Asigurarea de asistenta si cheltuieli medicale pentru CALATORIE in STRAINATATE "VOIAJ"

asigurari allianz tiriac asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate VOIAJ, destinata oricarei persoane fizice, cu varsta implinita cuprinsa intre 0 si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei) care este inscrisa in polita de asigurare emisa de asigurator si care calatoreste in strainatate, in scop turistic, munca, afaceri, sportiv profesionist, pentru studii sau ca sofer profesionist.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, costurile medicale si / sau de repatriere determinate de imbolnavirea subita sau accidentul suferit de asigurat in timpul calatoriei efectuate in strainatate, in scop turistic, munca, afaceri, sportiv profesionist, pentru studii sau ca sofer profesionist.

              In plus fata de acestea, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, asigurarea acopera:

 • invaliditatea permanenta sau decesul asiguratului ca urmare a unui accident produs pe perioada de valabilitate a politei;
 • deteriorarea, distrugerea sau disparitia bunurilor sau bagajelor apartinand asiguratului;
 • vatamari corporale sau pagube materiale provocate prin neglijenta sau imprudenta, de catre asigurat, unei terte persoane fizice;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 0 si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei);
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic, munca, afaceri, sportiv profesionist, pentru studii sau ca sofer profesionist;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., poate fi incheiata, pentru o perioada de minim 2 zile si maxim 365 de zile si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in afara teritoriului Romaniei, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turist, munca, afaceri, sportiv profesionist, pentru studii sau ca sofer profesionist.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data mentionata in polita ca fiind data inceperii perioadei de valabilitate a politei de asigurare, dar nu inainte de trecerea frontierei de stat a Romaniei pentru efectuarea calatoriei in strainatate si a efectuarii platii primei contractuale.

             Daca la momentul incheierii politei de asigurare, asiguratul nu se afla pe teritoriul Romaniei, raspunderea asiguratorului incepe dupa 7 zile calendaristice, calculate din ziua urmatoare emiterii politei si efectuarii platii primei de asigurare.

             In cazul in care data de intrare in vigoare a politei de asigurare corespunde cu data plecarii in strainatate, asigurarea va intra in vigoare dupa 2 ore de la momentul emiterii politei.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., poate fi incheiata pe 3 planuri de acoperire teritoriala:

 • Planul A - in toate tarile cu exceptia SUA, Canada, Romania si a tarii de rezidenta a asiguratului;
 • Planul B - in toate tarile cu exceptia Romaniei si a tarii de rezidenta a asiguratului;
 • Planul C - exclusiv in Bulgaria, Turcia, Cipru, Grecia, Croatia, Italia, Malta, Spania, Portugalia cu exceptia tarii de rezidenta a asiguratului.

               Optiunea asiguratului / contractantului referitoare la limita teritoriala este comunicata asiguratorului inainte de emiterea politei de asigurare si este mentionata in polita.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., este orice persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 0 si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei) care este inscrisa in polita emisa si care calatoreste in strainatate, in scop turistic, munca, afaceri, sportiv profesionist, pentru studii sau ca sofer profesionist.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Inainte de incheierea politei de asigurare, asiguratul / contractantul are dreptul sa-si aleaga sumele asigurate corespunzatoare fiecarui risc asigurat, conform ofertei puse la dispozitie de asigurator. Optiunea asiguratului / contractantului referitoare la sumele asigurate este mentionata in polita.

              Sumele asigurate sunt disponibile in urmatoarele variante:

 • Asigurarea Medicala:
  • 30.000 EUR, din care 10.000 EUR reprezinta cheltuieli de repatriere si 1.000 EUR reprezinta cheltuieli medicale ca urmare a unui puseu acut al unei boli cronice si / sau afectiuni pre-existente sau
  • 50.000 EUR, din care 10.000 EUR reprezinta cheltuieli de repatriere si 1.000 EUR reprezinta cheltuieli medicale ca urmare a unui puseu acut al unei boli cronice si / sau afectiuni pre-existente.
   • Suma asigurata pentru cheltuielile de repatriere si pentru cheltuielile medicale ca urmare a unui puseu acut al unei boli cronice si / sau al unei afectiuni pre-existente va fi dedusa din suma asigurata stabilita pentru cheltuieli medicale.
 • Asigurarea de Accidente persoane
  • 1.000 EUR sau
  • 2.500 EUR sau
  • 5.000 EUR
   • Suma asigurata pentru riscurile asigurate de deces din accident si invaliditate permanenta din accident este unica.
 • Asigurarea Bagajelor:
  • 750 EUR sau
  • 1.000 EUR
 • Asigurarea de raspundere civila fata de terti:
  • 5.000 EUR sau
  • 10.000 EUR.
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se plateste in RON, anticipat si integral, pentru intreaga perioada de asigurare.

