Asigurarea de asistenta medicala pentru Calatorie in Strainatate "Extra TRAVEL"

asigurari gothaer asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. detine in portofoliu, polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, destinata persoanelor fizice cu varsta cuprinsa intre 1 luna si 70 de ani, care au domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si care calatoresc in stainatate in scop turistic sau pentru afaceri. Suplimentar se poate opta si pentru asigurarea bagajelor in limita a 1 000 euro / persoana pentru acoperirea evenimentelor ce pot aparea in timpul practicarii sporturilor de agrement, cu grad mediu de risc sau pentru STORNO calatorii cu avionul in cazul calatoriilor efectuate cu avionul cu conditia ca pachetul turistic sa includa minim cazare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie acoperirea riscurilor asigurate asa cum sunt prevazute in polita de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat pe timpul calatoriei in stainatate.

              Polita acopera cheltuielile medicale necesar a fi efectuate in strainatate pentru salvarea vietii asiguratului si / sau pana la stabilizarea starii de sanatate a acestuia, ca urmare a producerii unui risc asigurat. Se acorda indemnizatii pentru cheltuielile medicale efectuate exclusiv ca urmare a:

 • unui accident sau
 • a unei imbolnaviri imprevizibile,

               a asiguratului, in timpul perioadei asigurate survenite in timpul efectuarii calatoriei in strainatate, constatate de o autoritate medicala abilitata care impune acordarea de servicii medicale de urgenta si nu intra sub incidenta excluderilor din polita de asigurare.

              Asiguratorul va acorda indemnizatia cuvenita asiguratului / beneficiarului, in conditiile si in cuantumul prevazute in polita de asigurare, reprezentand:

 • cheltuieli medicale impuse de tratamentul medical de urgenta necesar a fi efectuat in timpul calatoriei in strainatate;
 • cheltuieli legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului (interventii in caz de accidente in zone montane, zone litorale);
 • cheltuieli legate de transportul medical de urgenta al asiguratului efectuat de servicii specializate (ambulanta);
 • costuri de repatriere medicala sau repatriere in caz de deces, in Romania.

              Asiguratorul se obliga ca la producerea in perioada de asigurare, a riscului asigurat, sa acopere pierderea financiara suferita de asigurat rezultata din anularea calatoriei – anulare neprevazuta si inevitabila, in conformitate cu prevederile politei de asigurare precum si cu prevederile conditiilor de renuntare prevazute in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice.

              In situatia in care polita de asigurare se emite in perioada in care se aplica penalizari in caz de anulare a calatoriei, polita de asigurare este valabila numai in conditiile in care emiterea acesteia si plata primei de asigurare au loc in aceeasi zi cu incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice si plata avansului sau a pretului integral al acestuia.

              Pentru situatiile in care emiterea politei de asigurare si plata primei de asigurare are loc in perioada in care nu se aplica penalizari contractuale in caz de anulare a calatoriei, emiterea politei se poate efectua si la o data ulterioara incheierii contactului de comercializare a pachetelor turistice, dar cu minim 24 de ore inainte de data de la care incep sa se aplice penalizari conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si cu varsta cuprinsa intre 1 luna si 70 de ani;
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic sau pentru afaceri;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.

              Polita de asigurare se incheie obligatoriu inaintea parasirii teritoriului Romaniei prin prezentarea pasaportului asiguratului (sau a cartii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este permisa pe baza acestui document) in original si prin plata integrala a primei de asigurare. In caz contrar asigurarea nu este valabila.             

              Asigurarea poate fi incheiata de catre persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, sau persoana juridica care are un interes asigurabil.

              Polita de asigurare se incheie, de regula, pentru o perioada minima de 2 zile si maxima de 365 zile in baza informatiilor scrise furnizate de catre asigurat prin completarea cererii-chestionar, a eventualelor declaratii / documente solicitate de asigurator (daca este cazul, conform procedurilor interne ale asiguratorului). Asiguratul / contractantul este obligat sa raspunda in scris la toate intrebarile formulate de asigurator in cererea-chestionar, precum si sa declare orice informatii pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.

              Polita de asigurare se poate incheia atat inainte de plecarea in strainatate a asiguratului (maxim 3 luni), cat si dupa plecarea acestuia, dar nu la mai mult de 4 saptamani de la data plecarii. In cazul politelor emise ulterior parasirii teritoriului Romaniei, raspunderea asiguratorului incepe dupa 7 zile, calculate din ziua urmatoare celei emiterii politei si efectuarii platii integrale si anticipate a primei de asigurare. In cazul politelor de asigurare emise ulterior parasirii teritoriului Romaniei, acoperirea prevazuta in „Asigurarea de anulare a plecarii in Calatorie-STORNO”, precum si acoperirile suplimentare „Asigurarea STORNO calatorii cu avionul” si „Intreruperea Calatoriei”, nu produce efecte.

              Polita de asigurare poate fi prelungita in timp ce asiguratul se afla in strainatate, cu conditia ca prelungirea sa se efectueze cu 5 zile in avans de expirarea politei precedente si in baza declaratiei privind neinregistrarea de evenimente care sa conduca la solicitarea de despagubiri si din care sa reiasa ca nu sunt tratamente in curs de administrare. Acoperirea conferita prin „Asigurarea de anulare a plecarii in Calatorie-STORNO”, precum si prin acoperirile suplimentare „Asigurarea STORNO calatorii cu avionul” si „Intreruperea Calatoriei”, nu se poate prelungi dupa inceperea calatorei. Polita nu acopera si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii inregistrate in perioada prelungita a politei pentru „Asigurarea de anulare a plecarii in Calatorie-STORNO”, precum si pentru acoperirile suplimentare „Asigurarea STORNO calatorii cu avionul” si „Intreruperea Calatoriei”.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., poate fi incheiata pentru o perioada minima de 2 zile si maxima de 365 zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei si a tarii de rezidenta a asiguratului, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turistic sau pentru afaceri.

             Acoperirea politei este valabila 24h / 24h pe intreaga perioada a calatoriei efectuate.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., este valabila in tara / zona teritoriala mentionata in polita de asigurare.

               Asigurarea valideaza si pe durata tranzitului daca intervalul de timp in care asiguratul tranziteaza tara respectiva este inclus in perioada de asigurare specificata in polita.

               Asigurarea nu este valabila:

 • pe teritoriul statului in care asiguratul isi are domiciliul sau a carui cetatenie o poseda;
 • pe teritoriul urmatoarelor tari: Irak, Iran, Afganistan, Siria si Liban;
 • pe teritorii unde se inregistreaza conflicte de orice natura sau in zonele si teritoriile pentru care exista avertizari de pericol din partea Ministerului Afacerilor Externe.

               In functie de optiunea asiguratului, mentionata in polita de asigurare, acoperirea teritoriala poate fi:

 • Europa si Turcia, insemnand Europa in sensul ei geografic, incluzand insulele Mediteraneene, Maroc, Algeria, Creta, Tunisia, Libia, Egipt, Cipru, Malta precum si Iordania, Islanda si intreg teritoriul Turciei si Rusiei;
 • Toate tarile cu exceptia SUA, Canada, Israel: valabilitatea teritoriala este in toate tarile lumii exceptand SUA, Canada, Israel. In aceasta categorie de acoperire teritoriala sunt incluse la acoperiri si Insulele Canare, Insula Madeira, Arhipelagul Azore;
 • Toate tarile: valabilitatea teritoriala este in toate tarile lumii, inclusiv SUA, Canada, Israel.
Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., este orice persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 1 luna si 70 de ani, care au domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si care calatoresc in stainatate in scop turistic sau pentru afaceri.

                Asigurarea poate fi incheiata de catre persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, sau persoana juridica care are un interes asigurabil.

Suma Asigurata: 

                  Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                  Suma asigurata se stabileste in Euro.

                  Asiguratul poate opta pentru una din urmatoarele variante de sume asigurate, pentru orice plan de acoperire teritoriala, astfel:

 •   5.000 Euro
 • 10.000 Euro
 • 30.000 Euro
 • 50.000 Euro

                  Cheltuielile medicale acoperite de asigurator aferente unuia sau mai multor evenimente survenite in perioada de valabilitate a politei, se totalizeaza si nu pot depasi sublimitele maxime prestabilite ce se pot acorda pentru anumite servicii de asistenta asa cum sunt prevazute mai jos.

A. asistenta MEDICALA DE URGENTA

Consultatie si diagnosticare

In limita sumei maxime asigurate

Tratament si medicatie pe baza prescriptiei medicale

In limita sumei maxime asigurate

Cheltuieli de spitalizare si tratament ambulatoriu

In limita sumei maxime asigurate

Interventii chirurgicale (inclusiv anestezie si utilizarea salii de operatie)

In limita sumei maxime asigurate

Vizite medicale succesive cu character de urgenta, impuse de stabilizarea starii de sanatate a asiguratului

In sublimita a 700 Eur

Proteze, carje, scaun cu rotile etc., precum si costuri pentru inlocuirea altor tipuri de aparate, instrumente medicale distruse in urma producerii unui accident - folosite de catre asigurat anterior producerii evenimentului (ochelari vedere, proteze dentare etc.)

In sublimita a 500 Eur

Tratament stomatologic de urgenta acordat urmare a unui accident sau a unei crize acute, necesar si uzual pentru calmarea durerii

In sublimita a 300 Eur

Cheltuieli medicale urgente pentru salvarea vietii (chiar si in cazul unor afectiuni, boli cronice, stari patologice pre-existente)

In sublimita a 500 Eur

Cheltuieli medicale urgente pentru salvarea vietii mamei si/ sau a copilului (in cazul starii de graviditate, nasterii, intreruperii voluntare a sarcinii survenite in timpul unei sarcini cunoscute)

In sublimita a 500 Eur

Cheltuieli medicale datorate unor servicii necorespunzatoare la bordul avionului

In limita sumei maxime asigurate

B. CHELTUIELI LEGATE DE CAUTAREA SI SALVAREA (RECUPERAREA) ASIGURATULUI

Cheltuieli legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului rezultate din interventia echipelor de salvare (interventii in caz de accidente in zone montane, zone litorale)

 • In sublimita a maxim 1.000 Eur pentru suma asigurata 5.000 Eur;
 • In sublimita a maxim 5.000 Eur pentru celelalte sume asigurate 10.000 Eur, 30.000 Eur, 50.000 Eur.

C. TRANSPORTUL medical DE URGENTA

transport cu ambulanta de la locul accidentului la cel mai apropiat spital sau la o alta clinica daca starea de sanatate impune transferul

 • 5.000 Eur pentru una din variantele de suma asigurata: 10.000 Eur, 30.000 Eur, 50.000 Eur;
 • 1.000 Eur pentru 5.000 Eur.

D. REPATRIEREA

Cheltuieli medicale de repatriere medicala ca urmare a unei urgente medicale suferite de asigurat

 • 10.000 Eur pentru una din variantele de suma asigurata: 10.000 Eur, 30.000 Eur, 50.000 Eur;
 • 2.000 Eur pentru 5.000 Eur;
 • inclusiv cheltuielile pentru procurarea sicriului, in limita a 1.000 Eur.

