Asigurarea PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale pentru Calatorie in Strainatate

asigurari euroins asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, destinata persoanelor fizice cu varsta de pana la 80 de ani, cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania, care calatoresc in stainatate in scop turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie acoperirea riscurilor asigurate asa cum sunt prevazute in polita de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat pe timpul calatoriei in stainatate.

              Asiguratul trebuie sa aiba varsta de pana la 80 ani. Persoanele, care la incheierea politei, au implinit varsta de 80 de ani pot fi preluate in asigurare numai dupa obtinerea acordului scris din partea asiguratorului si doar pentru o perioada de maxim 90 zile.

              Asigurarea este valabila pentru deplasari in strainatate efectuate de asigurat in SCOP:

 • turistic;
 • Calatorie in scop de afaceri;
 • lucrativ (efectuarea de calatorii in strainatate in scopul desfasurarii unei activitati legale remunerate si cu respectarea perioadei de sedere in strainatate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si / sau cu prevederile contractului de munca).

              Polita de asigurare tip „Calatorie in scop de afaceri” se incheie numai in urma prezentarii de catre solicitant a unor documente din care sa rezulte faptul ca deplasarea asiguratului in strainatate se efectueaza in interes de serviciu, pentru participarea la: negocieri, tratative, conferinte, seminarii, expozitii, cursuri sau activitati similare, fiind exclusa prestarea efectiva de munca fizica sau intelectuala (prestarea diferitelor meserii, profesii).

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana fizica, cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania si cu varsta de pana la 80 de ani;
  • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa;
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
  • adresa asiguratului;
  • datele de contact ale asiguratului;
  • scopul calatoriei;
  • tara si zona geografica de destinatie;
  • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
  • prima zi de iesire din tara;
  • ziua intoarcerii in tara;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • modalitatea de plata a primei anuale;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.

                Polita de asigurare se incheie obligatoriu inaintea parasirii teritoriului Romaniei prin prezentarea pasaportului asiguratului (sau a cartii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este permisa pe baza acestui document) in original si prin plata integrala a primei de asigurare. In caz contrar asigurarea nu este valabila.

                Polita de asigurare poate fi reziliata, la cererea persoanei asigurate, cel mai tarziu pana la ora 00:00 a zilei mentionate in polita ca data de incepere a perioadei de valabilitate, in cazul in care acesta nu mai poate efectua calatoria din motive intemeiate. In acest caz, din prima de asigurare se vor retine 2,00 lei reprezentand cheltuieli de editare si gestionare. Dupa intrarea in vigoare a politei, prima de asigurare nu se mai ramburseaza.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, poate fi incheiata, pentru o perioada de minim 2 zile si maxim 365 de zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei si a tarii de rezidenta a asiguratului, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turistic, pentru afaceri sau pentru a presta o activitate lucrativa.

               Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii asiguratului;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

                Perioada de asigurare poate fi prelungita prin emiterea unei noi polite doar in cazuri exceptionale, inainte cu minim 72 ore de la expirarea valabilitatii politei de asigurare si numai daca asiguratorul isi exprima acordul de prelungire prin emiterea unui act declarativ. Prelungirea perioadei de asigurare este conditionata de plata anticipata a primei de asigurare suplimentare.

  Teritorialitate: 

                 Polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, este valabila in tara / zona teritoriala mentionata in polita de asigurare precum si in tarile tranzitate cu exceptia teritoriului Romaniei si a tarii de rezidenta a asiguratului.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, este orice persoana fizica, cu varsta de pana la 80 de ani, cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania.

  Suma Asigurata: 

                    Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                     Sumele asigurate pentru cheltuieli medicale de urgenta sunt:

   • 5.000 Euro;
   • 10.000 Euro;
   • 30.000 Euro;
   • 50.000 euro ( numai pentru tarile membre U.E, din care maxim 20.000 Euro pentru tratamentul ambulatoriu si 30.000 Euro pentru spitalizare, interventie chirurgicala, inclusive anestezie si utilizarea salii de operatie)

                    Asiguratul poate sa opteze pentru una din aceste variante.

                    Cheltuielile maxime despagubite in cazul repatrierii (medicale sau in caz de deces) sunt de 5.000 Euro, indiferent de suma asigurata aleasa pentru cheltuieli medicale de urgenta.

                    In cazul tratamentului dentar de maxima urgenta, care este necesar si uzual pentru calmarea directa a durerii limita maxima a despagubirii este de 150 Euro / dinte.

                    Limita maxima a raspunderii atat pentru intreaga perioada asigurata cat si pentru un eveniment asigurat pentru Raspunderea Civila fata de terti este de maxim 5.000 euro.