               In functie de optiunea contractantului referitoare la solicitarea de acoperire a sporturilor de agrement / activitatilor lucrative prestate in strainatate, prima contractuala este stabilita conform tarifulului de asigurare: tarif standard si / sau tarif cu sport de agrement si / sau activitate lucrativa prestata in strainatate.

               Contractantul este exclusiv raspunzator de plata primei de asigurare si are obligatia de a solicita / obtine si de a pastra dovada platii acesteia (chitanta-factura, ordin de plata etc.).

               Contractantul are dreptul sa solicite restituirea primei de asigurare platite, formuland o cerere in scris catre asigurator. In functie de data la care se efectueaza solicitarea, suma cuvenita va fi:

 • inainte de data de intrare in valabilitate a politei de asigurare, se va plati integral contravaloarea primei de asigurare;
 • dupa data de intrare in valabilitate a politei de asigurare, dar pana la data de maturitate specificata in polita si numai daca pana la data solicitarii nu a fost avizat niciun risc asigurat, se va plati diferenta de prima ramasa de la data inregistrarii si aprobarii de catre asigurator a solicitarii de reziliere si pana la data de maturitate a politei de asigurare. Dupa aprobarea solicitarii de reziliere, niciun risc avizat ulterior nu va mai fi acoperit prin polita de asigurare.

               Sumele care urmeaza a fi restituite contractantului se vor plati in RON, intr-un cont bancar al contractantului, specificat in scris de catre acesta si deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei, sau prin orice alta modalitate de plata agreata de catre asigurator.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., sunt:

 • In perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratorul ofera acoperire pentru Asigurarea Medicala.
 • Suplimentar fata de Asigurarea Medicala, asiguratul / contractantul poate opta pentru oricare combinatie din urmatoarele asigurari, in schimbul achitarii unei prime suplimentare:
  • Asigurarea de Accidente Persoane;
  • Asigurarea Bagajelor;
  • Asigurarea de raspundere Civila fata de terti.
   • Optiunea asiguratului / contractantului pentru includerea acestora trebuie comunicata asiguratorului inainte de incheierea politei de asigurare si este mentionata in polita.
 • Prin Asigurarea Medicala, asiguratorul ramburseaza contravaloarea:
  • cheltuielilor medicale efectuate exclusiv ca urmare a unei urgente medicale suferite de asigurat pe perioada de valabilitate a politei de asigurare in care acesta se afla in strainatate,
  • cheltuielilor de repatriere efectuate exclusiv ca urmare:
   • a unei urgente medicale suferite de asigurat pe perioada de valabilitate a politei de asigurare in care acesta se afla in strainatate sau,
   • a decesului asiguratului, survenit in urma producerii unui accident sau a unei imbolnaviri neasteptate, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, in timpul calatoriei in afara granitelor teritoriale ale Romaniei, si atestat prin certificatul constatator al decesului, eliberat de organul competent.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., sunt:

EXCLUDERI GENERALE

               Asiguratorul nu acopera riscurile cauzate direct sau indirect de:

 • evenimente de razboi (razboi, invazie sau actiuni ale fortelor straine, ostilitati, operatiuni de razboi sau orice actiuni similare sau in legatura cu razboiul), indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu;
 • participarea asiguratului la misiuni militare cu profil operativ sau de instruire (inclusiv misiuni de mentinere a pacii);
 • acte de terorism sau tulburari interne (razboi civil, rascoala, revolutie, revolta, razvratire, rebeliune civila tinand cont de proportia si extinderea unei actiuni ostile a populatiei, tulburari sociale, insurectie, atac militar, rebeliune, terorism, conspiratie, sabotaj, actiuni de uzurpare a puterii de stat sau militare, legea martiala sau starea de asediu sau oricare dintre evenimentele sau cauzele care determina proclamarea sau intretinerea legii martiale sau a starii de asediu);
 • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice, nucleare sau materialelor fisionabile;
 • poluare sau contaminare din orice cauza, inclusiv arme biologice sau chimice;
 • automutilare, tentativa de sinucidere sau sinucidere a asiguratului chiar daca acesta s-a aflat intr-o situatie in care i-a fost afectat discernamantul;
 • orice fel de afectiuni psihice;
 • savarsirea cu intentie de catre asigurat a unei fapte incriminate ca infractiune de legea statutului in care s-a produs fapta (constatata printr-un act judiciar emis de autoritatea competenta din statul unde s-a savarsit fapta), daca aceasta este incriminata de legea romana;
 • consumul de alcool, substante halucinogene si / sau produse farmaceutice nerecomandate de medic;
 • angajarea in ocupatii periculoase incluzand, dar fara a se limita la: fortele armate (servicii speciale, activitati cu dispozitive explozibile, aviatie militara, navigatie militara, pompieri militari), aviatie (aviatie utilitara, piloti de testare, piloti pentru platformele de combustibil), scafandri care folosesc explozibili, forte speciale ale politiei, servicii de securitate personala, alpinism utilitar, cascadori, activitati de exploatare miniera (in subteran), activitati in industria metalurgica, de instalatii pentru combustibili, activitati pe platforme de petrol si gaze, activitati in industria substantelor explozibile, macelarie, taietori de lemne;
 • implicarea asiguratului in aviatie altfel decat ca pasager al unei companii autorizate sa efectueze transportul de persoane;
 • implicarea asiguratului pe perioada calatoriei in activitati lucrative, conform definitiei din conditiile contractuale, cu exceptia cazului pentru care a fost achitata prima corespunzatoare tarifului pentru activitati lucrative;
 • practicarea unor sporturi sau hobby-uri periculoase incluzand dar fara a se limita la: aviatie, parasutism, planorism, zbor cu parapanta, deltaplanorism, sarituri cu schiurile, bungee-jumping, escalada / alpinism, speologie, curse de calarie, rodeo, competitii in sporturi de contact, vanatoare, curse auto, circuite pentru motociclisti, scufundari libere, la mare adancime sau sub strat de gheata;
 • practicarea ocazionala de catre asigurat pe perioada calatoriei a unui sport de agrement, conform definitiei din conditiile contractuale, cu exceptia cazului pentru care a fost achitata prima corespunzatoare tarifului cu sport de agrement;
 • desfasurarea unor activitati care nu corespund scopului declarat al calatoriei.