Cheltuieli de repatriere pentru deces din accident sau imbolnavire imprevizibila

BAGAJE DE Calatorie

Asigurarea bagajelor de Calatorie pentru riscurile de pierdere, furt, intarziere (mai mult de 6 ore).

Limita max. = 1.000 Eur/ persoana, sublimitata astfel:

 • Bagaje pierdute: 10 Eur/ kg, max. 25 Kg (250 Eur);
 • Bagaje furate: max. 250 Eur in functie de pretul de piata al obiectelor din bagajul respectiv;
 • Bagaje intarziate > 6 ore, 10 Eur/ ora, inclusiv primele 6 ore si pana la maxim 50 de ore (500 Eur).

   STORNO – Asigurarea pentru anularea plecarii in Calatorie

 • Decesul asiguratului si/ sau decesul sotului/ sotiei/ sau al partenerului/ partenerei de viata al acestuia, sau al unei rude de gradul I;
 • Imbolnavirea grava sau accidentarea asiguratului si/ sau a sotului/ sotiei sau al/ partenerului/ partenerei de viata al acestuia sau al unei rude de gradul I, II si care implica repaus la pat sau imposibilitatea parasirii domiciliului;
 • Distrugerea locuintei, ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri: unui Incendiu, Explozie, calamitati naturale, caderi de corpuri, furtul bunurilor din locuinta;
 • Nasterea prematura a unui copil;
 • Producerea unui accident rutier in care este implicat autoturismul asiguratului si cu care acesta urma sa se deplaseze in Calatorie;
 • Concedierea asiguratului pentru motive care nu ii sunt imputabile;
 • Intentarea in instanta judecatoreasca a unei actiuni de divort in care asiguratul este parte, iar calatoria urma a se efectua impreuna cu sotul/ sotia;
 • Pierderea sau furtul al documentelor de identitate apartinand asiguratului necesare in Calatorie pentru a caror eliberare/ inlocuire timpul nu este suficient, (nici chiar in schimbul achitarii taxei pentru eliberarea acestora in regim de urgenta);
 • Citarea asiguratului ori sotului/ sotiei/ partenerului/ partenerei de viata al acestuia cu care ar fi urmat sa calatoreasca, pentru a fi parte intr-un proces civil de la care  acesta nu poate absenta, prezenta sa fiind obligatorie.

In limita pretului total al, dar nu mai mult de 2.500 Eur / persoana si nici mai mult de 8.000 Eur pentru intreg grupul.

 

STORNO Calatorii cu Avionul

Acoperire optionala in pachetul STORNO – despagubirea reprezinta costul biletului de avion (pana la 100%  din pretul acestuia) si se acorda numai in cazul calatoriilor efectuate cu avionul cu conditia ca pachetul turistic sa includa minim cazare.

Falimentul companiei aeriene

450 Euro in cazul anularii biletului de avion (maxim 75.000 Eur/ companie aeriana, pentru toti asiguratii)

Anularea sau amanarea unei manifestari (workshop, conferinta, congres, cursuri de specializare), pentru care asiguratul a achizionat un bilet de avion in baza unei invitatii scrise

450 Euro

Intarzierea mijlocului de transport cu mai mult de 12 ore fata de ora prevazuta in biletul de Calatorie

300 Euro

Refuzul autoritatilor de a permite iesirea din tara a asiguratului din motive independente de vointa si cunostinta acestuia

450 Euro

Refuzul companiei aeriene de a imbarca asiguratul in cursa de destinatie din motive independente de vointa si cunostinta acestuia

450 Euro

fransiza deductibila pe eveniment

10% din valoarea biletului de Calatorie

Intreruperea Calatoriei

 • Decesul asiguratului si/ sau decesul sotului/ sotiei/ sau al partenerului/ partenerei de viata al acestuia, sau al unei rude de gradul I;
 • Imbolnavirea grava sau accidentarea asiguratului si/ sau a sotului/ sotiei sau al/ partenerului/ partenerei de viata al acestuia sau al unei rude de gradul I, II si care implica repaus la pat sau imposibilitatea parasirii domiciliului;
 • Distrugerea locuintei, ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri: Incendiu, Explozie, calamitati naturale, caderi de corpuri, furtul bunurilor din locuinta;
 • Nasterea prematura a unui copil;
 • Citarea asiguratului ori sotului/ sotiei/ partenerului/ partenerei de viata al acestuia cu care ar fi urmat sa calatoreasca, pentru a fi parte intr-un proces civil de la care acesta nu poate absenta, prezenta sa fiind obligatorie.

In limita a 300 Eur/ persoana, maxim 1.500 Eur pentru intreg grupul

Pierdere, Distrugere, Furt de documente

Pierdere, distrugere, furt de documente (pasaport, documente de identitate, documente de Calatorie sau altele similare) care sunt indispensabile continuarii calatoriei sau pentru revenirea la domiciliu.

In sublimita a 1.000 Eur

Raspunderea Civila Legala

Raspunderea  legala  in  legatura cu prejudiciile  produse accidental si fara intentie constand in:

In sublimita a 1.000 Eur reprezentand:

 • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca in baza legii tarii in care calatoreste, tertelor persoane pagubite pentru daunele materiale produse acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat, daca a fost obligat la plata acestora.
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.             

               Prima de asigurare se calculeaza in functie de numarul de zile de Calatorie in strainatate, de varsta asiguratului, teritorialitate si scopul calatoriei pentru care asiguratul / contractantul a optat in polita.

               Prima de asigurare trebuie platita integral anterior efectuarii calatoriei asigurate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Fransizele mentionate in polita, pot fi:

 • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
 • fransize deductibile optionale – asiguratul / contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize;
 • fransiza temporala - perioada de timp calculata in numar de zile pentru care nu se acorda indemnizatii de asigurare.

              fransiza deductibila pe eveniment de 10% pentru acoperirea STORNO calatorii cu avionul.

              fransiza deductibila pe eveniment de 0% pentru acoperirea Pierdere, distrugere, furt al documentelor de Calatorie.

              fransiza deductibila pe eveniment de 50 euro pentru acoperirea raspundere civila legala.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta /  cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., sunt:

 • Asiguratorul acopera in limita sumei asigurate precizate in polita, urmatoarele riscuri produse in perioada asigurata inainte si in timpul calatoriei in strainatate:
  • accident;
  • Imbolnavire imprevizibila;
  • STORNO – Asigurarea pentru anularea plecarii in Calatorie​;
  • Intreruperea Calatoriei;
  • Pierdere, Distrugere, Furt de documente;
  • Raspunderea Civila Legala;
 • Asiguratorul acorda indemnizatii pentru riscurile de accident si imbolnavire imprevizibila, constand in cheltuieli medicale efectuate in regim de urgenta, in cadrul limitelor teritoriale precizate in polita, pentru urmatoarele servicii medicale:
  • asistenta medicala de urgenta consta in acoperirea cheltuielilor medicale rezultate din:
   • consultatie si diagnosticare;
   • tratament si medicatie;
   • cheltuieli de spitalizare si tratament ambulatoriu. Sunt acoperite cheltuielile pana la revenirea starii de sanatate a asiguratului, astfel incat acesta sa poata incheia calatoria in strainatate, sau pana cand poate fi repatriat in Romania / tara de rezidenta pentru continuarea tratamentului adecvat;
   • interventie chirurgicala (inclusiv anestezie si utilizarea salii de operatie);
   • vizite medicale succesive, impuse de producerea evenimentului asigurat, care au caracter de urgenta si se efectueaza pana la stabilizarea starii de sanatate a asiguratului, in sublimita sumei de 700 Euro;
   • echipamente si instrumente prescrise de medicul curant, spre exemplu proteze, carje, scaun cu rotile etc., precum si costuri pentru inlocuirea altor tipuri de instrumente distruse in urma producerii evenimentului asigurat (accident) - folosite de catre asigurat anterior producerii evenimentului (ochelari vedere, proteze dentare etc.), in sublimita sumei de 500 Eur;
   • tratament stomatologic de urgenta acordat urmare a producerii unui accident sau a unei crize acute, necesar si uzual pentru calmarea durerii (dureri acute insuportabile inclusiv din cauze preexistente), in sublimita a 300 Euro.
  • Cheltuielile legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului:
   • asiguratorul acorda despagubiri reprezentand cheltuieli legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului in urma interventiei echipelor de salvare (interventie in zona montana, zona litorala), interventie necesara ca urmare a producerii unui accident asigurat survenit in timpul desfasurarii activitatilor precizate in polita, care nu intra sub incidenta excluderilor si s-a produs in perioada de asigurare.
   • Cheltuielile legate de salvarea asiguratului se acopera in sublimita a maxim 1.000 Euro in cazul variantei de suma asigurata de 5.000 Euro si maxim 5.000 Euro in cazul celorlalte variante de suma asigurata, adica 10.000 Euro sau 30.000 Euro sau 50.000 Euro.
  • Transportul medical de urgenta consta in acoperirea cheltuielilor rezultate din:
   • transportul medical de urgenta al asiguratului, efectuat de serviciile specializate (spre exemplu ambulanta) in cadrul limitei teritoriale prevazute in polita, de la locul aparitiei urgentei medicale pana la cea mai apropiata unitate medicala abilitata sa acorde ingrijirea medicala adecvata urgentei;
   • transportul medical de urgenta al asiguratului la o alta clinica situata in cadrul limitei teritoriale prevazute in polita, daca transferul este impus de starea sanatatii si este efectuat in urma unei recomandari medicale.
   • cheltuielile cu transportul medical de urgenta se acopera in sublimita a maxim 1.000 Euro in cazul variantei de suma asigurata de 5.000 Euro si maxim 5.000 Euro in cazul celorlalte variante de suma asigurata, adica 10.000 Euro sau 30.000 Euro sau 50.000 Euro.
  • Repatrierea reprezinta transportul asiguratului in Romania si poate fi:
   • Repatriere medicala – repatrierea in Romania a asiguratului, daca acesta se afla in imposibilitatea de a se deplasa fara supraveghere medicala datorita producerii unui risc asigurat, repatriere organizata de serviciul de asistenta pus la dispozitie de asigurator;
   • Repatriere in caz de deces:
    • repatrierea in Romania a corpului neinsufletit sau a ramasitelor asiguratului ca urmare a decesului survenit in urma producerii in perioada de valabilitate a politei de asigurare a unui risc asigurat, repatriere organizata prin intermediul societatii de asistenta pus la dispozitie de asigurator sau de catre familie, cu acordul prealabil, scris, al asiguratorului. In cazul repatrierii organizate de familie, cheltuielile de repatriere se despagubesc pe baza documentelor in original prezentate asiguratorului;
    • procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului corpului neinsufletit sau ramasitelor asiguratului. Cheltuielile cu procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului se despagubesc pe baza documentelor in original prezentate asiguratorului, in limita sumei de 1.000 Euro.
   • In toate cazurile de repatriere, asiguratorul sau societatea de asistenta stabileste oportunitatea acesteia, modalitatea de efectuare si data repatrierii, precum si toate celelalte detalii necesare, in functie de interesul medical al asiguratului si de reglementarile medicale in vigoare.
   • Cheltuielile de repatriere, in cazul variantelor de suma asigurata de 10.000 Euro sau 30.000 Euro sau 50.000 Euro, se despagubesc in limita a 10.000 Euro, limita care include, costul transportului si daca este cazul, procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului.
   • In cazul variantei de suma asigurata de 5.000 Euro, cheltuielile de repatriere se despagubesc in limita a 2.000 Euro, limita care include costul transportului si daca este cazul, procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului.
 • Asiguratorul se obliga sa il despagubeasca pe asigurat pentru pierderea financiara suportata in relatia cu agentia de turism, ca urmare a anularii calatoriei de catre asigurat (inainte de data de inceput a acesteia, dar nu mai tarziu de data plecarii in Calatorie), cauzata de producerea in perioada de valabilitate a politei de asigurare a urmatoarelor evenimente:
  • decesul asiguratului si / sau decesul sotului / sotiei / partenerului / partenerei de viata al acestuia, sau al unei rude de gradul I, II;
  • imbolnavirea grava sau accidentarea asiguratului si / sau a sotului / sotiei / partenerului / partenerei de viata al acestuia sau al unei rude de gradul I, II - care implica repaus la pat sau imposibilitatea parasirii domiciliului (confirmata de o institutie medicala autorizata), cu conditia ca perioada de repaus sa includa si data inceperii calatoriei;
  • distrugerea locuintei (eveniment produs cu cel mult 15 zile inainte de data de inceput a calatoriei), ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri: Incendiu, Explozie, calamitati naturale, caderea accidentala a unor corpuri peste locuinta (de exemplu: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distribute / transport pe cablu, macarale sau obiectele manipulate de acestea, elemente de constructie ale cladirilor invecinate etc.), furtul bunurilor din locuinta;
  • nasterea prematura a unui copil al asiguratului, daca data nasterii este estimata intr-o perioada de minim 12 saptamani succesive dupa data finalizarii calatoriei ori daca apar complicatii in primele 28 de saptamani de sarcina sau 24 de saptamani in cazul unei sarcini multiple cunoscute;
  • producerea unui accident de circulatie (cu cel mult 10 zile calendaristice inainte de data de inceput a calatoriei) in care este implicat autoturismul apartinand asiguratului si cu care acesta urma sa se deplaseze in Calatorie, daca la momentul inceperii calatoriei autoturismul este inca avariat grav astfel incat nu se poate efectua deplasarea si nu exista o alta alternativa / mijloc de transport;
  • concedierea asiguratului pentru motive neimputabile acestuia (transmisa de angajator cu cel mult 10 zile calendaristice inainte de data de inceput a calatoriei), dovedita prin decizia de concediere emisa de angajator pentru asigurat si cu conditia ca varsta standard de pensionare, conform legislatiei in vigoare, sa nu fi fost atinsa / depasita;
  • intentarea in instanta judecatoreasca a unei actiuni de divort in care este parte asiguratul, iar calatoria urma a se efectua impreuna cu sotul / sotia; se acopera doar citatiile emise si primite de catre asigurat ulterior datei de achizionare a pachetului de servicii turistice si doar daca prezenta in instanta este obligatorie in perioada calatoriei;
  • pierderea sau furtul documentelor de identitate apartinand asiguratului necesare in Calatorie pentru a caror eliberare / inlocuire timpul nu este suficient (nici chiar in schimbul achitarii taxei pentru eliberarea acestora in regim de urgenta), daca asiguratul se afla in imposibilitatea efectuarii calatoriei in alta perioada, ulterioara eliberarii / inlocuirii documentelor de identitate;
  • citarea asiguratului ori sotului / sotiei / partenerului / partenerei de viata al acestuia cu care ar fi urmat sa calatoreasca, pentru a fi parte intr-un proces civil de la care acesta nu poate absenta, prezenta sa fiind obligatorie si al carui termen de judecata este stabilit in perioada in care asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice; se acopera doar citatiile emise si primite de catre asigurat ulterior datei de achizionare a pachetului de servicii turistice.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in cazul intreruperii calatoriei in strainatate si despagubeste asiguratul pentru pierderea financiara inregistrata de acesta, constand in diferenta dintre costul sejurului efectuat in baza pachetului turistic achizitionat si costul serviciilor de Calatorie rezervate dar neutilizate (inclusiv costul biletului de avion pentru intoarcerea in tara) urmare a producerii riscurilor asigurate, dupa cum urmeaza:
  • decesul asiguratului, sotului / sotiei sau partenerului / partenerei de viata al acestuia sau al unei rude de gradul I, II;
  • imbolnavirea grava sau accidentarea asiguratului si / sau a sotului / sotiei sau partenerului / partenerei de viata al acestuia sau al unei rude de gradul I, II;
  • distrugerea locuintei ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri: Incendiu, Explozie, calamitati naturale, caderea accidentala a unor corpuri peste locuinta (de exemplu: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distribute / transport pe cablu, macarale sau obiectele manipulate de acestea, elemente de constructie ale cladirilor invecinate etc.), furtul bunurilor din locuinta, si care impune prezenta asiguratului la domiciliu;
  • nasterea prematura a unui copil al asiguratului, daca data nasterii este estimata intr-o perioada de minim 12 saptamani succesive dupa data finalizarii calatoriei ori daca apar complicatii in primele 28 de saptamani de sarcina sau 24 de saptamani in cazul unei sarcini multiple cunoscute;
  • citarea asiguratului ori sotului / sotiei acestuia cu care calatoreaste, pentru a fi parte intr-un proces civil de la care acesta nu poate absenta, prezenta sa fiind obligatorie si al carui termen de judecata se stabileste in perioada in care asiguratul se afla in strainatate. Se acopera doar intreruperea calatoriei in cazul in care citatia este emisa ulterior datei de incepere a calatoriei, respectiv in timp ce asiguratul se afla in strainatate.
 • Asiguratorul acopera riscul de pierdere, distrugere sau furt al documentelor apartinand asiguratului (pasaport, documente de identitate, documente de Calatorie sau altele similare) care sunt indispensabile continuarii calatoriei in strainatate sau pentru revenirea la domiciliu.
  • Polita acopera in sublimita a maxim 1.000 Euro pe perioada asigurata urmatoarele costuri / cheltuieli:
   • cheltuieli de transport daca pentru obtinerea documentelor inlocuitoare celor pierdute, furate sau distruse este necesara deplasarea intr-o alta localitate decat in cea in care se afla asiguratul. Cheltuielile de transport sunt acoperite in baza chitantelor, bonurillor fiscale etc. care atesta efectuarea deplasarii;
   • cheltuieli efectuate pentru eliberarea altor documente inlocuitoare celor pierdute, furate sau distruse.
  • despagubirile se acorda in baza documentelor justificative privind eliberarea acestora si achitarea taxelor aferente depuse de asigurat din care sa rezulte urmatoarele:
   • notificarea autoritatilor competente in maxim 24 de ore de la producerea evenimentului asigurat sau de la luarea la cunostinta despre acesta;
   • inscrisuri ale autoritatilor competente din care sa rezulte pierderea, distrugerea sau furtul documentelor apartinand asiguratului;
   • evenimentul s-a produs in perioada de valabilitate a politei si a fost anuntat prestatorul de asistenta al asiguratorului in maximum 48 de ore de la producere / constatare.
 • Asiguratorul acopera raspunderea civila delictuala a asiguratului, angajata in conformitate cu legea tarii in care calatoreste declansata ca urmare a producerii / aparitiei evenimentelor asigurate in perioada de asigurare, in cadrul limitelor teritoriale precizate in polita de asigurare.
  • Asiguratorul acopera evenimentele asigurate produse in perioada de asigurare si reclamate asiguratului in aceasta perioada.
  • Evenimentul asigurat reprezinta prejudiciul cert inregistrat de terta persoana in timpul perioadei de asigurare cauzat in mod direct de fapta culpabila savarsita de catre asigurat in perioada de asigurare, in timpul calatoriei in strainatate pe teritoriul tarii in care acesta calatoreste.
  • Fapta culpabila: Fapta (actiunea / inactiunea) savarsita accidental si fara intentie de catre asigurat in perioada de asigurare, in cadrul limitelor teritoriale prevazute in polita de asigurare, in aceeasi perioada, avand caracter contrar normelor legale si care cauzeaza prejudicii unor terte persoane.
  • Prejudiciul: reprezinta dauna materiala directa suferita de catre terta persoana in timpul perioadei de asigurare, constand in vatamari corporale si / sau pagube la bunuri.
  • Polita acopera prejudiciile suferite de catre terta persoana pagubita cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
   • Prejudiciul sa decurga dintr-o fapta culpabila savarsita de catre asigurat in perioada de asigurare, pe teritoriul tarii in care calatoreste;
   • Cererea de despagubire in legatura cu prejudiciul respectiv sa fie facuta in scris, pentru prima oara, in perioada asigurata mentionata in polita.
  • Polita de asigurare se incheie pentru limita despagubirii mentionata in polita reprezintand limita maxima a despagubirii acordata de asigurator pe intreaga perioada asigurata (maxim 1.000 Euro pe eveniment si in total pe perioada asigurata pentru fiecare persoana asigurata).
  • Asiguratorul acorda despagubiri in limitele raspunderii mentionate in polita pentru:
   • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca in baza legii tarii in care calatoreste, tertelor persoane pagubite cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate in perioada de asigurare.
   • cheltuielile de judecata facute de asigurat in cadrul procesului desfasurat in tara in care calatoreste, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata acestora, decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de asigurare.
  • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de catre instantele competente din tara in care a calatorit asiguratul si unde s-a produs evenimentul.
  • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si, dupa caz, a documentelor din care rezulta valoarea prejudiciului.
  • Despagubirea acordata se limiteaza la prejudiciul efectiv suferit de persoana pagubita, stabilit in baza documentelor justificative, dupa cum urmeaza:
   • in cazul vatamarilor corporale se acorda despagubiri reprezentand cheltuielile necesare restabilirii starii de sanatate, determinate de ingrijirea medicala (spitalizare, tratament conform prescriptiilor medicale, alte cheltuieli adiacente justificate pe baza de documente), efectuate de persoana prejudiciata;
   • in cazul decesului se acorda despagubiri reprezentand cheltuielile de inmormantare si de transport al cadavrului de la locul unde a survenit decesul pana la locul inmormantarii, justificate pe baza de documente;
   • in cazul pagubelor la bunurile apartinand tertilor se acorda despagubiri reprezentand: cea mai mica valoare dintre costul procurarii / reparatiei / refacerii / restaurarii bunurilor avariate si costul construirii / procurarii unui bun identic / similar (avand aceiasi parametri tehnici / constructivi) la data producerii evenimentului asigurat, din care se scade uzura si valoarea resturilor recuperabile. Daca bunurile avariate / distruse pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor polite de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri in limita diferentei dintre cuantumul daunei si despagubirile platite in baza acelor polite de asigurare;
   • contravaloarea cheltuielilor de judecata acoperite, conform documentelor justificative.
  • Din cuantumul daunei se scad, dupa caz:
   • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta / valorifica (in cazul pagubelor la bunuri);
   • fransizele prevazute in polita.
  • Daca la producerea unui eveniment au contribuit mai multe persoane (culpa comuna), acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din documentele incheiate de autoritatile competente / abilitate. Daca din documentele incheiate nu rezulta partea de raspundere care-i revine fiecaruia, atunci cei raspunzatori vor raspunde in mod egal fata de persoana pagubita.
  • In cazul in care cuantumul despagubirilor datorate mai multor persoane pagubite (inclusiv cheltuielile de judecate acoperite), depaseste limita raspunderii pe eveniment stabilita in polita de asigurare, despagubirile se platesc in limita acestei sume, proportional cu raportul dintre Limita raspunderii pe eveniment si totalul cuantumului despagubirilor datorate.
  • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu limita raspunderii asumate.
  • fransiza deductibila este de 50 Euro pentru fiecare eveniment asigurat.
 • Activitati sportive recreationale
  • Urmatoarele activitati sportive recreationale cu grad redus de risc sunt incluse automat in acoperire, fara majorarea primei de asigurare, cu conditia ca aceste activitati sa fie practicate pe durata calatoriei in strainatate, ocazional si doar in scop recreativ, in calitate de amator si in conditii de normalitate si siguranta.
  • Sunt acoperite cheltuielile impuse de acordarea ingrijirilor medicale in regim de urgenta efectuate in limita sumei asigurate si, ca urmare a producerii unui risc asigurat. Activitatile sportive incluse automat in acoperirile politei de asigurare sunt:
   • ciclism turistic (fara ciclism montan, acrobatic);
   • excursii montane fara catarari (drumetii);
   • golf;
   • inot;
   • jogging (alergari usoare);
   • navigatie de agrement in ape teritoriale (nu in calitate de membru al echipajului);
   • patinaj;
   • pescuit de agrement.
  • ​Sunt acoperite cheltuielile impuse de acordarea ingrijirilor medicale in regim de urgenta si a cheltuielilor de salvare, in limita sumei asigurate precizata in polita ca urmare a producerii unui eveniment asigurat survenit in timpul practicarii ocazionale, in scop recreativ, in calitate de amator, in conditii de normalitate si siguranta.
  • Sporturile enumerate mai sus sunt acoperite cu conditia ca acestea sa se efectueze intr-un mediu organizat, fie in urma unor cursuri de instruire in domeniu, ori in prezenta si conditiile stabilite de un instructor licentiat, in functie de natura activitatii sportive si cu luarea tuturor masurilor preventive, in spatii special amenajate si in conditii propice practicarii activitatilor sportive asigurate.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta /  cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., sunt:

 • Accidente sau imbolnaviri cauzate de:
  • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, razvratire / rascoala, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile / fusionabile;
  • terorism – asa cum este definit in legea interna sau in tratatele / conventiile internationale, sabotaj;
  • greve, revolte, tulburari civile;
  • poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauta;
  • epidemii, pandemii;
  • consum de droguri, substante stupefiante ori medicamente cu efect similar, alcool, automedicatie, automutilare voluntara, sinucidere sau tentativa de sinucidere, orice alte fapte intentionate ale asiguratului;
  • participarea asiguratului la orice fel de fapta prevazuta cu titlu de infractiune de legislatia tarii unde a survenit evenimentul;
  • desfasurarea unor activitati ce nu corespund cu scopul declarat al calatoriei;
  • pagube / prejudicii, cauze / fapte care le - ar putea genera, produse inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare ori cunoscute asiguratului / contractantului ori pe care trebuia sa le cunoasca (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului) inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare;
  • pagubele / prejudiciile produse / favorizate / agravate cu intentie de catre asigurat / membrii familiei / beneficiari / persoane legal autorizate sa il / ii reprezinte sau prepusii celor anterior enumerati;
  • acte / fapte comise de asigurat din intentie sau culpa, frauda, rea - intentie sau rea - credinta a asiguratului;
  • participarea la savarsirea unei infractiuni sau contraventii.
 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri in baza politei de asigurare pentru accidente sau imbolnaviri cauzate de:
  • prestarea de activitati lucrative, independent de existenta sau inexistenta unui contract de munca, orice activitate remunerata sau gratuita, inclusiv prestarea de activitati cu titlu benevol sau in scop umanitar etc., chiar si in perioada deplasarii catre sau de la locul de desfasurare a activitatilor, daca nu s - a convenit altfel intre parti, cu precizarea expresa in polita si cu plata unei prime de asigurare suplimentare;
  • efectuarea serviciului militar sau a cursurilor de pregatire in cadrul unei armate, politii, jandarmerii, organizatii paramilitare sau alte institutii similare;
  • orice activitati lucrative prestate in domenii precum: aviatie (civila / militara), navigatie (civila / militara), pompieri, scafandri, servicii de securitate persoanala, alpinism utilitar, exploatare miniera, forte speciale ale politiei, activitati pe platforme de petrol si gaze, instalatii pentru combustibili - daca partile nu au convenit altfel cu precizarea expresa in polita si cu plata unei prime de asigurare suplimentare;
  • cheltuielile cauzate de / in legatura cu practicarea activitatilor artistice, inclusiv in cadrul repetitiilor;
  • desfasurarea unor activitati ce nu corespund cu scopul declarat al calatoriei.
 • Polita nu acopera si nu se acorda indeminizatii in legatura cu / cauzate de:
  • orice boala cronica, preexistenta (inclusiv decompensarea acesteia) in momentul incheierii Politei de asigurare si / sau inceperii calatoriei in strainatate, cunoscuta sau nu asiguratului si care a provocat alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sanguine, renale, cardiace, reumatologice, digestive etc., indiferent de momentul debutului simptomelor. Se vor acoperi totusi, cheltuielile medicale rezultate strict din masurile de urgenta acordate pentru salvarea vietii asiguratului (masuri necesare pentru recuperarea functiilor vitale ale organismului), in sublimita maxima de 500 Euro;
  • starea de graviditate, nasterea, intreruperea voluntara a sarcinii. Cu toate acestea, sunt acoperite accidente sau imbolnaviri determinate de complicatii imprevizibile survenite inainte de a 28 - a saptamana de sarcina sau a 24 - a saptamana in cazul unei sarcini multiple cunoscute, caz in care asiguratorul va acorda indemnizatii numai pentru cheltuielile care privesc strict procedurile medicale pentru salvarea vietii mamei si / sau a copilului (masuri necesare pentru recuperarea functiilor vitale ale organismului), in sublimita maxima de 500 Euro;
  • boli mintale, stari depresive, afectiuni psihice, precum si consecintele acestora, cheltuieli pentru tratamente legate de orice fel de afectiuni psihiatrice indiferent de vechimea si natura lor, afectiuni neurologice cronice si recuperarile necesare pentru rezolvarea acestora, orice tratamente psihoanalitice si psihologice, alergice;
  • tratamentul afectiunilor neoplazice, bolilor cu transmitere sexuala, infectarea cu HIV, SIDA inclusiv consecintele acestora;
  • boli de piele, cu exceptia reactiilor alergice si a bolilor infecto - contagioase;
  • orice costuri / cheltuieli in legatura cu transplantul de organe;
  • controale medicale de rutina;
  • tratamente stomatologice, altele decat cele efectuate in regim de urgenta, in sublimita mentionata. Se exclud in mod expres afectiunile pre - existente, implanturile, coroanele si protezele;
  • cheltuieli legate de sarcina, cu exceptia complicatiilor aparute ca urmare a producerii unui risc asigurat;
  • aparate medicale si proteze de orice fel peste limita de despagubire precizata, in cazurile in care acestea sunt prescrise de un medic autorizat ca imperios necesare pentru rezolvarea urgentei medicale asigurate;
  • lentile de contact, cumpararea sau repararea de ochelari - daca acestea nu sunt rezultatul producerii unui eveniment asigurat;
  • tratament contraceptiv sau de sterilizare, investigatii de fertilitate precum si consecintele acestora;
  • evenimente aparute ca urmare a refuzului vaccinarii sau complicatii aparute dupa administrarea vaccinului; totusi polita acopera costul vaccinului impus de medicul autorizat care il trateaza pe asigurat, ca urmare a survenirii unui eveniment asigurat;
  • boli sau accidente rezultate in urma desfasurarii unor activitati ce nu corespund cu scopul declarat al calatoriei;
  • medicina preventiva, medicina alternativa, consultatiile programate, cure de orice fel (termale, fizioterapeutice), recuperare, covalescenta, perioadele petrecute in casele de odihna, dezintoxicare etc.;
  • diagnostice sau tratamente efectuate sau prescrise de un medic din Romania / tara de cetatenie, cheltuieli medicale efectuate in Romania / tara de cetatenie si in tara de rezidenta a asiguratului, precum si orice complicatii aparute in urma unor interventii chirurgicale sau tratamente efectuate in Romania / tara de cetatenie si / sau in tara de rezidenta a asiguratului;
  • chirurgie plastica, cu exceptia chirurgiei reparatorii, ca urmare a unui accident acoperit prin polita de asigurare;
  • examinari si tratamente medicale recomandate de medicul curant a se efectua dupa incheierea asistentei necesare rezolvarii urgentei medicale;
  • urmari ale unui accident petrecut anterior plecarii in strainatate ori al unui handicap preexistent;
  • servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt impuse de urmarile unei imbolnaviri imprevizibile sau a unui accident, precum si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a asiguratului;
  • asistenta medicala acordata de rudele asiguratului;
  • examinari si tratamente medicale nejustificate de producerea unui risc asigurat;
  • proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical ca urgenta si neautorizate de institutii medicale competente din tara unde a aparut urgenta, sau care au caracter experimental si implicit consecintele acestora;
  • orice costuri suplimentare non - medicale in legatura cu spitalizarea asiguratului in conditii speciale, spre exemplu cazare in rezerve ultradotate (telefonie, televiziune, produse de ingrijire personala si altele asemenea);
  • calatorii efectuate cu incalcarea sfatului medicului;
  • calatorii efectuate in scopul de a primi consultanta, diagnosticare, spitalizare, tratament medical, interventii chirurgicale;
  • serviciile de asistenta medicala, inclusiv repatriere, acordate dupa expirarea perioadelor de valabilitate a politei, asistenta medicala acordata ulterior repatrierii.
 • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri pentru cheltuielile ocazionate de:
  • orice alta activitate sportiva care nu este acoperita prin polita de asigurare si nu este precizata, dupa caz in functie de optiunea asiguratului;
  • orice evenimente produse in legatura cu practicarea sporturilor de agrement in afara spatiilor special amenajate in acest sens sau contrar recomandarilor / indicatiilor instructorilor, salvamarilor, salvamontilor etc. (de ex.: schi, snowboard in afara partiei, inotul, schi - ul nautic in zone interzise sau in perioada in care unitatile de salvamari interzic practicarea oricaror activitati etc.);
  • participarea asiguratului la orice tip de competitii, intreceri, raliuri, curse, alpinism, parasutism, delta - planorism, zbor cu parapanta, sarituri cu ski - urile, bungee - jumping, scufundari subacvatice la adancime mai mare de 6 metri, precum si antrenamente pentru acestea sau activitati considerate periculoase, participarea asiguratului ca membru al unei echipaj de navigatie, sporturi profesioniste sau semiprofesioniste etc. enumerarea nu este limitativa si nici exhaustiva;
  • orice solicitari decurgand sau rezultand din escaladarea canioanelor, escaladare montana sau explorarea de pesteri, sau orice activitati care presupun utilizarea de echipament special pentru aceste activitati;
  • participarea la zboruri aeriene cu exceptia calatoriei cu avionul in calitate de pasager in programul obisnuit de zbor al unei companii autorizate de transport aerian de persoane pe rute prestabilite;
  • conducerea unui vehicul motorizat, pentru care asiguratul nu detine un permis de conducere valabil.
 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul acoperirii STORNO – Asigurarea pentru anularea plecarii in Calatorie, pentru evenimentele cauzate, produse sau agravate, direct / indirect / ca o consecinta a urmatoarelor:
  • nerespectarea de catre asigurat a conditiilor din contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
  • amenzi, penalitati, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • sumele pe care asiguratul are dreptul de a le recupera de la agentia de turism, conform clauzelor contractului de prestari servicii turistice privind renuntarea la Calatorie;
  • orice eveniment asigurat produs dupa cesionarea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice de catre asigurat, unei terte persoane.
  • confiscarea, rechizitionarea, nationalizarea fortata a locuintei asiguratului;
  • neacordarea vizelor turistice in tara de destinatie sau de tranzit;
  • cheltuieli efectuate de catre asigurat inainte de data inceperii calatoriei, respectiv: taxa, viza, vaccinuri etc., precum si orice alte cheltuieli care nu sunt cuprinse in pachetul de servicii achizionat de asigurat;
  • consecintele procedurilor civile sau penale al caror subiect este asiguratul;
