Asigurarea de asistenta si cheltuieli medicale privind ACCIDENTELE SPORTIVILOR

asigurari omniasig vienna insurance group asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita de asigurare de asistenta si cheltuieli medicale privind ACCIDENTELE SPORTIVILOR, destinata sportivilor profesionisti pe timpul participarii la activitatile sportive competitionale.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie acoperirea riscurilor de producere a evenimentelor asigurate, in timpul perioadei asigurate care corespunde unei calatorii in strainatate sau in Romania, pentru participarea la activitatea sportiva competitionala mentionata in polita, precum si la antrenamentele aferente acesteia.

              Activitatile sportive asigurate sunt:

 • Activitati sportive fara risc major;
 • Activitati sportive cu risc major:
  • Sporturi care implica zborul;
  • Sporturi acvatice cu motor;
  • Alpinism;
  • Scufundari;
  • Box;
  • Lupte;
  • Arte martiale;
  • Motociclism;
  • Automobilism Formula 1;
  • Fotbal;
  • Rugby;
  • Hokey;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • asigurat este clubul sportiv la care activeaza sportivii beneficiari ai asigurarii;
 • beneficiarul asigurarii sa fie membrul echipei de club nominalizat in lista cuprinzand sportivii asigurati. Pentru a fi asigurat, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • sa aiba incheiata, in conditiile legii, cu clubul sportiv asigurat, o conventie civila de prestari servicii sau contract individual de munca, pe baza caruia a obtinut licenta de sportiv profesionist si este retribuit in exclusivitate de acest club;
  • sa aiba domiciliul sau resedinta in Romania.
 • sa calatoreasca in strainatate sau in Romania, pentru participarea la activitatea sportiva competitionala mentionata in polita, precum si la antrenamentele aferente acesteia;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat /  contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului /  contractantului - C.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.

              Polita de asigurare se incheie obligatoriu inaintea parasirii teritoriului Romaniei prin prezentarea pasaportului asiguratului (sau a cartii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este permisa pe baza acestui document) in original si prin plata integrala a primei de asigurare. In caz contrar asigurarea nu este valabila.             

              Asigurarea poate fi incheiata de catre persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, sau persoana juridica care are un interes asigurabil.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., poate fi incheiata pe perioada unui an de zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in Romania si in afara teritoriului Romaniei, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie participarea la activitatea sportiva competitionala mentionata in polita, precum si la antrenamentele aferente acesteia.

             Acoperirea politei este valabila pentru intreaga perioada mentionata pe polita, 24h / 24h.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este valabila in Romania si in strainatate (pentru grupa de riscuri A si respectiv grupele de riscuri C si D, dar numai pentru cheltuielile efectuate in Romania).

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., este clubul sportiv la care activeaza sportivii beneficiari ai asigurarii.

                Beneficiarul asigurarii este membrul echipei de club nominalizat in lista cuprinzand sportivii asigurati. Pentru a fi asigurat, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa aiba incheiata, in conditiile legii, cu clubul sportiv asigurat, o conventie civila de prestari servicii sau contract individual de munca, pe baza caruia a obtinut licenta de sportiv profesionist si este retribuit in exclusivitate de acest club;
 • sa aiba domiciliul sau resedinta in Romania.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Sumele asigurate sunt cele inscrise in polita. Acestea sunt stabilite dupa cum urmeaza:

  • pentru grupa de riscuri A, sumele asigurate sunt stabilite conform optiunii asiguratului, separat pentru deces si incapacitate permanenta totala; suma asigurata totala pentru grupa de riscuri A va fi egala cu totalul celor doua sume asigurate pentru deces si pentru incapacitate permanenta totala;
  • pentru grupa de riscuri B, suma asigurata se stabileste in functie de castigul sportivului (primele de participare la competitie) si se calculeaza asa incat sa compenseze aceste pierderi;
  • pentru grupa de riscuri C sumele asigurate se stabilesc astfel:
   • se convine cu asiguratul indemnizatia zilnica de spitalizare / tratament ambulatoriu si numarul total de zile pentru care se acorda indemnizatie pentru acestea, dar nu mai putin de 90 de zile;
   • se inmulteste indemnizatia zilnica de spitalizare / tratament ambulatoriu cu numarul de zile pentru care se acorda aceasta;
  • pentru grupa de riscuri D suma asigurata se stabileste conform optiunii asiguratului;
  • pentru grupa de riscuri E suma asigurata se stabileste conform optiunii asiguratului.

