cu caracter rar;
   • uniform repartizat;
  • in timpul unei zile:
   • intermitent;
   • continuu / intensiv;
 • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • manual;
  • semiautomat;
  • automat;
  • telecomandat;
 • mentenanta se efectueaza cu:
  • firma specializata;
  • personal propriu specializat;
 • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • procurarea pieselor de schimb se face:
  • de la furnizori interni;
  • de la furnizori externi;
  • prin capacitatea proprie;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (perioada de gratie de 15 zile calendaristice);
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

            Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

              Acoperirea este valabila in interiorul sediului asigurat de la adresa mentionata in polita.

              Acoperirea este valabila si in situatia deplasarii sau transportarii bunurilor asigurate daca s-a convenit astfel.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata reprezinta valoarea de inlocuire al bunului asigurat cu unul nou de acelasi tip, capacitate si parametri.

              Suplimentar pot fi incluse in suma asigurata si cheltuielile de transport, taxele vamale si costul montarii.

              Nu se accepta ca suma asigurata sa fie ajustata cu bonificatii sau rabaturi de pret.

              Suma asigurata se stabileste in moneda agreata de parti.

              Asigurarea la o suma care depaseste valoarea reala a bunului este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.

              Daca contractantul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii reale a bunului asigurat si contractantul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.

              Daca valoarea bunului asigurat, in momentul producerii evenimentului asigurat, stabilita pe baza tuturor conditiilor politei, depaseste suma asigurata, indemnizatia este egala cu despagubirea care ar fi trebuit sa fie platita conform tuturor conditiilor politei, diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, daca nu s-a convenit altfel prin polita.

              Din cuantumul astfel calculat va fi scazuta fransiza prevazuta in polita de asigurare.

              In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri; nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

Prima de Asigurare: 

               Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele inaintea datelor scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

              In cazul in care prima de asigurare / prima rata a primei de asigurare nu s-a incasat in termen de 30 de zile de la data de inceput inscrisa in polita, asiguratorul isi rezerva dreptul sa anuleze polita de asigurare fara indeplinirea unor formalitati.

              Pentru ratele ulterioare de prima, asiguratorul acorda un termen de gratie de 15 zile, la expirarea caruia, daca rata nu a fost achitata asigurarea se suspenda retroactiv, incepand cu ora 00.00 a zilei datei scadente a ratei restante, fara ca o notificare, punere in intarziere sau alta formalitate prealabila sa mai fie necesara si va reintra in vigoare la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a efectuat plata, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita. Incepand cu a 30-a zi de suspendare a asigurarii, asiguratorul isi rezerva dreptul sa rezilieze polita de asigurare automat, fara indeplinirea vreunor formalitati ulterioare.

              Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita de asigurare fiind suspendata de la data mentionata in alineatul precedent.

              Asiguratul are obligatia de a plati in totalitate valoarea ce reprezinta prima de asigurare, respectiv ratele de prima convenite de comun acord. In cazul nerespectarii acestei obligatii, asiguratorul isi rezerva dreptul de a stabili perioada asigurata in raport cu valoarea incasata cu titlul de prima / rata de prima fara acordarea unui termen de gratie. La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis” asigurarea se suspenda si reintra in vigoare de la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a platit prima sau diferenta de prima scadenta si restanta. Scadentele stabilite la incheierea asigurarii raman neschimbate.

              Pentru daunele produse in perioada de suspendare, asiguratorul nu plateste despagubiri, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

              In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

              In calculul primei cuvenite asiguratului, ca urmare a incetarii politei de asigurare, se va considera ca durata a anului de asigurare perioada de 360 de zile, daca partile nu convin altfel.

              Restituirea primei de asigurare / si a diferentelor de prima se face in conformitate cu prevederile legale si cu aplicarea conditiilor pro-rata temporis cu exceptia cazurilor in care nu se prevede altfel.

             Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarei polite, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pagubele produse in perioada asigurata, prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor sau componentelor acestora, mentionate in polita si localizate conform acesteia.
 • Despagubiri pentru echipamentele, utilajele si instalatiile care au suferit pierderi generate de:
  • defecte de turnare sau material;
  • greseli de montare si/sau de instalare, executie defectuoasa;
  • erori de proiectare;
  • neglijenta in operare;
  • accidente fortuite (exemple: deformare, rupere, dezmembrare, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea de corpuri / obiecte straine);
  • suprapresiune sau implozie;
  • scurt circuit, pene electrice sau mecanice;

