Asigurarea de asistenta medicala pentru Calatorie in Strainatate "MyTRAVELS"

asigurari gothaer asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale pentru Calatorie in strainatate, destinata persoanelor fizice cu varsta cuprinsa intre 1 luna si 60 de ani, care au domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si care calatoresc in stainatate in scop turistic sau pentru afaceri. Suplimentar se poate opta si pentru asigurarea bagajelor in limita a 500 euro precum si pentru acoperirea evenimentelor ce pot aparea in timpul practicarii sporturilor de agrement.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie acoperirea riscurilor asigurate asa cum sunt prevazute in polita de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat pe timpul calatoriei in stainatate.

              Asiguratorul va acorda indemnizatia cuvenita asiguratului / beneficiarului, in conditiile si in cuantumul prevazute in polita de asigurare, reprezentand:

 • cheltuieli medicale impuse de tratamentul medical de urgenta necesar a fi efectuat in timpul calatoriei in strainatate;
 • cheltuieli legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului (interventii in caz de accidente in zone montane, zone litorale);
 • cheltuieli legate de transportul medical de urgenta al asiguratului efectuat de servicii specializate (ambulanta);
 • costuri de repatriere medicala sau repatriere in caz de deces, in Romania.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si cu varsta cuprinsa intre 1 luna si 60 de ani;
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic sau pentru afaceri;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.

              Polita de asigurare se incheie obligatoriu inaintea parasirii teritoriului Romaniei prin prezentarea pasaportului asiguratului (sau a cartii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este permisa pe baza acestui document) in original si prin plata integrala a primei de asigurare. In caz contrar asigurarea nu este valabila.             

              Asigurarea poate fi incheiata de catre persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, sau persoana juridica care are un interes asigurabil.

              Polita de asigurare se incheie inainte de plecarea in strainatate a asiguratului (maxim 3 luni inainte de data primei plecari).

              Nu pot fi incheiate polite de asigurare si nu se efectueaza prelungiri ale politelor emise, pentru persoanele care se afla in strainatate in momentul solicitarii de prelungire a politei de asigurare sau de incheiere a unei polite noi de asigurare.

              In situatia in care asiguratul detine mai multe polite aflate in vigoare, incheiate cu asiguratorul, despagubirile se vor acorda o singura data, in baza acoperirilor politei cu suma asigurata cea mai mare.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., poate fi incheiata numai pe perioada unui an calendaristic (365 de zile) si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei si a tarii de rezidenta a asiguratului, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turistic sau pentru afaceri.

             Acoperirea politei este valabila pentru un numar nelimitat de calatorii, 24h / 24h cu conditia ca fiecare Calatorie efectuata in perioada de asigurare sa nu depaseasca maxim 45 zile consecutive.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

 

Teritorialitate: 

               Polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., este valabila in tara / zona teritoriala mentionata in polita de asigurare.

               Asigurarea valideaza si pe durata tranzitului daca intervalul de timp in care asiguratul tranziteaza tara respectiva este inclus in perioada de asigurare specificata in polita.

               Asigurarea nu este valabila:

 • pe teritoriul statului in care asiguratul isi are domiciliul sau a carui cetatenie o poseda;
 • pe teritoriul urmatoarelor tari: Irak, Iran, Afganistan, Siria si Liban;
 • pe teritorii unde se inregistreaza conflicte de orice natura sau in zonele si teritoriile pentru care exista avertizari de pericol din partea Ministerului Afacerilor Externe.

               Serviciile medicale garantate se acorda doar pe teritoriul tarii unde a survenit urgenta medicala, in cazul in care tratamentul medical sau interventia chirurgicala nu pot fi amanate pana la revenirea in Romania a asiguratului.

               In functie de optiunea asiguratului, mentionata in polita de asigurare, acoperirea teritoriala este valabila in:

 • Europa si Turcia - insemnand Europa in sensul ei geografic, incluzand insulele Mediteraneene, precum si in tarile: Maroc, Algeria, Creta, Tunisia, Libia, Egipt, Cipru, Malta, Iordania, Islanda si intreg teritoriul Turciei si Rusiei;
 • Toate tarile - valabilitatea teritoriala valideaza in toate tarile lumii, inclusiv SUA, Canada, Israel, Insulele Canare, Insula Madeira, Arhipelagul Azore.
Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., este orice persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 1 luna si 60 de ani, care au domiciliul stabil sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si care calatoresc in stainatate in scop turistic sau pentru afaceri.

Suma Asigurata: 

                  Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                   Polita de asigurare se incheie pentru urmatoarele sume asigurate:

  • Europa si Turcia - insemnand Europa in sensul ei geografic, incluzand insulele Mediteraneene, precum si in tarile: Maroc, Algeria, Creta, Tunisia, Libia, Egipt, Cipru, Malta, Iordania, Islanda si intreg teritoriul Turciei si Rusiei;
   • Suma asigurata - 30.000 euro;
  • Toate tarile - valabilitatea teritoriala valideaza in toate tarile lumii, inclusiv SUA, Canada, Israel, Insulele Canare, Insula Madeira, Arhipelagul Azore.
   • Suma asigurata - 30.000 euro;

                    Cheltuielile medicale acoperite de asigurator aferente unuia sau mai multor evenimente survenite in perioada de valabilitate a Politei, se totalizeaza si nu pot depasi sublimitele maxime prestabilite ce se pot acorda pentru anumite servicii de asistenta asa cum sunt prevazute mai jos.