                 In stabilirea sumelor asigurate se va tine seama de urmatoarele limitari:

  • suma asigurata pentru grupa de riscuri B nu poate depasi castigul pe care l-ar fi realizat sportivul (din primele de participare la competitie), pe perioada incapacitatii temporare si nici 25% din suma asigurata pentru incapacitate permanenta;
  • sumele asigurate cumulate pentru grupele de riscuri C si D nu pot depasi 20% din suma asigurata pentru incapacitate permanenta;
  • suma asigurata pentru grupa de riscuri E nu poate depasi 5% din din suma asigurata pentru incapacitate permanenta.

                 Limitarile de mai sus pot fi depasite in situatia in care asiguratul renunta la acoperirea unuia sau mai multora dintre riscurile corespunzatoare acestor limite, cu conditia ca sumele asigurate aferente riscurilor ramase in acoperire sa nu depaseasca 50% din suma asigurata pentru incapacitate permanenta totala.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

                 Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.             

                 Prima de asigurare trebuie platita integral anterior incheierii politei.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  • pentru grupa de riscuri A, nu exista fansiza;
  • pentru grupa de riscuri B, fransiza procentuala obligatorie de 50% din cea dintai prima de joc;
  • pentru grupa de riscuri C, fransiza temporala de 3 zile calendaristice;
  • pentru grupa de riscuri D, nu exista fansiza;
  • pentru grupa de riscuri E, nu exista fansiza;
  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

  • A. Deces si incapacitate permanenta totala.
  • B. Pierderea drepturilor banesti de participare la joc, ca urmare a incapacitatii temporare.
  • C. Incapacitate temporara, insotita de spitalizare / tratament ambulatoriu (inclusiv fracturi, entorse, luxatii, rupturi sau intinderi musculare / tratament recuperatoriu).
  • D. Interventii chirurgicale.
  • E. Cheltuieli cu medicamente.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

  • urmarile accidentelor survenite ulterior consumului unor substante stimulente, neacceptate pentru a fi consumate in cadrul competitiilor sportive, incluzand dar nelimitandu-se la steroizi anabolizanti, stimulenti si corticosteroizi, indiferent daca acestea au fost sau nu prescrise de un medic, precum si urmarile injectarii intravenoase a substantelor halucinogene;
  • urmarile unor tratamente sau interventii medicale efectuate asupra sportivilor, care pot face obiectul unei acoperiri de MALPRAXIS;
  • recidiva unor stari de incapacitate temporara care nu este consecinta unui alt accident;
  • urmarile unor accidente care au agravat o stare de indisponibilitate preexistenta, despre care beneficiarul asigurarii (sportivul) stia sau ar fi trebuit sa stie, inclusiv graviditate, sau nerespectarea tratamentelor sau recomandarilor medicale primite cu cel mult 12 luni inainte de inceperea perioadei de asigurare;
  • orice accidente care provin din activitati sau sporturi care nu intra in contractul incheiat intre sportivul asigurat si clubul sportiv care a incheiat polita si care nu sunt precizate in Lista cuprinzand sportivii asigurati la rubrica “Activitatea sportiva”.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu exista clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., sunt:

  • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
   • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare intervenita in informatiile pe baza carora s-a incheiat initial polita (inclusiv numarul sportivilor) pentru recalcularea primelor de asigurare. Asiguratorul isi rezerva dreptul ca, pe baza modificarii aspectelor legate de risc, sa modifice conditiile (prime si fransize) de asigurare.
  • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
   • sa avizeze (in scris) asiguratorul, in termen de 3 zile calendaristice, despre producerea accidentului care are drept urmare incapacitatea temporara;
   • in cazul producerii evenimentului asigurat cauzator de incapacitate temporara, se va prezenta, in afara documentelor precizate in polita ca fiind necesare pentru stabilirea indemnizatiei cuvenite, si programarea participarii sportivului accidentat la competitiile respective, daca accidentul nu s-ar fi produs;
   • in caz de incapacitate permanenta sau deces, sa trimita in scris la asigurator pretentiile de indemnizare in termen de 10 zile de la producerea sau de la luarea la cunostinta a acestora.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare ACCIDENTELE SPORTIVILOR de asistenta si cheltuieli medicale ce vizeaza sportivii profesionisti inregistrati la un club sportiv, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite.
  Procedura Daune: 
  • Incapacitatea permanenta totala sau temporara din accident este diagnosticata de catre medicul sportiv al clubului, in baza unui act medico-legal, care trebuie transmis la asigurator in termen de 48 de ore. La solicitarea asiguratorului, persoana accidentata are obligatia de a se prezenta la medicul specialist desemnat de asigurator, in vederea confirmarii diagnosticului.
  • Asiguratorul plateste suma asigurata in caz de incapacitate permanenta totala sau deces numai daca acestea au survenit in cel mult 1 an de la data accidentului.
  • Cuantumul indemnizatiei platite de asigurator este dupa cum urmeaza:
   • in cazul riscurilor din grupa A, intreaga suma asigurata pentru deces sau, dupa caz, pentru incapacitate permanenta totala; In urma decesului survenit in decurs de 1 an de la data accidentului, plata indemnizatiei aferente decesului se va face independent de eventualele sume platite anterior pentru incapacitate permanenta totala sau incapacitate temporara;
   • in cazul riscurilor din grupa B, totalul sumelor pe care sportivul le-ar fi realizat aferent participarii la competitiile sportive pe perioada incapacitatii temporare, dupa ce se va lua in considerare fransiza; daca ulterior platii acestor sume se constata incapacitatea permanenta a sportivului, urmare a aceluiasi accident, aceste sume se vor scadea din suma cuvenita pentru incapacitate permanenta totala;
   • in cazul riscurilor din grupa C, indemnizatia se calculeaza inmultind indemnizatia zilnica pentru grupa de risc respectiva cu numarul de zile efectuate pentru spitalizare / tratament ambulatoriu (inclusiv fracturi, entorse, luxatii, rupturi sau intinderi musculare / tratament recuperatoriu); indemnizatia se plateste pentru un numar maxim de zile egal cu jumatate din numarul de zile al perioadei asigurate; plata acestei indemnizatii nu este limitata de incheierea perioadei de asigurare, pentru accidentele produse in timpul perioadei de asigurare, dar nu poate excede cu mai mult de 21 zile calendaristice aceasta perioada;
   • in cazul riscurilor din grupa D, indemnizatia se stabileste ca procent din suma asigurata, functie de gravitatea interventiei chirurgicale, conform regulamentului asiguratorului;
   • in cazul riscurilor din grupa E, cheltuielile efectiv realizate cu procurarea medicamentelor necesare in caz de accident, prescrise de medic si procurate pe baza de documente justificative de plata (retete, bonuri, facturi, note de plata etc.).

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - NON STOP -

  Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

  Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

   - de LUNI pana DUMINICA -

  Diverse: 
  • Polita de asigurare da dreptul la indemnizare numai pentru cheltuielile care nu sunt acoperite prin efectul altor asigurari, si numai daca indemnizarea nu este contrara unor reglementari legale in vigoare la data producerii evenimentului asigurat.
  • Asiguratorul are dreptul sa recupereze de la terti responsabili, printr-o actiune de regres, orice plata facuta in virtutea acestei polite, cu avizarea prealabila a asiguratului. Asiguratul este obligat sa sprijine asiguratorul in exercitarea de catre aceasta a dreptului de regres. Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat.
  • Daca asiguratul renunta la drepturile sale de indemnizare fata de tertii raspunzatori, da descarcare sau face o tranzactie etc., indemnizatia care ar fi fost cuvenita se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice.
  • Daca indemnizarea a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata.
  • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
  • Asigurarea incheiata potrivit politei este supusa legilor din Romania, iar aceasta se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la asigurari.
  • Orice litigiu in legatura cu aplicarea politei de asigurare se rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele de judecata competente din Romania.