               Suplimentar, sunt excluse:

 • pretentiile de despagubire formulate prin cerere frauduloasa sau care au la baza declaratii false;
 • pretentiile de despagubire formulate in cazul in care asiguratul si-a inceput calatoria, desi aceasta nu i-a fost autorizata din motive legale sau medicale.

EXCLUDERI SPECIFICE LA ASIGURAREA MEDICALA

              Asiguratorul nu acopera riscurile excluse in definitiile pentru cheltuielile medicale si pentru cheltuielile de repatriere si nici riscurile cauzate direct sau indirect de evolutia unei boli infectioase ce debuteaza in contextul unei epidemii / pandemii declarate in mod oficial de catre autoritatea abilitata.

              Suplimentar excluderilor generale de mai sus, asiguratorul nu acopera:

 • cheltuielile medicale cauzate direct sau indirect de boli cronice sau afectiuni pre-existente intrarii in vigoare a contractului de asigurare sau agravarea acestora (inclusiv acutizarea și recidiva acestora) precum si consecintele acestora, cu exceptia cheltuielillor medicale ca urmare a puseului acut al unei boli cronice si / sau afectiuni pre-existente in limita stabilita conform prezentelor conditii contractuale; excluderea este valabila si pentru alte proceduri medicale sau accidente efectuate sau intamplate inaintea inceperii perioadei asigurate, precum si consecintele acestora;
 • cheltuielile medicale in legatura cu diagnosticarea si / sau tratamentul cancerului, al bolilor cu transmitere sexuala, infectarea cu HIV, SIDA si consecintele acestora;
 • cheltuielile medicale legate de cure de odihna sau de recuperare in sanatorii, centre de sanatate sau odihna, case de convalescenta sau alte institutii similare;
 • cheltuielile medicale pentru indepartarea defectelor sau anomaliilor / malformatiilor fizice (chirugie plastica);
 • cheltuielile medicale in legatura cu nasterea copilului, tratamente sau controale medicale specifice starii de graviditate. Totusi, potrivit prezentelor conditii, in cazul unor complicatii acute aparute in primele 30 de saptamani de sarcina, asiguratorul va despagubi cheltuielile care privesc strict procedurile medicale de salvare a vietii mamei si / sau copilului;
 • cheltuieli medicale pentru homeopatie sau tratamente de medicina alternativa, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutii medicale competente si consecintele acestora;
 • cheltuieli medicale pentru reabilitare si fizioterapie sau cheltuielile medicale efectuate pentru procurarea, inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact;
 • cheltuielile medicale pentru tratamente stomatologice definitive, tratamente de canal (cu exceptia cazurilor in care tratamentul de canal se adreseaza calmarii durerilor acute), ortodontie, boli parodontale, detartrare, dinti artificiali, coroane / punti dentare;
 • cheltuielile medicale pentru examinari de rutina, controale sau verificari medicale generale (tip fisa medicala), inclusiv vaccinari de rutina impuse sau solicitate de autoritati medicale locale;
 • cheltuielile medicale pentru servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului, precum si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a asiguratului;
 • cheltuielile medicale pentru proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetarii medicale, precum si consecintele acestora;
 • cheltuielile medicale cu medicamente sau tratamente necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasarii in strainatate, dar care erau cunoscute sau prescrise inainte de inceperea calatoriei;
 • cheltuielile de repatriere pentru care nu exista acordul prealabil al asiguratorului, precum si cheltuielile medicale angajate dupa data la care, desi posibila repatrierea medicala nu s-a efectuat, ca urmare a unei decizii a asiguratului.