  Consultatie si diagnosticare

  In limita sumei maxime asigurate

  Tratament si medicatie pe baza prescriptiei medicale

  In limita sumei maxime asigurate

  Spitalizare si tratament in ambulatoriu

  In limita sumei maxime asigurate

  Interventii chirurgicale (inclusiv anestezie si utilizarea salii de operatie)

  In limita sumei maxime asigurate

  Cheltuieli legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului rezultate din interventia echipelor de salvare (interventii in caz de accidente in zone montane, zone litorale)

  5.000 Eur

  Vizite medicale succesive, impuse de producerea unui eveniment, care au caracter de urgenta

  700 Eur

  Cheltuieli medicale urgente pentru salvarea vietii (chiar si in cazul unor afectiuni, stari patologice pre-existente)

  500 Eur

  Cheltuieli medicale urgente pentru salvarea vietii mamei si/ sau a copilului (in cazul starii de graviditate, nasterii, intreruperii voluntare a sarcinii survenite in timpul unei sarcini cunoscute)

  500 Eur

  Cheltuieli medicale de repatriere medicala in Romania daca asiguratul se afla in imposibilitatea de a se deplasa fara supraveghere medicala ca urmare a producerii unui eveniment asigurat

  10.000 Eur (inclusiv cheltuielile pentru procurarea sicriului, in limita a 1.000 EUR)

  Cheltuieli de repatriere pentru deces din accident sau imbolnavire imprevizibila

  transport cu ambulanta de la locul accidentului la cel mai apropiat spital sau la o alta clinica, daca starea de sanatate impune transferul

  5.000 Eur

  Tratament dentar in caz de urgenta pentru calmarea durerilor acute

  300 Eur

  Proteze, carje, scaun cu rotile etc., precum si costuri pentru inlocuirea altor tipuri de aparate, instrumente medicale distruse in urma producerii unui accident - folosite de catre asigurat anterior producerii evenimentului (ochelari de vedere, proteze dentare etc.), in sublimita sumei de

  500 Eur

  Cheltuieli medicale cauzate de unor servicii necorespunzatoare la bordul avionului

  In limita sumei maxime asigurate

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

                 Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se va plati in lei la cursul BNR al zilei ìn care s-a efectuat plata.             

                 Prima de asigurare se calculeaza in functie de numarul de zile de Calatorie in strainatate, de varsta asiguratului, teritorialitate si scopul calatoriei pentru care asiguratul / contractantul a optat in polita.

                 Prima de asigurare trebuie platita integral anterior efectuarii calatoriei asigurate.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

                Fransizele mentionate in polita, pot fi:

  • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
  • fransize deductibile optionale – asiguratul / contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize;
  • fransiza temporala - perioada de timp calculata in numar de zile pentru care nu se acorda indemnizatii de asigurare.
  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., sunt:

  • Asiguratorul acopera in limita sumei asigurate precizate in polita, urmatoarele riscuri produse in perioada asigurata in timpul calatoriei in strainatate:
  • Asiguratorul acorda indemnizatii pentru riscurile precizate mai sus, constand in cheltuieli medicale efectuate in regim de urgenta, in cadrul limitelor teritoriale precizate in polita, pentru urmatoarele servicii medicale:
   • asistenta medicala de urgenta consta in acoperirea cheltuielilor medicale rezultate din:
    • consultatie si diagnosticare;
    • tratament si medicatie;
    • cheltuieli de spitalizare si tratament ambulatoriu. Sunt acoperite cheltuielile pana la revenirea starii de sanatate a asiguratului, astfel incat acesta sa poata incheia calatoria in strainatate, sau pana cand poate fi repatriat in Romania / tara de rezidenta pentru continuarea tratamentului adecvat;
    • interventie chirurgicala (inclusiv anestezie si utilizarea salii de operatie);
    • vizite medicale succesive, impuse de producerea evenimentului asigurat, care au caracter de urgenta si se efectueaza pana la stabilizarea starii de sanatate a asiguratului, in sublimita sumei de 700 Euro;
    • echipamente si instrumente prescrise de medicul curant, spre exemplu proteze, carje, scaun cu rotile etc., precum si costuri pentru inlocuirea altor tipuri de instrumente distruse in urma producerii evenimentului asigurat (accident) - folosite de catre asigurat anterior producerii evenimentului (ochelari vedere, proteze dentare etc.), in sublimita sumei de 500 Eur;
    • tratament stomatologic de urgenta acordat urmare a producerii unui accident sau a unei crize acute, necesar si uzual pentru calmarea durerii (dureri acute insuportabile inclusiv din cauze preexistente), in sublimita a 300 Euro.
   • Cheltuielile legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului:
    • asiguratorul acorda despagubiri reprezentand cheltuieli legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului in urma interventiei echipelor de salvare (interventie in zona montana, zona litorala), interventie necesara ca urmare a producerii unui accident asigurat survenit in timpul desfasurarii activitatilor precizate in polita, care nu intra sub incidenta excluderilor si s-a produs in perioada de asigurare.
    • cheltuielile legate de cautarea si salvarea (recuperarea) asiguratului se acopera in sublimita a maxim 5.000 Euro.
   • Transportul medical de urgenta consta in acoperirea cheltuielilor rezultate din:
    • transportul medical de urgenta al asiguratului, efectuat de serviciile specializate (spre exemplu ambulanta) in cadrul limitei teritoriale prevazute in polita, de la locul aparitiei urgentei medicale pana la cea mai apropiata unitate medicala abilitata sa acorde ingrijirea medicala adecvata urgentei;
    • transportul medical de urgenta al asiguratului la o alta clinica situata in cadrul limitei teritoriale prevazute in polita, daca transferul este impus de starea sanatatii si este efectuat in urma unei recomandari medicale.
    • cheltuielile cu transportul medical de urgenta se acopera in sublimita a maxim 5.000 Euro.
   • Repatrierea reprezinta transportul asiguratului in Romania si poate fi:
    • Repatriere medicala – repatrierea in Romania a asiguratului, daca acesta se afla in imposibilitatea de a se deplasa fara supraveghere medicala datorita producerii unui risc asigurat, repatriere organizata de serviciul de asistenta pus la dispozitie de asigurator;
    • Repatriere in caz de deces:
     • repatrierea in Romania a corpului neinsufletit sau a ramasitelor asiguratului ca urmare a decesului survenit in urma producerii in perioada de valabilitate a politei de asigurare a unui risc asigurat, repatriere organizata prin intermediul societatii de asistenta pus la dispozitie de asigurator sau de catre familie, cu acordul prealabil, scris, al asiguratorului. In cazul repatrierii organizate de familie, cheltuielile de repatriere se despagubesc pe baza documentelor in original prezentate asiguratorului;
     • procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului corpului neinsufletit sau ramasitelor asiguratului. Cheltuielile cu procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului se despagubesc pe baza documentelor in original prezentate asiguratorului, in limita sumei de 1.000 Euro.
    • In toate cazurile de repatriere, asiguratorul sau societatea de asistenta stabileste oportunitatea acesteia, modalitatea de efectuare si data repatrierii, precum si toate celelalte detalii necesare, in functie de interesul medical al asiguratului si de reglementarile medicale in vigoare.
    • Cheltuielile de repatriere se despagubesc in limita a 10.000 Euro, limita care include, costul transportului si daca este cazul, procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului.
  • Activitati sportive recreationale
   • Urmatoarele activitati sportive recreationale cu grad redus de risc sunt incluse automat in acoperire, fara majorarea primei de asigurare, cu conditia ca aceste activitati sa fie practicate pe durata calatoriei in strainatate, ocazional si doar in scop recreativ, in calitate de amator si in conditii de normalitate si siguranta.
   • Sunt acoperite cheltuielile impuse de acordarea ingrijirilor medicale in regim de urgenta efectuate in limita sumei asigurate si, ca urmare a producerii unui risc asigurat. Activitatile sportive incluse automat in acoperirile politei de asigurare sunt:
    • ciclism turistic (fara ciclism montan, acrobatic);
    • excursii montane fara catarari (drumetii);
    • golf;
    • inot;
    • jogging (alergari usoare);
    • navigatie de agrement in ape teritoriale (nu in calitate de membru al echipajului);
    • patinaj;
    • pescuit de agrement.
   • ​Sunt acoperite cheltuielile impuse de acordarea ingrijirilor medicale in regim de urgenta si a cheltuielilor de salvare, in limita sumei asigurate precizata in polita ca urmare a producerii unui eveniment asigurat survenit in timpul practicarii ocazionale, in scop recreativ, in calitate de amator, in conditii de normalitate si siguranta.
   • Sporturile enumerate mai sus sunt acoperite cu conditia ca acestea sa se efectueze intr-un mediu organizat, fie in urma unor cursuri de instruire in domeniu, ori in prezenta si conditiile stabilite de un instructor licentiat, in functie de natura activitatii sportive si cu luarea tuturor masurilor preventive, in spatii special amenajate si in conditii propice practicarii activitatilor sportive asigurate.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., sunt:

  • Accidente sau imbolnaviri cauzate de:
   • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, razvratire / rascoala, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu;
   • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile / fusionabile;
   • terorism – asa cum este definit in legea interna sau in tratatele / conventiile internationale, sabotaj;
   • greve, revolte, tulburari civile;
   • poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauta;
   • epidemii, pandemii;
   • consum de droguri, substante stupefiante ori medicamente cu efect similar, alcool, automedicatie, automutilare voluntara, sinucidere sau tentativa de sinucidere, orice alte fapte intentionate ale asiguratului;
   • participarea asiguratului la orice fel de fapta prevazuta cu titlu de infractiune de legislatia tarii unde a survenit evenimentul;
   • desfasurarea unor activitati ce nu corespund cu scopul declarat al calatoriei;
   • prestarea de activitati lucrative, independent de existenta sau inexistenta unui contract de munca, orice activitate remunerata sau gratuita, inclusiv prestarea de activitati cu titlu benevol sau in scop umanitar etc., chiar si in perioada deplasarii catre sau de la locul de desfasurare a activitatilor, daca nu s-a convenit altfel intre parti, cu precizarea expresa in polita si cu plata unei prime de asigurare suplimentare;
   • efectuarea serviciului militar sau a cursurilor de pregatire in cadrul unei armate, politii, jandarmerii, organizatii paramilitare sau alte institutii similare;
   • orice activitati lucrative prestate in domenii precum: aviatie (civila / militara), navigatie (civila / militara), pompieri, scafandri, servicii de securitate personala, alpinism utilitar, exploatare miniera, forte speciale ale politiei, activitati pe platforme de petrol si gaze, instalatii pentru combustibili - daca partile nu au convenit altfel cu precizarea expresa in polita si cu plata unei prime de asigurare suplimentare;
   • cheltuielile cauzate de / in legatura cu practicarea activitatilor artistice, inclusiv in cadrul repetitiilor.
  • Polita nu acopera si nu se acorda indeminizatii in legatura cu / cauzate de:
   • orice boala cronica, preexistenta (inclusiv decompensarea acesteia) in momentul incheierii Politei de asigurare si / sau inceperii calatoriei in strainatate, cunoscuta sau nu asiguratului si care a provocat alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sanguine, renale, cardiace, reumatologice, digestive etc., indiferent de momentul debutului simptomelor. Se vor acoperi totusi, cheltuielile medicale rezultate strict din masurile de urgenta acordate pentru salvarea vietii asiguratului (masuri necesare pentru recuperarea functiilor vitale ale organismului), in sublimita maxima de 500 Euro;
   • starea de graviditate, nasterea, intreruperea voluntara a sarcinii. Cu toate acestea, sunt acoperite accidente sau imbolnaviri determinate de complicatii imprevizibile survenite inainte de a 28-a saptamana de sarcina sau a 24-a saptamana in cazul unei sarcini multiple cunoscute, caz in care asiguratorul va acorda indemnizatii numai pentru cheltuielile care privesc strict procedurile medicale pentru salvarea vietii mamei si / sau a copilului (masuri necesare pentru recuperarea functiilor vitale ale organismului), in sublimita maxima de 500 Euro;
   • boli mintale, stari depresive, afectiuni psihice, precum si consecintele acestora, cheltuieli pentru tratamente legate de orice fel de afectiuni psihiatrice indiferent de vechimea si natura lor, afectiuni neurologice cronice si recuperarile necesare pentru rezolvarea acestora, orice tratamente psihoanalitice si psihologice, alergice;tratamentul afectiunilor neoplazice, bolilor cu transmitere sexuala, infectarea cu HIV, SIDA inclusiv consecintele acestora;
   • boli de piele, cu exceptia reactiilor alergice si a bolilor infecto-contagioase;
   • orice costuri / cheltuieli in legatura cu transplantul de organe;
   • controale medicale de rutina;
   • tratamente stomatologice, altele decat cele efectuate in regim de urgenta, in sublimita mentionata. Se exclud in mod expres afectiunile pre-existente, implanturile, coroanele si protezele;
   • cheltuieli legate de sarcina, cu exceptia complicatiilor aparute ca urmare a producerii unui risc asigurat;
   • aparate medicale si proteze de orice fel peste limita de despagubire precizata, in cazurile in care acestea sunt prescrise de un medic autorizat ca imperios necesare pentru rezolvarea urgentei medicale asigurate;
   • lentile de contact, cumpararea sau repararea de ochelari - daca acestea nu sunt rezultatul producerii unui eveniment asigurat;
   • tratament contraceptiv sau de sterilizare, investigatii de fertilitate precum si consecintele acestora;
   • evenimente aparute ca urmare a refuzului vaccinarii sau complicatii aparute dupa administrarea vaccinului; totusi polita acopera costul vaccinului impus de medicul autorizat care il trateaza pe asigurat, ca urmare a survenirii unui eveniment asigurat;
   • boli sau accidente rezultate in urma desfasurarii unor activitati ce nu corespund cu scopul declarat al calatoriei;
   • medicina preventiva, medicina alternativa, consultatiile programate, cure de orice fel (termale, fizioterapeutice), recuperare, covalescenta, perioadele petrecute in casele de odihna, dezintoxicare etc.;
   • diagnostice sau tratamente efectuate sau prescrise de un medic din Romania / tara de cetatenie, cheltuieli medicale efectuate in Romania / tara de cetatenie si in tara de rezidenta a asiguratului, precum si orice complicatii aparute in urma unor interventii chirurgicale sau tratamente efectuate in Romania / tara de cetatenie si / sau in tara de rezidenta a asiguratului;
   • chirurgie plastica, cu exceptia chirurgiei reparatorii, ca urmare a unui accident acoperit prin polita de asigurare;
   • examinari si tratamente medicale recomandate de medicul curant a se efectua dupa incheierea asistentei necesare rezolvarii urgentei medicale;
   • urmari ale unui accident petrecut anterior plecarii in strainatate ori al unui handicap preexistent;
   • servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt impuse de urmarile unei imbolnaviri imprevizibile sau a unui accident, precum si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a asiguratului;
   • asistenta medicala acordata de rudele asiguratului;
   • examinari si tratamente medicale nejustificate de producerea unui risc asigurat;
   • proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical ca urgenta si neautorizate de institutii medicale competente din tara unde a aparut urgenta, sau care au caracter experimental si implicit consecintele acestora;
   • orice costuri suplimentare non-medicale in legatura cu spitalizarea asiguratului in conditii speciale, spre exemplu cazare in rezerve ultradotate (telefonie, televiziune, produse de ingrijire personala si altele asemenea);
   • calatorii efectuate cu incalcarea sfatului medicului;
   • calatorii efectuate in scopul de a primi consultanta, diagnosticare, spitalizare, tratament medical, interventii chirurgicale;
   • serviciile de asistenta medicala, inclusiv repatriere, acordate dupa expirarea perioadelor de valabilitate a politei, asistenta medicala acordata ulterior repatrierii.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri pentru cheltuielile ocazionate de:
   • orice alta activitate sportiva care nu este acoperita prin polita de asigurare si nu este precizata, dupa caz in functie de optiunea asiguratului;
   • orice evenimente produse in legatura cu practicarea sporturilor de agrement in afara spatiilor special amenajate in acest sens sau contrar recomandarilor / indicatiilor instructorilor, salvamarilor, salvamontilor etc. (de ex.: schi, snowboard in afara partiei, inotul, schi-ul nautic in zone interzise sau in perioada in care unitatile de salvamari interzic practicarea oricaror activitati etc.);
   • participarea asiguratului la orice tip de competitii, intreceri, raliuri, curse, alpinism, parasutism, delta-planorism, zbor cu parapanta, sarituri cu ski-urile, bungee-jumping, scufundari subacvatice la adancime mai mare de 6 metri, precum si antrenamente pentru acestea sau activitati considerate periculoase, participarea asiguratului ca membru al unei echipaj de navigatie, sporturi profesioniste sau semiprofesioniste etc. enumerarea nu este limitativa si nici exhaustiva;
   • orice solicitari decurgand sau rezultand din escaladarea canioanelor, escaladare montana sau explorarea de pesteri, sau orice activitati care presupun utilizarea de echipament special pentru aceste activitati;
   • participarea la zboruri aeriene cu exceptia calatoriei cu avionul in calitate de pasager in programul obisnuit de zbor al unei companii autorizate de transport aerian de persoane pe rute prestabilite;
   • conducerea unui vehicul motorizat, pentru care asiguratul nu detine un permis de conducere valabil.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca polita de asigurare a fost emisa si / sau plata primei de asigurare a fost efectuata dupa trecerea frontierei tarii de resedinta / de cetatenie.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., exista clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse, si anume:

  • Acoperiri suplimentare optionale - Sporturi de agrement
   • In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, asiguratul poate opta pentru includerea in acoperire si a urmatoarelor sporturi de agrement cu grad mediu de risc:
    • baschet;
    • biliard;
    • bowling;
    • calatorii cu balonul cu aer (cu rezervare prealabila la agentia de turism);
    • echitatie;
    • fotbal;
    • handbal;
    • paintball;
    • roller skating;
    • sanius in locuri special amenajate;
    • schi nautic;
    • schi in locuri special amenajate;
    • scufundari (la o adancime de maxim 6 metri) efectuate asistat si in grup organizat;
    • snorkelling;
    • snowboard in locuri special amenajate;
    • tenis;
    • tir de agrement;
    • trageri cu arcul;
    • volei.
  • Asigurarea bagajelor de Calatorie

               In baza politei de asigurare si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat / contractant, asiguratorul extinde acoperirea conferita in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului, in cazul producerii / aparitiei evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.

  • RISCURI ACOPERITE
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse bagajelor de Calatorie asigurate cauzate de urmatoarele riscuri, in perioada asigurata:
    • Intarzierea mai mult de 6 ore a bagajelor aflate in custodia transportatorului (perioada de timp dintre ora debarcarii, asa cum este ea confirmata de catre autoritati sau de catre compania de transport) si ridicarea bagajului de la compania de transport, pe durata unei calatorii cu mijlocul de transport, petrecute numai in perioada de asigurare, care revin in sarcina transportatorului si sunt recunoscute de catre acesta.
    • Pierderea bagajelor aflate in custodia transportatorului (perioada de timp dintre ora debarcarii, asa cum este ea confirmata de catre autoritati sau de catre compania de transport si ridicarea bagajului de la compania de transport, pe durata unei calatorii cu mijlocul de transport, petrecute numai in perioada de asigurare, care revin in sarcina transportatorului si sunt recunoscute de catre acesta.
    • Furtul bagajelor prin efractie sau prin acte de talharie, declarat astfel catre organele de cercetare penala.
  • SUMA ASIGURATA / LIMITE DE despagubire
   • Limita maxima de despagubire este 500 EUR / persoana / pe eveniment si in total pe perioada de asigurare, astfel:
    • Bagaje pierdute – se acorda o indemnizatie de 20 EUR / kg, max. 20 kg;
    • Bagaje furate – se acorda o indemnizatie de max. 200 EUR in functie de pretul de piata al obiectelor din bagajul respectiv; asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat pierdut;
    • Bagaje intarziate mai mult de 6 ore de la debarcarea din mijlocul de transport – limita maxima de despagubire este 5 EUR / ora, inclusiv primele 6 ore si pana la maxim 25 de ore.
   • In cazul bagajelor pierdute, asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat pierdut.
   • In cazul bagajelor furate, asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat pierdut.
   • In cazul intarzierii bagajelor, se despagubeste numai costul de achizitie al bunurilor de prima necesitate (imbracaminte si bunuri de toaleta care permit asiguratului sa faca fata indisponibilitatii temporare a efectelor personale din bagajul intarziat), in limita anterior precizata, atunci cand asiguratul are un raport scris din partea companiei de transport. asiguratul este obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte ca in perioada intarzierii bagajului a achizitionat bunurile respective de stricta necesitate.
  • EXCLUDERI SPECIFICE
   • Pe langa excluderile prevazute in polita de baza, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
    • bagaje care sunt destinate transportului de obiecte cu o greutate combinata mai mica de 5 kilograme inclusiv, de exemplu genti de umar, borsete, posete, sacose, pungi;
    • intarzieri ale bagajelor care nu se incadreaza in limitele de dimensiune, greutate si numar impuse de catre compania de transport cu care calatoreste asiguratul;
    • bagaje care nu sunt transportate in aceeasi Calatorie cu a asiguratului;
    • furtul / pierderea bagajelor:
     • din automobile / rulote lasate neincuiate sau care nu prezinta urme de patrundere prin efractie;
     • lasate fara supraveghere, cu exceptia cazului cand acestea se afla intr-o incinta (inclusiv in autovehicul, dar nu la vedere) incuiata;
     • din autovehicule / rulote lasate nesupravegheate intre orele 2200 si 700, cu exceptia cazului cand acestea se afla in parcari pazite si iluminate;
     • pe teritoriile tarilor in care asiguratul poseda cetatenie, domiciliu sau resedinta;
    • orice cerere de despagubire in legatura cu producerea unor evenimente asigurate, in situatia in care asiguratul nu a depus o reclamatie la compania de transport / administratorul hotelului / politie – dupa caz, in max. 24 ore de la data descoperirii si pentru care nu s-a emis un raport oficial scris;
    • distrugerea bagajelor si a continutului acestora;
