Asigurarea de asistenta si cheltuieli medicale pentru CALATORIE in STRAINATATE

asigurari certasig asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. detine in portofoliu o polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate, destinata oricarei persoane fizice, cu varsta cuprinsa intre 0 si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei) care este inscrisa in polita de asigurare emisa de asigurator si care calatoreste in strainatate, in scop turistic si / sau afaceri, ca sportiv profesionist sau amator, pentru studii sau prestarea unei activitati lucrative.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, costurile medicale si / sau de repatriere determinate de imbolnavirea subita sau accidentul suferit de asigurat in timpul calatoriei efectuate in strainatate, in scop turistic si / sau afaceri, ca sportiv profesionist sau amator, pentru studii sau prestarea unei activitati lucrative.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 0 si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei);
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic si / sau afaceri, ca sportiv profesionist sau amator, pentru studii sau prestarea unei activitati lucrative;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., poate fi incheiata, pentru o perioada de minim 2 zile si maxim 365 de zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie TURIST si/sau AFACERI.

              Asigurarea trebuie incheiata inainte de inceperea calatoriei in afara granitelor Romaniei. Asigurarile incheiate dupa inceperea calatoriei in strainatate sunt considerate nule.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de emiterea politei si plata primei de asigurare si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru evenimente care au avut loc inainte de inceperea acoperirii prin asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este valabila numai in afara teritoriului Romaniei.

               Acoperirea prin asigurare se aplica in tarile straine mentionate in polita. Asigurarea nu este valabila in tarile in care asiguratul are domiciliul sau al caror cetatean este.

               Asigurarea nu este valabila in zonele declarate zone de conflict (razboi, razboi civil, invazie etc) si zone asupra carora exista alerte de Calatorie referitoare la securitatea si sanatatea persoanelor, publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), Ministerului Sanatatii (M.S.), Organizatiei Mondiale a Sanatatii (O.N.U.).

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., este orice persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 0 si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei) care este inscrisa in polita emisa si care calatoreste in strainatate, in scop turistic si / sau afaceri, ca sportiv profesionist sau amator, pentru studii sau prestarea unei activitati lucrative.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Polita este structurata pe 3 planuri valorice si teritoriale de acoperire:

 • PLANUL A (Tari limitrofe Romaniei) - suma asigurata este de 5 000 euro;
 • PLANUL B (Europa) - suma asigurata este de 10 000 euro;
 • PLANUL C (Toata lumea)  - suma asigurata este de 30 000 euro;

              Suma asigurata, respectiv raspunderea maxima a asiguratorului este inscrisa in polita de asigurare conform planului bifat, incluzand si eventualele cheltuieli de repatriere in limita a 30% din suma asigurata, fara ca aceasta sa poata fi depasita.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.

               Primele de asigurare se achita integral la incheierea politei de asigurare, in numerar pe baza de chitanta sau prin ordin de plata.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza stabilita pentru tratamentul ambulatoriu al fiecarei vatamari sau imbolnaviri a asiguratului este de 10% din dauna, dar nu mai putin de 50 EUR.

              Pentru toate categoriile de sporturi mentionate, sportivii amatori si profesionisti, se stabileste o fransiza de 200 EUR / eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., sunt:

 • decesul asiguratului ca urmare a unui accident;
 • invaliditate permanenta a asiguratului ca urmare a unui accident;
 • cheltuieli medicale de urgenta care au legatura cu:
  • imbolnavirea neasteptata si imprevizibila care ameninta sanatatea si / sau viata asiguratului;
  • spitalizarea asiguratului si interventia chirurgicala de urgenta ca urmare a unei imbolnaviri neasteptate si fara de care viata asiguratului ar fi in pericol;
  • tratamentul efectuat de asigurat in conditii de spitalizare, sub supravegherea stricta a unui medic;
  • tratamentul ambulatoriu al asiguratului;
  • medicamente, material medicale ajutatoare utilizate in caz de fracturi, entorse, luxatii cu exceptia protezelor, prescrise de catre medic;
  • cheltuielile de transport efectuat de servicii de salvare, recunoscute pentru acordarea de asistenta medicala de urgenta, de la locul accidentului sau resedinta temporara, pana la cel mai apropiat medic sau pana la cel mai apropiat spital;
  • cheltuielile cu transferul la o clinica de specialitate, solicitat de medic si numai cu acordul asiguratorului;
  • tratament dentar, dar numai de urgenta (pentru calmarea durerii acute) in limita a maxim 150 EUR.
  • cheltuielile de repatriere care includ transportul sanitar sau repatrierea corpului in caz de deces aparut in perioada de valabilitate a politei.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., sunt:

 • boli cronice sau afectiuni pre-existente inceperii valabilitatii politei, inclusiv acutizarea sau recidiva acestora si consecintele unor astfel de boli / afectiuni, chiar daca acestea nu au fost tratate, sau pentru boli tratate ori proceduri medicale de orice natura efectuate in ultimele sase luni dinaintea inceperii asigurarii, incluzand consecintele lor; aceleasi restrictii privind despagubirea se aplica si consecintelor accidentelor;
 • boli sau accidente pe care persoana asigurata le-a provocat prin comiterea unei infractiuni sau intentionat, inclusiv orice incapacitate sau afectiune cauzata prin automutilare, sinucidere sau incercare de sinucidere;
 • cura de odihna sau recuperare (fizioterapie) in clinici, statiuni de odihna, balneo-climaterice, sanatorii, case de convalescenta sau institutii similare;
 • chirurgia plastica si reparatorie;
 • controlul de rutina sau orice spitalizare necesara in scop explorator sau investigational;
 • spitalizarea necesara ca urmare a unui tratament medicamentos si / sau chirurgical efectuat anterior datei incheierii politei;
 • tratamentul infertilitatii, sterilitatea, fecundarea artificiala, avortul provocat, dilatatia si chiuretajul, circumcizia;
 • tratamentul pentru cancer, cu exceptia celor menite exclusiv sa calmeze dureri acute;
 • tratamentul pentru boli mintale, disturbari psihice si in general comportamente nevrotice;
 • orice risc legat de infectia cu HIV, inclusiv SIDA;
 • interventii chirurgicale sau tratamente care pot fi amanate pana la intoarcerea in tara;
 • avortul, nasterea, starea de graviditate cu exceptia cazului in care sarcina se afla pana in cea de-a 30-a saptamana de graviditate iar neinterventia specializata ar pune in pericol viata mamei si a copilului, iar mama sa nu depaseasca varsta de 38 de ani.

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni similare unui razboi (fie ca razboiul a fost declarat sau nu), terorism, razboi civil, rascoala, revolta militara, insurectie, rebeliune, revolutie, dictatura militara, conspiratie, declararea legii martiale sau a starii de asediu;
 • participarea asiguratului la actiuni hazardate, sporturi sau activitati recreative ce implica riscuri serioase cum ar fi, spre exemplu: planorismul, acrobatia, cascadoria, ski, snowbord, snowkiting, alpinism, rafting etc. neaduse in prealabil la cunostinta asiguratorului.

                 Nu se acorda despagubiri in cazul in care accidentul sau imbolnavirea au fost cauzate direct sau indirect de:

 • consumul voluntar de alcool;
 • consumul voluntar de medicamente sau de alte substante chimice cum ar fi narcoticele, sedative, tranchilizante, fara indicatia medicului autorizat;
 • proceduri / tehnici de tratament efectuate fara indicatia medicului autorizat;
 • conducerea oricarui vehicul acvatic sau ambarcatiuni cu motor;
 • practicarea sporturilor aeriene si sporturilor cu motor, participarea la intreceri automobilistice, la antrenamente si probe;

                 Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimentele petrecute in tari in care au fost declarate de catre Organizatia Mondiala de sanatate / Ministerul Sanatatii / Ministerul Afacerilor Externe pandemii / epidemii inaintea intrarii asiguratului in tara respectiva, daca aceste evenimente au avut drept cauza, directa sau indirecta, infectarea cu virusul pandemic / epidemic.

                 Nu se asigura, indiferent de starea sanatatii lor, persoanele care depasesc varsta de 70 ani, precum si cele care sufera de alcoolism, infirmitati mintale, sindromuri organico-cerebrale, schizofrenie, forme maniaco-depresive sau stari paranoice.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., sunt:

  • Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul telefonic si in scris, in maxim 48 ore de la producerea evenimentului asigurat. De asemenea acesta nu trebuie sa angajeze nici un fel de cheltuiala sau plata fara acordul prealabil al asiguratorului.
  • Asiguratul trebuie sa furnizeze asiguratorului la cerere, toate informatiile necesare stabilirii producerii evenimentului asigurat si a cuantumului despagubirii. De asemenea, la cererea asiguratorului, trebuie prezentate dovezi cu privire la data reala cand a inceput calatoria in strainatate.
  • Pretentiile de despagubire trebuie prezentate la asigurator cel mai tarziu in termen de o luna de la terminarea tratamentului sau transportului la domiciliul stabil sau, in cazul decesului, dupa transportarea corpului neinsufletit / inmormantare.
  • La solicitarea asiguratorului, asiguratul trebuie sa autorizeze asiguratorul sa obtina toate informatiile considerate necesare de la terte persoane (medici, stomatologi, alti profesionisti de acest fel, institutii medicale de orice fel, comisionari, oficii de sanatate sau de pensii) si sa elibereze aceste terte persoane de obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la cazul respectiv.
  • La solicitarea asiguratorului, asiguratul are obligatia de a se supune unei examinari medicale efectuata de un medic desemnat de asigurator.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul va refuza plata despagubirii.
  • Procedura de urmat in caz de accident sau imbolnavire:
   • in caz de accident, asiguratul trebuie sa ia urgent legatura cu centrul de alarma al societatii de asistenta turistica APRIL sau cu birourile internationale apartinand APRIL, precizate in lista anexata politei de asigurare, cheltuielile telefonice aferente vor fi despagubite;
   • asiguratul va informa dispeceratul de urgenta cu privire la datele din polita sa de asigurare;
   • in cazul in care asiguratul nu are posibilitatea sa contacteze telefonic APRIL inainte de a consulta un medic sau de a merge la spital, el va trebui sa dea acest telefon de indata ce este posibil. In oricare din aceste cazuri, asiguratul, devenit pacient, va prezenta medicului sau personalului medical polita de asigurare.
  • In cazul in care nu se urmeaza procedura prevazuta anterior, asiguratorul isi rezerva dreptul de a despagubi numai cheltuielile pe care le considera strict legate de tratamentul de urgenta sau de a refuza plata despagubirii, daca din acest motiv nu se poate stabili sau asuma vreo responsabilitate in baza prevederilor politei.
  • Documentele pe care asiguratul trebuie sa le prezinte asiguratorului sunt:
   • declaratia asiguratului cuprinzand descrierea evenimentului si cuantumul cheltuielilor efectuate;
   • polita de asigurare;
   • documentele medicale care sa ateste diagnosticul si tratamentele urmate;
   • facturi, chitante emise pe numele asiguratului privind cheltuielile medicale, inclusive produse farmaceutice sau de repatriere efectuate;
   • orice alte documente relevante pentru dovedirea riscului si a lichidarii lui.
    • Toate aceste documente se vor prezenta in original si vor deveni proprietatea asiguratorului.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (15 zile lucratoare de la depunerea ultimului document necesar solutionarii dosarului de dauna).
  Procedura Daune: 
  • asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare in baza politei daca, pe langa dovada existentei acesteia, vor fi prezentate documentele justificative cu privire la cheltuielile efectuate in legatura cu:
   • spitalizarea si / sau tratamentul primit de asigurat;
   • transportul efectuat de serviciile de urgenta;
   • interventia chirurgicala suferita;
   • transportul corpului neinsufletit sau inmormantarea in strainatate.
  • Plata indemnizatiei de asigurare se va face pe baza documentelor prezentate in original, documente care vor deveni proprietatea asiguratorului. Asiguratorul poate pretinde ca documentele justificative cu privire la cheltuielile efectuate, emise intr-o limba straina, sa fie insotite de o traducere corespunzatoare, costurile acesteia fiind suportate de catre asigurat.
  • Documentele de plata (facturi / chitante) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
   • numele persoanei tratate;
   • diagnosticul;
   • detalii asupra tipurilor de tratament medical administrat si a datelor cand s-a aplicat tratamentul.
  • Reteta trebuie sa arate cat se poate de clar medicamentele prescrise, pretul acestora si stampila farmaciei.
  • In cazul tratamentului dentar, documentele de plata (facturi / chitante) trebuie de asemenea sa contina informatii privind dintii tratati si tratamentul aplicat.
  • Plata despagubirii / indemnizatiei de asigurare se va face cu respectarea prevederilor politei, astfel:
   • cheltuielile medicale de urgenta, cu exceptia celor pentru efectuarea tratamentului ambulatoriu si pentru produse farmaceutice, nu trebuie sa fie achitate de persoana asigurata, ci vor fi achitate direct de APRIL in numele si pe contul asiguratorului;
   • asiguratul va elibera medicii contactati de agenti autorizati ai asiguratorului de obligatia de a pastra secretul cu privire la cazul respectiv.
  • In caz de deces al asiguratului, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat asiguratorul despagubeste numai cheltuielile de repatriere a corpului neinsufletit pana la locul de inhumare, dar nu despagubeste costurile funeraliilor si inhumarii.
  • In cazul in care se constata ca declaratiile asiguratului sau documentele prezentate sunt false, polita de asigurare incheiata va fi anulata, iar asiguratorul va refuza plata indemnizatiei de asigurare, cu restituirea primei de asigurare.
  • Plata indemnizatiei de asigurare se va face in RON, la cursul B.N.R. din data efectuarii platii.

  Notificare daune:

  CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

  +4021 201 90 30

  http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

  www.april-romania.ro

     B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

   

  CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A.

  Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
  E-mail: daune@certasig.ro

  Diverse: 

                  Asigurarile medicale de calatorii in strainatate pot fi incheiate de persoane fizice si juridice (pentru beneficiari persoane fizice) care au domiciliul sau rezidenta in Romania.

                  Polita de asigurare se considera incheiata cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • prima de asigurare a fost platita anticipat si integral;
  • polita de asigurare a fost emisa si semnata de catre ambele parti contractante.

                   Prima de asigurare se poate restitui in cazul in care nu se obtine viza de plecare in strainatate sau se dovedeste ca nu mai poate fi efectuata calatoria, dupa retinerea sumei de 5 RON reprezentand cheltuielile efectuate cu emiterea politei.

                   Incetarea politei de asigurare se poate face numai inainte de inceperea valabilitatii politei.

                   In limita despagubirilor / indemnizatiilor de asigurare platite, asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului / contractantului impotriva celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat. Daca dreptul de regres al asiguratorului nu va putea fi exercitat din vina asiguratului / contractantului, acesta din urma va pierde dreptul la indemnizatie.

                   Dreptul de a solicita plata indemnizatiei conform politei se stinge dupa un termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.

                   Orice litigiu care va aparea intre asigurat si asigurator, in legatura cu aplicarea politei, se va rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata din Romania.