Polita de asigurare Avarii Accidentale la MASINI si UTILAJE INDUSTRIALE - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama masini utilaje instalatii echipamente industriale defectiuni service pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale amplasate pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice titulare ale unui interes asigurabil. Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, toate masinile, utilajele si instalatiile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

         Sunt asigurabile masinile, echipamentele si instalatiile mentionate expres in polita, aflate la adresa locatiei precizate in polita, cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor:

 • Masinile, echipamentele si instalatiile sunt omologate si au trecut cu succes procedura de punere in functiune (pentru bunurile nou produse / recent achizitionate, prin eliberarea certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare / verificarilor de receptie);
 • Masinile, echipamentele si instalatiile sunt intr-o stare buna de functionare si intretinere, fiind operationale, aflate:
  • in uz sau in repaus, pregatite si apte de lucru,
  • in stare demontata, in scopul / timpul efectuarii operatiunilor de curatare, revizie ori reparatii capitale,
  • in cursul mutarii in alt loc sau al remontarii / reasamblarii, in cadrul aceleiasi locatii asigurate.

               Asigurarea acopera doar echipamentele, masinile si utilajele aflate in perimetrul (localizarea) mentionat in polita, daca nu se convine altfel intre parti.

               Urmatoarele obiecte nu sunt asigurate in baza acestei polite de asigurare:

 • aparate de zbor, sateliti, inclusiv sistemele de lansare si de transport ale acestora, ambarcatiuni sau echipamente navale si alte mijloace de transport terestru;
 • vehicule inmatriculabile;
 • utilaje de foraj;
 • utilaje folosite pentru saparea de tunele si lucrarile miniere subterane;
 • utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, in porturi sau pe barje / pontoane;
 • utilaje care se folosesc in gropi de gunoi sau gropi / puncte de colectare a deseurilor sau altele asemenea;
 • utilaje care recupereaza deseuri subterane sau subacvatice;
 • utilaje agricole;
 • echipamente, masini si utilaje mai vechi de 10 ani, daca nu se convine altfel.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre cladirea in care se afla obiectul asigurarii si modalitatea de protectie a acesteia la diferiti factori de risc:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • detalii tehnice despre masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • masinile, utilajele si / sau instalatiile sunt:
  • puse in functiune;
  • aflate in perioada de garantie;
  • transportabile;
 • modalitatea in care se lucreaza cu masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate:
  • numar de schimburi;
  • programul orar de lucru;
  • numar de zile lucrate pe saptamana;
 • regimul de functionare al masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate:
  • in timpul unui an:
   • cu caracter rar;
   • uniform repartizat;
  • in timpul unei zile:
   • intermitent;
   • continuu / intensiv;
 • experienta in ani a personalului care deserveste masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • modul de operarea caracteristic pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
  • manual;
  • semiautomat;
  • automat;
  • telecomandat;
 • mentenanta se efectueaza cu:
  • firma specializata;
  • personal propriu specializat;
 • intervalul de timp la care se efectueaza mentenenta pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • procurarea pieselor de schimb se face:
  • de la furnizori interni;
  • de la furnizori externi;
  • prin capacitatea proprie;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare asigurate prin clauze aditionale;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru masinile, utilajele si / sau instalatiile asigurate;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente (perioada de gratie de 15 zile calendaristice);
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

            Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24:00 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, ea prelungindu-si valabilitatea cu perioada in care a fost suspendata.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei, daca nu exista un acord special intre asigurat si asigurator pentru extinderea acoperirii teritoriale.

              Acoperirea este valabila in interiorul sediului asigurat de la adresa mentionata in polita.

             Acoperirea este valabila si in situatia deplasarii sau transportarii bunurilor asigurate daca s-a convenit astfel.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate masinilor, utilajelor si / sau instalatiilor asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata trebuie sa fie egala cu pretul de inlocuire al masinilor, utilajelor si instalatiilor industriale cu unele noi de acelasi fel si aceeasi capacitate, respectiv cu costul de inlocuire inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale si costul montarii.