                    Limita raspunderii asiguratorului pentru deteriorarea, furtul sau pierderea bagajelor este de maxim 500 euro si se stabileste astfel:

   • pentru bagaje pierdute se va acorda o indemnizatie de 20 Euro / kg, maxim 25 Kg;
   • pentru bagaje deteriorate se va acorda o indemnizatie de maxim 100 Euro;
   • pentru bagaje / obiecte furate, se va acorda o indemnizatie de maxim 400 euro in functie de pretul de piata al obiectelor din bagajul asigurat;
   • pentru intarzierea bagajelor intre 4 (patru) si 24 (douazecisipatru) ore se va acorda o indemnizatie de maxim 100 euro, iar pentru intarzierea acestora peste 24 (douazecisipatru) ore indemnizatia va fi de maxim 500 euro;
   • pentru intarzierea zborului mai mult de 4 (patru) ore indemnizatia maxima va fi de 500 euro;
   • pentru bagajele a caror valoare depaseste suma asigurata prevazuta in polita se pot incheia asigurari suplimentare prin plata unui supliment de prima.

                   Cheltuielile maxime despagubite in cazul transportului copilului / copiilor inapoi in tara sunt de 500 euro.

   Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

                  Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.

                  Primele de asigurare se achita integral la incheierea politei de asigurare, in numerar pe baza de chitanta sau prin ordin de plata.

                  Prima de asigurare se calculeaza in functie de numarul de zile de Calatorie in strainatate, de varsta asiguratului, teritorialitate si scopul calatoriei pentru care asiguratul a optat in polita.

   Sistemul de Fransize: 

                 Polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

                 fransiza de 25% din valoarea fiecarei daune pentru aparatura electronica avariata.

   Riscuri Asigurate Standard: 

                  Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, sunt:

   • RISCURI DE BAZA
    • Riscuri asigurate:
     • accident
     • imbolnavire
      • prin preluarea cheltuielilor medicale de urgenta si / sau de repatriere a asiguratului bolnav, vatamat sau decedat, ca urmare a producerii riscului asigurat pe perioada calatoriei in strainatate, in limita sumei asigurate si in perioada de valabilitate a asigurarii.
   • SERVICIILE MEDICALE asigurate de asigurator sunt:
    • asistenta medicala de urgenta, pana la stabilizarea starii pacientului, care presupune:
     • consultatie si diagnosticare;
     • tratament si medicatie;
     • spitalizare pentru maxim 30 zile;
     • interventie chirurgicala, inclusiv anestezie si utilizarea salii de operatie;
     • tratament dentar de maxima urgenta, care este necesar si uzual pentru calmarea directa a durerii pentru cel mult 2 dinti, pana la suma maxima de 150 euro / dinte, tratament efectuat fara alegerea medicului;
    • Transportul medical:
     • Cheltuielile de transport, necesar si prescris de medic, in tara straina pana la cel mai apropiat spital de locul in care se afla asiguratul.
    • Repatrierea reprezinta asigurarea transportului, in Romania, a asiguratului si poate fi:
     • Repatriere medicala:
      • transportul asiguratului in momentul in care acesta se afla in imposibilitatea de a se deplasa sau de a-si continua calatoria, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat. Aceste cheltuieli se despagubesc in limita a maxim 5.000 Euro si numai daca repatrierea medicala este necesara si prescrisa de medic.
     • Repatriere in caz de deces:
      • transportul corpului neinsufletit al persoanei asigurate, ca urmare a decesului survenit in urma producerii unui eveniment asigurat prin polita, in perioada de valabilitate a acesteia. Aceste cheltuieli se despagubesc in limita a maxim 5.000 Euro, pe baza documentelor prezentate de urmasii asiguratului.
      • procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului corpului neinsufletit al asiguratului. Aceste cheltuieli se despagubesc in limita a maxim 800 Euro (echivalentul in lei), pe baza documentelor prezentate de urmasii asiguratului.
    • Daca o boala sau un accident, care a survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare, necesita spitalizare dupa incetarea politei de asigurare, asiguratorul va extinde polita de asigurare cu maxim 14 zile calendaristice, in masura in care asiguratul / prestatorul de servicii APRIL aduce dovezi ca transportul la domiciliul sau stabil din Romania nu este posibil.
    • In cazul in care asiguratorul / prestatorul de servicii APRIL nu a fost informat de catre asigurat anterior prestarii serviciilor medicale sau de transport in vederea repatrierii, sau nu poate justifica intarzierea informarii, asiguratorul va plati cheltuieli medicale si de transport ale asiguratului datorate unui accident sau unei imbolnaviri, pana la o suma maxima de 150 euro.
   • EXTINDERI SPECIALE
    • raspundere Civila fata de terti
     • asiguratorul acopera prejudiciile de care asiguratul rapunde in baza legii, savarsite din culpa de catre acesta unor terte persoane in timpul unei calatorii, in perioada asigurata, pana la limita raspunderii pentru:
      • vatamare corporala, imbolnavire sau deces;
      • avarierea sau distrugerea unor bunuri;
      • cheltuieli de judecata suportate de asigurat in procesul civil, in legatura cu evenimentele asigurate, daca a fost obligat la desdaunare.
    • Asigurarea pentru bagaje pierdute, furate sau deteriorate
     • asiguratorul acopera daunele suferite de bagaje pana la concurenta sumei asigurate pentru bagaje prevazuta in polita de asigurare.
    • Intarzierea zborului.
     • asiguratorul acopera cheltuielile efectuate de catre asigurat ca urmare a intarzierii unui zbor cu mai mult de 4 (patru) ore fata de durata programata a zborului sau ca urmare a pierderii unui zbor de legatura rezultat din intarzierea primului zbor. Cheltuielile acoperite includ cheltuielile pentru cazare, pentru achizitionare de produse pentru uz zilnic, costuri telefonice, precum si altele si vor fi rambursate asiguratului de catre asigurator pana la maximul sumei asigurate pentru acest risc, respectiv 500 euro. Perioada de intarziere va fi calculata din momentul programat al plecarii asa cum apare in itinerariile de Calatorie / biletele de Calatorie. Asiguratul trebuie sa pastreze si sa prezinte asiguratorului documente in original care atesta cheltuielile efectuate.
    • Intarzierea bagajelor.
     • in cazul in care bagajul unui asigurat intarzie cu mai mult de 4 (patru) ore dar mai putin de 24 (douzecisipatru) ore intr-o Calatorie dus sau, dupa caz, dus / intors, organizata de catre transportatorul aerian / naval sau de agentii acestora, asiguratorul ii va rambursa asiguratului costurile cumparaturilor de prima necesitate : obiecte vestimentare si de toaleta, care permit asiguratului sa faca fata indisponibilitatii temporare a obiectelor personale din bagajul intarziat, in limita sumei asigurate pentru acest risc de 100 euro.
     • in cazul in care bagajul unui asigurat intarzie mai mult de 24 (douazecisipatru) ore intr-o Calatorie dus sau, dupa caz, dus / intors organizata de catre transportatorul aerian / naval sau de agentii acestora, asiguratorul ii va rambursa asiguratului costurile cumparaturilor de prima necesitate : obiecte vestimentare si de toaleta, care permit asiguratului sa faca fata indisponibilitatii temporare a obiectelor personale din bagajul intarziat, in limita sumei asigurate de 500 euro.
     • Este obligatorie obtinerea confirmarii scrise din partea transportatorului aerian / naval sau a agentilor acestora in ceea ce priveste perioada de intarziere.
     • Daca intarzierea bagajului s-a produs pe teritoriul Romaniei, asiguratul nu poate beneficia de acest risc.
    • Acoperirea costurilor transportului copilului / copiilor inapoi in tara
     • In cazul in care in urma unui eveniment asigurat, copilul / copii cu varsta sub 14 ani care calatoresc cu asiguratul raman nesupravegheati, asiguratorul / prestatorul de servicii APRIL organizeaza si deconteaza pentru o ruda a asiguratului, cu domiciliul stabil in Romania, drumul dus-intors ( combustibil pentru autoturismul personal, bilet tren clasa a II –a sau bilet de avion Economy class), pentru insotirea copilului / copiilor in calatoria de intoarcere in tara.
     • In cazul in care asiguratul / persoana apropiata acestuia care poate fi contactata – nu nominalizeaza o astfel de persoana asiguratorul / prestatorul de servicii APRIL se ingrijeste de transportul copilului / copiilor in tara si incredintarea acestora familiei.
     • Aceste cheltuieli se despagubesc in limita a maxim 500 euro.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, sunt:

   • EXCLUDERI APLICABILE INTREGII POLITE:
    • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru cheltuielile:
     • ocazionate de:
      • o boala sau orice afectiune preexistenta (inclusiv decompensarea acestora) in momentul incheierii asigurarii si / sau inceperii calatoriei in strainatate;
      • nastere, tentativa sau intreruperea voluntara de sarcina, complicatii ale sarcinii, sarcina mai mare de 26 saptamani, tratament contraceptiv sau de sterilizare, investigatii de fertilitate precum si consecintele acestora;
      • evenimente care sunt o consecinta a consumului de alcool, droguri, abuzului de medicamente sau tratarii necorespunzatoare a unor afectiuni (daca nu au fost respectate intocmai prescriptiile medicului) ori legate de luarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul abuzului sau dependentei de droguri;
      • orice pierdere, vatamare, cheltuiala de orice natura fiind consecinta directa sau indirecta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman din strainatate, ostilitatilor, indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboiului civil, revoltei, revolutiei, insurectiei, grevei, grevei patronale, tulburarilor civile, puterii militare sau uzurparii de putere, unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu o organizatie politica, conspiratiei, orice act de terorism;
      • vatamari produse de influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau contaminarilor radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
      • catastrofe naturale;
      • conducerea pe uscat, a unui vehicul pentru care asiguratul nu detine permis legal de conducere, inclusiv a unei motociclete sau scuter, cu exceptia celor cu o capacitate cilindrica sub 50 cm3;
      • afectiuni neconsolidate sau pentru care asiguratul se afla in tratament in Romania;
      • reabilitare si fizioterapie sau pentru cheltuieli efectuate pentru procurarea, inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact;
    • efectuate in tara de rezidenta sau cheltuieli care reprezinta o continuare a tratamentului deja primit in afara tarii de rezidenta legate de perioada calatoriei;
    • legate de consultatii, analize sau tratamente pentru boli cu transmitere sexuala, infectie cu HIV sau depistare SIDA;
    • privind proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutii medicale competente sau care au caracter experimental sau care se folosesc in activitatea de cercetare medicala si consecintele acestora;
    • tratamentul oricarei forme de cancer;
    • efectuate pe o perioada mai lunga de 14 zile calendaristice de la data expirarii politei de asigurare sau in perioada de valabilitate a unei polite de asigurare emise dupa parasirea teritoriului Romaniei;
    • aparute in timp ce persoana asigurata este implicata in sau ia parte la:
     • ascensiuni sau coborari montane, alpinism si care in mod normal ar implica utilizarea franghiilor sau a ghizilor montani;
     • toate formele de curse, cu exceptia celei cu piciorul;
     • scufundari ce implica utilizarea unor aparate de respiratie;
     • orice forma de misiuni militare executate ca membru al fortelor armate, antrenament profesional, vanatoare;
     • intreceri sportive (ca amator sau profesionist) sau practicarea unor activitati cu grad inalt de periculozitate, a sporturilor de iarna sau de apa;
    • ce decurg direct sau indirect sau care se intampla datorita sau drept consecinta a vinei proprii a asiguratului, sinuciderii, tentativei de sinucidere, boli psihice, mentale, expunere deliberata la riscuri exceptionale (cu exceptia incercarii de a salva viata unui om) sau actul criminal al persoanei asigurate;
    • legate de consultatiile si tratamentele medicale preventive (medicina preventiva), chirurgie plastica, cu exceptia chirurgiei reparatorii, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
    • legate de accidente survenite in timpul comiterii unor infractiuni de catre persoana asigurata (inclusiv prestarea de activitati productive sau servicii fara contract de munca);
    • legate de curele termale sau fizioterapeutice, urmare a unor tratamente efectuate in tara vizitata;
    • legate de tratamente psihologice, psihoanalitice, psihiatrice, recuperatorii, de dezintoxicare, alergice sau boli de piele (cu exceptia reactiilor alergice), arsurilor solare;
    • datorate unor accidente produse in timpul prestarii de activitati profesionale in tara vizitata, cu exceptia activitatilor prestate cu contract de munca, in afara Romaniei, declarate in cererea-chestionar si pentru care s-a platit prima de asigurare suplimentara;
    • privind necooperarea asiguratului cu asiguratorul sau cu prestatorul de servicii APRIL, prin omisiunea sau comunicarea incorecta a unor informatii necesare pentru acordarea asistentei sau rambursarea cheltuielilor;
    • ca urmare a unui eveniment care nu a fost anuntat, fie prestatorului de servicii APRIL, fie direct asiguratorului in termen de 5 zile calendaristice de la data producerii lui (sau de la data la care isi recapata cunostinta) si pentru care nici prestatorul de servicii APRIL nici asiguratorul nu au deschis un dosar de dauna.
    • asiguratul nu beneficiaza de acoperirea acestei asigurari daca:
     • va incepe sau va continua calatoria asigurata in afara perioadei de valabilitate a politei;
     • calatoria i-a fost interzisa de un medic practicant, calificat si inregistrat;
     • urmeaza tratament medical intr-un spital sau este in asteptarea unui asemenea tratament;
     • are intentia de a obtine tratament medical in timpul calatoriei asigurate.
     • unt produse in urma deplasarii cu un mijloc de transport aerian care nu apartine unei companii aeriene autorizate pentru transportul de persoane;