               Prin neglijenta se intelege situatia in care din culpa asiguratului se produce un prejudiciu asupra bunurilor care fac obiectul politei de asigurare, fara voia sau intentia acestuia. Este o forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei, desi acesta avea obligatia si posibilitatea sa-l prevada.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • radiatiile ionizante sau contaminarea prin radioactivitate din orice combustibil nuclear sau din orice deseuri nucleare provenite din arderea combustibilului nuclear (arderea va include procesul auto-suficient de fuziune nucleara).
 • expunerea toxica radioactiva sau alte proprietati periculoase ale oricarei expuneri la un ansamblu nuclear sau la un element component nuclear al acestuia.
 • razboi, invazie, actiune a unui inamic strain, ostilitati sau operatiuni belicoase (indiferent daca se declara razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, tulburari civile care capata proportia unor miscari populare sau echivaleaza cu acestea, putere militara sau uzurpata, lege martiala sau stare de asediu sau orice evenimente sau cauze care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu.
 • actiunea oricarei persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie cu activitati indreptate spre rasturnarea prin forta a Guvernului, de jure sau de facto.
 • asiguratorul nu va putea fi obligat sa acorde nicio acoperire si nici sa plateasca vreo despagubire ori beneficiu conform politei de asigurare in masura in care o asemenea acoperire, plata a daunei sau beneficiu ar expune asiguratorul oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii potrivit sanctiunilor comerciale sau economice, legilor sau regulamentelor din orice jurisdictie aplicabila cauzelor de judecata in care este implicata asiguratorul.
 • orice infractiune intentionata savarsita de asigurat / beneficiar / contractant sau reprezentantii sai;
 • orice complicitate, intelegere, instigare ale asiguratului / beneficiarului / contractantului, prepusilor sau reprezentantilor sai la producerea riscului asigurat;
 • producerea cu intentie a riscului de catre persoane fizice care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul, de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate ori de catre prepusi ai asiguratului, ca de exemplu: incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, etc.

           Cu exceptia acordului contrar expres, asiguratorul nu va plati indemnizatie (despagubire) pentru daunele:

 • produse de miscari telurice de orice intensitate, eruptii vulcanice, inundatii si aluviuni, trombe de aer, uragane, grindina, gheata, cutremure subacvatice;
 • cauzate de tulburari civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de Vandalism;
 • pretentiile de despagubiri formulate in legatura cu raspunderea de orice natura cauzata in mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului sau a oricarui bun, inclusiv cheltuieli de indepartare, reducere sau curatare a substantelor poluante sau contaminante;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratul este obligat sa depuna toate diligentele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, luand in acest scop toate masurile necesare, ca si cand nu ar fi asigurat.
 • La producerea evenimentului asigurat, asiguratul este in toate cazurile obligat sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor.
 • Cheltuielile cu privire la obligatia mentionata anterior cad in sarcina asiguratorului in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata, daca masurile au fost luate judicios.
 • Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termenul prevazut in polita de asigurare.
 • Asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri, etc.) si sa solicite eliberarea documentului constatator (de ex. proces verbal de constatare).
 • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acestuia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acestuia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu acesta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
  • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
  • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului. Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termen de 14 zile lucratoare de la data comunicarii, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse. In cazul calamitatilor naturale acest termen este de 30 zile lucratoare.
 • Asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective. De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, extrasele de cont, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de asigurator sau de expertii acestuia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare pentru Avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii industriale, apartinand persoanelor juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Stabilirea indemnizatiei este facuta de asigurator pe baza tuturor clauzelor contractuale tinandu-se intotdeauna cont de fransiza si procentul neacoperit stabilite in polita de asigurare.
 • Daca despagubirea, calculata potrivit politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
 • Procentul neacoperit ramane intotdeauna exclusiv in sarcina asiguratului fara ca el sa poata, cu riscul decaderii din dreptul la despagubire, sa-l asigure la alta asigurator.
 • In ceea ce priveste asigurarile de bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care bunurile o au in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta, adoptare de noi metode, inventii si alti factori similari. De asemenea, calculul indemnizatiei se va face tinand cont si de valoarea eventualelor recuperari, care va fi scazuta din cuantumul pagubei.
 • Indemnizatia nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, cu exceptia cazului in care, in aceasta din urma situatie, in contract exista prevederi exprese contrare.
 • Cheltuielile prevazute sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia si eventualele cheltuieli de judecata, suma asigurata.
 • Plata indemnizatiei va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
  • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
  • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
  • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
 • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
 • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna, daca nu se prevede altfel.
 • In cazul platii indemnizatiei aferente unei daune totale, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat.
 • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in moneda in care s-a incasat prima de asigurare.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori, daca are polite incheiate si la alti asiguratori si pentru aceleasi riscuri.
 • Asiguratul va solicita fiecarui asigurator plata indemnizatiei datorate de acesta in baza politei de asigurare incheiat cu el.
 • In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun, fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
 • Asigurarea la o suma care depaseste valoarea reala a bunului este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.
 • Daca contractantul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii reale a bunului asigurat si contractantul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.
 • Daca valoarea bunului asigurat, in momentul producerii evenimentului asigurat, depaseste suma asigurata, indemnizatia este egala cu despagubirea care ar fi trebuit sa fie platita conform tuturor conditiilor contractuale, diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, daca nu s-a convenit altfel prin polita.
 • In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri; nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.
 • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs cu intentie ori culpa grava de catre:
  • asigurat sau de beneficiar ori de catre un membru din conducerea asiguratului, persoana juridica, care lucreaza in aceasta calitate;
  • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;
  • prepusii asiguratului sau beneficiarului.

Notificare daune:

Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

www.generali.ro/servicii/solutionare-daune/auto/unitati-constatare

dauneauto@generali.com

de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.