              Daca la producerea unui eveniment asigurat se constata ca sumele asigurate sunt inferioare celor necesar a fi asigurate, valoarea despagubirii prin aceasta polita se va reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata si suma necesar a fi fost asigurata. Aceasta conditie se aplica separat fiecarui bun.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se plateste anticipat integral sau in rate, la termenele precizate in polita.

                In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata, daca nu s-a convenit altfel.

                La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

                In cazul in care ratele ulterioare ratei I de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendata pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita.

                In cazul in care asiguratul nu plateste rata restanta, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara punere in intarziere si fara restituirea primelor de asigurare platite. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

                Daunele produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie.

                Pentru daunele produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu plateste despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat nici un eveniment care sa genereze o solicitare de despagubire din partea asiguratului si nici o schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

                In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratul a platit prime de asigurare in avans si daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pentru polita de asigurare respectiva, se vor retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data rezilierii politei, pe luni de asigurare (pentru fiecare luna de asigurare 1/12 din prima anuala). Diferenta dintre prima achitata si prima retinuta pentru perioada cat asigurarea a fost in vigoare se va restitui asiguratului, la solicitarea scrisa a acestuia.

                 In cazul incetarii politei de asigurare ca urmare a instrainarii bunului asigurat, a denuntarii sau a rezilierii politei de asigurare, daca asiguratorul a platit despagubiri sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de reziliere sau denuntare, diferenta de prima de restituit mentionata mai sus, nu se va mai restitui asiguratului. In acest caz, pentru politele la care plata primei de asigurare este stabilita in rate, asiguratul este obligat sa platesca ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

                 Daca inainte de inceperea raspunderii asiguratorului evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, sau daca dupa inceperea raspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, polita de asigurare se desfiinteaza de drept iar prima de asigurare pentru perioada ulterioara incetarii politei, calculata pro-rata temporis, se restituie.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • defectiuni, pene, scurt circuit sau deranjamente electrice sau mecanice;
 • material si turnare defectuoase, erori de proiectare;
 • greseli de montare sau instalare, executie defectuoasa;
 • nepricepere sau neglijenta in utilizarea acestora;
 • insuficienta apei in boilere, explozie, dezmembrare datorata fortei centrifuge;
 • precum si orice alte cauze care nu sunt expres excluse, care fac necesara reparatia sau inlocuirea bunului respectiv.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

               Excluderi generale - asiguratorul nu ofera acoperire pentru:

 • fransizele mentionate in polita, care vor fi suportate de catre asigurat (daca mai multe obiecte asigurate vor fi afectate de acelasi risc, se va aplica doar fransiza cea mai mare);
 • fapta sau omisiunea premeditate sau neglijenta grava a asiguratului sau reprezentantilor sai;
 • orice consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revolutiei, insurectiei, puterii militare sau uzurparii de putere, unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica sau conspiratie;
 • orice consecinte sau raspunderi legale, indiferent de natura lor, ale radiatiilor provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara, ale contaminarilor radioactive, ale radiatiilor ionice sau ale contaminarii radioactive datorate oricarui combustibil nuclear sau deseurilor nucleare rezultate in urma arderii combustibilului nuclear. In cazul acestei excluderi, prin ardere se intelege orice proces independent de fisiune nucleara;
 • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme nucleare;
 • daune cauzate direct sau indirect sau ca o consecinta a terorismului – prin terorism se intelege orice act sau pregatire in vederea actiunii sau amenintare cu actiunea planuita pentru a influenta guvernul de jure sau de facto al oricarei natiuni sau orice grupare politica sau care urmareste scopuri politice, religioase, ideologice sau similar pentru intimidarea publicului sau a unei parti a acestuia a oricarei natiuni de catre orice persoana sau grup / grupuri de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele sau in legatura cu vreo organizatie sau guvern de jure sau de facto si care:
  • pune in pericol viata unor persoane, altele decat cele care comit actiunea;
  • implica violenta impotriva uneia mai multor persoane;
  • implica daune la bunuri;
  • creaza un risc pentru sanatatea sau siguranta publicului sau a unei parti a acestuia;
  • este proiectat sa interfereze cu sau sa intrerupa un sistem electronic;
 • daune cauzate de poluare si contaminare a mediului, chiar daca au fost provocate de evenimente asigurate;
 • pagubele, pierderile de consecinta sau avarii de orice fel cauzate, provenite sau marite, direct sau indirect de utilizarea sau neutilizarea internetului sau a altor facilitati similare; orice virus electronic de computer sau altele de acest gen; utlizarea sau neutilizarea adreselor de internet, website sau alte facilitati similare; orice Date sau alte informatii trimise prin intermediul web-site sau alte facilitati similare; orice pierdere de Date; orice atentat la drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv dar nu limitat la marci inregistrate, drepturi de autor sau inventii si inovatii);
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • pierderea sau distrugerea sau deteriorarea care rezulta din orice tip de daune indirecte sau de consecinta, chiar ca urmare a producerii unor riscuri acoperite prin polita.
 • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din arme, munitii, explozibili;
 • orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect de prelucrarea produselor petroliere, gaze naturale sau GPL;
 • liniile de transmisie si distributie electricitate, apa, canalizare, gaz, Date, inclusiv sistemele de sprijin ale acestora, care se afla la o distanta mai mare de 50 de metri de locatia asigurata;