     • sunt produse prin nerespectarea de catre asigurat, in calitate de conducator auto a reglementarilor internationale privind circulatia pe drumurile publice
     • sunt produse prin nerespectarea de catre asigurat, in cazul persoanelor care desfasoara activitati profesionale ce presupun munca fizica, a normelor de protectia muncii din tarile in care isi desfasoara activitatea;
     • sunt rezultate in urma desfasurarii unor activitati care nu corespund scopului declarat al calatoriei, conform celor mentionate in polita de asigurare
     • vaccinari de orice fel (cu exceptia situatiilor de urgenta in care s-a declarat aparitia unor epidemii dupa intrarea asiguratului in tara respectiva);
     • asistenta medicala acordata de rudele asiguratului;
     • cheltuielile ocazionate de eliminarea defectelor fizice, a anomaliilor ori pentru efectuarea operatiilor estetice, cu exceptia cheltuielilor ocazionate de chirurgia reparatorie necesara ca urmare a unui accident asigurat prin polita;
    • De asemenea, nu se despagubesc cheltuielile:
     • cu proteze, orteze, carje sau cadru metalic, ochelari, lentile de contact, tratamente protetice, stimulatoare cardiace, precum si orice aparat implantat temporar sau definitiv, in scopul inlocuirii sau regularizarii unor functii ale organismului;
     • in urma unor tratamente prescrise de un medic din Romania, precum si orice cheltuieli medicale efectuate in Romania si in tarile in care Romania nu are ambasade, precum si orice complicatii aparute in urma unor interventii chirurgicale sau tratamente efectuate in Romania;
     • pentru servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt impuse ca urmare a unei imbolnaviri acute sau ca urmare a unei vatamari corporale din accident, precum si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a asiguratului;
     • cu medicina preventiva, medicina alternativa, consultatiile programate, vaccinarile impuse de autoritatile locale, tratamente si / sau proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutiile medicale, precum si consecintele acestora;
     • efectuate dupa externare. In cazul tratamentului ambulatoriu se vor accepta maximum doua consultatii medicale, precum si tratamentul prescris in urma acestora conform diagnosticului initial;
     • de diagnosticare si de tratament nerecunoscute de asigurarea sociala a tarilor din UE;
     • ulterioare datei la care asiguratul a refuzat sa respecte hotararile echipei medicale;
     • rezultate in urma desfasurarii unor activitati care nu corespund scopului declarat al calatoriei, conform celor mentionate in polita de asigurare;
     • rezultate in urma aplicarii de catre furnizorii de servicii medicale si / sau de repatriere a unor tarife mai mari decat media celor practicate in mod normal de alti furnizori de servicii medicale din aceeasi zona teritoriala.
    • asiguratorul nu datoreaza indemnizatie de asigurare daca cererea de despagubire este frauduloasa sau in mod evident exagerata ori are la baza declaratii false.
   • Excluderi specifice extinderilor speciale:
    • Nu sunt acoperite, prin asigurarea de raspundere Civila fata de terti urmatoarele:
     • daune provocate tertilor de membrii familiei asiguratului, rude de pana la gradul IV ale acestuia, prepusi sau salariati ai acestuia;
     • daune provocate de asigurat membrilor familiei sale, rudelor de pana la gradul IV, prepusilor sau salariatilor sai;
     • daune provocate tertilor de animale;
     • daune provocate tertilor prin accidente cu autovehicule conduse de asigurat (vehicule terestre cu motor, vehicule terestre atasate la un vehicul terestru cu motor, aparate de navigatie aeriene, maritime sau fluviale);
     • daune rezultate din practicarea sau participarea la vanatoare, a oricarui sport mecanic (automobilism, motociclism si in general oricare sport cu vehicule terestre), precum si aerian (parasutism, deltaplanorism, etc.)
     • daune cauzate tertilor rezultand din organizarea, pregatirea sau participarea la o competitie organizata de o federatie sportiva, indiferent daca aceasta este sau nu autorizata si asigurata sub efectul legii;
     • daune provocate tertilor in cursul desfasurarii de activitati profesionale sau in cursul participarii la o activitate organizata de o asociatie profesionala, institutie sau colectivitate;
     • raspunderea civila profesionala si / sau contractuala;
     • raspunderea civila ce ar putea surveni urmare a unui Incendiu, explozii sau deversari / revarsari de ape;
     • daune provocate cu intentie, neglijenta grava sau culpa asiguratului;
     • amenzile impuse de catre Tribunal sau alte organisme autorizate / competente;
     • orice situatie care este o consecinta a raspunderii pe care asiguratul o are ca rezultat al unei intelegeri facute de catre acesta cu persoana prejudiciata, raspundere care nu s-ar aplica in cazul absentei intelegerii respective;
     • daune produse tertilor ca rezultat al:
      • detinerii sau utilizarii unui avion, unor vehicule tractate de cai sau mecanice / motorizate, biciclete, vase maritime (altele decat barci cu rame, pontoane sau canoe), animale sau arme de foc;
      • ocuparii (exceptand situatia temporara in scopul calatoriei) sau detinerii in proprietate de teren sau Cladiri;
      • desfasurarii unei activitati comerciale, exercitarii unei profesii, prestarii unei munci manuale sau a unei ocupatii intamplatoare;
     • raspunderea in calitate de angajator sau sub incidenta oricarui alt contract sau oricarei polite de asigurare;
     • daune morale;
     • pierderi financiare de consecinta (indirecte) („Consequential losses");
     • pierderi financiare pure („Pure Financial Losses");
