Asigurarea de asistenta si cheltuieli medicale pentru CALATORIE in STRAINATATE

asigurari ergo asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu, o polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate, destinata oricarei persoane fizice, cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 70 de ani, avand domiciliul / resedinta permanenta in Romania iar scopul calatoriei poate fi: turistic, in interes de afaceri, studii, participarea la diverse festivaluri / evenimente artistice, desfasurarea unei activitati lucrative sau avand calitatea de sofer profesionist.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A. il constituie acoperirea cheltuielilor medicale ocazionate de asistenta medicala acordata in strainatate persoanelor asigurate in caz de:

 • imbolnavire subita si imprevizibila care pune in pericol sanatatea sau viata asiguratului;
 • prejudicierea starii sanatatii ca urmare a unui accident;
 • deces ca urmare a imbolnavirii subite si imprevizibile sau a unui accident.

              Pentru preluarea in asigurare a unor riscuri referitoare la activitatile lucrative pe care asiguratul le desfasoara in strainatate (cum ar fi: comert, finante, banci, asigurari, administratie, educatie, cercetare, sanatate, medicina, servicii sociale, turism, cultura, munci agricole, industrie chimica, alimentara, textila, pielarie, hartie si tiparituri, electricitate, gaze, ateliere de reparatii, transporturi rutiere sau feroviare, padurari, industria cauciucului, mase plastice, petrol, rafinarii, extractia minereurilor feroase si neferoase, constructii civile sau industriale) sau daca asiguratul va practica activitati sportive de agrement, cu titlu de amator (cum ar fi: schi, snowboard, schi nautic, paragliding, patinaj, surfing, calarie, carting, ciclism montan, rafting, parasutism, parapantism, salturi cu coarda), asiguratorul va incheia polita in baza unei prime de asigurare suplimentara.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana fizica, domiciliul / resedinta permanenta in Romania si cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 70 de ani;
  • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic, in interes de afaceri, studii, participarea la diverse festivaluri / evenimente artistice, desfasurarea unei activitati lucrative sau avand calitatea de sofer profesionist;
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
  • adresa asiguratului;
  • datele de contact ale asiguratului;
  • scopul calatoriei;
  • tara si zona geografica de destinatie;
  • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
  • prima zi de iesire din tara;
  • ziua intoarcerii in tara;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • modalitatea de plata a primei anuale;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., poate fi incheiata, pentru o perioada de minim 2 zile si maxim 365 de zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turistic, in interes de afaceri, studii, participarea la diverse festivaluri / evenimente artistice, desfasurarea unei activitati lucrative sau avand calitatea de sofer profesionist.

               Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei precizata in polita de asigurare, dar numai din momentul parasirii teritoriului Romaniei si inceteaza la ora 24:00 a datei de sfarsit inscrisa in polita de asigurare sau din momentul trecerii de catre asigurat a frontierei de stat in Romania, la revenirea din Calatorie, daca acest moment este anterior datei inscrise in polita de asigurare ca data de incetare a raspunderii.             

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii asiguratului;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

                Asiguratorul nu are nici o obligatie de plata in cazul producerii evenimentului asigurat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii.

                In cazurile in care asiguratul returneaza asigurarea de asistenta medicala in strainatate inainte de intrarea in vigoare a acesteia, ca urmare a neefectuarii calatoriei in strainatate, asiguratorul va restitui prima de asigurare.

                Daca asigurarea a intrat in vigoare, prima de asigurare nu se mai restituie.

                Asiguratorul acorda despagubiri numai pentru evenimentul asigurat aparut in afara teritoriului Romaniei si pe durata de valabilitate a politei de asigurare. Totusi, daca un accident sau o imbolnavire care au survenit in perioada de valabilitate a politei, necesita tratament curativ si dupa expirarea perioadei de valabilitate, obligatia asiguratorului de a plati despagubiri in baza politei de asigurare se poate extinde cu cel mult 14 zile calendaristice, in masura in care asiguratul aduce dovezi ca repatrierea nu a fost posibila.

  Teritorialitate: 

                 Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., este valabila numai in afara teritoriului Romaniei.

                 In cazul in care asiguratul detine cetatenia altui stat, asigurarea nu va fi valalbila nici in acel stat.