                Excluderi specifice - asiguratorul nu va fi raspunzator pentru:

 • fransiza prevazuta in polita, care urmeaza sa fie suportata de asigurat, din fiecare eveniment asigurat; fransiza se va aplica asupra valorii totale a pagubelor rezultate in urma unui eveniment, daca nu este prevazut altfel (se va aplica doar fransiza cea mai mare)
 • Pagube la piesele care pot fi schimbate, parti care prin intrebuintarea si / sau natura lor sufera un grad mai mare de depreciere sau alte consumabile ca de exemplu: matrite, modele, cilindri gravati, cuzineti refractari, unelte de sfaramare, cutite de taiere / macinare, burghie, cilindri de metal sau poansoane pentru gravat sau perforat, panza de filtru, freze, obiecte din sticla, lampi de iluminare, proiectoare, curele, benzi de elevatori, cabluri ne-electrice, anvelope de cauciuc, agenti de operare (lubrifianti, combustibili, catalizatori, etc.);
 • Pagube produse de incendiu, stingerea acestuia sau demolarea ulterioara a constructiei, fulger, explozie chimica (cu exceptia exploziilor gazelor de fum din cazane), cadere a aparatelor aeriene sau obiecte din acestea, furt sau tentativa de furt, prabusire a cladirilor, inundatie, cutremur, alunecare de teren, avalansa, uragan, furtuna, eruptie vulcanica sau alte catastrofe naturale, lovire de autovehicule, cadere de corpuri de orice fel;
 • Orice dauna, distrugere, deteriorare sau raspundere legala provocata sau care rezulta direct sau indirect din greve, revolte, tulburari civile si vandalism ;
 • Pagube pentru care, prin lege sau contractual, raspunde furnizorul, beneficiarul sau reparatorul / unitatea care asigura intretinerea;
 • Pagube produse de erori sau defecte existente la inceperea politei, de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceeste erori sau defecte erau sau nu cunoscute asiguratorului;
 • Pagube produse prin actiunea intentionata sau neglijenta cu efecte grave a asiguratului sau a reprezentantilor sai. Prin reprezentantii sai in sensul prezentei polite se inteleg: proprietarul, actionarii si alte persoane numite sau alese in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul;
 • Pagube de consecinta directa a influentei continue a functionarii (ex. uzura, gaurire, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatra la cazane, etc.)
 • Pagube indirecte sau de consecinta de orice fel precum si pagubele produse tertilor.
 • Vatamarile corporale si prejudiciile materiale suferite de personalul angajat al asiguratului.