EXCLUDERI SPECIFICE LA ASIGURAREA DE ACCIDENTE PERSOANE

                Suplimentar excluderilor generale, asiguratorul nu acopera riscurile cauzate direct sau indirect de:

 • orice fel de boli, inclusiv profesionale sau infectioase sau de natura nervoasa, precum si agravarea acestora prin accident;
 • orice boli transmisibile prin atacul animalelor, cu exceptia turbarii;
 • actiunea in timp a unor traumatisme sau eforturi fizice repetate;
 • otravirea sau intoxicatia cauzata de ingerarea sau inhalarea de substante solide, lichide sau gazoase, cu exceptia situatiei in care acestea au fost generate de un accident;

EXCLUDERI SPECIFICE LA ASIGURAREA BAGAJELOR

                Suplimentar excluderilor generale, asiguratorul nu acopera:

 • deteriorarea, distrugerea sau diparitia bunurilor lasate fara supraveghere in locuri nepazite, sub cerul liber, in balcoane sau pe terase deschise;
 • riscuri cauzate direct sau indirect de confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • pagube produse de catre personalul angajat al agentului economic furnizor de servicii (cazare, transport, etc) sau de catre asigurat;
 • produse alimentare;
 • autovehicule de orice tip;
 • haine de blana, echipament sportiv, articole tehnice sau accesorii, echipamente profesionale, echipamente electronice, instrumente medicale;
 • hartii de valoare, documente, registre, titluri, acte, manuscrise, bijuterii, metale nobile, marci postale si alte asemenea, obiecte de arta sau colectii, bani numerar.

EXCLUDERI SPECIFICE LA ASIGURAREA DE raspundere CIVILA FATA DE terti

                 Suplimentar excluderilor generale, asiguratorul nu acopera:

 • pretentiile formulate de asigurat referitoare la propriile sale vatamari corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului de catre sotul / sotia acestuia sau de catre persoane de care asiguratul raspunde in baza legii;
 • pretentiile ca rezultat al confiscarii, expropierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • orice pretentie financiara care nu este in legatura directa cu vatamarea corporala sau cu pagubele aduse bunurilor (pierderi financiare indirecte, ca de exemplu: lipsa folosintei bunurilor avariate sau distruse, pierderi de profit, etc), precum si orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal sau material;
 • orice pretentie de despagubire decurgand din reducerea valorii bunurilor avariate dupa reparatia acestora;
 • pretentiile formulate impotriva asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, pretul durerii, contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale;
 • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului angajata pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor (pe suport de hartie sau electronic), registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor din platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor, tablourilor, sculpturilor, tesaturilor sau altor obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si disparitia sau distrugerea banilor;
 • pretentiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul este condamnat.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

 • ​Asigurarea de Accidente Persoane;
 • Asigurarea Bagajelor;
 • Asigurarea de raspundere Civila fata de terti.
  • Optiunea asiguratului / contractantului pentru includerea acestora trebuie comunicata asiguratorului inainte de incheierea politei de asigurare si este mentionata in polita.
 • Prin Asigurarea de Accidente, asiguratorul acopera:
  • decesul asiguratului in perioada de valabilitate a politei de asigurare ca urmare a unui accident produs pe perioada de valabilitate a politei de asigurare pentru care asiguratorul plateste indemnizatie de asigurare;
  • invaliditatea permanenta a asiguratului ca urmare a unui accident produs pe perioada de valabilitate a politei de asigurare daca a fost stabilita / confirmata in termen de maxim 1 an de la data producerii accidentului, pentru care asiguratorul plateste indemnizatie de asigurare.
 • Prin Asigurarea Bagajelor, asiguratorul acorda indemnizatii de asigurare pentru acoperirea pagubelor materiale inregistrate pe perioada de valabilitate a politei de asigurare prin deteriorarea, distrugerea sau disparitia bunurilor sau bagajelor apartinand asiguratului, ca urmare a urmatoarelor evenimente:
  • accidente suferite de asigurat sau accidente in care a fost implicat mijlocul de transport in care se afla asiguratul si bunurile acestuia;
  • Incendiu, Trasnet, Explozie, cadere de corpuri pe cladirea / autovehiculul in care se afla bunurile persoanei asigurate, cutremur, inundatie, furtuna, grindina, prabusire / alunecare de teren, greutatea zapezii si / sau ghetii, avalanse, uragane, urmarile spargerii conductelor;
  • furt calificat sau talharie.
 • Prin Asigurarea de raspundere Civila fata de terti, asiguratorul acopera:
  • prejudiciile corporale (vatamari corporale) suferite de o terta persoana, in calitate de persoana fizica care, urmare a incapacitatii temporare de munca, a invaliditatii sau a decesului au cauzat pagube banesti, inclusiv rezultand din pierderea partiala sau totala a unui venit, daca aceste pagube sunt consecinta directa a intervenirii vatamarii corporale,
  • prejudicii materiale (pagube la bunuri) suferite de un tert prejudiciat prin deteriorarea sau distrugerea unui bun sau vatamarea unui animal, consecinta directa a unor fapte savarsite din neglijenta sau imprundenta pentru care acesta raspunde in baza legii, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, in care asiguratul se afla in strainatate, pentru care asiguratorul plateste indemnizatie de asigurare.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., sunt:

 • sa dea raspunsuri corecte si complete in documentele intocmite la incheierea politei de asigurare sau solicitate ulterior de catre asigurator;
 • in caz de producere a unui risc asigurat, sa respecte intocmai procedura descrisa;
 • sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate de asigurator sau de compania de asistenta, dupa caz, si sa faciliteze eventualele investigatii referitoare la circumstantele producerii riscului asigurat; daca documentele au fost intocmite pe teritoriul altei tari, sa furnizeze asiguratorului traducerile legalizate ale acestora in limba romana sau engleza;
 • la cererea expresa a asiguratorului, sa prezinte dovezi cu privire la data exacta la care a inceput calatoria si durata acesteia.

               In caz de nerespectare a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral polita de asigurare si de a refuza plata oricaror despagubiri daca informatiile si / sau documentele care nu au fost furnizate asiguratorului l-ar fi determinat pe acesta sa nu incheie polita de asigurare sau sa ofere polita de asigurare in alte conditii. In caz de nerespectare a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza indeplinirea obligatiilor asumate prin polita de asigurare, daca din acest motiv nu a putut determina cauza si circumstantele producerii riscului asigurat.

               Asiguratul este obligat sa ia toate masurile pentru a preveni producerea unui risc asigurat iar daca acesta a avut loc, sa ia masuri in vederea limitarii / stoparii consecintelor ulterioare.

               In cazul in care sufera un accident sau se imbolnaveste, asiguratul este obligat sa ceara si sa accepte cat mai repede un tratament medical si sa urmeze prescriptiile medicului pentru a-si grabi restabilirea. Asiguratorul poate refuza rambursarea cheltuielilor, in cazul in care constata ca asiguratul nu a cerut tratamentul medical, nu respecta indicatiile medicale sau presteaza activitati contraindicate in raport cu afectiunea sau vatamarea suferita.

               In cazul producerii riscurilor asigurate prin Asigurarea bagajelor si / sau prin Asigurarea de raspundere civila fata de terti, asiguratul este obligat sa anunte organele competente in maximum 24h de la data constatarii / producerii evenimentului.

               Asiguratul autorizeaza asiguratorul sa obtina toate informatiile considerate necesare de la terte persoane (medici, institutii medicale, alte institutii legale sau administrative) si sa elibereze aceste terte persoane de obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la cazul respectiv.

               Asiguratul / contractantul trebuie sa anunte in scris asiguratorul cu privire la orice modificare a datelor sale de contact.

               In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratul / contractantul este obligat:

 • sa avizeze producerea riscului asigurat prin Asigurarea medicala imediat, la compania de asistenta; in cazul in care nu se urmeaza procedura standard, avizarea se poate face la asigurator in termen de 5 zile de la intoarcerea in tara, cu conditia ca asiguratul sa comunice in scris asiguratorului, motivul nerespectarii ei.
 • sa avizeze producerea riscurilor asigurate prin Asigurarea de Accidente Persoane, Asigurarea bagajelor si Asigurarea de raspundere civila fata de terti, in termen de 5 zile lucratoare de la intoarcerea in tara.
 • sa furnizeze informatii cu privire la evenimentul produs si la datele din polita de asigurare;
 • sa furnizeze orice alte documente solicitate de catre compania de asistenta sau asigurator, dupa caz, relevante pentru solutionarea daunei;
 • sa respecte instructiunile primite de la asigurator / compania de asistenta.

                In cazul in care nu se urmeaza procedura standard asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata indemnizatiilor / rambursa cheltuielile, daca din acest motiv nu se poate stabili si asuma vreo responsabilitate.

                In cazul producerii oricarui risc asigurat prin polita de asigurare, asiguratul / contractantul sau mostenitorii asiguratului vor furniza companiei de asistenta sau asiguratorului, dupa caz, urmatoarele documente / informatii:

 • declaratia asiguratului / contractantul / mostenitorilor asiguratului cu privire la producerea evenimentului si la cuantumul cheltuielilor efectuate;
 • polita de asigurare sau numarul de polita de asigurare;
 • act de identitate (copie) al persoanei fizice care notifica riscul produs (asigurat / contractant / mostenitori legali, terti);
 • orice alte documente relevante pentru solutionarea cererii.