     • amenzi si / sau penalitati de orice tip, inclusiv despagubiri cu caracter punitiv („Punitive Damage");
     • raspunderea pentru care asiguratul poate fi despagubit prin orice alta polita de asigurare.
    • Excluderi specifice asigurarii pentru bagaje pierdute, furate sau deteriorate:
     • pierderile si daunele depinzand de dolul, culpa grava sau fapte asemanatoare ale asiguratului sau prepusilor acestuia, precum si de defectul sau viciul obiectelor transportate. De asemenea, asigurarea nu acopera obiecte fragile si deteriorabile, banii lichizi sau monedele de orice natura sau specie (incluzand colectiile sau piesele singulare de valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de Calatorie, colectii de timbre si bijuterii, obiecte pretioase in general, precum si orice materiale sau obiecte al caror transport nu este acceptat de regulamentele de transport de calatori.
     • bagajul in situatia in care asiguratul nu are grija pentru siguranta proprietatii sale si nu supravegheaza corespunzator proprietatea sa;
     • bagajul personal al asiguratului care este lasat nesupravegheat, cu exceptia situatiei in care acesta este lasat intr-un spatiu special amenajat pentru pastrarea in siguranta a bagajelor (seif sau orice alt loc special amenajat cu sisteme de siguranta in acest sens)
     • bagajul personal al asiguratului care este lasat in custodia unei persoane care, in mod oficial, nu are responsabilitatea de a pastra in siguranta proprietatea cuiva;
     • bagajele / obiectele personale ale asiguratului care sunt furate din camera de hotel, in perioada sejurului
     • bagajul personal al asiguratului care este furat dintr-un vehicul lasat nesupravegheat:
      • cu exceptia situatiei in care a fost lasat in torpedo-ul inchis sau in portbagajul inchis al vehiculului;
      • daca nu exista o proba evidenta in ceea ce priveste intrarea cu forta, violenta in vehicul;
      • intre orele 20.00 si 8.00 (cu exceptia rulotelor);
     • distrugerea / pierderea bagajului personal al asiguratului in perioada in care se afla in custodia companiei de aviatie;
     • bagajul personal al asiguratului este pierdut sau ajunge in posesia acestuia cu intarziere, iar asiguratul:
      • nu anunta imediat compania aeriana sau maritima si nu obtine un raport scris din partea reprezentantilor acestora;
      • in cazul in care asiguratul nu a reusit sa obtina, imediat, raportul scris, acesta trebuie sa ceara in scris, in decursul a 7 zile de la incident, raportul scris necesar;
     • pierderea, distrugerea, avarierea sau furtul bagajului datorate:
      • confiscarii sau retinerii la vama sau de catre alte oficialitati sau autoritati;
      • uzurii normale si deteriorarii in urma purtarii, procesului de curatare, zgarierii, patarii, moliilor sau daunatorilor;
      • transportarii de catre orice serviciu postal;
     • defectiunile electrice sau mecanice sau o eroare de fabricatie a bagajului;
     • distrugerea articolelor fragile si deteriorabile in timpul transportului asigurat de catre o firma specializata, cu exceptia situatiei in care distrugerea se datoreaza unui Incendiu sau altui accident al navei maritime, avionului sau vehiculului in care articolele sunt transportate;
     • oricare proprietate asigurata in mod specific sau care poate fi recuperata dintr-o alta sursa; orice rambursare primita va fi dedusa din suma care reprezinta dauna asiguratului;
     • timbrele, documentele, manufacturile, mostrele sau marfurile, manuscrisele sau documentele de valoare de orice fel;
     • echipamentul pentru sporturile de iarna;
    • Excluderi specifice asigurarii de intarziere a zborului:
     • plata pentru primele 4 (patru) ore de intarziere;
     • intarzieri cauzate de incapacitatea asiguratului de a furniza documentatia corecta necesara;
     • intarzieri cauzate de incapacitatea asiguratului de a aloca un timp rezonabil pentru a ajunge in timp la locul de plecare, date fiind circumstantele cunoscute la momentul respectiv;
     • intarzieri cauzate de suspendarea sau anularea de catre autoritatile guvernamentale a serviciului respectiv;
     • imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale in timp ale transportatorului aerian / agentul acestuia datorita cazurilor de forta majora.
      • Prin ”forta majora” se intelege orice eveniment pe care transportatorul aerian / agentul acestuia nu putea sa-l prevada sau sa-l evite cu toate masurile de precautie luate. Astfel de evenimente includ razboi sau amenintari de razboi, greve, revolte civile, activitati teroriste in desfasurare sau iminente, conflicte industriale, dezastre naturale sau nucleare, conditii de vreme neprielnice, incendii sau orice alte evenimente ce nu pot fi controlate de transportatorul aerian / agentul acestuia.
    • Excluderi specifice asigurarii de intarziere a bagajelor:
     • plata pentru primele 4 (patru) ore de intarziere.
     • intarzieri cauzate de incapacitatea asiguratului de a furniza documentatia corecta necesara.
     • imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale in timp ale transpotratorului / agentilor acestuia datorita cazurilor de forta majora. Prin ”forta majora” se intelege orice eveniment pe care transportatorul / agentul acestuia nu il putea sa-l prevada sau sa-l evita cu toate masurile de precautie luate. Astfel de evenimente includ razboi sau amenintari de razboi, greve, revolte civile, activitati teroriste in desfasurare sau iminente, conflicte industriale, dezastre naturale sau nucleare, conditii de vreme neprielnice, incendii sau orice alte evenimente ce nu pot fi controlate de transportator / agentul acestuia.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, sunt:

   • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul, este obligat sa contacteze de urgenta prestatorul de servicii APRIL Assistance (telefonic la numerele: 021 / 201.90.30, 021 / 201.95.65, 031 / 730.99.65 sau prin fax : 021 / 201.90.40), care poate fi apelat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, utilizand limba romana, dar si alte limbi de circulatie internationala. In cazul in care asiguratul se afla in imposibilitatea de a contacta prestatorul de servicii APRIL, aceasta obligatie ii revine unei terte persoane (ruda, prieten, cadru medical).
   • In cadrul apelului, asiguratul sau tertul are obligatia sa comunice urmatoarele date minime de identificare:
    • nume, prenume, data nasterii;
    • tara in care a survenit urgenta medicala;
    • seria si numarul politei de asigurare eliberata de catre asigurator;
    • detalii privind urgenta medicala.
   • Stabilirea indemnizatiei de asigurare se face de catre asigurator pe baza urmatoarelor documente:
    • polita de asigurare in original;
    • copie BI / CI si pasaport in tarile in care se solicita obligatoriu viza sau intrarea se face pe baza de pasaport;
    • documentele medicale din strainatate care certifica natura bolii, medicamentele prescrise, data aplicarii si urgent tratamentului;
    • facturile originale ale tratamentului medical sau ale medicamentelor, emise pe numele asiguratului precum si documentele privind plata acestora;
    • declaratia evenimentului, completata si semnata de asigurat;
   • Asiguratul trebuie, cat mai repede cu putinta, sa se plaseze sub ingrijire medicala si sa urmeze sfaturile unui medic practicant calificat si inregistrat (legal). Asiguratorul nu acorda despagubiri daca asiguratul nu urmeaza sfatul medicului sau tratamentul prescris de acesta si nu colaboreaza cu prestatorul de servicii APRIL Assistance pentru acordarea asistentei medicale si / sau asigurarea transportului medical.
   • Asiguratul are obligatia sa furnizeze pe cont propriu prestatorului de servicii APRIL din tara in care se afla, la cererea acestuia, informatii, certificate si alte dovezi in forma descrisa de catre acesta. Prestatorul de servicii APRIL are dreptul, pe propria cheltuiala si dupa o instiintare prealabila a persoanei asigurate, sa organizeze un examen medical al persoanei asigurate sau, in caz de deces, dupa o instiintare prealabila a reprezentantului legal al persoanei asigurate, sa efectueze o examinare post-mortem a corpului defunctului.
   • Asiguratul trebuie sa permita accesul asiguratorului, prestatorului APRIL sau furnizorului de servicii medicale la toate informatiile medicale considerate de acestia necesare, eliberand medicii si / sau institutiile medicale de obligatia pastrarii secretului profesional referitor la cazul in speta.
   • Orice decizie luata pe cont propriu de catre asigurat, fara consultarea si fara acordul prestatorului de servicii APRIL sau al asiguratorului, duce, din acel moment, la incetarea asistentei si la neacoperirea cheltuielilor medicale.
   • De asemenea, lipsa documentelor doveditoare privind asistenta medicala (consult medical, tratament, transport medical) duce la refuzul asiguratorului de a acorda despagubiri.
   • Asiguratorul nu ramburseaza cheltuielile legate de repatriere efectuata fara aprobarea prestatorului de servicii APRIL.
   • Refuzul asiguratului de a accepta repatrierea medicala atrage dupa sine incetarea obligatiei asiguratorului de a despagubi sumele reprezentand valoarea cheltuielilor efectuate dupa data la care a fost stabilita repatrierea.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare PREMIUM de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
   • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
   Procedura Daune: 
   • Asiguratul este persoana indreptatita sa beneficieze de serviciile oferite in baza politei de asigurare sau direct furnizorul de servicii medicale din strainatate (prin decontare directa intre compania de asistenta si unitatea spitaliceasca).
   • Pentru serviciile oferite in baza politei de asigurare asiguratorul plateste partii care prezinta factura de prestare a serviciului; daca aceasta a fost platita de asigurat, asiguratorul ii va plati acestuia, in limitele sumei asigurate pentru respectivul serviciu.