  • incetarea contractului de munca la initiativa asiguratului;
  • orice imbolnavire a asiguratului si / sau a sotului / sotiei / partenerului / partenerei de viata al acestuia sau al unei rude de gradul I, II, in legatura cu / decurgand din / cauzata de:
   • orice boala / afectiune, preexistenta momentului incheierii politei de asigurare (inclusiv boala cronica);
   • consecintele starii de graviditate, inclusiv intreruperea voluntara a sarcinii;
   • boli congenitale, malformatii congenitale cunoscute sau necunoscute la momentul incheierii asigurarii;
   • consecintele bolilor profesionale, depresie, anxietate, stres, tulburari mintale / pshihologice;
   • boli de piele inclusiv reactii alergice, bolil infecto - contagioase (epidemii, pandemii);
   • anumite conditii medicale, daca nu exista certificarea medicului autorizat privind necesitatea neefectuarii calatoriei;
   • sinuciderea, tentativa de sinucidere;
   • neefectuarea vaccinurilor necesare iesirii din Romania sau intrarii in tara de destinatie sau de tranzit;
   • efectuarea tratamentelor regulate de intretinere, ingrijiri paliative, tratamente estetice / chirurgie cosmetica;
   • boli cu transmitere sexuala, tuberculoza, HIV / SIDA;
   • consumul cronic sau excesiv de alcool, consumul de droguri / narcotice / produse similare, depasirea dozei in cazul medicamentelor prescrise de medicul curant / abuzului de medicamente si orice consecinte ale acestora;
   • nerespectarea recomandarilor / indicatiilor / tratamentelor prescrise si comunicate de catre personalul medical de specialitate, precum si neinsusirea cu strictete a tratamentului / procedurilor prescrise de catre acesta;
   • imbolnavirea ori decesul cauzate de administrarea unor medicamente / tratamente / proceduri medicale experimentale ori neomologate de catre institutiile abilitate.
  • Asiguratorul nu acorda despapagubiri nici pentru / in legatura cu:
   • penalizari aplicate / pierderi financiare inregistrate ca urmare a modificarii datei de inceput a pachetului turistic;
   • sumele rezultate din majorarea tarifelor aferente serviciilor achizitionate prin contractul de prestari servicii turistice;
   • politele emise cu mai putin de 24 de ore inainte de data de la care se aplica penalitati conform contractului de comercializare a pachetului turistic / documentelor de Calatorie;
   • nominalizarea altor persoane in contractul de comercializare al serviciilor turistice despre care asiguratorul nu a fost informat.
  • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru pierderile financiare in legatura cu:
   • netransmiterea de catre asigurat in maxim 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului asigurat, catre agentia de turism, a cererii de renuntare la pachetul de servicii turistice, cerere in care sa se regaseasca motivarea solicitarii;
   • sumele inaintate de asigurat agentiei de turism, in baza contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, daca aceste sume au fost achitate ulterior producerii unui eveniment asigurat;
   • circumstante cunoscute la data incheierii politei si care inevitabil ar fi putut conduce la producerea unui eveniment asigurat.
 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul acoperirii Intreruperea calatoriei in strainatate pentru intreruperea calatoriei cauzata de:
  • boli congenitale, malformatii congenitale, boli cronice, boli / afectiuni preexistente, afectiuni / tulburari psihice cunoscute sau necunoscute la momentul incheierii asigurarii;
  • internarea in unitati spitalicesti de recuperare, reabilitare, balneologie pentru afectiuni cronice ori servicii de nursing / ingrijire la domiciliu; tratamentele regulate de intretinere, ingrijirile paliative; tratamente estetice / chirurgie cosmetica; implant de par;
  • infectarea cu boli cu transmitere sexuală, virusul HIV / SIDA; tuberculoza;
  • consecintele starii de graviditate, inclusiv intreruperea voluntara a sarcinii;
  • boli de piele inclusiv reactii alergice, bolil infecto-contagioase (epidemii, pandemii);
  • sinucidere, auto-mutilare, otravire sau tentativele de comitere a acestora;
  • imbolnavirea ori decesul cauzate de administrarea unor medicamente / tratamente / proceduri medicale experimentale ori neomologate de catre institutiile abilitate;
  • imbolnavirea ori decesul datorate consumului cronic sau excesiv de alcool, consumului de droguri / narcotice / produse similare, depasirii dozei in cazul medicamentelor prescrise de medicul curant / abuzului de medicamente si orice consecinte ale acestora;
  • refuzul autoritatilor tarii de destinatie de a permite intrarea pe teritoriul tarii de destinatie ori tarii de tranzit;
  • intreruperea calatoriei ca urmare a primirii citatiei de a fi parte in procesul civil de care asiguratul avea cunostinta.
 • Polita nu acopera si asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul acoperirii Pierdere, Distrugere, Furt de documente pentru pagube cauzate de / in legatura cu:
  • fapte comise cu intentie sau abandonarea intentionata a documentelor de catre asigurat / membru al familiei / reprezentat legal al acestuia;
  • incredintarea documentelor in grija / custodia / controlul unei alte persoane care nu are responsabilitate oficiala in a pastra / supraveghea / verifica documentele asiguratului;
  • documentele lasate nesupravegheate sau aflate in bagaje nesupravegheate, ori aflate la vedere intr-un vehicul nesupravegheat, cu exceptia situatiei in care documentele se aflau incuiate in torpedoul vehicului sau in portbagaj;
  • cand nu exista inscrisuri ale autoritatilor straine locale cu privire la producerea evenimentului.
 • Polita nu acopera si asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul acoperirii Raspunderea Civila Legala pentru / decurgand din / cauzate de / in legatura cu:
  • prejudicii produse de catre asigurat ca urmare a faptelor ilicite intentionate (inclusiv frauda) ale acestuia;
  • orice prejudicii decurgand din fapte culpabile produse pe teritoriul Romaniei sau tarii de rezidenta a asiguratului;
  • prejudicii in legatura cu detinerea de animale;
  • prejudicii produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a marit) ca urmare a faptului ca asiguratul nu a luat masurile necesare prevenirii / diminuarii prejudiciilor (de ex.: nerespectarea specificatiilor tehnice ale producatorului / furnizorului / reparatorului, folosirea unor produse / echipamente neconforme cu scopul pentru care au fost produse, iesite din uz sau care nu sunt aprobate de autoritatile legale spre a fi utilizate ori care nu mai corespund normelor tehnice de functionare);
  • pretentiile de despagubire formulate:
   • de asigurati, unii impotriva altora;
   • impotriva asiguratului de catre:
    • sotul / sotia asiguratului, persoanele fata de care asiguratul are obligatia legala de intretinere, persoanele pentru care asiguratul este obligat sa raspunda in baza legii;
    • prepusii / imputernicitii / reprezentantii / angajatii asiguratului;
    • orice persoana care il detine / controleaza / manageriaza pe asigurat;
    • orice persoana pentru care asiguratul are calitatea de partener contractual, consultant, prepus sau angajat;
   • orice persoana care calatoreste impreuna cu asiguratul;
  • orice raspundere asumata de catre asigurat printr-un contract, acord, intelegere scrisa / verbala / subinteleasa, precum si prin orice tip de garantie;
  • pierderi financiare fara legatura directa cu vatamarile corporale si / sau pagubele materiale suferite de tertele persoane pagubite (de ex.: pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosintei bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatie etc.), precum si orice alte prejudicii indirecte;
  • prejudicii nepatrimoniale (daune morale), daune rezultand din calomnie / defaimare, daune cominatorii, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala;
  • amenzi, penalitati, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • pagubele materiale produse bunurilor care apartin asiguratului sau care sunt ori au fost in grija / custodia / controlul acestuia in orice mod si cu orice titlu (de exemplu: ingrijire, pastrare, intrebuintare etc.);
  • pretentii de despagubire in legatura cu daunele cauzate de orice produs / serviciu, care face obiectul activitatii asiguratului si asiguratul calatoreste in interes de serviciu, precum si orice raspundere profesionala / manageriala a asiguratului;
  • pretentii de despagubire in legatura cu hartii de valoare, documente, baze de date / inregistrari electronice, echipamente electronice de tipul telefoane mobile, laptopuri, tablete si altele asemenea, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina / aur / argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea / disparitia banilor;
  • raspunderea decurgand din detinerea, folosirea, incarcarea / descarcarea: autovehiculelor terestre (pentru care raspunderea civila este obligatorie prin lege), remorci sau alte vehicule cu tractiune mecanica, inmatriculabile si neinmatriculabile, mijloacelor de transport maritim / lacustru / fluvial, mijloacelor de transport aerian, precum si raspunderea transportatorului;
  • pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule conduse de catre asigurat;
  • prejudicii produse sau agravate, direct sau indirect, partial sau in intregime de:
   • utillizarea / neutilizarea internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
   • pierderi de date sau daune la / disfunctionalitati ale oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare, fie ele hardware sau software;
   • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: organisme patogene (mucegai, spori, ciuperci etc.), tutun, HIV / SIDA, hepatita, vaccinuri, encefalopatia spongiforma si orice mutatie a acestui virus, gripa aviara / porcina, orice alti virusi asociati ai acestora, sange / produse din sange, banci de sange, centre de donare a sangelui, boli transmisibile;
  • orice raspundere decurgand din / in legatura cu:
   • participarea asiguratului, in calitate de concurent / participant la orice competitii / intreceri, precum si orice activitati sportive / antrenamente cu vehicule propulsate cu motor terestre si / sau aeriene (parasutism, parapantism, deltaplanorism etc);
   • activitati de natura subacvatica (scufundari, explorari etc.); activitati de vanatoare;
   • detinerea, depozitarea, manipularea, transportul de: explozivi, artificii, fitile, cartuse, munitie, arme sau alte substante care se folosesc ca explozibil; gaze si / sau recipienti cu aer sub presiune; substante / produse modificate genetic, substante interzise.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca polita de asigurare a fost emisa si / sau plata primei de asigurare a fost efectuata dupa trecerea frontierei tarii de resedinta / de cetatenie.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta /  cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., exista clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse, si anume:

 • Acoperiri suplimentare optionale - Sporturi de agrement
  • In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, asiguratul poate opta pentru includerea in acoperire si a urmatoarelor sporturi de agrement cu grad mediu de risc:
   • baschet;
   • biliard;
   • bowling;
   • calatorii cu balonul cu aer (cu rezervare prealabila la agentia de turism);
   • echitatie;
   • fotbal;
   • handbal;
   • paintball;
   • roller skating;
   • sanius in locuri special amenajate;
   • schi nautic;
   • schi in locuri special amenajate;
   • scufundari (la o adancime de maxim 6 metri) efectuate asistat si in grup organizat;
   • snorkelling;
   • snowboard in locuri special amenajate;
   • tenis;
   • tir de agrement;
   • trageri cu arcul;
   • volei.

              Sunt acoperite cheltuielile impuse de acordarea ingrijirilor medicale in regim de urgenta si a cheltuielilor de salvare in limita sumei asigurate precizata in polita ca urmare a producerii unui eveniment asigurat survenit in timpul practicarii ocazionale, in scop recreativ, in calitate de amator, in conditii de normalitate si siguranta.

              Sporturile enumerate mai sus, sunt acoperite cu conditia efectuarii acestora fie intr-un mediu organizat, fie in urma unor cursuri de instruire in domeniu, ori in prezenta si conditiile stabilite de un instructor licentiat, in functie de natura activitatii sportive si cu luarea tuturor masurilor preventive, in spatii special amenajate si in conditii propice practicarii activitatilor sportive asigurate.

             In baza politei de asigurare si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant, asiguratorul extinde acoperirea conferita in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului, in cazul producerii / aparitiei evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.

 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse bagajelor de Calatorie asigurate cauzate de urmatoarele riscuri, in perioada asigurata:
   • Intarzierea mai mult de 6 ore a bagajelor aflate in custodia transportatorului (perioada de timp dintre ora debarcarii, asa cum este ea confirmata de catre autoritati sau de catre compania de transport) si ridicarea bagajului de la compania de transport, pe durata unei calatorii cu mijlocul de transport, petrecute numai in perioada de asigurare, care revin in sarcina transportatorului si sunt recunoscute de catre acesta.
   • Pierderea bagajelor aflate in custodia transportatorului (perioada de timp dintre ora debarcarii, asa cum este ea confirmata de catre autoritati sau de catre compania de transport si ridicarea bagajului de la compania de transport, pe durata unei calatorii cu mijlocul de transport, petrecute numai in perioada de asigurare, care revin in sarcina transportatorului si sunt recunoscute de catre acesta.
   • Furtul bagajelor prin efractie sau prin acte de talharie, declarat astfel catre organele de cercetare penala.
 • SUMA ASIGURATA  / LIMITE DE despagubire
  • Limita maxima de despagubire este 1 000 EUR / persoana / pe eveniment si in total pe perioada de asigurare, astfel:
   • Bagaje pierdute – se acorda o indemnizatie de 10 EUR / kg, max. 25 kg;
   • Bagaje furate – se acorda o indemnizatie de max. 250 EUR in functie de pretul de piata al obiectelor din bagajul respectiv; asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat pierdut;
   • Bagaje intarziate mai mult de 6 ore de la debarcarea din mijlocul de transport – limita maxima de despagubire este 10 EUR / ora, inclusiv primele 6 ore si pana la maxim 50 de ore.
  • In cazul bagajelor pierdute, asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat pierdut.
  • In cazul bagajelor furate, asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat pierdut.
  • In cazul intarzierii bagajelor, se despagubeste numai costul de achizitie al bunurilor de prima necesitate (imbracaminte si bunuri de toaleta care permit asiguratului sa faca fata indisponibilitatii temporare a efectelor personale din bagajul intarziat), in limita anterior precizata, atunci cand asiguratul are un raport scris din partea companiei de transport. Asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte ca in perioada intarzierii bagajului a achizitionat bunurile respective de stricta necesitate.
  • Daca intarzierea bagajului cu mai mult de 6 ore s-a produs pe teritoriul Romaniei sau al tarii de rezidenta, asiguratul nu va beneficia de despagubiri, considerandu-se ca asiguratul ajunge la locul de domiciliu / resedinta.
  • Pentru intazierea bagajelor sub 6 ore nu se vor acorda despagubiri.
 • EXCLUDERI SPECIFICE
  • Pe langa excluderile prevazute in polita de baza, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • bagaje care sunt destinate transportului de obiecte cu o greutate combinata mai mica de 5 kilograme inclusiv, de exemplu genti de umar, borsete, posete, sacose, pungi;
   • intarzieri ale bagajelor care nu se incadreaza in limitele de dimensiune, greutate si numar impuse de catre compania de transport cu care calatoreste asiguratul;
   • bagaje care nu sunt transportate in aceeasi Calatorie cu a asiguratului;
   • furtul / pierderea bagajelor:
    • din automobile / rulote lasate neincuiate sau care nu prezinta urme de patrundere prin efractie;
    • lasate fara supraveghere, cu exceptia cazului cand acestea se afla intr-o incinta (inclusiv in autovehicul, dar nu la vedere) incuiata;
    • din autovehicule / rulote lasate nesupravegheate intre orele 2200 si 700, cu exceptia cazului cand acestea se afla in parcari pazite si iluminate;
    • pe teritoriile tarilor in care asiguratul poseda cetatenie, domiciliu sau resedinta;
   • orice cerere de despagubire in legatura cu producerea unor evenimente asigurate, in situatia in care asiguratul nu a depus o reclamatie la compania de transport / administratorul hotelului / politie – dupa caz, in max. 24 ore de la data descoperirii si pentru care nu s-a emis un raport oficial scris;
   • distrugerea bagajelor si a continutului acestora;
   • obiecte fragile si deteriorabile, banii lichizi sau monedele de orice natura sau specie (incluzand colectiile sau piesele singulare de valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de Calatorie, colectii de timbre si bijuterii, tabloruri, sculpturi, bijuterii, ceasuri, obiecte pretioase / cu valoare artistica / stiitifica / istorica in general, precum si orice materiale sau obiecte al caror transport nu este acceptat de regulamentele de transport de calatori;
   • continutul bagajelor constand in haine de blana, produse alimentare / perisabile, echipament pentru sporturi de iarna, obiectele folosite in domenii specializate ca de exemplu: echipamente medicale, articole tehnice sau accesorii, echipamente profesionale, electronice, instrumente muzicale, telefoane mobile, lentile de contact, proteze / orteze;
   • defectiunile electrice sau mecanice sau o eroare de fabricatie a bagajului;
   • intarzierile de recuperare a bagajelor in situatiile in care asiguratului nu ii este permis sa calatoreasca (i se interzice imbarcarea sau este debarcat inainte de decolare / plecare) dupa ce a depus bagajele pentru transport;
   • bagaje retinute de autoritati, intarzirea bagajelor din cauza unor actiuni ale politiei / organelor vamale sau a altor organe abilitate sa le retina;
   • bagaje care nu sunt proprietatea asiguratului;
   • bagaje furate din cauza neglijentei asiguratului;
   • bagaje lasate nesupravegheate in spatii deschise (balcoane, coridoare, terase);
   • daunele provocate de greve ale angajatilor companiei de transport, aeroporturilor / autogarilor / garilor / porturilor, agentilor de securitate, vamesilor;
   • pierderi financiare si daune de consecinta (de exemplu lipsa folosintei bunurilor).
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
  • Asiguratul are urmatoarele obligatii in legatura cu bagajele de Calatorie:
   • sa se prezinte personal, imediat la biroul Bagaje Pierdute din cadrul aeroportului / (auto)garii / portului, in cazul in care dupa debarcare nu isi gaseste bagajul in zona destinata recuperarii bagajelor; sa completeze formularele speciale cu informatiile solicitate (date personale, traseul, date despre bagaje) in vederea recuperarii bagajelor de Calatorie;
   • sa anunte organele de urmarire penala competente imediat sau cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la producerea evenimentului in cazul in care este victima unui furt de bagaje;
   • in cazul producerii unui eveniment asigurat prin prezenta polita, asiguratul este obligat sa anunte asiguratorul in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat sau 3 zile lucratoare de la intoarcerea in tara;
   • asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului, toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta.
 • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Cuantumul despagubirii nu va depasi limita de despagubire stabilita si nici pierderea efectiv inregistrata de catre asigurat stabilita la data producerii evenimentului asigurat in baza actelor / documentelor justificative;
  • Asiguratul poate beneficia de indemnizatii pentru intarzierea bagajului numai daca il recupereaza de la compania aeriana cu care a calatorit. In cazul in care nu il recupereaza si compania aeriana il declara oficial pierdut, asiguratul poate beneficia de indemnizatia pentru pierderea bagajului. In nici un caz, asiguratul nu poate avea dreptul la plata ambelor indemnizatii pentru acelasi bagaj, implicat in unul si acelasi eveniment asigurat.
  • Asiguratul poate solicita despagubiri pentru furtul bagajului numai daca acesta nu a fost recuperat in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului asigurat. In cazul in care ulterior incasarii despagubirii, bagajul este recuperat, asiguratul este obligat sa instiinteze si sa restituie contravaloarea indemnizatiei primite, in termen de max. 10 zile de la data recuperarii.
  • Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente:
   • declaratia asiguratului cu privire la producerea evenimentului asigurat;
   • formularul completat la biroul de reclamatii pentru bagaje al aeroportului / (auto)garii / portului de destinatie;
   • biletul / biletele de transport pentru calatoria / calatoriile pe parcursul carora s-au produs evenimentele asigurate, cu tichetul de predare a bagajelor implicate in evenimentul asigurat;
   • in cazul intarzierii bagajelor: confirmarea de primire a bagajelor de la compania de transport, cu data si ora la care a avut loc aceasta;
   • in cazul pierderii bagajelor: instiintare scrisa de la compania de transport ca aceasta a incetat sa mai caute bagajul si il considera definitiv pierdut;
   • in cazul furtului bagajelor: un document care sa ateste faza urmaririi penale si copia plangerii pe care asiguratul a depus-o la autoritatile de urmarire penala;
   • polita de asigurare;
   • orice alte documente necesare pentru solutionarea cererii.
  • Toate actele solicitate de asigurator se depun ori se prezinta in original. Regula este aceea ca actele originale raman la dosarul de dauna al asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
  • In cazul in care furtul, pierderea sau intarzierea bagajului reprezinta un eveniment asigurat conform politei, asiguratorul va plati sumele cuvenite in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna.