                 In functie de tarile tranzitate sau de destinatie declarate de asigurat, asigurarea se va incheia in felul urmator:

  • plan A (A1 si A2) daca asiguratul in cursul calatoriei va avea ca punct de destinatie una din tarile limitrofe Romaniei: Ungaria, Ucraina, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Moldova;
  • plan B (B1, B2, B3) daca asiguratul in cursul calatoriei va avea ca punct de destinatie sau va tranzita una din tarile Europei, si va tranzita una din tarile mentionate in planul A;
  • plan C daca asiguratul va avea ca punct de destinatie Statele Unite ale Americii, Canada, Israel sau va tranzita oricare din tarile lumii;
  • plan D daca asiguratul va avea ca punct de destinatie oricare din tarile lumii cu exceptia tarilor mentionate la planul A1, A2, B1, B2, B3 sau va tranzita oricare din tarile lumii.
  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., este orice persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 70 de ani, avand domiciliul / resedinta permanenta in Romania iar scopul calatoriei poate fi: turistic, in interes de afaceri, studii, participarea la diverse festivaluri / evenimente artistice, desfasurarea unei activitati lucrative sau avand calitatea de sofer profesionist.

  Suma Asigurata: 

                    Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                    Raspunderea maxima a asiguratorului, in baza politei de asigurare, este:

  • Plan A1 – 5.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 1.000 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 2.500 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 1.500 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 50 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • Plan A2 – 10.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 2.500 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 4.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 3.500 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 50 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • Plan B1 – 10.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 2.500 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 4.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 3.500 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 100 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • Plan B2 – 30.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 7.000 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 13.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 10.000 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 100 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • Plan B3 – 50.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 12.000 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 20.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 17.000 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 100 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • Plan C – 30.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 7.000 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 13.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 10.000 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 100 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • Plan D – 30.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 7.000 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 13.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 10.000 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 100 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.
  • In cazul in care scopul calatoriei este in interes de afaceri sau asiguratul are calitatea de sofer profesionist, raspunderea maxima a asiguratorului este de 30.000 EUR, cu urmatoarele sub-limite:
   • cheltuieli de repatriere maxim 7.000 EUR;
   • cheltuieli chirurgicale si de spitalizare maxim 13.000 EUR;
   • cheltuielile farmaceutice, de transport sanitar si alte cheltuieli medicale sau de asistenta de maxim 10.000 EUR;
   • tratament dentar de urgenta: 100 EUR / dinte, dar nu mai mult de 3 dinti.

                  Suma asigurata pentru riscurile care afecteaza bagajele de Calatorie este de maxim 2 000 ron.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

                 Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.

                 Primele de asigurare se achita integral si anticipat la incheierea politei de asigurare, in numerar pe baza de chitanta sau prin ordin de plata.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., sunt:

  • Informatii legate de asistenta medicala acordate in caz de urgenta
   • APRIL va pune la dispozitia asiguratului toate informatiile necesare legate de asistenta medicala necesara;
   • APRIL va acorda sfaturile necesare referitoare la modul imediat de actiune, fara a da insa nici un diagnostic medical;
   • APRIL va contacta si trimite un medic sau o echipa medicala la adresa asiguratului, la cererea expresa a acestuia; in acest caz, plata cheltuielilor aferente va fi efectuata de catre asigurat, urmand a fi recuperate de la asigurator la intoarcerea in tara.
  • Transportul asiguratului la un spital si repatrierea
   • In caz de urgenta, APRIL va organiza pentru asigurat si va acoperi cheltuielile aferente pentru:
    • transport si internare in cel mai apropiat spital (centru medical) specializat;
    • transfer (prin orice mijloace) la un spital (centru medical) mai potrivit bolii sau vatamarii pe care a suferit-o;
    • repatriere (prin orice mijloace) la un spital apropiat domiciliului sau din Romania, daca starea sanatatii sale permite aceasta;
    • dupa terminarea tratamentului medical in strainatate, repatrierea in Romania ca pasager obisnuit al unei linii regulate de transport, daca starea sanatatii sale permite aceasta.
  • Insotirea asiguratului catre Romania
   • In cazul repatrierii asiguratului (in conditiile de la punctul de mai sus, ultimele doua alineate) si daca, conform dispozitiilor de natura medicala, este necesara prezenta unui insotitor, costurile suplimentare legate de aceasta actiune vor fi suportate de asigurator.
  • Acoperirea (plata) cheltuielilor medicale
   • Intr-o situatie de urgenta, generata de o imbolnavire sau vatamare grava a asiguratului, asiguratorul va plati cheltuielile medicale, farmaceutice si de spitalizare (facute urmare a prescriptiilor medicale), pana la limita stipulata la suma asigurata.
  • Vizitarea asiguratului la spital de o ruda
   • Daca perioada de spitalizare a asiguratului depaseste 15 zile si daca, conform indicatiilor medicale, este necesara vizita unei rude, asiguratorul va rambursa acesteia cheltuielile pentru:
    • un bilet dus-intors (clasa „economy”);
    • costurile de cazare la hotel, in limita echivalentului a 30 euro / zi, timp de maxim 5 zile.
  • Repatrierea corpului neinsufletit
   • In eventualitatea decesului asiguratului, APRIL va organiza repatrierea corpului neinsufletit si va acoperi (plati) cheltuielile datorate tratamentului post-mortem, sicriului cerut de normele internationale de transport si transportului pana la locul de inmormantare din Romania.
  • Informatii in cazul unei situatii de alta natura decat medicala
   • Intr-o situatie de alta natura decat medicala, cum ar fi: pierderea sau furtul documentelor de identitate sau Calatorie, a bagajelor sau a banilor, APRIL va furniza asiguratului toate informatiile necesare pentru contactarea si abordarea autoritatilor in drept.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., sunt:

  • Asiguratorul nu va fi obligat sub nici o forma sa acopere cererile de despagubire (sa plateasca cheltuielile) care survin ca urmare sau sunt legate de:
   • un eveniment asigurat care s-a petrecut anterior inceputului perioadei asigurate;
   • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie, insurectie, activitati militare, rebeliune, revolutie, rascoala, terorism, tulburari civile, ostilitati, greve, invazii, lege martiala, interdictii sau restrictii oficiale, sabotaje;
   • actiunea directa a radiatiei ionizante sau contaminarea radioactiva;
   • boala psihica sau alienare mintala;
   • graviditate, nastere, contraceptie, sterilizare sau intrerupere de nastere si consecintele acestora, investigatii pentru fertilitate, precum si ale oricaror boli sau complicatii ale organelor de reproducere; exceptand complicatia evidenta si neprevazuta survenita inainte de a 28 – a saptamana de sarcina, iar femeia gravida sa aiba sub 40 de ani;
   • consum de droguri si alcool, automedicatia, automutilarea voluntara, autoranirea, sinuciderea si tentativa de sinucidere, alte fapte intentionate (indiferent daca asiguratul era sau nu in deplinatatea facultatilor mintale);
   • costurile suplimentare ale unei camere single sau a unei rezerve intr-un spital, cu exceptia cazului cand medicul curant considera aceasta ca o necesitate;
   • participarea asiguratului la orice actiune condamnata de lege, competitii, raliuri, curse si antrenamente pentru acestea, demonstratii, acte temerare ale asiguratului, activitati periculoase ca: acrobatii, scufundari, escalade, activitati speologice, manipularea focului de artificii sau a materialelor explozive, orice forma de zbor, cu exceptia cazului cand zboara ca pasager cu bilet platit la o companie autorizata;
   • practicarea unor activitati lucrative riscante: industria metalurgica, productia de materiale explozive, exploatari miniere, cariere, platforme marine / utilaje portuare / santiere navale / marinari pe rute internationale, macelari, scafandri, militari in misiuni de lupta;
   • calatorii in scop terapeutic;
   • activitatea fortelor armate ca angajat permanent;
   • asistenta acordata ulterior repatrierii.
  • Asiguratorul nu va acorda despagubiri nici pentru:
   • medicamentatie sau tratament care la momentul plecarii se cunostea ca va fi solicitat sau continuat si in afara Romaniei; consumul de medicamente fara prescriptie medicala;
   • orice boala sau conditie preexistenta, in evolutie, cronica sau in recidivare, anterioara inceputului perioadei de asigurare si care era cunoscuta deja de asigurat;
   • infectii de tip HIV, SIDA, sau in relatie cu acestea, sau orice alta boala transmisa pe cale sexuala;
   • interventie chirurgicala sau tratament medical care poate fi amanat pana la intoarcerea asiguratului in Romania, vaccinuri si vaccinari, acte de medicina preventiva, fizioterapia, cure de orice fel;
   • tratament stomatologic si / sau oftalmologic, exceptand cazul in care acesta se efectueaza ca urmare a unei urgente medicale survenite in perioada de asigurare – acestea constand in ameliorarea durerii;
   • tratamente estetice, dietetice, homeopate, de acupunctura, precum si cele nerecunoscute de asigurarile sociale;
   • operatii de chirurgie plastica, altele decat cele cerute de o ranire si care sunt considerate ca facand parte din tratamentul medical;
   • orice fel de proteze medicale, implanturi, coroane stomatologice, ochelari (lentile de contact etc.), scaune cu rotile etc.;
   • tratamente pentru cancer, cu exceptia celor menite exclusiv sa calmeze dureri acute si sa salveze viata asiguratului (in limita a 1.000 euro);
   • tratamentul medical care este acordat de personalul medical care este ruda cu asiguratul;
   • orice alte cheltuieli care nu fac obiectul politei.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, cum ar fi:

  CLAUZA PRIVIND ASIGURAREA BAGAJELOR SI A CONTINUTULUI ACESTORA, INCLUSIV EFECTE PERSONALE, CU EXCEPłIA ARTICOLELOR MEDICALE SAU CELOR SPECIALE

                Prin aceasta clauza se despagubeste orice prejudiciu, in limita valorilor mentionate in polita de asigurare, asupra bagajelor asiguratului, prejudiciu inregistrat pe parcursul calatoriei in strainatate, in conditiile in care acesta nu este exclus explicit in cadrul capitolului excluderi, precum si costurile de achizitie a bunurilor de prima necesitate (obiecte vestimentare si de toaleta, care permit asiguratului sa faca fata indisponibilitatii temporare a obiectelor personale din bagaj) in cazul intarzierii bagajului pentru mai mult de 12 ore.

                Asigurarea incepe din momentul preluarii bagajului de catre compania de transport in cadrul formalitatilor de imbarcare si inceteaza la momentul preluarii de catre asigurat a bagajului de la compania de transport. Bagajele si continutul lor se asigura la o valoare fixa, indiferent de numarul si tipul obiectelor din care sunt alcatuite.

                EXCLUDERI

  • Nu se vor plati despagubiri pentru:
   • orice prejudiciu adus bagajelor rezultat si / sau produs si / sau amplificat:
    • cu intentie de catre asigurat sau persoanelor care actioneaza in numele acestuia
    • din culpa grava / neglijenta asiguratului sau persoanelor care actioneaza in numele acestuia
    • obiecte fragile sau deteriorabile, numerar, (incluzand colectii sau piese singulare de valoare numismatica), cecuri, titluri si / sau obligatiuni de orice fel, bilete de Calatorie, colectii de timbre si bijuterii, valori mobiliare de orice fel, documente, mostre, manuscrisele, orice fel de materiale si / sau obiecte al caror transport este interzis de regulamentele de transport calatori
    • lipsa de supraveghere sau supravegherea necorespunzatoare a bagajului de catre asigurat, cu exceptia situatiei in care este depus intr-un spatiu amenajat pentru pastrarea bagajelor
    • bagaje si / sau obiecte care nu sunt proprietatea asiguratului
    • bagajelor imprumutate sau incredintate unor terte persoane
    • ca urmare a depunerii intr-un vehicul nesupravegheat. Aceasta excludere nu se aplica daca exista dovezi ale intrarii prin efractie in vehicul
    • de retinerea sau confiscarea pe baza unui ordin al unei autoritati publice (guvern, vama, etc)
    • de uzura normala si deteriorarea ca urmare a utilizarii, procesului de curatare, zgarierii, patarii, oricarui daunator, mucegai
    • de defectiuni electrice, mecanice, erori de fabricatie a bagajului
    • revolte, greve, manifestatii publice, tulburari civile
   • camere video, camere foto, filme, playere, tablete si similare, telefoane mobile, sisteme GPS
   • bunuri cuprinse in asigurare printr-o alta asigurare sau care pot fi recuperate dintr-o alta sursa
   • echipamente pentru sporturi de iarna
   • bunuri cu valoare deosebita
   • orice eveniment exclus in conditiile generale privind asigurarea de asistenta medicala in strainatate
   • prejudiciile pentru care asiguratul nu obtine si nu prezinta Asiguratorului raportul companiei de transport referitor la circumstantele pierderii / furtului / intarzierii bagajului
   • intarzieri ale bagajului mai mult de 12 ore produse pe teritoriul Romaniei, pe considerentul ca asiguratul ajunge la locul de domiciliu.

                   OBLIGATIILE ASIGURATULUI

                   Asiguratul este obligat sa notifice dauna in momentul preluarii bagajului sau la destinatie si sa obtina din parte autoritatilor competente in domeniu a unui raport scris referitor la circumstantele furtului / pierderii / intarzierii bagajului in maxim 7 zile, iar in cazul distrugerii / deteriorarii in termen de 24 de ore de la data producerii evenimentului asigurat.