                 In cazul producerii unui eveniment asigurat ca urmare a:

 • unui accident sau
 • furt sau
 • cauzator de prejudiciu fata de tert,

                 la cererea asiguratorului sau a companiei de asistenta dupa caz, asiguratul / contractantul va furniza suplimentar si copii ale actelor / rapoartelor / procesului verbal de constatare a evenimentului eliberat de organele competente (pompieri, politie, institutii medicale), declaratii ale martorilor, etc,

                 Fata de documentele solicitate mai sus, asiguratul / contractantul / mostenitorii asiguratului, vor furniza asiguratorului / companiei de asistenta urmatoarele documente:

 • in cazul producerii unui risc acoperit prin Asigurarea medicala pentru care avizarea se face la compania de asistenta:
  • documente medicale care sa ateste diagnosticul si tratamentul urmat;
  • facturi emise pe numele asiguratului si chitante privind cheltuielile medicale si / sau repatriere efectuate, inclusiv cele pentru produse farmaceutice (copia retetei eliberate de medicul curant si bonul fiscal eliberat de farmacie aferent achizitionarii medicamentelor); in cazul tratamentului dentar, documente medicale / facturile trebuie sa contina informatii despre dintii tratati si tratamentul aplicat.
  • in cazul repatrierii corpului neinsufletit al asiguratului, certificatul de deces al asiguratului si documente care sa ateste cauza, locul decesului si dovada efectuarii cheltuielilor pentru care s-a emis pretentia de rambursare (facturi si chitante emise si platite de persoana care solicita rambursarea cheltuielilor).
 • in cazul producerii unui risc acoperit prin Asigurarea de accidente persoane, pentru care avizarea se face la asigurator:
  • procesul verbal de constatare a accidentului suferit, eliberat de organul autorizat de investigare sau cercetare, daca e cazul;
  • certificatul constatator al invaliditatii permanente eliberat de autoritatea competenta.
 • in cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident, acoperit prin Asigurarea de accidente persoane, pentru care avizarea se face la asigurator:
  • certificatul de deces;
  • certificatul medical constatator al decesului;
  • documente care atesta calitatea de mostenitor;
  • dispozitia de instituire a tutelei sau curatelei, in cazul mostenitorilor legali minori;
 • in cazul furtului / talhariei, risc acoperit prin Asigurarea de bagaje, pentru care avizarea se face la asigurator, dovada declararii evenimentului de catre asigurat la organele politienesti de la locul faptei (in cazul furtului / talhariei).
 • in cazul producerii unui risc acoperit prin Asigurarea de raspundere civila fata de terti, pentru care avizarea se face la asigurator:
  • decizia definitiva si irevocabila cu privire la plata despagubirilor, daca prejudiciul nu a fost solutionat pe cale amiabila;
  • facturi, chitante sau orice alte documente care sa faca dovada cheltuielilor fata de tert.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de asistenta medicala de Calatorie in strainatate "VOIAJ" a persoanelor fizice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite.

                Daca, in legatura cu producerea unui risc asigurat, impotriva asiguratului a fost instituita o ancheta sau o procedura penala, asiguratorul are dreptul sa amane luarea unei decizii asupra incadrarii evenimentului conform politei de asigurare pana la finalizarea respectivelor actiuni legale.

                 Orice actiune sau informatie incompleta sau incorecta intreprinsa sau furnizata de catre asigurat / contractantul / mostenitor legal / tert mandatar al acestora, care impiedica asiguratorul sa determine cauzele producerii riscului asigurat, da asiguratorului dreptul de a refuza rambursarea cheltuielilor respectiv, plata indemnizatiilor.

                 In cazul in care asiguratul suporta contravaloarea cheltuielilor medicale din surse proprii, plata sumelor cuvenite asiguratului se face de catre asigurator, pe baza documentelor prezentate in original, documente care devin proprietatea asiguratorului.

                 Asiguratorul are obligatia sa valideze conformitatea documentelor justificative solicitate, sa finalizeze toate investigatiile privind producerea evenimentului avizat si sa transmita decizia sa persoanelor indreptatite in termen de 30 zile calendaristice de la data la care primeste toate documentele necesare evaluarii dosarului de dauna.

                Asiguratorul nu este responsabil pentru calitatea serviciilor oferite de institutiile medicale sau de personalul medical sau de alte institutii legislative sau autoritati.

                Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind rambursarea cheltuielilor medicale in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data producerii riscului asigurat.