                 In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca pierderea, avarierea sau distrugerea nu este asigurata prin aceasta polita, sarcina probei ca un astfel de prejudiciu este acoperit, revine asiguratului.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

  • Asiguratul va anunta imediat asiguratorul in scris in legatura cu:
   • modificarea oricarei circumstante esentiale a riscului initial;
   • orice modificare sau adaugire facuta unui obiect asigurat;
   • nerespectarea conditiilor de operare recomanDate, daca aceasta duce la cresterea riscului de aparitie a daunei;
   • orice schimbare a profesiunii sau a activitatii sale;
   • schimbari in ceea ce priveste interesul asiguratului (cum ar fi incetarea sau lichidarea activitatii sau plasarea sub administrare judiciara).
  • Asiguratul este obligat sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile uzuale rezonabile si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de catre asigurator pentru prevenirea producerii daunei, in conformitate cu prevederile legale si cu recomandarile producatorului pentru operarea, inspectarea si revizia obiectelor asigurate, precum si cu orice alte reglementari impuse de guvern, municipalitate, corpuri legislative care sunt in vigoare si se refera la operarea si intretinerea echipamentelor asigurate.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul este obligat:
   • sa instiinteze in maximum 48 de ore, telefonic si in scris, asiguratorul, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei; daca din cauza nerespectarii acestui termen nu s-a putut stabili cauza si intinderea pagubei, asiguratorul poate refuza plata despagubirii.
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei;
    • Cheltuielile cu privire la obligatia mentionata la alineatul precedent cad in sarcina asiguratorului numai daca masurile au fost luate judicios.
   • sa conserve partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului asiguratorului, sau a unui expert al acestuia pentru inspectie;
  • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acestuia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acestuia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu acesta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
  • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
   • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
   • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
   • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
   • sa instiinteze, in cel mai scurt timp, organele de politie sau pompierii in cazul in care pierderea sau avarierea s-a produs datorita furtului prin efractie, actelor de talharie sau unui incendiu;
  • De la data avizarii in scris, asiguratorul are obligatia in termen de 5 zile lucratoare sa efectueze constatarea daunei si sa stabileasca marimea ei direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti. Termenul de mai sus se poate prelungi in cazul unui cutremur sau alte calamitati ce afecteaza o arie mai larga.
  • Daca reprezentantul asiguratorului nu efectueaza constatarea in intervalul de timp stabilit, asiguratul este indreptatit sa inceapa reparatiile sau inlocuirile. Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii referitoare la bunul avariat daca reparatia nu este bine efectuata.
  • Asiguratul trebuie sa pregateasca o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective. De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de asigurator sau de expertii acestuia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
  • Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare, in cuantumul si la termenele stabilite prin polita de asigurare. In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru o polita de asigurare care a fost incheiata cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor a dus la marirea pagubei.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare pentru avarii accidentale la masini, utilaje, instalatii si echipamente industriale, apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Stabilirea indemnizatiei (despagubirii) este facuta de asigurator pe baza tuturor clauzelor politei tinandu-se intotdeauna cont de fransiza stabilita in polita de asigurare.
  • Daca despagubirea, calculata potrivit conditiilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
  • In ceea ce priveste asigurarile de bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care bunurile o au in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta, adoptare de noi metode, inventii si alti factori similari. De asemenea, calculul indemnizatiei se va face tinand cont si de valoarea eventualelor recuperari care va fi scazuta din cuantumul pagubei.
  • Indemnizatia nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, cu exceptia cazului in care, in aceasta din urma situatie, in polita exista prevederi exprese contrare.
  • Cheltuielile prevazute sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia si eventualele cheltuieli de judecata, suma asigurata.
  • Cheltuielile de acest gen vor fi limitate la maxim 50% din valoarea diminuarii daunei.
  • Plata indemnizatiei va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
   • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
   • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
   • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres;
  • In cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul plateste indemnizatia nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost deja despagubit de asigurat; indemnizatia se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
  • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
  • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii ultimului document la dosarul de dauna.
  • In cazul in care, ca urmare a platii indemnizatiei aferente unei daune totale, suma asigurata ramasa in vigoare este zero, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat fara returnarea primei pentru perioada ramasa pana la expirarea politei.
  • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in moneda in care s-a incasat prima de asigurare. Orice factura de reparatii in lei se va achita in lei.
  • Urmare a platii unei indemnizatii asigurarea ramane in continuare in vigoare pentru o suma asigurata redusa cu valoarea indemnizatiei platite, cu exceptia cazului in care suma asigurata este reintregita, la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui act aditional. In cazul in care dupa o dauna platita asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele plati se va aplica regula proportionalitatii.
  • In cazul unor bunuri in care asiguratul este o alta persoana decat proprietarul bunului asigurat (sau o alta persoana cu puteri similare), atunci despagubirea nu va putea fi platita pana cand persoana respectiva nu isi va da, in scris, acordul de plata, indicand persoana careia i se va achita despagubirea sau parte din aceasta.
  • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din indemnizatia cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
  • In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun, asiguratorul este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
  • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs cu intentie ori culpa grava de catre:
   • asigurat, beneficiar, contractant, un membru din conducerea acestora sau orice alta persoana juridica care lucreaza in aceasta calitate;
   • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul, beneficiarul, contractantul sau prepusii asiguratului sau beneficiarului.
  • Asiguratorul nu datoreaza indemnizatie daca riscul asigurat a fost produs:
   • prin comiterea cu intentie de catre asigurat sau beneficiar a unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie;
   • in timpul participarii asiguratului sau beneficiarului la savarsirea vreunei infractiuni contra patrimoniului ori contra vietii, integritatii corporale si sanatatii, asa cum sunt prevazute de Codul penal, precum si in timpul sustragerii de la urmarirea penala pentru asemenea fapte;
   • ca urmare a sinuciderii sau a incercarii de a o comite.
  • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat numai pentru pagubele materiale suferite. Despagubirea nu poate depasi, in legatura cu fiecare din bunurile asigurate, suma asigurata mentionata in specificatie pentru fiecare din ele si nici pe total suma asigurata prevazuta in polita.
  • Asiguratorul va plati:
   • In cazul bunurilor care vor fi reparate
    • Cheltuielile efectuate pentru a readuce masina avariata la starea de folosinta anterioara plus costul demontarii si montarii in scopul efectuarii reparatiilor, ca si cheltuielile obisnuite de transport la si de la atelierul de reparatii, taxele vamale si impozitele, in masura in care aceste cheltuieli au fost prevazute in suma asigurata.
    • Daca reparatiile sunt executate la un atelier care apartine asiguratului, asiguratorul va plati costul materialelor si salariile pentru reparatii.
    • Din despagubire se va scadea valoarea componentelor neafectate – cu exceptia cazului in care, pentru inlocuirea piesei sau subansamblului afectat, se dovedeste ca este nevoie de inlocuirea altor piese sau subansambluri neavariate, caz in care se vor despagubi si acele piese sau subansambluri.
    • In cazul in care costul reparatiilor detaliat mai sus este egal sau depaseste valoarea bunului asigurat imediat anterioara producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despagubirea se va stabili conform prevederilor de mai jos.
   • In cazul in care un bun asigurat este distrus
    • Valoarea despagubirii va fi egala cu valoarea reala a bunului imediat anterioara producerii pagubei, inclusiv cheltuielile obisnuite de transport, costul montarii si taxele vamale, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost prevazute in suma asigurata; aceasta valoare reala se calculeaza prin deducerea deprecierii din costul de inlocuire a bunului. Asiguratorul va plati de asemenea cheltuielile normale de demontare a masinii distruse. Din despagubire se va scade valoarea componentelor neafectate.
    • Cheltuielile suplimentare pentru munca suplimentara, lucrul pe timp de noapte, lucrul in timpul sarbatorilor legale, cheltuieli de curatare a locului si pentru transport special vor fi acoperite prin polita numai daca aceasta s-a prevazut in scris.
  • Polita nu acopera costul modificarilor, adaugirilor sau imbunatatirilor.
  • Costul reparatiilor provizorii va fi suportat de asigurator numai daca acestea constituie parte a reparatiilor finale si nu majoreaza costul total al reparatiilor. Asiguratorul va efectua plata numai dupa ce i se vor prezenta documente satisfacatoare care vor atesta efectuarea reparatiilor sau dupa caz, a inlocuirii sau pe baza unui deviz antecalcul intocmit de asigurator.
  • Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi reintregita prin plata unei prime suplimentare corespunzatoare.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

  Tel: 0374 110 110

  de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.