                   Asiguratul are obligatia de a inregistra bagajele la predarea acestora operatorului de transport calatori, pe baza tichetelor de bagaje, pe care are datoria sa le pastreze.

                   Asiguratul are obligatia de a lua masuri pentru limitarea pagubelor in caz de producere a unui eveniment asigurat, sa faca demersurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei.

                   In situatia intarzierii bagajelor asiguratul este obligat sa obtina un raport scris oficial din partea companiei de transport, prin care se dovedeste intarzierea bagajelor inregistrate, cat si perioada intarzierii (numarul de ore).

                  OBLIGATIILE ASIGURATORULUI

                   Asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare numai pentru evenimentele asigurate aparute in perioada de valabilitate a asigurarii corespunzatoare riscurilor asigurate si notificate asiguratorului in termenele specificate de la data producerii evenimentului asigurat.

                   DESPAGUBIRI

                   despagubirile aferente intregii perioade asigurate nu vor depasi suma asigurata precizata in polita si se acorda dupa cum urmeaza:

  • in caz de dauna totala – valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat (valoarea de nou, de comercializare, mai putin uzura) sau a unui bun asemanator sub aspectele constructiei, performantelor si pretului;
  • in caz de dauna partiala – costul reparatiei pentru aducerea bunului la starea anterioara evenimentului, fara a se depasi valoarea de nou a bunului.
  • in cazul furtului:
   • daca bagajele furate nu au fost gasite, se acorda despagubiri numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    • au trecut 30 zile de la data instiintarii asiguratorului de producerea furtului,
    • organele de cercetare confirma in scris ca in acest interval de timp bagajele nu au fost gasite si autorii nu au fost identificati;
   • daca inainte de plata despagubirii, inclusiv in perioada celor 30 de zile de mai sus, bagajele au fost gasite, despagubirile se acorda doar pentru eventualele deteriorari datorate furtului.
   • daca, dupa plata despagubirii, bagajele au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile sumele incasate sau, daca bunurile gasite sunt avariate ori incomplete, diferenta dintre sumele incasate de la asigurator si costul reparatiilor sau completarii.

                   In situatia intarzierii bagajelor cuantumul despagubirii se stabileste numai pe baza de documente justificative (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.), conform sumei asigurate stipulate, din care sa rezulte ca in perioada intarzierii bagajului, asiguratul si-a achizitionat bunurile de stricta necesitate.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, de la ERGO Asigurari S.A., sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratorului, la momentul incheierii politei de asigurare, toate informatiile privitoare la datele personale, starea de sanatate si antecedentele medicale;
  • sa anunte orice caz de urgenta Centralei de asistenta, apartinand APRIL. Daca asiguratul este in imposibilitatea sa anunte centrala inainte de contactarea medicului, va indeplini aceasta obligatie personal, de indata ce va fi posibil, sau prin
  • intermediul medicului curant;
  • sa permita accesul liber al echipei medicale sau al reprezentantilor APRIL pentru evaluarea starii asiguratului din punct de vedere medical;
  • intr-un caz de urgenta necesitand spitalizarea, sa informeze APRIL despre aceasta in interval de maxim 48 de ore de la internare;
  • in caz de transport medical sau repatriere, sa fie de acord cu data si mijlocul de transport stabilite de APRIL impreuna cu medicul curant. Transportul medical prin serviciul aerian de ambulanta va fi limitat numai la transportul continental;
  • sa nu efectueze externari si / sau transferari de la o unitate medicala la alta fara acordul si instructiunile APRIL;
  • in cazul in care anumite cheltuieli se efectueaza personal, sa furnizeze asiguratorului toate dovezile necesare stabilirii despagubirii;
  • sa imputerniceasca medicul curant sa prezinte companiei APRIL, toate datele medicale privind tratamentul efectuat;
  • sa furnizeze toate informatiile si probele solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la caz;
  • in cazul unei cereri de despagubire, ca urmare a unui eveniment provocat de un tert, sa furnizeze asiguratorului (la cererea expresa a acestuia) toate informatiile, datele si documentele necesare care sa-i permita recuperarea cheltuielilor de la cei raspunzatori.

                 Asiguratul este de acord ca medicul sau de familie sa furnizeze, la cererea asiguratorului, fisa medicala personala pentru a analiza daca antecedentele sale medicale au o influenta asupra cazului pentru care s-a solicitat despagubirea.