Procedura Daune: 
 • Daca, pe baza documentelor solicitate, asiguratorul decide ca riscul este acoperit conform politei de asigurare, in termenul asumat pentru comunicarea deciziei sale va rambursa suma cuvenita / plati indemnizatia de asigurare cuvenita.
 • Suma cuvenita asiguratului prin Asigurarea Medicala, se calculeaza in urma urmatoarelor precizari:
  • contravaloarea cheltuielilor medicale rambursate pe durata politei de asigurare nu trebuie sa depaseasca valoarea sumei asigurate; aceasta suma include si contravaloarea cheltuielilor de repatriere si a cheltuielilor medicale ca urmare a unui puseu acut al unei boli cronice si / sau unei afectiuni pre-existente;
  • contravaloarea cheltuielilor medicale pentru puseul acut al unei boli cronice si / sau pre-existente pe durata politei de asigurare, nu trebuie sa depaseasca valoarea sumei asigurate pentru cheltuielile medicale ca urmare a unui puseu acut al unei boli cronice si / sau afectiuni pre-existente;
  • contravaloarea cheltuielilor de repatriere, medicala sau a corpului neinsufletit, pe durata politei de asigurare, nu trebuie sa depaseasca valoarea sumei asigurate pentru cheltuieli de repatriere;
  • contravaloarea sumelor inscrise in bonuri fiscale / facturi face obiectul unei singure rambursari, indiferent de numarului asigurarilor medicale de Calatorie in strainatate incheiate cu asiguratorul;
  • daca un accident sau o imbolnavire care a survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare necesita tratament in regim de spitalizare si dupa expirarea perioadei de valabilitate a politei, obligatia asiguratorului de a rambursa contravaloarea cheltuielilor se poate extinde cu cel mult 15 zile calendaristice, in masura in care asiguratul aduce dovezi ca repatrierea medicala nu a fost posibila.
  • in limita sumei asigurate, asiguratorul va despagubi si cheltuielile telefonice legate de comunicarea cu compania de asistenta, in masura in care se dovedeste efectuarea lor.
  • in cazul riscurilor acoperite prin Asigurarea medicala, plata cheltuielilor / indemnizatiei de asigurare se efectueaza direct de catre compania de asistenta, in numele asiguratorului, sau de catre asigurator in cazul in care plata nu a putut fi efectuata de catre compania de asistenta
 • Suma cuvenita asiguratului / contractantul / mostenitorilor legali prin Asigurarea de Accidente, se calculeaza pe baza urmatoarelor precizari:
  • in cazul decesului asiguratului, asiguratorul va plati mostenitorilor legali indemnizatia de asigurare egala cu suma asigurata; in cazul decesului asiguratului pentru care asiguratorul a platit deja indemnizatii pentru Asigurarea de accidente, asiguratorul va plati numai diferenta dintre suma asigurata si indemnizatia platita anterior;
  • in cazul invaliditatii permanente, asiguratorul va plati asiguratului o indemnizatie calculata conform unei grile anexat politei de asigurare;
  • suma tuturor indemnizatiilor platite pentru invaliditatea permanenta nu poate depasi 100% din valoarea sumei asigurate a acoperirii;
  • in cazuri de pierdere anatomica sau functionala a mai multor organe sau membre in acelasi accident, indemnizatia de invaliditate se stabileste prin adunarea procentelor corespunzatoare pentru fiecare vatamare;
  • in caz de pierdere anatomica sau functionala a unui organ sau membru deja deficient, procentele indicate se vor micsora tinand cont de gradul de invaliditate pre-existent.
  • stabilirea gradului de invaliditate si plata despagubirilor in caz de invaliditate permanenta se va face in termen de 1 an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni de la aceasta data. In cazul in care invaliditatea permanenta este incontestabila, stabilirea gradului de invaliditate si plata despagubirilor se poate face si inainte de terminarea tratamentului.
 • Suma cuvenita asiguratului prin Asigurarea Bagajelor, se calculeaza pe baza urmatoarelor precizari:
  • in caz de dauna totala, asiguratorul va plati o indemnizatie egala cu valoarea bunului la data daunei (valoarea de nou din care se scade dupa caz, uzura) sau a unui bun asemanator sub aspectele constructiei, performantelor si pretului;
  • in caz de dauna partiala, asiguratorul va plati o indemnizatie egala cu costul reparatiei pentru aducerea bunului la starea anterioara evenimentului, fara a depasi valoarea de nou a bunului.
  • daca dupa plata indemnizatiei, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile, sumele incasate sau, daca bunurile gasite au fost avariate sau incomplete, diferenta dintre sumele incasate de la asigurator si costul reparatiilor sau completarii.
 • Suma cuvenita asiguratului prin Asigurarea de raspundere civila fata de terti se calculeaza pe baza urmatoarelor precizari:
  • in cazul vatamarilor corporale ale tertilor, indemnizatiile de asigurare vor consta, in limita raspunderii asumate de asigurator, in acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii sau ameliorarii starii de sanatate, neacoperite de sistemele de asigurare sociala, efectuate de persoana prejudiciata si in acoperirea pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciata pe aceasta perioada;
  • in cazul decesului tertei persoane, indemnizatiile de asigurare vor acoperi urmatoarele cheltuieli:
   • cheltuielile de inmormantare, pe baza inscrisurilor doveditoare;
   • cheltuieli de transport ale corpului neinsufletit, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
   • veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli facute in perioada de la data producerii evenimentului si pana la data decesului, daca acestea au fost cauzate la producerea accidentului;
   • suma globala care sa acopere prestatiile banesti periodice (pensii de intretinere) care se cuvin celor indreptatiti.
  • in cazul prejudiciilor cauzate de asigurat prin pagube de bunuri, indemnizatia de asigurare reprezinta costul procurarii, reparatiei, refacerii sau restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unui bun asemanator, din care se scade dupa caz, uzura si / sau valoarea resturilor care se pot valorifica. Indemnizatiile astfel stabilite nu pot depasi valoarea reala a bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat. Indemnizatiile de asigurare in cazul Asigurarii de raspundere civila fata de terti nu pot depasi limita maxima a raspunderii asumate prin polita de asigurare.
  • cuantumul indemnizatiilor de asigurare in cazul raspunderii civile fata de terti se stabileste fie pe baza intelegerii dintre parti, fie prin hotarare judecatoreasca definitiva. Intelegerea se poate face intre asigurat si persoanele pagubite, cu privire la pretentiile acestora, cu acordul asiguratorului.
  • daca se stabileste ca despagubirea datorata de asigurat persoanei pagubite sa fie platita sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), atunci indemnizatia datorata de asigurator se va plati sub forma unei sume globale care sa acopere contravaloarea acestor prestatii, in limita de raspundere asumata de asigurator.
 • In cazul in care solicitarea pentru rambursarea contravalorii cheltuielilor / indemnizatiei de asigurare este frauduloasa ori are la baza declaratii false, asiguratorul va refuza plata acestora.
 • Daca pe baza documentelor solicitate asiguratorul decide ca riscul, survenit pe perioada de valabilitate a politei de asigurare, nu este acoperit conform politei de asigurare, va informa contractantul / asiguratul / mostenitorul asupra deciziei de neincadrare in conditiile de asigurare a evenimentului avizat si refuzului de rambursare a sumei asigurate / indemnizatiei de asigurare.
 • Sumele platite catre asigurat, in baza politei de asigurare se vor plati in RON, la cursul BNR din data efectuarii platii, intr-un cont bancar comunicat in scris asiguratorului si deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei sau prin orice alta modalitate de plata agreata de catre asigurator, in termen de 30 zile calendaristice de la data furnizarii tuturor documentelor necesare.
 • Eventualele taxe si comisioane privind operatiunile de plata a beneficiilor in baza politei de asigurare vor fi suportate de catre asigurator. In cazul in care detaliile de plata comunicate de contractant / asigurat / reprezentant legal / mostenitor nu sunt corecte si / sau complete, iar incercarea de efectuare a platii de catre asigurator esueaza, asiguratorul isi rezerva dreptul de a retine taxele si comisioanele aferente urmatoarei / urmatoarelor ordonari la plata a aceleiasi sume din valoarea ce urmeaza sa fie platita.