              In baza unei prime de asigurare suplimentare, asiguratorul poate extinde acoperirea conferita prin „Asigurarea pentru anularea plecarii in CalatorieSTORNO”, acordand despagubiri pentru pierderile financiare inregistrate de catre asigurat ca urmare a anularii biletului de avion achizitionat pentru calatorii in strainatate efectuate cu avionul.

 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul acorda despagubiri asiguratului pentru pierderile financiare inregistrate ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
   • anularea sau amanarea unei manifestari (workshop, conferinta, congres, cursuri de specializare in strainatate) pentru care asiguratul a achizionat un bilet de avion in baza unei invitatii / aderari scrise;
   • anularea biletului de avion ca urmare a declararii oficiale a starii de faliment a companiei de transport aerian emitente a biletului de avion, inainte de data de inceput a calatoriei. Asiguratorul va despagubi doar costul biletului de avion (tur-retur sau doar retur, dupa caz);
   • intarzierea mijlocului de transport aerian cu mai mult de 12 ore fata de ora prevazuta in biletul de Calatorie, ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri:
    • defectiuni mecanice ale mijlocului de transport aerian;
    • conditii atmosferice neprielnice pentru efectuarea zborului (stare confirmata de institutiile abilitate);
    • declansarea unei greve sau unei alerte privind securitatea companiei aeriene ori aeroportului nedeclarate de oficialitati / inexistente la data incheierii asigurarii.
    • asiguratorul acorda despagubiri pentru intarzierea mijlocului de transport aerian la momentul plecarii in Calatorie din Romania, precum si intarzierea mijlocului de transport aerian in tara de destinatie / tranzit;
    • asiguratorul despagubeste costurile suplimentare necesar a fi efectuate de catre asigurat, constand in cazare pentru o noapte la hotel si procurarea de alimente, precum si transferul de la si catre aeroport sau catre alt mijloc de transport, in situatia in care aceste costuri nu sunt / pot fi recuperate din alta sursa;
   • refuzul companiei aeriene de a imbarca asiguratul in cursa de destinatie, cursa care decoleaza exclusiv de pe teritoriul Romaniei, din motive independente de vointa si cunostinta acestuia, turistul indeplinind toate conditiile privind efectuarea calatoriei (documente de identitate si de Calatorie cerute, corespunzatoare si valide, conform prevederilor si reglementarilor legale in vigoare, pentru calatoria prevazuta in pachetul turistic, prezenta la aeroport in timp util, respectarea stricta a bunurilor transportabile in bagaje etc.). Asiguratorul va despagubi doar costul biletului de avion;
   • refuzul autoritatilor tarii de destinatie de a permite intrarea pe teritoriul tarii de destinatie sau refuzul autoritatilor romane de a permite iesirea din tara a asiguratului din motive independente de vointa si cunostinta acestuia, asiguratul neavand interdictia de a parasi tara sau de a intra pe teritoriul tarii de destinatie si avand toate documentele de identitate si de Calatorie solicitate, corespunzatoare si valide, conform prevederilor si reglementarilor legale in vigoare, pentru calatoria prevazuta in pachetul turistic. Asiguratorul va despagubi doar costul biletului de avion.
 • SUMA ASIGURATA  / LIMITE DE despagubire
  • despagubirile se vor acorda pana la nivelul penalitatilor de 100% din pretul total al biletului de Calatorie cu avionul, iar suma asigurata maxima o reprezinta pretul biletului de avion, dar nu mai mult de:
   • 450 Euro in cazul anularii biletului de avion ca urmare a declararii starii de faliment a companiei aeriene;
   • 450 Euro in cazul anularii sau amanarii unei manifestari (workshop, conferinta, congres, cursuri de specializare), pentru care asiguratul a achizionat un bilet de avion in baza unei invitatii scrise;
   • 300 Euro pentru intarzierea mijlocului de transport cu mai mult de 12 ore fata de ora prevazuta in biletul de Calatorie;
   • 450 Euro in caz de refuz al companiei aeriene de a imbarca asiguratul in cursa de destinatie (cursa care decoleaza exclusiv de pe teritoriul Romaniei) din motive independente de vointa si cunostinta acestuia;
   • 450 Euro in caz de refuz al autoritatilor tarii de destinatie de a permite intrarea pe teritoriul tarii de destinatie sau refuzul autoritatilor romane de a permite iesirea din tara a asiguratului din motive independente de vointa si cunostinta acestuia.
 • EXCLUDERI SPECIFICE
  • Nu se vor acorda despagubiri pentru anularea calatoriei cauzata direct sau indirect de:
   • imbarcarea, pentru calatoriile efectuate la plecarea in strainatate, cu intarziere din motive subiective ce tin de persoana asiguratului;
   • anularea zborurilor interne care nu reprezinta zboruri pentru calatoria externa sau cea interna catre / din tara de rezidenta;
   • anulari / intarzieri datorate retragerii din circulatie a avionului dispusa din ordinul autoritatilor competente, ori datorita defectiunilor tehnice sau inchiderii spatiului aerian de catre autoritatea competenta.
 • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • despagubirile se platesc in baza documentelor oficiale emise de autoritati ori de catre compania aeriana de transport, dupa caz, din care sa reiasa cauzele anularii / returului biletului de avion.
  • Cuantumul despagubirii nu poate depasi suma asigurata / sublimitele precizate in polita si reprezinta pierderea financiara inregistrata de asigurat constand in:
   • costul biletului de avion sau suma nereturnata de catre compania de transport aerian pentru biletul de avion neutilizat de catre asigurat, dupa caz, dar nu mai mult decat suma pe care compania de transport aerian nu o returneaza si nici mai mult decat suma asigurata mentionata in polita de asigurare, dar nu mai mult decat costul biletului de avion;
   • pentru cuantificarea prejudiciului si stabilirea despagubirii in cazul falimentului companiei de transport aerian, se vor avea in vedere si urmatoarele:
    • despagubirea nu poate depasi expunerea maxima / limita de raspundere pentru compania de transport aerian, respectiv maxim 75.000 Euro in total pentru toti asiguratii si nici suma achitata de asigurat pentru biletul de Calatorie cu avionul;
    • prin plata oricarei despagubiri, limita raspunderii pentru compania aeriana (75.000 Euro) se reduce corespunzator cu valoarea despagubirilor platite. Se va tine cont si de avizarile de daune inregistrate de asigurator in ordine cronologica si care sunt aferente pachetelor turistice asigurate;
    • in cazul in care valoarea tuturor biletelor de avion acoperite prin asigurare afectate de falimentul companiei aeriene declarat oficial si dovedit cu inscrisuri, depaseste limita raspunderii pe companie aeriana, asiguratorul va acorda despagubiri proportional cu valoarea biletelor de avion / persoana sau / grup, astfel incat nu se va depasi in niciun caz limita raspunderii agreate pentru compania aeriana respectiva, maxim 75.000 Euro in total.
  • Cuantumul despagubirii se reduce cu:
   • fransiza prevazuta in polita (la contractele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat);
   • orice sume recuperabile in baza politei de asigurare.
  • In cazul falimentului companiei aeriene asiguratului ii revin urmatoarele obligatii:
   • asiguratul este obligat sa avizeze asiguratorul in scris si sa depuna toate documentele aferente dosarului de dauna in termen de maxim 30 de zile de la data deschiderii procedurii de faliment a companiei aeriene, stabilita de catre instanta de judecata competenta. Vor fi luate in considerare doar avizarile depuse in scris la asigurator in termen de maxim 30 de zile de la data declararii oficiale a falimentului companiei de transport aerian;
   • dupa expirarea termenului de 30 de zile, asiguratorul va calcula sumele totale cuvenite a se acorda tuturor asiguratilor, in limita maxima de raspundere a asiguratorului stabilita mai sus pentru situatia intrarii in faliment a companiei aeriene si va stabili despagubirile cuvenite conform politei.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta / cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., sunt:

 • Asiguratul este obligat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare precum si in timpul derularii acestuia:
  • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar care face parte integranta din polita de asigurare si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la starea sanatatii sale si a riscurilor la care se expune in timpul calatoriei in strainatate, obiectul asigurarii si circumstantele riscului;
  • sa comunice in scris asiguratorului, in termen de 3 zile lucratoare orice modificari ale conditiilor care influenteaza riscul;
  • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile suplimentare de prevenire pentru evitarea producerii sau aparitiei unor evenimente;
  • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceeasi riscuri la alte societati de asigurare, atat la incheierea politei, cat si pe parcursul derularii acesteia;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa ia toate masurile rezonabile in scopul prevenirii / diminuarii aparitiei / producerii riscurilor asigurate si sa respecte reglementarile legale in vigoare;
  • sa se informeze cu privire la necesitatea efectuarii de vaccinuri, sa le efectueze daca sunt necesare, sa aplice masurile preventive obligatorii recomandate de autoritatile competente, sa respecte indicatiile privind alimentatia, igiena specifica tarii si / sau zonei geografice unde calatoreste si sa respecte reglementarile legale in vigoare;
  • asiguratul va trebui sa dovedeasca in mod expres data si ora exacta de incepere a calatoriei in strainatate si durata acesteia.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze imediat (max. 24 ore), potrivit evenimentului asigurat si practicii, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, intinderea pagubei, eventualii vinovati. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la producerea acestuia, furnizand informatii despre:
   • circumstantele producerii evenimentului (data, locul, cauzele si imprejurarile producerii acestuia);
   • urmarile evenimentului, masurile intreprinse pentru limitarea daunelor, marimea estimativa a daunei, daca este cazul;
   • locul unde s-a produs evenimentul in vederea comunicarii eventuale instructiuni de urmat;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, pe seama asiguratorului si in limitele raspunderii precizate in polita de asigurare, toate masurile necesare pentru limitarea / evitarea / prevenirea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare, in caz contrar asiguratul suportand prejudiciul aferent;
  • sa depuna la asigurator cererea de renuntare (copie) la pachetul de servicii turistice inregistrata la agentia de turism, din care sa reiasa data la care a fost instiintata agentia de turism, valoarea penalitatilor retinute de agentie conform clauzelor de retragere, precum si cauzele anularii calatoriei;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei.
  • sa depuna la sediul asiguratorului in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, urmatoarele documente:
   • cererea de renuntare (copie) la pachetul de servicii turistice cu precizarea motivului de renuntare inregistrata la agentia de turism – furnizorul pachetului de servicii turistice;
   • inscrisul agentiei de turism – furnizorul pachetului de servicii turistice, din care sa rezulte suma pe care aceasta este indreptatita sa o pretinda asiguratului conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice inclusiv penalitatile aplicate, dupa caz, precum si faptul ca pachetul in cauza nu a fost recomercializat;
   • contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
   • dovada achitarii integrale / partiale a pretului contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice si / sau a altor servicii turistice, dupa caz;
   • documente justificative ale producerii evenimentului asigurat, dupa cum urmeaza:
    • in caz de deces, copia certificatului de deces si a certificatului constator de deces;
    • in cazul imbolnavirii grave sau accidentarii, adeverinta emisa de o autoritate medicala autorizata legal care sa mentioneze imposibilitatea efectuarii calatoriei de catre asigurat (in care sa se regaseasca cel putin: numele pacientului, diagnosticul, tratamentul si perioada in care i-a fost interzisa deplasarea in Calatorie);
    • in cazul distrugerii locuintei sau producerii unui accident rutier in care este implicat autoturismul asiguratului, se vor depune documentele emise de autoritati (Politie, I.S.U. etc.) din care sa rezulte data si cauzele producerii evenimentului;
    • in cazul nasterii premature a unui copil al asiguratului, certificatul de nastere al copilului;
    • in cazul concedierii asiguratului, decizia de desfacere a contractului de munca inregistrata, cauza si data efectiva a incetarii raporturilor cu angajatorul;
    • in caz de divort, citatia si alte documente solicitate de asigurator, dupa caz;
    • in cazul pierderii sau furtului documentelor de identitate apartinand asiguratului, acesta va depune la asigurator documentele de identitate eliberate de autoritatile competente (copie), precum si inscrisuri eliberate de acestea din care sa rezulte pierderea / furtul documentelor de identitate.
    • in cazul primirii unei citatii, copie conform cu originalul dupa citatia primita de catre asigurat in perioada anterioara datei de inceput a calatoriei, din care sa reiasa calitatea asiguratului in procesul civil.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul, este obligat sa contacteze de urgenta societatea de asistenta mentionata in polita de asigurare anterior accesarii oricaror servicii. Societatea de asistenta poate fi apelata 24 de ore din 24, 7 zile din 7, utilizand limba romana, dar si alte limbi de circulatie internationala, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la producerea evenimentului sau de la luarea la cunostinta. In cazul in care asiguratul se afla in imposibilitatea de a contacta societatea de asistenta, aceasta obligatie ii revine, pe cat posibil, unei terte persoane (ruda, prieten, cadru medical etc.).
 • In cadrul apelului, asiguratul sau tertul au obligatia sa comunice urmatoarele date minime de identificare a asiguratului:
  • nume, prenume, data nasterii;
  • tara in care a survenit urgenta medicala;
  • numarul politei de asigurare eliberata de catre asigurator;
  • detalii privind urgenta medicala.
 • Asiguratul trebuie sa respecte intocmai procedura indicata de prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului, sa urmeze indicatiile medicale primite, dupa caz. Asiguratorul nu acorda despagubiri daca asiguratul nu respecta indicatiile medicului sau tratamentul prescris de catre acesta si nu colaboreaza cu prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului pentru acordarea asistentei medicale si / sau asigurarea transportului medical.
 • Asiguratul are obligatia sa furnizeze la cererea prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului (pe cheltuiala proprie), informatii, certificate si orice alte documente in forma solicitata de catre aceasta. Societatea de asistenta poate dispune dupa instiintarea prealabila a asiguratului, organizarea unui examen medical al asiguratului sau, in caz de deces, dupa o instiintare prealabila a reprezentantului legal al asiguratului, sa efectueze o examinare post-mortem a corpului defunctului.
 • Orice alte avizari se vor efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 200 098. Orice informare transmisa si / sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
 • La solicitarea asiguratorului, asiguratul sau cei in drept sa solicite plata despagubirii, vor prezenta fisa medicala de la medicul de familie la care este inregistrat asiguratul in Romania / tara de rezidenta / cetatenie, precum si de la unitatile in cadrul carora a beneficiat de asistenta medicala in Romania / tara de rezidenta / cetatenie.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirilor sau ajustarea acestora, daca asiguratul in cazul producerii unui eveniment asigurat, nu a consultat si nu a primit acordul prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului sau acordul asiguratorului, sau daca nu au fost puse la dispozitia asiguratorului sau a prestatorului de servicii / serviciului de asistenta al asiguratorului documentele doveditoare privind asistenta medicala primita, in original (consultatie medicala, tratament, transport medical etc.). Asiguratorul nu ramburseaza cheltuielile legate de repatriere efectuate de catre asigurat / membrii familiei acestuia, fara aprobarea prestatorului de servicii / serviciului de asistenta al asiguratorului, cu exceptia situatiilor in care viata sau sanatatea asiguratului ar fi fost pusa in pericol de orice intarziere.
 • Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita de asigurare.
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile prevazute in polita de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului / contractantului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in cererea-chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare Extra TRAVEL care cuprinde STORNO si asistenta /  cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia de a pune la dispozitia asiguratului serviciul de asistenta care transmite asiguratorului notificarile de dauna si evalueaza imprejurarile producerii evenimentului asigurat, prin reprezentantii sai impreuna cu asiguratul sau beneficiarul despagubirii, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre partile implicate, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere - prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Asiguratorul va despagubi, in baza politei de asigurare, cheltuielile efectuate in legatura cu evenimentul asigurat, care au fost garantate de prestatorul de servicii / serviciul de asistenta pus la dispozitie de asigurator, ca urmare a notificarii producerii evenimentului asigurat, notificare facuta de catre asigurat.
 • In situatia in care asiguratul a efectuat plati, in mod direct, in legatura cu producerea evenimentului asigurat, vor fi despagubite numai acele cheltuieli recunoscute de catre asigurator sau de prestatorul de servicii al asiguratorului, ca fiind necesare si efectuate in regim de urgenta, in limitele stabilite de catre asigurator. Despagubirea se achita in Lei, la cursul B.N.R. de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente:
  • declaratia asiguratului sau a reprezentantului legal / mostenitorilor legali ai acestuia cu privire la producerea evenimentului asigurat si la serviciile de asistenta de care a beneficiat asiguratul;
  • facturile si notele de plata in original privind cheltuielile medicale efectuate, cu specificarea serviciilor de asistenta medicala la care se refera. Acestea vor fi insotite de o traducere legalizata in limba romana sau engleza;
  • foaia de observatie a pacientului cu mentiunile zilnice ale medicului, eliberata de unitatea medicala unde asiguratul a beneficiat de serviciile medicale;
  • persoanele care calatoresc in alt scop decat turistic, vor depune si o adeverinta de la institutia abilitata (angajator, institutie de invatamant, club sportiv etc.) care sa ateste calitatea asiguratului la momentul producerii evenimentului asigurat;
  • orice alte documente solicitate de catre asigurator necesare pentru solutionarea cererii de despagubire.
 • Cererea de despagubire si documentele atasate vor fi depuse de catre asigurat, sau reprezentantul legal / mostenitorii legali ai acestuia, in limba romana, cu traduceri autorizate, costurile acestor traduceri fiind suportate de catre asigurat.
 • Asiguratorul poate refuza plata despagubirilor daca in declaratiile asiguratului privind producerea evenimentului se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari, inclusiv daca informatiile declarate de catre asigurat / contractant / reprezentat legal / mostenitor legal, sunt incomplete sau incorecte si asiguratorul nu poate determina cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, precum si daca se constata ca asiguratul se afla sub incidenta unei sanctiuni economice sau comerciale, nationale si / sau internationale, sau exista circumstante care ar putea genera astfel de sanctiuni.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator, in legatura cu evenimentul asigurat.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata si nici oricare sublimita, atunci cand acestea exista, stabilita prin polita de asigurare.
 • Din despagubire se scade, dupa caz, fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat); fransiza se aplica pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
 • Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea anchetei declansata impotriva asiguratului din partea autoritatilor publice ori a procedurii penale, daca acestea sunt in legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si/sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita asiguratului / beneficiarilor, dupa caz in termen de maxim 15 zile de la primirea ultimului document solicitat de asigurator in vederea instrumentarii dosarului de dauna.

Notificare daune:

CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

+4021 201 90 30

http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

www.april-romania.ro

   B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

Diverse: 
 • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data convenita in scris de catre parti.
 • Daca asiguratul face dovada inainte de intrarea in valabilitate a politei de asigurare sau in termen de max. 5 zile de la intrarea in valabilitate, ca nu a efectuat calatoria sau nu a obtinut viza necesara calatoriei, asiguratul poate denunta polita de asigurare si va avea dreptul la rambursarea primei de asigurare. Clauza de restituire va fi operationala doar daca asiguratul va inainta o solicitare scrisa asiguratorului. In cazuri temeinic justificate, cererea de restituire se va face in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data inceperii perioadei de asigurare.
 • In cazul contractelor incheiate la distanta, asiguratul are dreptul de a denunta unilateral polita pe parcursul unei perioade de 14 zile calendaristice de la incheierea politei / primirea politei si a conditiilor de asigurare, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, dar numai in cazul politelor de asigurare cu durata mai mare de 1 luna calendaristica.
 • De asemenea, oricand pe parcursul derularii politei de asigurare oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. Polita de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii.
 • In cazul denuntarii / incetarii inainte de termen sau modificarii politei de asigurare cu acordul partilor, la stabilirea diferentelor de prima de restituit ori de incasat se procedeaza astfel:
  • la incasare: se calculeaza prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare;
  • la restituire: asiguratorul retine prima de asigurare aferenta perioadei in care polita a fost in vigoare, iar restul se restituie. Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de B.N.R. pentru data incasarii / restituirii. Restituirea se va face doar in cazul in care nu a survenit nicio dauna pe respectiv polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile beneficiarului / asiguratului contra celor raspunzatori de producerea / marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul are dreptul sa nu plateasca indemnizatia, pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze aceasta suma din despagubirea acordata de asigurator. Asiguratorul poate denunta polita (fara restituirea primei de asigurare) si este exonerat de plata despagubirii, in cazul in care asiguratul / benefeciarul / oricine actioneaza in numele acestora a incercat sau incearca sa obtina despagubiri prin frauda.
 • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
 • Prevederile politei de asigurare, inclusiv ale conditiilor speciale si clauzelor aditionale, pot fi modificate prin acordul partilor atat inaintea incheierii politei de asigurare, cat si oricand in timpul duratei asigurarii, modificarile respective intrand in vigoare de la data convenita de parti.
 • Toate comunicarile cu privire la executarea politei de asigurare trebuie efectuate in scris, astfel:
  • Cele destinate asiguratorului, prin e-mail la adresa clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul legal al acestuia asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului:
  • Cele adresate asiguratului / contractantului, prin e-mail sau prin curier la adresa de domiciliu / sediu, mentionate in documentatia aferenta politei de asigurare, sau care au fost indicate expres de catre asigurat / contractant, pentru trimiterea comunicarilor, ulterior incheierii politei de asigurare, sau prin e-mail la adresa intermediarului in asigurari.
 • Daca notificarea / comunicarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la sediu / domiciliu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna titularului, beneficiarului ori tertului, care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului / contractantului in temeiul politei.
 • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile acestuia sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia acesteia.
 • In orice situatie, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul reclamat constituie risc asigurat. Sarcina probei incumba asiguratului.