                 In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul poate sa refuze plata indemnizatiei, daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate a persoanelor fizice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite.
  Procedura Daune: 
  • Despagubirea se stabileste pe baza cheltuielilor ocazionate de spitalizarea asiguratului, tratamentul ambulatoriu, cheltuieli cu medicamentele, transportul asiguratului bolnav sau de repatriere a asiguratului bolnav sau a corpului neinsufletit al acestuia.
  • Costurile privitoare la tratamentele medicale (mai putin tratamentul ambulatoriu si medicamentele) se suporta nemijlocit de APRIL, in numele si in contul asiguratorului.
  • Asiguratorul va acoperi numai cererile de despagubire urmare a unor riscuri asigurate care a survenit in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare.
  • Asiguratul are dreptul sa adreseze o cerere de despagubire intr-o perioada de maxim 30 de zile de la data survenirii evenimentului.
  • Stabilirea despagubirii in cazul in care se solicita rambursarea cheltuielilor medicale efectuate de asigurat:
   • In cazul in care asiguratul nu a instiintat Centrala de asistenta APRIL si a efectuat el insusi cheltuielile medicale, este obligat sa justifice asiguratorului motivele nerespectarii acestor obligatii. Asiguratorul este in drept sa analizeze temeinicia justificarilor prezentate de asigurat si sa stabileasca dreptul la despagubire.
   • Cererile pentru rambursare a cheltuielilor se vor depune asiguratorului in termen de maxim 30 de zile de la terminarea tratamentului, respectiv efectuarea transportului bolnavului in Romania. Daca asiguratul nu revine in tara in acest termen el are obligatia sa ia legatura cu asiguratorul si sa-l informeze cu privire la producerea riscului asigurat si la cuantumul estimativ al cheltuielilor medicale efectuate.
   • Dovezile prezentate de asigurat / beneficiar trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte:
    • actele medicale si documentele de justificare a platilor efectuate trebuie prezentate in forma originala iar din continutul lor sa rezulte: unitatea medicala si perioada de acordare a asistentei medicale, numele asiguratului, diagnosticul, tratamentul efectuat medicamentele prescrise precum si dovada platii acestora (chitante, facturi, alte documente de plata);
    • in cazul unui tratament stomatologic, se vor prezenta adeverintele medicale din care sa rezulte dintele tratat si tratamentul aplicat;
    • cererile privind rambursarea cheltuielilor de transport ale bolnavului si, dupa caz, ale insotitorului vor fi sustinute cu documentele referitoare la cheltuielile de transport efectuate;
    • cererile privind rambursarea cheltuielilor de transport al corpului neinsufletit al asiguratului vor fi sustinute cu certificatul de deces cu indicarea cauzei decesului, precum si documentele privind costul transportului efectuat;
    • actele prezentate de asigurat redactate intr-o limba straina vor fi traduse in limba romana, la cererea si pe cheltuiala asiguratorului.
  • Actele medicale eliberate de rude ale asiguratului nu constituie dovezi pe baza carora sa se stabileasca drepturi de despagubire.
  • Cheltuielile medicale ce urmeaza a fi rambursate se calculeaza prin transformarea in lei a cheltuielilor efectuate in valuta, la cursul interbancar al zilei in care asiguratul a efectuat cheltuielile.

  Notificare daune:

  CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

  +4021 201 90 30

  http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

  www.april-romania.ro

     B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

   

  http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

  Diverse: 

                  In orice imprejurare asiguratul trebuie sa faca dovada producerii riscului asigurat. Sarcina probei revine asiguratului.

                  Polita de asigurare poate fi denuntat de catre oricare din parti dupa notificarea prealabila a celeilalte parti, notificare care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare.

                  Orice litigii in legatura cu aplicarea prevederilor politei se vor solutiona pe cale amiabila sau, in caz contrar, de catre instantele de judecata din Romania.

                  In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogata asiguratului in toate drepturile sale legale impotriva oricarei persoane vinovate de producerea evenimentului care a cauzat cererea de despagubire.

                  Polita de asigurare da dreptul la despagubire numai pentru cheltuielile care nu sunt acoperite prin efectul altor asigurari, si numai daca despagubirea nu este contrara unor reglementari legale in vigoare la data producerii evenimentului asigurat. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care asiguratorul persoanei raspunzatoare de producerea unui eveniment nu isi onoreaza obligatiile asumate. In acest caz asiguratul va ceda asiguratorului dreptul de regres impotriva celui raspunzator.

                  Prevederile politei de asigurare se completeaza cu prevederile privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii 136/1995 privind Asigurarile si Reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.