   • Drepturile patrimoniale ce se cuvin asiguratului in baza politei de asigurare, avand un caracter personal, nu pot fi cesionate sau transferate de acesta unor terte persoane
   • In cazul producerii unui risc asigurat si cu conditia respectarii obligatiilor expuse in polita de asigurare, asiguratorul se obliga sa participe la stabilirea nivelului prejudiciului si sa plateasca despagubirile cuvenite in termen de 30 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat.
   • Pentru aparatura electronica deteriorata ca urmare a unui eveniment brusc si neprevazut (lovituri, cazaturi) astfel incat aceasta nu-si mai poate indeplini functia stabilita se va aplica o fransiza de 25% din valoarea fiecarei daune.
   • Prestatorul de servicii APRIL are obligativitatea sa:
    • indrume asiguratul catre un cabinet medical sau un spital, in functie de eveniment;
    • trimita persoanei asigurate un serviciu ambulancier, daca este cazul;
    • garanteze, cand este cazul, plata onorariului pentru spital, doctor sau serviciul de ambulanta;
    • asigure asistenta conversationala poliglota;
    • asigure repatrierea asiguratului in tara sa de domiciliu cu un mijloc de transport adecvat cazului respectiv (tren, cursa aeriana regulata sau avionul sanitar) impreuna cu escorta necesara si cu medicul insotitor, daca este cazul.
   • Prestatorul de servicii APRIL va fi singurul responsabil pentru deciziile luate in scopul solutionarii oricarei probleme in cel mai potrivit, practic si rezonabil mod. Asiguratul nu trebuie sa incerce sa gaseasca propria solutie, fara sa obtina mai intai acceptul prestatorului de servicii APRIL.
   • Asiguratul va notifica in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore asiguratorul despre orice eveniment care ar putea determina raspunderea acestuia, va oferi asiguratorului detaliile si informatiile solicitate de acesta si va inainta imediat ce va primi orice scrisoare, citatie, somatie, proces intentat si va comunica in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore in scris asiguratorului daca are cunostinta de vreo condamnare iminenta, ancheta sau investigatie legate de numitul eveniment.
   • Nu se vor accepta oferte, promisiuni sau plati catre terti fara acordul prealabil al asiguratorului.
   • Asiguratorul are dreptul sa preia rezolvarea oricarei plangeri si sa actioneze in justitie pe propria cheltuiala si in beneficiul sau orice cerere de compensare sau despagubire indiferent de reclamant. Asiguratul va acorda toate informatiile si asistenta solicitate.
   • Asiguratorul va fi exonerat de orice raspundere viitoare fata de tertii vatamati, nascuta in sarcina asiguratului.

   Notificare daune:

   CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

   +4021 201 90 30

   http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

   www.april-romania.ro

      B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

   Call Center Constatare daune EUROINS

   Tel: 031.9107, 031.9108

   Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

   Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

    - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

   Diverse: 

                  Partile pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, acestea intrand ìn vigoare la data convenita ìn scris de catre parti.

                  In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.

                  Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asigurator este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.

                  In termen de 20 zile dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.

                  Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.

                  Asigurarea ìncheiata potrivit politei este supusa legilor si practicilor din Romania, iar prevederile acesteia se completeaza cu prevederile legale ìn vigoare privitoare la asigurari.

                  Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de 2 (doi) ani de la data producerii evenimentului asigurat.

                  Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea politei de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, ìn caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.