    • obiecte fragile si deteriorabile, banii lichizi sau monedele de orice natura sau specie (incluzand colectiile sau piesele singulare de valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de orice fel, acte, bilete de Calatorie, colectii de timbre si bijuterii, tabloruri, sculpturi, bijuterii, ceasuri, obiecte pretioase / cu valoare artistica / stiitifica / istorica in general, precum si orice materiale sau obiecte al caror transport nu este acceptat de regulamentele de transport de calatori;
    • continutul bagajelor constand in haine de blana, produse alimentare / perisabile, echipament pentru sporturi de iarna, obiectele folosite in domenii specializate ca de exemplu: echipamente medicale, articole tehnice sau accesorii, echipamente profesionale, electronice, instrumente muzicale, telefoane mobile, lentile de contact, proteze / orteze;
    • defectiunile electrice sau mecanice sau o eroare de fabricatie a bagajului;
    • intarzierile de recuperare a bagajelor in situatiile in care asiguratului nu ii este permis sa calatoreasca (i se interzice imbarcarea sau este debarcat inainte de decolare / plecare) dupa ce a depus bagajele pentru transport;
    • bagaje retinute de autoritati, intarzirea bagajelor din cauza unor actiuni ale politiei / organelor vamale sau a altor organe abilitate sa le retina;
    • bagaje care nu sunt proprietatea asiguratului;
    • bagaje furate din cauza neglijentei asiguratului;
    • bagaje lasate nesupravegheate in spatii deschise (balcoane, coridoare, terase);
    • daunele provocate de greve ale angajatilor companiei de transport, aeroporturilor / autogarilor / garilor / porturilor, agentilor de securitate, vamesilor;
    • pierderi financiare si daune de consecinta (de exemplu lipsa folosintei bunurilor).
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii in legatura cu bagajele de Calatorie:
    • sa se prezinte personal, imediat la biroul Bagaje Pierdute din cadrul aeroportului / (auto)garii / portului, in cazul in care dupa debarcare nu isi gaseste bagajul in zona destinata recuperarii bagajelor; sa completeze formularele speciale cu informatiile solicitate (date personale, traseul, date despre bagaje) in vederea recuperarii bagajelor de Calatorie;
    • sa anunte organele de urmarire penala competente imediat sau cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la producerea evenimentului in cazul in care este victima unui furt de bagaje;
    • in cazul producerii unui eveniment asigurat prin prezenta polita, asiguratul este obligat sa anunte asiguratorul in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat sau 3 zile lucratoare de la intoarcerea in tara;
    • asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului, toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta.
  • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Cuantumul despagubirii nu va depasi limita de despagubire stabilita si nici pierderea efectiv inregistrata de catre asigurat stabilita la data producerii evenimentului asigurat in baza actelor / documentelor justificative;
   • Asiguratul poate beneficia de indemnizatii pentru intarzierea bagajului numai daca il recupereaza de la compania aeriana cu care a calatorit. In cazul in care nu il recupereaza si compania aeriana il declara oficial pierdut, asiguratul poate beneficia de indemnizatia pentru pierderea bagajului. In nici un caz, asiguratul nu poate avea dreptul la plata ambelor indemnizatii pentru acelasi bagaj, implicat in unul si acelasi eveniment asigurat.
   • Asiguratul poate solicita despagubiri pentru furtul bagajului numai daca acesta nu a fost recuperat in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului asigurat. In cazul in care ulterior incasarii despagubirii, bagajul este recuperat, asiguratul este obligat sa instiinteze si sa restituie contravaloarea indemnizatiei primite, in termen de max. 10 zile de la data recuperarii.
   • Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente:
    • declaratia asiguratului cu privire la producerea evenimentului asigurat;
    • formularul completat la biroul de reclamatii pentru bagaje al aeroportului / (auto)garii / portului de destinatie;
    • biletul / biletele de transport pentru calatoria / calatoriile pe parcursul carora s-au produs evenimentele asigurate, cu tichetul de predare a bagajelor implicate in evenimentul asigurat;
    • in cazul intarzierii bagajelor: confirmarea de primire a bagajelor de la compania de transport, cu data si ora la care a avut loc aceasta;
    • in cazul pierderii bagajelor: instiintare scrisa de la compania de transport ca aceasta a incetat sa mai caute bagajul si il considera definitiv pierdut;
    • in cazul furtului bagajelor: un document care sa ateste faza urmaririi penale si copia plangerii pe care asiguratul a depus-o la autoritatile de urmarire penala;
    • polita de asigurare;
    • orice alte documente necesare pentru solutionarea cererii.
   • Toate actele solicitate de asigurator se depun ori se prezinta in original. Regula este aceea ca actele originale raman la dosarul de dauna al asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
   • In cazul in care furtul, pierderea sau intarzierea bagajului reprezinta un eveniment asigurat conform politei, asiguratorul va plati sumele cuvenite in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., sunt:

  • Asiguratul este obligat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare precum si in timpul derularii acestuia:
   • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar care face parte integranta din polita de asigurare si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la starea sanatatii sale si a riscurilor la care se expune in timpul calatoriei in strainatate, obiectul asigurarii si circumstantele riscului;
   • sa comunice in scris asiguratorului, in termen de 3 zile lucratoare orice modificari ale conditiilor care influenteaza riscul;
   • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile suplimentare de prevenire pentru evitarea producerii sau aparitiei unor evenimente;
   • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
   • sa ia toate masurile rezonabile in scopul prevenirii / diminuarii aparitiei / producerii riscurilor asigurate si sa respecte reglementarile legale in vigoare;
   • sa se informeze cu privire la necesitatea efectuarii de vaccinuri, sa le efectueze daca sunt necesare, sa aplice masurile preventive obligatorii recomandate de autoritatile competente, sa respecte indicatiile privind alimentatia, igiena specifica tarii si / sau zonei geografice unde calatoreste si sa respecte reglementarile legale in vigoare;
   • asiguratul va trebui sa dovedeasca in mod expres data si ora exacta de incepere a calatoriei in strainatate si durata acesteia.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul, este obligat sa contacteze de urgenta societatea de asistenta mentionata in polita de asigurare anterior accesarii oricaror servicii. Societatea de asistenta poate fi apelata 24 de ore din 24, 7 zile din 7, utilizand limba romana, dar si alte limbi de circulatie internationala, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la producerea evenimentului sau de la luarea la cunostinta. In cazul in care asiguratul se afla in imposibilitatea de a contacta societatea de asistenta, aceasta obligatie ii revine, pe cat posibil, unei terte persoane (ruda, prieten, cadru medical etc.).
  • In cadrul apelului, asiguratul sau tertul au obligatia sa comunice urmatoarele date minime de identificare a asiguratului:
   • nume, prenume, data nasterii;
   • tara in care a survenit urgenta medicala;
   • numarul politei de asigurare eliberata de catre asigurator;
   • detalii privind urgenta medicala.
  • Asiguratul trebuie sa respecte intocmai procedura indicata de prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului, sa urmeze indicatiile medicale primite, dupa caz. Asiguratorul nu acorda despagubiri daca asiguratul nu respecta indicatiile medicului sau tratamentul prescris de catre acesta si nu colaboreaza cu prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului pentru acordarea asistentei medicale si / sau asigurarea transportului medical.
  • Asiguratul are obligatia sa furnizeze la cererea prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului (pe cheltuiala proprie), informatii, certificate si orice alte documente in forma solicitata de catre aceasta. Societatea de asistenta poate dispune dupa instiintarea prealabila a asiguratului, organizarea unui examen medical al asiguratului sau, in caz de deces, dupa o instiintare prealabila a reprezentantului legal al asiguratului, sa efectueze o examinare post-mortem a corpului defunctului.
  • Orice alte avizari se vor efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 200 098. Orice informare transmisa si/sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
  • La solicitarea asiguratorului, asiguratul sau cei in drept sa solicite plata despagubirii, vor prezenta fisa medicala de la medicul de familie la care este inregistrat asiguratul in Romania / tara de rezidenta / cetatenie, precum si de la unitatile in cadrul carora a beneficiat de asistenta medicala in Romania / tara de rezidenta / cetatenie.
  • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirilor sau ajustarea acestora, daca asiguratul in cazul producerii unui eveniment asigurat, nu a consultat si nu a primit acordul prestatorul de servicii / serviciul de asistenta al asiguratorului sau acordul asiguratorului, sau daca nu au fost puse la dispozitia asiguratorului sau a prestatorului de servicii / serviciului de asistenta al asiguratorului documentele doveditoare privind asistenta medicala primita, in original (consultatie medicala, tratament, transport medical etc.). Asiguratorul nu ramburseaza cheltuielile legate de repatriere efectuate de catre asigurat / membrii familiei acestuia, fara aprobarea prestatorului de servicii / serviciului de asistenta al asiguratorului, cu exceptia situatiilor in care viata sau sanatatea asiguratului ar fi fost pusa in pericol de orice intarziere.
  • Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita de asigurare.
  • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile prevazute in polita de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
  • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului / contractantului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in cererea-chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare MyTRAVELS de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in strainatate, a persoanelor fizice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul are obligatia de a pune la dispozitia asiguratului serviciul de asistenta care transmite asiguratorului notificarile de dauna si evalueaza imprejurarile producerii evenimentului asigurat, prin reprezentantii sai impreuna cu asiguratul sau beneficiarul despagubirii, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre partile implicate, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.
  • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere - prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
  • Asiguratorul va despagubi, in baza politei de asigurare, cheltuielile efectuate in legatura cu evenimentul asigurat, care au fost garantate de prestatorul de servicii / serviciul de asistenta pus la dispozitie de asigurator, ca urmare a notificarii producerii evenimentului asigurat, notificare facuta de catre asigurat.
  • In situatia in care asiguratul a efectuat plati, in mod direct, in legatura cu producerea evenimentului asigurat, vor fi despagubite numai acele cheltuieli recunoscute de catre asigurator sau de prestatorul de servicii al asiguratorului, ca fiind necesare si efectuate in regim de urgenta, in limitele stabilite de catre asigurator. Despagubirea se achita in Lei, la cursul B.N.R. de la data producerii evenimentului asigurat.
  • Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente:
   • declaratia asiguratului sau a reprezentantului legal / mostenitorilor legali ai acestuia cu privire la producerea evenimentului asigurat si la serviciile de asistenta de care a beneficiat asiguratul;
   • facturile si notele de plata in original privind cheltuielile medicale efectuate, cu specificarea serviciilor de asistenta medicala la care se refera. Acestea vor fi insotite de o traducere legalizata in limba romana sau engleza;
   • foaia de observatie a pacientului cu mentiunile zilnice ale medicului, eliberata de unitatea medicala unde asiguratul a beneficiat de serviciile medicale;
   • persoanele care calatoresc in alt scop decat turistic, vor depune si o adeverinta de la institutia abilitata (angajator, institutie de invatamant, club sportiv etc.) care sa ateste calitatea asiguratului la momentul producerii evenimentului asigurat;
   • orice alte documente solicitate de catre asigurator necesare pentru solutionarea cererii de despagubire.
  • Cererea de despagubire si documentele atasate vor fi depuse de catre asigurat, sau reprezentantul legal / mostenitorii legali ai acestuia, in limba romana, cu traduceri autorizate, costurile acestor traduceri fiind suportate de catre asigurat.
  • Asiguratorul poate refuza plata despagubirilor daca in declaratiile asiguratului privind producerea evenimentului se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari, inclusiv daca informatiile declarate de catre asigurat / contractant / reprezentat legal / mostenitor legal, sunt incomplete sau incorecte si asiguratorul nu poate determina cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, precum si daca se constata ca asiguratul se afla sub incidenta unei sanctiuni economice sau comerciale, nationale si / sau internationale, sau exista circumstante care ar putea genera astfel de sanctiuni.
  • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator, in legatura cu evenimentul asigurat.
  • Despagubirea acordata nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata si nici oricare sublimita, atunci cand acestea exista, stabilita prin polita de asigurare.
  • Din despagubire se scade, dupa caz, fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii evenimentului asigurat); fransiza se aplica pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea anchetei declansata impotriva asiguratului din partea autoritatilor publice ori a procedurii penale, daca acestea sunt in legatura cu producerea evenimentului asigurat.
  • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si/sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale.
  • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita asiguratului / beneficiarilor, dupa caz in termen de maxim 15 zile de la primirea ultimului document solicitat de asigurator in vederea instrumentarii dosarului de dauna.