Centrul de daune 
Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Orice solicitare adresata asiguratorului, conform conditiilor de asigurare, trebuie semnata de catre asigurat / contractant. Daca semnatura din solicitarea adresata asiguratorului nu coincide cu cea din oferta de asigurare, asiguratorul poate solicita asiguratului / contractantului, dupa caz, confirmarea schimbarii semnaturii; in acest sens, asiguratul / contractantul vor pune la dispozitia asiguratorului un specimen al noii semnaturi.
 • Respectarea de catre asigurat / contractant a obligatiilor ce le revin, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile lor sunt corecte si sincere, constituie conditii ce preced orice raspundere sau obligatie a asiguratorului de a rambursa contravaloarea cheltuielilor.
 • Legea aplicabila politei de asigurare este legea romana.
 • Posibilele litigii ce nu au putut fi solutionate pe cale amiabila, decurgand din sau in legatura cu contractul de asigurare, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.
 • Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si se comunica celeilalte parti contractante in termen de 5 zile momentul aparitiei fortei majore; in urmatoarele 15 zile trebuie transmise documentele eliberate de Camera de Comert si Industrie competenta care sa ateste evenimentele respective. Partile vor face toate eforturile posibile pentru a asigura reluarea indeplinirii normale a obligatiilor care le revin in cadrul politei dupa producerea oricaruia dintre cazurile de forta majora. Inainte de restabilirea situatiei normale, obligatiile partilor vor fi indeplinite in cea mai mare masura posibila.
 • Fondul de garantare este destinat rambursarii contravalorii cheltuielilor rezultate din polita de asigurare, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului si este administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
 • Conform Codului Fiscal, primele contractuale aferente contractelor de asigurare de Calatorie in strainatate nu sunt deductibile fiscal.