  Notificare daune:

  CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

  +4021 201 90 30

  http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

  www.april-romania.ro

     B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

  Email: avizari@gothaer.ro

  Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

  Diverse: 
  • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data convenita in scris de catre parti.
  • Daca asiguratul face dovada inainte de intrarea in valabilitate a politei de asigurare sau in termen de max. 5 zile de la intrarea in valabilitate, ca nu a efectuat calatoria sau nu a obtinut viza necesara calatoriei, asiguratul poate denunta polita de asigurare si va avea dreptul la rambursarea primei de asigurare. Clauza de restituire va fi operationala doar daca asiguratul va inainta o solicitare scrisa asiguratorului. In cazuri temeinic justificate, cererea de restituire se va face in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data inceperii perioadei de asigurare.
  • In cazul contractelor incheiate la distanta, asiguratul are dreptul de a denunta unilateral polita pe parcursul unei perioade de 14 zile calendaristice de la incheierea politei / primirea politei si a conditiilor de asigurare, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, dar numai in cazul politelor de asigurare cu durata mai mare de 1 luna calendaristica. De asemenea, oricand pe parcursul derularii politei de asigurare Oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. Polita de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii.
  • In cazul denuntarii / incetarii inainte de termen sau modificarii politei de asigurare cu acordul partilor, la stabilirea diferentelor de prima de restituit ori de incasat se procedeaza astfel:
   • la incasare: se calculeaza prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare;
   • la restituire: asiguratorul retine prima de asigurare aferenta perioadei in care polita a fost in vigoare, iar restul se restituie. Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de B.N.R. pentru data incasarii / restituirii. Restituirea se va face doar in cazul in care nu a survenit nicio dauna pe respectiv polita de asigurare.
  • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile beneficiarului / asiguratului contra celor raspunzatori de producerea / marirea pagubelor.
  • Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres.
  • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul are dreptul sa nu plateasca indemnizatia, pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze aceasta suma din despagubirea acordata de asigurator. Asiguratorul poate denunta polita (fara restituirea primei de asigurare) si este exonerat de plata despagubirii, in cazul in care asiguratul / benefeciarul / oricine actioneaza in numele acestora a incercat sau incearca sa obtina despagubiri prin frauda.
  • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
  • Prevederile politei de asigurare, inclusiv ale conditiilor speciale si clauzelor aditionale, pot fi modificate prin acordul partilor atat inaintea incheierii politei de asigurare, cat si oricand in timpul duratei asigurarii, modificarile respective intrand in vigoare de la data convenita de parti.
  • Toate comunicarile cu privire la executarea politei de asigurare trebuie efectuate in scris, astfel:
   • Cele destinate asiguratorului, prin e-mail la adresa clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul legal al acestuia asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului:
   • Cele adresate asiguratului / contractantului, prin e-mail sau prin curier la adresa de domiciliu / sediu, mentionate in documentatia aferenta politei de asigurare, sau care au fost indicate expres de catre asigurat / contractant, pentru trimiterea comunicarilor, ulterior incheierii politei de asigurare, sau prin e-mail la adresa intermediarului in asigurari.
  • Daca notificarea / comunicarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la sediu / domiciliu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
  • Asiguratorul are dreptul sa opuna titularului, beneficiarului ori tertului, care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului / contractantului in temeiul politei.
  • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile acestuia sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
  • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia acesteia.
  • In orice situatie, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul reclamat constituie risc asigurat. Sarcina probei incumba asiguratului.